[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#553640: harden: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: harden
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkrt0tUACgkQejjRZhTfFSxwawCfdQ5iyL9uPrIFWy8sTN6QC38V
6PkAnipjhyCU9FQG+d/xYb9n0JRVCI/R
=FcNt
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the harden package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: opal@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-20 17:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-01 20:23+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-clients.templates:1001 ../harden-servers.templates:1001
msgid "Plaintext passwords"
msgstr "Selväkielisiä salasanoja"

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-clients.templates:1001 ../harden-servers.templates:1001
msgid ""
"Services that use plaintext passwords are almost by definition insecure. The "
"reason is that you cannot know if someone is sniffing your passwords."
msgstr ""
"Selväkielisiä salasanoja käyttävät palvelut ovat lähes määritelmällisesti "
"turvattomia. Syy on se, ettet voi tietää urkkiiko joku salasanaasi."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-clients.templates:1001 ../harden-servers.templates:1001
msgid ""
"In a local environment with no connection to the outside world this is of "
"course not a big problem. On the other hand then you will not need to secure "
"your system at all and should not need this package."
msgstr ""
"Paikallisessa ympäristössä, josta ei ole yhteyksiä ulkomaailmaan, tämä ei "
"ole suuri ongelma. Tässä tapauksessa järjestelmää ei toisaalta tarvitse "
"erityisesti turvata, eikä tämän paketin asentamiselle pitäisi olla "
"perusteita."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-clients.templates:1001
msgid ""
"This package conflicts with a lot of client service components that depend "
"on plaintext passwords. Some tools that use plaintext passwords are not "
"conflicted because they can be configured not to use plaintext passwords. So "
"installing this package will only help you with some of the most critical "
"clients."
msgstr ""
"Tämä paketti ei voi olla asennettuna yhtä aikaa monien selväkielisiä "
"salasanoja vaativien palveluiden asiakaskomponenttien kanssa. Tämä paketti "
"ei sulje pois joitain selväkielisiä salasanoja käyttäviä työkaluja, koska ne "
"voidaan asettaa olemaan käyttämättä selväkielisiä salasanoja. Tämän paketin "
"asentaminen siis auttaa vain joidenkin kaikkein kriittisimpien asiakkaiden "
"kanssa."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-clients.templates:1001
msgid ""
"The advice is to look at each available client and investigate if it uses "
"plaintext passwords. If it does, try to configure it so it starts using "
"encryption or some password exchange algorithm that does not require "
"plaintext passwords."
msgstr ""
"On suositeltavaa käydä läpi kaikki käytössä olevat asiakkaat ja selvittää "
"käyttävätkö ne selväkielisiä salasanoja. Selväkielisiä salasanoja käyttävät "
"asiakkaat tulisi sitten yrittää asettaa käyttämään salausta tai jotain "
"salasanojen vaihtomekanismia, joka ei vaadi lähetystä selväkielisenä."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:1001
msgid ""
"This package conflicts with a lot of server service components that depend "
"on plaintext passwords. Some tools that use plaintext passwords are not "
"conflicted because they can be configured not to use plaintext passwords. So "
"installing this package will only help you with some of the most critical "
"servers."
msgstr ""
"Tämä paketti ei voi olla asennettuna yhtä aikaa monien selväkielisiä "
"salasanoja vaativien palveluiden palvelinkomponenttien kanssa. Tämä paketti "
"ei sulje pois joitain selväkielisiä salasanoja käyttäviä työkaluja, koska ne "
"voidaan asettaa olemaan käyttämättä selväkielisiä salasanoja. Tämän paketin "
"asentaminen siis auttaa vain joidenkin kaikkein kriittisimpien palvelimien "
"kanssa."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:1001
msgid ""
"The advice is to look at each available service and investigate if it uses "
"plaintext passwords. If it does, try to configure it so it starts using "
"encryption or some password exchange algorithm that does not require "
"plaintext passwords."
msgstr ""
"On suositeltavaa käydä läpi kaikki käytössä olevat palvelut ja selvittää "
"käyttävätkö ne selväkielisiä salasanoja. Selväkielisiä salasanoja käyttävät "
"palvelut tulisi sitten yrittää asettaa käyttämään salausta tai jotain "
"salasanojen vaihtomekanismia, joka ei vaadi lähetystä selväkielisenä."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:2001
msgid "Default services and inetd"
msgstr "Oletuspalvelut ja inetd"

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:2001
msgid ""
"By default some unnecessary services are enabled on your system. The program "
"that provides them is inetd. There are alternatives to inetd which are more "
"flexible. The problem is not that inetd in itself is insecure so you will "
"probably not need to remove it. The problem is that you have to configure it "
"to provide only the services that are really needed."
msgstr ""
"Järjestelmässä on joitain tarpeettomia palveluita oletuksena käytössä. Nämä "
"palvelut tarjoaa ohjelma inetd. Sille on olemassa huomattavasti joustavampia "
"vaihtoehtoja. Ongelma ei ole se, että inetd olisi itsessään turvaton, joten "
"sitä ei luultavasti tarvitse poistaa. Ongelma on se, että se täytyy asettaa "
"tarjoamaan ainoastaan todella tarvitut palvelut."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:2001
msgid ""
"If you have the normal inetd program installed you should configure it by "
"editing /etc/inetd.conf."
msgstr ""
"Jos tavallinen inetd-ohjelma on asennettuna, muokkaa sen tiedostossa "
"/etc/inetd.conf olevia asetuksia."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:2001
msgid ""
"The general rule is to comment all lines that you do not need. If you do not "
"know what it is, you probably do not need it. If you discover some problem "
"you can always uncomment it later."
msgstr ""
"Yleisesti ottaen voit muuttaa kommenteiksi kaikki rivit, joita et tarvitse. "
"Jos et tiedä mikä jokin palvelu on, et luultavasti tarvitse sitä. Jos tämä "
"aiheuttaa ongelmia, voit aina poistaa kommentoinnin myöhemmin."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:2001
msgid ""
"When you have edited that file, you have to restart the inet daemon with the "
"following command: /etc/init.d/inetd restart"
msgstr ""
"Taustaohjelma inet täytyy käynnistää uudelleen tiedoston muokkauksen jälkeen "
"komennolla ”/etc/init.d/inetd restart”."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:3001
msgid "VNC server"
msgstr "VNC-palvelin"

#. Type: note
#. Description
#: ../harden-servers.templates:3001
msgid ""
"The VNC server in the Debian GNU/Linux distribution contains the tightvnc "
"patches which in addition to adding compression make it possible to use ssh "
"tunnelling. You do that from the client by adding the -via switch when "
"connecting. To make sure that no plaintext passwords are transmitted over "
"the network you have to add firewalling rules on the local machine that "
"disallow direct connections to the VNC ports (see the manpage for exact "
"numbers). Only connections from the local interface should be allowed, to "
"make it possible to tunnel it using ssh."
msgstr ""
"Debian GNU/Linux -jakelun VNC-palvelin sisältää tightvnc-paikat, jotka "
"tiedon pakkauksen lisäksi mahdollistavat ssh-tunneloinnin käytön. "
"Tunnelointia käytetään asiakkaassa lisäämällä valitsin ”-via” otettaessa "
"yhteyttä. Voit varmistaa, ettei selväkielisiä salasanoja lähetetä verkon yli "
"kieltämällä palomuuriasetuksissa suorat yhteydenotot VNC-portteihin (jotka "
"löytyvät man-ohjesivulta). Paikalliset yhteydet tulisi sallia, jotta "
"tunnelointi ssh:ta käyttäen onnistuu."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden.templates:1001
msgid "Harden your Debian GNU/Linux system"
msgstr "Vahvenna Debian GNU/Linux -järjestelmäsi tietoturvaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../harden.templates:1001
msgid ""
"Hardening your Debian GNU/Linux system is NOT as simple as installing a "
"package. You need a LOT of knowledge about what to do when configuring the "
"system. This package will try to help you to take proper actions and will "
"give some suggestions."
msgstr ""
"Debian GNU/Linux -järjestelmän tietoturvan vahventaminen EI ole yhtä helppoa "
"kuin paketin asentaminen. Se vaatii paljon tietoa oikeista toimintatavoista "
"tehtäessä järjestelmän asetuksia. Tämä paketti yrittää auttaa vaadittujen "
"asioiden tekemisessä ja antaa joitain ehdotuksia."

#. Type: note
#. Description
#: ../harden.templates:1001
msgid ""
"In the harden-doc package you can find documentation on how to make your "
"Debian installation more secure. It is also available at: http://www.debian.";
"org/doc/manuals/securing-debian-howto/"
msgstr ""
"Paketissa harden-doc on ohjeita siitä miten Debian-asennuksesta voi tehdä "
"turvallisemman. Se on myös saatavilla osoitteessa: http://www.debian.";
"org/doc/manuals/securing-debian-howto/"


Reply to: