[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tripwire 2.3.1.2.0-11.1: Please update debconf PO translation for the package tripwireHi,

A l10n NMU will happen on tripwire pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Tuesday, May 06, 2008.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripwire@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-12 16:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-17 19:26+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "Jatketaanko päivitystä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Tripwiren tietokannan ja asetustiedostojen sisältö ovat muuttuneet "
"edellisten versioiden ja tämän julkaisun välillä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"Järjestelmän pysyminen turvallisena varmistetaan ottamalla kopio Tripwiren "
"vanhasta versiosta, vanhasta asetustiedostosta ja mahdollisista vanhoista "
"tietokannoista. Yksityiskohtainen selitys Tripwiren vanhan version "
"käyttämisestä löytyy tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Koska tarkoituksena on yrittää vanhan asetustiedoston ja tietokannan "
"muuntamista, päivitystä ei ehkä haluta tehdä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"Jos päivitystä jatketaan ja säännöllisen raportoinnin halutaan jatkuvan, "
"täytyy tiedoston /etc/cron.daily/tripwire uusi versio hyväksyä. Tämä johtuu "
"Debianin tavasta käsitellä asetustiedostoja. Edelliseen versioon liittyvän "
"cron-työn ajamista jatketaan joka tapauksessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Do you wish to create/use your site key pass-phrase during installation?"
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr ""
"Luodaanko tai käytetäänkö asennuksen aikana sivustoavaimen salalausetta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the pass-"
#| "phrase for the first of those keys, the site key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to the create of a site key if one "
#| "doesn't already exist. Tripwire uses the site key to sign files that may "
#| "be common to multiple systems, e.g. the configuration & policy files. "
#| "See twfiles(5) for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the site key to sign files that may be common to multiple "
"systems, e.g. the configuration & policy files. See twfiles(5) for more "
"information."
msgstr ""
"Tripwire käyttää avainparia erinäisten tiedostojen allekirjoittamiseen "
"varmistaakseen niiden muuttumattomuuden. Jos valitset tämän, ensimmäisen "
"näistä, sivustoavaimen, salalausetta kysytään asennuksen aikana. Jos "
"sivustoavainta ei ole olemassa, sellainen luodaan. Tripwire käyttää "
"sivustoavainta sellaisten tiedostojen allekirjoittamiseen, joita saatetaan "
"käyttää useammassa järjestelmässä, esimerkiksi asetus- ja sääntötiedostojen. "
"Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twfiles(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period "
#| "of time where this pass-phrase exists in a unencrypted format. Were an "
#| "attacker to have access to your machine during this period, that could "
#| "possibly retrieve your pass-phrase and use it at some later point."
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Ikävä kyllä Debianin asennusprosessista johtuen on ajanjakso, jolloin tämä "
"salalause on järjestelmässä salaamattomassa muodossa. Jos hyökkääjällä on "
"tällöin pääsy koneeseen, salalause voidaan hakea ja käyttää sitä myöhemmin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Jos tämä mahdollisuus halutaan välttää, älä valitse tätä. Tällöin "
"sivustoavain, asetustiedosto ja sääntötiedosto täytyy luoda käsin. "
"Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twadmin(8)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Do you wish to create/use your local key pass-phrase during installation?"
msgid ""
"Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr ""
"Luodaanko tai käytetäänkö asennuksen aikana paikallisen avaimen salalausetta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the pass-"
#| "phrase for the second of those keys, the local key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to the create of a site key if one "
#| "doesn't already exist. Tripwire uses the local key to sign files that "
#| "are specific to this system, e.g. the tripwire database. See twfiles(5) "
#| "for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create of a site key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire käyttää avainparia erinäisten tiedostojen allekirjoittamiseen "
"varmistaakseen niiden muuttumattomuuden. Jos valitset tämän, toisen näistä, "
"paikallisen avaimen, salalausetta kysytään asennuksen aikana. Jos "
"paikallista avainta ei ole olemassa, sellainen luodaan. Tripwire käyttää "
"paikallista avainta järjestelmäkohtaisten tiedostojen, esimerkiksi tripwiren "
"tietokannan, allekirjoittamiseen. Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta twfiles"
"(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Jos tämä mahdollisuus halutaan välttää, älä valitse tätä. Tällöin "
"paikallinen avain täytyy luoda käsin. Lisätietoja löytyy man-ohjesivulta "
"twadmin(8)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Enter site-key pass-phrase"
msgid "Enter site-key passphrase"
msgstr "Sivustoavaimen salalause:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire käyttää kahta eri avainta tunnistautumiseen ja tiedostojen "
"salaamiseen. Sivustoavainta käytetään sellaisten tiedostojen suojaamiseen, "
"joita voidaan käyttää useammassa järjestelmässä. Sääntö- ja asetustiedostot "
"kuuluvat näihin."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are being prompted for this pass-phrase either because no site key "
#| "exists at this time or because you have requested the rebuilding of the "
#| "policy or configuration files."
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Tätä salalausetta kysytään, koska joko sivustoavainta ei ole olemassa tai "
"sääntö- ja asetustiedostoja on pyydetty luotavaksi uudelleen."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Remember this pass-phrase; it is not stored anywhere!"
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Muista tämä salalause, sitä ei tallenneta selväkielisenä mihinkään!"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the site-key pass-phrase"
msgid "Repeat the site-key passphrase"
msgstr "Sivustoavaimen salalause uudelleen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Syötä sivustoavaimen salalause uudelleen varmistaaksesi, ettet tehnyt "
"kirjoitusvirheitä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Your site pass-phrase is incorrect. Retry operation?"
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Salalause on virheellinen. Yritetäänkö uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The site pass-phrase you entered is incorrect. If you think you mistyped "
#| "it and would like to retry the current operation accept below. If you "
#| "can't remember the pass-phrase, decline below and the tripwire "
#| "installation process will terminate gracefully. When you remember the "
#| "site pass-phrase continue the installation process by running"
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Annettu sivustoavaimen salalause on virheellinen. Jos epäilet tehneesi "
"kirjoitusvirheen ja haluat yrittää uudelleen, valitse tämä. Jos et muista "
"salalausetta, älä valitse tätä. Tällöin tripwiren asennusprosessi "
"lopetetaan. Kun muistat sivustoavaimen salalauseen, jatka asennusprosessia "
"ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "pääkäyttäjänä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you have completely forgotten your site pass-phrase, generate a new "
#| "site key with a new pass-phrase by running"
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Jos olet kokonaan unohtanut sivustoavaimen salalauseen, luo uusi "
"sivustoavain uudella salasanalla ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Enter local key pass-phrase"
msgid "Enter local key passphrase"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire käyttää kahta eri avainta tunnistautumiseen ja tiedostojen "
"salaamiseen. Paikallista avainta käytetään järjestelmäkohtaisten "
"tiedostojen, esimerkiksi Tripwiren tietokannan, suojaamiseen. Paikallista "
"avainta voidaan myös käyttää eheystarkistusraporttien allekirjoittamiseen."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You are being prompted for this pass-phrase because no local key file "
#| "currently exists."
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr "Tätä salalausetta kysytään, koska paikallista avainta ei ole olemassa."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the local key pass-phrase"
msgid "Repeat the local key passphrase"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause uudelleen:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Syötä paikallisen avaimen salalause uudelleen varmistaaksesi, ettet tehnyt "
"kirjoitusvirheitä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid "Your local pass-phrase is incorrect. Retry operation?"
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "Paikallisen avaimen salalause on virheellinen. Yritetäänkö uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The local pass-phrase you entered is incorrect. If you think you "
#| "mistyped it and would like to retry the current operation accept below. "
#| "If you can't remember the pass-phrase, decline below and the tripwire "
#| "installation process will terminate gracefully. When you remember the "
#| "local pass-phrase continue the installation process by running"
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"Annettu paikallisen avaimen salalause on virheellinen. Jos epäilet tehneesi "
"kirjoitusvirheen ja haluat yrittää uudelleen, valitse tämä. Jos et muista "
"salalausetta, älä valitse tätä. Tällöin Tripwiren asennusprosessi "
"lopetetaan. Kun muistat paikallisen avaimen salalauseen, jatka "
"asennusprosessia ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you have completely forgotten your local pass-phrase, generate a new "
#| "site key with a new pass-phrase by running"
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Jos olet kokonaan unohtanut paikallisen avaimen salalauseen, luo uusi "
"paikallinen avain uudella salasanalla ajamalla:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "Luodaanko Tripwiren asetustiedosto uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwire säilyttää asetuksiaan salatussa tietokannassa, joka luodaan "
"oletuksena tiedostosta /etc/tripwire/twcfg.txt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Jos tiedosto /etc/tripwire/twcfg.txt muuttuu paketin muutosten tai "
"ylläpitäjän toimien takia, täytyy salattu tietokanta luoda uudelleen, ennen "
"kuin muutokset otetaan käyttöön."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
#| "pass-phrase during the post-installation process of this package."
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, tämän asennusprosessin loppuosassa kysytään "
"sivustoavaimen salalausetta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "Luodaanko Tripwiren sääntötiedosto uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwire säilyttää sääntöjä, jotka kertovat mitä tiedostoja sen tulee "
"seurata, salatussa tietokannassa, joka oletuksena luodaan tiedostosta /etc/"
"tripwire/twpol.txt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Jos tiedosto /etc/tripwire/twpol.txt muuttuu paketin muutosten tai "
"ylläpitäjän toimien takia, tulee salattu tietokanta luoda uudelleen, ennen "
"kuin muutokset otetaan käyttöön."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr "Tripwire ei enää lähetä raportteja sähköpostissa oletuksena"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"Aiemmat Tripwiren versiot antoivat ylläpitäjälle mahdollisuuden lähettää "
"päivittäisen cron-työn luoman raportin annettuun sähköpostiosoitteeseen. "
"Tätä toiminnallisuutta ei enää tarjota."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"Ylläpitäjä voi sen sijaan valita yksittäisiin sääntöihin tai "
"sääntöjoukkoihin liittyvät virheet lähetettäväksi yhteen tai useampaan "
"osoitteeseen, jotka voidaan määritellä erikseen kullekin säännölle."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Oletuksena tämä ominaisuus ei ole käytössä. man-ohjesivu twpolicy(4) "
"sisältää lisätietoja tämän toiminnallisuuden asettamisesta."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Tripwire on asennettu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Tripwiren binääritiedostot ovat hakemistossa /usr/sbin ja tietokanta "
"hakemistossa /var/lib/tripwire. On erittäin suositeltavaa säilyttää näitä "
"hakemistoja kirjoitussuojatulla medialla (esim. liitetyllä RO-levykkeellä). "
"Katso lisätietoja tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "Asennetun Tripwiren asetukset saattavat olla virheelliset"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Tämän paketin versiossa 2.3.0-1 oli virhe, jonka takia Tripwiren paikallinen "
"ja sivustoavain luotiin ilman salalausetta."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"On erittäin suositeltavaa poistaa sekä sivustoavaintiedosto /etc/tripwire/"
"site.key että paikallisen avaimen tiedosto /etc/tripwire/${hostname}-local."
"key ja tehdä tämän paketin asetukset uudelleen ohjelmalla dpkg-reconfigure, "
"kun päivitys on valmis. Tällöin luodaan uudet avaintiedostot ja asetus- ja "
"sääntötiedostot ovat suojattuina niiden luomisen jälkeen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "Tripwiren oletussäännöt ovat muuttuneet"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"Julkaisussa ${release} Tripwiren oletussäännöt ovat muuttuneet. Jos /etc/"
"tripwire/twpol.txt päivitetään dpkg:n kysyessä ja aiemmin on valittu "
"sääntöjen automaattinen luonti, Tripwiren päivittäinen cron-työ epäonnistuu "
"kunnes Tripwire-tietokanta päivitetään."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"Tämä voidaan välttää joko hylkäämällä uusi tiedoston /etc/tripwire/twpol.txt "
"versio tai päivittämällä tietokanta vastaamaan muuttuneita sääntöjä ajamalla:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"pääkäyttäjänä, kun tämän paketin asennus on valmis. Lisätietoja löytyy "
"tiedostosta /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

Reply to: