[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#556795: kde4libs: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: kde4libs
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAksDDrIACgkQejjRZhTfFSxpZQCfR0P4n7/0/x+ZJsqpo3HikUuI
wcwAnRSNcoO3Vvie1THTnnAZbXoW7TH3
=/jb2
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the kde4libs package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kde4libs@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-04 07:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-17 22:55+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:2001
msgid "Upgrading kdelibs5 while KDE 4 is running"
msgstr "Paketin kdelibs5 päivitys, kun KDE 4 on käynnissä"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:3001
msgid "Stop unsafe KDE 4 upgrade?"
msgstr "Keskeytetäänkö KDE 4:n turvaton päivitys?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:3001
msgid ""
"You are about to upgrade to the new version of the kdelibs5 package, which "
"introduces a major configuration change - details are given in /usr/share/"
"doc/kdelibs5/README.Debian (in short: user settings are moved from ~/.kde4 "
"to ~/.kde). However, some KDE 4 applications are currently running: ${apps}"
msgstr ""
"Olet päivittämässä pakettia kdelibs5 uuteen versioon, jossa asetukset ovat "
"muuttuneet suuresti. Yksityiskohdat löytyvät tiedostosta "
"/usr/share/doc/kdelibs5/README.Debian (lyhyesti: käyttäjäasetukset ovat "
"siirtyneet hakemistosta ~/.kde4 hakemistoon ~/.kde). Joitain KDE 4 -ohjelmia "
"on kuitenkin käynnissä: ${apps}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:3001
msgid ""
"It is recommended to abort the upgrade of kdelibs5, terminate all KDE "
"applications and KDE sessions, and try upgrading again."
msgstr ""
"On suositeltavaa keskeyttää kdelibs5:n päivitys, sulkea kaikki KDE-ohjelmat "
"ja -istunnot, ja yrittää päivitystä uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:3001
msgid ""
"If you choose to continue the upgrade, you should make sure that no new KDE "
"4 applications are started before KDE 4 settings and data are migrated. A "
"clean termination of the old KDE 4 session might not be safe."
msgstr ""
"Jos päätät jatkaa päivitystä, varmista ettei uusia KDE 4 -ohjelmia "
"käynnistetä ennen kuin asetukset ja tiedot on siirretty. Vanhan KDE 4 "
"-istunnon siisti lopetus ei välttämättä ole turvallista."

#. Type: title
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:4001
msgid "Upgrading kdelibs5"
msgstr "Päivitetään pakettia kdelibs5"

#. Type: note
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:5001
msgid "New user settings directory (KDEHOME) for KDE 4 applications"
msgstr "KDE 4 -ohjelmien uusi käyttäjätietohakemisto (KDEHOME)"

#. Type: note
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:5001
msgid ""
"Once this package is upgraded, KDE 4 applications will use ~/.kde as the "
"default directory to store user settings and data in (also known as "
"KDEHOME). Currently, KDE 4 applications use ~/.kde4. KDE 3 applications have "
"always used (and will continue to use) ~/.kde."
msgstr ""
"Kun tämä paketti on päivitetty, KDE 4 -ohjelmat käyttävät oletuksena "
"hakemistoa ~/.kde käyttäjäasetusten ja -tietojen tallentamiseen (tunnetaan "
"myös nimellä KDEHOME). Tällä hetkellä KDE 4 -ohjelmat käyttävät hakemistoa "
"~/.kde4. KDE 3 -ohjelmat ovat aina käyttäneet (ja käyttävät jatkossakin) "
"hakemistoa ~/.kde."

#. Type: note
#. Description
#: ../kdelibs5.templates:5001
msgid ""
"When the upgrade is complete, it is safe to log in to KDE as usual; or, if "
"you are only using individual KDE 4 applications, you may use the Kaboom "
"wizard (in the package kaboom) to migrate user data before starting a KDE 4 "
"application."
msgstr ""
"Kun päivitys on valmis, on turvallista kirjautua KDE:hen normaalisti. Jos "
"käytössä on vain yksittäisiä KDE 4 -ohjelmia, niiden käyttäjätiedot voidaan "
"siirtää Kaboom-apuohjelmalla (paketissa kaboom) ennen KDE 4 -ohjelman "
"käynnistämistä."


Reply to: