[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/join/index.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/devel/join/index.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/devel/join/index.wml b/dutch/devel/join/index.wml
index b03da7f3ec6..e628b0ec044 100644
--- a/dutch/devel/join/index.wml
+++ b/dutch/devel/join/index.wml
@@ -1,125 +1,159 @@
-#use wml::debian::template title="Hoe u kunt meewerken"
-#use wml::debian::translation-check translation="dfd32e465e42dc0e1daec3ac08ca0836bbe87c68"
-
-<p>Het Debian-project bestaat uit vrijwilligers en onze producten worden
-volledig door vrijwilligers ontwikkeld. We zijn meestal <a href="$(HOME)/intro/diversity">op zoek naar nieuwe medewerkers</a> die geïnteresseerd
-zijn in vrije software en wat tijd ter beschikking hebben.</p>
-
-<p>Indien u dit nog niet deed, moet u de meeste van onze webpagina's
-doornemen om een beter inzicht te krijgen in wat we proberen te doen.
-Besteed in het bijzonder aandacht aan de <a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Debian Free Software Guidelines</a>, de
-richtlijnen van Debian in verband met vrije software, en aan ons <a href="$(HOME)/social_contract">Sociaal Contract</a>.</p>
-
-<p>Veel communicatie in het project gebeurt in onze
-<a href="$(HOME)/MailingLists/">mailinglijsten</a>. Indien u voeling wil
-krijgen met de interne werking van het Debian-project, moet u minstens
-intekenen op de mailinglijsten debian-devel-announce en debian-news. Beide
+#use wml::debian::template title="Zich bij Debian aansluiten" MAINPAGE="true"
+#use wml::debian::recent_list
+#use wml::debian::translation-check translation="21849af3149d448e7ee39af170c93bee402c4d3a"
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers. We moedigen <a href="$(HOME)/intro/diversity">deelname door iedereen</a> sterk aan. Vereisten: interesse in vrije software en wat vrije tijd.</p>
+</aside>
+<ul class="toc">
+<li><a href="#reading">Lezen</a></li>
+<li><a href="#contributing">Bijdragen</a></li>
+<li><a href="#joining">Aansluiten</a></li>
+</ul>
+<h2><a id="reading">Lezen</a></h2>
+<p>
+Als u dat nog niet gedaan heeft, zou u de sites moeten lezen waarnaar verwezen
+wordt op de <a href="$(HOME)">startpagina van Debian</a>. Dit zal u helpen om
+een beter begrip te krijgen van wie we zijn en wat we proberen te bereiken.
+Besteed als potentiële medewerker van Debian vooral aandacht aan deze twee
+pagina's:
+</p>
+<ul>
+ <li><a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Richtlijnen van Debian inzake vrije software</a></li>
+ <li><a href="$(HOME)/social_contract">Het sociaal contract van Debian</a></li>
+</ul>
+<p>
+Veel van onze communicatie vindt plaats op de
+<a href="$(HOME)/MailingLists/">mailinglijsten</a> van Debian. Als u een idee
+wilt krijgen van de interne werking van het Debian-project, zou u zich op
+zijn minst moeten abonneren op <a
+href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/";>debian-devel-announce</a>
+en <a href="https://lists.debian.org/debian-news/";>debian-news</a>. Beide
 lijsten hebben een zeer klein volume en documenteren wat gaande is in de
-gemeenschap. Het Debian projectnieuws (dat gepubliceerd wordt op debian-news) vat de recente discussies samen uit mailinglijsten uit blogposts die
-met Debian verband houden, en en het geeft links daarnaartoe.
-Als toekomstige ontwikkelaar moet u ook intekenen op debian-mentors, een
-open forum dat nieuwe onderhouders (en ook, zij het minder vaak, mensen die
-nieuw zijn in het project en met iets anders dan pakketonderhoud wensen te
-helpen), tracht te helpen.
-Andere interessante lijsten zijn debian-devel, debian-project, debian-release, debian-qa en, afhankelijk van uw interesse, een heleboel andere.
-Bekijk de pagina over <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">intekenen op
-mailinglijsten</a> voor een volledige lijst. (Voor wie het aantal mails
-beperkt wil houden zijn er de alleen-lezen "-digest"-lijsten, samengevatte
-versies van lijsten met veel verkeer. Het is ook goed om weten dat u de
-pagina met <a href="https://lists.debian.org/";>mailinglijstarchieven</a>
-kunt gebruiken om de mails op verschillende lijsten te lezen in uw
-webbrowser.)
+gemeenschap. Het
+<a href="https://www.debian.org/News/weekly/";>Debian projectnieuws</a>,
+dat ook gepubliceerd wordt op de debian-news mailinglijst, vat de recente
+discussies samen uit mailinglijsten en blogs die
+met Debian verband houden, en geeft links ernaartoe.
 </p>
 
-<p><b>Zelf bijdragen.</b>
-Indien u geïnteresseerd bent in het onderhouden van pakketten, moet u de
-lijst van <a href="$(DEVEL)/wnpp/">Pakketten waaraan werk is en toekomstige
-pakketten</a> bekijken om te zien welke pakketten een onderhouder nodig
-hebben. Een onbeheerd pakket overnemen is de beste manier om als
-onderhouder van start te gaan &ndash; niet enkel helpt dit Debian om zijn
-pakketten goed onderhouden te houden, maar het geeft u ook de kans om te
-leren van de vorige onderhouder.</p>
-
-<p>U kunt ook helpen door bij te dragen aan het <a href="$(HOME)/doc/">schrijven van documentatie</a>, aan het <a href="$(HOME)/devel/website/">onderhoud van de website</a>, aan de <a href="$(HOME)/international/">vertaling</a> (i18n &amp; l10n), bekendmaking, juridische
-ondersteuning of aan andere taken in de Debian-gemeenschap. Onze site over
-<a href="https://qa.debian.org/";>kwaliteitsverzekering</a> vermeldt
-verschillende andere mogelijkheden.
+<p>
+Als toekomstige ontwikkelaar zou u ook moeten intekenen op <a
+href="https://lists.debian.org/debian-mentors/";>debian-mentors</a>. Hier kunt u
+vragen stellen over verpakkingswerk en infrastructuurprojecten en over andere
+aan de werkzaamheden van ontwikkelaars gerelateerde zaken. Houd er rekening mee
+dat deze lijst bedoeld is voor nieuwe medewerkers, niet voor gebruikers.
+Andere interessante lijsten zijn <a
+href="https://lists.debian.org/debian-devel/";>debian-devel</a>
+(technische kwesties in verband met de werkzaamheden van ontwikkelaars), <a
+href="https://lists.debian.org/debian-project/";>debian-project</a>
+(discussies over niet-technische kwesties in het project), <a
+href="https://lists.debian.org/debian-release/";>debian-release</a>
+(coördinatie van Debian-releases), <a
+href="https://lists.debian.org/debian-qa/";>debian-qa</a>
+(kwaliteitsverzekering).
+</p>
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-envelope fa-2x"></span> <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">Intekenen op een mailinglijst</a></button></p>
+<p>
+<strong>Tip:</strong> Voor het geval u het aantal e-mails dat u ontvangt wilt
+verminderen, vooral van lijsten met veel verkeer, bieden we e-mailoverzichten
+aan in de vorm van een samenvattende e-mail ter vervanging van de individuele
+berichten. U kunt ook de
+<a href="https://lists.debian.org/";>Mailinglijstarchieven</a> bezoeken om de
+berichten van onze lijsten in een webbrowser te lezen.
 </p>
 
-<p>U hoeft geen officiële ontwikkelaar van Debian te zijn om elk van deze
-taken uit te voeren. Bestaande ontwikkelaars van Debian die als <a
-href="newmaint#Sponsor">sponsor</a> fungeren, kunnen uw werk in het project
-integreren. Het is best om een ontwikkelaar te proberen vinden die actief
-is in hetzelfde domein als uzelf en interesse heeft in wat u gedaan
-heeft.</p>
-
-<p>Tenslotte biedt Debian verschillende <a href="https://wiki.debian.org/Teams";>ontwikkelaarsteams</a> die aan gemeenschappelijke taken
-samenwerken. Iedereen kan deelnemen aan een team, al dan niet als
-officiële ontwikkelaar van Debian. In een team samenwerken is een
-excellente manier om ervaring op te doen voor u start met de <a
-href="newmaint">procedure voor nieuwe leden</a>, en het is een van de
-beste plaatsen voor het vinden van pakketsponsors. Ga dus op zoek naar een
-team dat aansluit bij uw interesses en gooi u er meteen in.
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> U hoeft geen officiële Debian-ontwikkelaar (DD) te zijn om bij te dragen. In plaats daarvan kan een bestaande DD optreden als <a href="newmaint#Sponsor">sponsor</a> en uw werk in het project helpen integreren.</p>
+</aside>
+<h2><a id="contributing">Bijdragen</a></h2>
+<p>
+Bent u geïnteresseerd in het onderhouden van pakketten? Bekijk dan eens onze
+lijst van <a href="$(DEVEL)/wnpp/">Pakketten waaraan werk is en toekomstige
+pakketten</a>. Hier vindt u pakketten die een (nieuwe) beheerder nodig hebben.
+Een onbeheerd pakket overnemen is de beste manier om als pakketbeheerder
+van start te gaan. Niet enkel helpt dit onze distributie vooruit, het geeft u
+ook de kans om te leren van de vorige pakketbeheerder.
 </p>
 
 <p>
-<b>Aansluiten.</b>
-Nadat u een tijdje bijgedragen heeft en zeker bent over uw betrokkenheid
-bij het Debian-project, kunt u aansluiten bij Debian in een meer officiële
-functie. Er zijn twee verschillende functies waarin u kunt aansluiten bij
-Debian:
+Hier zijn enkele andere ideeën over hoe u kunt bijdragen aan Debian::
 </p>
 
 <ul>
-<li>Onderhouder van Debian (Debian Maintainer - DM): De eerste stap,
-waarbij u zelf uw eigen pakketten kunt uploaden naar het archief van
-Debian.</li>
-<li>Ontwikkelaar van Debian (Debian Developer - DD): Het traditionele
-volledige lidmaatschap van Debian. Een DD kan deelnemen aan verkiezingen in
-Debian.
-DD's met uploadbevoegdheid kunnen om het even welk pakket uploaden
-naar het archief. Voor u solliciteert voor de functie van DD met
-uploadbevoegdheid moet u minstens gedurende zes maanden een staat van
-dienst hebben als onderhouder van pakketten. Dit kan in de hoedanigheid van
-DM die eigen pakketten uploadt, of via het werken in een team, of via het
-onderhouden van pakketten die door een sponsor geüpload worden.
-DD's zonder uploadbevoegdheid hebben dezelfde verpakkingsbevoegdheid als
-onderhouders van Debian. Voor u solliciteert voor de functie van DD zonder
-uploadbevoegdheid moet u een zichtbare en significante staat van dienst
-hebben als medewerker binnen het project.</li>
-
+ <li>Ons helpen onze <a href="$(HOME)/doc/">documentatie</a> te schrijven.</li>
+ <li>Helpen bij het onderhouden van de <a href="$(HOME)/devel/website/">website van Debian</a>, inhoud produceren, bestaande tekst bewerken of vertalen.</li>
+ <li>Meewerken met ons <a href="$(HOME)/international/">vertaalteam</a>.</li>
+ <li>Debian verbeteren en meewerken met het <a href="https://qa.debian.org/";>Debian kwaliteitsverzekeringsteam</a> (Debian Quality Assurance - QA).</li>
 </ul>
 
-<p>Ondanks het feit dat veel van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
-van een DM en een DD identiek zijn, bestaan er momenteel onafhankelijke
-procedures om te solliciteren voor elk van deze functies. Raadpleeg de <a
-href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>wikipagina voor
-onderhouders van Debian</a> als u een onderhouder van Debian wil worden. En
-raadpleeg de <a href="newmaint">hoek voor nieuwe leden</a> om te weten hoe
-u moet solliciteren voor de functie van officiële ontwikkelaar van Debian.
+<p>
+Natuurlijk zijn er nog tal van andere dingen die u zou kunnen doen en we zijn
+altijd op zoek naar mensen die juridische ondersteuning willen bieden of ons
+<a href="https://wiki.debian.org/Teams/Publicity";>Debian publiciteitsteam<a/>
+willen komen versterken.
+Lid worden van een van de teams van Debian is een uitstekende manier om wat
+ervaring op te doen voor u start met de procedure voor
+<a href="newmaint">nieuwe leden</a>. Het is ook een goed startpunt als u op
+zoek bent naar een sponsor voor uw pakketten. Dus, ga op zoek naar een team en
+begin er meteen aan!
 </p>
 
-<p>Merk op dat gedurende een lange periode in de geschiedenis van Debian
-de functie van ontwikkelaar van Debian de enige functie was. De functie
-van onderhouder van Debian werd ingevoerd op 5 augustus 2007. Dit is de
-reden waarom u de term "onderhouder" in een historische zin gebruikt ziet,
-terwijl de term ontwikkelaar preciezer zou zijn. De procedure om te
-solliciteren voor ontwikkelaar van Debian stond nog tot 2011 bekend als de
-procedure "Debian New Maintainer" (nieuwe onderhouder van Debian) en werd
-toen hernoemd naar "Debian New Member" procedure, de procedure voor nieuwe
-leden van Debian.</p>
-
-<p>Voor welke functie u ook solliciteert, u moet vertrouwd zijn met de
-werkwijzes van Debian en daarom is het aangewezen om het <a
-href="$(DOC)/debian-policy/">Debian Beleidshandboek</a> (Debian Policy) en
-de <a href="$(DOC)/developers-reference/">Referentiehandleiding voor
-ontwikkelaars</a> (Developer's Reference) te lezen voor u solliciteert.</p>
-
-<p>Samen met de vele ontwikkelaars, kunt ook u
-<a href="$(HOME)/intro/help">Debian helpen</a> met onder andere testen,
-documentatie, geschikt maken van Debian voor andere architecturen,
-<a href="$(HOME)/donations">giften</a> in de vorm van geld of het ter
-beschikking stellen van machines voor ontwikkelingswerk of connectiviteit.
-In sommige delen van de wereld zijn we permanent op zoek naar
-<a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.</p>
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fa fa-users fa-2x"></span> <a href="https://wiki.debian.org/Teams";>Lijst met teams in Debian</a></button></p>
+<h2><a id="joining">Aansluiten</a></h2>
+<p>
+U hebt al een tijdje bijgedragen aan het Debian-project en u wilt zich
+aansluiten bij Debian in een meer officiële functie? Er zijn in principe twee
+opties:
+</p>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> De functie van Debian onderhouder (Debian Maintainer - DM) werd in 2007 geïntroduceerd. Tot dan toe was Debian ontwikkelaar (Debian Developer - DD) de enige officiële functie. Er zijn momenteel twee onafhankelijke procedures om zich aan te melden voor een van beide functies.</p>
+</aside>
+<ul>
+ <li><strong>Onderhouder van Debian (Debian Maintainer - DM):</strong> Dit is
+ de eerste stap – als DM kunt u zelf uw eigen pakketten uploaden naar het
+ archief van Debian (met enkele beperkingen). In tegenstelling tot gesponsorde
+ onderhouders (of gesponsorde pakketbeheerders), kunnen Debian onderhouders
+ pakketten onderhouden zonder sponsor. <br>Meer informatie op de:
+ <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>Debian Maintainer
+ Wiki</a></li>
+ <li><strong>Ontwikkelaar van Debian (Debian Developer - DD):</strong> Dit is
+ de traditionele functie in Debian bij een volledig lidmaatschap. Een DD kan
+ deelnemen aan verkiezingen in Debian. DD's met uploadbevoegdheid kunnen om
+ het even welk pakket uploaden naar het archief. Voor u een DD met
+ uploadbevoegdheid wordt, moet u minstens gedurende zes maanden een staat van
+ dienst hebben als onderhouder van pakketten.
+ (bijvoorbeeld, pakketten uploaden als DM, werken binnen een team of
+ pakketten onderhouden die door een sponsor geüpload worden). DD's zonder
+ uploadbevoegdheden hebben dezelfde verpakkingsbevoegdheid als
+ onderhouders van Debian (DM). Voor u solliciteert voor de functie van DD
+ zonder uploadbevoegdheid moet u een zichtbare en significante staat van
+ dienst hebben als medewerker binnen het project. <br>Meer informatie:
+ <a href="newmaint">New Members Corner</a> (Hoekje voor nieuwe leden)</li>
+</ul>
+<p>
+Voor welke functie u ook wenst te solliciteren, u moet vertrouwd zijn met de
+werkwijzes van Debian. Daarom raden wij ten zeerste aan om het
+the <a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a> te lezen,
+evenals de <a
+href="$(DOC)/developers-reference/">Referentiehandleiding voor ontwikkelaars</a>.
+</p>
 
#use wml::debian::template title="Zich bij Debian aansluiten" MAINPAGE="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="21849af3149d448e7ee39af170c93bee402c4d3a"

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers. We moedigen <a href="$(HOME)/intro/diversity">deelname door iedereen</a> sterk aan. Vereisten: interesse in vrije software en wat vrije tijd.</p>
</aside>

<ul class="toc">
<li><a href="#reading">Lezen</a></li>
<li><a href="#contributing">Bijdragen</a></li>
<li><a href="#joining">Aansluiten</a></li>
</ul>


<h2><a id="reading">Lezen</a></h2>

<p>
Als u dat nog niet gedaan heeft, zou u de sites moeten lezen waarnaar verwezen
wordt op de <a href="$(HOME)">startpagina van Debian</a>. Dit zal u helpen om
een beter begrip te krijgen van wie we zijn en wat we proberen te bereiken.
Besteed als potentiële medewerker van Debian vooral aandacht aan deze twee
pagina's:
</p>

<ul>
 <li><a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Richtlijnen van Debian inzake vrije software</a></li>
 <li><a href="$(HOME)/social_contract">Het sociaal contract van Debian</a></li>
</ul>

<p>
Veel van onze communicatie vindt plaats op de
<a href="$(HOME)/MailingLists/">mailinglijsten</a> van Debian. Als u een idee
wilt krijgen van de interne werking van het Debian-project, zou u zich op
zijn minst moeten abonneren op <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel-announce/";>debian-devel-announce</a>
en <a href="https://lists.debian.org/debian-news/";>debian-news</a>. Beide
lijsten hebben een zeer klein volume en documenteren wat gaande is in de
gemeenschap. Het
<a href="https://www.debian.org/News/weekly/";>Debian projectnieuws</a>,
dat ook gepubliceerd wordt op de debian-news mailinglijst, vat de recente
discussies samen uit mailinglijsten en blogs die
met Debian verband houden, en geeft links ernaartoe.
</p>

<p>
Als toekomstige ontwikkelaar zou u ook moeten intekenen op <a
href="https://lists.debian.org/debian-mentors/";>debian-mentors</a>. Hier kunt u
vragen stellen over verpakkingswerk en infrastructuurprojecten en over andere
aan de werkzaamheden van ontwikkelaars gerelateerde zaken. Houd er rekening mee
dat deze lijst bedoeld is voor nieuwe medewerkers, niet voor gebruikers.
Andere interessante lijsten zijn <a
href="https://lists.debian.org/debian-devel/";>debian-devel</a>
(technische kwesties in verband met de werkzaamheden van ontwikkelaars), <a
href="https://lists.debian.org/debian-project/";>debian-project</a>
(discussies over niet-technische kwesties in het project), <a
href="https://lists.debian.org/debian-release/";>debian-release</a>
(coördinatie van Debian-releases), <a
href="https://lists.debian.org/debian-qa/";>debian-qa</a>
(kwaliteitsverzekering).
</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-envelope fa-2x"></span> <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">Intekenen op een mailinglijst</a></button></p>

<p>
<strong>Tip:</strong> Voor het geval u het aantal e-mails dat u ontvangt wilt
verminderen, vooral van lijsten met veel verkeer, bieden we e-mailoverzichten
aan in de vorm van een samenvattende e-mail ter vervanging van de individuele
berichten. U kunt ook de
<a href="https://lists.debian.org/";>Mailinglijstarchieven</a> bezoeken om de
berichten van onze lijsten in een webbrowser te lezen.
</p>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> U hoeft geen officiële Debian-ontwikkelaar (DD) te zijn om bij te dragen. In plaats daarvan kan een bestaande DD optreden als <a href="newmaint#Sponsor">sponsor</a> en uw werk in het project helpen integreren.</p>
</aside>

<h2><a id="contributing">Bijdragen</a></h2>

<p>
Bent u geïnteresseerd in het onderhouden van pakketten? Bekijk dan eens onze
lijst van <a href="$(DEVEL)/wnpp/">Pakketten waaraan werk is en toekomstige
pakketten</a>. Hier vindt u pakketten die een (nieuwe) beheerder nodig hebben.
Een onbeheerd pakket overnemen is de beste manier om als pakketbeheerder
van start te gaan. Niet enkel helpt dit onze distributie vooruit, het geeft u
ook de kans om te leren van de vorige pakketbeheerder.
</p>

<p>
Hier zijn enkele andere ideeën over hoe u kunt bijdragen aan Debian::
</p>

<ul>
 <li>Ons helpen onze <a href="$(HOME)/doc/">documentatie</a> te schrijven.</li>
 <li>Helpen bij het onderhouden van de <a href="$(HOME)/devel/website/">website van Debian</a>, inhoud produceren, bestaande tekst bewerken of vertalen.</li>
 <li>Meewerken met ons <a href="$(HOME)/international/">vertaalteam</a>.</li>
 <li>Debian verbeteren en meewerken met het <a href="https://qa.debian.org/";>Debian kwaliteitsverzekeringsteam</a> (Debian Quality Assurance - QA).</li>
</ul>

<p>
Natuurlijk zijn er nog tal van andere dingen die u zou kunnen doen en we zijn
altijd op zoek naar mensen die juridische ondersteuning willen bieden of ons
<a href="https://wiki.debian.org/Teams/Publicity";>Debian publiciteitsteam<a/>
willen komen versterken.
Lid worden van een van de teams van Debian is een uitstekende manier om wat
ervaring op te doen voor u start met de procedure voor
<a href="newmaint">nieuwe leden</a>. Het is ook een goed startpunt als u op
zoek bent naar een sponsor voor uw pakketten. Dus, ga op zoek naar een team en
begin er meteen aan!
</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fa fa-users fa-2x"></span> <a href="https://wiki.debian.org/Teams";>Lijst met teams in Debian</a></button></p>


<h2><a id="joining">Aansluiten</a></h2>

<p>
U hebt al een tijdje bijgedragen aan het Debian-project en u wilt zich
aansluiten bij Debian in een meer officiële functie? Er zijn in principe twee
opties:
</p>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> De functie van Debian onderhouder (Debian Maintainer - DM) werd in 2007 geïntroduceerd. Tot dan toe was Debian ontwikkelaar (Debian Developer - DD) de enige officiële functie. Er zijn momenteel twee onafhankelijke procedures om zich aan te melden voor een van beide functies.</p>
</aside>

<ul>
 <li><strong>Onderhouder van Debian (Debian Maintainer - DM):</strong> Dit is
 de eerste stap – als DM kunt u zelf uw eigen pakketten uploaden naar het
 archief van Debian (met enkele beperkingen). In tegenstelling tot gesponsorde
 onderhouders (of gesponsorde pakketbeheerders), kunnen Debian onderhouders
 pakketten onderhouden zonder sponsor. <br>Meer informatie op de:
 <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>Debian Maintainer
 Wiki</a></li>
 <li><strong>Ontwikkelaar van Debian (Debian Developer - DD):</strong> Dit is
 de traditionele functie in Debian bij een volledig lidmaatschap. Een DD kan
 deelnemen aan verkiezingen in Debian. DD's met uploadbevoegdheid kunnen om
 het even welk pakket uploaden naar het archief. Voor u een DD met
 uploadbevoegdheid wordt, moet u minstens gedurende zes maanden een staat van
 dienst hebben als onderhouder van pakketten.
 (bijvoorbeeld, pakketten uploaden als DM, werken binnen een team of
 pakketten onderhouden die door een sponsor geüpload worden). DD's zonder
 uploadbevoegdheden hebben dezelfde verpakkingsbevoegdheid als
 onderhouders van Debian (DM). Voor u solliciteert voor de functie van DD
 zonder uploadbevoegdheid moet u een zichtbare en significante staat van
 dienst hebben als medewerker binnen het project. <br>Meer informatie:
 <a href="newmaint">New Members Corner</a> (Hoekje voor nieuwe leden)</li>
</ul>

<p>
Voor welke functie u ook wenst te solliciteren, u moet vertrouwd zijn met de
werkwijzes van Debian. Daarom raden wij ten zeerste aan om het
the <a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a> te lezen,
evenals de <a
href="$(DOC)/developers-reference/">Referentiehandleiding voor ontwikkelaars</a>.
</p>


Reply to: