[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/devel/index.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van dutch/devel/index.wml
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/devel/index.wml b/dutch/devel/index.wml
index 85d4ab7c751..fa98d52d7f7 100644
--- a/dutch/devel/index.wml
+++ b/dutch/devel/index.wml
@@ -1,8 +1,12 @@
-#use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" BARETITLE="true"
-#use wml::debian::translation-check translation="2a91a8cd41f14166dc4ef23023d68bc2825268ff"
+#use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" MAINPAGE="true"
+#use wml::debian::recent_list
+#use wml::debian::translation-check translation="caee691713b84386b0cf6f89ad1056456a696988"
 
-<p>Hoewel de informatie op deze pagina publiek is, zal ze in de eerste plaats
-van belang zijn voor de ontwikkelaars van Debian.</p>
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Hoewel alle informatie op deze pagina en alle links naar andere pagina's publiekelijk beschikbaar zijn, is deze site in de eerste plaats bedoeld voor Debian-ontwikkelaars.</p>
+</aside>
 
 <ul class="toc">
 <li><a href="#basic">Basisgegevens</a></li>
@@ -12,364 +16,236 @@ van belang zijn voor de ontwikkelaars van Debian.</p>
 <li><a href="#miscellaneous">Varia</a></li>
 </ul>
 
-<div id="main">
- <div class="cardleft" id="basic">
- <h2>Basisgegevens</h2>
-   <div>
-   <dl>
-    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">De organisatie van Debian</a></dt>
-
-    <dd>
-    Debian heeft veel toegangspunten en veel mensen zijn erbij betrokken.
-    Deze pagina legt uit wie u moet contacteren over een specifiek aspect
-    van Debian en licht toe wie zou kunnen antwoorden.
-    </dd>
-
-    <dt>De mensen</dt>
-    <dd>
-    Debian wordt gezamenlijk gemaakt door veel mensen die over de hele
-    wereld verspreid leven. Aan het <em>verpakkingswerk</em> dragen
-    gewoonlijk zowel <a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a>
-    (welke volwaardige leden zijn van het Debian-project) als <a
-    href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van
-    Debian (Debian Maintainers - DM)</a> bij. Hier vindt u de
-    <a href="https://nm.debian.org/public/people/dd_all";>lijst met de ontwikkelaars van Debian</a> en de
-    <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all";>lijst met
-    de onderhouders van Debian</a>, samen met de door hen onderhouden
-    pakketten.
-
-    <p>
-    U kunt ook de <a href="developers.loc">wereldkaart met de
-    ontwikkelaars van Debian</a> bekijken en een aantal
-    <a href="https://gallery.debconf.org/";>fotoalbums</a>
-    over verschillende Debian-evenementen.
-    </p>
-    </dd>
+<div class="row">
 
-    <dt><a href="join/">Aansluiten bij Debian</a></dt>
-
-    <dd>
-    Het Debian Project bestaat uit vrijwilligers en we zijn doorgaans
-    op zoek naar nieuwe ontwikkelaars met een zekere technische kennis,
-    belangstelling in vrije software en enige beschikbare tijd. Ook
-    u kunt Debian helpen. Ga gewoon naar de pagina waarnaar hierboven
-    verwezen wordt.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsgegevensbank</a></dt>
-    <dd>
-    De gegevensbank bevat basisgegevens die voor iedereen toegankelijk zijn
-    en meer persoonlijke gegevens die enkel zichtbaar zijn voor andere
-    ontwikkelaars. Gebruik de <a href="https://db.debian.org/";>SSL-versie
-    </a> om deze te benaderen indien u gaat inloggen.
-
-    <p>Via de gegevensbank kunt u
-    <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>de lijst van projectmachines zien</a>,
-    <a href="extract_key">de GPG-sleutel van elke ontwikkelaar verkrijgen</a>,
-    <a href="https://db.debian.org/password.html";>uw wachtwoord wijzigen</a>
-    en <a href="https://db.debian.org/forward.html";>te weten komen hoe u
-    mail forwarding (post doorsturen) moet instellen</a> voor uw Debian-account.</p>
-
-    <p>Indien u een van de Debian-machines gaat gebruiken, moet u
-    zeker de <a href="dmup">Richtlijnen voor het gebruik van Debian-machines</a> lezen.</p>
-    </dd>
-
-    <dt><a href="constitution">De Statuten</a></dt>
-    <dd>
-    Dit is het allerbelangrijkste document van de organisatie. Het
-    beschrijft de organisatiestructuur voor het nemen van formele
-    beslissingen in het project.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Informatie over verkiezingen</a></dt>
-    <dd>
-    Alles wat u ooit wilde weten over hoe wij onze leiders kiezen,
-    hoe we een keuze maken over onze logo's en in het algemeen,
-    hoe we onze stem uitbrengen.
-    </dd>
-   </dl>
+ <!-- left column -->
+ <div class="column column-left" id="basic">
+  <div style="text-align: center">
+   <span class="fa fa-users fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
+   <h2><a id="basic">Algemene informatie</a></h2>
+   <p>Een lijst van de huidige ontwikkelaars en beheerders, hoe men zich bij het project kan aansluiten, en links naar de database van ontwikkelaars, de statuten, het stemproces, releases, en architecturen.</p>
+  </div>
 
-# this stuff is really not devel-only / deze info is niet echt louter voor ontwikkelaars
-   <dl>
+  <div style="text-align: left">
+   <dl>
+    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">Debian, de organizatie</a></dt>
+    <dd>Meer dan duizend vrijwilligers maken deel uit van het Debian-project. Deze pagina legt de organisatiestructuur van Debian uit, geeft een overzicht van de teams en hun leden, en contactadressen.</dd>
+    <dt><a href="$(HOME)/intro/people">De mensen achter Debian</a></dt>
+    <dd><a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>Ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a> (volwaardige leden van het Debian-project) en <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM)</a> dragen bij aan het project. Bekijk de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dd_all";>lijst met ontwikkelaars van Debian</a> en de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all";>lijst met onderhouders van Debian</a> om meer te weten over de betrokken personen en over de pakketten die ze beheren. We hebben ook een <a href="developers.loc">wereldkaart met ontwikkelaars van Debian</a> en een <a href="https://gallery.debconf.org/";>galerij</a> met afbeeldingen van verschillende Debian-evenementen.</dd>
+    <dt><a href="join/">Hoe u kunt aansluiten bij Debian</a></dt>
+    <dd>Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.</dd>
+    <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsdatabase</a></dt>
+    <dd>Bepaalde informatie in deze database is voor iedereen toegankelijk, andere informatie alleen voor ontwikkelaars die zich hebben aangemeld. De database bevat informatie zoals <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>projectmachines</a> en <a href="extract_key">GnuPG-sleutels van de ontwikkelaars</a>. Ontwikkelaars met een account kunnen <a href="https://db.debian.org/password.html";>hun wachtwoord wijzigen</a> en leren hoe ze het <a href="https://db.debian.org/forward.html";>doorsturen van e-mail</a> kunnen instellen voor hun Debian-account. Als u van plan bent een van de Debian-machines te gebruiken, lees dan het <a href="dmup">Beleid in verband met het gebruik van Debian-machines</a>.</dd>
+    <dt><a href="constitution">De statuten</a></dt>
+    <dd>Dit document beschrijft de organisatiestructuur voor de formele besluitvorming in het project.
+    </dd>
+    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Informatie over het stemmen</a></dt>
+    <dd>Hoe we onze leiders kiezen, onze logo's kiezen en in het algemeen hoe het stemmen gebeurt.</dd>
     <dt><a href="$(HOME)/releases/">Releases</a></dt>
-
-    <dd>
-    Dit is de lijst van oude en huidige releases. Over sommige daarvan
-    bestaat gedetailleerde informatie op afzonderlijke webpagina's.
-
-    <p>U kunt ook rechtstreeks naar de huidige
-    <a href="$(HOME)/releases/stable/">stabiele release</a> gaan en naar de webpagina's van de
-    <a href="$(HOME)/releases/testing/">testing-distributie</a>.</p>
-    </dd>
-
+    <dd>Deze pagina vermeldt de huidige releases (<a href="$(HOME)/releases/stable/">stable</a>, <a href="$(HOME)/releases/testing/">testing</a> en <a href="$(HOME)/releases/unstable/">unstable</a>) en bevat een index van oude releases en hun codenamen.</dd>
     <dt><a href="$(HOME)/ports/">Verschillende architecturen</a></dt>
+    <dd>Debian werkt op veel verschillende architecturen. Deze pagina verzamelt informatie over verschillende Debian-versies, sommige gebaseerd op de Linux-kernel, andere gebaseerd op de kernels van FreeBSD, NetBSD en Hurd.</dd>
 
-    <dd>
-    Debian kan op verschillende soorten computers gebruikt worden
-    (Intel-compatibele was enkel het <em>eerste</em> soort) en de
-    onderhouders van onze &lsquo;ports&rsquo; (met <q>port</q> wordt
-    het <q>brengen</q> van Debian naar een bepaalde architectuur bedoeld)
-    houden ook nuttige webpagina's bij. Ga er eens kijken en misschien
-    wilt u zelf ook nog een extra stuk metaal met een vreemde naam
-    aanschaffen.
-	</dd>
-   </dl>
-   </div>
+   </dl>
+  </div>
 
  </div>
 
- <div class="cardright" id="packaging">
-   <h2>Verpakkingswerkzaamheden</h2>
-   <div>
+ <!-- right column -->
+ <div class="column column-right" id="software">
+  <div style="text-align: center">
+   <span class="fa fa-code fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
+   <h2><a id="packaging">Het verpakkingswerk</a></h2>
+   <p>Links naar ons beleidshandboek en andere documenten in verband met het beleid van Debian, procedures en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars van Debian, en de handleiding voor nieuwe pakketbeheerders.</p>
+  </div>
 
+  <div style="text-align: left">
    <dl>
     <dt><a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a></dt>
-    <dd>
-    Dit handboek beschrijft welke beleidsrichtlijnen gelden voor de
-    Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het
-    Debian-archief, verschillende elementen betreffende het design van
-    het besturingssysteem, evenals de technische vereisten waaraan elk
-    pakket moet beantwoorden om te kunnen opgenomen worden in de
-    distributie.
-
-    <p>In het kort gezegd betekent dit dat u het <strong>moet</strong> lezen.</p>
-    </dd>
+    <dd>Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisen voor de Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het Debian-archief, verschillende aspecten in verband met het ontwerp van het besturingssysteem en de technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.</dd>
+    <p>Kortom, u <strong>moet</strong> dit lezen.</p>
    </dl>
 
-   <p>Er bestaan verschillende documenten die verband houden met de
-   beleidsrichtlijnen, waarin u misschien geïnteresseerd bent, zoals:</p>
+   <p>Er zijn verschillende andere documenten in verband met het beleid waarin u wellicht geïnteresseerd bent:</p>
    <ul>
     <li><a href="https://wiki.linuxfoundation.org/lsb/fhs/";>Filesystem Hierarchy Standard</a> (FHS)
-    <br />De FHS is een standaard in de vorm van een lijst van
-      mappen (en bestanden) welke definieert waar de dingen geplaatst
-      moeten worden. De beleidsrichtlijnen 3.x vereisen compatibiliteit
-      hiermee.
-      </li>
-    <li>Lijst van <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential-pakketten</a>
-    <br />De build-essential-pakketten zijn pakketten waarvan verwacht
-      wordt dat u ze geïnstalleerd heeft voor u probeert een pakket
-      te bouwen. Het is een collectie pakketten die u niet moet
-      toevoegen aan de regel <code>Build-Depends</code> van uw pakket.</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menu-systeem</a>
-    <br />Programma's met een interface waaraan geen bijzondere
-      commandoregelargumenten opgegeven moeten worden voor een
-      normale functionering, moeten in het menu opgenomen worden.
-      Raadpleeg ook de <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">documentatie over het menusysteem</a>.</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacs-beleidsrichtlijnen</a>
-    <br />De pakketten die verband houden met Emacs moeten beantwoorden
-      aan de in een document vermelde eigen secundaire richtlijnen.</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Java-beleidsrichtlijnen</a>
-    <br />Het voorgestelde equivalent van het bovenstaande voor met Java
-      verband houdende pakketten.</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Perl-beleidsrichtlijnen</a>
-    <br />Secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Perl.</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Python-beleidsrichtlijnen</a>
-    <br />Voorgestelde secundaire richtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Python.</li>
-#	<li><a href="https://pkg-mono.alioth.debian.org/cli-policy/";>Debian CLI-beleidsrichtlijnen</a>
-#	<br />Basisrichtlijnen in verband met het verpakken van Mono, andere CLR's en
-#    CLI-gebaseerde toepassingen en bibliotheken</li>
-    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconf-specificatie</a>
-    <br />De specificatie voor "debconf", het subsysteem voor configuratiebeheer.</li>
-
-#    <li><a href="https://dict-common.alioth.debian.org/";>Beleidsrichtlijnen voor spellingshulpmiddelen en -woordenboeken</a>
-#    <br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor woordenboeken en woordenlijsten voor <kbd>ispell</kbd> / <kbd>myspell</kbd>.</li>
-#    <li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft/html/";>Beleidshandboek voor webapps</a> (ontwerp)
-#	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor webgebaseerde toepassingen.</li>
-#    <li><a href="https://webapps-common.alioth.debian.org/draft-php/html/";>PHP-beleidsrichtlijnen</a> (ontwerp)
-#	<br />Standaarden voor het verpakken van PHP.</li>
-	<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/";>Beleidsrichtlijnen voor gegevensbanktoepassingen</a> (ontwerp)
-	<br />Een collectie richtlijnen en goede praktijken voor pakketten met gegevensbanktoepassingen.</li>
-	<li><a href="https://tcltk-team.pages.debian.net/policy-html/tcltk-policy.html/";>Tcl/Tk-beleidsrichtlijnen</a> (ontwerp)
-	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Tcl/Tk.</li>
-	<li><a
-	href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html";>Debian
-	beleidsrichtlijnen voor Ada</a>
-	<br />Secundaire beleidsrichtlijnen voor alles wat te maken heeft met het verpakken van Ada.</li>
+    <br />De FHS definieert de mappenstructuur en
+    de inhoud van de mappen (de plaats van bestanden);
+    compatibiliteit met 3.0 is een verplichting (zie <a
+    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-opersys.html#file-system-hierarchy";>hoofdstuk
+    9</a> van het beleidshandboek van Debian).</li>
+    <li>Lijst van <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential pakketten</a>
+    <br />Er wordt van u verwacht dat u deze pakketten heeft als u software
+    wilt compileren of een pakket of een aantal pakketten wilt bouwen. U
+    moet deze niet opnemen in de regel <code>Build-Depends</code> bij het <a
+    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-relationships.html";>declareren van relaties</a> tussen pakketten.</li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menusysteem</a>
+    <br />Debian's menu-itemstructuur; raadpleeg ook de documentatie over
+    het <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">menusysteem</a>
+    documentation as well.</li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacsbeleid</a></li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Javabeleid</a></li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Perlbeleid</a></li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Pythonbeleid</a></li>
+    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconf-specificatie</a></li>
+	<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/";>Beleid voor databasetoepassingingen</a> (ontwerp)</li>
+    <li><a href="https://tcltk-team.pages.debian.net/policy-html/tcltk-policy.html/";>Tcl/Tk-beleid</a> (ontwerp)</li>
+    <li><a href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html";>Beleid van Debian voor Ada</a></li>
    </ul>
 
-   <p>Ga ook eens kijken naar de <a href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>
-   voorgestelde bijwerkingen van beleidsrichtlijnen</a>.</p>
-
-   <p>Merk op dat het grootste gedeelte van de oude handleiding voor het creëren van pakketten
-   geïntegreerd werd in de recentste versies van het Beleidshandboek.</p>
+   <p>Raadpleeg ook de <a
+   href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>voorgestelde aanpassingen
+   aan het beleid van Debian</a>.</p>
 
    <dl>
-    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">
-    Referentiehandboek voor ontwikkelaars</a></dt>
+    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">Referentiehandleiding voor ontwikkelaars</a></dt>
 
     <dd>
-    Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de aanbevolen
-    werkwijzen en beschikbare hulpbronnen voor ontwikkelaars van Debian.
-    Ook dit is verplicht leesvoer.
+    Overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare hulpmiddelen voor Debian-ontwikkelaars -- nog een <strong>aanrader</strong>.
     </dd>
 
-    <dt><a href="$(DOC)/manuals/maint-guide/">Gids voor nieuwe ontwikkelaars</a></dt>
+    <dt><a href="$(DOC)/manuals/maint-guide/">Handleiding voor nieuwe pakkerbeheerders</a></dt>
 
     <dd>
-    Dit document beschrijft in gewone taal hoe het bouwen van een pakket
-    voor Debian verloopt en het is goed gestoffeerd met werkzame
-    voorbeelden. Indien u een ontwikkelaar (verpakker) in spe bent, zult
-    u hier veel aan hebben.
+    Hoe een Debian-pakket gebouwd wordt (in gewone taal), met veel
+    voorbeelden. Indien u van plan bent om een ontwikkelaar of
+    pakketbeheerder te worden voor Debian, is dit een goed startpunt.
     </dd>
    </dl>
-   </div>
-
- </div>
-
- <div class="card" id="workinprogress">
-   <h2>Werk&nbsp;in&nbsp;uitvoering</h2>
-   <div>
 
-	<dl>
-    <dt><a href="testing">De testing-distributie</a></dt>
-    <dd>
-    De distributie &lsquo;testing&rsquo; is de plaats waar u uw pakketten
-    moet krijgen, opdat ze in overweging genomen zouden worden voor
-    release wanneer Debian de volgende keer een release uitbrengt.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>Releasekritieke bugs</a></dt>
-
-    <dd>
-    Dit is een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket
-    verwijderd wordt uit de distributie "testing" of die er in sommige
-    gevallen zelfs kunnen toe leiden dat de uitgave van de distributie
-    uitgesteld wordt. Bugrapporten met een ernstigheid hoger dan of
-    gelijk aan &lsquo;serious&rsquo; (ernstig) komen in aanmerking
-    voor de lijst -- zorg voor een zo snel mogelijke reparatie van
-    dergelijke bugs in uw pakketten.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Het Bugvolgsysteem</a></dt>
-    <dd>
-    Het bugvolgsysteem van Debian (Debian Bug Tracking System - BTS) is
-    bedoeld voor het rapporteren, bespreken en repareren van bugs. Hier
-    kunnen problemen over ongeveer elk onderdeel van Debian gerapporteerd
-    worden. Het BTS is zowel voor gebruikers als voor ontwikkelaars
-    nuttig.
-    </dd>
-
-    <dt>Pakketoverzichten vanuit het perspectief van een ontwikkelaar</dt>
-    <dd>
-	De webpagina's voor <a href="https://qa.debian.org/developer.php";>pakketinformatie</a>
-    en <a href="https://tracker.debian.org/";>pakketopvolging</a>
-    bevatten voor onderhouders een schat aan waardevolle informatie.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#pkg-tracker">Het pakketvolgsysteem van Debian</a></dt>
-    <dd>
-    Het pakketvolgsysteem laat ontwikkelaars die op de hoogte willen
-    blijven van de ontwikkeling van andere pakketten, toe, om zich in
-    te schrijven (via e-mail) op een dienst die hen over de pakketten
-    waarop ze zich ingeschreven hebben, kopieën zendt van e-mails van het
-    BTS en meldingen van uploads en installaties.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="wnpp/">Pakketten die hulp kunnen gebruiken</a></dt>
-    <dd>
-    Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten
-    worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst
-    van Debian-pakketten die een nieuwe onderhouder nodig hebben en ook
-    van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden. Raadpleeg
-    deze indien u een pakket wilt creëren, adopteren of als verweesd wilt
-    opgeven.
-    </dd>
-
-    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">\
-      Het systeem Incoming</a></dt>
-    <dd>
-    Nieuwe pakketten worden geüpload naar het systeem
-    "Incoming" (binnenkomend) op de interne archiefservers.
-    Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk
-    <a href="https://incoming.debian.org/";>beschikbaar via HTTP</a>
-    en worden viermaal per dag verspreid naar de
-    <a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.
-    <br />
-    <strong>Opmerking</strong>: Gezien de aard van "Incoming" raden we
-    het spiegelen ervan niet aan.
-    </dd>
 
-    <dt><a href="https://lintian.debian.org/";>Rapporten van Lintian</a></dt>
+  </div>
 
-    <dd>
-    <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian";>
-    Lintian</a> is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan
-    de beleidsrichtlijnen. U moet het vóór iedere upload gebruiken.
-    Op de hiervoor vermelde pagina vindt u rapporten over elk pakket
-    uit de distributie.
-    </dd>
+ </div>
 
-    <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian";>Debian Hulp</a></dt>
-    <dd>
-	De Debian wikipagina groepeert raadgevingen voor ontwikkelaars en andere
-  personen die een bijdrage leveren.
-    </dd>
+</div>
 
-    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#experimental">\
-      De distributie Experimental</a></dt>
-    <dd>
-    De distributie <em>experimental</em> wordt gebruikt als een tijdelijke
-    opslagplaats voor zeer experimentele software. Gebruik de
-    <a href="https://packages.debian.org/experimental/";>pakketten uit
-    <em>experimental</em></a> enkel indien u reeds weet hoe u de pakketten
-    uit <em>unstable</em> moet gebruiken.
-    </dd>
-   </dl>
-   </div>
 
- </div>
- <div class="card" id="projects">
-   <h2>Projecten</h2>
-   <div>
-
-   <p>Debian is een uitgebreide groep en in die hoedanigheid bestaat
-   deze uit verschillende interne groepen en projecten. Deze welke
-   een webpagina hebben worden hieronder in chronologische volgorde
-   vermeld:</p>
-   <ul>
-     <li><a href="website/">De Debian webpagina's</a></li>
-     <li><a href="https://ftp-master.debian.org/";>Het Debian archief</a></li>
-     <li><a href="$(DOC)/ddp">Het Debian documentatieproject (DDP)</a></li>
-     <li>De <a href="https://qa.debian.org/";>kwaliteitsverzekeringsgroep</a> (Quality Assurance)</li>
-     <li><a href="$(HOME)/CD/">Debian cd-images</a></li>
-     <li>De <a href="https://wiki.debian.org/Keysigning";>coördinatiepagina voor het ondertekenen van sleutels</a></li>
-     <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6";>Het Debian IPv6-project</a></li>
-     <li><a href="buildd/">Het Auto-buildernetwerk</a> en zijn
-	 <a href="https://buildd.debian.org/";>bouwlogboeken</a>.</li>
-     <li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Het Debian Description Translation Project - DDTP</a> (project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen)</li>
-	 <li><a href="debian-installer/">Het installatiesysteem van Debian</a></li>
-	 <li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
-	 <li><a href="$(HOME)/women/">Debian-vrouwen</a></li>
-	 <li><a href="$(HOME)/blends/">Debian Pure Blends</a> (Specifieke uitgaven van Debian)</li>
-
-	</ul>
-	</div>
+<h2><a id="workinprogress">Werk in uitvoering: Links voor actieve ontwikkelaars en pakketbeheerders van Debian</a></h2>
+<aside class="light">
+ <span class="fas fa-wrench fa-5x"></span>
+</aside>
+<dl>
+ <dt><a href="testing">Debian &lsquo;Testing&rsquo;</a></dt>
+ <dd>
+  Automatisch gegenereerd vanuit de distributie &lsquo;unstable&rsquo;:
+  dit is waar u uw pakketten moet krijgen, wilt u ze in aanmerking laten
+  komen voor de volgende release van Debian.
+ </dd>
+ <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>Releasekritieke bugs</a></dt>
+ <dd>
+  Een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket verwijderd wordt
+  uit de distributie &lsquo;testing&rsquo;, of die een vertraging kunnen
+  veroorzaken voor de volgende release. Rapporten over bugs met een graad van
+  ernst van &lsquo;serious&rsquo; (ernstig) of hoger komen in aanmerking voor
+  de lijst, dus zorg ervoor dat u deze bugs tegen uw pakketten zo snel
+  mogelijk oplost.
+ </dd>
+ <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Het bugvolgsysteem (Debian Bug Tracking System - BTS)</a></dt>
+  <dd>
+  Voor het rapporteren, bespreken en oplossen van bugs. Het BTS is zowel voor
+  gebruikers als voor ontwikkelaars nuttig.
+  </dd>
+ <dt>Informatie over Debian-pakketten</dt>
+  <dd>
+   De webpagina's voor <a href="https://qa.debian.org/developer.php";>pakketinformatie</a>
+   en <a href="https://tracker.debian.org/";>pakketopvolging</a>
+   bezorgen pakketbeheerders een massa waardevolle informatie.
+   Ontwikkelaars die andere pakketten wikken opvolgen, kunnen intekenen
+   (via e-mail) op een dienst die kopieën verstuurt van e-mails van het
+   BTS en meldingen van uploads en installaties. Raadpleeg de <a
+   href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#pkg-tracker">handleiding bij het pakketvolgsysteem</a> voor meer informatie.
+  </dd>
+  <dt><a href="wnpp/">Pakketten die hulp nodig hebben</a></dt>
+   <dd>
+   Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten
+   worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst
+   van Debian-pakketten die een nieuwe beheerder nodig hebben en ook
+   van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden.
+   </dd>
+  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">Het systeem Incoming</a></dt>
+   <dd>
+   Interne servers voor het archief: dit is waarnaar nieuwe pakketten
+   geüpload worden. Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar
+   via een webbrowser en worden viermaal per dag verspreid naar
+   de <a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.
+   <br />
+   <strong>Opmerking:</strong> door de aard van &lsquo;incoming&rsquo;
+   raden we het spiegelen ervan niet aan.
+   </dd>
+  <dt><a href="https://lintian.debian.org/";>Rapporten van Lintian</a></dt>
+   <dd>
+   <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian";>Lintian</a>
+   is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan
+   de beleidsrichtlijnen. Ontwikkelaars zouden het vóór iedere upload moeten
+   gebruiken.
+   </dd>
+  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#experimental">Debian &lsquo;Experimental&rsquo;</a></dt>
+   <dd>
+   De distributie &lsquo;experimental&rsquo; wordt gebruikt als een
+   tijdelijke opslagplaats voor zeer experimentele software. Installeer de
+   <a href="https://packages.debian.org/experimental/";>pakketten uit
+   experimental</a> enkel indien u reeds weet hoe u
+   &lsquo;unstable&rsquo; moet gebruiken.
+   </dd>
+  <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian";>De Wiki van Debian</a></dt>
+   <dd>
+   De Debian Wiki bevat raadgevingen voor ontwikkelaars en andere
+   personen die een bijdrage leveren.
+   </dd>
+</dl>
+<h2><a id="projects">Projecten: interne groepen en projecten</a></h2>
+<aside class="light">
+ <span class="fas fa-folder-open fa-5x"></span>
+</aside>
+<ul>
+<li><a href="website/">De Debian webpagina's</a></li>
+<li><a href="https://ftp-master.debian.org/";>Het Debian archief</a></li>
+<li><a href="$(DOC)/ddp">Het Debian documentatieproject (DDP)</a></li>
+<li><a href="https://qa.debian.org/";>Het Debian kwaliteitsverzekeringsteam (Quality Assurance - QA)</a></li>
+<li><a href="$(HOME)/CD/">cd/dvd-images</a></li>
+<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning";>Het ondertekenen van sleutels</a></li>
+<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning/Coordination";>De coördinatiepagina voor de ondertekening van sleutels</a></li>
+<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6";>Het Debian IPv6-project</a></li>
+<li><a href="buildd/">Het Auto-buildernetwerk</a> en zijn <a href="https://buildd.debian.org/";>bouwlogboeken</a></li>
+<li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Het Debian Description Translation Project - DDTP</a> (project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen)</li>
+<li><a href="debian-installer/">Het installatiesysteem van Debian</a></li>
+<li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
+<li><a href="$(HOME)/women/">Debian-vrouwen</a></li>
+<li><a href="$(HOME)/blends/">Debian Pure Blends</a> (Specifieke uitgaven van Debian</li>
 
- </div>
+</ul>
 
 
- <div class="card" id="miscellaneous">
-   <h2>Varia</h2>
-   <div>
+<h2><a id="miscellaneous">Diverse links</a></h2>
 
+<aside class="light">
+ <span class="fas fa-bookmark fa-5x"></span>
+</aside>
 
-   <p>Diverse links:</p>
-   <ul>
-    <li><a href="https://debconf-video-team.pages.debian.net/videoplayer/";>Opnames</a> van onze conferentietoespraken.</li>
-    <li><a href="passwordlessssh">Hoe ssh instellen, zodat u niet
-      om een wachtwoord gevraagd wordt</a>.</li>
-    <li>Hoe u <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">een nieuwe mailinglijst kunt aanvragen</a>.</li>
-    <li>Informatie over <a href="$(HOME)/mirror/">een spiegelserver voor Debian opzetten</a>.</li>
-    <li>De <a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png";>grafiek van
-      alle bugs</a>.</li>
-	<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html";>Nieuwe
-      pakketten die wachten op opname in Debian</a> (NEW-wachtrij).</li>
-    <li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Nieuwe Debian-pakketten
-      van de voorbije zeven dagen</a>.</li>
-    <li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt";>Pakketten die
-	  verwijderd werden uit Debian</a>.</li>
-    </ul>
-   </div>
+<ul>
+<li><a href="https://debconf-video-team.pages.debian.net/videoplayer/";>Opnames</a> van onze conferentietoespraken</li>
+<li><a href="passwordlessssh">SSH zo instellen</a> dat het u niet om een wachtwoord vraagt</li>
+<li>Hoe u <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">een nieuwe mailinglijst kunt aanvragen</a></li>
+<li>Informatie over <a href="$(HOME)/mirror/">een spiegelserver voor Debian opzetten</a></li>
+<li>De <a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png";>grafiek van alle bugs</a></li>
+<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html";>Nieuwe pakketten</a> die wachten op opname in Debian (NEW-wachtrij)</li>
+<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Nieuwe Debian-pakketten</a> van de voorbije zeven dagen</li>
+<li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt";>Pakketten die verwijderd werden uit Debian</a></li>
+</ul>
 
- </div>
-</div>
#use wml::debian::template title="De Debian ontwikkelaarshoek" MAINPAGE="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="caee691713b84386b0cf6f89ad1056456a696988"

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> Hoewel alle informatie op deze pagina en alle links naar andere pagina's publiekelijk beschikbaar zijn, is deze site in de eerste plaats bedoeld voor Debian-ontwikkelaars.</p>
</aside>

<ul class="toc">
<li><a href="#basic">Basisgegevens</a></li>
<li><a href="#packaging">Verpakkingswerkzaamheden</a></li>
<li><a href="#workinprogress">Werk in uitvoering</a></li>
<li><a href="#projects">Projecten</a></li>
<li><a href="#miscellaneous">Varia</a></li>
</ul>

<div class="row">

 <!-- left column -->
 <div class="column column-left" id="basic">
  <div style="text-align: center">
   <span class="fa fa-users fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
   <h2><a id="basic">Algemene informatie</a></h2>
   <p>Een lijst van de huidige ontwikkelaars en beheerders, hoe men zich bij het project kan aansluiten, en links naar de database van ontwikkelaars, de statuten, het stemproces, releases, en architecturen.</p>
  </div>

  <div style="text-align: left">
   <dl>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/organization">Debian, de organizatie</a></dt>
    <dd>Meer dan duizend vrijwilligers maken deel uit van het Debian-project. Deze pagina legt de organisatiestructuur van Debian uit, geeft een overzicht van de teams en hun leden, en contactadressen.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/intro/people">De mensen achter Debian</a></dt>
    <dd><a href="https://wiki.debian.org/DebianDeveloper";>Ontwikkelaars van Debian (Debian Developers - DD)</a> (volwaardige leden van het Debian-project) en <a href="https://wiki.debian.org/DebianMaintainer";>onderhouders van Debian (Debian Maintainers - DM)</a> dragen bij aan het project. Bekijk de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dd_all";>lijst met ontwikkelaars van Debian</a> en de <a href="https://nm.debian.org/public/people/dm_all";>lijst met onderhouders van Debian</a> om meer te weten over de betrokken personen en over de pakketten die ze beheren. We hebben ook een <a href="developers.loc">wereldkaart met ontwikkelaars van Debian</a> en een <a href="https://gallery.debconf.org/";>galerij</a> met afbeeldingen van verschillende Debian-evenementen.</dd>
    <dt><a href="join/">Hoe u kunt aansluiten bij Debian</a></dt>
    <dd>Wilt u bijdragen en u aansluiten bij het project? We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelaars of fans van vrije software met technische vaardigheden. Ga voor meer informatie naar deze pagina.</dd>
    <dt><a href="https://db.debian.org/";>Ontwikkelaarsdatabase</a></dt>
    <dd>Bepaalde informatie in deze database is voor iedereen toegankelijk, andere informatie alleen voor ontwikkelaars die zich hebben aangemeld. De database bevat informatie zoals <a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>projectmachines</a> en <a href="extract_key">GnuPG-sleutels van de ontwikkelaars</a>. Ontwikkelaars met een account kunnen <a href="https://db.debian.org/password.html";>hun wachtwoord wijzigen</a> en leren hoe ze het <a href="https://db.debian.org/forward.html";>doorsturen van e-mail</a> kunnen instellen voor hun Debian-account. Als u van plan bent een van de Debian-machines te gebruiken, lees dan het <a href="dmup">Beleid in verband met het gebruik van Debian-machines</a>.</dd>
    <dt><a href="constitution">De statuten</a></dt>
    <dd>Dit document beschrijft de organisatiestructuur voor de formele besluitvorming in het project.
    </dd>
    <dt><a href="$(HOME)/vote/">Informatie over het stemmen</a></dt>
    <dd>Hoe we onze leiders kiezen, onze logo's kiezen en in het algemeen hoe het stemmen gebeurt.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/releases/">Releases</a></dt>
    <dd>Deze pagina vermeldt de huidige releases (<a href="$(HOME)/releases/stable/">stable</a>, <a href="$(HOME)/releases/testing/">testing</a> en <a href="$(HOME)/releases/unstable/">unstable</a>) en bevat een index van oude releases en hun codenamen.</dd>
    <dt><a href="$(HOME)/ports/">Verschillende architecturen</a></dt>
    <dd>Debian werkt op veel verschillende architecturen. Deze pagina verzamelt informatie over verschillende Debian-versies, sommige gebaseerd op de Linux-kernel, andere gebaseerd op de kernels van FreeBSD, NetBSD en Hurd.</dd>

   </dl>
  </div>

 </div>

 <!-- right column -->
 <div class="column column-right" id="software">
  <div style="text-align: center">
   <span class="fa fa-code fa-3x" style="float:left;margin-right:5px;margin-bottom:5px;"></span>
   <h2><a id="packaging">Het verpakkingswerk</a></h2>
   <p>Links naar ons beleidshandboek en andere documenten in verband met het beleid van Debian, procedures en andere hulpmiddelen voor ontwikkelaars van Debian, en de handleiding voor nieuwe pakketbeheerders.</p>
  </div>

  <div style="text-align: left">
   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/debian-policy/">Debian beleidshandboek</a></dt>
    <dd>Deze handleiding beschrijft de beleidsvereisen voor de Debian-distributie. Dit omvat de structuur en de inhoud van het Debian-archief, verschillende aspecten in verband met het ontwerp van het besturingssysteem en de technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen in de distributie.</dd>

    <p>Kortom, u <strong>moet</strong> dit lezen.</p>
   </dl>

   <p>Er zijn verschillende andere documenten in verband met het beleid waarin u wellicht geïnteresseerd bent:</p>

   <ul>
    <li><a href="https://wiki.linuxfoundation.org/lsb/fhs/";>Filesystem Hierarchy Standard</a> (FHS)
    <br />De FHS definieert de mappenstructuur en
    de inhoud van de mappen (de plaats van bestanden);
    compatibiliteit met 3.0 is een verplichting (zie <a
    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-opersys.html#file-system-hierarchy";>hoofdstuk
    9</a> van het beleidshandboek van Debian).</li>
    <li>Lijst van <a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential pakketten</a>
    <br />Er wordt van u verwacht dat u deze pakketten heeft als u software
    wilt compileren of een pakket of een aantal pakketten wilt bouwen. U
    moet deze niet opnemen in de regel <code>Build-Depends</code> bij het <a
    href="https://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-relationships.html";>declareren van relaties</a> tussen pakketten.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menusysteem</a>
    <br />Debian's menu-itemstructuur; raadpleeg ook de documentatie over
    het <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">menusysteem</a>
    documentation as well.</li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Emacsbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/java-policy/">Javabeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/perl-policy/">Perlbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/python-policy/">Pythonbeleid</a></li>
    <li><a href="$(DOC)/packaging-manuals/debconf_specification.html">Debconf-specificatie</a></li>
	<li><a href="https://www.debian.org/doc/manuals/dbapp-policy/";>Beleid voor databasetoepassingingen</a> (ontwerp)</li>
    <li><a href="https://tcltk-team.pages.debian.net/policy-html/tcltk-policy.html/";>Tcl/Tk-beleid</a> (ontwerp)</li>
    <li><a href="https://people.debian.org/~lbrenta/debian-ada-policy.html";>Beleid van Debian voor Ada</a></li>
   </ul>

   <p>Raadpleeg ook de <a
   href="https://bugs.debian.org/debian-policy";>voorgestelde aanpassingen
   aan het beleid van Debian</a>.</p>

   <dl>
    <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/">Referentiehandleiding voor ontwikkelaars</a></dt>

    <dd>
    Overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare hulpmiddelen voor Debian-ontwikkelaars -- nog een <strong>aanrader</strong>.
    </dd>

    <dt><a href="$(DOC)/manuals/maint-guide/">Handleiding voor nieuwe pakkerbeheerders</a></dt>

    <dd>
    Hoe een Debian-pakket gebouwd wordt (in gewone taal), met veel
    voorbeelden. Indien u van plan bent om een ontwikkelaar of
    pakketbeheerder te worden voor Debian, is dit een goed startpunt.
    </dd>
   </dl>


  </div>

 </div>

</div>


<h2><a id="workinprogress">Werk in uitvoering: Links voor actieve ontwikkelaars en pakketbeheerders van Debian</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-wrench fa-5x"></span>
</aside>

<dl>
 <dt><a href="testing">Debian &lsquo;Testing&rsquo;</a></dt>
 <dd>
  Automatisch gegenereerd vanuit de distributie &lsquo;unstable&rsquo;:
  dit is waar u uw pakketten moet krijgen, wilt u ze in aanmerking laten
  komen voor de volgende release van Debian.
 </dd>

 <dt><a href="https://bugs.debian.org/release-critical/";>Releasekritieke bugs</a></dt>
 <dd>
  Een lijst met bugs die ervoor kunnen zorgen dat een pakket verwijderd wordt
  uit de distributie &lsquo;testing&rsquo;, of die een vertraging kunnen
  veroorzaken voor de volgende release. Rapporten over bugs met een graad van
  ernst van &lsquo;serious&rsquo; (ernstig) of hoger komen in aanmerking voor
  de lijst, dus zorg ervoor dat u deze bugs tegen uw pakketten zo snel
  mogelijk oplost.
 </dd>

 <dt><a href="$(HOME)/Bugs/">Het bugvolgsysteem (Debian Bug Tracking System - BTS)</a></dt>
  <dd>
  Voor het rapporteren, bespreken en oplossen van bugs. Het BTS is zowel voor
  gebruikers als voor ontwikkelaars nuttig.
  </dd>

 <dt>Informatie over Debian-pakketten</dt>
  <dd>
   De webpagina's voor <a href="https://qa.debian.org/developer.php";>pakketinformatie</a>
   en <a href="https://tracker.debian.org/";>pakketopvolging</a>
   bezorgen pakketbeheerders een massa waardevolle informatie.
   Ontwikkelaars die andere pakketten wikken opvolgen, kunnen intekenen
   (via e-mail) op een dienst die kopieën verstuurt van e-mails van het
   BTS en meldingen van uploads en installaties. Raadpleeg de <a
   href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#pkg-tracker">handleiding bij het pakketvolgsysteem</a> voor meer informatie.
  </dd>

  <dt><a href="wnpp/">Pakketten die hulp nodig hebben</a></dt>
   <dd>
   Toekomstige pakketten en pakketten waaraan gewerkt zou moeten
   worden (Work-Needing and Prospective Packages - WNPP), is een lijst
   van Debian-pakketten die een nieuwe beheerder nodig hebben en ook
   van pakketten die nog aan Debian toegevoegd moeten worden.
   </dd>

  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#incoming-system">Het systeem Incoming</a></dt>
   <dd>
   Interne servers voor het archief: dit is waarnaar nieuwe pakketten
   geüpload worden. Aanvaarde pakketten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar
   via een webbrowser en worden viermaal per dag verspreid naar
   de <a href="$(HOME)/mirror/">spiegelservers</a>.
   <br />
   <strong>Opmerking:</strong> door de aard van &lsquo;incoming&rsquo;
   raden we het spiegelen ervan niet aan.
   </dd>

  <dt><a href="https://lintian.debian.org/";>Rapporten van Lintian</a></dt>
   <dd>
   <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/lintian";>Lintian</a>
   is een programma dat nagaat of een pakket conform is aan
   de beleidsrichtlijnen. Ontwikkelaars zouden het vóór iedere upload moeten
   gebruiken.
   </dd>

  <dt><a href="$(DOC)/manuals/developers-reference/resources.html#experimental">Debian &lsquo;Experimental&rsquo;</a></dt>
   <dd>
   De distributie &lsquo;experimental&rsquo; wordt gebruikt als een
   tijdelijke opslagplaats voor zeer experimentele software. Installeer de
   <a href="https://packages.debian.org/experimental/";>pakketten uit
   experimental</a> enkel indien u reeds weet hoe u
   &lsquo;unstable&rsquo; moet gebruiken.
   </dd>

  <dt><a href="https://wiki.debian.org/HelpDebian";>De Wiki van Debian</a></dt>
   <dd>
   De Debian Wiki bevat raadgevingen voor ontwikkelaars en andere
   personen die een bijdrage leveren.
   </dd>
</dl>

<h2><a id="projects">Projecten: interne groepen en projecten</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-folder-open fa-5x"></span>
</aside>

<ul>
<li><a href="website/">De Debian webpagina's</a></li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/";>Het Debian archief</a></li>
<li><a href="$(DOC)/ddp">Het Debian documentatieproject (DDP)</a></li>
<li><a href="https://qa.debian.org/";>Het Debian kwaliteitsverzekeringsteam (Quality Assurance - QA)</a></li>
<li><a href="$(HOME)/CD/">cd/dvd-images</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning";>Het ondertekenen van sleutels</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/Keysigning/Coordination";>De coördinatiepagina voor de ondertekening van sleutels</a></li>
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianIPv6";>Het Debian IPv6-project</a></li>
<li><a href="buildd/">Het Auto-buildernetwerk</a> en zijn <a href="https://buildd.debian.org/";>bouwlogboeken</a></li>
<li><a href="$(HOME)/international/l10n/ddtp">Het Debian Description Translation Project - DDTP</a> (project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen)</li>
<li><a href="debian-installer/">Het installatiesysteem van Debian</a></li>
<li><a href="debian-live/">Debian Live</a></li>
<li><a href="$(HOME)/women/">Debian-vrouwen</a></li>
<li><a href="$(HOME)/blends/">Debian Pure Blends</a> (Specifieke uitgaven van Debian</li>

</ul>


<h2><a id="miscellaneous">Diverse links</a></h2>

<aside class="light">
 <span class="fas fa-bookmark fa-5x"></span>
</aside>

<ul>
<li><a href="https://debconf-video-team.pages.debian.net/videoplayer/";>Opnames</a> van onze conferentietoespraken</li>
<li><a href="passwordlessssh">SSH zo instellen</a> dat het u niet om een wachtwoord vraagt</li>
<li>Hoe u <a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">een nieuwe mailinglijst kunt aanvragen</a></li>
<li>Informatie over <a href="$(HOME)/mirror/">een spiegelserver voor Debian opzetten</a></li>
<li>De <a href="https://qa.debian.org/data/bts/graphs/all.png";>grafiek van alle bugs</a></li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/new.html";>Nieuwe pakketten</a> die wachten op opname in Debian (NEW-wachtrij)</li>
<li><a href="https://packages.debian.org/unstable/main/newpkg";>Nieuwe Debian-pakketten</a> van de voorbije zeven dagen</li>
<li><a href="https://ftp-master.debian.org/removals.txt";>Pakketten die verwijderd werden uit Debian</a></li>
</ul>


Reply to: