[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#519741: krb5: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: krb5
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

The changed string has extra white space, which could be removed. Please 
unfuzzy the translations if you correct this.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/"
                   ^
                   |

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkm7/xsACgkQejjRZhTfFSzjZQCfc0bWnw0J3uSwD0HW2l/WPZ6G
f04AnAlY04Q7f6c7a/0HwPWwuqQnX60n
=1gPx
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: krb5_1.6.dfsg.3~beta1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: krb5@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-21 13:55-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-14 20:56+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid "Setting up a Kerberos Realm"
msgstr "Kerberos-toimialueen asetus"

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"This package contains the administrative tools required to run the Kerberos "
"master server."
msgstr ""
"Tämä paketti sisältää Kerberos-isäntäpalvelimen pidossa tarvittavat "
"ylläpitotyökalut."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"However, installing this package does not automatically set up a Kerberos "
"realm. This can be done later by running the \"krb5_newrealm\" command."
msgstr ""
"Paketin asentaminen ei kuitenkaan automaattisesti aseta Kerberos-"
"toimialuetta. Tämä voidaan tehdä myöhemmin ajamalla komento ”krb5_newrealm”."

#. Type: note
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:2001
msgid ""
"Please also read the /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC file and the "
"administration guide found in the krb5-doc package."
msgstr ""
"Lue myös /usr/share/doc/krb5-kdc/README.KDC ja paketista krb5-doc löytyvä "
"ylläpito-opas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid "Run the Kerberos V5 administration daemon (kadmind)?"
msgstr "Ajetaanko Kerberos V5 -ylläpitotaustaohjelmaa (kadmind)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"Kadmind serves requests to add/modify/remove principals in the Kerberos "
"database."
msgstr ""
"Kadmind palvelee pyyntöjä lisätä, muuttaa tai poistaa käyttäjiä Kerberos-"
"tietokannasta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-admin-server.templates:3001
msgid ""
"It is required by the kpasswd program, used to change passwords. With "
"standard setups, this daemon should run on the master KDC."
msgstr ""
"Salasanojen vaihtoon käytetty ohjelma kpasswd vaatii tämän. Normaaleissa "
"asennuksissa taustaohjelmaa tulisi ajaa isäntä-KDC:llä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid "Create the Kerberos KDC configuration automatically?"
msgstr "Luodaanko Kerberos KDC -asetukset automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"The Kerberos Key Distribution Center (KDC) configuration files, in /etc/"
"krb5kdc, may be created automatically."
msgstr ""
"Kerberos-avainten jakokeskuksen (Kerberos Key Distribution Center, KDC) "
"hakemistossa /etc/krb5kdc olevat asetustiedostot voidaan luoda "
"automaattisesti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"By default, an example template will be copied into this directory with "
"local parameters filled in."
msgstr ""
"Oletuksena mallitiedosto kopioidaan tähän hakemistoon ja siihen lisätään "
"paikalliset parametrit."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:2001
msgid ""
"Administrators who already have infrastructure to manage their Kerberos "
"configuration may wish to disable these automatic configuration changes."
msgstr ""
"Ylläpitäjät, joilla on jo järjestelmä Kerberos-asetustensa hallitsemiseen, "
"saattavat haluta poistaa käytöstä tämän asetusten automaattisen muokkaamisen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid "Should the KDC database be deleted?"
msgstr "Tulisiko KDC-tietokanta poistaa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"By default, removing this package will not delete the KDC database in /var/"
"lib/krb5kdc/principal since this database cannot be recovered once it is "
"deleted."
msgstr ""
"Tämän paketin siivoaminen ei oletuksena poista hakemistossa /var/lib/krb5kdc/"
"principal olevaa KDC-tietokantaa, koska tätä tietokantaa ei voida palauttaa "
"kun se kerran on poistettu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../krb5-kdc.templates:3001
msgid ""
"Choose this option if you wish to delete the KDC database now, deleting all "
"of the user accounts and passwords in the KDC."
msgstr ""
"Valitse tämä vaihtoehto, jos KDC-tietokanta halutaan poistaa nyt. Tällöin "
"poistetaan kaikki KDC:n käyttäjätunnukset ja salasanat."

Reply to: