[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#553648: pdns: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: pdns
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkrt2KQACgkQejjRZhTfFSx6/QCePUVuQKSCsLny7d44KRTxBQmF
bwsAn12KCQKZqdbv+XEA5lrC7aRjur7U
=MoT0
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the pdns package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pdns@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-28 07:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-01 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../pdns-server.templates:1001
msgid "IP address where PowerDNS should listen on:"
msgstr "IP-osoite, jota PowerDNS:n tulisi kuunnella:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pdns-server.templates:1001
msgid ""
"If you have multiple IPs, the default behaviour of binding to all addresses "
"can cause the OS to select the wrong IP for outgoing packets, so it is "
"recommended to bind PowerDNS to a specific IP here."
msgstr ""
"Oletuksena PowerDNS kuuntelee kaikkia osoitteita. Jos järjestelmällä on "
"useampia IP-osoitteita, käyttöjärjestelmä saattaa valita väärän "
"IP-osoitteen lähteville paketeille. Tästä syystä on suositeltavaa "
"määritellä tässä tietty IP-osoite."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pdns-server.templates:2001
msgid "Do you want to start the PowerDNS server automatically?"
msgstr "Tulisiko the PowerDNS-palvelin käynnistää automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pdns-server.templates:2001
msgid ""
"If you accept here, an initscript will be used to automatically start the "
"PowerDNS authoritative nameserver."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, PowerDNS käynnistetään automaattisesti "
"määräävänä nimipalvelimena käyttäen käynnistyskomentosarjaa."

#. Type: string
#. Description
#: ../pdns-server.templates:3001
msgid "List of subnets that are allowed to recurse:"
msgstr "Aliverkot, jotka saavat tehdä rekursiivisia kyselyitä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../pdns-server.templates:3001
msgid ""
"Enter here, comma separated, the subnets that are allowed to recurse. "
"Allowed values are 127.0.0.1 for an ip address and 192.168.0.0/24 for a "
"subnet."
msgstr ""
"Anna pilkuin eroteltuina luettelo aliverkoista, jotka saavat tehdä "
"rekursiivisia kyselyitä. Sallitut muodot ovat 127.0.0.1 IP-osoitteille ja "
"192.168.0.0/24 aliverkoille."


Reply to: