[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] d-i://packages/po/sublevel1/nl.poDag iedereen, 


In de git-opslagplaats d-i werd de vertaling van
packages/po/sublevel1/nl.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/packages/po/sublevel1/nl.po b/packages/po/sublevel1/nl.po
index 417a2294eb..0ba22ada35 100644
--- a/packages/po/sublevel1/nl.po
+++ b/packages/po/sublevel1/nl.po
@@ -22,8 +22,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2023-03-27 20:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-03-28 13:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2023-04-20 20:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-21 23:04+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -2361,7 +2361,11 @@ msgstr "De GRUB bootloader op uw primaire schijf installeren?"
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl1:
-#: ../grub-installer.templates:1001
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#: ../grub-installer.templates:1001 ../grub-installer.templates:34001
 msgid ""
 "The following other operating systems have been detected on this computer: "
 "${OS_LIST}"
@@ -2597,6 +2601,73 @@ msgstr ""
 "variabelen zo ingesteld werden dat uw systeem, telkens het opgestart wordt, "
 "een PXE-server contacteert, dan blijft op die manier dit gedrag gehandhaafd."
 
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
+msgid "Run os-prober automatically to detect and boot other OSes?"
+msgstr ""
+"os-prober automatisch uitvoeren om andere besturingssystemen te detecteren "
+"en op te starten?"
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
+msgid ""
+"GRUB can use the os-prober tool to attempt to detect other operating systems "
+"on your computer and add them to its list of boot options automatically."
+msgstr ""
+"GRUB kan het gereedschap os-prober gebruiken om te proberen andere "
+"besturingssystemen op uw computer te detecteren en ze automatisch toe te "
+"voegen aan de lijst met opstartopties."
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
+msgid ""
+"If your computer has multiple operating systems installed, then this is "
+"probably what you want. However, if your computer is a host for guest OSes "
+"installed via LVM or raw disk devices, running os-prober can cause damage to "
+"those guest OSes as it mounts filesystems to look for things."
+msgstr ""
+"Als op uw computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, dan is "
+"dit waarschijnlijk wat u zoekt. Als uw computer echter een gastheer is voor "
+"gastbesturingssystemen die zijn geïnstalleerd via LVM of ruwe "
+"schijfapparaten, kan het uitvoeren van os-prober schade toebrengen aan die "
+"gast-besturingssystemen omdat het bestandssystemen aankoppelt om naar dingen "
+"te zoeken."
+#. Type: boolean
+#. Description
+#. Very similar to grub2/disable_os_prober
+#. :sl1:
+#: ../grub-installer.templates:35001
+msgid ""
+"os-prober did not detect any other operating systems on your computer at "
+"this time, but you may still wish to enable it in case you install more in "
+"the future."
+msgstr ""
+"os-prober heeft op dit moment geen andere besturingssystemen op uw computer "
+"gedetecteerd, maar misschien wilt u het toch inschakelen voor het geval u in "
+"de toekomst nog andere besturingssystemen installeert."
 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl1:
@@ -4575,88 +4646,3 @@ msgstr "Gebruikers en wachtwoorden instellen"
 #: ../user-setup-udeb.templates:18001
 msgid "Setting users and passwords..."
 msgstr "Gebruikers en wachtwoorden instellen..."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
# translation of debian-installer/sublevel1 to Dutch
# Dutch messages for debian-installer/sublevel1.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011, 2012.
#
# Translations from iso-codes:
# Translations taken from ICU SVN on 2007-09-09.
# Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
#
# Elros Cyriatan <cyriatan@fastmail.fm>, 2004.
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2005.
# Freek de Kruijf <f.de.kruijf@hetnet.nl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
# Taco Witte <tcwitte@cs.uu.nl>, 2004.
# Reinout van Schouwen <reinouts@gnome.org>, 2007.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer/sublevel1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2023-04-20 20:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-21 23:04+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:8002
msgid "Downloading local repository key failed:"
msgstr "Ophalen van de sleutel van een lokale pakketbron is mislukt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-setup-udeb.templates:8002
msgid ""
"This may be a problem with your network, or with the server hosting this "
"key. You can choose to retry the download, or ignore the problem and "
"continue without all the packages from this repository."
msgstr ""
"Dit kan een probleem zijn met uw netwerkverbinding of met de server waarop "
"de sleutel staat. U kunt het bestand opnieuw proberen ophalen of het "
"probleem negeren en verdergaan zonder alle pakketten van deze pakketbron."

#. Type: select
#. Description
#: ../keyboard-configuration.templates:16002
msgid "Keymap to use:"
msgstr "Te gebruiken toetsenbordindeling:"

#: ../../mktemplates.continents:15
msgid "Africa"
msgstr "Afrika"

#: ../../mktemplates.continents:17
msgid "Asia"
msgstr "Azië"

#: ../../mktemplates.continents:18
msgid "Atlantic Ocean"
msgstr "Atlantische Oceaan"

#: ../../mktemplates.continents:19
msgid "Caribbean"
msgstr "Caraïben"

#: ../../mktemplates.continents:20
msgid "Central America"
msgstr "Centraal-Amerika"

#: ../../mktemplates.continents:21
msgid "Europe"
msgstr "Europa"

#: ../../mktemplates.continents:22
msgid "Indian Ocean"
msgstr "Indische Oceaan"

#: ../../mktemplates.continents:23
msgid "North America"
msgstr "Noord-Amerika"

#: ../../mktemplates.continents:24
msgid "Oceania"
msgstr "Oceanië"

#: ../../mktemplates.continents:25
msgid "South America"
msgstr "Zuid-Amerika"

#. Type: text
#. Description
#. (Progress bar) title displayed when loading udebs
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:3001
msgid "Loading additional components"
msgstr "Aanvullende installatiemodules worden geladen"

#. Type: text
#. Description
#. (Progress bar)
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:4001
msgid "Retrieving ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} wordt opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. (Progress bar) title displayed when configuring udebs
#. TRANSLATORS : keep short
#. :sl1:
#: ../anna.templates:5001
msgid "Configuring ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} wordt geconfigureerd"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. MUST be kept below 55 characters/columns
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:1001
msgid "Configure the package manager"
msgstr "Pakketbeheer configureren"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, "apt" is the program name
#. so please do NOT translate it
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:2001
msgid "Configuring apt"
msgstr "Bezig met het configureren van apt"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:3001 ../base-installer.templates:6001
#: ../finish-install.templates:3001 ../pkgsel.templates:9001
msgid "Running ${SCRIPT}..."
msgstr "${SCRIPT} wordt uitgevoerd..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST is a host name (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "beveiligingsupdates (van ${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST is a host name (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11001
msgid "release updates"
msgstr "release-updates"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST is a host name (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11001
msgid "backported software"
msgstr "terugvertaalde programmatuur"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11002
msgid "Services to use:"
msgstr "Te gebruiken diensten:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian beschikt over twee diensten voor het bijwerken van een release: "
"security en release-updates."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"'Security' verzorgt updates die uw systeem beveiligen tegen aanvallen. Het "
"activeren van deze dienst is dan ook sterk aan te raden."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"'Release-updates' voorziet in meer actuele versies van software die vaak "
"verandert en waarvan het niet beschikken over de laatste versie de "
"bruikbaarheid van de software vermindert. Het bevat ook oplossingen van "
"regressies. Deze dienst is alleen maar beschikbaar voor de releases stable "
"en oldstable."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-setup-udeb.templates:11002
msgid ""
"Backported software are adapted from the development version to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features. Enabling backports here does "
"not cause any of them to be installed by default; it only allows you to "
"manually select backports to use."
msgstr ""
"Sommige programmatuur is \"terugvertaald\" vanuit de ontwikkelomgeving om "
"gebruikt te kunnen worden binnen deze release. Hoewel deze programmatuur "
"niet zo uitgebreid is getest als die welke opgenomen is in de release, bevat "
"ze nieuwere versies van toepassingen die nuttige extra mogelijkheden kunnen "
"bieden. De pakketbron met terugvertaalde programmatuur hier activeren "
"impliceert niet dat dergelijke programma's automatisch geïnstalleerd zullen "
"worden. Het laat u wel toe om ze manueel te selecteren voor gebruik."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:1001
msgid "Scanning the installation media..."
msgstr "Installatiemedia worden gescand..."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001 ../apt-cdrom-setup.templates:6001
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the media "
"failed."
msgstr ""
"Een poging om apt te configureren voor het installeren van aanvullende "
"pakketten vanaf de media is mislukt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001 ../apt-cdrom-setup.templates:4001
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001 ../apt-cdrom-setup.templates:6001
msgid "Scan extra installation media?"
msgstr "Extra installatiemedia scannen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001
msgid "Scanning your installation media finds the label:"
msgstr "Het scannen van uw installatiemedia vindt het label:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001
msgid ""
"You now have the option of scanning additional media for use by the package "
"manager (apt). Normally these should be from the same set as the one you "
"booted from. If you do not have any additional media, this step can just be "
"skipped."
msgstr ""
"U heeft nu de mogelijkheid om aanvullende media te scannen voor gebruik door "
"de pakketbeheerder (apt). Normaliter dienen deze tot dezelfde set te behoren "
"als het medium waarmee u opstartte. Als u niet over aanvullende media "
"beschikt, kan deze stap zonder problemen worden overgeslagen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:3001 ../apt-cdrom-setup.templates:4001
msgid "If you wish to scan more media, please insert another one now."
msgstr ""
"Als u nog meer media wilt scannen, plaats dan nu een ander in het station."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:4001
msgid "The image with the following label has been scanned:"
msgstr "Het image met het volgende label werd gescand:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001
msgid "The image with the following label has already been scanned:"
msgstr "Het image met het volgende label werd reeds gescand:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:5001
msgid "Please replace it now, if you wish to scan another."
msgstr "Vervang het nu indien u nog een andere wilt scannen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:6001
msgid "Please check that the media has been inserted correctly."
msgstr "Controleer of dat medium correct in het station geplaatst werd."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:7001
msgid "Media change"
msgstr "Medium wisselen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:7001
msgid "Please insert the media labeled '${LABEL}' and press enter."
msgstr ""
"Plaats het medium met label '${LABEL}' in het station en druk op 'enter'."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. finish-install progress bar item
#: ../apt-cdrom-setup.templates:8001
msgid "Disabling netinst CD in sources.list..."
msgstr "De \"netinst\"-CD wordt gedeactiveerd in uw sources.list..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:9001 ../apt-mirror-setup.templates:7001
msgid ""
"If you are installing from a netinst CD image and choose not to use a "
"mirror, you will end up with only a very minimal base system."
msgstr ""
"Wanneer u vanaf een \"netinst\" CD-image installeert en ervoor kiest geen "
"spiegelserver te gebruiken, wordt er slechts een minimaal basissysteem "
"geïnstalleerd."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:10001
msgid ""
"You are installing from a netinst CD image, which by itself only allows "
"installation of a very minimal base system. Use a mirror to install a more "
"complete system."
msgstr ""
"De installatie vindt plaats vanaf een \"netinst\" CD-image, waarmee op "
"zichzelf slechts installatie van een vrij kaal basissysteem mogelijk is. "
"Voor een meer compleet systeem dient u een spiegelserver te gebruiken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:11001
msgid ""
"You are installing from an image which contains a limited selection of "
"packages."
msgstr ""
"De installatie vindt plaats vanaf een image die slechts een beperkte "
"selectie aan pakketten bevat."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be 2 or 3
#: ../apt-cdrom-setup.templates:12001
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i images. Even though these contain a fair selection of "
"packages, some may be missing (notably some packages needed to support "
"languages other than English)."
msgstr ""
"U heeft %i images gescand. Hoewel deze een redelijke selectie aan pakketten "
"bevat, kunnen sommige pakketten mogelijk toch ontbreken (met name sommige "
"pakketten die nodig zijn voor de ondersteuning van andere talen dan het "
"Engels) ."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The value of %i can be from 4 to 8
#: ../apt-cdrom-setup.templates:13001
#, no-c-format
msgid ""
"You have scanned %i images. Even though these contain a large selection of "
"packages, some may be missing."
msgstr ""
"U heeft %i images gescand. Hoewel deze een grote selectie aan pakketten "
"bevat, kunnen sommige pakketten mogelijk toch ontbreken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:14001
msgid ""
"Note that using a mirror can result in a large amount of data being "
"downloaded during the next step of the installation."
msgstr ""
"Merk op dat gebruik van een spiegelserver tijdens de volgende "
"installatiestap kan resulteren in het downloaden van een grote hoeveelheid "
"gegevens."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:15001
msgid ""
"You are installing from a DVD image. Even though it contains a large "
"selection of packages, some may be missing."
msgstr ""
"U installeert vanaf DVD-image. Hoewel het een grote selectie aan pakketten "
"bevat, kunnen sommige pakketten mogelijk toch ontbreken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:16001
msgid ""
"Unless you don't have a good Internet connection, use of a mirror is "
"recommended, especially if you plan to install a graphical desktop "
"environment."
msgstr ""
"Tenzij u geen goede internetverbinding heeft is het gebruik van een "
"spiegelserver aan te raden, zeker als u van plan bent om een grafische "
"desktopomgeving te installeren."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:17001
msgid ""
"If you have a reasonably good Internet connection, use of a mirror is "
"suggested if you plan to install a graphical desktop environment."
msgstr ""
"Als u een redelijk goede internetverbinding heeft is het gebruik van een "
"spiegelserver aan te raden, zeker als u van plan bent om een grafische "
"desktopomgeving te gebruiken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:1001
msgid "Scanning the mirror..."
msgstr "De spiegelserver wordt nagelopen..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:2001 ../apt-mirror-setup.templates:3001
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Wilt u het toch beschikbaar hebben?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:3001
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Programma's uit de 'non-free'-sectie gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:3001
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Sommige niet-vrije software is voor Debian beschikbaar gemaakt. Hoewel deze "
"software geen deel uitmaakt van Debian, kunt u de standaard Debian-"
"hulpprogramma's gebruiken om ze te installeren. De licentievoorwaarden van "
"deze programma's varieert en beperkt mogelijk het gebruik, de aanpassing of "
"het delen van deze programma's."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Programma's uit de 'contrib'-sectie gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used to "
"install it."
msgstr ""
"Sommige extra programma's zijn voor Debian beschikbaar gemaakt. Deze "
"programma's zijn zelf 'vrije software' maar zijn afhankelijk van niet-vrije "
"software voor bepaalde functionaliteit. Hoewel deze software geen deel "
"uitmaakt van Debian, kunt u de standaard Debian-hulpprogramma's gebruiken om "
"ze te installeren"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001 ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Please choose whether you want this software to be made available to you."
msgstr "Wilt u deze programma's ter beschikking hebben?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Use a network mirror?"
msgstr "Wilt u een netwerk-spiegelserver gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid ""
"A network mirror can be used to supplement the software that is included on "
"the installation media. This may also make newer versions of software "
"available."
msgstr ""
"Er kan een netwerk-spiegelserver gebruikt worden als aanvulling op de "
"software op de installatiemedia. Dit kan nieuwere versies van software "
"beschikbaar maken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:4001
msgid "Preparing to install the base system..."
msgstr "Installatie van het basissysteem wordt voorbereid..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:30001
msgid "Installing the base system"
msgstr "Het basissysteem wordt geïnstalleerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:7001
msgid "Setting up the base system..."
msgstr "Het basissysteem wordt ingesteld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:8001 ../bootstrap-base.templates:59001
msgid "Configuring APT sources..."
msgstr "APT-bronnen worden ingesteld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:9001
msgid "Updating the list of available packages..."
msgstr "Lijst van beschikbare pakketten wordt bijgewerkt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:10001
msgid "Installing extra packages..."
msgstr "Extra pakketten worden geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is a package name
#. :sl1:
#: ../base-installer.templates:11001
msgid "Installing extra packages - retrieving and installing ${SUBST0}..."
msgstr ""
"Extra pakketten worden geïnstalleerd - ${SUBST0} wordt opgehaald en "
"geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. TRANSLATORS: <65 columns
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:1001
msgid "Install the base system"
msgstr "Basissysteem installeren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Release is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:23001
msgid "Retrieving Release file"
msgstr "'Release'-bestand wordt opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Release is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:24001
msgid "Retrieving Release file signature"
msgstr "Ondertekening 'Release'-bestand wordt opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. "packages" here can be translated
#: ../bootstrap-base.templates:25001
msgid "Finding package sizes"
msgstr "Pakketgroottes worden opgezocht"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Packages is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:26001
msgid "Retrieving Packages files"
msgstr "'Packages'-bestand wordt opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Packages is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:27001
msgid "Retrieving Packages file"
msgstr "'Packages'-bestand wordt opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. "packages" here can be translated
#: ../bootstrap-base.templates:28001
msgid "Retrieving packages"
msgstr "Pakketten worden opgehaald"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. "packages" here can be translated
#: ../bootstrap-base.templates:29001
msgid "Extracting packages"
msgstr "Pakketten worden uitgepakt"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Core packages are packages that are part of the Debian base system
#. The "core" packages are indeed packages that are specifically
#. recorded as part of the base system. Other packages may
#. be installed on the base system because of dependency resolution
#: ../bootstrap-base.templates:31001
msgid "Installing core packages"
msgstr "Kernpakketten worden geïnstalleerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Required packages are packages which installation is triggered
#. by the dependency chain of core packages
#. In short, they are "required" because at least one of the
#. packages from the core packages depends on them
#: ../bootstrap-base.templates:32001
msgid "Unpacking required packages"
msgstr "Verplichte pakketten worden uitgepakt"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:33001
msgid "Configuring required packages"
msgstr "Verplichte pakketten worden geconfigureerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#: ../bootstrap-base.templates:34001
msgid "Unpacking the base system"
msgstr "Het basissysteem wordt uitgepakt"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#: ../bootstrap-base.templates:35001
msgid "Configuring the base system"
msgstr "Het basissysteem wordt geconfigureerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:36001
msgid "${SECTION}: ${INFO}..."
msgstr "${SECTION}: ${INFO}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:37001
msgid "Validating ${SUBST0}..."
msgstr "${SUBST0} wordt gevalideerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:38001
msgid "Retrieving ${SUBST0}..."
msgstr "${SUBST0} wordt opgehaald..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:39001
msgid "Extracting ${SUBST0}..."
msgstr "${SUBST0} wordt uitgepakt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:40001
msgid "Unpacking ${SUBST0}..."
msgstr "${SUBST0} wordt uitgepakt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:41001
msgid "Configuring ${SUBST0}..."
msgstr "${SUBST0} wordt geconfigureerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Release is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:42001
msgid "Checking Release signature"
msgstr "'Release'-handtekening wordt gecontroleerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a gpg key id
#. Release is a filename which should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:43001
msgid "Valid Release signature (key id ${SUBST0})"
msgstr "'Release'-handtekening is geldig (sleutel-id ${SUBST0})."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:44001
msgid "Resolving dependencies of base packages..."
msgstr "Vereisten voor basispakketten worden berekend..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a list of packages
#: ../bootstrap-base.templates:45001
msgid "Found additional base dependencies: ${SUBST0}"
msgstr "Extra vereisten voor basispakketten gevonden: ${SUBST0}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a list of packages
#: ../bootstrap-base.templates:46001
msgid "Found additional required dependencies: ${SUBST0}"
msgstr "Extra vereisten voor verplichte pakketten gevonden: ${SUBST0}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a list of packages
#: ../bootstrap-base.templates:47001
msgid "Found packages in base already in required: ${SUBST0}"
msgstr "Basispakketten gevonden die ook al voorkomen als verplicht: ${SUBST0}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:48001
msgid "Resolving dependencies of required packages..."
msgstr "Vereisten voor verplichte pakketten worden bepaald..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is an archive component (main, etc)
#. SUBST1 is a mirror
#: ../bootstrap-base.templates:49001
msgid "Checking component ${SUBST0} on ${SUBST1}..."
msgstr "Component ${SUBST0} op ${SUBST1} wordt gecontroleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Core packages are packages that are part of the Debian base system
#. The "core" packages are indeed packages that are specifically
#. recorded as part of the base system. Other packages may
#. be installed on the base system because of dependency resolution
#: ../bootstrap-base.templates:50001
msgid "Installing core packages..."
msgstr "Kernpakketten worden geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Required packages are packages which installation is triggered
#. by the dependency chain of core packages
#. In short, they are "required" because at least one of the
#. packages from the core packages depends on them
#: ../bootstrap-base.templates:51001
msgid "Unpacking required packages..."
msgstr "Verplichte pakketten worden uitgepakt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Required packages are packages which installation is triggered
#. by the dependency chain of core packages
#. In short, they are "required" because at least one of the
#. packages from the core packages depends on them
#: ../bootstrap-base.templates:52001
msgid "Configuring required packages..."
msgstr "Verplichte pakketten worden geconfigureerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:53001
msgid "Installing base packages..."
msgstr "Basispakketten worden geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:54001
msgid "Unpacking the base system..."
msgstr "Het basissysteem wordt uitgepakt"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:55001
msgid "Configuring the base system..."
msgstr "Het basissysteem wordt geconfigureerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:56001
msgid "Base system installed successfully."
msgstr "Basissysteem is met succes geïnstalleerd."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:60001
msgid "Selecting the kernel to install..."
msgstr "De te installeren kernel wordt geselecteerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../bootstrap-base.templates:61001
msgid "Installing the kernel..."
msgstr "Kernel wordt geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. SUBST0 is a package name
#: ../bootstrap-base.templates:62001
msgid "Installing the kernel - retrieving and installing ${SUBST0}..."
msgstr ""
"Kernel wordt geïnstalleerd - ${SUBST0} wordt opgehaald en geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:1001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:1001
msgid "Continue"
msgstr "Verdergaan"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:2001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:2001
msgid "Go Back"
msgstr "Terug"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:3001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:3001
#: ../cdebconf-slang-udeb.templates:1001 ../cdebconf-text-udeb.templates:10001
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl4:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:4001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:4001
#: ../cdebconf-slang-udeb.templates:2001 ../cdebconf-text-udeb.templates:11001
msgid "No"
msgstr "Nee"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:5001 ../mdcfg-utils.templates:6001
#: ../mdcfg-utils.templates:13001 ../net-retriever.templates:1001
msgid "Cancel"
msgstr "Annuleren"

#. Type: text
#. Description
#. Help line displayed at the bottom of the cdebconf newt interface.
#. Translators: must fit within 80 characters.
#. :sl1:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:6001
msgid "<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons"
msgstr "<Tab> verplaats; <Space> selecteer; <Enter> activeer knop"

#. Type: text
#. Description
#. Help line displayed at the bottom of the cdebconf newt interface.
#. Translators: must fit within 80 characters.
#. :sl1:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:7001
msgid "<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons"
msgstr "<F1> help; <Tab> verplaats; <Space> selecteer; <Enter> activeer knop"

#. Type: text
#. Description
#. Appears as a checkbox in the newt and GTK interfaces.
#. :sl1:
#: ../cdebconf-newt-udeb.templates:8001 ../cdebconf-gtk-udeb.templates:9001
msgid "Show Password in Clear"
msgstr "Geef wachtwoord als gewone tekst weer"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. :sl1:
#: ../cdebconf-gtk-udeb.templates:5001
msgid "Help"
msgstr "Help"

#. Type: text
#. Description
#. TRANSLATORS: This should be "translated" to "RTL" or "LTR" depending of
#. default text direction of your language
#. LTR: Left to Right (Latin, Cyrillic, CJK, Indic...)
#. RTL: Right To Left (Arabic, Hebrew, Persian...)
#. DO NOT USE ANYTHING ELSE
#. :sl1:
#: ../cdebconf-gtk-udeb.templates:6001
msgid "LTR"
msgstr "LTR"

#. Type: text
#. Description
#. Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
#. This button will allow users to virtually "shoot a picture"
#. of the screen
#. :sl1:
#: ../cdebconf-gtk-udeb.templates:7001
msgid "Screenshot"
msgstr "Schermafdruk"

#. Type: text
#. Description
#. Text that will appear in a dialog box mentioning which file
#. the screenshot has been saved to. "%s" is a file name here
#. :sl1:
#: ../cdebconf-gtk-udeb.templates:8001
#, no-c-format
msgid "Screenshot saved as %s"
msgstr "Schermafdruk opgeslagen als %s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:5001
msgid "Checking the Debian archive mirror"
msgstr "Debian-archief-spiegelserver wordt gecontroleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:6001
msgid "Downloading Release files..."
msgstr "De 'Release'-bestanden worden opgehaald..."

#. Type: text
#. Description
#. main-menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:14001
msgid "Choose a mirror of the Debian archive"
msgstr "Te gebruiken Debian-archief-spiegelserver kiezen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:2001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2001
msgid "enter information manually"
msgstr "informatie handmatig invoeren"

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian HTTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian HTTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. https://salsa.debian.org/mirror-team/masterlist/-/blob/master/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for http]"
#. msgstr "FR"
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:2002
msgid "US[ Default value for http]"
msgstr "NL"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:2003
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2003
msgid "Debian archive mirror country:"
msgstr "Land van Debian-archief-spiegelserver"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:2003
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2003
msgid ""
"The goal is to find a mirror of the Debian archive that is close to you on "
"the network -- be aware that nearby countries, or even your own, may not be "
"the best choice."
msgstr ""
"Het doel is om een spiegelserver dichtbij op het netwerk te vinden -- houd "
"er rekening mee dat dichtbije landen, of zelfs uw eigen land, niet "
"noodzakelijk de beste keuze zijn."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:3001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:3001
msgid "Debian archive mirror:"
msgstr "Debian-archief-spiegelserver:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:3001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:3001
msgid ""
"Please select a Debian archive mirror. You should use a mirror in your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet "
"connection to you."
msgstr ""
"Welke Debian-archief-spiegelserver wilt u gebruiken? Als u niet weet welke "
"spiegelserver voor u de beste verbinding geeft kunt u best een spiegelserver "
"uit uw land of regio gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:3001
msgid "Usually, deb.debian.org is a good choice."
msgstr "Doorgaans is deb.debian.org een goede keuze."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:4001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:2001
msgid "Debian archive mirror hostname:"
msgstr "Computernaam van de Debian-archief-spiegelserver:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:4001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:2001
msgid ""
"Please enter the hostname of the mirror from which Debian will be downloaded."
msgstr ""
"Wat is de computernaam van de spiegelserver waarvan Debian opgehaald zal "
"worden?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:4001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:2001
msgid ""
"An alternate port can be specified using the standard [hostname]:[port] "
"format."
msgstr ""
"U kunt een alternatieve poort opgeven in het standaard [computernaam]:"
"[poortnummer] formaat."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:6001
msgid "HTTP proxy information (blank for none):"
msgstr "HTTP-proxy-gegevens (leeg voor geen proxy):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:6001
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Als u een HTTP-proxy nodig heeft voor toegang tot de buitenwereld dient u de "
"proxy-gegevens hier in te voeren; zoniet dient u dit leeg te laten."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:6001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"The proxy information should be given in the standard form of \"http://";
"[[user][:pass]@]host[:port]/\"."
msgstr ""
"De proxy-gegevens dienen het standaardformaat 'http://[[gebruiker][:";
"wachtwoord]@]servernaam[:poort]' te volgen."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Het toetsenbord configureren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "Andere"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "Oorsprong van het toetsenbord:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid ""
"The layout of keyboards varies per country, with some countries having "
"multiple common layouts. Please select the country of origin for the "
"keyboard of this computer."
msgstr ""
"De toetsenbordindeling verschilt per land. Sommige landen hebben zelfs "
"meerdere veelgebruikte indelingen. Selecteer het land van oorsprong van het "
"toetsenbord van dit systeem."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Toetsenbordindeling:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Selecteer de indeling die overeenkomt met uw toetsenbord."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Alt-Rechts (AltGr)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Control-Rechts"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Shift-Rechts"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Logotoets-Rechts"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Menutoets"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Control-Links+Shift-Links"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Alt-Links"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Control-Links"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Shift-Links"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Logotoets-Links"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "Niet schakelen"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Methode om te schakelen tussen nationale en Latijnse modus:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr ""
"Er is een methode nodig om het toetsenbord te kunnen schakelen tussen de "
"nationale indeling en de standaard Latijnse indeling."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr ""
"Hiervoor worden om ergonomische redenen vaak de toetsen Alt-Rechts of Caps "
"Lock gekozen (gebruik in het laatste geval de combinatie Shift+Caps Lock om "
"de normale Caps Lock te schakelen). Alt+Shift is ook een populaire "
"combinatie, maar dat zal dan wel zijn functie in Emacs en andere programma's "
"waar het een bijzondere functie heeft verliezen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Niet alle vermelde toetsen komen voor op alle toetsenborden."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "American English"
msgstr "Amerikaans Engels"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Albanian"
msgstr "Albanees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Asturian"
msgstr "Asturisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bangladesh"
msgstr "Bangladesh"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Belarusian"
msgstr "Wit-Russisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bengali"
msgstr "Bengaals"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Belgian"
msgstr "Belgisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Berber (Latin)"
msgstr "Berbers (Latijns)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Brazilian"
msgstr "Braziliaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "British English"
msgstr "Brits Engels"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bulgarian (BDS layout)"
msgstr "Bulgaars (BDS indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Bulgarian (phonetic layout)"
msgstr "Bulgaars (fonetische indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Burmese"
msgstr "Birmaans/Birmees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Canadian French"
msgstr "Canadees Frans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Canadian Multilingual"
msgstr "Canadees meertalig"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Catalan"
msgstr "Catalaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Chinese"
msgstr "Chinees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Czech"
msgstr "Tsjechisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Danish"
msgstr "Deens"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Dutch"
msgstr "Nederlands"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Dvorak"
msgstr "Engels met minimale vingerbeweging (dvorak)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Dzongkha"
msgstr "Dzongkha"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Estonian"
msgstr "Estlands"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Ethiopian"
msgstr "Ethiopisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Finnish"
msgstr "Fins"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "French"
msgstr "Frans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Georgian"
msgstr "Georgisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "German"
msgstr "Duits"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Greek"
msgstr "Grieks"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreeuws"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Hindi"
msgstr "Hindi"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Hungarian"
msgstr "Hongaars"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Icelandic"
msgstr "IJslands"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Irish"
msgstr "Iers"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Italian"
msgstr "Italiaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Japanese"
msgstr "Japans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada, Kanarees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kazakh"
msgstr "Kazachs"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Khmer"
msgstr "Khmer"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kirghiz"
msgstr "Kirgizisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Korean"
msgstr "Koreaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kurdish (F layout)"
msgstr "Koerdisch (F-indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Kurdish (Q layout)"
msgstr "Koerdisch (Q-indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Lao"
msgstr "Lao"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Latin American"
msgstr "Latijns-Amerikaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Latvian"
msgstr "Lets"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litouws"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Macedonian"
msgstr "Macedonisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Nepali"
msgstr "Nepalees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Northern Sami"
msgstr "Noord-Samisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Norwegian"
msgstr "Noors"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Persian"
msgstr "Perzisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Philippines"
msgstr "Filipijns"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Polish"
msgstr "Pools"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Punjabi"
msgstr "Punjabi"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Romanian"
msgstr "Roemeens"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Russian"
msgstr "Russisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Serbian (Cyrillic)"
msgstr "Servisch (Cyrillisch)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Sindhi"
msgstr "Sindhisch"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Sinhala"
msgstr "Singalees"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Slovak"
msgstr "Slowaaks"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Slovenian"
msgstr "Sloveens"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Spanish"
msgstr "Spaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swedish"
msgstr "Zweeds"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swiss French"
msgstr "Zwitsers Frans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Swiss German"
msgstr "Zwitsers Duits"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Tajik"
msgstr "Tadzjieks"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Tamil"
msgstr "Tamil"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Thai"
msgstr "Thais"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Tibetan"
msgstr "Tibetaans"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Turkish (F layout)"
msgstr "Turks (F-indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Turkish (Q layout)"
msgstr "Turks (Q-indeling)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Ukrainian"
msgstr "Oekraïens"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Uyghur"
msgstr "Oeigoers"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:16001
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamees"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../cdrom-detect.templates:2001
msgid "Detecting hardware to find installation media"
msgstr "Hardwareherkenning wordt uitgevoerd om installatiemedia te vinden"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../cdrom-detect.templates:10001
msgid "Scanning installation media"
msgstr "Installatiemedia worden gescand"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../cdrom-detect.templates:11001
msgid "Scanning ${DIR}..."
msgstr "${DIR} wordt gescand..."

#. Type: text
#. Description
#. finish-install progress bar item
#. :sl1:
#: ../cdrom-detect.templates:19001
msgid "Unmounting/ejecting installation media..."
msgstr "Installatiemedia worden ontkoppeld/uitgeworpen..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../load-cdrom.templates:1001
msgid "Load installer components from installation media"
msgstr "Componenten van het installatiesysteem laden uit de installatiemedia"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:1001
msgid "Configure the clock"
msgstr "Interne klok configureren"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:2001
msgid "Is the system clock set to UTC?"
msgstr "Is de interne klok ingesteld op UTC?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:2001
msgid ""
"System clocks are generally set to Coordinated Universal Time (UTC). The "
"operating system uses your time zone to convert system time into local time. "
"This is recommended unless you also use another operating system that "
"expects the clock to be set to local time."
msgstr ""
"Over het algemeen is de interne klok van computers ingesteld op "
"\"Coordinated Universal Time\" (UTC). Het besturingssysteem gebruikt uw "
"tijdzone om de systeemtijd om te rekenen naar lokale tijd. Het gebruik van "
"UTC wordt aangeraden, tenzij u ook een ander besturingssysteem gebruikt dat "
"verwacht dat de interne klok is ingesteld op lokale tijd."

#. Type: text
#. Description
#. progress bar item
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:3001
msgid "Configuring clock settings..."
msgstr "Klokinstellingen worden geconfigureerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:4001
msgid "Setting up the clock"
msgstr "Interne klok configureren"

#. Type: text
#. Description
#. progress bar item
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:7001
msgid "Getting the time from a network time server..."
msgstr "Tijd wordt opgehaald van een netwerk-tijd-server..."

#. Type: text
#. Description
#. progress bar item
#. :sl1:
#: ../clock-setup.templates:8001
msgid "Setting the hardware clock..."
msgstr "Hardwareklok wordt ingesteld..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl1:
#: ../di-utils-shell.templates:2001
msgid "Execute a shell"
msgstr "Een shell openen"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl1:
#: ../di-utils-reboot.templates:2001
msgid "Abort the installation"
msgstr "De installatie afbreken"

#. Type: text
#. Description
#. base-installer progress bar item
#. :sl1:
#: ../di-utils.templates:1001
msgid "Registering modules..."
msgstr "Modules worden geregistreerd..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:1001
msgid "Finish the installation"
msgstr "De installatie afronden"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:2001
msgid "Finishing the installation"
msgstr "Installatie wordt afgerond"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:4001
msgid "Configuring network..."
msgstr "Netwerk wordt geconfigureerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:5001
msgid "Setting up frame buffer..."
msgstr "Framebuffer wordt ingesteld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:6001
msgid "Unmounting file systems..."
msgstr "Bestandssystemen worden afgekoppeld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:7001
msgid "Rebooting into your new system..."
msgstr "Er wordt herstart naar uw nieuwe systeem..."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: translate <Continue> identical to the translation of the button!
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:8001
msgid "Installation complete"
msgstr "Installatie is voltooid"

#. Type: note
#. Description
#. Translators: translate <Continue> identical to the translation of the button!
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:8001
msgid ""
"Installation is complete, so it is time to boot into your new system. Make "
"sure to remove the installation media, so that you boot into the new system "
"rather than restarting the installation."
msgstr ""
"De installatie is voltooid, en dus is het tijd om uw nieuwe systeem op te "
"starten. Om te verzekeren dat uw nieuwe systeem wordt opgestart en niet "
"nogmaals de installatie wordt gestart, dient u het installatiemedium te "
"verwijderen."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: translate <Continue> identical to the translation of the button!
#. :sl1:
#: ../finish-install.templates:8001
msgid "Please choose <Continue> to reboot."
msgstr "Kies <Verdergaan> om te herstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:1001 ../grub-installer.templates:2001
msgid "Install the GRUB boot loader to your primary drive?"
msgstr "De GRUB bootloader op uw primaire schijf installeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:1001 ../grub-installer.templates:34001
msgid ""
"The following other operating systems have been detected on this computer: "
"${OS_LIST}"
msgstr ""
"De volgende andere besturingssystemen werden op deze computer aangetroffen: "
"${OS_LIST}"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:1001
msgid ""
"If all of your operating systems are listed above, then it should be safe to "
"install the boot loader to your primary drive (UEFI partition/boot record). "
"When your computer boots, you will be able to choose to load one of these "
"operating systems or the newly installed Debian system."
msgstr ""
"Als al uw besturingssystemen hierboven weergeven werden, is het veilig om de "
"bootloader te installeren op uw eerste harde schijf (UEFI-partitie/boot "
"record). Bij het opstarten van uw computer kunt u dan kiezen om een van deze "
"besturingssystemen of het nieuw geïnstalleerd Debian systeem op te starten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:2001
msgid ""
"It seems that this new installation is the only operating system on this "
"computer. If so, it should be safe to install the GRUB boot loader to your "
"primary drive (UEFI partition/boot record)."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat deze nieuwe installatie het enige besturingssysteem op "
"deze computer is. Als dit het geval is, kunt u de GRUB-bootloader zonder "
"problemen installeren op uw primaire schijf (UEFI-partitie/boot record)."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:2001
msgid ""
"Warning: If your computer has another operating system that the installer "
"failed to detect, this will make that operating system temporarily "
"unbootable, though GRUB can be manually configured later to boot it."
msgstr ""
"Waarschuwing: indien het installatieprogramma er niet in geslaagd is om een "
"op uw computer aanwezig ander besturingssysteem te detecteren, zal dit "
"besturingssysteem daardoor tijdelijk niet meer opgestart kunnen worden. Wel "
"kunt u GRUB later altijd zelf manueel zo instellen dat ook dit systeem "
"opnieuw opgestart kan worden."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#. Type: password
#. Description
#. :sl3:
#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:8001 ../network-console.templates:5001
#: ../user-setup-udeb.templates:7001 ../user-setup-udeb.templates:14001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Wachtwoord nogmaals (ter bevestiging):"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:16001
msgid "Installing GRUB boot loader"
msgstr "De GRUB bootloader wordt geïnstalleerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:17001
msgid "Looking for other operating systems..."
msgstr "De aanwezigheid van andere besturingssystemen wordt nagegaan..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:18001
msgid "Installing the '${GRUB}' package..."
msgstr "Het pakket '${GRUB}' wordt geïnstalleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:19001
msgid "Determining GRUB boot device..."
msgstr "Het GRUB opstartapparaat wordt bepaald..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:20001
msgid "Running \"grub-install ${BOOTDEV}\"..."
msgstr "\"grub-install ${BOOTDEV}\" wordt uitgevoerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:21001
msgid "Running \"update-grub\"..."
msgstr "\"update-grub\" wordt uitgevoerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:22001
msgid "Updating /etc/kernel-img.conf..."
msgstr "/etc/kernel-img.conf wordt bijgewerkt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:23001
msgid "Checking whether to force usage of the removable media path"
msgstr ""
"Er wordt nagegaan of het gebruik van het pad voor verwijderbare media moet "
"opgelegd worden"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:24001
msgid "Mounting filesystems"
msgstr "Bestandssystemen worden aangekoppeld"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:25001
msgid "Configuring grub-efi for future usage of the removable media path"
msgstr ""
"grub-efi wordt ingesteld om in de toekomst gebruik te maken van het pad voor "
"verwijderbare media"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:26001
msgid "Install the GRUB boot loader"
msgstr "De GRUB bootloader installeren"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:32001
msgid "Force GRUB installation to the EFI removable media path?"
msgstr ""
"Afdwingen dat de installatie van GRUB gebeurt op het pad voor verwijderbare "
"media van EFI?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:32001
msgid ""
"It seems that this computer is configured to boot via EFI, but maybe that "
"configuration will not work for booting from the hard drive. Some EFI "
"firmware implementations do not meet the EFI specification (i.e. they are "
"buggy!) and do not support proper configuration of boot options from system "
"hard drives."
msgstr ""
"Het ziet er naar uit dat dit systeem ingesteld staat om via EFI op te "
"starten, maar misschien zal het met deze configuratie niet mogelijk zijn om "
"op te starten vanaf de harde schijf. Sommige toepassingen van EFI "
"beantwoorden niet aan de EFI specificaties (met andere woorden ze bevatten "
"fouten!) en geven geen passende ondersteuning voor opstartopties bij het "
"opstarten vanaf een harde schijf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:32001
msgid ""
"A workaround for this problem is to install an extra copy of the EFI version "
"of the GRUB boot loader to a fallback location, the \"removable media path"
"\". Almost all EFI systems, no matter how buggy, will boot GRUB that way."
msgstr ""
"Het probleem kan omzeild worden door een extra exemplaar van de EFI versie "
"van de GRUB bootloader te installeren op een noodlocatie, het \"pad voor "
"verwijderbare media\". Bijna elk EFI systeem, hoe defect ook, zal GRUB op "
"die manier opstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:32001
msgid ""
"Warning: If the installer failed to detect another operating system that is "
"present on your computer that also depends on this fallback, installing GRUB "
"there will make that operating system temporarily unbootable. GRUB can be "
"manually configured later to boot it if necessary."
msgstr ""
"Waarschuwing: indien het installatieprogramma er niet in geslaagd is om een "
"ander besturingssysteem op uw computer te detecteren dat ook gebruik maakt "
"van deze noodprocedure, zal het daar installeren van GRUB ertoe leiden dat "
"dit besturingssysteem tijdelijk niet meer opgestart kan worden. U kunt GRUB "
"later zelf handmatig zo instellen dat ook dit systeem zo nodig weer kan "
"opgestart worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. Same as grub2/update_nvram
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:33001
msgid "Update NVRAM variables to automatically boot into Debian?"
msgstr "De NVRAM-variabelen aanpassen om automatisch Debian op te starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Same as grub2/update_nvram
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:33001
msgid ""
"GRUB can configure your platform's NVRAM variables so that it boots into "
"Debian automatically when powered on. However, you may prefer to disable "
"this behavior and avoid changes to your boot configuration. For example, if "
"your NVRAM variables have been set up such that your system contacts a PXE "
"server on every boot, this would preserve that behavior."
msgstr ""
"GRUB kan de NVRAM-variabelen van uw platform zo configureren dat het "
"automatisch Debian opstart wanneer het systeem aangezet wordt. Maar "
"misschien wenst u dat gedrag liever niet te activeren en vermijdt u liever "
"wijzigingen aan uw opstartconfiguratie. Indien bijvoorbeeld uw NVRAM-"
"variabelen zo ingesteld werden dat uw systeem, telkens het opgestart wordt, "
"een PXE-server contacteert, dan blijft op die manier dit gedrag gehandhaafd."

#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
msgid "Run os-prober automatically to detect and boot other OSes?"
msgstr ""
"os-prober automatisch uitvoeren om andere besturingssystemen te detecteren "
"en op te starten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
msgid ""
"GRUB can use the os-prober tool to attempt to detect other operating systems "
"on your computer and add them to its list of boot options automatically."
msgstr ""
"GRUB kan het gereedschap os-prober gebruiken om te proberen andere "
"besturingssystemen op uw computer te detecteren en ze automatisch toe te "
"voegen aan de lijst met opstartopties."

#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:34001 ../grub-installer.templates:35001
msgid ""
"If your computer has multiple operating systems installed, then this is "
"probably what you want. However, if your computer is a host for guest OSes "
"installed via LVM or raw disk devices, running os-prober can cause damage to "
"those guest OSes as it mounts filesystems to look for things."
msgstr ""
"Als op uw computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, dan is "
"dit waarschijnlijk wat u zoekt. Als uw computer echter een gastheer is voor "
"gastbesturingssystemen die zijn geïnstalleerd via LVM of ruwe "
"schijfapparaten, kan het uitvoeren van os-prober schade toebrengen aan die "
"gast-besturingssystemen omdat het bestandssystemen aankoppelt om naar dingen "
"te zoeken."

#. Type: boolean
#. Description
#. Very similar to grub2/disable_os_prober
#. :sl1:
#: ../grub-installer.templates:35001
msgid ""
"os-prober did not detect any other operating systems on your computer at "
"this time, but you may still wish to enable it in case you install more in "
"the future."
msgstr ""
"os-prober heeft op dit moment geen andere besturingssystemen op uw computer "
"gedetecteerd, maar misschien wilt u het toch inschakelen voor het geval u in "
"de toekomst nog andere besturingssystemen installeert."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../ethdetect.templates:4001
msgid "Detecting network hardware"
msgstr "Automatische herkenning van netwerkhardware wordt uitgevoerd"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../ethdetect.templates:6001
msgid "Detect network hardware"
msgstr "Automatische herkenning van netwerkhardware uitvoeren"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../disk-detect.templates:1001
msgid "Detect disks"
msgstr "Schijven detecteren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../disk-detect.templates:2001
msgid "Detecting disks and all other hardware"
msgstr "Automatische hardwareherkenning wordt uitgevoerd (schijven+rest)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../hw-detect.templates:1001
msgid "Detecting hardware, please wait..."
msgstr "Automatische hardwareherkenning wordt uitgevoerd, even geduld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../hw-detect.templates:2001
msgid "Loading module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'..."
msgstr "Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' wordt geladen..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../hw-detect.templates:3001
msgid "Starting PC card services..."
msgstr "PC-kaart-diensten worden gestart..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../hw-detect.templates:4001
msgid "Waiting for hardware initialization..."
msgstr "Wacht op initialisatie van hardware..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../hw-detect.templates:12001
msgid "Checking for firmware..."
msgstr "Controle op firmware wordt uitgevoerd..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../save-logs.templates:1001
msgid "Save debug logs"
msgstr "Debug-logbestanden bewaren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. finish-install progress bar item
#: ../save-logs.templates:9001
msgid "Gathering information for installation report..."
msgstr "Informatie voor installatierapport wordt verzameld..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../iso-scan.templates:1001
msgid "Scan hard drives for an installer ISO image"
msgstr "Harde schijven doorzoeken voor een ISO-installatie-image"

#. Type: text
#. Description
#. This menu entry may be translated.
#. However, translators are required to keep "Choose language"
#. as an alternative separated by the "/" character
#. Example (french): Choisir la langue/Choose language
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:1001
msgid "Choose language"
msgstr "Een taal kiezen/Choose language"

#. Type: text
#. Description
#. finish-install progress bar item
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:6001
msgid "Storing language..."
msgstr "Taalkeuze wordt opgeslagen..."

#. Type: title
#. Description
#. Displayed as dialog title during language selection
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:7001
msgid "Select a language"
msgstr "Een taal kiezen"

#. Type: title
#. Description
#. Displayed as dialog title during country selection
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:8001
msgid "Select your location"
msgstr "Uw locatie kiezen"

#. Type: title
#. Description
#. Displayed as dialog title during locale selection
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:9001
msgid "Configure locales"
msgstr "De lokalisatie instellen"

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:12001
msgid "Language selection no longer possible"
msgstr "Wijzigen van de taal is niet meer mogelijk"

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:12001
msgid ""
"At this point it is no longer possible to change the language for the "
"installation, but you can still change the country or locale."
msgstr ""
"Op dit moment is het niet meer mogelijk om de taal voor de installatie te "
"wijzigen. Het land en de lokalisatie kunnen nog wel worden gewijzigd."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:12001
msgid ""
"To select a different language you will need to abort this installation and "
"reboot the installer."
msgstr ""
"Om toch een andere taal te kiezen zal u deze installatie moeten afbreken en "
"het installatiesysteem opnieuw moeten opstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:13001 ../localechooser.templates-in:14001
msgid "Continue the installation in the selected language?"
msgstr "Verdergaan met de installatie in de geselecteerde taal?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:13001
msgid ""
"The translation of the installer is incomplete for the selected language."
msgstr ""
"De vertaling van het installatiesysteem is onvolledig voor de geselecteerde "
"taal."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:14001
msgid ""
"The translation of the installer is not fully complete for the selected "
"language."
msgstr ""
"De vertaling van het installatiesysteem is niet geheel compleet voor de "
"geselecteerde taal."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:15001
msgid ""
"This means that there is a significant chance that some dialogs will be "
"displayed in English instead."
msgstr ""
"Dit betekent dat er een aanzienlijke kans is dat sommige dialogen in het "
"Engels getoond zullen worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:16001
msgid ""
"If you do anything other than a purely default installation, there is a real "
"chance that some dialogs will be displayed in English instead."
msgstr ""
"Tenzij u een zuiver standaard installatie uitvoert, is er een reële kans dat "
"sommige dialogen in het Engels getoond zullen worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:17001
msgid ""
"If you continue the installation in the selected language, most dialogs "
"should be displayed correctly but - especially if you use the more advanced "
"options of the installer - some may be displayed in English instead."
msgstr ""
"Als u verdergaat met de installatie in de geselecteerde taal, zullen de "
"meeste dialogen correct worden getoond. Het kan echter gebeuren dat enkele "
"dialogen in het Engels getoond worden, met name als u de meer geavanceerde "
"opties van het installatiesysteem gebruikt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:18001
msgid ""
"If you continue the installation in the selected language, dialogs should "
"normally be displayed correctly but - especially if you use the more "
"advanced options of the installer - there is a slight chance some may be "
"displayed in English instead."
msgstr ""
"Als u verdergaat met de installatie in de geselecteerde taal, zullen de "
"meeste dialogen correct worden getoond. Er is echter een beperkte kans dat "
"enkele dialogen in het Engels getoond worden, met name als u de meer "
"geavanceerde opties van het installatiesysteem gebruikt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:19001
msgid ""
"The chance that you will actually encounter a dialog that is not translated "
"into the selected language is extremely small, but it cannot be ruled out "
"completely."
msgstr ""
"De kans dat u daadwerkelijk een onvertaalde dialoog tegenkomt is zeer klein, "
"maar het kan niet geheel worden uitgesloten."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:20001
msgid ""
"Unless you have a good understanding of the alternative language, it is "
"recommended to either select a different language or abort the installation."
msgstr ""
"Tenzij u de alternatieve taal goed begrijpt, wordt aangeraden om ofwel een "
"andere taal te kiezen, ofwel de installatie af te breken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:21001
msgid ""
"If you choose not to continue, you will be given the option of selecting a "
"different language, or you can abort the installation."
msgstr ""
"Als u ervoor kiest niet verder te gaan met de installatie, krijgt u de "
"mogelijkheid om een andere taal te kiezen. Ook kunt u de installatie "
"afbreken."

#. Type: select
#. Choices
#. "other", here, is added to the list of countries that will be displayed
#. for users to choose among them
#. For instance, choosing "Italian" will show:
#. Italy, Switzerland, other
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:22001 ../../mktemplates.continents:26
msgid "other"
msgstr "Andere"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:23001
msgid "Country, territory or area:"
msgstr "Land, gebied of streek:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:24001
msgid "Continent or region:"
msgstr "Continent of regio:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:25001
msgid ""
"The selected location will be used to set your time zone and also for "
"example to help select the system locale. Normally this should be the "
"country where you live."
msgstr ""
"De geselecteerde locatie zal worden gebruikt om uw tijdzone in te stellen en "
"daarnaast bijvoorbeeld bij het bepalen van de lokalisatie voor uw systeem. "
"Normaliter is dit het land waar u woont."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:26001
msgid ""
"This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "
"\"other\" if your location is not listed."
msgstr ""
"Dit is een verkorte keuzelijst gebaseerd op de geselecteerde taal. Kies "
"\"Andere\" als uw locatie niet in de lijst voorkomt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:27001
msgid "Select the continent or region to which your location belongs."
msgstr "Selecteer het continent of gebied waarin uw locatie zich bevindt."

#. Type: text
#. Description
#. '%s' will be replaced with the name of the currently selected continent/region
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:28001
#, no-c-format
msgid ""
"Listed are locations for: %s. Use the <Go Back> option to select a different "
"continent or region if your location is not listed."
msgstr ""
"De keuzelijst toont locaties voor: %s. Gebruik de optie \"Terug\" om een "
"ander continent of gebied te selecteren als uw locatie niet in de lijst "
"voorkomt."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:29001
msgid "Country to base default locale settings on:"
msgstr "Land waarop de standaard lokalisatie gebaseerd dient te worden:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:30001
msgid ""
"There is no locale defined for the combination of language and country you "
"have selected. You can now select your preference from the locales available "
"for the selected language. The locale that will be used is listed in the "
"second column."
msgstr ""
"Er is geen lokalisatie gedefinieerd voor de door u geselecteerde combinatie "
"van taal en land. U kunt nu de door u geprefereerde lokalisatie kiezen uit "
"de voor de geselecteerde taal beschikbare lokalisaties. De tweede kolom "
"toont de te gebruiken lokalisaties."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../localechooser.templates-in:31001
msgid ""
"There are multiple locales defined for the language you have selected. You "
"can now select your preference from those locales. The locale that will be "
"used is listed in the second column."
msgstr ""
"Er zijn verschillende lokalisaties gedefinieerd voor de door u geselecteerde "
"taal. U kunt hieruit nu de door u geprefereerde lokalisatie kiezen. De "
"tweede kolom toont de te gebruiken lokalisaties."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. Use infinitive form
#: ../lvmcfg.templates:1001 ../partman-lvm.templates:7001
#: ../partman-lvm.templates:23001
msgid "Configure the Logical Volume Manager"
msgstr "Logisch volumebeheer (LVM) instellen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../main-menu.templates:1001
msgid "Debian installer main menu"
msgstr "Hoofdmenu Debian-installatieprogramma"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../main-menu.templates:2001
msgid "Choose the next step in the install process:"
msgstr "Wat is de volgende installatiestap die u wilt uitvoeren?"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../mdcfg-utils.templates:1001
msgid "Configure MD devices"
msgstr "MD-apparaten instellen"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid "Auto-configure networking?"
msgstr "Wilt u het netwerk automatisch instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid ""
"Networking can be configured either by entering all the information "
"manually, or by using DHCP (or a variety of IPv6-specific methods) to detect "
"network settings automatically. If you choose to use autoconfiguration and "
"the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Het netwerk kan ingesteld worden door handmatig alle informatie in te voeren "
"of automatisch door gebruik van DHCP (of één van de IPv6-specifieke "
"methodes). Als u voor automatische configuratie kiest en het "
"installatieprogramma niet in staat is om een werkende configuratie van het "
"netwerk te krijgen, dan krijgt u de mogelijkheid om het netwerk alsnog "
"handmatig in te stellen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:3001
msgid "Domain name:"
msgstr "Domeinnaam:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:3001
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"De domeinnaam is het gedeelte van uw internetadres dat rechts van uw "
"computernaam staat. Meestal eindigt een domeinnaam in .nl, .com, .net of ."
"org. Wanneer dit een thuisnetwerk betreft, kunt u zelf een naam verzinnen, "
"al dient u er wel op te letten dat u op alle computers dezelfde domeinnaam "
"gebruikt."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:4001
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Naamserveradressen:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:4001
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Naamservers worden gebruikt om de bij computernamen horende netwerkadressen "
"op te zoeken. U kunt hier maximaal 3 naamservers opgeven, gescheiden door "
"spaties. Komma's werken niet. De naamservers worden bevraagd in de volgorde "
"waarin ze opgegeven zijn. Als u geen naamserver wenst te gebruiken kunt u "
"dit veld gewoon leeg laten."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:5001
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primair netwerkapparaat:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:5001
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface during the installation. If possible, the first "
"connected network interface found has been selected."
msgstr ""
"Uw systeem beschikt over meer dan één netwerkapparaat. Welk netwerkapparaat "
"wilt u tijdens de installatie gebruiken als het primaire netwerkapparaat? "
"Voor zover mogelijk is het eerste apparaat met een actieve netwerkverbinding "
"geselecteerd als standaardwaarde."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:6001 ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID voor draadloos netwerk via ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Er is geen beschikbaar draadloos netwerk gevonden."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} is een draadloos netwerkapparaat. Wat is de naam (de ESSID) van het "
"draadloos netwerk waarop u ${iface} wilt gebruiken? Laat dit veld leeg om "
"elk beschikbaar netwerk te gebruiken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:15001 ../netcfg-dhcp.templates:3001
msgid "This may take some time."
msgstr "Dit kan enige tijd duren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:18001
msgid "Hostname:"
msgstr "Computernaam:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:18001
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Wat is de computernaam van dit systeem?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:18001
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"De computernaam is één enkel woord waarmee uw computer in het netwerk bekend "
"staat. Als u uw computernaam niet weet, neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Wanneer dit een thuisnetwerk betreft, kunt u hier zelf een "
"naam verzinnen."

#. Type: text
#. Description
#. base-installer progress bar item
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:47001
msgid "Storing network settings..."
msgstr "Netwerkinstellingen worden opgeslagen..."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Configure the network"
msgstr "Het netwerk configureren"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:52001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr "${essid_list} Voer ESSID handmatig in"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:52002
msgid "Wireless network:"
msgstr "Draadloos netwerk:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-common.templates:52002
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Selecteer het draadloos netwerk tijdens het installatieproces."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:1001
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-computernaam:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:1001
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Mogelijk dient u hier een DHCP-computernaam in te voeren. Als u een "
"kabelmodem gebruikt dient u hier wellicht een gebruikersnummer in te voeren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:1001
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "De meeste andere gebruikers kunnen dit leeg laten."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:2001
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Netwerk instellen met DHCP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:4001
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is gelukt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Note to translators : Please keep your translation
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../netcfg-dhcp.templates:6001
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie opnieuw proberen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Note to translators : Please keep your translation
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../netcfg-dhcp.templates:6001
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie proberen met DHCP-computernaam"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Note to translators : Please keep your translation
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../netcfg-dhcp.templates:6001
msgid "Configure network manually"
msgstr "Netwerk handmatig configureren"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Note to translators : Please keep your translation
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../netcfg-dhcp.templates:6001
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Netwerkconfiguratie nu niet uitvoeren"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:6002
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Volgende netwerkconfiguratiestap:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:6002
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Op dit punt kunt u kiezen om de automatische netwerkconfiguratie nogmaals te "
"proberen (dit kan helpen als de DHCP-server op het netwerk traag is) of om "
"het netwerk handmatig in te stellen. Sommige DHCP-servers vereisen dat de "
"client een bepaalde DHCP-computernaam verstuurt, in dat geval kunt u er ook "
"voor kiezen om de automatische netwerkconfiguratie opnieuw te proberen met "
"een door u opgegeven computernaam."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:7001
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatische netwerkconfiguratie is mislukt"

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:7001
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Het netwerk waarop u zich bevindt maakt waarschijnlijk geen gebruik van het "
"DHCP-protocol. Al is het ook mogelijk dat de DHCP-server erg traag reageert, "
"of dat er ergens iets van netwerkhardware niet goed werkt."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-dhcp.templates:9001
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Draadloos netwerk opnieuw configureren"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adres:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "The IP address is unique to your computer and may be:"
msgstr "Het IP-adres is uniek voor uw computer en bestaat uit:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid ""
" * four numbers separated by periods (IPv4);\n"
" * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6)."
msgstr ""
" * vier getallen gescheiden door punten (IPv4);\n"
" * blokken van hexadecimale tekens gescheiden door dubbele punten (IPv6)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "You can also optionally append a CIDR netmask (such as \"/24\")."
msgstr "U kunt optioneel een CIDR-netmasker toevoegen (zoals \"/24\")."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr ""
"Als u niet weet wat u hier dient in te voeren, neem dan contact op met uw "
"netwerkbeheerder."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:4001
msgid "Netmask:"
msgstr "Netwerkmasker:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:4001
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Het netwerkmasker wordt gebruikt om te bepalen welke machines tot uw lokale "
"netwerk behoren. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Het netwerkmasker dient te bestaan uit vier door punten "
"gescheiden getallen tussen 0 en 255 (bijvoorbeeld: 255.255.255.0)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:5001
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:5001
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"De gateway is het IP-adres (vier nummers gescheiden door punten) van de "
"gateway router (ook wel de standaard router genoemd). Alle verkeer dat uw "
"LAN verlaat (b.v. naar het internet) gaat via deze router. In zeldzame "
"omstandigheden is het mogelijk dat u geen router heeft; in dat geval kunt u "
"dit veld gewoon leeg laten. Als u de waarde niet weet kunt u best contact "
"opnemen met uw netwerkbeheerder."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:8001
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Zijn deze gegevens correct?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:8001
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Momenteel ingestelde netwerkparameters:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:8001
msgid ""
" interface   = ${interface}\n"
" ipaddress   = ${ipaddress}\n"
" netmask    = ${netmask}\n"
" gateway    = ${gateway}\n"
" pointopoint  = ${pointopoint}\n"
" nameservers  = ${nameservers}"
msgstr ""
" netwerkapparaat = ${interface}\n"
" IP-adres    = ${ipaddress}\n"
" netwerkmasker  = ${netmask}\n"
" gateway     = ${gateway}\n"
" punt-naar-punt = ${pointopoint}\n"
" naamservers   = ${nameservers}"

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../netcfg-static.templates:9001
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Netwerk instellen met statische adressen"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../nobootloader.templates:1001
msgid "Continue without boot loader"
msgstr "Verdergaan zonder bootloader"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:1001 ../partman-base.templates:2001
#: ../partman-base.templates:25001
msgid "Please wait..."
msgstr "Even geduld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:2001
msgid "Computing the new partitions..."
msgstr "Nieuwe partities worden berekend..."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001 ../partman-auto.templates:9001
msgid "Partitioning method:"
msgstr "Schijfindelingsmethode:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001
msgid ""
"The installer can guide you through partitioning a disk (using different "
"standard schemes) or, if you prefer, you can do it manually. With guided "
"partitioning you will still have a chance later to review and customise the "
"results."
msgstr ""
"Het installatieproces kan u begeleiden bij het indelen van een (harde) "
"schijf (volgens diverse standaard schema's) of u kunt, als u dat verkiest, "
"de schijfindeling handmatig doen. Ook wanneer u voor de begeleide "
"schijfindeling kiest krijgt u de kans om de (voorgestelde) indeling te "
"bekijken en indien gewenst aan te passen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:5001 ../partman-auto.templates:9001
msgid ""
"If you choose guided partitioning for an entire disk, you will next be asked "
"which disk should be used."
msgstr ""
"Als u kiest voor begeleide schijfindeling voor een gehele schijf, zal u "
"hierna worden gevraagd welke schijf gebruikt moet worden."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Partitioning scheme:"
msgstr "Schijfindelingsschema:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#. "Selected for partitioning" can be either an entire disk
#. of "the largest continuous free space" on an existing disk
#. TRANSLATORS, please take care to choose something appropriate for both
#.
#. It is followed by a variable giving the chosen disk, hence the colon
#. at the end of the sentence. Please keep it.
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Selected for partitioning:"
msgstr "Geselecteerd om in te delen:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"The disk can be partitioned using one of several different schemes. If you "
"are unsure, choose the first one."
msgstr ""
"De schijf kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Bij twijfel kiest "
"u best de eerste manier."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:14001
msgid "Guided partitioning"
msgstr "Begeleide schijfindeling"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:15001
msgid "Guided - use the largest continuous free space"
msgstr "Begeleid - grootste ononderbroken vrije ruimte gebruiken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:16001
msgid "Guided - use entire disk"
msgstr "Begeleid - benut gehele schijf"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:17001
msgid "Select disk to partition:"
msgstr "In te delen schijf:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-auto.templates:17001
msgid ""
"Note that all data on the disk you select will be erased, but not before you "
"have confirmed that you really want to make the changes."
msgstr ""
"Merk op dat alle gegevens op de schijf die u selecteert gewist zullen "
"worden, maar niet voordat u heeft bevestigd dat de wijzigingen vastgelegd "
"mogen worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#. This is a method for partioning - as in guided (automatic) versus manual
#: ../partman-auto.templates:18001
msgid "Manual"
msgstr "Handmatig"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:19001
msgid "Automatically partition the free space"
msgstr "De beschikbare vrije ruimte automatisch indelen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:20001
msgid "All files in one partition (recommended for new users)"
msgstr "Alles in één partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruikers)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:21001
msgid "Separate /home partition"
msgstr "Afzonderlijke /home partitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Separate /home, /var, and /tmp partitions"
msgstr "Afzonderlijke /home, /var, en /tmp partities"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto-lvm.templates:1001
msgid "Guided - use entire disk and set up LVM"
msgstr "Begeleid - benut gehele schijf en gebruik LVM"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:1001
msgid "Starting up the partitioner"
msgstr "Schijfindeler wordt opgestart"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:3001
msgid "Scanning disks..."
msgstr "Schijven worden gecontroleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:4001
msgid "Detecting file systems..."
msgstr "Bestandssystemen worden gedetecteerd..."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:9001
msgid ""
"This is an overview of your currently configured partitions and mount "
"points. Select a partition to modify its settings (file system, mount point, "
"etc.), a free space to create partitions, or a device to initialize its "
"partition table."
msgstr ""
"Dit is een overzicht van de momenteel ingestelde partities en "
"aankoppelpunten. Selecteer een partitie om de instellingen daarvan aan te "
"passen (bestandssysteem, aankoppelpunt, enz.), een vrije ruimte om partities "
"aan te maken, of een gehele schijf om een schijfindelingstabel te "
"initialiseren."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:11001 ../partman-base.templates:12001
msgid "Write the changes to disks?"
msgstr "Wilt u deze aanpassingen wegschrijven naar de schijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:11001 ../partman-base.templates:12001
msgid ""
"If you continue, the changes listed below will be written to the disks. "
"Otherwise, you will be able to make further changes manually."
msgstr ""
"Als u verdergaat, zullen aangegeven aanpassingen naar de schijven "
"weggeschreven worden. Als u niet verdergaat kunt u verdere aanpassingen "
"handmatig uitvoeren."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:11001
msgid ""
"WARNING: This will destroy all data on any partitions you have removed as "
"well as on the partitions that are going to be formatted."
msgstr ""
"WAARSCHUWING: Dit vernietigt alle data op alle partities die verwijderd "
"worden en op alle partities waarop nieuwe bestandssystemen aangemaakt worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:26001
msgid "Partitions formatting"
msgstr "Partities worden ingedeeld"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:27001
msgid "Processing..."
msgstr "Bezig met verwerken..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:31001
msgid "Finish partitioning and write changes to disk"
msgstr "Schijfindeling afsluiten & veranderingen naar schijf schrijven"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:32001
msgid "Undo changes to partitions"
msgstr "Veranderingen aan partities ongedaan maken"

#. Type: text
#. Description
#. Keep short
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:35001
msgid "FREE SPACE"
msgstr "VRIJE RUIMTE"

#. Type: text
#. Description
#. "unusable free space". No more than 8 symbols.
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:36001
msgid "unusable"
msgstr "onbruikb"

#. Type: text
#. Description
#. "primary partition". No more than 8 symbols.
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:37001
msgid "primary"
msgstr "primair"

#. Type: text
#. Description
#. "logical partition". No more than 8 symbols.
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:38001
msgid "logical"
msgstr "logisch"

#. Type: text
#. Description
#. "primary or logical". No more than 8 symbols.
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:39001
msgid "pri/log"
msgstr "pri/log"

#. Type: text
#. Description
#. How to print the partition numbers in your language
#. Examples:
#. %s.
#. No %s
#. N. %s
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:40001
#, no-c-format
msgid "#%s"
msgstr "#%s"

#. Type: text
#. Description
#. For example ATA1 (ad0)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:41001
#, no-c-format
msgid "ATA%s (%s)"
msgstr "ATA%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. For example ATA1, partition #5 (ad0s5)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:42001
#, no-c-format
msgid "ATA%s, partition #%s (%s)"
msgstr "ATA%s, partitie #%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. For example IDE0 master (hda)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:43001
#, no-c-format
msgid "IDE%s master (%s)"
msgstr "IDE%s master (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. For example IDE1 slave (hdd)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:44001
#, no-c-format
msgid "IDE%s slave (%s)"
msgstr "IDE%s slave (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. For example IDE1 master, partition #5 (hdc5)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:45001
#, no-c-format
msgid "IDE%s master, partition #%s (%s)"
msgstr "IDE%s master, partitie #%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. For example IDE2 slave, partition #5 (hdf5)
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:46001
#, no-c-format
msgid "IDE%s slave, partition #%s (%s)"
msgstr "IDE%s slave, partitie #%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:47001
#, no-c-format
msgid "SCSI%s (%s,%s,%s) (%s)"
msgstr "SCSI%s (%s,%s,%s) (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:48001
#, no-c-format
msgid "SCSI%s (%s,%s,%s), partition #%s (%s)"
msgstr "SCSI%s (%s,%s,%s), partitie #%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:49001
#, no-c-format
msgid "SCSI%s (%s)"
msgstr "SCSI%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:50001
#, no-c-format
msgid "SCSI%s, partition #%s (%s)"
msgstr "SCSI%s, partitie #%s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:64001
msgid "Cancel this menu"
msgstr "Dit menu annuleren"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu entry
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../partman-base.templates:65001
msgid "Partition disks"
msgstr "Schijven indelen"

#. Type: text
#. Description
#. short variant of `do not use the partition'
#. :sl1:
#: ../partman-basicmethods.templates:7001
msgid "unused"
msgstr "ongebruikt"

#. Type: text
#. Description
#. short variant of `format the partition'
#. :sl1:
#: ../partman-basicmethods.templates:9001
msgid "format"
msgstr "formatteer"

#. Type: text
#. Description
#. short variant of `keep and use the existing data'
#. :sl1:
#: ../partman-basicmethods.templates:11001
msgid "keep"
msgstr "behouden"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:1001
msgid ""
"Checking the ${TYPE} file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}..."
msgstr ""
"Het ${TYPE}-bestandssysteem van partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} wordt "
"gecontroleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:2001
msgid "Checking the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}..."
msgstr ""
"Het wisselgeheugen in partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} wordt "
"gecontroleerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:3001
msgid "Creating ${TYPE} file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}..."
msgstr ""
"${TYPE}-bestandssysteem wordt aangemaakt van partitie #${PARTITION} op "
"${DEVICE}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:4001
msgid ""
"Creating ${TYPE} file system for ${MOUNT_POINT} in partition #${PARTITION} "
"of ${DEVICE}..."
msgstr ""
"${TYPE}-bestandssysteem met aankoppelpunt ${MOUNT_POINT} wordt aangemaakt in "
"partitie #${PARTITION} op ${DEVICE}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:5001
msgid "Formatting swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}..."
msgstr ""
"Wisselgeheugen in partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} wordt geformatteerd..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:31001
msgid "ext2"
msgstr "ext2"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:33001
msgid "fat16"
msgstr "fat16"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:35001
msgid "fat32"
msgstr "fat32"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:37001
msgid "ntfs"
msgstr "ntfs"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short variant of `swap space'
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short variant of `swap space'
#: ../partman-basicfilesystems.templates:39001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "swap"
msgstr "swap"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-btrfs.templates:1001 ../partman-btrfs.templates:3001
msgid "btrfs"
msgstr "btrfs"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
msgid "EFI System Partition"
msgstr "EFI-systeempartitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. short variant of 'EFI System Partition'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-efi.templates:5001
msgid "ESP"
msgstr "ESP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-efi.templates:7001
msgid "EFI-fat16"
msgstr "EFI-fat16"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-ext3.templates:1001 ../partman-ext3.templates:3001
msgid "ext3"
msgstr "ext3"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-ext3.templates:4001 ../partman-ext3.templates:6001
msgid "ext4"
msgstr "ext4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-hfs.templates:1001 ../partman-hfs.templates:3001
msgid "HFS"
msgstr "HFS"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-hfs.templates:4001 ../partman-hfs.templates:6001
msgid "HFS+"
msgstr "HFS+"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#. :sl1:
#: ../partman-jfs.templates:1001 ../partman-jfs.templates:3001
msgid "jfs"
msgstr "jfs"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:2001
msgid "Computing the new state of the partition table..."
msgstr "Nieuwe staat van de schijfindelingstabel wordt berekend..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "Beginning"
msgstr "Begin"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "End"
msgstr "Einde"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:12002
msgid "Location for the new partition:"
msgstr "Lokatie van de nieuwe partitie"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:12002
msgid ""
"Please choose whether you want the new partition to be created at the "
"beginning or at the end of the available space."
msgstr ""
"Wilt u de nieuwe partitie aanmaken aan het begin of aan het einde van de "
"beschikbare ruimte?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Primary"
msgstr "Primair"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Logical"
msgstr "Logisch"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-partitioning.templates:13002
msgid "Type for the new partition:"
msgstr "Type van de nieuwe partitie:"

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001 ../partman-target.templates:11001
msgid "Help on partitioning"
msgstr "Hulp bij de schijfindeling"

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid ""
"Partitioning a hard drive consists of dividing it to create the space needed "
"to install your new system. You need to choose which partition(s) will be "
"used for the installation."
msgstr ""
"Een harde schijf indelen is de nodige ruimte erop creëren om uw nieuw "
"systeem te installeren. U moet kiezen welke partitie(s) voor de installatie "
"gebruikt moeten worden."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid "Select a free space to create partitions in it."
msgstr "Kies een vrije om er partities in aan te maken."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid ""
"Select a device to remove all partitions in it and create a new empty "
"partition table."
msgstr ""
"Kies een schijf om alle partities erop te verwijderen en een nieuwe lege "
"schijfindelingstabel aan te maken."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid ""
"Select a partition to remove it or to specify how it should be used. At a "
"bare minimum, you need one partition to contain the root of the file system "
"(whose mount point is /). Most people also feel that a separate swap "
"partition is a necessity. \"Swap\" is scratch space for an operating "
"system, which allows the system to use disk storage as \"virtual memory\"."
msgstr ""
"Kies een partitie om ze te verwijderen of aan te geven hoe ze gebruikt moet "
"worden. Minstens één partitie is vereist voor het basisbestandssysteem (i.e. "
"voor aankoppelpunt /). Voorts neemt men meestal een afzonderlijke partitie "
"voor wisselgeheugen (swap). 'Swap' is een kladblok dat het systeem in staat "
"stelt de harde schijf als 'virtueel geheugen' te gebruiken."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid ""
"When the partition is already formatted you may choose to keep and use the "
"existing data in the partition. Partitions that will be used in this way "
"are marked with \"${KEEP}\" in the main partitioning menu."
msgstr ""
"Als de partitie reeds geformatteerd is, kunt ervoor kiezen om de bestaande "
"gegevens in de partitie te bewaren. Op deze manier gebruikte partities "
"worden aangeven met '${KEEP}' in het schijfindelingshoofdmenu."

#. Type: note
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:1001
msgid ""
"In general you will want to format the partition with a newly created file "
"system. NOTE: all data in the partition will be irreversibly deleted. If "
"you decide to format a partition that is already formatted, it will be "
"marked with \"${DESTROY}\" in the main partitioning menu. Otherwise it will "
"be marked with \"${FORMAT}\"."
msgstr ""
"Meestal wordt de partitie geformatteerd met een nieuw gecreëerd "
"bestandssysteem. NOOT: alle gegevens in de partitie worden onherroepelijk "
"verwijderd. Een reeds geformatteerde partitie die u opnieuw laat "
"formatteren, krijgt in het schijfindelingshoofdmenu een '${DESTROY}'. Anders "
"wordt ze aangeduid met '${FORMAT}'."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../partman-target.templates:2001
msgid ""
"In order to start your new system, a so called boot loader is used. It can "
"be installed either in the master boot record of the first hard disk, or in "
"a partition. When the boot loader is installed in a partition, you must set "
"the bootable flag for it. Such a partition will be marked with "
"\"${BOOTABLE}\" in the main partitioning menu."
msgstr ""
"Om uw nieuwe systeem op te starten, wordt een zogenaamde bootloader "
"gebruikt. Deze kan geïnstalleerd worden ofwel in het 'master boot record' "
"van de eerste harde schijf, ofwel in een partitie. In het laatste geval "
"dient u de opstartbaar-vlag voor deze partitie te activeren. Zo'n partitie "
"wordt aangegeven met '${BOOTABLE}' in het hoofd-schijfindelingsmenu."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name (untranslatable in many languages)
#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#. Short file system name (untranslatable in many languages)
#: ../partman-xfs.templates:1001 ../partman-xfs.templates:3001
msgid "xfs"
msgstr "xfs"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. should not be more than 55 columns
#. pkgsel is the module that installs packages by running tasksel to
#. select "tasks". Please use "install *software*" and not
#. "install *packages*" which is less adapted for non technical users
#. :sl1:
#: ../pkgsel.templates:1001
msgid "Select and install software"
msgstr "Programmatuur selecteren en installeren"

#. Type: text
#. Description
#. This appears in a progress bar when running pkgsel
#. The text is used when pkgsel is launched, before it installs packages
#. :sl1:
#: ../pkgsel.templates:2001
msgid "Setting up..."
msgstr "Bezig met instellen..."

#. Type: text
#. Description
#. This appears in a progress bar when running pkgsel
#. The text is used when upgrading already installed packages.
#. :sl1:
#: ../pkgsel.templates:5001
msgid "Upgrading software..."
msgstr "Bezig met opwaarderen van programmatuur..."

#. Type: text
#. Description
#. This appears in a progress bar when running pkgsel
#. The text is used when running tasksel to allow selecting packages
#. Tasksel will then display its own screens
#. :sl1:
#: ../pkgsel.templates:6001
msgid "Running tasksel..."
msgstr "Bezig met uitvoeren van tasksel..."

#. Type: text
#. Description
#. This appears in a progress bar when running pkgsel
#. The text is used at the end of the installation phase while
#. cleaning up pkgsel's stuff
#. :sl1:
#: ../pkgsel.templates:7001
msgid "Cleaning up..."
msgstr "Bezig met opruimen..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../rescue-mode.templates:1001
msgid "Enter rescue mode"
msgstr "Ga 'reddingsmodus' binnen"

#. Type: text
#. Description
#. finish-install progress bar item
#. :sl1:
#: ../tzsetup-udeb.templates:1001
msgid "Saving the time zone..."
msgstr "De tijdzone wordt opgeslagen..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:5001
msgid "Allow login as root?"
msgstr "Wilt u aanmelden als 'root' toelaten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:5001
msgid ""
"If you choose not to allow root to log in, then a user account will be "
"created and given the power to become root using the 'sudo' command."
msgstr ""
"Wanneer u ervoor kiest om aanmelden als 'root' te verhinderen wordt er een "
"gebruikersaccount aangemaakt die de mogelijkheid krijgt om commando's uit te "
"voeren als 'root' via het 'sudo'-commando."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:6001
msgid "Root password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord (root):"

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:6001
msgid ""
"You need to set a password for 'root', the system administrative account. A "
"malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, "
"so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. "
"It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be "
"easily associated with you."
msgstr ""
"Er dient nu een wachtwoord gekozen te worden voor het beheerdersaccount "
"('root'). Omdat een onwetende of kwaadwillige gebruiker die zich als 'root' "
"aanmeldt rampzalige gevolgen kan hebben is het belangrijk dat het dit "
"wachtwoord moeilijk te raden is. Dit houdt in dat het geen woord mag zijn "
"uit het woordenboek, of iets dat makkelijk met u te associëren valt "
"(banknummer, huisdier, ...)."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:6001 ../user-setup-udeb.templates:13001
msgid ""
"A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation "
"and should be changed at regular intervals."
msgstr ""
"Een goed wachtwoord bevat een mengeling van letters, cijfers, leestekens, en "
"speciale tekens, en wordt regelmatig veranderd."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:6001
msgid ""
"The root user should not have an empty password. If you leave this empty, "
"the root account will be disabled and the system's initial user account will "
"be given the power to become root using the \"sudo\" command."
msgstr ""
"Het beheerdersaccount behoort geen leeg wachtwoord te hebben. Als u dit leeg "
"laat wordt het beheerdersaccount uitgeschakeld en krijgt het eerste "
"gebruikersaccount de mogelijkheid om commando's uit te voeren als 'root' via "
"het commando 'sudo'."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:6001
msgid "Note that you will not be able to see the password as you type it."
msgstr "Merk op dat u het wachtwoord niet kunt zien terwijl u het typt."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:7001
msgid ""
"Please enter the same root password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Ter controle op eventuele typfouten dient u het beheerderswachtwoord "
"nogmaals in te voeren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:9001
msgid "Full name for the new user:"
msgstr "Wat is de volledige naam van de nieuwe gebruiker?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:9001
msgid ""
"A user account will be created for you to use instead of the root account "
"for non-administrative activities."
msgstr ""
"Er wordt een gebruikersaccount voor u aangemaakt. Het is sterk aan te raden "
"om deze te gebruiken (i.p.v. het beheerdersaccount) wanneer u niet met het "
"beheer van dit systeem bezig bent."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:9001
msgid ""
"Please enter the real name of this user. This information will be used for "
"instance as default origin for emails sent by this user as well as any "
"program which displays or uses the user's real name. Your full name is a "
"reasonable choice."
msgstr ""
"Gelieve de 'echte' naam van de gebruiker in te voeren. Deze informatie wordt "
"o.a. standaard gebruikt als afzender voor e-mails die door de gebruiker "
"verstuurd worden, maar ook door andere programma's die de naam van de "
"gebruiker weergeven of gebruiken. Uw volledige naam is een goede keuze."

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:10001
msgid "Username for your account:"
msgstr "Wat is de gebruikersnaam voor uw account?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Select a username for the new account. Your first name is a reasonable "
"choice. The username should start with a lower-case letter, which can be "
"followed by any combination of numbers and more lower-case letters."
msgstr ""
"Wat is de gebruikersnaam voor het nieuwe account? Uw voornaam is een "
"redelijke keuze. Merk op dat een gebruikersnaam dient te beginnen met een "
"kleine letter, eventueel gevolgd door een combinatie van kleine letters en "
"cijfers."

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:13001
msgid "Choose a password for the new user:"
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de nieuwe gebruiker?"

#. Type: password
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:14001
msgid ""
"Please enter the same user password again to verify you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Ter controle op eventuele typfouten dient u hetzelfde wachtwoord nogmaals in "
"te voeren."

#. Type: title
#. Description
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Set up users and passwords"
msgstr "Gebruikers en wachtwoorden instellen"

#. Type: text
#. Description
#. finish-install progress bar item
#. :sl1:
#: ../user-setup-udeb.templates:18001
msgid "Setting users and passwords..."
msgstr "Gebruikers en wachtwoorden instellen..."

Reply to: