[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ssmtp 2.64-2: Please update debconf PO translation for the package ssmtpHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
ssmtp. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against ssmtp.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 04 Dec 2009 00:00:00 +0000.

Thanks in advance,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ssmtp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ssmtp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-24 09:07+1100\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Automatically overwrite config files?"
msgstr "Korvataanko asetustiedostot automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The mail configuration file /etc/ssmtp/ssmtp.conf can be automatically "
"updated on each upgrade with the information supplied to the debconf "
"database. If you do not want this to happen (ie/ you want to maintain "
"control of this file yourself) then set this option to have the program "
"never touch this file."
msgstr ""
"Sähköpostien asetustiedosto /etc/ssmtp/ssmtp.conf voidaan päivittää "
"automaattisesti aina paketin päivityksen yhteydessä käyttäen debconf-"
"tietokantaan annettuja tietoja. Jos et halua näitä päivityksiä (eli haluat "
"hallinnoida tiedostoa käsin), älä valitse tätä vaihtoehtoa."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Who gets mail for userids < 1000:"
msgid "Username who gets mail for userids < 1000:"
msgstr "Kenelle lähetetään viestit, joiden vastaanottajan käyttäjä-id < 1000?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Mail sent to a local user whose UID is less than 1000 will instead be sent "
"here. This is useful for daemons which mail reports to root and other system "
"UIDs. Make this empty to disable rewriting."
msgstr ""
"Viestit käyttäjille, joiden käyttäjä-id on pienempi kuin 1000, lähetetään "
"näiden käyttäjien sijaan tälle käyttäjälle. Tästä on hyötyä taustaohjelmien "
"kanssa, jotka lähettävät viestejä pääkäyttäjälle ja muille "
"järjestelmätunnuksille. Jätä kenttä tyhjäksi, jos haluat poistaa "
"uudelleenohjauksen käytöstä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Name of your mailhub:"
msgstr "Sähköpostipalvelimen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This sets the host to which mail is delivered. The actual machine name is "
"required; no MX records are consulted. Commonly, mailhosts are named \"mail."
"domain.com\"."
msgstr ""
"Tämä määrittää koneen, jolle viestit välitetään. Tämän täytyy olla oikea "
"konenimi, MX-tietueita ei tutkita. Usein postipalvelimien nimi on muotoa "
"???mail.example.com???."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Remote SMTP port number:"
msgstr "Etä-SMTP-portin numero:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If your remote SMTP server listens on a port other than 25 (Standard/RFC) "
"then set it here."
msgstr ""
"Jos etäpään SMTP-palvelin kuuntelee muuta porttia kuin 25 (standardi), anna "
"se tässä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "What domain to masquerade as:"
msgid "Domain to masquerade as:"
msgstr "Mistä verkkoalueesta viestit naamioidaan tuleviksi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"ssmtp will use \"username@REWRITEDOMAIN\" as the default From: address for "
"outgoing mail which contains only a local username."
msgstr ""
"Jos viestin lähettäjänä on pelkkä paikallinen käyttäjätunnus, ssmtp käyttää "
"lähettäjäosoitteena oletuksena muotoa ???tunnus@NAAMIOVERKKOALUE???."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "What name to store in /etc/mailname:"
msgid "Name to store in /etc/mailname:"
msgstr "Tiedostoon /etc/mailname tallennettava nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"This is the portion of the address after the '@' sign to be shown on "
"outgoing news and mail messages."
msgstr ""
"Tämä on ???@???-merkin jälkeinen osoitteen osa, joka näytetään lähtevissä "
"sähköposteissa ja uutisviesteissä."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Fully qualified hostname:"
msgstr "Täydellinen verkkotunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"This should specify the real hostname of this machine, and will be sent to "
"the mailhub when delivering mail."
msgstr ""
"Tämän tulisi määrittää tämän koneen oikea konenimi, joka lähetetään "
"sähköpostipalvelimelle välitettäessä viestejä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Allow override of From: line in email header?"
msgstr ""
"Sallitaanko lähettäjäosoitteen muuttaminen sähköpostin otsikkotiedoissa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"A \"positive\" response will permit local users to enter any From: line in "
"their messages without it being mangled, and cause ssmtp to rewrite the "
"envelope header with that address. A \"negative\" response will disallow "
"this, and use only the default address or addresses set in /etc/ssmtp/"
"revaliases."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, paikalliset käyttäjät voivat asettaa "
"lähettäjäosoitteeksi minkä tahansa haluamansa, ja ssmtp muokkaa "
"lähetysotsakkeeseen annetun osoitteen. Jos et valitse tätä, käyttäjät eivät "
"voi muokata lähettäjäosoitetta ja käytössä ovat vain tiedostossa /etc/ssmtp/"
"revaliases asetetut oletusosoitteet."

Reply to: