[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tradukoj (dane ktp)



On dim, 2006-02-26 at 14:50 +0000, MJ Ray wrote:
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr>
> Estimata, kiel vi tradukos =C4=89i-sube frazon :
> This task localises the desktop in Danish.
> 
> Mi tradukos tiel :=20
> Tio tasko dane lokas labortablon.
> Sed mi dubas pri 'dana', ver=C5=9Dajne =C4=9Di ne eble estas adverbigata.

Kial?

Eble oni povas diri "danalingve" anstataux "dane".


Mi ŝatas vian proponon kaj carleos@uniovi.es proponis anstataŭi 'Tio' per 'Tiu'.

Multajn dankojn por viaj laboroj,

Dankon pri viaj helpoj.
--
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr> GnuPG id: 1024D/73791C2B 2002-09-30
Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278 BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: