[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pppconfig 2.3.18+nmu1: Please update the PO translation for the package pppconfigHi,

A l10n NMU will happen on pppconfig pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

(there are many translations for this package as it was listed in D-I
statistics in the past)

The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, April 11, 2010.

Thanks,

# translation of fi.po to Finnish
# translation of pppconfig translation to Finnish
# This file is distributed under the same license as the pppconfig package.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-05 09:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-21 12:12+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../pppconfig:69
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"GNU/Linux PPP-asetukset\""

#: ../pppconfig:128
#, fuzzy
msgid "No UI\n"
msgstr "Ei käyttöliittymää"

#: ../pppconfig:131
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Vain pääkäyttäjä voi käynnistää tämän ohjelman.\n"

#: ../pppconfig:132 ../pppconfig:133
#, c-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s ei ole olemassa.\n"

#: ../pppconfig:161
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "Isäprosessi ei pysty sulkemaan WTR:ää: "

#: ../pppconfig:167
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "Isäprosessi ei pysty sulkemaan RDR:ää: "

#: ../pppconfig:171
msgid "cannot fork: "
msgstr "prosessi ei pysty haarautumaan: "

#: ../pppconfig:172
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "Lapsiprosessi ei pysty sulkemaan RDR:ää. "

#: ../pppconfig:173
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "Uudelleenohjaus tiedostoon stderr ei onnistu: "

#: ../pppconfig:174
msgid "Exec failed: "
msgstr "Exec ei onnistunut: "

#: ../pppconfig:178
msgid "Internal error: "
msgstr "Sisäinen virhe: "

#: ../pppconfig:255
msgid "Create a connection"
msgstr "Luo yhteys"

#: ../pppconfig:259
#, c-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "Muuta nimettyä yhteyttä %s"

#: ../pppconfig:262
#, c-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "Luo yhteys nimeltään %s"

#: ../pppconfig:270
#, fuzzy
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It "
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave "
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use a "
"chat script, you will need to know how your ISP prompts for your username "
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up "
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an item. "
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. To move "
"on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go back to the previous "
"menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Tämä on ohjelma tekee PPP-asetukset. Se ei muodosta yhteyttä "
"Internetpalveluntarjoajaasi: se tekee vain ppp-asetukset jotta apuohjelma "
"kuten pon voi avata yhteyden. Palveluntarjoajan antamat käyttäjätunnus, "
"salasana ja puhelinnumero kysytään. Jos palveluntarjoaja käyttää PAP tai "
"CHAP, enempää ei tarvita. Jos on käytettävä chat-scriptiä, on tiedettävä "
"käytettävä kehoite käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Jos et tiedä, kokeile "
"PAP. Valikoissa liikutaan ylös ja alas nuolinäppäimillä jaENTER valitsee. "
"Sarkainnäppäin siirtää valikon ja OK/PERU-osaston välillä. Siirry seuraavaan "
"valikkoon menemällä kohtaan OK ja painamalla ENTER. Edelliseen valikkoon "
"pääsee takaisin valitsemalla PERU ja painamalla ENTER."

#: ../pppconfig:271
msgid "Main Menu"
msgstr "Päävalikko"

#: ../pppconfig:273
msgid "Change a connection"
msgstr "Muokkaa yhteyttä"

#: ../pppconfig:274
msgid "Delete a connection"
msgstr "Poista yhteys"

#: ../pppconfig:275
msgid "Finish and save files"
msgstr "Lopeta ja tallenna tiedostot"

#: ../pppconfig:283
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the "
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or "
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"\n"
"Valitse tällä yhteydellä käytettävä todentamismenetelmä. Windows 95:n "
"käyttämä on useimmiten PAP, joten jos palveluntarjoajasi tukee NT tai Win95 "
"soittoyhteyksiä, kokeile PAP. Menetelmänä on nyt %s."

#: ../pppconfig:284
#, c-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr " Todentamismenetelmä yhteydelle %s"

#: ../pppconfig:285
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Peer Authentication Protocol"

#: ../pppconfig:286
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "Käytä \"chat\" login:/password: todentamismenetelmänä"

#: ../pppconfig:287
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Crypto Handshake Auth Protocol"

#: ../pppconfig:309
#, fuzzy
msgid ""
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go back "
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"\n"
"Valitse muokattava ominaisuus, valitse \"Peru\" palataksesi alkuun, tai "
"valitse \"Lopetus\" tallentaaksesi muutetut tiedostot."

#: ../pppconfig:310
#, c-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"Yhteyden %s ominaisuudet\""

#: ../pppconfig:311
#, c-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "Yhteyden %s puhelinnumero"

#: ../pppconfig:312
#, c-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "Yhteyden %s login-kehoite"

#: ../pppconfig:314
#, c-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "Yhteyden %s käyttäjätunnus"

#: ../pppconfig:315
#, c-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "Yhteyden %s Password-kehoite"

#: ../pppconfig:317
#, c-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "Yhteyden %s salasana"

#: ../pppconfig:318
#, c-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "Yhteyden %s sarjaportin nopeus"

#: ../pppconfig:319
#, c-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "Yhteyden %s modeemiportti"

#: ../pppconfig:320
#, c-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "Yhteyden %s todentamismenetelmä"

#: ../pppconfig:322
msgid "Advanced Options"
msgstr "Lisäasetukset"

#: ../pppconfig:324
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Tallenna tiedostot ja palaa päävalikkoon."

#: ../pppconfig:360
#, fuzzy
msgid ""
"This menu allows you to change some of the more obscure settings. Select "
"the setting you wish to change, and select \"Previous\" when you are done. "
"Use the arrow keys to scroll the list."
msgstr ""
"Tässä valikossa voit muuttaa\n"
"joitakin vähemmän tärkeitä asetuksia. Valitse muutettava asetus ja valitse "
"\"Edellinen\" kun asetus on tehty. Liiku listassa nuolinäppäimillä."

#: ../pppconfig:361
#, c-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"Yhteyden %s lisäasetukset\""

#: ../pppconfig:362
#, c-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "Yhteyden %s modeemin alustuskomennot"

#: ../pppconfig:363
#, c-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "Yhteyden %s muodostumisilmoitus"

#: ../pppconfig:364
#, c-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "Yhteyden %s viestit ennen kirjautumista"

#: ../pppconfig:365
#, c-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "Yhteyden %s oletusreititys"

#: ../pppconfig:366
#, c-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "Aseta yhteyden %s IP-numero"

#: ../pppconfig:367
#, c-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "Yhteyden %s vianjäljitys päälle tai pois"

#: ../pppconfig:368
#, c-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "Yhteyden %s soittoyhteys tarvittaessa päälle tai pois"

#: ../pppconfig:369
#, c-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "Yhteys %s pysyvästi käytössä, päälle tai pois"

#: ../pppconfig:371
#, c-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "Muuta yhteyden %s nimipalvelinta"

#: ../pppconfig:372
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Lisää ppp-käyttäjä"

#: ../pppconfig:374
#, c-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "Yhteyden %s kirjautumisen jälkeiset viestit"

#: ../pppconfig:376
#, c-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "Muuta yhteyden %s etänimeä "

#: ../pppconfig:378
#, c-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "Yhteyden %s aikakatkaisu kun jouten"

#: ../pppconfig:389
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Palaa edelliseen valikkoon"

#: ../pppconfig:391
msgid "Exit this utility"
msgstr "Poistu tästä sovelluksesta"

#: ../pppconfig:539
#, c-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Sisäinen virhe: %s ei ole olemassa, "

#: ../pppconfig:546
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be sent "
"when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know for "
"sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave this as "
"a null string: that is, ''."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita yhteyden muodostumisen vahvistava teksti, jos sellainen on. Tämä "
"merkkijono lähetetään kun CONNECT vastaanotetaan modeemilta. Jollet varmasti "
"tiedä palveluntarjoajan vaativan tälläista vahvistusta, tämä pitäisi jättää "
"tyhjäksi merkkijonoksi: siis ''.\n"

#: ../pppconfig:547
msgid "Ack String"
msgstr "Ack Merkkijono"

#: ../pppconfig:555
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in "
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes the "
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of the "
"word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita login-kehoitteen teksti. Chat lähettää käyttäjätunnuksen "
"vastauksena. \n"
"Yleisimmät kehoitteet ovat login: ja username:. Toisinaan ensimmäinen "
"kirjain \n"
"on iso, joten se jätetään pois ja tunnistetaan sanan loppuosa. Joskus \n"
"kaksoispiste jätetään pois. Jos et ole varma, käytä ogin:.\n"

#: ../pppconfig:556
msgid "Login Prompt"
msgstr "Login-kehoite"

#: ../pppconfig:564
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in "
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter "
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the word."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita password-kehoitteen teksti. Chat lähettää salasanan vastauksena. \n"
"Yleisin kehoite on password:. Toisinaan ensimmäinen kirjain on iso \n"
"joten se jätetään pois ja tunnistetaan sanan loppuosa.\n"

#: ../pppconfig:564
msgid "Password Prompt"
msgstr "Password-kehoite"

#: ../pppconfig:572
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input "
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make the "
"first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with "
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) here. "
"All entries must be separated by white space. You can have more than one "
"expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Tähän ei luultavimmin tarvita mitään. Kirjoita palveluntarjoajan ennen \n"
"sisäänkirjautumista vaatimat ylimääräiset syötteet. Jos joudut \n"
"kirjoittamaan jotain, alku on odotettu kehoite ja loppu vaadittu vastaus. \n"
"Esimerkki: palveluntarjoaja lähettää \"Server:\" ja odottaa vastausta \n"
"\"trilobiitti\". Kirjoitat \"erver trilobiitti\" (ilman \n"
"lainausmerkkejä). Erottimena on käytettävä tyhjätilamerkkejä. Näitä \n"
"lähettää/vastaus -pareja voi olla useita."

#: ../pppconfig:572
msgid "Pre-Login"
msgstr "Pre-Login"

#: ../pppconfig:580
#, fuzzy
msgid ""
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c which "
"tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. This gives "
"your isp time to get ppp started. If your isp requires any additional input "
"after you have logged in you should put it here. This may be a program name "
"like ppp as a response to a menu prompt. If you need to make an entry, make "
"the first entry the prompt you expect and the second the required response. "
"Example: your isp sends 'Protocol' and expect you to respond with 'ppp'. "
"You would put 'otocol ppp' (without the quotes) here. Fields must be "
"separated by white space. You can have more than one expect-send pair."
msgstr ""
"\n"
"Tätä ei luultavimmin tarvitse muuttaa. Alkuarvo on '' \\d\\c \n"
"eli chat ei odota mitään, kuluttaa yhden sekunnin, eikä lähetä mitään. \n"
"Tämä antaa palveluntarjoajalle aikaa käynnistää ppp. Jos palveluntarjoaja \n"
"vaatii lisäsyötteitä sisäänkirjautumisen jälkeen, ne pitää kirjoittaa "
"tähän. \n"
"Tämä voi olla ohjelmanimi kuten ppp vastauksena valikkokehoitteeseen. \n"
"Jos tietue tarvitaan, alku on odotettava kehoite ja loppu on vaadittu \n"
"vastaus. Esimerkki: palveluntarjoaja lähettää \"Protocol\" ja odottaa \n"
"vastauksena \"ppp\". Kirjoita \"otocol ppp\" (ilman lainausmerkkejä). \n"
"Erottimena on käytettävä tyhjätilamerkkejä. Näitä lähetys/vastaus -pareja \n"
"voi olla useita. "

#: ../pppconfig:580
msgid "Post-Login"
msgstr "Post-Login"

#: ../pppconfig:603
#, fuzzy
msgid "Enter the username given to you by your ISP."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita palveluntarjoajan antama käyttäjätunnus."

#: ../pppconfig:604
msgid "User Name"
msgstr "Käyttäjätunnus"

#: ../pppconfig:621
#, fuzzy
msgid ""
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. It "
"will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if you "
"would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"\n"
"Vastaamalla \"kyllä\" modeemin käyttämä portti tunnistetaan "
"automaattisesti. \n"
"Kaikkien sarjaporttien tunnistus kestää useita sekunteja. Vastaa \"ei\" "
"jos \n"
"mieluummin kirjoitat sarjaportin itse"

#: ../pppconfig:622
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Valitse modeemin asetusten tekotapa"

#: ../pppconfig:625
#, fuzzy
msgid "Can't probe while pppd is running."
msgstr ""
"\n"
"Laitteiston tunnustelua ei voi tehdä kun pppd on käynnissä."

#: ../pppconfig:632
#, c-format
msgid "Probing %s"
msgstr "Tunnustellaan %s"

#: ../pppconfig:639
#, fuzzy
msgid ""
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware that "
"can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has been "
"preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To accept the "
"preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and down arrow keys to "
"move among the selections, and press the spacebar to select one. When you "
"are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item. "
msgstr ""
"\n"
"Alla olevassa listassa on kaikki sarjaportit joita ppp näyttäisi voivan\n"
"käyttää. Yksi jossa näyttäisi olevan modeemi on esivalittu. Jos modeemia\n"
"ei löytynyt on \"Manual\" esivalittuna. Hyväksy esivalinta painamalla\n"
"sarkainta ja sitten ENTER. Liiku valikossa nuolinäppäimillä ylös ja \n"
"alas ja paina välilyöntiä valinnan merkiksi. Kun on valmista, sarkaimella\n"
"pääsee valitsemaan <OK> ja ENTER siirtyy seuraavaan kohtaan. "

#: ../pppconfig:639
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Valitse modeemin portti"

#: ../pppconfig:641
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Valitse portti itse"

#: ../pppconfig:649
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the port your modem is on. /dev/ttyS0 is COM1 in DOS. /dev/ttyS1 is "
"COM2 in DOS. /dev/ttyS2 is COM3 in DOS. /dev/ttyS3 is COM4 in DOS. /dev/"
"ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as shown. "
"Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"\n"
"Syötä modeemin portti. \n"
"/dev/ttyS0 on COM1 DOS:ssa. \n"
"/dev/ttyS1 on COM2 DOS:ssa. \n"
"/dev/ttyS2 on COM3 DOS:ssa. \n"
"/dev/ttyS3 on COM4 DOS:ssa.\n"
"/dev/ttyS1 on tavallisin. Huomaa: tämä täytyy kirjoittaa juuri noin.\n"
"Isot kirjaimet ovat merkitseviä: ttyS1 on eri asia kuin ttys1."

#: ../pppconfig:655
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Valitse modeemin portti itse"

#: ../pppconfig:670
#, fuzzy
msgid ""
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to "
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, and press the spacebar to select one. When you are finished, "
"use TAB to select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Oletusreitityksen valitseminen tarkoittaa yhteyden niihin koneisiin\n"
"joihin ei ole suoraa yhteyttä kulkevan palveluntarjoajan kautta. Tämä\n"
"on lähes varmasti se mitä haluat. Liiku nuolinäppäimillä ylös ja alas\n"
"valinnoissa, merkitse valinta välilyöntinäppäimellä. Kun lopetat, \n"
"valitse sarkaimella <OK> ja siirry seuraavaan painamalla ENTER."

#: ../pppconfig:671
msgid "Default Route"
msgstr "Oletusreitti"

#: ../pppconfig:672
msgid "Enable default route"
msgstr "Valitse oletusreitti"

#: ../pppconfig:673
msgid "Disable default route"
msgstr "Poista oletusreitti käytöstä"

#: ../pppconfig:680
#, fuzzy
msgid ""
"You almost certainly do not want to change this from the default value of "
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is the "
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a static "
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a colon "
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a local and "
"a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like this: "
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"\n"
"On melkein varmaa ettet halua muuttaa tätä oletusarvostaan noipdefault.\n"
"Tämä ei ole nimipalvelimen IP-numeroille. Tämä on koneen omalle\n"
"IP-numerolle jos ja vain jos palveluntarjoaja on antanut pysyvän \n"
"IP-numeron. Jos olet saanut vain paikallisen pysyvän IP-numeron, kirjoita\n"
"se loppukaksoispisteen kera, näin: 192.168.1.2: Jos olet saanut sekä \n"
"paikallisen että reititettävän osoitteen, kirjoita paikallinen osoite,\n"
"kaksoispiste ja reititettävä osoite, näin: \n"
"192.168.1.2:10.203.1.2"

#: ../pppconfig:681
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP-osoitteet"

#: ../pppconfig:688
#, fuzzy
msgid ""
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). I "
"suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita modeemiportin nopeus (esim. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). \n"
"Suositus on jättää se arvoon 11500."

#: ../pppconfig:689
msgid "Speed"
msgstr "Nopeus"

#: ../pppconfig:697
#, fuzzy
msgid ""
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells "
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from the "
"factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest you "
"not change this."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita modeemin alustuskomennot. Oletusarvo on ATZ, jolla modeemi\n"
"käyttää omia oletusarvojaan. Koska useimpien modeemien tehdasasetukset\n"
"ovat sopivat ppp:lle, suositellaan ettei tätä muuteta."

#: ../pppconfig:698
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Modeemin alustus"

#: ../pppconfig:711
#, fuzzy
msgid ""
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you should "
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need pulse. "
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press the "
"spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and "
"ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Vaihda numeron valintamuotoa. Koska melkein kaikilla on äänitaajuusvalinta,\n"
"olisi valinta jätettävä äänitaajuuteen, jos et ole varma että tarvitset\n"
"pulssivalintaa. Liiku valikossa nuolinäppäimillä ylös ja alas, paina\n"
"välilyöntiä valinnan merkiksi. Lopeta siirtymällä sarkaimella \n"
"kohtaan <OK> ja siirry seuraavaan painamalla ENTER."

#: ../pppconfig:712
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Pulssi- tai äänitaajuusvalinta"

#: ../pppconfig:719
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem manual "
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita numero johon soitetaan. Älä kirjoita tavuviivoja. Katso\n"
"modeemin ohjekirjasta jos on tehtävä jotain tavanomaisesta poikkeavaa,\n"
"kuten soitettava ulos keskuksesta."

#: ../pppconfig:720
msgid "Phone Number"
msgstr "Puhelinnumero"

#. ;
#: ../pppconfig:732
#, fuzzy
msgid "Enter the password your ISP gave you."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita palveluntarjoajan antama salasana."

#: ../pppconfig:733
msgid "Password"
msgstr "Salasana"

#: ../pppconfig:797
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably want "
"to give the default name of 'provider' to your primary isp. That way, you "
"can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional isp a "
"unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and your "
"university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', your "
"office with 'pon theoffice', and your university with 'pon theschool'. "
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita nimi jota haluat käyttää tästä palveluntarjoajasta. Haluat\n"
"varmaankin antaa oletusnimen \"provider\" pääasiallisesti käyttämällesi\n"
"palveluntarjoajalle. Näin saat yhteyden siihen komennolla \"pon\". \n"
"Nimeä jokainen muu palveluntarjoaja yksikäsitteisellä nimellä. \n"
"Voit nimetä esimerkiksi työnantajasi \"toimisto\" ja yliopiston \"koulu\".\n"
"Näin saat yhteyden toimistoon komennolla \"pon toimisto\" ja yliopistoon\n"
"komennolla \"pon koulu\". \n"
"Huomautus: nimessä ei saa olla välilyöntejä. "

#: ../pppconfig:798
msgid "Provider Name"
msgstr "Palveluntarjoajan nimi"

#: ../pppconfig:802
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Tämä yhteys on olemassa. Haluatko korvata sen?"

#: ../pppconfig:803
msgid "Connection Exists"
msgstr "Yhteys on olemassa"

#: ../pppconfig:816
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat strings "
"for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, while the options for "
"pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may edit these files by hand if you "
"wish. You will now have an opportunity to exit the program, configure "
"another connection, or revise this or another one."
msgstr ""
"\n"
"Yhteyden asetusten teko on valmis ja muuttuneet tiedostot on tallennettu. \n"
"Lähetys/vastaus -parit yhteyden muodostamiseksi palveluntarjoajaan ovat\n"
"tiedostossa /etc/chatscripts/%s, pppd:n asetukset ovat tiedostossa\n"
"/etc/ppp/peers/%s. Voit muokata näitä tiedostoja jos haluat. Nyt voit\n"
"lopettaa tämän ohjelman, tehdä toisen yhteyden asetukset tai korjata\n"
"tämän tai muun yhteyden asetuksia. "

#: ../pppconfig:817
msgid "Finished"
msgstr "Valmis"

#: ../pppconfig:853
msgid "Create Connection"
msgstr "Luo yhteys"

#: ../pppconfig:886
msgid "No connections to change."
msgstr "Muutettavia yhteysiä ei ole."

#: ../pppconfig:886 ../pppconfig:890
msgid "Select a Connection"
msgstr "Valitse yhteys"

#: ../pppconfig:890
msgid "Select connection to change."
msgstr "Valitse muutettava yhteys."

#: ../pppconfig:913
msgid "No connections to delete."
msgstr "Poistettavia yhteyksiä ei ole."

#: ../pppconfig:913 ../pppconfig:917
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Poista yhteys"

#: ../pppconfig:917
#, fuzzy
msgid "Select connection to delete."
msgstr ""
"\n"
"Valitse poistettava yhteys."

#: ../pppconfig:917 ../pppconfig:919
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Palaa edelliseen valikkoon"

#: ../pppconfig:926
#, fuzzy
msgid "Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr ""
"\n"
"Haluatko lopettaa tallentamatta muutoksia?"

#: ../pppconfig:926
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently enabled."
msgstr ""

#: ../pppconfig:938
msgid "Debugging is presently disabled."
msgstr ""

#: ../pppconfig:939
#, fuzzy, c-format
msgid "Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. %s"
msgstr ""
"\n"
"YES käynnistää virheenjäljityksen. NO ottaa sen pois päältä. \n"
"Virheenjäljitys on nyt %s."

#: ../pppconfig:939
msgid "Debug Command"
msgstr "Virheenjäljityskomento"

#: ../pppconfig:954
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO "
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: "
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the "
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and then "
"dial up the ISP. If you do enable demand dialing you will also want to set "
"an idle-timeout so that the link will go down when it is idle. Demand "
"dialing is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Tämä valittuna avataan yhteys tähän palveluntarjoajaan tarvittaessa. \n"
"Huomaa, että on silti käynnistettävä pppd komennolla pon: \n"
"pppconfig ei tee sitä puolestasi. Kun käynnistät pppd:n,\n"
"se muuttuu taustaprosessiksi odottamaan kunnes yritetään käyttää\n"
"Internetistä jotain, ja avaa sitten soittoyhteyden palveluntarjoajaan.\n"
"Jos valitset yhteyden avaamisen tarvittaessa aseta myös aikakatkaisu \n"
"joutilaalle yhteydelle, jotta yhteys katkaistaan jos liikennettä ei ole.\n"
"Yhteyden avaaminen tarvittaessa on nyt %s."

#: ../pppconfig:954
msgid "Demand Command"
msgstr "Komento yhteyden avaamiseen tarvittaessa"

#: ../pppconfig:968
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. This "
"will cause pppd to keep trying until it connects and to try to reconnect if "
"the connection goes down. Persist is incompatible with demand dialing: "
"enabling demand will disable persist. Persist is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"Valittaessa YES pidetään yhteyttä auki. Valittaessa NO on tämä\n"
"ominaisuus pois päältä. Päällä ollessa pppd yrittää kunnes yhteys\n"
"muodostuu ja avaa yhteyden uudestaan jos se katkeaa. Tämä ei toimi\n"
"yhdessä tarvittaessa avattavan yhteyden kanssa: vain toinen voi \n"
"olla käytössä.\n"
"Tämä ominaisuus on nyt %s."

#: ../pppconfig:968
msgid "Persist Command"
msgstr "Komento yhteyden pitämiseen avattuna"

#: ../pppconfig:992
#, fuzzy
msgid ""
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used "
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver "
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically "
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' "
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or "
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want /etc/"
"resolv.conf to be changed when you connect to this provider. Use the up and "
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar to "
"select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER to move "
"on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Valitse toimintatapa. \"Static\" määrittää saman nimipalvelimen "
"käytettäväksi\n"
"aina kun yhteys on tähän palveluntarjoajaan. Seuraavassa ruudussa\n"
"kysytään nimipalvelimien IP-osoitteita. \"Dynamic\" tarkoittaa pppd:n \n"
"saavan nimipalvelimien osoitteet automaattisesti avattaessa yhteys\n"
"tähän palveluntarjoajaan. \"None\" tarkoittaa nimipalvelun järjestettävän\n"
"muilla tavoin, kuten BIND (named) tai muokkaamalla tiedostoa \n"
"/etc/resolv.conf. Valitse \"None\" jos et halua tiedostoa /etc/resolv.conf\n"
"muutettavan avattaessa yhteys tähän palveluntarjoajaan. Liiku valikossa\n"
"ylös ja alas nuolinäppäimillä ja paina välilyöntiä valinnan merkiksi.\n"
"Kun on valmista, sarkaimella pääsee valitsemaan <OK> ja ENTER siirtyy\n"
"seuraavaan kohtaan. "

#: ../pppconfig:993
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Tee nimipalvelimien (DNS) asetukset"

#: ../pppconfig:994
msgid "Use static DNS"
msgstr "Määritä nimipalvelimet kiinteästi"

#: ../pppconfig:995
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Hae nimipalvelimien tiedot automaattisesti"

#: ../pppconfig:996
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "Järjestä nimipalvelu muilla tavoin"

#: ../pppconfig:1001
#, fuzzy
msgid "Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita ensisijaisen nimipalvelimen IP-osoite."

#: ../pppconfig:1002 ../pppconfig:1012
msgid "IP number"
msgstr "IP-osoite"

#: ../pppconfig:1012
#, fuzzy
msgid "Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita toisen nimipalvelimen IP-osoite (jos on)."

#: ../pppconfig:1043
#, fuzzy
msgid ""
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop ppp. "
"She will be able to start any connection. To remove a user run the program "
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"\n"
"Kirjoita käyttäjätunnus jolle haluat antaa oikeuden käynnistää ja sammuttaa\n"
"ppp. Hän voi avata minkä tahansa yhteyden. Poista käyttäjältä tämä oikeus\n"
"poistamalla käyttäjätunnus komennolla vigr ryhmästä dip."

#: ../pppconfig:1044
msgid "Add User "
msgstr "Lisää käyttäjä "

#: ../pppconfig:1047
#, fuzzy, c-format
msgid "No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"Käyttäjää %s ei ole. "

#: ../pppconfig:1060
#, fuzzy
msgid ""
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well as "
"the username to find the right password in the secrets file. The default "
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username "
"with different providers. To disable the remotename option give a blank "
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file "
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets file."
msgstr ""
"\n"
"Tätä ei luultavimmin tarvitse muuttaa. Pppd käyttää sekä etänimeä että \n"
"käyttäjätunnusta etsiessään sopivaa salasanaa tiedostosta secrets. Etänimen\n"
"oletusarvo on palveluntarjoajan nimi. Tämä mahdollistaa saman \n"
"käyttäjätunnuksen käytön eri palveluntarjoajilla. Poista etänimi käytöstä\n"
"kirjoittamalla tyhjä etänimi. Etänimi poistetaan palveluntarjoajaa \n"
"vastaavasta tiedostosta ja rivi jossa on * etänimen tilalla kirjoitetaan\n"
"tiedostoon secrets. \n"

#: ../pppconfig:1060
msgid "Remotename"
msgstr "Etänimi"

#: ../pppconfig:1068
#, fuzzy
msgid ""
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle "
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank if "
"you want no idle shutdown at all."
msgstr ""
"\n"
"Halutessasi tämän PPP-yhteyden katkeavan automaattisesti kun se on ollut\n"
"jouten tietyn määrän sekunteja, kirjoita sekuntimäärä tähän. Jätä\n"
"tämä tyhjäksi jos et halua lainkaan aikakatkaisua joutilaalle yhteydelle. \n"

#: ../pppconfig:1068
msgid "Idle Timeout"
msgstr "Aikakatkaisu kun jouten"

#: ../pppconfig:1078 ../pppconfig:1689
#, c-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "Yhteyttä %s ei saatu avattua.\n"

#: ../pppconfig:1394 ../pppconfig:1411 ../pppconfig:1588
#, c-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "Yhteyttä %s ei saa avattua.\n"

#: ../pppconfig:1396 ../pppconfig:1413 ../pppconfig:1591
#, c-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "Yhteyttä %s ei saa lukittua.\n"

#: ../pppconfig:1690
#, c-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "Tulostus yhteydelle %s ei onnistunut.\n"

#: ../pppconfig:1692 ../pppconfig:1693
#, c-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "Yhteyden %s nimeä ei voitu vaihtaa.\n"

#: ../pppconfig:1709
#, fuzzy
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting up "
"a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat "
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does not "
"make a connection to your isp, it just configures your system so that you "
"can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and it can "
"configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. Before "
"running pppconfig you should know what sort of authentication your isp "
"requires, the username and password that they want you to use, and the phone "
"number. If they require you to use chat authentication, you will also need "
"to know the login and password prompts and any other prompts and responses "
"required for login. If you can't get this information from your isp you "
"could try dialing in with minicom and working through the procedure until "
"you get the garbage that indicates that ppp has started on the other end. "
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be "
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
msgstr ""
"pppconfig on vuorovaikutteinen valikkoa käyttävä apuohjelma automatisoimaan\n"
"ppp-yhteyden muodostamista soittoyhteydellä. Se tukee tällä hetkellä\n"
"PAP, CHAP ja chat todennuksia. Se käyttää standardeja pppd:n "
"asetustiedostoja.\n"
"Se ei muodosta yhteyttä palveluntarjoajaan, ainoastaan tekee asetukset "
"siten\n"
"että yhteyden voi muodostaan apuohjelmalla kuten pon. Se osaa tunnistaa\n"
"modeemin ja tehdä ppp:n asetukset hakemaan nimipalvelimen tiedot \n"
"automaattisesti, käyttää monta palveluntarjoajaa ja avaa yhteyden \n"
"tarvittaessa.\n"
"\n"
"Ennen komennon pppconfig käynnistämistä pitäisi tietää mitä "
"todennusmenetelmää\n"
"palveluntarjoaja käyttää, käyttäjätunnus, salasana ja puhelinnumero. Jos\n"
"palveluntarjoaja vaatii käytettäväksi chat-todennusta on tiedettävä myös\n"
"login- ja password-kehoite ja kaikki muut kehoitteet ja vastaukset joita\n"
"sisäänkirjautumiseen tarvitaan. Jos tätä tietoa ei saa palveluntarjoajalta\n"
"voit yrittää kirjautua sisään ohjelmalla minicom ja edetä \n"
"kirjautumisessa kunnes ppp on käynnistynyt etäpäässä. \n"
"\n"
"Koska pppconfig muuttaa järjestelmän asetustiedostoja, on oltava \n"
"kirjautuneena pääkäyttäjänä tai käytettävä komentoa sudo.\n"
"\n"

#: ../pppconfig:1698
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog] [--noname] | [providername]]'--version' prints the version. '--"
"help' prints a help message.'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--"
"whiptail' uses whiptail."
msgstr ""
"Käyttö: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"\"\n"
"\"gdialog]\\n\"\n"
"\" [--noname] | [palveluntarjoajan_nimi]]\\n\"\n"
"\"'--version' näyttää ohjelmaversion. '--help' tulostaa ohjeen.\\n\"\n"
"\"'--dialog' käyttää dialog eikä gdialog. '--whiptail' käyttää whiptail.\\n"
"\"\n"
"\"'--gdialog' käyttää gdialog. '--noname' pakottaa palveluntarjoajan "
"nimeksi \"\n"
"\"'provider'. \\n\"\n"
"\"'palveluntarjoajan_nimi' pakottaa nimeksi 'palveluntarjoajan_nimi'.\n"

Reply to: