[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update program translation for the package shadow 1:4.0.18.1-3Hi,

You are noted as the last translator of the program translation for
the shadow Debian package.

This package was part of Debian Installer level 5 and though it is no more
counted in this level, it has reached a very good level of translation
which, as package maintainer, I'd like to keep for the release of Debian.

You will now have quite few chances to make final updates so you'd better
send an update as soon as possible. As counterpart, you have a formal
promise from the maintainers that ANY string change will be delayed unless
absolutely mandatory for a release critical issue.

I would be grateful if you could take the time and update it.
Please respect the Reply-To: field and send your updated translation to
392194@bugs.debian.org.

This mail is CC'ed to translation teams as well as all D-I translation
coordinators.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-20 10:39-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-27 19:19+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:21
msgid "Root password:"
msgstr "Pääkäyttäjän salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:21
msgid ""
"You need to set a password for 'root', the system administrative account. A "
"malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, "
"so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. "
"It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be "
"easily associated with you."
msgstr ""
"Järjestelmän ylläpidon tekevälle pääkäyttäjälle (\"root\") täytyy asettaa "
"salasana. Pahantahtoinen tai epäpätevä käyttäjä voi saada tuhoa aikaan "
"pääkäyttäjätunnuksella, joten pääkäyttäjän salasana kannattaa valita "
"huolellisesti, jottei sitä voi helposti arvata. Sen ei pitäisi olla mikään "
"sanakirjasta löytyvä sana eikä sana, jonka voi helposti liittää sinuun, "
"kuten keskimmäinen nimesi."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:21
msgid "Note that you will not be able to see the password as you type it."
msgstr "Huomaa, että salasana ei näy sitä kirjoitettaessa."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:35
msgid ""
"Please enter the same root password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Syötäthän saman pääkäyttäjän salasanan uudelleen varmistaaksesi, että "
"kirjoitit sen oikein."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:42
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Luodaanko nyt normaali käyttäjätili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:42
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Pääkäyttäjätilin käyttäminen normaaleihin päivittäisiin toimiin, kuten "
"sähköpostin lukemiseen, ei ole hyvä idea, koska pienikin vahinko voi "
"aiheuttaa katastrofin. Nyt kannattaa luoda normaalikäyttäjälle tili "
"käytettäväksi päivittäisiin toimiin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:42
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an user name, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Huomaa, että voit luoda sen myöhemmin (ja lisääkin tilejä) komennolla "
"\"adduser <käyttätunnus>\" pääkäyttäjänä, jossa <käyttäjätunnus> on "
"käyttäjän tunnus kuten \"mvirtanen\" tai \"rms\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:54
msgid "Full name for the new user:"
msgstr "Uuden käyttäjän koko nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:54
msgid ""
"A user account will be created for you to use instead of the root account "
"for non-administrative activities."
msgstr ""
"Käyttäjätili luodaan, jotta voisit käyttää sitä pääkäyttäjätilin sijaan ei-"
"ylläpidollisiin toimiin."

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:54
msgid ""
"Please enter the real name of this user. This information will be used for "
"instance as default origin for emails sent by this user as well as any "
"program which displays or uses the user's real name. Your full name is a "
"reasonable choice."
msgstr ""
"Syötä tämän käyttäjän oikea nimi. Tätä tietoa käytetään oletuksena vaikkapa "
"lähettäjän nimenä tämän käyttäjän lähettämissä sähköposteissa kuin myös "
"ohjelmissa, jotka näyttävät käyttäjän oikean nimen. Koko nimesi on järkevä "
"valinta."

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:65
msgid "Username for your account:"
msgstr "Käyttäjätunnus tilillesi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../passwd.templates:65
msgid ""
"Select a username for the new account. Your first name is a reasonable "
"choice. The username should start with a lower-case letter, which can be "
"followed by any combination of numbers and more lower-case letters."
msgstr ""
"Valitse käyttäjätunnus uudelle tilillesi. Etunimesi on mielekäs vaihtoehto. "
"Huomaa, että käyttäjätunnuksen täytyy alkaa pienaakkosella, jota seuraa "
"yhdistelmä numeroita ja lisää pienaakkosia."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:72
msgid "Invalid username"
msgstr "Virheellinen käyttäjätunnus"

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:72
msgid ""
"The user name you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters."
msgstr ""
"Syöttämäsi käyttäjätunnus on virheellinen. Huomaa, että käyttäjätunnuksen "
"täytyy alkaa pienaakkosella, jota seuraa yhdistelmä numeroita ja lisää "
"pienaakkosia."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:79
msgid "Password for the new user:"
msgstr "Valitse uudelle käyttäjälle salasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:79
msgid ""
"A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation "
"and should be changed at regular intervals."
msgstr ""
"Hyvä salasana sisältää sekoituksen kirjaimia, numeroita ja välimerkkejä ja "
"se vaihdetaan säännöllisin väliajoin."

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:85
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Syötä salasana uudelleen varmuuden vuoksi:"

#. Type: password
#. Description
#: ../passwd.templates:85
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Syötä sama käyttäjäsalasana uudelleen varmistaaksesi, että kirjoitit sen "
"oikein."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:91
msgid "Password input error"
msgstr "Salasanan syöttövirhe"

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:91
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Syöttämäsi kaksi salasanaa eivät olleet sama. Yritä uudelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:96
msgid "Empty password"
msgstr "Tyhjä salasana"

#. Type: note
#. Description
#: ../passwd.templates:96
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Syötit tyhjän salasanan. Se ei ole sallittua, joten ole hyvä ja syötä ei-"
"tyhjä salasana."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:103
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Otetaanko varjosalasanat (/etc/shadow) käyttöön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../passwd.templates:103
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Varjosalasanat lisäävät järjestelmäsi turvallisuutta, koska kukaan ei voi "
"katsoa edes salakirjoitettuja salasanoja. Salasanat säilytetään erillisessä "
"tiedostossa, jota voi lukea vain erityisohjelmat. Varjosalasanojen "
"käyttäminen on vahvasti suositeltavaa paitsi muutamissa tapauksissa kuten "
"NIS-ympäristöissä."

#. Type: title
#. Description
#: ../passwd.templates:111
#, fuzzy
msgid "Set up users and passwords"
msgstr "Otetaanko varjosalasanat (/etc/shadow) käyttöön?"

#~ msgid "Empty password was entered."
#~ msgstr "Syötit tyhjän salasanan."

#~ msgid ""
#~ "You seem to have entered nothing for the password. That is not secure! "
#~ "Please try again."
#~ msgstr ""
#~ "Et syöttänyt mitään salasanaksi. Se ei ole turvallista! Yritä uudelleen."

#~ msgid "Enable md5 passwords?"
#~ msgstr "Otetaanko MD5-salasanat käyttöön?"

#~ msgid ""
#~ "Md5 passwords are more secure and allow for passwords longer than 8 "
#~ "characters to be used. However, they can cause compatibility problems if "
#~ "you are using NIS or sharing password files with older systems."
#~ msgstr ""
#~ "MD5-salasanat ovat turvallisempia ja sallivat yli 8 merkkiä pitkien "
#~ "salasanojen käyttämisen. Siitä voi aiheutua yhteensopivuusongelmia, jos "
#~ "käytät NIS:iä tai jaat salasanatiedostot vanhempiin järjestelmiin."

#~ msgid ""
#~ "The username should start with a lower-case letter, which can be followed "
#~ "by any combination of numbers and more lower-case letters."
#~ msgstr ""
#~ "Käyttäjätunnuksen pitää alkaa pienaakkosella, jota seuraa yhdistelmä "
#~ "numeroita ja lisää pienaakkosia."

#~ msgid "Debian User"
#~ msgstr "Debian-käyttäjä"

#~ msgid ""
#~ "Enter the full name of the new user. Your full name is a good choice."
#~ msgstr "Syötä uuden käyttäjän koko nimi. Sinun koko nimesi on hyvä valinta."

Reply to: