[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba4 4.0.0~alpha4~20080617-1: Please update debconf PO translation for the package samba4Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
samba4. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against samba4.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 27 Jun 2008 01:24:01 +0200.

Thanks in advance,

# Translation of samba_po.po to finnish.
#
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Samba fi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba4@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-22 20:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-13 18:35+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid "Realm:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:1001
msgid ""
"Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases,  "
"this will be the same as the DNS domain name."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgid "Domain Name:"
msgstr "Työryhmän/Verkkoalueen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba4-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
#| "name used with the security=domain setting."
msgid ""
"Please specify the domain you want this server to appear to be in when "
"queried by clients."
msgstr ""
"Anna sen verkkoalueen nimi, johon tämä palvelin ilmoittaa kuuluvansa "
"asiakaskoneiden kysyessä. Huomaa, että tämä parametri on myös asetuksen "
"security=domain kanssa käytettävä verkkoalueen nimi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:1001
msgid ""
"It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to "
"Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a "
"good starting point for most existing installations."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not choose this option, you will have to handle any "
#| "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
#| "periodic configuration enhancements."
msgid ""
"If you do not choose this option, Samba will be left unconfigured, and you "
"will have to configure it yourself."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä toimintoa, on kaikki asetusten muutokset tehtävä itse, "
"etkä pääse hyötymään julkaistavista asetusten parannuksista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba4.templates:2001
msgid ""
"Even when using this option, you will need to set up DNS such that it serves "
"the data from the zone file in that directory before you can use the Active "
"Directory domain."
msgstr ""

#~ msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
#~ msgstr "Muokataanko smb.conf käyttämään DHCP:ltä saatua WINS-asetusta?"

#~ msgid ""
#~ "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
#~ "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
#~ "(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a "
#~ "change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will "
#~ "automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tietokone saa verkkoasetukset verkon DHCP-palvelimelta, saattaa DHCP-"
#~ "palvelin tarjota tietoa myös verkon WINS-palvelimista (\"NetBIOS-"
#~ "nimipalvelimista\"). Tällöin on tiedostoa smb.conf muutettava, jotta DHCP:"
#~ "n tarjoamat WINS-asetukset luetaan automaattisesti tiedostosta /etc/samba/"
#~ "dhcp.conf."

#~ msgid ""
#~ "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this "
#~ "feature."
#~ msgstr ""
#~ "Tätä ominaisuutta voi käyttää vain jos paketti dhcp3-client on asennettu."

#~ msgid "Configure smb.conf automatically?"
#~ msgstr "Tehdäänkö asetukset tiedostoon smb.conf automaattisesti?"

#~ msgid ""
#~ "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
#~ "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure "
#~ "the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an "
#~ "'include' line or an option that spans multiple lines, which could "
#~ "confuse the automated configuration process and require you to edit your "
#~ "smb.conf by hand to get it working again."
#~ msgstr ""
#~ "Loput Samban asetuksista ovat kysymyksiä jotka vaikuttavat parametreihin "
#~ "Samban ohjelmien (nmbd ja smbd) asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf. "
#~ "Nyt tiedostossa smb.conf on \"include\"-rivi tai useita rivejä pitkä "
#~ "valitsin, mikä sotkee automatisoidun asetukset tekevän ohjelman ja "
#~ "pakottaa muokkaamaan tiedostoa smb.conf käsin, jotta se taas toimisi."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Salataanko salasanat?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
#~ "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
#~ "change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Kaikki viime aikoina julkistetut Windows-asiakkaat salaavat salasanat "
#~ "liikennöitäessä SMB-palvelimien kanssa. Jos halutaan käyttää "
#~ "selväkielisiä salasanoja, on Windows registryssä olevaa parametria "
#~ "muutettava."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
#~ "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
#~ "each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän valitsimen pitämistä päällä suositellaan suuresti. Jos se on "
#~ "päällä, on varmistuttava tiedoston /etc/samba/smbpasswd kelvollisuudesta "
#~ "ja että siellä on jokaiselle käyttäjälle tehty salasana komennolla "
#~ "smbpasswd."

#~ msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "Luodaanko samban salasanatietokanta, /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba "
#~ "must be configured to use encrypted passwords.  This requires user "
#~ "passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file "
#~ "can be created automatically, but the passwords must be added manually by "
#~ "running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
#~ msgstr ""
#~ "Jotta Samba olisi yhteensopiva useimpien Windows-versioiden oletusten "
#~ "kanssa, on Samban käytettävä salattuja salasanoja. Tällöin on salasanat "
#~ "tallennettava muualle kuin tiedostoon /etc/passwd. Tallennustiedosto "
#~ "voidaan luoda automaattisesti, mutta salasanat on itse lisättävä "
#~ "komennolla smbpasswd ja ne on itse pidettävä ajan tasalla jatkossa."

#~ msgid ""
#~ "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
#~ "your client machines) to use plaintext passwords."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tiedostoa ei luoda, on Samba asetettava käyttämään selväkielisiä "
#~ "salasanoja (kuten asiakaskoneetkin)."

#~ msgid ""
#~ "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
#~ "package for more details."
#~ msgstr ""
#~ "Katso lisätietoja paketin samba-doc tiedostosta /usr/share/doc/samba-doc/"
#~ "htmldocs/ENCRYPTION.html."

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "palvelinprosessit"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Kuinka Samba käynnistetään?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Samban palvelinprosessi smbd voi toimia tavallisena prosessina tai inetd "
#~ "voi käynnistää sen. Tavallisen prosessin käyttämistä suositellaan."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr "passdb:n taustaosien ketjuttamista ei tueta"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiosta 3.0.23 alkaen samba ei enää tue useiden taustaosien "
#~ "ketjuttamista \"passdb backend\" -parametrissa. Tämän koneen smb.conf-"
#~ "tiedostossa vaikuttaa olevan bassdb backend -parametri jossa on luettelo "
#~ "taustaosista. Samban uusi versio ei toimi ennen kuin tämä korjataan."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr ""
#~ "Siirretäänkö tiedosto /etc/samba/smbpasswd tiedostoksi /var/lib/samba/"
#~ "passdb.tdb?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samban versiossa 3.0 tuli mukaan täydellisempi SAM-tietokantarajapinta "
#~ "joka korvaa tiedoston /etc/samba/smbpasswd."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Vahvista, että olemassa oleva tiedosto smbpasswd siirretään "
#~ "automaattisesti tiedostoksi /var/lib/samba/passdb.tdb. Älä valitse tätä "
#~ "jos aiot käyttää jotain muuta pdb-taustaosaa (esim. LDAP)."

Reply to: