[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

emacspeak-ss 1.12-3.1: Please update debconf PO translation for the package emacspeak-ssHi,

A l10n NMU will happen on emacspeak-ss pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, April 11, 2010.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: emacspeak\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: emacspeak@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-09 07:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Default speech server:"
msgstr "Oletuspuhepalvelin:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The /etc/emacspeak.conf file will be configured so that the command '/usr/"
"bin/emacspeak' will start Emacs with emacspeak support using this server."
msgstr ""
"Komento ”/usr/bin/emacspeak” käynnistää Emacsin emacspeak-tuen kanssa "
"käyttäen tätä palvelinta. Tieto tallennetaan tiedostoon /etc/emacspeak.conf."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"You may change the selection later by running 'dpkg-reconfigure emacspeak' "
"as root, or temporarily override the selection by setting the environment "
"variable DTK_PROGRAM."
msgstr ""
"Voit muuttaa valintaa ajamalla pääkäyttäjänä komennon ”dpkg-reconfigure "
"emacspeak” tai väliaikaisesti käyttää toista palvelinta asettamalla "
"ympäristömuuttujan DTK_PROGRAM."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Hardware port of the speech generation device:"
msgstr "Puheenluontilaitteen laiteportti:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If a hardware device is used to generate speech, please enter the Unix "
#| "device file associated with it, such as' /dev/ttyS0' or '/dev/ttyUSB0'"
msgid ""
"If a hardware device is used to generate speech, please enter the Unix "
"device file associated with it, such as '/dev/ttyS0' or '/dev/ttyUSB0'."
msgstr ""
"Jos puheen luontiin käytetään fyysistä laitetta, anna sitä vastaava Unix-"
"laitetiedosto, kuten ”/dev/ttyS0” tai ”/dev/ttyUSB0”."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do not translate "none"
#: ../templates:4001
msgid "If you use a software method to generate speech, please enter 'none'."
msgstr "Jos puhe luodaan ohjelmallisesti, syötä ”none”."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "${port} is not a character special device"
msgstr "${port} ei ole merkkilaite"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Users of speech server:"
msgstr "Puhepalvelimen käyttäjät:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Users must be members of group ${group} to access the speech server "
"connected to ${port}. Please review the space-separated list of current "
"members of that group, and add or remove usernames if needed."
msgstr ""
"Käyttäjien tulee olla ryhmän ${group} jäseniä voidakseen käyttää porttiin "
"${port} yhdistettyä puhepalvelinta. Tarkasta välilyönnein eroteltu ryhmän "
"jäsenlista ja lisää tai poista käyttäjiä tarvittaessa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you later add users to the system, you can either reconfigure the "
"emacspeak package afterwards, or enroll the user in ${group} with 'adduser "
"${group} <user>'."
msgstr ""
"Jos lisäät järjestelmään käyttäjiä myöhemmin, voit joko tehdä paketin "
"emacspeak asetukset uudelleen tai lisätä käyttäjän ryhmään ${group} "
"komennolla ”adduser ${group} <käyttäjä>”."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Group membership is checked at login time, so new members must log out and "
"log in again before using the speech server."
msgstr ""
"Jäsenyys ryhmässä tarkistetaan kirjauduttaessa, joten uusien jäsenten täytyy "
"kirjautua ulos ja uudelleen sisään ennen kuin he voivat käyttää "
"puhepalvelinta."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Invalid username ${user}"
msgstr "Virheellinen käyttäjätunnus ${user}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"There is no user named ${user}, so no such user could be added to ${group}."
msgstr ""
"Käyttäjätunnusta ${user} ei ole, joten sitä ei voitu lisätä ryhmään ${group}."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "${port} non-writable by unprivileged users"
msgstr "Tavalliset käyttäjät eivät voi kirjoittaa porttiin ${port}"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Since the speech device is connected to ${port}, unprivileged users must "
"have read/write access to that device."
msgstr ""
"Koska puhelaite on yhdistetty porttiin ${port}, tavallisilla käyttäjillä "
"tulee olla kirjoitus- ja lukuoikeudet laitteeseen."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"You should modify the device permissions with 'chmod a+rw ${port}' or modify "
"the device group with 'chown root:dialout ${port}', then reconfigure "
"emacspeak with 'dpkg-reconfigure emacspeak'."
msgstr ""
"Muokkaa laitteen oikeuksia komennolla ”chmod a+rw ${port}” tai muuta "
"laitteen ryhmää komennolla ”chown root:dialout ${port}” ja tee emacspeakin "
"asetukset tämän jälkeen uudelleen komennolla ”dpkg-reconfigure emacspeak”."

Reply to: