[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 10v, 16.8.2003On 20030620T165247+0300, Aleksandr Koltsoff wrote:
> tietääkö teistä (kahdesta? :-) kumpikaan onko suomessa mitään
> paikallista debian-käyttäjäryhmää tai muita kanavia mitä pitkin voisi
> yrittää kerätä ihmisiä yhteen?

http://www.debian.org/international/Finnish

(Tämä lista on Debianin suomennosten koordinoinnille.)

-- 
%%% Antti-Juhani Kaijanaho % gaia@iki.fi % http://www.iki.fi/gaia/ %%%

 Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys - Ohjelmointi on myös taidetta
             http://www.cc.jyu.fi/yhd/toys/

Attachment: pgp3WQt0CB4ZV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: