[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: sane-backends käännös (finnish)]On Wed, Aug 11, 2004 at 04:19:04PM +0300, Olli J. Marttila wrote:
> 

> From: "Olli J. Marttila" <olli.marttila@kolumbus.fi>
> >
> 
> binary on suomeksi binaari (Siuomen kielen perussanakirja), 
> ruotsiksi binääri, samoin kuin sekundaari jne.

Nykysuomen sanakirjassa on binäärinen. Sanaa binääri ei tosin ole
lainkaan (eikä binaari).

En ole nähnyt muotoa binaari muuta kuin ennen vanhaan kun ääkkösiä ei
aina saanut paperille asti. Minusta se on aina ollut binääri. 

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: