[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#530284: nss-ldapd: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: nss-ldapd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkoYPsoACgkQejjRZhTfFSys0QCfWBPIkxFfhbs26XPr8RcGkIZS
chcAn3JQo7RISz/8sFUW9cpPPfl1ys0/
=F3JZ
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the nss-ldapd package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-21 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-23 21:15+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
msgstr "LDAP-palvelimen URI (Uniform Resource Identifier):"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the form "
"ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be used. The "
"port number is optional."
msgstr ""
"Anna käytetyn LDAP-palvelimen URI. Tämä merkkijono on muotoa: ”ldap://<"
"verkkonimi tai IP>:<portti>/”. ldaps:// tai ldapi:// ovat myös käytettävissä."
" Porttinumero ei ole pakollinen."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid ""
"When useing the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an IP "
"address; this reduces the risk of failure when name services are unavailable."
msgstr ""
"Käytettäessä ldap- ja ldaps-skeemoja on yleensä suositeltavaa käyttää "
"IP-osoitetta. Tämä vähentää ongelmien riskiä, kun nimipalvelimia ei ole "
"käytettävissä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Voit syöttää useamman URIn erottamalla ne välilyönneillä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "LDAP-palvelimen hakukanta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"Please enter the distinguished name of the LDAP search base.  Many sites use "
"the components of their domain names for this purpose.  For example, the "
"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
"name of the search base."
msgstr ""
"Anna LDAP-hakukannan erittelevä nimi (Distinguished Name, DN). Useilla "
"sivustoilla käytetään verkkonimen osia tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi "
"verkkotunnus ”esimerkki.fi” käyttäisi nimeä ”dc=esimerkki,dc=fi” hakukannan "
"erittelevänä nimenä."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP-tietokannan käyttäjätunnus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid ""
"If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
"the account that will be used here. Leave empty otherwise."
msgstr ""
"Jos LDAP-tietokannan täytyy kirjautua tehdäkseen normaaleja hakuja, anna "
"käytettävän tunnuksen nimi tässä. Jätä muuten kenttä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Tämä arvo tulisi antaa erittelevänä nimenä."

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP-tunnuksen salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Anna salasana, jota käytetään kirjauduttaessa LDAP-tietokantaan."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Asetettavat nimipalvelimet:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
"the ldap datasource."
msgstr ""
"Jotta tämä paketti toimisi, täytyy tiedosto /etc/nsswitch.conf muokata "
"käyttämään ldap-tietolähdettä."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:5001
msgid ""
"You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
"lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
"review these changes."
msgstr ""
"Voit valita palvelut, jotka tulisi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä "
"käytettäessä LDAP-hakuja. Uudet LDAP-haut lisätään viimeiseksi vaihtoehdoksi."
" Muista tarkastaa nämä muutokset."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Poistetaan LDAP tiedostosta nsswitch.conf nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"LDAP is still configured for name lookups for the following services:\n"
"  ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"LDAP on vielä asetettu tekemään nimihakuja seuraaville palveluille:\n"
"  ${services}\n"
"Pakettia libnss-ldapd ollaan kuitenkin poistamassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
"name resolution any more.  Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
"affected in subtle ways."
msgstr ""
"On suositeltavaa poistaa tietueet, jos LDAP:ia ei aiota enää käyttää nimien "
"selvittämiseen. Jos ldap jätetään tiedostoon nsswitch.conf, sen ei pitäisi "
"useimpien palveluiden kohdalla aiheuttaa ongelmia, mutta konenimien "
"selvitys saattaa muuttua joillain tavoilla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:6001
msgid ""
"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or chose to remove the entries "
"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
"you chose to remove the entries now."
msgstr ""
"Voit muokata tiedostoa /etc/nsswitch.conf käsin tai poistaa tietueet nyt "
"automaattisesti. Muista tarkastaa tiedoston /etc/nsswitch.conf muutokset, "
"jos poistat tietueet nyt."

Reply to: