[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ddclient 3.8.0-11.1: Please update debconf PO translation for the package ddclientHi,

A l10n NMU will happen on ddclient pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, June 14, 2010.

Thanks,

# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ddclient\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ddclient@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-28 18:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-17 23:14+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:2001
msgid "other"
msgstr "muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid "Dynamic DNS service provider:"
msgstr "Dynaamisen DNS:n palveluntarjoaja:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:2002
msgid ""
"Please select the dynamic DNS service you are using. If the service you use "
"is not listed, choose \"other\" and you will be asked for the protocol and "
"the server name."
msgstr ""
"Valitse käytetty dynaaminen nimipalvelujärjestelmä. Jos palvelua ei ole "
"listassa, valitse ”muu” ja määritä seuraavissa kysymyksissä käytetty "
"yhteyskäytäntö ja palvelimen nimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid "Dynamic DNS server:"
msgstr "Dynaaminen DNS-palvelin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:3001
msgid ""
"Please enter the name of the server which is providing you with dynamic DNS "
"service (example: members.dyndns.org)."
msgstr ""
"Anna dynaamisen DNS-palvelun tarjoavan palvelimen nimi (esimerkki: members."
"dyndns.org)."

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid "Dynamic DNS update protocol:"
msgstr "Dynaamisen DNS:n päivitysyhteyskäytäntö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:4001
msgid ""
"Please select the dynamic DNS update protocol used by your dynamic DNS "
"service provider."
msgstr ""
"Valitse yhteyskäytäntö, jota dynaaminen DNS-palvelu käyttää dynaamisen DNS:n "
"päivittämiseen."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
msgstr "Täydelliset DynDNS-verkkotunnukset:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:5001
msgid ""
"Please enter the list of fully qualified domain names for the local host(s) "
"(for instance, \"myname.dyndns.org\" with only one host or \"myname1.dyndns."
"org,myname2.dyndns.org\" for two hosts)."
msgstr ""
"Anna lista paikallisten koneiden täydellisistä verkkotunnuksista (kuten "
"”nimi.dyndns.org”, jos koneita on yksi tai ”nimi1.dyndns.org,nimi2.dyndns."
"org”, jos koneita on kaksi)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Username for dynamic DNS service:"
msgstr "Dynaamisen DNS-palvelun käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:6001
msgid "Please enter the username to use with the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Anna käyttäjätunnus, jota käytetään dynaamiseen DNS-palveluun kirjautumiseen."

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Password for dynamic DNS service:"
msgstr "Dynaamisen DNS-palvelun salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ddclient.templates:7001
msgid "Please enter the password to use with the dynamic DNS service."
msgstr ""
"Anna salasana, jota käytetään dynaamiseen DNS-palveluun kirjautumiseen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid "Find public IP using checkip.dyndns.com?"
msgstr "Etsitäänkö julkinen IP käyttäen palvelua checkip.dyndns.com?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether ddclient should try to find the IP address of this "
"machine via the DynDNS web interface.  This is recommended for machines that "
"are using Network Address Translation."
msgstr ""
"Valitse tulisiko ddclientin yrittää selvittää koneen IP-osoite DynDNS:n "
"verkkokäyttöliittymän avulla. Tämän valitseminen on suositeltavaa koneilla, "
"jotka käyttävät verkko-osoitteiden muunnosta (NAT)."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid "Network interface used for dynamic DNS service:"
msgstr "Dynaamisen DNS-palvelun verkkoliitäntä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface (eth0/wlan0/ppp0/...) to use "
"for dynamic DNS service."
msgstr ""
"Anna sen verkkoliitännän nimi (eth0/wlan0/ppp0/...), jossa dynaamista DNS-"
"palvelua käytetään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
msgid "Run ddclient on PPP connect?"
msgstr "Tulisiko ddclient ajaa, kun PPP-yhteys otetaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should enable this option if ddclient should be run every time a PPP "
#| "connection is established."
msgid ""
"You should enable this option if ddclient should be run every time a PPP "
"connection is established. Note: This mode is not compatible with daemon "
"mode."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, ddclient ajetaan aina, kun PPP-yhteys "
"avataan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid "Run ddclient as daemon?"
msgstr "Tulisiko ddclientiä ajaa taustaohjelmana?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ddclient.templates:11001
msgid ""
"Please choose whether you want ddclient to be run in daemon mode on system "
"startup."
msgstr ""
"Valitse tulisiko ddclient käynnistää taustaohjelmatilassa, kun järjestelmä "
"käynnistyy."

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid "Interval between ddclient runs:"
msgstr "Viive ddclientin ajojen välillä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ddclient.templates:12001
msgid ""
"Please choose the delay between interface address checks. Values may be "
"given in seconds (e.g. \"5s\"), in minutes (e.g. \"3m\"), in hours (e.g. \"7h"
"\") or in days (e.g. \"1d\")."
msgstr ""
"Anna aikaväli kuinka usein verkkoliitännän osoite tarkistetaan. Arvo voidaan "
"antaa sekunteina (esim. ”5s”), minuutteina (esim. ”3m”), tunteina (esim. "
"(”7h”) tai päivinä (esim. ”1d”)."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid "Modified configuration file"
msgstr "Muokattu asetustiedosto"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"The config file /etc/ddclient.conf on your system does not consist of three "
"entries. The automatic configuration utility cannot handle this situation."
msgstr ""
"Järjestelmässä oleva asetustiedosto /etc/ddclient.conf ei koostu kolmesta "
"tietueesta. Automaattinen asetustyökalu ei pysty käsittelemään tilannetta."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:13001
msgid ""
"If you have edited the configuration file manually, it won't be modified. If "
"you need a new configuration file, run \"dpkg-reconfigure ddclient\"."
msgstr ""
"Jos asetustiedostoa on muokattu käsin, sitä ei muokata. Jos haluat luoda "
"uuden asetustiedoston, aja komento ”dpkg-reconfigure ddclient”."

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "From list"
msgstr "Listalta"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ddclient.templates:14001
msgid "Manually"
msgstr "Käsin"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid "Selection method for updated names:"
msgstr "Valitse nimien päivitystapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ddclient.templates:14002
msgid ""
"You'll have to select which host names to update using ddclient.  You can "
"select host names to update from a list (taken from your DynDNS account) or "
"enter them manually."
msgstr ""
"Sinun täytyy valita mitkä verkkonimet päivitetään ddclientin avulla. Voit "
"valita verkkonimet listalta (joka haetaan DynDNS-tililtä) tai syöttää ne "
"käsin."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid "Host names to keep updated:"
msgstr "Päivitettävät verkkonimet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ddclient.templates:15001
msgid ""
"The list of host names managed via your DynDNS account has been downloaded. "
"Please choose the one(s) for which ddclient should be used to keep IP "
"address records up to date."
msgstr ""
"DynDNS-tililtä haettiin lista hallinnoitavista verkkonimistä. Valitse ne, "
"joiden IP-osoitteet ddclientin tulisi pitää ajan tasalla."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid "Empty host list"
msgstr "Tyhjä verkkonimilista"

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"The list of host names managed under your account is empty when retrieved "
"from the dynamic DNS service website."
msgstr ""
"DynDNS-verkkosivulta haettu lista tilisi kautta hallinnoitavista "
"verkkonimistä oli tyhjä."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"You may have provided an incorrect username or password, or the online "
"account may have no host names configured."
msgstr ""
"Olet saattanut antaa väärän käyttäjätunnuksen tai salasanan, tai tililläsi "
"ei ehkä ole yhtään verkkonimeä asetettuna."

#. Type: error
#. Description
#: ../ddclient.templates:16001
msgid ""
"Please check your account to be sure you have host names configured, then "
"run \"dpkg-reconfigure ddclient\" to input your username and password again."
msgstr ""
"Tarkista tili varmistaaksesi, että verkkonimiä on asetettuina ja aja sen "
"jälkeen komento ”dpkg-reconfigure ddclient” antaaksesi käyttäjätunnuksen, ja "
"salasanan uudelleen."

Reply to: