[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debiana ...;On sam, 2006-03-25 at 10:54 +0100, jeanpierre.garden wrote:


  Do, mi daŭrigas...momenton.
*  Pli poste,* mi legas :
   /"Se vi instalas el Debiana arkivspegulo.........la kernajn modulojn"
/     1)  Atentu : /instalado/, ne/ intalado  2) /kiu/ fiaskas /? La ilo 
? ( instalilo ) aŭ la ago ( instalado ) ?


Kompreneble, la instalilo falis sian celon, do la instaladon.
"La instalado verŝajne fiaskos ..." ŝajnas malpli ambigua.

* Pli poste, skribu : *laŭ via lingva kaj landa elektoj

*Pli poste vi skribas :* /maladministra lokaĵo./ Mi dirus :/ ne 
administrita lokaĵo.../Kio estas lokaĵo ?

Eble 'lokaparametroj' estas pli komprenebla ol lokaĵo?
Ĉu vi komprenas la vorton 'lokagordo' tielmaniere 'loka agordo' aŭ 'loka parametro' ?


*Same, tuj poste, skribu prefere : */Antaŭa elektita lokaĵo ne estas 
administra(i)ta....../kaj : /petotaj* de* vi

Ĉu "Antaŭaj elektitaj lokaparametroj ne estas administraj. Lingvaj, landaj, lokaj argordoj estos petotaj de vi." estas prava ?


/*Pli poste : *disponible = disponebla, ne dispona.

*Pli poste *: *skribu *: vi povas elekti *pliajn* (supplémentaires) 
lokaĵojn.

*Pli poste *: /bonvolu akomodi la klavara*n *tipo*n

*/
    Ĝis !! J.P.G./*
*/


Dankon,
--
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr> GnuPG id: 1024D/73791C2B 2002-09-30
Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278 BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: