[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

udev 163-1: Please update debconf PO translation for the package udevHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
udev. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, DO NOT OPEN BUGS against udev.

Sorry, the last file had two errors in the new text which had to be
corrected.

Thanks in advance,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: udev@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 00:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-17 23:44+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Upgrading udev"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Tämän päivityksen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Ohjelmaa udev päivitetään käyttäen yhteensopimatonta ytimen versiota. "
"Yhteensopiva versio on asennettuna tai asennetaan järjestelmään, mutta "
"tietokone tulee käynnistää uudelleen käyttämään tätä uutta ydintä heti, kun "
"päivitys on valmis."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Jos konetta ei käynnistetä uudelleen käyttäen uutta ytimen versiota, "
"järjestelmä saattaa muuttua käyttökelvottomaksi."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The running kernel has incompatible options enabled"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"The currently running kernel has the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED option enabled, "
"which is incompatible with this udev release.  If you are using the standard "
"Debian kernel packages and are in the process of upgrading from lenny to "
"squeeze, a compatible kernel package should be installed as part of this "
"upgrade.  If you are not using the Debian kernel packages or are not "
"currently upgrading the system, you must take action to ensure your kernel "
"is upgraded before the next reboot."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"Failing to upgrade to a kernel without CONFIG_SYSFS_DEPRECATED will probably "
"not prevent your system from booting, but will prevent certain udev rules "
"from being applied at boot time.  In particular, all block devices will be "
"owned by root:root (instead of root:disk), and network interfaces may be "
"named differently after reboots.  This latter issue may be a problem if you "
"are administering the machine remotely."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The upgrade of udev will continue after you acknowledge this message."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr ""
"Jatketaanko udevin päivitystä huolimatta ytimen yhteensopimattomuudesta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""
"Ohjelmaa udev päivitetään versioon, joka ei ole yhteensopiva käytössä olevan "
"ytimen kanssa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.26 or newer) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Sinun TÄYTYY asentaa yhteensopiva ytimen versio (2.6.26 tai uudempi) ennen "
"päivitystä. Muussa tapauksessa järjestelmä saattaa muuttua "
"käyttökelvottomaksi. Paketit, joiden nimi alkaa ”linux-image-2.6-” tarjoavat "
"tämän uuden udevin version kanssa käyttökelpoisia ytimiä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Jos päätät päivittää udevin kaikesta huolimatta, sinun tulisi asentaa "
"yhteensopiva ydin ja käynnistää tietokone uudelleen käyttäen tuota ydintä "
"mahdollisimman pian."

Reply to: