[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

interchange 5.7.6-1.1: Please update debconf PO translation for the package interchangeHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on interchange pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, October 18, 2010.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: interchange\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: interchange@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-25 09:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-19 16:41+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid "Create the Interchange demo catalog?"
msgstr "Luodaanko Interchangen esimerkkiluettelo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
msgid ""
"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
"manually install it with makecat."
msgstr ""
"Valitse luodaanko esimerkkiluettelo standardimallista vai asennetaanko se "
"käsin ohjelmalla makecat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid "Remove demo catalog on package purge?"
msgstr "Poistetaanko esimerkkiluettelo siivottaessa paketti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
msgid ""
"Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
"purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
msgstr ""
"Tulisiko kaikki Interchangen esimerkkiluetteloon liittyvät tiedostot "
"poistaa, kun paketti siivotaan komennolla dpkg --purge tai apt-get remove --"
"purge?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
msgid "always, ask, never"
msgstr "aina, kysy, ei koskaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
msgstr "Olemassa olevien esimerkkiluetteloiden korvauspolitiikka:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
msgid ""
"Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
"confirmation or never touch an existing installation."
msgstr ""
"Valitse korvataanko olemassa oleva esimerkkiluettelo kysymättä, kysytäänkö "
"vahvistus vai jätetäänkö olemassa oleva asennus aina rauhaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
msgstr "Korvataanko Interchangen esimerkkiluettelo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
msgstr ""
"Näyttää siltä, että järjestelmässä on jo Interchangen esimerkkiluettelo."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
msgid "Virtual host for the demo catalog:"
msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
msgid ""
"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
"virtual host for the demo catalog."
msgstr ""
"Ohjelmaa Interchange ajetaan asetuksella ”FullURL”. Anna esimerkkiluettelon "
"virtuaalikone."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid "Username for this catalog's administration:"
msgstr "Luettelon ylläpitäjän käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
msgid ""
"Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
"must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore, @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus esimerkkiluettelon ylläpitoa varten. Tunnuksen pitää "
"olla vähintään 2 merkkiä pitkä ja sallittuja merkkejä ovat kirjaimet, "
"numerot, alaviiva, piste (.) sekä @."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid "Password for this catalog's administration:"
msgstr "Luettelon ylläpitäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
msgid ""
"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
"Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password  "
"must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
"underscore @ or the dot as characters."
msgstr ""
"Anna salasana esimerkkiluettelon ylläpitoa varten. Valitse salasana, jota ei "
"ole helppo arvata. Oletus on ”pass”. Salasanan tulee olla vähintään 4 "
"merkkiä pitkä ja sallittuja merkkejä ovat kirjaimet, numerot, alaviiva, "
"piste (.) sekä @."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
msgid "Enable demo mode?"
msgstr "Otetaanko esimerkkitila käyttöön?"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid "Additional locales for the storefront:"
msgstr "Kauppasivun lisäkielet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
msgid ""
"The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
"of different languages. Each selected locale will increase the memory "
"footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
"choose only locales which are really needed."
msgstr ""
"Interchangen esimerkkiluettelo voi näyttää kauppasivun useammalla kielellä. "
"Jokainen valittu kieli lisää Interchange-palvelinprosessien muistin käyttöä, "
"joten on suositeltavaa valita vain kielet, joita todella tarvitaan."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Default locale for the storefront:"
msgstr "Kaupan oletuskieli:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgstr "Valitse Interchangen esimerkkiluettelon oletuskieli."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "PostgreSQL"
msgstr "PostgreSQL"

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
msgid "MySQL"
msgstr "MySQL"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
#, fuzzy
#| msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
msgid "DBMS for the demo catalog:"
msgstr "Esimerkkiluettelon virtuaalikone:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
#, fuzzy
#| msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
msgid "Please select the database type used for the demo catalog."
msgstr "Valitse Interchangen esimerkkiluettelon oletuskieli."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Database name"
msgid "Database name:"
msgstr "Tietokannan nimi"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
msgid "Please select the name of the database."
msgstr "Valitse nimi tietokannalle."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Database user"
msgid "Database user:"
msgstr "Tietokantakäyttäjä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
msgid "Please specify the username for connecting to the database."
msgstr "Anna käyttäjätunnus, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokantaan."

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
#, fuzzy
#| msgid "Database password"
msgid "Database password:"
msgstr "Tietokantasalasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
msgid "Please specify the password for connecting to the database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään otettaessa yhteyttä tietokantaan."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:1001
msgid "unix mode, internet mode, both"
msgstr "unix-tila, internet-tila, molemmat"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid "Start mode:"
msgstr "Aloitustila:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:1002
msgid ""
"Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
"for systems on the internet to interact with the Interchange server."
msgstr ""
"Unix-tila on turvallisin tapa ajaa Interchangea, koska tällöin internetissä "
"olevilla järjestelmillä ei ole mitään tapaa ottaa yhteyttä Interchange-"
"palvelimeen."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid "Username to run the server as:"
msgstr "Käyttäjätunnus, jolla palvelinta ajetaan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:2001
msgid ""
"This determines the user for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Tämä määrää interchange-palvelimen käyttäjän ja tiedostojen omistajan. "
"Toisen käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä "
"valitse pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:3001
msgid "Create the user ${USER}?"
msgstr "Luodaanko käyttäjä ${USER}?"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
msgid "Impossible to run interchange as root !"
msgstr "Ohjelmaa interchange ei voida ajaa pääkäyttäjänä!"

#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:4001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
"default."
msgstr "Valitse joko sopiva käyttäjätunnus tai säilytä oletusasetus."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid "Group name to run the server as:"
msgstr "Ryhmän nimi, jolla palvelinta ajetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:5001
msgid ""
"This determines the group for the interchange server and for file "
"permissions. Please note that using another user has serious security "
"implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
"anyway."
msgstr ""
"Tämä määrää interchange-palvelimen ryhmän ja tiedostojen ryhmän. Toisen "
"käyttäjän valitseminen merkitsee huomattavia turvariskejä. Älä valitse "
"pääkäyttäjää. Sitä ei suositella, eikä kuitenkaan hyväksytä."

#. Type: error
#. Description
#: ../interchange.templates:6001
msgid ""
"You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
"default."
msgstr "Valitse joko sopiva ryhmä tai säilytä oletusasetus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:7001
msgid "Create the group ${GROUP}?"
msgstr "Luodaanko ryhmä ${GROUP}?"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Static HTML files location:"
msgstr "Staattisten HTML-tiedostojen sijainti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:9001
msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
msgstr ""
"Luetteloiden asennus tarvitsee hakemiston, johon HTML-tiedostot voidaan "
"laittaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
msgstr "GnuPG:n julkisen avainrenkaan hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid ""
"For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
"be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
"server."
msgstr ""
"Turvallisuuden lisäämiseksi asiakkailta pyydetyt luottokorttitiedot salataan "
"ja lähetetään sähköpostina kaupan omistajalle palvelimelle tallentamisen "
"sijaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../interchange.templates:10001
msgid ""
"Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
msgstr ""
"Anna hakemisto, jossa Interchange pitää GnuPG:n julkista avainrengasta."

#. Type: select
#. Choices
#: ../interchange.templates:11001
msgid "low, high, rpc"
msgstr "matala, korkea, rpc"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid "Set of server parameters:"
msgstr "Palvelimen parametrijoukko:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange.templates:11002
msgid ""
"You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
"foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
"Interchange server will run in PreFork mode."
msgstr ""
"Palvelimelle voidaan valita erilaisia parametrijoukkoja. Kaikkien "
"esimerkkikauppaan perustuvien kauppojen toiminta muuttuu myös. Valinnalla "
"rpc Interchange-palvelin ajetaan PreFork-tilassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid "Enable the FullURL directive?"
msgstr "Aktivoidaanko FullURL-määre?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:12001
msgid ""
"This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
"the corresponding catalog."
msgstr ""
"Tämä asetus määrää käytetäänkö koko URLia tarkistettaessa vastaavaa "
"luetteloa."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid "SOAP server not available"
msgstr "SOAP-palvelinta ei ole käytettävissä."

#. Type: note
#. Description
#: ../interchange.templates:13001
msgid ""
"Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
"the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
"Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
msgstr ""
"Koska Perl-moduuli SOAP::Lite ei ole asennettuna, ei Interchangen SOAP-"
"palvelinta voida ajaa. Tätä voidaan muuttaa asentamalla Debian-paketti "
"libsoap-lite-perl ja ajamalla interchangeconfig SOAP=1."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid "Enable the SOAP server?"
msgstr "Otetaanko SOAP-palvelin käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:14001
msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
msgstr "Tämä asetus määrittää käynnistetäänkö SOAP-palvelin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid "Enable robots settings?"
msgstr "Otetaanko robots-asetukset käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../interchange.templates:15001
msgid ""
"The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
"interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
"is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
"between robots and ordinary users."
msgstr ""
"Debianin Interchange-paketti käyttää erillistä asetustiedostoa /etc/"
"interchange/robots.cfg ohjelmien RobotUA, RobotIP ja RobotHost ohjeille. "
"Näiden asetusten ottaminen käyttöön on suositeltavaa, jotta Interchange voi "
"erottaa robotit tavallisista käyttäjistä."

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid "Default language for user interface:"
msgstr "Käyttöliittymän oletuskieli:"

#. Type: select
#. Description
#: ../interchange-ui.templates:1001
msgid ""
"The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
"translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
"and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
"change this default at login time."
msgstr ""
"Interchange-luetteloiden ylläpitokäyttöliittymä, nimeltään UI, on käännetty "
"tanskaksi (da_DK), hollanniksi (nl_NL), saksaksi (de_DE), italiaksi (it_IT) "
"ja ruotsiksi (sv_SE). Valitse oletuskieli tässä. Käyttäjä voi muuttaa tätä "
"oletusta kirjautuessaan."

#~ msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
#~ msgstr "Mitä tietokantapalvelinta esimerkkiluettelon tulisi käyttää?"

#~ msgid "Please select the database type."
#~ msgstr "Valitse tietokannan tyyppi."

#~ msgid "Apache2"
#~ msgstr "Apache2"

#~ msgid "Apache"
#~ msgstr "Apache"

#~ msgid "Which webserver are you running ?"
#~ msgstr "Mitä verkkopalvelinta käytetään?"

#~ msgid ""
#~ "This information is necessary for the makecat script. Please specify "
#~ "which webserver you want to use for your Interchange applications."
#~ msgstr ""
#~ "Komentosarja makecat tarvitsee tätä tietoa. Valitse mitä verkkopalvelinta "
#~ "käytetään Interchange-ohjelmien kanssa."

Reply to: