[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: [Fwd: Re: sane-backends käännös (finnish)]]
--- Begin Message ---
Tapio Lehtonen wrote:
On Wed, Aug 11, 2004 at 04:19:04PM +0300, Olli J. Marttila wrote:


From: "Olli J. Marttila" <olli.marttila@kolumbus.fi>

binary on suomeksi binaari (Siuomen kielen perussanakirja), ruotsiksi binääri, samoin kuin sekundaari jne.


Nykysuomen sanakirjassa on binäärinen. Sanaa binääri ei tosin ole
lainkaan (eikä binaari).

En ole nähnyt muotoa binaari muuta kuin ennen vanhaan kun ääkkösiä ei
aina saanut paperille asti. Minusta se on aina ollut binääri.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus viittaa Nykysuomen sanakirjan ikääntyneisyyteen; sen materiaali on peräisin 1930-luvulta. Perussanakirja vastaa nykytilannetta. binäärinen on svetisismiä. Olen lausunut binaarinen jo varmaan vuosikymmeniä vaikka olenkin vahvasti ikääntynyt (mutta toiminut sekä oman toimeni ohella kielentarkastajana että kustannustoimittajana).

Olli J. Marttila--- End Message ---

Reply to: