[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#520934: console-setup: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: console-setup
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAknH1FIACgkQejjRZhTfFSy3PQCfc0kQFZl/I5CV+q2qMz5J4+TB
jB8AnR/GYc4O6NpVlbT3SD1aQobxRg2d
=pjq2
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-setup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-19 18:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-23 20:19+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Tee näppäimistön asetukset"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Arabic"
msgstr ". Arabialainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Armenian"
msgstr "# Armenialainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# Kyrillinen - KOI8-R ja KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# Kyrillinen - ei-slaavilaiset kielet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# Kyrillinen - slaavilaiset kielet (myös Bosnian ja Serbian Latin)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". Etiopialainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Georgian"
msgstr "# Georgialainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Greek"
msgstr "# Kreikkalainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# Heprealainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Lao"
msgstr "# Laolainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 ja Latin5 - länsieurooppalaiset ja turkkilaiset kielet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - keskieurooppalaiset kielet ja romania"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 ja Latin8 - chichewa; esperanto; iiri; malta; kymri"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - liettua; latvia; maori; marshallin kieli"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - vietnamilainen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Thai"
msgstr "# Thai"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Yhdistelmä - Latin; slaavilainen kyrillinen; heprea; arabia"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Yhdistelmä - Latin; slaavilainen kyrillinen; kreikka"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Yhdistelmä - Latin; slaavilainen ja ei-slaavilainen kyrillinen"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Character set to support:"
msgstr "Tuettava merkistö:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr "Valitse merkistö, jota konsolifontin tulisi tukea:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Jos kehyspuskurointi ei ole käytössä, merkillä ”.” alkavat vaihtoehdot "
"rajoittavat konsolilla käytössä olevien värien määrää."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Näppäimistön malli:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "Origin of the keyboard:"
msgstr "Näppäimistön alkuperä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Näppäinasettelu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"There is more than one possible keyboard layout with the origin you "
"selected. Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr ""
"Valittua näppäimistön alkuperää vastaa useampi näppäinasettelu. Valitse "
"koneen näppäimistöä vastaava näppäinasettelu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Keep unsupported settings in configuration file?"
msgstr "Säilytetäänkö asetustiedostossa asetukset, joita ei tueta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
"The configuration file /etc/default/console-setup specifies a keyboard "
"layout (${XKBLAYOUT}), which is not supported by the configuration program."
msgstr ""
"Asetustiedostossa /etc/default/console-setup on määritelty näppäinasettelu "
"(${XKBLAYOUT}), jota asetusohjelma ei tue."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked and the current "
"configuration will be preserved."
msgstr ""
"Valitse haluatko säilyttää sen. Jos valitset tämän vaihtoehdon, "
"näppäinasetteluun liittyviä kysymyksiä ei kysytä ja nykyiset asetukset "
"säilytetään."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUT})?"
msgstr "Säilytetäänkö oletusnäppäinasettelu (${XKBLAYOUT})? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001
msgid ""
"The default value for the keyboard layout is based on the currently defined "
"language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf. This default value "
"is ${XKBLAYOUT}, which is not supported by the configuration program."
msgstr ""
"Näppäinasettelun oletusarvo (${XKBLAYOUT}) perustuu tällä hetkellä käytössä "
"oleviin kieleen ja alueeseen sekä tiedoston /etc/X11/xorg.conf asetuksiin. "
"Asetusohjelma ei tue tätä oletusarvoa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr ""
"Valitse haluatko säilyttää sen. Jos valitset tämän vaihtoehdon "
"näppäinasetteluun liittyviä kysymyksiä ei kysytä."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001 ../console-setup.templates:10001
msgid "Keep unsupported options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "Säilytetäänkö asetukset, joita ei tueta (${XKBOPTIONS})?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:9001
msgid ""
"The configuration file /etc/default/console-setup specifies options for the "
"keyboard layout (${XKBOPTIONS}) that are not supported by the configuration "
"program."
msgstr ""
"Asetustiedostossa /etc/default/console-setup on määritelty näppäinasettelun "
"asetuksia (${XKBOPTIONS}), joita asetusohjelma ei tue."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../console-setup.templates:10001
msgid ""
"The default value for the options of the keyboard layout is based on the "
"currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf. "
"This default value is ${XKBOPTIONS}, which is not supported by the "
"configuration program."
msgstr ""
"Näppäinasettelun asetusten oletusarvo (${XKBOPTIONS}) perustuu tällä "
"hetkellä käytössä oleviin kieleen ja alueeseen sekä tiedoston /etc/X11/xorg."
"conf asetuksiin. Asetusohjelma ei tue tätä oletusarvoa."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:11001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Konsolissa käytettävä fontti:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of "
"international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better "
"coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye "
"fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem "
"for programmers."
msgstr ""
"”VGA” tarjoaa perinteisen ulkoasun ja kohtuullisen tuen eri kielien "
"merkeille. Vaihtoehdon ”Fixed” ulkoasu on yksinkertaisempi ja siinä on "
"parempi tuki eri kielien merkeille. ”Terminus” on suunniteltu vähentämään "
"silmien väsymistä. Sen tietyt merkit näyttävät toisiltaan, mikä saattaa "
"haitata ohjelmoitaessa."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#: ../console-setup.templates:11001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either "
"TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr ""
"Jos käyttöön halutaan Terminus-fontin lihavoitu versio, valitse "
"TerminusBold, jos kehyspuskurointi on käytössä, ja TerminusBoldVGA muussa "
"tapauksessa."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12001 ../console-setup.templates:13001
msgid "Font size:"
msgstr "Fontin koko:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:12001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the "
"font used when the computer boots has size 16."
msgstr ""
"Valitse Linux-konsolilla käytettävän fontin koko. Vertailukohtana voit "
"käyttää tietokoneen käynnistyessä käytettävää koon 16 fonttia."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers "
"corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then "
"represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font "
"may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications "
"require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and "
"the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either)."
msgstr ""
"Valitse Linux-konsolin fontin koko. Kun koko annetaan pelkkänä numerona, "
"sitä vastaavaa fonttia voidaan käyttää kaikkien konsoliajurien kanssa. "
"Tällöin numero mittaa symbolien korkeutta (piirtorivien määränä). "
"Vaihtoehtoisesti koko voidaan antaa muodossa KORKEUSxLEVEYS. Nämä "
"fonttimääritykset vaativat paketin kbd (ei console-tools) ja "
"kehyspuskuroinnin (sekä RadeonFB-ydinmoduulin, koska kehyspuskurikaan ei tue "
"niitä)."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:13001
msgid ""
"Font heights can be useful for figuring out the real size of the symbols on "
"the console. For reference, the font used when the computer boots has size "
"16."
msgstr ""
"Fonttien korkeuksia voidaan käyttää apuna määritettäessä konsolilla näkyvien "
"symbolien kokoa. Vertailukohtana voidaan käyttää tietokoneen käynnistyessä "
"käytettävää koon 16 fonttia."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:14001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "Konsolilla käytettävä koodaus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:15001
msgid "Virtual consoles in use:"
msgstr "Käytössä olevat virtuaalikonsolit:"

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:15001
msgid ""
"Please enter a space-delimited list of virtual consoles you use. The usual "
"Unix filename wildcards are allowed (*, ? and [...])."
msgstr ""
"Anna välilyönnein eroteltu luettelo käytettävistä virtuaalikonsoleista. "
"Tavallisia Unixin tiedostonimien korvausmerkkejä voidaan käyttää (*, ? ja "
"[...])."

#. Type: string
#. Description
#: ../console-setup.templates:15001
msgid ""
"If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six "
"virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead."
msgstr ""
"Jos olet epävarma, käytä oletusta /dev/tty[1-6], joka tarkoittaa kuutta "
"virtuaalikonsolia. Käytettäessä devfs:ää, syötä edellisen sijaan /dev/vc/[1-"
"6]."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:19001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:17001
#: ../console-setup.templates:18001 ../console-setup.templates:19001
msgid "Right Alt"
msgstr "Oikea Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:18001
#: ../console-setup.templates:19001
msgid "Right Control"
msgstr "Oikea Control"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Right Shift"
msgstr "Oikea Vaihto"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:17001
#: ../console-setup.templates:18001 ../console-setup.templates:19001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Oikea Logo-näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:18001
#: ../console-setup.templates:19001
msgid "Menu key"
msgstr "Menu-näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Vaihto"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Vaihto"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Vasen Control+vasen Vaihto"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:17001
#: ../console-setup.templates:18001
msgid "Left Alt"
msgstr "Vasen Alt"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Left Control"
msgstr "Vasen Control"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Left Shift"
msgstr "Vasen Vaihto"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001 ../console-setup.templates:17001
#: ../console-setup.templates:18001 ../console-setup.templates:19001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Vasen Logo-näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock -näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:16001
msgid "No toggling"
msgstr "Ei tapaa vaihtamiseen"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:16002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Tapa paikallisen ja Latin-tilan välillä vaihtamiseen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:16002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr ""
"Näppäinasettelua halutaan usein vaihtaa paikallisen ja standardin Latin-"
"näppäinasettelun välillä."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:16002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr ""
"Helpoin näistä vaihtoehdoista on ehkä oikea Alt tai Caps Lock (käytä "
"jälkimmäisessä tapauksessa yhdistelmää Vaihto+Caps Lock normaaliin "
"kirjainkoon vaihtoon). Toinen suosittu vaihtoehto on yhdistelmä Alt+Vaihto, "
"joka toisaalta ei valinnan jälkeen toimi normaalisti Emacsissa tai muissa "
"yhdistelmää erityistarkoituksiin käyttävissä ohjelmissa."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:16002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Kaikkia lueteltuja näppäimiä ei ole kaikissa näppäimistöissä."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:17001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ei väliaikaista muuntajaa"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:17001 ../console-setup.templates:18001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Molemmat Logo-näppäimet"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:17002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Tapa paikallisen ja Latin-merkistön välillä vaihtamiseen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:17002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Kun näppäimistö on paikallisessa tilassa ja halutaan kirjoittaa vain "
"muutamia Latin-merkkejä, on kätevää jos paikallinen näppäimistö voidaan "
"väliaikaisesti muuntaa Latin-näppäimistöksi. Näppäimistö pysyy muunnetussa "
"tilassa niin kauan kuin valittua näppäintä painetaan. Näppäimen avulla "
"voidaan myös kirjoittaa paikallisia merkkejä, kun näppäimistö on Latin-"
"tilassa."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:17002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Voit poistaa ominaisuuden käytöstä valitsemalla ”Ei väliaikaista muuntajaa”."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:18001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Ei AltGr-näppäintä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:18001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Numeronäppäimistön Enter-näppäin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:18001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Molemmat Alt-näppäimet"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:18002
msgid "AltGr key replacement:"
msgstr "AltGr-näppäimen korvaaja:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:18002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"Joissain näppäinasetteluissa AltGr on muuntonäppäin, jonka avulla voidaan "
"syöttää joitain merkkejä. Nämä on yleensä näppäinasettelun kielelle "
"epätyypillisiä, kuten ulkomaisia valuuttasymboleita ja aksentoituja "
"kirjaimia. Nämä merkit on usein merkitty ylimääräisenä symbolina näppäimiin."

#. Type: select
#. Choices
#: ../console-setup.templates:19001
msgid "No compose key"
msgstr "Ei yhdistelmänäppäintä"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:19002
msgid "Compose key:"
msgstr "Yhdistelmänäppäin:"

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:19002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Yhdistelmänäppäin (Compose key tai Multi_key) käskee tietokonetta "
"tulkitsemaan pari seuraavaa näppäilyä yhdistelmäksi. Näin voidaan tuottaa "
"merkkejä, joita ei löydy näppäimistöltä."

#. Type: select
#. Description
#: ../console-setup.templates:19002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Alt+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Tekstikonsolilla yhdistelmänäppäin ei toimi Unicode-tilassa. Muussa kuin "
"Unicode-tilassa voidaan tästä valinnasta riippumatta aina käyttää "
"yhdistelmää Alt+piste yhdistelmänäppäimenä."

Reply to: