[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#520785: pam: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: pam
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

One typo fix to the templates. The following string is a heading and 
thus shouldn't have period in the end.

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr ""

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAknGfLIACgkQejjRZhTfFSxvZwCdEmaUP3Q6NmFK9kKHQC+nsMrw
KF0An2XVYCOf7jnSXsq8qSi/wUBn+QRL
=nq7D
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-28 13:06-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-22 19:57+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Palvelut, jotka käynnistetään uudelleen PAM-kirjastoa päivitettäessä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Useimmat PAMia käyttävät palvelut pitää käynnistää uudelleen libpamin uuden "
"version käyttöön ottamiseksi. Tarkista seuraava välilyönnein eroteltu lista "
"niiden palveluiden init.d-komentotiedostoista, jotka käynnistetään "
"uudelleen, ja muokkaa listaa tarvittaessa."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Näytönhallintaohjelma tulee käynnistää uudelleen käsin"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Näytönhallintaohjelma kdm, wdm tai xdm tulee käynnistää uudelleen, jotta "
"libpamin uusi versio tulee käyttöön. Järjestelmässä on kuitenkin aktiivisia "
"X-istuntoja, jotka lopetettaisiin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Tästä "
"syystä palvelu tulee käynnistää uudelleen käsin ennen kuin uusia X-istuntoja "
"voidaan avata."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Virhe käynnistettäessä uudelleen palveluita PAMin päivitystä varten"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Seuraavia palveluita ei voitu käynnistää uudelleen PAM-kirjastoa "
"päivitettäessä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Nämä palvelut tulee käynnistää uudelleen ajamalla ”/etc/init.d/<palvelu> "
"start”."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Käyttöön otettavat PAM-profiilit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) määrittää kuinka tunnistautuminen, "
"oikeuksien hallinta ja salasanan vaihto tehdään järjestelmässä. Se "
"mahdollistaa myös käyttäjäistuntojen käynnistyksen yhdessä suoritettavien "
"lisätoimintojen asetusten muokkaamisen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Eräiden PAMin moduulipakettien tarjoamien profiilien avulla voidaan "
"automaattisesti muokata järjestelmän kaikkien PAMia käyttävien ohjelmien "
"toimintaa. Valitse mitkä näistä toiminnoista otetaan käyttöön."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Epäyhteensopivia PAM-profiileita valittu"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Seuraavia PAM-profiileita ei voida käyttää yhdessä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Valitse uusi käyttöön otettavien moduulien joukko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr ""
"Kirjoitetaanko paikallisten muutosten päälle tiedostoissa /etc/pam.d/common-"
"*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Joitain tiedostoista /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} on "
"muokattu paikallisesti. Valitse tulisiko paikalliset muutokset korvata "
"järjestelmän tarjoamilla asetuksilla. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, "
"järjestelmän tunnistautumisasetuksia täytyy hallinnoida käsin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver ja xlockmore täytyy käynnistää uudelleen ennen päivitystä"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Järjestelmässä ajetaan parhaillaan yhtä tai useampaa xscreensaverin tai "
"xlockmoren instanssia. Paketin libpam-modules kirjastot ovat muuttuneet "
"niin, että päivityksen jälkeen näihin ohjelmiin ei voitaisi "
"yhteensopivuussyistä enää tunnistautua. Nämä ohjelmat tulisi pysäyttää tai "
"käynnistää uudelleen ennen päivityksen jatkamista, jotta käyttäjät eivät "
"lukitse itseään ulos nykyisistä istunnoistaan."

Reply to: