[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In de git-opslagplaats release-notes werd de vertaling van
nl/issues.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index ef76a2a4..b20ebad5 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2023-03-18 21:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-03-18 21:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2023-04-04 21:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-04 23:50+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -250,13 +250,67 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:137
+msgid "Package fcitx and fcitx5 can no longer be installed together"
+msgstr ""
+"De pakketten fcitx en fcitx5 kunnen niet langer samen geïnstalleerd worden"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:139
+msgid ""
+"Package <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and <systemitem role="
+"\"package\">fcitx5</systemitem> provide version 4 and version 5 of the "
+"popular Fcitx Input Method Framework. Following upstream author's "
+"recommendation, they can no longer be co-installed on the same operating "
+"system. Users should determine which version of Fcitx is to be kept if they "
+"had co-installed <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and "
+"<systemitem role=\"package\">fcitx5</systemitem> previously."
+msgstr ""
+"Pakket <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role="
+"\"package\">fcitx5</systemitem> bieden versie 4 en versie 5 van het "
+"populaire Fcitx Input Method Framework (invoermethoderaamwerk). In opvolging "
+"van de aanbeveling van de bovenstroomse auteur kunnen ze niet langer samen "
+"worden geïnstalleerd op hetzelfde besturingssysteem. Gebruikers moeten "
+"bepalen welke versie van Fcitx behouden moet blijven als ze eerder "
+"<systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role=\"package"
+"\">fcitx5</systemitem> samen hadden geïnstalleerd."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:148
+msgid ""
+"Before the upgrade, users are strongly encouraged to purge all related "
+"packages for the unwanted Fcitx version (<literal>fcitx-*</literal> for "
+"Fcitx 4, and <literal>fcitx5-*</literal> for Fcitx 5). When the upgrade is "
+"finished, consider executing the <command>im-config</command> again to "
+"select the desired input method framework to be used in the system."
+msgstr ""
+"Gebruikers worden sterk aangeraden om vóór de upgrade alle pakketten die "
+"verband houden met de ongewenste Fcitx-versie, te verwijderen "
+"(<literal>fcitx-*</literal> voor Fcitx 4, en <literal>fcitx5-*</literal> "
+"voor Fcitx 5). Als de upgrade is voltooid, kunt u overwegen het <command>im-"
+"config</command> opnieuw uit te voeren om het voor het systeem gewenste "
+"invoermethoderaamwerk te selecteren."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:155
+msgid ""
+"You can read more background information in <ulink url=\"https://lists.";
+"debian.org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\"> the previous "
+"announcement posted in the mailing list</ulink> (text written in Simplified "
+"Chinese)."
+msgstr ""
+"U kunt meer achtergrondinformatie lezen in <ulink url=\"https://lists.debian.";
+"org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\">de vorige aankondiging in de "
+"mailinglijst</ulink> (tekst geschreven in Vereenvoudigd Chinees)."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:163
 msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
 msgstr ""
 "Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
 "gebeuren"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:140
+#: en/issues.dbk:166
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
@@ -267,7 +321,7 @@ msgstr ""
 "er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:147
+#: en/issues.dbk:173
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
@@ -287,7 +341,7 @@ msgstr ""
 #. </listitem>
 #. </itemizedlist
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:153
+#: en/issues.dbk:179
 #, no-wrap
 msgid ""
 "\tadd list of items here\n"
@@ -299,17 +353,17 @@ msgstr ""
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:166
+#: en/issues.dbk:192
 msgid "Items not limited to the upgrade process"
 msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:168
+#: en/issues.dbk:194
 msgid "Limitations in security support"
 msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:170
+#: en/issues.dbk:196
 msgid ""
 "There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
 "backports for security issues. These are covered in the following "
@@ -321,7 +375,7 @@ msgstr ""
 "de volgende paragrafen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:176
+#: en/issues.dbk:202
 msgid ""
 "The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
 "systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
@@ -331,12 +385,12 @@ msgstr ""
 "geïnstalleerde pakketten na te gaan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:184
+#: en/issues.dbk:210
 msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
 msgstr "Beveiligingstoestand van webbrowsers en hun weergavemechanismen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
-#: en/issues.dbk:193
+#: en/issues.dbk:219
 msgid ""
 "These engines are shipped in a number of different source packages and the "
 "concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
@@ -350,7 +404,7 @@ msgstr ""
 "nieuwe wpewebkit."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:186
+#: en/issues.dbk:212
 msgid ""
 "Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
 "steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
@@ -379,7 +433,7 @@ msgstr ""
 "<emphasis>wel</emphasis> gedekt door de beveiligingsondersteuning."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:204
+#: en/issues.dbk:230
 msgid ""
 "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
 "kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
@@ -391,12 +445,12 @@ msgstr ""
 "Thunderbird."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:214
+#: en/issues.dbk:240
 msgid "OpenJDK 21"
 msgstr "OpenJDK 21"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:216
+#: en/issues.dbk:242
 msgid ""
 "Debian &releasename; comes with an early access version of <literal>OpenJDK "
 "21</literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
@@ -417,12 +471,12 @@ msgstr ""
 "bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:230
+#: en/issues.dbk:256
 msgid "Go-based packages"
 msgstr "OP Go gebaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:232
+#: en/issues.dbk:258
 msgid ""
 "The Debian infrastructure currently has problems with rebuilding packages of "
 "types that systematically use static linking. Before buster this wasn't a "
@@ -438,7 +492,7 @@ msgstr ""
 "verbeterd is om ze te kunnen behandelen op een wijze die te onderhouden valt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:241
+#: en/issues.dbk:267
 msgid ""
 "If updates are warranted for Go development libraries, they can only come "
 "via regular point releases, which may be slow in arriving."
@@ -448,12 +502,12 @@ msgstr ""
 "zich laten wachten."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:249
+#: en/issues.dbk:275
 msgid "Python Interpreters marked externally-managed"
 msgstr "Python-interpreters als extern beheerd gemarkeerd"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:251
+#: en/issues.dbk:277
 msgid ""
 "The Debian provided python3 interpreter packages (<systemitem role=\"package"
 "\">python3.11</systemitem> and <systemitem role=\"package\">pypy3</"
@@ -474,7 +528,7 @@ msgstr ""
 "packages</literal> is opgegeven."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:262
+#: en/issues.dbk:288
 msgid ""
 "If you need to install a Python application (or version) that isn't packaged "
 "in Debian, we recommend that you install it with <command>pipx</command> (in "
@@ -491,7 +545,7 @@ msgstr ""
 "zijn vereisten daarin installeren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:271
+#: en/issues.dbk:297
 msgid ""
 "If you need to install a Python library module (or version) that isn't "
 "packaged in Debian, we recommend installing it into a virtualenv, where "
@@ -522,7 +576,7 @@ msgstr ""
 "<replaceable>blabla</replaceable> </command>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:287
+#: en/issues.dbk:313
 msgid ""
 "See <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> for more "
 "details."
@@ -531,27 +585,27 @@ msgstr ""
 "details."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:294
+#: en/issues.dbk:320
 msgid "Something"
 msgstr "Iets"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:296
+#: en/issues.dbk:322
 msgid "Text."
 msgstr "Tekst."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:303
+#: en/issues.dbk:329
 msgid "Obsolescence and deprecation"
 msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:305
+#: en/issues.dbk:331
 msgid "Noteworthy obsolete packages"
 msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:307
+#: en/issues.dbk:333
 msgid ""
 "The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
 "linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
@@ -560,7 +614,7 @@ msgstr ""
 "pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:310
+#: en/issues.dbk:336
 #, no-wrap
 msgid ""
 "     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
@@ -582,12 +636,12 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:320
+#: en/issues.dbk:346
 msgid "The list of obsolete packages includes:"
 msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:325
+#: en/issues.dbk:351
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> package has been removed "
 "from &releasename;. The successor of foo is <systemitem role=\"package"
@@ -598,7 +652,7 @@ msgstr ""
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:330
+#: en/issues.dbk:356
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. Its functionalities are now covered by "
@@ -611,7 +665,7 @@ msgstr ""
 "role=\"package\">libnss-sss</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:336
+#: en/issues.dbk:362
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. Its replacement is <systemitem role=\"package"
@@ -622,7 +676,7 @@ msgstr ""
 "\">libpam-ldapd</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:341
+#: en/issues.dbk:367
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. In its stead, please use <command>blockdev --"
@@ -634,12 +688,12 @@ msgstr ""
 "flushbufs</command> uit <systemitem role=\"package\">util-linux</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:353
+#: en/issues.dbk:379
 msgid "Deprecated components for &releasename;"
 msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:355
+#: en/issues.dbk:381
 msgid ""
 "With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
 "&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
@@ -652,12 +706,12 @@ msgstr ""
 "de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:361
+#: en/issues.dbk:387
 msgid "This includes the following features:"
 msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:368
+#: en/issues.dbk:394
 msgid ""
 "Development of the NSS service <literal>gw_name</literal> stopped in 2015. "
 "The associated package <systemitem role=\"package\">libnss-gw-name</"
@@ -672,12 +726,12 @@ msgstr ""
 "<systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</systemitem> te gebruiken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:381
+#: en/issues.dbk:407
 msgid "No-longer-supported hardware"
 msgstr "Niet langer ondersteunde hardware"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:383
+#: en/issues.dbk:409
 msgid ""
 "For a number of `arch`-based devices that were supported in "
 "&oldreleasename;, it is no longer viable for Debian to build the required "
@@ -690,12 +744,12 @@ msgstr ""
 "niet-ondersteunde apparaten zijn:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:391
+#: en/issues.dbk:417
 msgid "foo"
 msgstr "foo"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:396
+#: en/issues.dbk:422
 msgid ""
 "Users of these platforms who wish to upgrade to &releasename; nevertheless "
 "should keep the &oldreleasename; APT sources enabled. Before upgrading they "
@@ -707,7 +761,7 @@ msgstr ""
 "volgende bevat:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:401
+#: en/issues.dbk:427
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Package: linux-image-marvell\n"
@@ -721,7 +775,7 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:405
+#: en/issues.dbk:431
 msgid ""
 "The security support for this configuration will only last until "
 "&oldreleasename;'s End Of Life."
@@ -730,12 +784,12 @@ msgstr ""
 "einde van de levensduur van &oldreleasename; blijven duren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:412
+#: en/issues.dbk:438
 msgid "Known severe bugs"
 msgstr "Bekende ernstige bugs"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:414
+#: en/issues.dbk:440
 msgid ""
 "Although Debian releases when it's ready, that unfortunately doesn't mean "
 "there are no known bugs. As part of the release process all the bugs of "
@@ -759,32 +813,32 @@ msgstr ""
 "van vrijgeven en zijn het vermelden waard in dit document:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:432
+#: en/issues.dbk:458
 msgid "Bug number"
 msgstr "Bugnummer"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:433
+#: en/issues.dbk:459
 msgid "Package (source or binary)"
 msgstr "Pakket (broncode of binair)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:434
+#: en/issues.dbk:460
 msgid "Description"
 msgstr "Beschrijving"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:440
+#: en/issues.dbk:466
 msgid "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
 msgstr "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:441
+#: en/issues.dbk:467
 msgid "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
 msgstr "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:442
+#: en/issues.dbk:468
 msgid ""
 "ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't "
 "update /etc/ssl/certs/java/cacerts"
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021-2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2023-04-04 21:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-04 23:50+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering "
"van &oldreleasename; naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:29
msgid "Non-free firmware moved to its own component in the archive"
msgstr ""
"Niet-vrije firmware verplaatst naar zijn eigen component in het archief"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:32
msgid ""
"As described in <xref linkend=\"archive-areas\"/>, non-free firmware "
"packages are now served from a dedicated archive component, called "
"<literal>non-free-firmware</literal>. To ensure installed non-free firmware "
"packages receive proper upgrades, changes to the APT configuration are "
"required. Assuming the <literal>non-free</literal> component was only added "
"to the APT sources-list to install firmware, the updated APT source-list "
"entry could look like:"
msgstr ""
"Zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"archive-areas\"/>, worden niet-"
"vrije firmwarepakketten nu geleverd vanuit een speciale archiefcomponent, "
"genaamd <literal>non-free-firmware</literal>. Om ervoor te zorgen dat "
"geïnstalleerde niet-vrije firmwarepakketten de juiste upgrades krijgen, zijn "
"wijzigingen in de APT-configuratie nodig. Ervan uitgaande dat de "
"<literal>non-free</literal> component alleen is toegevoegd aan de "
"bronnenlijst van APT om firmware te installeren, zou de bijgewerkte "
"vermelding in de bronnenlijst van APT er als volgt uit kunnen zien:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:42
#, no-wrap
msgid "deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware"
msgstr "deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:45
msgid ""
"If you were pointed to this chapter by <command>apt</command> you can "
"prevent it from continuously notifying you about this change by creating an "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/apt/apt.conf.5.html\">apt.conf(5)</"
"ulink> file named <filename>/etc/apt/apt.conf.d/no-bookworm-firmware.conf</"
"filename> with the following content:"
msgstr ""
"Als u door <command>apt</command> naar dit hoofdstuk bent verwezen, kunt u "
"voorkomen dat het u continu op de hoogte stelt van deze wijziging door een "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/apt/apt.conf.5.html\">apt.conf(5)</"
"ulink>-bestand aan te maken met de naam <filename>/etc/apt/apt.conf.d/no-"
"bookworm-firmware.conf</filename> en met de volgende inhoud:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:54
#, no-wrap
msgid "APT::Get::Update::SourceListWarnings::NonFreeFirmware \"false\";"
msgstr "APT::Get::Update::SourceListWarnings::NonFreeFirmware \"false\";"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:60
msgid "Puppet configuration management system upgraded to 7"
msgstr "Puppet configuratiebeheersysteem opgewaardeerd naar 7"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:62
msgid ""
"Puppet has been upgraded from 5 to 7, skipping the Puppet 6 series "
"altogether. This introduces major changes to the Puppet ecosystem."
msgstr ""
"Puppet is opgewaardeerd van 5 naar 7, waarbij de Puppet 6-serie helemaal "
"wordt overgeslagen. Dit introduceert grote veranderingen in het Puppet-"
"ecosysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:67
msgid ""
"The classic Ruby-based Puppet Master 5.5.x application has been deprecated "
"upstream and is no longer available in Debian. It is replaced by Puppet "
"Server 7.x, provided by the <systemitem role=\"package\">puppetserver</"
"systemitem> package. The package is automatically installed as a dependency "
"of the transitional <systemitem role=\"package\">puppet-master</systemitem> "
"package."
msgstr ""
"De klassieke op Ruby gebaseerde toepassing Puppet Master 5.5.x werd door de "
"bovenstroomse ontwikkelaars verouderd verklaard en is niet langer "
"beschikbaar in Debian. Ze wordt vervangen door Puppet Server 7.x, geleverd "
"door het pakket <systemitem role=\"package\">puppetserver</systemitem>. Het "
"pakket wordt automatisch geïnstalleerd als een vereiste van het "
"overgangspakket <systemitem role=\"package\">puppet-master</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:75
msgid ""
"In some cases, Puppet Server is a drop-in replacement for Puppet Master, but "
"you should review the configuration files available under <literal>/etc/"
"puppet/puppetserver</literal> to ensure the new defaults are suitable for "
"your deployment. In particular the legacy format for the <literal>auth.conf</"
"literal> file is deprecated, see the <ulink url=\"https://www.puppet.com/";
"docs/puppet/7/server/config_file_auth.html\">auth.conf documentation</ulink> "
"for details."
msgstr ""
"In sommige gevallen is Puppet Server een eenvoudige vervanging voor Puppet "
"Master, maar u dient de configuratiebestanden te bekijken die beschikbaar "
"zijn onder <literal>/etc/puppet/puppetserver</literal> om er zeker van te "
"zijn dat de nieuwe standaardinstellingen geschikt zijn voor uw "
"implementatie. Met name de vroegere indeling voor het bestand <literal>auth."
"conf</literal> is verouderd, zie de <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/";
"puppet/7/server/config_file_auth.html\" >auth.conf-documentatie</ulink> voor "
"details."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:86
msgid ""
"The recommended approach is to upgrade the server before clients. The Puppet "
"7 Server is <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/puppet/7/server/";
"compatibility_with_puppet_agent.html\"> backwards compatible with older "
"clients</ulink>; a Puppet 5 Server can still handle upgraded agents but "
"cannot register new Puppet 7 agents. So if you deploy new Puppet 7 agents "
"before upgrading the server, you will not be able to add them to the fleet."
msgstr ""
"De aanbevolen aanpak is om de server vóór de clients op te waarderen. De "
"Puppet 7 Server is <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/puppet/7/server/";
"compatibility_with_puppet_agent.html\"> achterwaarts compatibel met oudere "
"clients</ulink>; een Puppet 5 Server kan nog steeds omgaan met "
"opgewaardeerde clients (agents), maar kan geen nieuwe Puppet 7 agents "
"registreren. Dus als u nieuwe Puppet 7 agents inzet voordat u de server hebt "
"opgewaardeerd, kunt u ze niet aan de vloot toevoegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:96
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">puppet</systemitem> package has been "
"replaced by the <systemitem role=\"package\">puppet-agent</systemitem> "
"package and is now a transitional package to ensure a smooth upgrade."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">puppet</systemitem> werd vervangen "
"door het pakket <systemitem role=\"package\">puppet-agent</systemitem> en is "
"nu een overgangspakket om een vlotte opwaardering te garanderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:102
msgid ""
"Finally, the <systemitem role=\"package\">puppetdb</systemitem> package was "
"removed in bullseye but is reintroduced in bookworm."
msgstr ""
"Tenslotte werd het pakket <systemitem role=\"package\">puppetdb</systemitem> "
"verwijderd uit bullseye maar opnieuw geïntroduceerd in bookworm."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:109
msgid "youtube-dl replaced with yt-dlp"
msgstr "youtube-dl vervangen door yt-dlp"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:111
msgid ""
"The popular tool <systemitem role=\"package\">youtube-dl</systemitem>, which "
"can download videos from a large variety of websites (including, but not "
"limited to, YouTube) is no longer included in &debian;. Instead, it has "
"been replaced with an empty transitional package that pulls in the "
"<systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> package instead. "
"<systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> is a fork of <systemitem "
"role=\"package\">youtube-dl</systemitem> where new development is currently "
"happening."
msgstr ""
"Het populaire hulpmiddel <systemitem role=\"package\">youtube-dl</"
"systemitem>, dat video's van een grote verscheidenheid aan websites kan "
"downloaden (inclusief, maar niet beperkt tot YouTube), is niet langer "
"opgenomen in &debian;. Het is vervangen door een leeg overgangspakket dat in "
"de plaats ervan het pakket <systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> "
"binnenhaalt. <systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> is een "
"afsplitsing van <systemitem role=\"package\">youtube-dl</systemitem> waar "
"momenteel nieuwe ontwikkeling plaatsvindt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:122
msgid ""
"There are no compatibility wrappers provided, so you'll need to modify your "
"scripts and personal behavior to call <command>yt-dlp</command> instead of "
"<command>youtube-dl</command>. The functionality should be mostly the same, "
"although some options and behavioral details have changed. Be sure to check "
"<command>yt-dlp</command>'s <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/yt-dlp/yt-"
"dlp.1.html\">man page</ulink> for details, and in particular the <ulink url="
"\"&url-man;&releasename;/yt-dlp/yt-dlp.1.html#Differences_in_default_behavior"
"\">Differences in default behavior</ulink> section."
msgstr ""
"Er zijn geen compatibiliteitsomkaderingen voorzien, dus u zult uw scripts en "
"persoonlijk gedrag moeten aanpassen om <command>yt-dlp</command> aan te "
"roepen in plaats van <command>youtube-dl</command>. De functionaliteit zou "
"grotendeels hetzelfde moeten zijn, hoewel sommige opties en gedragsdetails "
"zijn veranderd. Zorg ervoor dat u de <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/yt-"
"dlp/yt-dlp.1 .html\">man-pagina</ulink> raadpleegt voor details, en in het "
"bijzonder de sectie over <ulink url=\"&url-man;&releasename;/yt-dlp/yt-dlp.1."
"html#Differences_in_default_behavior\">Verschillen in standaardgedrag</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:137
msgid "Package fcitx and fcitx5 can no longer be installed together"
msgstr ""
"De pakketten fcitx en fcitx5 kunnen niet langer samen geïnstalleerd worden"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:139
msgid ""
"Package <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">fcitx5</systemitem> provide version 4 and version 5 of the "
"popular Fcitx Input Method Framework. Following upstream author's "
"recommendation, they can no longer be co-installed on the same operating "
"system. Users should determine which version of Fcitx is to be kept if they "
"had co-installed <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">fcitx5</systemitem> previously."
msgstr ""
"Pakket <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role="
"\"package\">fcitx5</systemitem> bieden versie 4 en versie 5 van het "
"populaire Fcitx Input Method Framework (invoermethoderaamwerk). In opvolging "
"van de aanbeveling van de bovenstroomse auteur kunnen ze niet langer samen "
"worden geïnstalleerd op hetzelfde besturingssysteem. Gebruikers moeten "
"bepalen welke versie van Fcitx behouden moet blijven als ze eerder "
"<systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">fcitx5</systemitem> samen hadden geïnstalleerd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:148
msgid ""
"Before the upgrade, users are strongly encouraged to purge all related "
"packages for the unwanted Fcitx version (<literal>fcitx-*</literal> for "
"Fcitx 4, and <literal>fcitx5-*</literal> for Fcitx 5). When the upgrade is "
"finished, consider executing the <command>im-config</command> again to "
"select the desired input method framework to be used in the system."
msgstr ""
"Gebruikers worden sterk aangeraden om vóór de upgrade alle pakketten die "
"verband houden met de ongewenste Fcitx-versie, te verwijderen "
"(<literal>fcitx-*</literal> voor Fcitx 4, en <literal>fcitx5-*</literal> "
"voor Fcitx 5). Als de upgrade is voltooid, kunt u overwegen het <command>im-"
"config</command> opnieuw uit te voeren om het voor het systeem gewenste "
"invoermethoderaamwerk te selecteren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:155
msgid ""
"You can read more background information in <ulink url=\"https://lists.";
"debian.org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\"> the previous "
"announcement posted in the mailing list</ulink> (text written in Simplified "
"Chinese)."
msgstr ""
"U kunt meer achtergrondinformatie lezen in <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\">de vorige aankondiging in de "
"mailinglijst</ulink> (tekst geschreven in Vereenvoudigd Chinees)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:163
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:166
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn "
"er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:173
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen "
"waarvoor gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart "
"van de computer."

#
#. itemizedlist>
#. <listitem>
#. <para>
#. bla bla blah
#. </para>
#. </listitem>
#. </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:179
#, no-wrap
msgid ""
"\tadd list of items here\n"
"\t\n"
"   "
msgstr ""
"\thier een lijst met items toevoegen\n"
"\t\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:192
msgid "Items not limited to the upgrade process"
msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:194
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:196
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following "
"subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen "
"de volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:202
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
"systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:210
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Beveiligingstoestand van webbrowsers en hun weergavemechanismen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:219
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
"web rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"webkit2gtk and the new wpewebkit."
msgstr ""
"Deze mechanismen worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze "
"beschikbaar stellen. De bezorgdheid betreft ook de weergavemechanismen die "
"hier niet expliciet vermeld worden, met uitzondering van webkit2gtk eb het "
"nieuwe wpewebkit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:212
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
"and partial lack of upstream support in the form of long term branches make "
"it very difficult to support these browsers and engines with backported "
"security fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely "
"difficult to update to newer upstream releases. Therefore, browsers built "
"upon e.g. the webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id="
"\"0\"/> are included in &releasename;, but not covered by security support. "
"These browsers should not be used against untrusted websites. The "
"webkit2gtk and wpewebkit engines <emphasis>are</emphasis> covered by "
"security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browsermechanismen die te maken hebben "
"met een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning "
"in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en "
"hun mechanismen te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies "
"op te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop "
"de mechanismen webkit en khtml<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel "
"opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare "
"websites moeten bezoeken. De mechanismen webkit2gtk en wpewebkit worden "
"<emphasis>wel</emphasis> gedekt door de beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:230
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren "
"voor de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:240
msgid "OpenJDK 21"
msgstr "OpenJDK 21"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:242
msgid ""
"Debian &releasename; comes with an early access version of <literal>OpenJDK "
"21</literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
"<literal>OpenJDK 17</literal>), to avoid the rather tedious bootstrap "
"process. The plan is for <literal>OpenJDK 21</literal> to receive an update "
"in &releasename; to the final upstream release announced for September 2023, "
"followed by security updates on a best effort basis, but users should not "
"expect to see updates for every quarterly upstream security update."
msgstr ""
"Debian &releasename; bevat een versie van <literal>OpenJDK 21</literal> (de "
"verwachte toekomstige <literal>LTS</literal>-versie van <literal>OpenJDK</"
"literal> na <literal>OpenJDK 17</literal>) waartoe vroegtijdige toegang "
"verleend werd, om het nogal omslachtige bootstrapproces te vermijden. Voor "
"<literal>OpenJDK 21</literal> wordt in &releasename; een opwaardering "
"voorzien naar de uiteindelijke bovenstroomse uitgave die aangekondigd is "
"voor september 2023, gevolgd door beveiligingsupdates naar best vermogen, "
"maar gebruikers mogen niet verwachten dat er een update komt bij elke "
"bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:256
msgid "Go-based packages"
msgstr "OP Go gebaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:258
msgid ""
"The Debian infrastructure currently has problems with rebuilding packages of "
"types that systematically use static linking. Before buster this wasn't a "
"problem in practice, but with the growth of the Go ecosystem it means that "
"Go-based packages will be covered by limited security support until the "
"infrastructure is improved to deal with them maintainably."
msgstr ""
"De infrastructuur van Debian heeft momenteel problemen met het opnieuw "
"opbouwen van pakketten die systematisch gebruik maken van statische "
"koppelingen. In de praktijk was dit voor buster geen probleem, maar met de "
"groei van het Go-ecosysteem betekent dit dat op Go gebaseerde pakketten een "
"beperkte beveiligingsondersteuning zullen krijgen, totdat de infrastructuur "
"verbeterd is om ze te kunnen behandelen op een wijze die te onderhouden valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:267
msgid ""
"If updates are warranted for Go development libraries, they can only come "
"via regular point releases, which may be slow in arriving."
msgstr ""
"Als updates voor Go-ontwikkelingsbibliotheken gerechtvaardigd zijn, zullen "
"deze enkel via reguliere tussenreleases kunnen gebeuren en deze kunnen op "
"zich laten wachten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:275
msgid "Python Interpreters marked externally-managed"
msgstr "Python-interpreters als extern beheerd gemarkeerd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:277
msgid ""
"The Debian provided python3 interpreter packages (<systemitem role=\"package"
"\">python3.11</systemitem> and <systemitem role=\"package\">pypy3</"
"systemitem>) are now marked as being externally-managed, following <ulink "
"url=\"https://peps.python.org/pep-0668/\";>PEP-668</ulink>. The version of "
"<systemitem role=\"package\">python3-pip</systemitem> provided in Debian "
"follows this, and will refuse to manually install packages on Debian's "
"python interpreters, unless the <literal>--break-system-packages</literal> "
"option is specified."
msgstr ""
"De door Debian geleverde python3-interpreterpakketten (<systemitem role="
"\"package\">python3.11</systemitem> en <systemitem role=\"package\">pypy3</"
"systemitem>) zijn nu gemarkeerd als extern beheerd, in navolging van <ulink "
"url =\"https://peps.python.org/pep-0668/\";>PEP-668</ulink>. De versie van "
"<systemitem role=\"package\">python3-pip</systemitem> in Debian gedraagt "
"zich hiernaar en zal weigeren pakketten handmatig te installeren op de "
"python-interpreters van Debian, tenzij de optie <literal>--break-system-"
"packages</literal> is opgegeven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:288
msgid ""
"If you need to install a Python application (or version) that isn't packaged "
"in Debian, we recommend that you install it with <command>pipx</command> (in "
"the <systemitem role=\"package\">pipx</systemitem> Debian package). "
"<command>pipx</command> will set up an environment isolated from other "
"applications and system Python modules, and install the application and its "
"dependencies into that."
msgstr ""
"Als u een Python-toepassing (of versie) moet installeren die niet wordt "
"verpakt in Debian, raden we u aan die te installeren met <command>pipx</"
"command> (in het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">pipx</systemitem "
">). <command>pipx</command> zal een omgeving opzetten die geïsoleerd is van "
"andere toepassingen en Python-modules op het systeem, en de toepassing en "
"zijn vereisten daarin installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:297
msgid ""
"If you need to install a Python library module (or version) that isn't "
"packaged in Debian, we recommend installing it into a virtualenv, where "
"possible. You can create virtualenvs with the <literal>venv</literal> Python "
"stdlib module (in the <systemitem role=\"package\">python3-venv</systemitem> "
"Debian package) or the <command>virtualenv</command> Python 3rd-party tool "
"(in the <systemitem role=\"package\">virtualenv</systemitem> Debian "
"package). For example, instead of running <command>pip install --user "
"<replaceable>foo</replaceable></command>, run: <command> mkdir -p ~/.venvs "
"&amp;&amp; python3 -m venv ~/.venvs/<replaceable>foo</replaceable> &amp;"
"&amp; ~/.venvs/<replaceable>foo</replaceable>/bin/python -m pip install "
"<replaceable>foo</replaceable> </command> to install it in a dedicated "
"virtualenv."
msgstr ""
"Als u een Python-bibliotheekmodule (of -versie) moet installeren die niet in "
"Debian wordt verpakt, raden we u aan die waar mogelijk in een virtuele "
"omgeving (virtualenv) te installeren. U kunt virtuele omgevingen "
"(virtualenvs) maken met de Python stdlib-module <literal>venv</literal> (in "
"het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">python3-venv</systemitem>) of "
"met het van derden afkomstige Python-hulpmiddel <command>virtualenv</"
"command> (in het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">virtualenv</"
"systemitem>). Bijvoorbeeld, in plaats van het commando <command>pip install "
"--user <replaceable>blabla</replaceable></command> uit te voeren, voert u "
"het volgende commando uit om de bibliotheek in een speciale virtuele "
"omgeving te installeren: <command> mkdir -p ~/.venvs &amp;&amp; python3 -m "
"venv ~/.venvs/<replaceable>blabla</replaceable> &amp;&amp; ~/.venvs/"
"<replaceable>blabla</replaceable>/bin/python -m pip install "
"<replaceable>blabla</replaceable> </command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:313
msgid ""
"See <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> for more "
"details."
msgstr ""
"Zie <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> voor meer "
"details."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:320
msgid "Something"
msgstr "Iets"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:322
msgid "Text."
msgstr "Tekst."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:329
msgid "Obsolescence and deprecation"
msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:331
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:333
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde "
"pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:336
#, no-wrap
msgid ""
"     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"
msgstr ""
"     TODO: De informatie uit change-release gebruiken en ordenen op basis van popcon\n"
"\n"
"     Dit moet worden nagekenen op basis van echte upgrade-logboeken (jfs)\n"
"\n"
"     Een variant: een andere informatiebron is de UDD-pagina\n"
"     'not-in-testing':\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:346
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:351
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> package has been removed "
"from &releasename;. The successor of foo is <systemitem role=\"package"
"\">bar</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> werd verwijderd uit "
"&releasename;. De opvolger van foo is <systemitem role=\"package\">bar</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:356
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. Its functionalities are now covered by "
"<systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">libnss-sss</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> werd "
"verwijderd uit &releasename;. De functionaliteit ervan wordt nu opgenomen "
"door <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> en <systemitem "
"role=\"package\">libnss-sss</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:362
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. Its replacement is <systemitem role=\"package"
"\">libpam-ldapd</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> werd "
"verwijderd uit &releasename;. Zijn vervanger is <systemitem role=\"package"
"\">libpam-ldapd</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:367
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. In its stead, please use <command>blockdev --"
"flushbufs</command> from <systemitem role=\"package\">util-linux</"
"systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> werd verwijderd "
"uit &releasename;. Gebruik ter vervanging ervan <command>blockdev --"
"flushbufs</command> uit <systemitem role=\"package\">util-linux</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:379
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:381
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
"&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
"migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to &debian; "
"&nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
"&nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers "
"zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij "
"de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:387
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:394
msgid ""
"Development of the NSS service <literal>gw_name</literal> stopped in 2015. "
"The associated package <systemitem role=\"package\">libnss-gw-name</"
"systemitem> may be removed in future &debian; releases. The upstream "
"developer suggests using <systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</"
"systemitem> instead."
msgstr ""
"De ontwikkeling van de NSS-dienst <literal>gw_name</literal> is in 2015 "
"gestopt. Het bijbehorende pakket <systemitem role=\"package\">libnss-gw-"
"name</systemitem> wordt mogelijk verwijderd in toekomstige &debian; "
"releases. De bovenstroomse ontwikkelaar stelt voor om in plaats daarvan "
"<systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</systemitem> te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:407
msgid "No-longer-supported hardware"
msgstr "Niet langer ondersteunde hardware"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:409
msgid ""
"For a number of `arch`-based devices that were supported in "
"&oldreleasename;, it is no longer viable for Debian to build the required "
"<literal>Linux</literal> kernel, due to hardware limitations. The "
"unsupported devices are:"
msgstr ""
"Voor een aantal op `arch` gebaseerde apparaten die in &oldreleasename; "
"werden ondersteund, is het door hardwarebeperkingen niet langer haalbaar "
"voor Debian om de vereiste <literal>Linux</literal>-kernel te bouwen. De "
"niet-ondersteunde apparaten zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:417
msgid "foo"
msgstr "foo"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:422
msgid ""
"Users of these platforms who wish to upgrade to &releasename; nevertheless "
"should keep the &oldreleasename; APT sources enabled. Before upgrading they "
"should add an APT preferences file containing:"
msgstr ""
"Gebruikers van deze platformen die toch willen upgraden naar &releasename; "
"moeten de sources voor APT van &oldreleasename; geactiveerd laten. Voordat "
"ze upgraden moeten ze een preferences-bestand voor APT toevoegen dat het "
"volgende bevat:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:427
#, no-wrap
msgid ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=&oldreleasename;\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"
msgstr ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=&oldreleasename;\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:431
msgid ""
"The security support for this configuration will only last until "
"&oldreleasename;'s End Of Life."
msgstr ""
"De beveiligingsondersteuning voor deze configuratie zal slechts tot het "
"einde van de levensduur van &oldreleasename; blijven duren."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:438
msgid "Known severe bugs"
msgstr "Bekende ernstige bugs"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:440
msgid ""
"Although Debian releases when it's ready, that unfortunately doesn't mean "
"there are no known bugs. As part of the release process all the bugs of "
"severity serious or higher are actively tracked by the Release Team, so an "
"<ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?users=release.debian."
"org@packages.debian.org;tag=&releasename;-can-defer\">overview of those "
"bugs</ulink> that were tagged to be ignored in the last part of releasing "
"&releasename; can be found in the <ulink url=\"&url-bts;\">Debian Bug "
"Tracking System</ulink>. The following bugs were affecting &releasename; at "
"the time of the release and worth mentioning in this document:"
msgstr ""
"Hoewel Debian een release uitbrengt wanneer het er klaar voor is, betekent "
"dat helaas niet dat er geen bekende bugs zijn. Als onderdeel van het "
"releaseproces worden alle bugs met een ernstigheidsgraad ernstig of hoger "
"actief gevolgd door het releaseteam en dus kan een <ulink url=\"&url-bts;cgi-"
"bin/pkgreport.cgi?users=release.debian.org@packages.debian.org;"
"tag=&releasename;-can-defer\">overzicht van de bugs</ulink> die werden "
"gemarkeerd om te worden genegeerd in het laatste deel van het vrijgeven van "
"&releasename;, gevonden worden in het <ulink url=\"&url-bts;\">Debian "
"bugvolgsysteem</ulink>. De volgende bugs troffen &releasename; op het moment "
"van vrijgeven en zijn het vermelden waard in dit document:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:458
msgid "Bug number"
msgstr "Bugnummer"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:459
msgid "Package (source or binary)"
msgstr "Pakket (broncode of binair)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:460
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:466
msgid "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:467
msgid "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:468
msgid ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't "
"update /etc/ssl/certs/java/cacerts"
msgstr ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore werkt /etc/"
"ssl/certs/java/cacerts niet bij"

Reply to: