[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xorg 1:7.3+12: Please update debconf PO translation for the package xorgHi,

This is a reminder.

You are noted as the last translator of the debconf translation for
xorg.

This package is part of material listed as "Debian Installer level 3"
because its strings are used during some Debian installation paths.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file to me as a wishlist bug against xorg.

The deadline for receiving the updated translation is
roughly Wed, 18 Jun 2008 as maintainers want to upload quite soon.

Thanks in advance,

# Debian Installer xserver-xorg.
# Translation to Finnish.
# Copyright (C) 2006 Tapio Lehtonen
# This file is distributed under the same license as the xserver-xorg package.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Debian Installer xserver-xorg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xorg@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-08 22:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-27 11:15+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid "X server driver:"
msgstr "X-palvelimen ajuri:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
"necessary to select a video card driver for the X server."
msgstr ""
"Jotta X-ikkunointijärjestelmän graafinen käyttöliittymä toimisi oikein, on "
"valittava X-palvelimen käyttämä näytönohjaimen ajuri."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, or "
"for a specific model or family of chipsets."
msgstr ""
"Ajurit tavataan nimetä näytönohjaimen tai piirisarjan valmistajan mukaan, "
"tai piirisarjan tietyn mallin tai malliperheen mukaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
msgstr "Käytetäänkö ytimen ruutupuskuroitua (framebuffer) laiterajapintaa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"Rather than communicating directly with the video hardware, the X server may "
"be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
"the kernel's framebuffer driver."
msgstr ""
"Näyttölaitteiston suoran käytön sijaan X-palvelimen asetukset voidaan tehdä "
"siten, että se tekee jotkin toimenpiteet, kuten näyttötilan vaihdon, ytimen "
"kehyspuskuroidun ajurin kautta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"In theory, either approach should work, but in practice, sometimes one does "
"and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
"to turn it off if it appears to cause problems."
msgstr ""
"Periaatteessa kummankin tavan pitäisi toimia, mutta käytännössä joskus "
"toinen toimii ja toinen ei. Tämän valitseminen on turvallinen vaihtoehto, "
"mutta sen voi halutessaan ottaa pois, jos siitä näyttäisi olevan harmia."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "Video card's bus identifier:"
msgstr "Näytönohjaimen tunniste väylällä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
"devices, should specify the BusID of the video card in an accepted bus-"
"specific format."
msgstr ""
"PowerPC-koneiden käyttäjien ja kaikkien, joiden on tietokoneessa enemmän "
"kuin yksi näytönohjain olisi annettava näytönohjaimen BusID kelvollisessa "
"väyläkohtaisessa muodossa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "Examples:"
msgstr "Esimerkkejä:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"For users of multi-head setups, this option will configure only one of the "
"heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
"configuration file, /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Monen näytön käyttäjien kannattaa huomata tämän tekevän asetukset vain "
"yhdelle näytölle. Enemmät asetukset on tehtävä itse X-palvelimen "
"asetustiedostossa /etc/X11/xorg.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location of "
"your PCI, AGP, or PCI-Express video card."
msgstr ""
"Komennolla \"lspci\" voidaan katsoa PCI-, AGP- tai PCI-Express-"
"näytönohjaimen väylätunniste."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
"accept the default unless you know it doesn't work."
msgstr ""
"Jos mahdollista, on tähän kysymykseen täytetty valmis vastaus ja tämä oletus "
"olisi hyväksyttävä, paitsi jos tiedetään ettei se toimi."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001
msgid "Incorrect format for the bus identifier"
msgstr "Väärän muotoinen arvo näytönohjaimen tunnisteelle väylällä"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "XKB rule set to use:"
msgstr "Käytettävä XKB-näppäinasettelu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, an XKB rule set must be "
"chosen."
msgstr ""
"Jokin XKB-näppäinasettelu on valittava, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgid "Users of most keyboards should enter \"xorg\"."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English, olisi tämä kohta yleensä jätettävä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"Experienced users can use any defined XKB rule set. If the xkb-data package "
"has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules directory for available "
"rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa määriteltyä XKB-"
"näppäinasettelua. Jos paketti xkb-data on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "When in doubt, this value should be set to \"xorg\"."
msgstr "Jos et ole varma, tähän kannattaa asettaa arvoksi \"xorg\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Näppäimistön malli:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard model must be "
"entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
msgstr ""
"On annettava jokin näppäimistön malli, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein. Käytettävissä olevat näppäimistömallit riippuvat "
"käytössä olevasta XKB-näppäinasettelusta."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " With the \"xorg\" rule set:\n"
#| " - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
#| "     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
#| " - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
#| "     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
#| " - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
#| "key;\n"
#| " - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
#| "key;\n"
#| " - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
#| "       keycodes;\n"
#| " - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer.\n"
#| " With the \"sun\" rule set:\n"
#| " - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
#| " - type5: Sun Type5 keyboards."
msgid ""
" With the \"xorg\" rule set:\n"
" - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
"     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
" - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
"     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
" - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
"       keycodes;\n"
" - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer;\n"
" - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
" - type5: Sun Type5 keyboards."
msgstr ""
"Käytössä on \"xorg\" näppäinasettelu:\n"
" - pc101: perinteinen IBM PC/AT -tyylinen 101-näppäiminen näppäimistö,\n"
"     yleinen Yhdysvalloissa. Ei ole \"logo\"- tai \"valikko\"-"
"näppäimiä;\n"
" - pc104: samantapainen kuin pc101-malli, mutta lisänäppäimiä, joissa\n"
"     tavallisesti \"logo\"- ja \"valikko\"-symbolit;\n"
" - pc102: samantapainen kuin pc101, yleinen Euroopassa. Mukana \"< >\" -"
"näppäin;\n"
" - pc105: samantapainen kuin pc104, yleinen Euroopassa. Mukana \"< >\" -"
"näppäin;\n"
" - macintosh: Macintosh-näppäimistö, joka käyttää uutta syöttökerrosta\n"
"       Linuxin näppäinkoodeilla;\n"
" - macintosh_old: Macintosh-näppäimistö, joka ei käytä uutta "
"syöttökerrosta.\n"
" Käytössä \"sun\" näppäinasettelu:\n"
" - type4: Sun Type4 -näppäimistöt;\n"
" - type5: Sun Type5 -näppäimistöt."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Laptop keyboards often do not have as many keys as standalone models; laptop "
"users should select the keyboard model most closely approximated by the "
"above."
msgstr ""
"Kannettavien näppäimistöissä ei useinkaan ole yhtä paljon näppäimiä kuin "
"ulkoisissa näppäimistöissä; kannettavissa tulisi valita lähinnä vastaava "
"yllä olevista."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Experienced users can use any model defined by the selected XKB rule set. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules "
"directory for available rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat valita minkä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"määrittämistä malleista. Jos paketti xkb on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\". Users of "
"most other keyboards should generally enter \"pc105\"."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English, pitäisi yleensä kirjoittaa \"pc104\". Jos "
"näppäimistö on jokin muu, pitäisi useimmiten kirjoittaa \"pc105\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Näppäinasettelu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard layout must be "
"entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard model "
"were previously selected."
msgstr ""
"On annettava jokin näppäinasettelu, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä oikein. Aiemmit valittu XKB-näppäinasettelu ja näppäimistön "
"malli määräävät käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"Experienced users can use any layout supported by the selected XKB rule "
"set. If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"rules directory for available rule sets."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"tukemaa näppäinasettelua. Jos paketti xkb-data on purettu, katso "
"hakemistosta /usr/share/X11/xkb/rules käytettävissä olevat näppäinasettelut."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
"localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
"code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English pitäisi kirjoittaa \"us\". Muiden maiden "
"kotoistettujen näppäimistöjen käyttäjien olisi yleensä kirjoitettava ISO "
"3166 mukainen maakoodi. Esim. Suomi on \"fi\" ja Saksa on \"de\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Näppäimistön muunnelma:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, a keyboard variant may "
"be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, and "
"layout were previously selected."
msgstr ""
"Jotta X-palvelin käsittelisi näppäimistöä halutulla tavalla, voidaan antaa "
"näppäimistön muunnelma. Käytettävissä olevat muunnelmat riippuvat valitusta "
"XKB-näppäinasettelusta, mallista ja näppäinasettelusta."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Many keyboard layouts support an option to treat \"dead\" keys such as non-"
"spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
"the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
msgstr ""
"Useissa näppäinasetteluissa on valinnaisesti tuki tarkenäppäimien (dead "
"keys) kuten korkomerkkien ja sirkumfleksin käytölle tavallisina merkin "
"tuottavina näppäiminä, ja jos tätä halutaan kirjoitetaan \"nodeadkeys\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Experienced users can use any variant supported by the selected XKB layout. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"symbols directory for the file corresponding to your selected layout for "
"available variants."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-näppäinasettelun "
"tukemaa muunnelmaa. Jos paketti xkb-data on purettu, katso hakemistosta /usr/"
"share/X11/xkb/symbols/ valittua näppäinasettelua vastaavasta tiedostosta "
"käytettävissä olevat muunnelmat."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgstr ""
"Jos näppäimistö on U.S. English, olisi tämä kohta yleensä jätettävä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "Keyboard options:"
msgstr "Näppäimistön valitsimia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, keyboard options may be "
"entered. Available options depend on which XKB rule set was previously "
"selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
msgstr ""
"Näppäimistölle voidaan käyttää valitsimia, jotta X-palvelin käsittelisi "
"näppäimistöä halutulla tavalla. Käytettävissä olevat valitsimet riippuvat "
"aiemmin valitusta XKB-näppäinasettelusta. Kaikki valitsimet eivät toimi "
"jokaisen näppäimistömallin ja näppäinasettelun kanssa."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"For example, if you wish the Caps Lock key to behave as an additional "
"Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
"Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
msgstr ""
"Jos esimerkiksi halutaan Caps Lock -näppäimen toimivan toisena Control-"
"näppäimenä, kirjoitetaan \"ctrl:nocaps\"; haluttaessa vaihtaa Caps Lock ja "
"vasen Control keskenään kirjoitetaan \"ctrl:swapcaps\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"As another example, some people prefer having the Meta keys available on "
"their keyboard's Alt keys (this is the default), while other people prefer "
"having the Meta keys on the Windows or \"logo\" keys instead. If you prefer "
"to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
"meta_win\"."
msgstr ""
"Toinen esimerkki: jotkut haluavat Meta-näppäimet näppäimistön Alt-näppäimiin "
"(tämä on oletusarvo), kun taas muut haluavat Meta-näppäimet Windows- tai "
"\"logo\"-näppäimiin. Haluttaessa Windows- tai logo-näppäimien toimivan Meta-"
"näppäiminä, kirjoitetaan \"altwin:meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"You can combine options by separating them with a comma, for instance \"ctrl:"
"nocaps,altwin:meta_win\"."
msgstr ""
"Valitsimia voi yhdistellä erottamalla ne pilkulla, esimerkiksi \"ctrl:nocaps,"
"altwin:meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"Experienced users can use any options compatible with the selected XKB "
"model, layout and variant."
msgstr ""
"Kokeneet käyttäjät voivat käyttää mitä tahansa valitun XKB-asettelun, "
"näppäinasettelun ja muunnelman kanssa yhteensopivia valitsimia."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "When in doubt, this value should be left blank."
msgstr "Jos on epävarma, olisi tämä arvo jätettävä tyhjäksi."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "Empty value"
msgstr "Tyhjä arvo"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "A null entry is not permitted for this value."
msgstr "Tämä arvo ei saa olla tyhjä."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "Invalid double-quote characters"
msgstr "Ei saa kirjoittaa lainausmerkkejä"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
msgstr "Lainausmerkit (\") eivät ole sallittuja arvossa."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Numerical value needed"
msgstr "Tarvitaan numero"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
msgstr "Arvossa saa olla vain numeromerkkejä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Autodetect keyboard layout?"
msgstr "Tunnistetaanko näppäinasettelu automaattisesti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"The default keyboard layout selection for the Xorg server will be based on a "
"combination of the language and the keyboard layout selected in the "
"installer."
msgstr ""
"Xorg-palvelimen valitsee oletuksen näppäinasettelulle asentimessa valitun "
"kielen ja näppäinasettelun perusteella."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"Choose this option if you want the keyboard layout to be redetected. Do not "
"choose it if you want to keep your current layout."
msgstr ""
"Valitse tämä jos näppäinasettelu halutaan tunnistaa automaattisesti "
"uudestaan. Älä valitse jos nykyinen näppäinasettelu halutaan säilyttää."

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Root Only"
msgstr "Vain pääkäyttäjä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Console Users Only"
msgstr "Vain konsolikäyttäjät"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Anybody"
msgstr "Kaikki"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid "Users allowed to start the X server:"
msgstr "Käyttäjät jotka saavat käynnistää X-palvelimen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid ""
"Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
"permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
"even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which is "
"what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
"compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
"to one of the virtual consoles."
msgstr ""
"Tietoturvasyistä saattaa olla huono ajatus sallia kenen tahansa käynnistää X-"
"palvelin, koska se toimii pääkäyttäjän oikeuksilla. Toisaalta on vielä "
"huonompi ajatus suorittaa yleiskäyttöisiä X:n asiakasohjelmia pääkäyttäjänä, "
"mikä saattaa olla tilanne jos vain pääkäyttäjä saa käynnistää X-palvelimen. "
"Hyvä sovitteluratkaisu on sallia X-palvelimen käynnistys ainoastaan "
"käyttäjille jotka ovat kirjautuneet sisään jollekin virtuaalikonsolille."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid "Nice value for the X server:"
msgstr "X-palvelimen nice-arvo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
"it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
"run at a higher process priority than the default; a process's priority is "
"known as its \"nice\" value. These values range from -20 (extremely high "
"priority, or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low "
"priority). The default nice value for ordinary processes is 0, and this is "
"also the recommend value for the X server."
msgstr ""
"Käytettäessä erilaisia skeduloijia käyttöjärjestelmän ytimessä on havaittu X-"
"palvelimen suorituskyvyn paranevan kun sen prioriteetti on suurempi kuin "
"prosessien oletusarvo; prosessin prioriteetti ilmaistaan sen \"nice\"-"
"arvolla. Mahdolliset arvot ovat -20:stä (hyvin korkea prioriteetti) arvoon "
"19 (hyvin alhainen prioriteetti). Tavallisten prosessien oletusarvo nicelle "
"on 0, ja tämä on myös X-palvelimelle suositeltu arvo."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, and "
"the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
"the X server will be sluggish and unresponsive."
msgstr ""
"Välin -10 - 0 ulkopuolella olevia arvoja ei suositella; liian negatiivinen "
"arvo saa X-palvelimen häiritsemään järjestelmän tärkeitä prosesseja. Liian "
"suuri positiivinen arvo tekee X-palvelimesta jähmeän ja hitaan reagoimaan."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Incorrect nice value"
msgstr "Nice-arvo ei kelpaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
msgstr "Kirjoita kokonaisluku väliltä -20 - 19."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid "Major possible upgrade issues"
msgstr "Mahdollisesti vakavia päivityspulmia"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid ""
"Some users have reported that upon upgrade to the current package set, their "
"xserver package was no longer installed. Because there is no easy way around "
"this problem, you should be sure to check that the xserver-xorg package is "
"installed after upgrade. If it is not installed and you require it, it is "
"recommended that you install the xorg package to make sure you have a fully "
"functional X setup."
msgstr ""
"Jotkut käyttäjät ovat ilmoittaneet ettei paketti xserver ole enää "
"asennettuna kun on päivitetty tämänhetkiseen pakettijoukkoon. Koska tämän "
"ongelman kiertämiseen ei ole helppoa keinoa, olisi varmistettava että "
"paketti xserver-xorg on asennettuna päivityksen jälkeen. Jos se ei ole ja "
"sitä tarvitaan, suositellaan asennettavaksi paketti xorg, jotta varmasti "
"olisi asennettuna toimiva X-järjestelmä."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid "Cannot remove /usr/X11R6/bin directory"
msgstr "Hakemistoa /usr/X11R6/bin ei voi poistaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This upgrade requires that the /usr/X11R6/bin directory be removed and "
"replaced with a symlink. An attempt was made to do so, but it failed, most "
"likely because the directory is not yet empty. You must move the files that "
"are currently in the directory out of the way so that the installation can "
"complete. If you like, you may move them back after the symlink is in place."
msgstr ""
"Tämä asennus vaatii hakemiston /usr/X11R6/bin poistettavaksi ja "
"korvattavaksi symbolisella linkillä. Tätä yritettiin, mutta se epäonnistui, "
"luultavimmin koska hakemisto ei ole vielä tyhjä. Hakemistossa nyt olevat "
"tiedostot on siirrettävä pois tieltä, jotta asennus pääsee loppuun. "
"Haluttaessa ne voidaan siirtää takaisin, kun symbolinen linkki on paikallaan."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This package installation will now fail and exit so that you can do this. "
"Please re-run your upgrade procedure after you have cleaned out the "
"directory."
msgstr ""
"Tämän paketin asennus päättyy nyt virheeseen, jotta tuo voidaan tehdä. "
"Käynnistä päivitys uudestaan, kun hakemisto on siivottu."

#~ msgid ""
#~ "Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and "
#~ "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
#~ msgstr ""
#~ "Useimmille näppäimistöille pitäisi valita \"xorg\". Sun Type 4 ja Type 5 "
#~ "-näppäimistöille pitäisi kuitenkin valita \"sun\"."

#~ msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
#~ msgstr "Yritetäänkö tunnistaa näyttölaitteisto automaattisesti?"

#~ msgid ""
#~ "You should choose this option if you would like to attempt to autodetect "
#~ "the recommended X server and driver module for your video card. If the "
#~ "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server "
#~ "and/or driver module. If it succeeds, further configuration questions "
#~ "about your video hardware will be pre-answered."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse tämä toiminto, jos haluat laitetunnistuksen automaattisesti "
#~ "valitsevan suositellun X-palvelimen ja näyttökortin ajurimoduulin. Jos "
#~ "automaattinen laitetunnistus epäonnistuu, pitää haluttu X-palvelin ja/tai "
#~ "ajurimoduuli valita itse. Jos se onnistuu, on näyttölaitteistoa koskeviin "
#~ "jatkokysymyksiin valmis vastaus."

#~ msgid ""
#~ "If you would rather select the X server and driver module yourself, do "
#~ "not choose this option. You will not be asked to select the X server if "
#~ "there is only one available."
#~ msgstr ""
#~ "Jos mieluummin valitaan X-palvelin ja ajurimoduuli itse, tulee tämä kohta "
#~ "jättää valitsematta. X-palvelinta ei tarvitse valita, jos niitä on "
#~ "käytettävissä vain yksi."

#~ msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
#~ msgstr ""
#~ "Laitteistoon sopivaksi X.Org-palvelimen ajuriksi on useita mahdollisia "
#~ "oletuksia"

#~ msgid ""
#~ "Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
#~ "required to support the various devices. It is thus not possible to "
#~ "automatically select a default X server."
#~ msgstr ""
#~ "Havaittiin useita näytönohjaimia, ja tarvitaan eri X-palvelimet tukemaan "
#~ "eri laitteita. Niinpä ei ole mahdollista valita oletusta X-palvelimeksi "
#~ "automaattisesti."

#~ msgid ""
#~ "Please configure the device that will serve as this computer's \"primary "
#~ "head\"; this is generally the video card and monitor used for display "
#~ "when the computer is booted up."
#~ msgstr ""
#~ "Tee asetukset laitteelle, joka on tämän tietokoneen \"ensisijainen näyttö"
#~ "\"; tavallisesti se näytönohjain ja näyttö, jota käytetään kun tietokone "
#~ "käynnistyy."

#~ msgid ""
#~ "The configuration process currently only supports single-headed setups; "
#~ "however, the X server configuration files can be edited later to support "
#~ "a multi-head configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Asetusprosessi ymmärtää tällä hetkellä vain yhden näytön käytön; X-"
#~ "palvelimen asetustiedotoja voi kuitenkin myöhemmin muokata jos halutaan "
#~ "tukea usean näytön käytöä."

#~ msgid "Identifier for your video card:"
#~ msgstr "Näytönohjaimen tunniste:"

#~ msgid ""
#~ "The X server configuration file associates your video card with a name "
#~ "that you may provide. This is usually the vendor or brand name followed "
#~ "by the model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA "
#~ "GeForce 6600\"."
#~ msgstr ""
#~ "X-palvelimen asetustiedostossa voidaan näytönohjaimelle antaa nimi. Nimi "
#~ "on tavallisesti valmistajan tai merkin nimi, jonka jälkeen tulee "
#~ "mallinimi, esim. \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", tai \"NVIDIA "
#~ "GeForce 6600\"."

#~ msgid "Generic Video Card"
#~ msgstr "Tyypillinen näytönohjain"

#~ msgid "Video modes to be used by the X server:"
#~ msgstr "Näyttötilat joita X-palvelimen halutaan käyttävän:"

#~ msgid ""
#~ "Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
#~ "Removing all of them is the same as removing none, since in both cases "
#~ "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
#~ msgstr ""
#~ "Säilytä vain ne näyttötarkkuudet joita X-palvelimen halutaan käyttävän. "
#~ "Kaikkien poistaminen ja ei yhtään poistamista johtaa samaan "
#~ "lopputulokseen: X-palvelin yrittää käyttää suurinta mahdollista "
#~ "tarkkuutta."

#~ msgid "Attempt monitor autodetection?"
#~ msgstr "Yritetäänkö tunnistaa näyttö automaattisesti?"

#~ msgid ""
#~ "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
#~ "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
#~ "communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
#~ "this protocol, further configuration questions about the monitor will be "
#~ "pre-answered."
#~ msgstr ""
#~ "Useat näytöt (mukaan lukien nestekidenäytöt) ja näytönohjaimet tukevat "
#~ "yhteyskäytäntöä jonka avulla näytön tekniset tiedot voidaan välittää "
#~ "tietokoneelle. Jos näyttö ja näytönohjain tukevat tätä yhteyskäytäntöä, "
#~ "on näyttöä koskeviin jatkokysymyksiin valmis vastaus."

#~ msgid ""
#~ "If autodetection fails, you will be asked for information about the "
#~ "monitor."
#~ msgstr ""
#~ "Näytön tiedot kysytään jos automaattinen laitetunnistus epäonnistuu."

#~ msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
#~ msgstr "Tapa jolla näytön ominaisuudet kysytään:"

#~ msgid ""
#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
#~ "certain characteristics of the monitor must be known."
#~ msgstr ""
#~ "Jotkin näytön ominaisuudet on tunnettava, jotta X-ikkunointijärjestelmän "
#~ "graafinen käyttöliittymä toimisi oikein."

#~ msgid ""
#~ "The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
#~ "will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
#~ "corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
#~ msgstr ""
#~ "\"Yksinkertainen\" kysyy näytön läpimitan; tämän perusteella tehdään "
#~ "asetukset sopiviksi tyypilliselle sen kokoiselle kuvaputkinäytölle. "
#~ "Asetukset eivät ehkä ole parhaat mahdolliset laatunäytölle."

#~ msgid ""
#~ "The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
#~ "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best "
#~ "mode you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
#~ msgstr ""
#~ "\"Keskitaso\" näyttää luettelon näytön tarkkuuksista ja "
#~ "virkistystaajuuksista, kuten \"800x600 @ 85Hz\"; olisi valittava paras "
#~ "näyttötila jota halutaan käyttää (ja joka tiedetään toimivaksi näytön "
#~ "kanssa)."

#~ msgid ""
#~ "The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal "
#~ "sync and vertical refresh tolerances directly."
#~ msgstr ""
#~ "\"Hankalampi\" valinta tarkoittaa näytön vaaka- ja "
#~ "pystypoikkeutustaajuusaalueiden kirjoittamista."

#~ msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
#~ msgstr "Enintään 14 tuumaa (355 mm)"

#~ msgid "15 inches (380 mm)"
#~ msgstr "Enintään 15 tuumaa (380 mm)"

#~ msgid "17 inches (430 mm)"
#~ msgstr "Enintään 17 tuumaa (430 mm)"

#~ msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
#~ msgstr "19 - 20 tuumaa (480 - 510 mm)"

#~ msgid "21 inches (530 mm) or more"
#~ msgstr "Yli 21 tuumaa (530 mm)"

#~ msgid "Approximate monitor size:"
#~ msgstr "Näytön koko suunnilleen:"

#~ msgid ""
#~ "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
#~ msgstr ""
#~ "Laadukas kuvaputkinäyttö saattaa pystyä käyttämään seuraavaksi paremman "
#~ "kokoluokan asetuksia."

#~ msgid "Monitor's best video mode:"
#~ msgstr "Näytön paras näyttötila:"

#~ msgid ""
#~ "Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable "
#~ "of. Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT "
#~ "monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than "
#~ "the monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be able "
#~ "to do this, but only if both the video chipset and the driver support it; "
#~ "if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
#~ "LCD."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse \"paras\" tarkkuus ja virkistystaajuus johon näyttö pystyy. "
#~ "Isommat tarkkuudet ja virkistystaajuudet ovat parempia. Kuvaputkinäytölle "
#~ "voi haluttaessa aivan hyvin valita \"huonomman\" näyttötilan. "
#~ "Littunäyttöillekin voi ehkä valita huonomman näyttötilan, mutta vain jos "
#~ "sekä näytönohjaimen piirisarja että ajuri tukevat sitä; jos ei ole varma, "
#~ "käytetään littunäytön valmistajan suosittelemaa näyttötilaa."

#~ msgid "Generic Monitor"
#~ msgstr "Tyypillinen näyttö"

#~ msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
#~ msgstr ""
#~ "Kirjoitetaanko näytön vaaka- ja pystypoikkeutustaajuusalueet "
#~ "asetustiedostoon?"

#~ msgid ""
#~ "The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server "
#~ "in most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for "
#~ "experienced users, and should be left at its default."
#~ msgstr ""
#~ "X-palvelimen pitäisi useimmissa tapauksissa pystyä tunnistamaan näytön "
#~ "vaaka- ja pystypoikkeutustaajuusalueet automaattisesti, mutta joskus "
#~ "tarvitaan vihjeitä. Tämä valinta on kokeneille käyttäjille, ja pitäisi "
#~ "jättää oletusarvoonsa."

#~ msgid "Monitor's horizontal sync range:"
#~ msgstr "Näytön vaakapoikkeutustaajuusalue:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
#~ "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
#~ msgstr ""
#~ "Kirjoita joko pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja "
#~ "(kiinteätaajuuksisille näytöille) tai tavuviivalla eroteltu arvopari "
#~ "(kaikki nykyaikaiset kuvaputkinäytöt). Tarvittavat tiedot pitäisi "
#~ "löytymän näytön ohjekirjasta. Arvot alle 30 tai yli 130 ovat hyvin "
#~ "harvinaisia."

#~ msgid "Monitor's vertical refresh range:"
#~ msgstr "Näytön pystypoikkeutustaajuusalue:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
#~ "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
#~ msgstr ""
#~ "Kirjoita joko pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja "
#~ "(kiinteätaajuuksisille näytöille) tai tavuviivalla eroteltu arvopari "
#~ "(kaikki nykyaikaiset kuvaputkinäytöt). Tarvittavat tiedot pitäisi "
#~ "löytymän näytön ohjekirjasta. Arvot alle 50 tai yli 160 ovat hyvin "
#~ "harvinaisia."

#~ msgid "Incorrect values entered"
#~ msgstr "Annetut arvot olivat väärin"

#~ msgid ""
#~ "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair "
#~ "of values separated by a dash."
#~ msgstr ""
#~ "Kelvollinen muoto on pilkuilla eroteltu luettelo erillisiä arvoja tai "
#~ "tavuviivalla eroteltu arvopari."

#~ msgid "Desired default color depth in bits:"
#~ msgstr "Haluttu oletus värisyvyydelle bitteinä:"

#~ msgid ""
#~ "Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
#~ "amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
#~ "expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
#~ "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Kannattaa käyttää 24-bittistä värisyvyyttä, mutta jos näytönohjaimella ei "
#~ "ole tarpeeksi näyttömuistia, saattaa olla mahdollista käyttää parempia "
#~ "tarkkuuksia pienentämällä värisyvyyttä. Lisäksi joissain näytönohjaimissa "
#~ "laitetason 3D-kiihdytys toimii vain tietyillä värisyvyyksillä. Etsi "
#~ "lisätietoja näytönohjaimen ohjekirjasta."

#~ msgid ""
#~ "So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus "
#~ "8 bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can "
#~ "handle both. If you want either, select 24 bits."
#~ msgstr ""
#~ "Niin sanottu \"32-bittinen väri\" on oikeastaan 24-bittiä väritietoa ja 8 "
#~ "bittiä alfakanavaa tai nollaa; X-ikkunointijärjestelmä osaa molemmat. "
#~ "Haluttaessa jompi kumpi valitaan 24 bittiä."

#~ msgid "Write default Files section to configuration file?"
#~ msgstr "Kirjoitetaanko Files-osan oletusarvo asetustiedostoon?"

#~ msgid ""
#~ "The Files section of the X server configuration file tells the X server "
#~ "where to find server modules, the RGB color database, and font files. "
#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, it "
#~ "should be enabled."
#~ msgstr ""
#~ "X-palvelimen asetustiedoston Files-osa kertoo X-palvelimelle mistä "
#~ "löytyvät palvelimen moduulit, RGB-väritietokanta ja kirjasintiedostot. "
#~ "Tätä valintaa suositellaan vain kokeneille käyttäjille. Useimmissa "
#~ "tapauksissa tämän pitäisi olla valittuna."

#~ msgid ""
#~ "Disable this option if you want to maintain a custom Files section into "
#~ "the X.Org server configuration file. This may be needed to remove the "
#~ "reference to the local font server, add a reference to a different font "
#~ "server, or rearrange the default set of local font paths."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä valinta otetaan pois päältä jos halutaan itse ylläpitää muokattua "
#~ "Files-osaa X.Org-palvelimen asetustiedostossa. Tätä saatetaan tarvita "
#~ "jotta viittaus paikalliseen kirjasinpalvelimeen saadaan pois, lisättäessä "
#~ "viittaus johonkin muuhun kirjasinpalvelimeen tai järjestettäessä "
#~ "paikallisten kirjasinpolkujen oletusjoukko."

#~ msgid "No X server known for your video hardware"
#~ msgstr "Koneen näyttölaitteistolle sopivaa X-palvelinta ei ole tiedossa"

#~ msgid ""
#~ "There is either no video hardware installed on this machine (e.g. serial "
#~ "console only), or the \"discover\" program was unable to determine which "
#~ "X server is appropriate for the video hardware. This could be due to "
#~ "incomplete information in discover's hardware database, or because your "
#~ "video hardware is not supported by the available X servers."
#~ msgstr ""
#~ "Tässä tietokoneessa joko ei ole mitään näytönohjainta asennettuna (esim. "
#~ "vain pääte sarjaportissa) tai ohjelma \"discover\" ei pystynyt päättämään "
#~ "mikä X-palvelin sopisi näyttölaitteistolle. Tämä voi johtua discoverin "
#~ "laitetietokannan vajavaisuudesta tai koneen näyttölaitteisto ei ole "
#~ "tuettu käytettävissä olevissa X-palvelimissa."

#~ msgid "Multiple potential default X servers for your hardware"
#~ msgstr ""
#~ "Laitteistoon sopivaksi X-palvelimeksi on useita mahdollisia oletuksia"

#~ msgid "Mouse port:"
#~ msgstr "Hiiren portti:"

#~ msgid ""
#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
#~ "certain characteristics of the mouse (or other pointing device, such as a "
#~ "trackball) must be known."
#~ msgstr ""
#~ "Tietyt hiiren (tai muun osoitinlaitteen, kuten paikannuspallon) "
#~ "ominaisuudet on tunntettava, jotta X-ikkunointijärjestelmän graafinen "
#~ "käyttöliittymä toimisi oikein."

#~ msgid ""
#~ "It is necessary to determine which port (connection type) is used by the "
#~ "mouse. Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-"
#~ "9 or DB-25); the mouse connector is female (has holes) and the computer "
#~ "connector is male (has pins). PS/2 ports are small round connectors "
#~ "(DIN) with 6 pins; the mouse connector is male and the computer side "
#~ "female. You may alternatively use a USB mouse, a bus/inport (very old) "
#~ "mouse, or be using the gpm program as a repeater. If you need to attach "
#~ "or remove PS/2 or bus/inport devices from your computer, please do so "
#~ "with the computer's power off."
#~ msgstr ""
#~ "On selvitettävä mitä porttia (liitintyyppiä) hiiri käyttää. "
#~ "Sarjaporteissa on D:n muotoinen 9- tai 25-piikkinen liitin (eli DB-9 tai "
#~ "DB-25); hiiren töpseli on naaras (siinä on reiät) ja tietokoneen liitin "
#~ "on uros (siinä on piikit). PS/2-portti on pieni pyöreä (DIN) "
#~ "kuusipiikkinen; hiiren töpseli on uros ja tietokoneen liitin naaras. "
#~ "Mahdollista on myös käyttää USB-hiirtä, väylähiirtä (hyvin vanha malli) "
#~ "tai ohjelmaa gpm toistimena. Jos PS/2- tai väylähiiri on irrotettava tai "
#~ "kytkettävä tietokoneeseen, se olisi tehtävä kun tietokoneen virta ei ole "
#~ "kytkettynä."

#~ msgid "Mouse protocol:"
#~ msgstr "Hiiren protokolla:"

#~ msgid "Emulate 3 button mouse?"
#~ msgstr "Emuloidaanko 3-näppäimistä hiirtä?"

#~ msgid ""
#~ "Most programs in the X Window System expect the mouse to have 3 buttons "
#~ "(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
#~ "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of "
#~ "the left and right buttons as middle button events."
#~ msgstr ""
#~ "Useimmat X-ikkunointijärjestelmän ohjelmat edellyttävät hiiressä olevan 3 "
#~ "nappulaa (vasen, oikea ja keskimmäinen). Hiiret joissa on vain 2 nappulaa "
#~ "voivat emuloida keskimmäisen nappulan tulkitsemalla molempien nappuloiden "
#~ "napsautus tai painaminen keskimmäisen nappulan toiminnoiksi."

#~ msgid ""
#~ "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
#~ "button will continue to work normally."
#~ msgstr ""
#~ "Tätä valintaa voi käyttää myös hiirille joissa on 3 nappulaa tai enemmän; "
#~ "keskimmäinen nappula toimii normaalisti."

#~ msgid ""
#~ "Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
#~ "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel "
#~ "\"clicks\") are not yet supported with this configuration tool."
#~ msgstr ""
#~ "Huomaa ettei tämä asetustyökalu vielä tue hiiriä joissa on enemmän kuin "
#~ "viisi nappulaa (rulla on kaksi nappulaa, \"ylös\" ja \"alas\" ja kolme "
#~ "jos rullalla voi \"napsauttaakin\")."

#~ msgid "Attempt mouse device autodetection?"
#~ msgstr "Yritetäänkö tunnistaa hiiri automaattisesti?"

#~ msgid ""
#~ "If a mouse is attached to the computer, autodetection can be attempted; "
#~ "it may help to move the mouse while detection is attempted (the gpm "
#~ "program should be stopped if it is used). Plugging a PS/2 or bus/inport "
#~ "mouse now requires rebooting."
#~ msgstr ""
#~ "Jos hiiri on kytkettynä tietokoneesseen, voidaan yrittää automaattista "
#~ "laitetunnistusta; voi olla eduksi liikutella hiirtä tunnistuksen aikana "
#~ "(ohjelma gpm olisi sammutettava jos se on käytössä). Jos PS/2- tai "
#~ "väylähiiri kytketään nyt, tarvitaan tietokoneen uudelleenkäynnistys."

#~ msgid ""
#~ "Do not choose this option if you wish to select a mouse type manually."
#~ msgstr "Tätä ei pidä valita jos hiiren tyyppi halutaan antaa itse."

#~ msgid ""
#~ "If you choose it and autodetection fails, you will be asked this question "
#~ "again. Autodetection can be attempted as many times as desired. If it "
#~ "succeeds, further configuration questions about the mouse will be pre-"
#~ "answered."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tämä valittiin ja automaattinen laitetunnistus epäonnistuu, kysytään "
#~ "tämä kysymys uudestaan. Automaattista laitetunnistusta voidaan yrittää "
#~ "kuinka monta kertaa vaan. Jos se onnistuu, enemmät hiirtä koskevat "
#~ "kysymykset saavat valmiin vastauksen."

#~ msgid "Identifier for the monitor:"
#~ msgstr "Näytön tunniste:"

#~ msgid ""
#~ "The X server configuration file associates the monitor with a name that "
#~ "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by "
#~ "the model name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
#~ msgstr ""
#~ "X-palvelimen asetustiedostoissa voidaan näytölle antaa nimi. Nimi on "
#~ "tavallisesti valmistajan tai merkin nimi jonka jälkeen tulee mallinimi, "
#~ "esim. \"Sony E200\" tai \"Dell E770s\"."

#~ msgid "Amount of memory (kB) to be used by the video card:"
#~ msgstr "Näytönohjaimen käyttämän muistin määrä (kt):"

#~ msgid ""
#~ "Typically, the amount of dedicated memory used by the video card is "
#~ "autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as "
#~ "the Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead "
#~ "borrow main system memory for their needs."
#~ msgstr ""
#~ "Tavallisesti X-palvelin tunnistaa automaattisesti näytönohjaimen käyttöön "
#~ "varatun muistin määrän, mutta joillain yhdysrakenteisilla "
#~ "näytönohjainpiireillä (kuten Intel i810) on vähän tai ei ollenkaan omaa "
#~ "muistia, ja ne lainaavat keskusmuistia omaan käyttöönsä."

#~ msgid ""
#~ "This parameter should usually be left blank and specified only if the "
#~ "video card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the "
#~ "RAM size."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä parametri olisi yleensä jätettävä tyhjäksi. Arvo annetaan vain, jos "
#~ "näytönohjaimella ei ole muistia, tai X-palvelin ei osaa tunnistaa muistin "
#~ "kokoa automaattisesti."

#~ msgid "Desired default X server:"
#~ msgstr "Haluttu X-oletuspalvelin:"

#~ msgid ""
#~ "The X server is the hardware interface of the X Window System. It "
#~ "communicates with the video display and input devices, providing a "
#~ "foundation for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
#~ msgstr ""
#~ "X-palvelin on X-ikkunointijärjestelmän laiterajapinta. Se keskustelee "
#~ "näytön ja syöttölaitteiden kanssa, muodostaen perustan valitulle "
#~ "graafiselle käyttöliittymälle (GUI)."

#~ msgid ""
#~ "Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/"
#~ "X11/X symbolic link. Some X servers may not work with some particular "
#~ "graphics hardware."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettävissä saattaa olla useita X-palvelimia; oletuspalvelin valitaan "
#~ "symbolisella linkillä /etc/X11/X. Jotkin X-palvelimet eivät ehkä toimi "
#~ "jonkin nimenomaisen näytönohjaimen kanssa. "

#~ msgid "X.Org server modules that should be loaded by default:"
#~ msgstr "Oletuksena ladattavat X.Org-palvelimen moduulit:"

#~ msgid ""
#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, all "
#~ "of these modules should be enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Tätä valintaa suositellaan vain kokeneille käyttäjille. Useimmissa "
#~ "tapauksissa olisi valittava kaikki nämä moduulit."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ " - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
#~ " - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
#~ "Infrastructure);\n"
#~ " - vbe  : support for VESA BIOS Extensions. Allows querying\n"
#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
#~ " - ddc  : support for Data Display Channel. Allows querying\n"
#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
#~ " - int10 : real-mode x86 emulator used to softboot secondary VGA cards.\n"
#~ "      Should be enabled if vbe is enabled;\n"
#~ " - dbe  : enables the double-buffering extension in the server.\n"
#~ "      Useful for animation and video operations;\n"
#~ " - extmod: enables many traditional and commonly used extensions, such "
#~ "as\n"
#~ "      shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and "
#~ "Xv;\n"
#~ " - record: implements the RECORD extension, often used in server "
#~ "testing;\n"
#~ " - bitmap: font rasterizer (so are freetype, and type1 modules)."
#~ msgstr ""
#~ " - glx  : tuki OpenGL-hahmonnukselle;\n"
#~ " - dri  : tuki X-palvelimessa DRI:lle (Direct Rendering "
#~ "Infrastructure);\n"
#~ " - vbe  : tuki VESA BIOS -laajennoksille. Sallii näytön\n"
#~ "      ominaisuuksien kyselyn näytönohjaimen kautta;\n"
#~ " - ddc  : tuki Data Display Channelille. Sallii näytön\n"
#~ "      ominaisuuksien kyselyn näytönohjaimen kautta;\n"
#~ " - int10 : reaalitilan x86-emulaattori toissijaisten VGA-näytönohjainten\n"
#~ "      käynnistämiseen. Olisi valittava, jos vbe on valittuna;\n"
#~ " - dbe  : valitsee kaksoispuskuroinnin käytön palvelimessa.\n"
#~ "      Hyödyllinen animaatioissa ja videotoiminnoissa;\n"
#~ " - extmod: valitsee useita perinteisiä ja usein käytettyjä laajennoksia,\n"
#~ "      kuten muotoillut ikkunat, jaetun muistin, näyttötilan "
#~ "vaihdon, \n"
#~ "      DGA ja Xv;\n"
#~ " - record: toteuttaa RECORD-laajennoksen, jota käytetään usein palvelimen "
#~ "testauksessa;\n"
#~ " - bitmap: kirjasinten rasteroija (kuten freetype, ja type1-moduulit)."

#~ msgid ""
#~ "For further information about these modules, please consult the X.Org "
#~ "documentation."
#~ msgstr "Lisätietoja näistä moduleista löytyy X.Orgin ohjeista."

Reply to: