[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/ports/hurd/hurd-doc-utils.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd
dutch/ports/hurd/hurd-doc-utils.wml als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd --- Documentatie" NOHEADER="yes"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="cdc565969852e30580c3ad8ce3e7952261f03573"

<h1>Debian GNU/Hurd</h1>

<table border="2"
    summary="Index of GNU/Hurd utilities">

<caption><em>Index van GNU/Hurd-hulpprogramma's:</em></caption>

<tr>
 <th><a href="#syncfs" name="TOC_syncfs" type="text/html">
   Bestandssystemen synchroniseren</a></th>
 <th>&quot;<code>syncfs</code>&quot;</th>
</tr>
<tr>
 <th><a href="#showtrans" name="TOC_showtrans" type="text/html">
   De passieve translator van een BESTAND tonen</a></th>
 <th>&quot;<code>showtrans</code>&quot;</th>
</tr>
<tr>
 <th><a href="#devprobe" name="TOC_devprobe" type="text/html">
   Zoeken naar hardwareapparaten</a></th>
 <th>&quot;<code>devprobe</code>&quot;</th>
</tr>

#Uncomment and fill the blanks...
#<tr>
# <th><a href="#" name="TOC_" type="text/html">
#   The server</a></th>
# <th>&quot;<code></code>&quot;</th>
#</tr>
</table>


<h2 class="center"><a href="#TOC_syncfs" name="syncfs" type="text/html">
Bestandssystemen synchroniseren - &quot;<code>syncfs</code>&quot;</a></h2>

<p>
<code>syncfs</code> kan worden gebruikt om de schrijfcache van schijfbestandssystemen leeg te maken.

<p>
Uitvoeren van &quot;<code>/bin/syncfs --help</code>&quot; geeft:
<br>
<pre>
Gebruik: syncfs [BESTAND...]
 Afdwingen dat alle hangende schrijfbewerkingen op schijf onmiddellijk worden uitgevoerd

 -s, --synchronous  Wachten tot alle schrijfbewerkingen op de schijf zijn voltooid
 -c, --no-children  Geen onderliggende bestandssystemen synchroniseren
 -?, --help      Deze hulplijst weergeven
   --usage     Een kort bericht over het gebruik weergeven
 -V, --version    Programmaversie weergeven

 Het bestandssysteem dat elk BESTAND bevat wordt gesynchroniseerd, evenals zijn
 onderliggende bestandssystemen, tenzij --no-children is gespecificeerd. Zonder
 argument BESTAND wordt het basisbestandssysteem gesynchroniseerd.

Meld bugs aan bug-hurd@gnu.org.
</pre>

<h2 class="center"><a href="#TOC_showtrans" name="showtrans" type="text/html">
De passieve translator van een BESTAND tonen - &quot;<code>showtrans</code>&quot;</a></h2>

<p>
Als u wilt weten welke passieve translator is verbonden met een eventuele inode,
gebruik dan <code>settrans</code> om dat uit te zoeken.

<p>
Uitvoeren van &quot;<code>/bin/showtrans --help</code>&quot; geeft:
<br>
<pre>
Gebruik: showtrans BESTAND...
 De passieve translator van BESTAND tonen...

 -p, --prefix    Altijd `BESTANDSNAAM: ' weergeven voor translators
 -P, --no-prefix   Nooit `BESTANDSNAAM: ' weergeven voor translators
 -s, --silent    Geen uitvoer; nuttig bij controleren van foutstatus
 -t, --translated  Alleen bestanden met translators weergeven

 Het argument BESTAND in de vorm van `-' geeft de translator weer op de node
 gekoppeld aan standaardinvoer.

</pre>

<h2 class="center"><a href="#TOC_devprobe" name="devprobe" type="text/html">
Zoeken naar hardwareapparaten - &quot;<code>devprobe</code>&quot;</a></h2>

<p>
Het hulpprogramma <code>devprobe</code> zoekt naar een of meerdere Mach-apparaten. Geef de namen op als argumenten op de commandoregel: als sommige apparaten bestaan, zal het hun namen één per regel echoën en succesvol afsluiten, anders zal het 1 teruggeven. De geboden opties maken het gemakkelijker om dit hulpprogramma in batchmodus te gebruiken.

<p>
Uitvoeren van &quot;<code>/bin/devprobe --help</code>&quot; geeft:
<br>
<pre>
Gebruik: devprobe APPARAATNAAM...
 Controleren op het bestaan van mach-apparaat APPARAATNAAM...

 -s, --silent        Gevonden apparaten niet weergeven
 -f, --first         Stoppen na het eerste gevonden apparaat

 De afsluitcode is 0 als er apparaten werden gevonden.
</pre>

#Uncomment and fill the blanks...
#<h2 class="center"><a href="#TOC_" name="" type="text/html">
#The server - &quot;<code></code>&quot;</a></h2>
#
#<p>
#A server for .
#
#<p>
#Running &quot;<code>/hurd/ --help</code>&quot; gives:
#<br>
#<pre>
#
#</pre>

Reply to: