[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mysql-dfsg-5.0 5.0.51a-7.1: Please update debconf PO translation for the package mysql-dfsg-5.0Hi,

A l10n NMU will happen on mysql-dfsg-5.0 pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Monday, June 23, 2008.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.0_5.0.45-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-dfsg-5.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-08 20:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-31 23:12+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "Really proceed with downgrade?"
msgstr "Haluatko varmasti varhentaa versiota?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
msgstr "Järjestelmässä on tiedosto nimeltä /var/lib/mysql/debian-*.flag."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid ""
"Such file is an indication that a mysql-server package with a higher version "
"has been installed earlier."
msgstr ""
"Tiedoston olemassaolo merkitsee, että paketin mysql-server uudempi versio on "
"ollut asennettuna aiemmin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:2001
msgid ""
"There is no guarantee that the version you're currently installing will be "
"able to use the current databases."
msgstr ""
"Ei ole takuita, että versio, jota ollaan asentamassa, pystyy käyttämään "
"olemassa olevia tietokantoja."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "Tärkeä tiedotus NIS/YP-käyttäjille"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
msgid ""
"To use MySQL, the following entries for users and groups should be added to "
"the system:"
msgstr ""
"Käyttäjille ja ryhmille tulisi lisätä seuraavat rivit, jotta MySQL:ää "
"voidaan käyttää:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and the owner of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr "Myös hakemiston /var/lib/mysql oikeudet ja omistaja tulisi tarkistaa:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
msgid "Remove all MySQL databases?"
msgstr "Poistetaanko kaikki MySQL-tietokannat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
"be removed."
msgstr ""
"Hakemistoa /var/lib/mysql, joka sisältää MySQL-tietokannat, ollaan "
"poistamassa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
"should be kept."
msgstr ""
"Tiedot tulisi säilyttää, jos MySQL-pakettia ollaan poistamassa tarkoituksena "
"asentaa myöhemmin uudempi versio, tai jos toinen mysql-server-paketti "
"käyttää sitä jo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
msgid "Start the MySQL server on boot?"
msgstr "Käynnistetäänkö MySQL-palvelin käynnistettäessä tietokone?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:5001
msgid ""
"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
"the '/etc/init.d/mysql start' command."
msgstr ""
"MySQL-palvelin voidaan käynnistää automaattisesti käynnistettäessä tietokone "
"tai käsin komennolla ”/etc/init.d/mysql start”."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL:n pääkäyttäjän uusi salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MySQL administrative \"root\" user."
msgstr ""
"On hyvin suositeltavaa asettaa MySQL:ää ylläpitävän pääkäyttäjän salasana, "
"vaikka se ei olekaan pakollista."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:6001
msgid "If that field is left blank, the password will not be changed."
msgstr "Jos kenttä jätetään tyhjäksi, salasanaa ei vaihdeta."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "MySQL:n pääkäyttäjän uusi salasana:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
msgstr "Salasanan asetus MySQL:n pääkäyttäjälle ei onnistunut"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
msgid ""
"An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
"user. This may have happened because the account already has a password, or "
"because of a communication problem with the MySQL server."
msgstr ""
"Asetettaessa salasanaa MySQL:n ylläpitäjälle tapahtui virhe. Tämä saattaa "
"johtua siitä, että tunnuksella on jo salasana tai viestintäongelmista MySQL-"
"palvelimen kanssa."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:8001
msgid "You should check the account's password after the package installation."
msgstr "Tarkista tunnuksen salasana paketin asennuksen jälkeen."

#. Type: error
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:8001 ../mysql-server-5.0.templates:10001
msgid ""
"Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian file for more "
"information."
msgstr ""
"Tiedostosta /usr/share/doc/mysql-server-5.0/README.Debian löytyy lisätietoja "
"(englanniksi)."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:9001
msgid "Password input error"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:9001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:10001
msgid "Support MySQL connections from hosts running Debian \"sarge\" or older?"
msgstr ""
"Tuetaanko MySQL-yhteyksiä koneilta, jotka ajavat Debianin jakelua ”sarge” "
"tai vanhempia?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-5.0.templates:10001
msgid ""
"In old versions of MySQL clients on Debian, passwords were not stored "
"securely. This has been improved since then, however clients (such as PHP) "
"from hosts running Debian 3.1 Sarge will not be able to connect to recent "
"accounts or accounts whose password have been changed."
msgstr ""
"Vanhemmissa Debianin MySQL-asiakkaissa salasanoja ei tallennettu "
"turvallisesti. Tilanne on parantunut sen jälkeen. Asiakkaat (kuten PHP), "
"joita ajetaan Debianin versiossa 3.1 Sarge, eivät kuitenkaan pysty ottamaan "
"yhteyttä uusiin tunnuksiin tai tunnuksiin, joiden salasana on vaihdettu."

Reply to: