[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#618949: docbookwiki: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: docbookwiki
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAk2FCx0ACgkQejjRZhTfFSzmhgCeI4J5mWQziPbKXCgzLksRlFSD
o5cAn1dEbhxjSKvfXvXxHNM27IhlTEDA
=YcXP
-----END PGP SIGNATURE-----
# Translation of the docbookwiki debconf strings to Finnish
# Copyright (C) 2011
# This file is distributed under the same license as the docbookwiki package.
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: docbookwiki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: docbookwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-08 07:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-19 21:45+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: debian-10n-finnish@lists.debian.org\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Remove books during purge?"
msgstr "Poistetaanko kirjat siivottaessa paketti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, any book uploaded into DocBookWiki, including XML "
"source and downloadable formats, will be removed along with the program "
"files when the package is purged."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon kaikki DocBookWikiin laitetut kirjat, niiden "
"XML-lähdetiedostot ja ladattavat tiedostomuodot poistetaan "
"ohjelmatiedostojen mukana, kun paketti siivotaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Generate downloadable formats now?"
msgstr "Luodaanko ladattavat tiedostomuodot nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"DocBookWiki can generate downloadable formats (HTML, PDF, etc.) for the "
"default set of books during installation, but this will take quite some time "
"to do."
msgstr ""
"DocBookWiki voi asennuksen aikana luoda ladattavat tiedostomuodot (HTML, "
"PDF, jne.) oletuksena lisättäville kirjoille, mutta tämä kestää jonkin "
"aikaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you do not want to generate these now, they will be generated when the "
"next DocBookWiki weekly cron job runs."
msgstr ""
"Jos et halua luoda näitä nyt, ne luodaan kun DocBookWikin viikoittainen "
"cron-komentosarja ajetaan seuraavan kerran."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "apache2"
msgstr "apache2"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Web server to reconfigure for DocBookWiki:"
msgstr "WWW-palvelin, jonka asetuksia muokataan DocBookWikiä varten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"DocBookWiki supports any web server that PHP does, but this automatic "
"configuration process only supports Apache."
msgstr ""
"DocBookWiki tukee kaikkia PHP:tä tukevia WWW-palvelimia, mutta tämä "
"automaattinen asetusprosessi tukee vain Apachea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Do you want to restart the web server now?"
msgstr "Käynnistetäänkö WWW-palvelin uudelleen nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"In order to activate the new configuration, the web server has to be "
"restarted. You may however prefer doing this manually later."
msgstr ""
"WWW-palvelin täytyy käynnistää uudelleen uusien asetusten ottamiseksi "
"käyttöön. Saatat kuitenkin haluta tehdä tämän käsin myöhemmin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for DocBookWiki web-based setup system:"
msgstr "DocBookWikin verkkopohjaisen asetusjärjestelmän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"DocBookWiki comes with an administration script that can help you with "
"managing users. The script is located at http://localhost/books/admin.php. "
"For security reasons it requires authorization. The administrator's username "
"is \"superuser\" and the default password is \"admin\"."
msgstr ""
"DocBookWikin mukana tulee ylläpitojärjestelmä, joka saattaa helpottaa "
"käyttäjien hallinnointia. Se sijaitsee osoitteessa "
"http://localhost/books/admin.php. Tietoturvasyistä sen käyttö vaatii "
"tunnistautumisen. Ylläpitäjän käyttäjätunnus on ”superuser” ja "
"oletussalasana on ”admin”."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"It is recommended that you enter a different superuser password here. Leave "
"empty if you want to use the default password."
msgstr ""
"On suositeltavaa vaihtaa superuser-tunnuksen salasana. Voit jättää kentän "
"tyhjäksi, jos haluat käyttää oletussalasanaa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Sudo-related changes needed for DocBookWiki"
msgstr "DocBookWiki vaatii muutoksen sudo-oikeuksiin"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"In order for DocBookWiki to function correctly, you must run the command "
"\"visudo\" after installation finishes. That command will open the \"sudo\" "
"configuration file where you should add the following:"
msgstr ""
"Komento ”visudo” täytyy ajaa asennuksen jälkeen, jotta DocBookWiki toimisi "
"oikein. Komento avaa ohjelman ”sudo” asetustiedoston, johon sinun tulisi "
"lisätä seuraava:"

Reply to: