[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#493257: gpsd: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: gpsd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkiTPcAACgkQejjRZhTfFSx+LACeO+lYnFE/3DB+VXspmI4RWPhc
wmcAnjjJWTYer7eOSv8iLabBZwNFoexE
=KgU2
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpsd\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-01 19:42+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:1001
msgid "Device the GPS receiver is attached to:"
msgstr "Laite, johon GPS-vastaanotin on liitetty:"

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:1001
msgid "Please enter the device the GPS receiver is attached to. It will probably be something like /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0."
msgstr "Anna laite, johon GPS-vastaanotin on liitetty. Oikea laite on luultavasti /dev/ttyS0 tai /dev/ttyUSB0 tai vastaava."

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:1001
msgid "Multiple devices may be specified as a space-separated list."
msgstr "Useampia laitteita voidaan syöttää välilyönnein eroteltuna luettelona."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gpsd.templates:2001
msgid "Start gpsd automatically on boot?"
msgstr "Käynnistetäänkö gpsd automaattisesti järjestelmän käynnistyessä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gpsd.templates:2001
msgid "If the GPS receiver is permanently attached to this computer, it might be appropriate for gpsd to start at boot time. Alternatively it can be started by the hotplug interface for USB devices, or by running gpsd(8) manually."
msgstr "Jos GPS-vastaanotin on pysyvästi liitettynä tietokoneeseen, ohjelma gpsd halutaan ehkä käynnistää järjestelmän käynnistyessä. Vaihtoehtoisesti se voidaan käynnistää USB-laitteiden pikaliitännän (hotplug) avulla tai ajamalla käsin komento gpsd(8)."

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:3001
msgid "Options to gpsd:"
msgstr "gpsd:n valitsimet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../gpsd.templates:3001
msgid "You can give additional arguments when starting gpsd; see gpsd(8) for a list of options."
msgstr "Ohjelmalle gpsd voidaan antaa käynnistyksen yhteydessä lisäargumentteja. Luettelo valitsimista löytyy man-ohjesivulta gpsd(8)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gpsd.templates:4001
msgid "Should gpsd handle attached USB GPS receivers automatically?"
msgstr "Tulisiko gpsd:n hallinnoida USB:n avulla liitettyjä GPS-vastaanottimia automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gpsd.templates:4001
msgid "This option is disabled by default, because several GPS receivers use common USB-to-serial converter chips, so gpsd may cause interference with other attached devices or programs."
msgstr "Tämä vaihtoehto ei ole oletuksena käytössä, koska muutamat GPS-vastaanottimet käyttävät yleisiä USB:stä sarjamuotoon muuntavia siruja, ja gpsd saattaisi häiritä muita liitettyjä laitteita tai ohjelmia."


Reply to: