[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nss-pam-ldapd 0.7.8: Please update debconf PO translation for the package nss-pam-ldapdHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nss-pam-ldapd. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would
be grateful if you could take the time and update it. Please send the
updated file to me, or submit it as a wishlist bug against
nss-pam-ldapd.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, 27th of
August.

Thanks in advance,

-- 
-- arthur - adejong@debian.org - http://people.debian.org/~adejong --
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the nss-ldapd package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-23 21:44+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP-palvelimen URI:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
"is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
"'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr ""
"Anna käytettävän LDAP-palvelimen URI (Uniform Resource Identifier). "
"Merkkijonon muoto on ”ldap://<verkkonimi tai IP-osoite>:<portti>/”. Myös "
"skeemoja ”ldaps://” ja ”ldapi://” voidaan käyttää. Porttinumero ei ole "
"pakollinen."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid ""
"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
"avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr ""
"Käytettäessä ldap- ja ldaps-skeemoja on suositeltavaa käyttää IP-osoitetta, "
"koska tällöin nimipalvelun toimimattomuus ei aiheuta toimintahäiriötä."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Voit syöttää useamman URIn erottamalla ne välilyönneillä."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "LDAP-palvelimen hakukanta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Anna LDAP-hakukannan erittelevä nimi (Distinguished Name, DN). Useilla "
"sivustoilla käytetään verkkonimen osia tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi "
"verkkotunnus ”esimerkki.fi” käyttäisi nimeä ”dc=esimerkki,dc=fi” hakukannan "
"erittelevänä nimenä."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-tietokannan käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr ""
"Jos LDAP-tietokannan täytyy kirjautua tehdäkseen normaaleja hakuja, anna "
"käytettävän tunnuksen nimi tässä. Jätä muuten kenttä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Tämä arvo tulisi antaa erittelevänä nimenä."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-tunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään kirjauduttaessa LDAP-tietokantaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Käytetäänkö StartTLS:ää?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
"to encrypt the connection."
msgstr ""
"Valitse tulisiko LDAP-palvelimelle otettava yhteys salata käyttäen StartTLS:"
"ää."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "never"
msgstr "ei koskaan"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "allow"
msgstr "salli"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "try"
msgstr "yritä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "demand"
msgstr "vaadi"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Palvelimen SSL-varmenteen tarkistus:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
"certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"Käytettäessä salattua yhteyttä, palvelimelta voidaan pyytää varmenne "
"tarkastettavaksi. Valitse tulisiko hakujen pyytää varmennetta ja tulisiko "
"varmenteiden oikeellisuus tarkastaa:\n"
" * ei koskaan: Varmennetta ei pyydetä tai tarkasteta\n"
" * salli:   Varmenne pyydetään, mutta sitä ei vaadita tai tarkasteta\n"
" * yritä:   Varmenne pyydetään ja tarkastetaan, mutta jos sitä\n"
"        ei saada, tästä ei välitetä\n"
" * vaadi:   Varmenne vaaditaan ja tarkastetaan.\n"
"Jos tarkastus on käytössä, tulisi ainakin toinen asetuksista tls_cacertdir "
"ja tls_cacertfile laittaa tiedostoon /etc/nslcd.conf."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Asetettavat nimipalvelimet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"Jotta tämä paketti toimisi, täytyy tiedosto /etc/nsswitch.conf muokata "
"käyttämään ldap-tietolähdettä."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
"changes."
msgstr ""
"Voit valita palvelut, jotka tarvitsevat LDAP-hakuja. Uudet LDAP-haut "
"lisätään viimeiseksi tietolähteeksi. Muista tarkastaa nämä muutokset."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Poistetaan LDAP tiedostosta nsswitch.conf nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"Seuraavat palvelut käyttävät edelleen LDAP:ia hauissaan:\n"
" ${services}\n"
"Pakettia libnss-ldapd ollaan kuitenkin poistamassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"On suositeltavaa poistaa tietueet, jos LDAP:ia ei aiota enää käyttää nimien "
"selvittämiseen. Jos ldap jätetään tiedostoon nsswitch.conf, sen ei pitäisi "
"useimpien palveluiden kohdalla aiheuttaa ongelmia, mutta konenimien selvitys "
"saattaa muuttua joillain tavoilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you choose to remove the entries now."
msgstr ""
"Voit muokata tiedostoa /etc/nsswitch.conf käsin tai poistaa tietueet nyt "
"automaattisesti. Muista tarkastaa tiedoston /etc/nsswitch.conf muutokset, "
"jos poistat tietueet nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform "
"shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that "
"is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs.";
"debian.org/583492 for background."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid ""
"Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added "
"automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
"should be left for an administrator to edit manually."
msgstr ""

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
#~| "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf "
#~| "if you choose to remove the entries now."
#~ msgid ""
#~ "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to add the entry "
#~ "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
#~ "you choose to add the entry now."
#~ msgstr ""
#~ "Voit muokata tiedostoa /etc/nsswitch.conf käsin tai poistaa tietueet nyt "
#~ "automaattisesti. Muista tarkastaa tiedoston /etc/nsswitch.conf muutokset, "
#~ "jos poistat tietueet nyt."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: