[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tradukojEstimata, kiel vi tradukos ĉi-sube frazon :
This task localises the desktop in Danish.

Mi tradukos tiel :
Tio tasko dane lokas labortablon.
Sed mi dubas pri 'dana', verŝajne ĝi ne eble estas adverbigata.

Dankon,
--
Serge Leblanc <serge.leblanc@wanadoo.fr> GnuPG id: 1024D/73791C2B 2002-09-30
Primary key fingerprint: 8E0C 0D6D E026 A278 9278 BF4F 1A93 D552 7379 1C2B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: