[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#492547: libwiki-toolkit-perl: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: libwiki-toolkit-perl
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkiMAMwACgkQejjRZhTfFSzPaACgl5t3jxFx/YGLPhLf0lNk8p2e
AtsAoI8RrlhsxIFWl8SCV4ye8pSkCVkD
=kseE
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libwiki-toolkit-perl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dom@earth.li\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-22 20:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-27 07:58+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Install version of Wiki::Toolkit requiring schema upgrade?"
msgstr "Asennetaanko Wiki::Toolkitin versio, joka vaatii skeeman päivityksen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
msgid "You are about to install a version of Wiki::Toolkit which requires a database schema upgrade. Until you have run the upgrade procedure on Wiki::Toolkit databases, this will cause applications using Wiki::Toolkit to stop working."
msgstr "Wiki:Toolkitistä ollaan asentamassa versiota, joka vaatii tietokannan skeeman päivityksen. Mikään Wiki::Toolkitiä käyttävä ohjelma ei toimi ennen kuin Wiki::Toolkit-tietokannat on päivitetty."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If your Wiki::Toolkit application installed an upgrade hook, this upgrade procedure will optionally run this hook to automatically upgrade the database(s) belonging to this application."
msgstr "Jos jokin käytössä oleva Wiki::Toolkit-ohjelma asensi päivityskoukun, tämä päivitysprosessi voi automaattisesti päivittää ohjelman tietokannat käyttäen tätä koukkua."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Automatically upgrade Wiki::Toolkit databases?"
msgstr "Päivitetäänkö Wiki::Toolkit-tietokannat automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Upgrade hooks provided by Wiki::Toolkit applications have been found. They can be run after the package upgrade completes to automatically upgrade the relevant databases."
msgstr "Wiki::Toolkit-ohjelmien toimittamia päivityskoukkuja löytyi. Ne voidaan ajaa paketin päivityksen jälkeen tietokantojen päivittämiseksi automaattisesti."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "It is recommended that you backup your Wiki::Toolkit databases before upgrading them."
msgstr "On suositeltavaa ottaa Wiki::Toolkit-tietokannoista varmuuskopiot ennen niiden päivittämistä."


Reply to: