[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tripwire 2.4.2-7: Please update debconf PO translation for the package tripwireHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
tripwire. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against tripwire.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 27 Oct 2010 16:44:21 +0200.

Thanks in advance,

Alberto

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripwire@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 16:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-28 15:26+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "Jatketaanko päivitystä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Tripwiren tietokannan ja asetustiedostojen sisältö ovat muuttuneet "
"edellisten versioiden ja tämän julkaisun välillä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"Järjestelmän pysyminen turvallisena varmistetaan ottamalla kopio Tripwiren "
"vanhasta versiosta, vanhasta asetustiedostosta ja mahdollisista vanhoista "
"tietokannoista. Yksityiskohtainen selitys Tripwiren vanhan version "
"käyttämisestä löytyy tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Koska tarkoituksena on yrittää vanhan asetustiedoston ja tietokannan "
"muuntamista, päivitystä ei ehkä haluta tehdä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"Jos päivitystä jatketaan ja säännöllisen raportoinnin halutaan jatkuvan, "
"täytyy tiedoston /etc/cron.daily/tripwire uusi versio hyväksyä. Tämä johtuu "
"Debianin tavasta käsitellä asetustiedostoja. Edelliseen versioon liittyvän "
"cron-työn ajamista jatketaan joka tapauksessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr ""
"Luodaanko tai käytetäänkö asennuksen aikana sivustoavaimen salalausetta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the first of those keys, the site key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the site key to sign files that may "
#| "be common to multiple systems, e.g. the configuration & policy files. "
#| "See twfiles(5) for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create a site key if one doesn't exist already. Tripwire "
"uses the site key to sign files that may be common to multiple systems, e.g. "
"the configuration & policy files. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire käyttää avainparia erinäisten tiedostojen allekirjoittamiseen "
"varmistaakseen niiden muuttumattomuuden. Jos valitset tämän, ensimmäisen "
"näistä, sivustoavaimen, salalausetta kysytään asennuksen aikana. Jos "
"sivustoavainta ei ole olemassa, sellainen luodaan. Tripwire käyttää "
"sivustoavainta sellaisten tiedostojen allekirjoittamiseen, joita saatetaan "
"käyttää useammassa järjestelmässä, esimerkiksi asetus- ja sääntötiedostojen. "
"Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twfiles(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Ikävä kyllä Debianin asennusprosessista johtuen on ajanjakso, jolloin tämä "
"salalause on järjestelmässä salaamattomassa muodossa. Jos hyökkääjällä on "
"tällöin pääsy koneeseen, salalause voidaan hakea ja käyttää sitä myöhemmin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Jos tämä mahdollisuus halutaan välttää, älä valitse tätä. Tällöin "
"sivustoavain, asetustiedosto ja sääntötiedosto täytyy luoda käsin. "
"Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twadmin(8)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr ""
"Luodaanko tai käytetäänkö asennuksen aikana paikallisen avaimen salalausetta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the second of those keys, the local key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the local key to sign files that "
#| "are specific to this system, e.g. the tripwire database. See twfiles(5) "
#| "for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create a local key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire käyttää avainparia erinäisten tiedostojen allekirjoittamiseen "
"varmistaakseen niiden muuttumattomuuden. Jos valitset tämän, toisen näistä, "
"paikallisen avaimen, salalausetta kysytään asennuksen aikana. Jos "
"paikallista avainta ei ole olemassa, sellainen luodaan. Tripwire käyttää "
"paikallista avainta järjestelmäkohtaisten tiedostojen, esimerkiksi tripwiren "
"tietokannan, allekirjoittamiseen. Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twfiles"
"(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Jos tämä mahdollisuus halutaan välttää, älä valitse tätä. Tällöin "
"paikallinen avain täytyy luoda käsin. Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta "
"twadmin(8)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Enter site-key passphrase"
msgid "Enter site-key passphrase:"
msgstr "Sivustoavaimen salalause:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire käyttää kahta eri avainta tunnistautumiseen ja tiedostojen "
"salaamiseen. Sivustoavainta käytetään sellaisten tiedostojen suojaamiseen, "
"joita voidaan käyttää useammassa järjestelmässä. Sääntö- ja asetustiedostot "
"kuuluvat näihin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Tätä salalausetta kysytään, koska joko sivustoavainta ei ole olemassa tai "
"sääntö- ja asetustiedostoja on pyydetty luotavaksi uudelleen."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Muista tämä salalause, sitä ei tallenneta selväkielisenä mihinkään!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the site-key passphrase"
msgid "Repeat the site-key passphrase:"
msgstr "Sivustoavaimen salalause uudelleen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Syötä sivustoavaimen salalause uudelleen varmistaaksesi, ettet tehnyt "
"kirjoitusvirheitä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Salalause on virheellinen. Yritetäänkö uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Annettu sivustoavaimen salalause on virheellinen. Jos epäilet tehneesi "
"kirjoitusvirheen ja haluat yrittää uudelleen, valitse tämä. Jos et muista "
"salalausetta, älä valitse tätä. Tällöin tripwiren asennusprosessi "
"lopetetaan. Kun muistat sivustoavaimen salalauseen, jatka asennusprosessia "
"ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "pääkäyttäjänä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Jos olet kokonaan unohtanut sivustoavaimen salalauseen, luo uusi "
"sivustoavain uudella salasanalla ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Enter local key passphrase"
msgid "Enter local key passphrase:"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire käyttää kahta eri avainta tunnistautumiseen ja tiedostojen "
"salaamiseen. Paikallista avainta käytetään järjestelmäkohtaisten "
"tiedostojen, esimerkiksi Tripwiren tietokannan, suojaamiseen. Paikallista "
"avainta voidaan myös käyttää eheystarkistusraporttien allekirjoittamiseen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr "Tätä salalausetta kysytään, koska paikallista avainta ei ole olemassa."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the local key passphrase"
msgid "Repeat the local key passphrase:"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause uudelleen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Syötä paikallisen avaimen salalause uudelleen varmistaaksesi, ettet tehnyt "
"kirjoitusvirheitä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause on virheellinen. Yritetäänkö uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Annettu paikallisen avaimen salalause on virheellinen. Jos epäilet tehneesi "
"kirjoitusvirheen ja haluat yrittää uudelleen, valitse tämä. Jos et muista "
"salalausetta, älä valitse tätä. Tällöin Tripwiren asennusprosessi "
"lopetetaan. Kun muistat paikallisen avaimen salalauseen, jatka "
"asennusprosessia ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new "
#| "site key with a new passphrase by running"
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new local "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Jos olet kokonaan unohtanut paikallisen avaimen salalauseen, luo uusi "
"paikallinen avain uudella salasanalla ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "Luodaanko Tripwiren asetustiedosto uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwire säilyttää asetuksiaan salatussa tietokannassa, joka luodaan "
"oletuksena tiedostosta /etc/tripwire/twcfg.txt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Jos tiedosto /etc/tripwire/twcfg.txt muuttuu paketin muutosten tai "
"ylläpitäjän toimien takia, täytyy salattu tietokanta luoda uudelleen, ennen "
"kuin muutokset otetaan käyttöön."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, tämän asennusprosessin loppuosassa kysytään "
"sivustoavaimen salalausetta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "Luodaanko Tripwiren sääntötiedosto uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwire säilyttää sääntöjä, jotka kertovat mitä tiedostoja sen tulee "
"seurata, salatussa tietokannassa, joka oletuksena luodaan tiedostosta /etc/"
"tripwire/twpol.txt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Jos tiedosto /etc/tripwire/twpol.txt muuttuu paketin muutosten tai "
"ylläpitäjän toimien takia, tulee salattu tietokanta luoda uudelleen, ennen "
"kuin muutokset otetaan käyttöön."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr "Tripwire ei enää lähetä raportteja sähköpostissa oletuksena"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"Aiemmat Tripwiren versiot antoivat ylläpitäjälle mahdollisuuden lähettää "
"päivittäisen cron-työn luoman raportin annettuun sähköpostiosoitteeseen. "
"Tätä toiminnallisuutta ei enää tarjota."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"Ylläpitäjä voi sen sijaan valita yksittäisiin sääntöihin tai "
"sääntöjoukkoihin liittyvät virheet lähetettäväksi yhteen tai useampaan "
"osoitteeseen, jotka voidaan määritellä erikseen kullekin säännölle."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Oletuksena tämä ominaisuus ei ole käytössä. man-ohjesivu twpolicy(4) "
"sisältää lisätietoja tämän toiminnallisuuden asettamisesta."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Tripwire on asennettu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Tripwiren binääritiedostot ovat hakemistossa /usr/sbin ja tietokanta "
"hakemistossa /var/lib/tripwire. On erittäin suositeltavaa säilyttää näitä "
"hakemistoja kirjoitussuojatulla medialla (esim. liitetyllä RO-levykkeellä). "
"Katso lisätietoja tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "Asennetun Tripwiren asetukset saattavat olla virheelliset"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Tämän paketin versiossa 2.3.0-1 oli virhe, jonka takia Tripwiren paikallinen "
"ja sivustoavain luotiin ilman salalausetta."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa poistaa sekä sivustoavaintiedosto /etc/tripwire/"
"site.key että paikallisen avaimen tiedosto /etc/tripwire/${hostname}-local."
"key ja tehdä tämän paketin asetukset uudelleen ohjelmalla dpkg-reconfigure, "
"kun päivitys on valmis. Tällöin luodaan uudet avaintiedostot ja asetus- ja "
"sääntötiedostot ovat suojattuina niiden luomisen jälkeen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "Tripwiren oletussäännöt ovat muuttuneet"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"Julkaisussa ${release} Tripwiren oletussäännöt ovat muuttuneet. Jos /etc/"
"tripwire/twpol.txt päivitetään dpkg:n kysyessä ja aiemmin on valittu "
"sääntöjen automaattinen luonti, Tripwiren päivittäinen cron-työ epäonnistuu "
"kunnes Tripwire-tietokanta päivitetään."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"Tämä voidaan välttää joko hylkäämällä uusi tiedoston /etc/tripwire/twpol.txt "
"versio tai päivittämällä tietokanta vastaamaan muuttuneita sääntöjä ajamalla:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"pääkäyttäjänä, kun tämän paketin asennus on valmis. Lisätietoja löytyy "
"tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

Reply to: