[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Käännösten tilanne?On Sun, Apr 18, 2004 at 05:19:38PM +0300, Pauli Borodulin wrote:
> Hei,
> 
> onko kukaan listalaisista työskentelemässä parhaillaan käännösten 
> kanssa? Olen mahdollisesti tekemässä korjauksia / lisäyksiä päivityksiin 
> lähiaikoina ja kiinnostaisi tietää onko joku muu samaan aikaan 
> liikkeellä. Voin mielellään myös oiko- tai esilukea käännöksiä.
> 

Käännöksiä tehtäneen parhaillaan, seuraava Debian-versio ilmestyy
joskus, ehkä jo tänä vuonna. Lokalisointi-projektin on tarkoitus
koordinoida suomennoksia:

  http://www.linux-aktivaattori.org/view/Lokalisointi/WebHome

Debianin lokalisoinnissa tekemätöntä työtä olisi asentimen
kakkosvaiheen tarvitsemat suomennokset:

  http://people.debian.org/~seppy/d-i/2nd-stage/fi.txt

Debianin asennuskäsikirja on kokonaan suomentamatta, siitä on vanhaan
versioon suomennos mutta nyt on asennin kirjoitettu
uusiksi. Luultavasti käsikirja pitäisi suomentaa kokonaan uudestaan,
vanhasta voinee käyttää terminologiaa ja mahdollisesti joitain
osiakin.

Mutta minusta koko asennuskäsikirjan suomennos saattaa olla turhaa. Ne
jotka sitä tarvitsisivat eivät sitä lue vaan haluavat asennuksen
toimivan vaan heittämällä romppu pesään. Minusta tuntuu ettei kovin
moni lukenut sitä suomennettua 2.jotain -version käsikirjaa. Lisäksi
käsikirja on pitkä, voi olla jo sata sivua eli iso urakka kääntää.

Jos .po-tiedostojen suomentaminen tympii, kunnollista tekstiä pääsee
suomentamaan esimerkiksi Installation HOWTO:n kääntämällä:
  http://http.us.debian.org/debian/dists/testing/main/installer-i386/current/doc/INSTALLATION-HOWTO
ja webbisivua voisi kanssa suomentaa:
  http://www.dk.debian.org/devel/debian-installer/

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgp7b3MWMXHDD.pgp
Description: PGP signature


Reply to: