[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/intro/philosophy.wmlDag iedereen, 


In de git-opslagplaats webwml werd de vertaling van
dutch/intro/philosophy.wml bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/dutch/intro/philosophy.wml b/dutch/intro/philosophy.wml
index 6ac667e573b..fa149587de8 100644
--- a/dutch/intro/philosophy.wml
+++ b/dutch/intro/philosophy.wml
@@ -1,139 +1,89 @@
 #use wml::debian::template title="Onze filosofie: waarom we het doen en hoe we het doen"
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
-#use wml::debian::translation-check translation="8d625100deb403dba223e3cecbac44a283fe02ff"
+#use wml::debian::translation-check translation="6686348617abaf4b5672d3ef6eaab60d594cf86e"
 
-# translators: some text is taken from /intro/about.wml
+<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<ul class="toc">
-<li><a href="#what">WAT is Debian?</a>
-<li><a href="#free">Alles is vrij beschikbaar?</a>
-<li><a href="#how">Hoe werkt de gemeenschap als project?</a>
-<li><a href="#history">Hoe begon het allemaal?</a>
-</ul>
-
-<h2><a name="what">WAT is Debian?</a></h2>
-
-<p>Het <a href="$(HOME)/">Debian-project</a> is een vereniging van
-individuen die zich als gemeenschappelijk doel hebben gesteld om een
-<a href="free">vrij</a> besturingssysteem te maken. Dit door ons gecreëerd
-besturingssysteem heet <strong>Debian</strong>.
-
-<p>Een besturingssysteem is de verzameling basisprogramma's en hulpprogramma's
-die zorgen dat uw computer werkt. De kern van een besturingssysteem is de
-kernel. De kernel is het meest fundamentele programma op de computer en doet de
-basishuishouding en laat u andere programma's starten.
-
-<p>Debian-systemen gebruiken momenteel de
-<a href="https://www.kernel.org/";>Linux</a>-kernel of de
-<a href="https://www.freebsd.org/";>FreeBSD</a>-kernel. Linux is een stuk
-software dat is gestart door
-<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds";>Linus Torvalds</a>
-en wordt ondersteund door duizenden programmeurs over de hele wereld.
-FreeBSD is een besturingssysteem met een kernel en andere software.
-
-<p>Er wordt echter gewerkt aan het beschikbaar stellen van Debian voor andere
-kernels, in de eerste plaats voor
-<a href="https://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html";>de Hurd</a>.
-De Hurd is een verzameling servers die bovenop een microkernel (zoals Mach)
-draaien om verschillende functies te implementeren. De Hurd is door het
-<a href="https://www.gnu.org/";>GNU-project</a> geproduceerde vrije software.
-
-<p>Een groot deel van de basishulpmiddelen die het besturingssysteem
-vervolledigen, komen uit het <a href="https://www.gnu.org/";>GNU-project</a>,
-vandaar de benamingen GNU/Linux, GNU/kFreeBSD en GNU/Hurd.
-Ook deze hulpmiddelen zijn vrij.
-
-<p>Wat mensen willen is natuurlijk toepassingssoftware: programma's die hen
-helpen om gedaan te krijgen wat ze willen doen, van het bewerken van documenten
-over het beheren van een bedrijf tot het spelen van spelletjes of het schrijven
-van meer software. Debian wordt geleverd met meer dan
-<packages_in_stable> <a href="$(DISTRIB)/packages">pakketten</a>
-(voorgecompileerde software die gebundeld is in een mooi formaat voor een
-eenvoudige installatie op uw machine), een programma voor pakketbeheer (APT) en
-andere hulpprogramma's die het mogelijk maken om duizenden pakketten op
-duizenden computers net zo gemakkelijk te beheren als het installeren van één
-enkele applicatie. En dat allemaal <a href="free">vrij</a>.
-</p>
+<div id="toc">
+ <ul class="toc">
+  <li><a href="#freedom">Onze Missie: Een vrij besturingssysteem maken</a></li>
+  <li><a href="#how">Onze waarden: hoe de Debian-gemeenschap werkt</a></li>
+ </ul>
+</div>
 
-<p>Het is een beetje als een toren. Aan de basis is de kernel.
-Daarbovenop komt al het basisgereedschap.
-Vervolgens komt alle software die u op de computer gebruikt.
-Bovenaan de toren bevindt zich Debian &mdash; alles zorgvuldig aan het
-organiseren en aan het inpassen zodat het allemaal samenwerkt.
+<h2><a id="freedom">Onze Missie: Een vrij besturingssysteem maken</a></h2>
 
-<h2>Alles is <a href="free" name="free">vrij</a> beschikbaar?</h2>
+<p>Het Debian-project is een vereniging van individuen die een
+gemeenschappelijk doel nastreven: wij willen een vrij besturingssysteem maken
+dat vrij beschikbaar is voor iedereen. Welnu, wanneer we het woord "vrij"
+gebruiken, hebben we het niet over geld, maar over software-<em>vrijheid</em>.</p>
 
-<p>Als we het woord "vrij" ("free" in het Engels, wat zowel voor vrij als voor
-gratis/vrij beschikbaar kan gebruikt worden) gebruiken, bedoelen we de
-<strong>vrijheid</strong> van software. U kunt meer lezen over
-<a href="free">what we mean by "vrije software"</a> en
-<a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>wat de Free Software
-Foundation over dat onderwerp zegt</a>.
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-unlock-alt fa-2x"></span> <a href="free">Onze definitie van vrije software</a></button> <button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>De verklaring van de Free Software Foundation lezen</a></button></p>
 
-<p>Misschien vraagt u zich af: waarom investeren mensen uren van hun
-eigen tijd in het schrijven en zorgvuldig verpakken van software, om deze
-vervolgens weg te <em>geven</em>? De antwoorden zijn zo verschillend
-als de mensen die bijdragen leveren. Sommigen zijn graag behulpzaam. Velen
-schrijven programma’s om meer te leren over computers. Steeds meer mensen
-zoeken naar manieren om de opgeblazen prijs van software te vermijden.
-Een groeiende groep helpt mee als dank voor al de prachtige vrije software die
-ze van anderen hebben gekregen. Velen in de academische wereld maken vrije
-software om het gebruik van de resultaten van hun onderzoek op grotere schaal
-te bevorderen. Bedrijven helpen met het onderhouden van vrije software om
-inspraak te hebben in de verdere ontwikkeling ervan -- er is geen snellere
-manier om een nieuwe functie te verkrijgen dan die zelf te implementeren! En
-natuurlijk zijn er velen onder ons die het gewoon leuk vinden.
+<p>Misschien vraagt u zich af waarom zoveel mensen ervoor kiezen om vele uren
+van hun eigen tijd te besteden aan het schrijven van software, deze zorgvuldig
+te verpakken en te onderhouden, om dit vervolgens allemaal weg te geven zonder
+er geld voor te vragen. Welnu, er zijn genoeg redenen, hier zijn er enkele:</p>
 
-<p>Debian is zo toegewijd aan vrije software dat het ons nuttig leek om deze toewijding te formaliseren in een schriftelijk document. Zo is ons
-<a href="$(HOME)/social_contract">Sociale Contract</a> geboren.
-
-<p>Hoewel Debian gelooft in vrije software, zijn er gevallen waarin mensen
-niet-vrije software op hun computer willen of moeten gebruiken. Waar mogelijk
-ondersteunt Debian dit. Er is een groeiend aantal pakketten die als enige
-taak hebben om niet-vrije software te installeren op een Debian systeem.
-
-<h2><a name="how">Hoe werkt de gemeenschap als project?</a></h2>
-
-<p>Debian wordt gemaakt door bijna duizend actieve
-ontwikkelaars, verspreid
-<a href="$(DEVEL)/developers.loc">over de hele wereld</a>,
-die als vrijwilliger meewerken in hun vrije tijd.
-Slechts weinig ontwikkelaars hebben elkaar persoonlijk ontmoet.
-Communicatie verloopt voornamelijk via e-mail (mailinglijsten op
-lists.debian.org) en IRC (#debian kanaal op irc.debian.org).
-</p>
-
-<p>Het Debian Project heeft een zorgvuldig uitgebouwde
-<a href="organization">organisatiestructuur</a>.
-Voor meer informatie over hoe Debian er van binnenuit uitziet, kunt u eens
-rondkijken in <a href="$(DEVEL)/">de hoek voor ontwikkelaars</a>.</p>
-
-<p>
-De belangrijkste documenten waarin wordt uitgelegd hoe de gemeenschap werkt,
-zijn de volgende:
 <ul>
-<li><a href="$(DEVEL)/constitution">De statuten van Debian</a></li>
-<li><a href="../social_contract">Het Sociaal Contract en de Richtlijnen voor
-Vrije Software</a></li>
-<li><a href="diversity">De Diversiteitsverklaring</a></li>
-<li><a href="../code_of_conduct">De Gedragscode</a></li>
-<li><a href="../doc/developers-reference/">Het Referentiehandboek voor
-ontwikkelaars</a></li>
-<li><a href="../doc/debian-policy/">Het Beleidshandboek van Debian</a></li>
+ <li>Sommige mensen vinden het gewoon leuk om anderen te helpen, en bijdragen aan een project voor vrije software is een geweldige manier om dit te verwezenlijken.</li>
+ <li>Veel ontwikkelaars schrijven programma's om meer te leren over computers, verschillende architecturen en programmeertalen.</li>
+ <li>Sommige ontwikkelaars dragen bij om "dank u" te zeggen voor alle geweldige vrije software die ze van anderen hebben ontvangen.</li>
+ <li>Veel mensen in de academische wereld maken vrije software om de resultaten van hun onderzoek te delen.</li>
+ <li>Ook bedrijven helpen bij het onderhouden van vrije software: om invloed uit te oefenen op de manier waarop toepassingen zich ontwikkelen of om snel nieuwe functies te implementeren.</li>
+ <li>De meeste ontwikkelaars van Debian doen natuurlijk mee, omdat ze vinden dat het erg leuk is om te doen!</li>
 </ul>
 
-<h2><a name="history">Hoe is het allemaal begonnen?</a></h2>
-
-<p>Het Debian project werd in augustus 1993 gestart door Ian Murdock,
-als een nieuwe distributie die openlijk ontwikkeld zou worden, in de geest
-van Linux en GNU. Het was de bedoeling om Debian voorzichtig en
-zorgvuldig op te bouwen en het even goed te onderhouden en
-ondersteunen. Het begon als een kleine, hechte groep ontwikkelaars van
-Vrije Software en groeide geleidelijk uit tot een grote, goed
-georganiseerde gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers. Zie
-<a href="$(DOC)/manuals/project-history/">de gedetailleerde geschiedenis</a>.
-
-<p>Omdat veel mensen er naar vragen: Debian wordt uitgesproken als
-/&#712;de.bi.&#601;n/. De naam is afgeleid van de naam van de initiatiefnemer
-van Debian, Ian Murdock, en van die van zijn vrouw, Debra.
+<p>Hoewel wij geloven in vrije software, respecteren wij dat mensen soms
+niet-vrije software op hun machines moeten installeren - of ze dat nu willen of
+niet. We hebben besloten om deze gebruikers waar mogelijk te ondersteunen. Er
+is een groeiend aantal pakketten dat niet-vrije software installeert op een
+Debian systeem.</p>
+<aside>
+<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> We zijn toegewijd aan vrije software en we hebben die toewijding geformaliseerd in een document: ons <a href="$(HOME)/social_contract">Sociaal Contract</a></p>
+</aside>
+<h2><a id="how">Onze waarden: hoe de gemeenschap werkt</a></h2>
+<p>Het Debian-project heeft meer dan duizend actieve <a
+href="people">ontwikkelaars en medewerkers</a>, verspreid over <a
+href="$(DEVEL)/developers.loc">de wereld</a>. Een project van deze
+omvang heeft een zorgvuldig uitgewerkte
+<a href="organization">organisatiestructuur</a> nodig.
+Dus, als u zich afvraagt hoe het Debian-project werkt en of de
+Debian-gemeenschap regels en richtlijnen heeft, bekijk dan eens de volgende
+verklaringen:</p>
+<div class="row">
+ <!-- left column -->
+ <div class="column column-left">
+  <div style="text-align: left">
+   <ul>
+    <li><a href="$(DEVEL)/constitution">De statuten van Debian</a>: <br>
+     Dit document beschrijft de organisatiestructuur en legt uit hoe het Debian-project formele beslissingen neemt.</li>
+    <li><a href="../social_contract">Het sociaal contract en de richtlijnen voor vrije software</a>: <br>
+     Het sociaal contract van Debian en de richtlijnen voor vrije software (Debian Free Software Guidelines - DFSG) als een onderdeel van dit contract, beschrijven onze toewijding aan vrije software en de aan vrije-softwaregemeenschap.</li>
+    <li><a href="diversity">De diversiteitsverklaring:</a> <br>
+     Het Debian-project verwelkomt iedereen en moedigt iedereen aan om mee te werken, ongeacht hoe u zichzelf identificeert of hoe anderen u zien.</li>
+   </ul>
+  </div>
+ </div>
+<!-- right column -->
+ <div class="column column-right">
+  <div style="text-align: left">
+   <ul>
+    <li><a href="../code_of_conduct">De gedragscode:</a> <br>
+     Wij hebben een gedragscode aangenomen voor wie deelneemt aan onze mailinglijsten, IRC-kanalen, enz.</li>
+    <li><a href="../doc/developers-reference/">De referentiehandleiding voor ontwikkelaars:</a> <br>
+     Dit document geeft een overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare bronnen voor ontwikkelaars en onderhouders van Debian.</li>
+    <li><a href="../doc/debian-policy/">Het beleidshandboek van Debian:</a> <br>
+     Een handleiding die de beleidsvereisten voor de Debian-distributie beschrijft, bijv. de structuur en inhoud van het Debian-archief, technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen, enz.</li>
+   </ul>
+  </div>
+ </div>
+</div>
+<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-code fa-2x"></span> Binnenin Debian: <a href="$(DEVEL)/">Ontwikkelaarshoek</a></button></p>
 
#use wml::debian::template title="Onze filosofie: waarom we het doen en hoe we het doen"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="6686348617abaf4b5672d3ef6eaab60d594cf86e"

<link href="$(HOME)/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<div id="toc">
 <ul class="toc">
  <li><a href="#freedom">Onze Missie: Een vrij besturingssysteem maken</a></li>
  <li><a href="#how">Onze waarden: hoe de Debian-gemeenschap werkt</a></li>
 </ul>
</div>

<h2><a id="freedom">Onze Missie: Een vrij besturingssysteem maken</a></h2>

<p>Het Debian-project is een vereniging van individuen die een
gemeenschappelijk doel nastreven: wij willen een vrij besturingssysteem maken
dat vrij beschikbaar is voor iedereen. Welnu, wanneer we het woord "vrij"
gebruiken, hebben we het niet over geld, maar over software-<em>vrijheid</em>.</p>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-unlock-alt fa-2x"></span> <a href="free">Onze definitie van vrije software</a></button> <button type="button"><span class="fas fa-book-open fa-2x"></span> <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";>De verklaring van de Free Software Foundation lezen</a></button></p>

<p>Misschien vraagt u zich af waarom zoveel mensen ervoor kiezen om vele uren
van hun eigen tijd te besteden aan het schrijven van software, deze zorgvuldig
te verpakken en te onderhouden, om dit vervolgens allemaal weg te geven zonder
er geld voor te vragen. Welnu, er zijn genoeg redenen, hier zijn er enkele:</p>

<ul>
 <li>Sommige mensen vinden het gewoon leuk om anderen te helpen, en bijdragen aan een project voor vrije software is een geweldige manier om dit te verwezenlijken.</li>
 <li>Veel ontwikkelaars schrijven programma's om meer te leren over computers, verschillende architecturen en programmeertalen.</li>
 <li>Sommige ontwikkelaars dragen bij om "dank u" te zeggen voor alle geweldige vrije software die ze van anderen hebben ontvangen.</li>
 <li>Veel mensen in de academische wereld maken vrije software om de resultaten van hun onderzoek te delen.</li>
 <li>Ook bedrijven helpen bij het onderhouden van vrije software: om invloed uit te oefenen op de manier waarop toepassingen zich ontwikkelen of om snel nieuwe functies te implementeren.</li>
 <li>De meeste ontwikkelaars van Debian doen natuurlijk mee, omdat ze vinden dat het erg leuk is om te doen!</li>
</ul>

<p>Hoewel wij geloven in vrije software, respecteren wij dat mensen soms
niet-vrije software op hun machines moeten installeren - of ze dat nu willen of
niet. We hebben besloten om deze gebruikers waar mogelijk te ondersteunen. Er
is een groeiend aantal pakketten dat niet-vrije software installeert op een
Debian systeem.</p>

<aside>
<p><span class="fas fa-caret-right fa-3x"></span> We zijn toegewijd aan vrije software en we hebben die toewijding geformaliseerd in een document: ons <a href="$(HOME)/social_contract">Sociaal Contract</a></p>
</aside>

<h2><a id="how">Onze waarden: hoe de gemeenschap werkt</a></h2>

<p>Het Debian-project heeft meer dan duizend actieve <a
href="people">ontwikkelaars en medewerkers</a>, verspreid over <a
href="$(DEVEL)/developers.loc">de wereld</a>. Een project van deze
omvang heeft een zorgvuldig uitgewerkte
<a href="organization">organisatiestructuur</a> nodig.
Dus, als u zich afvraagt hoe het Debian-project werkt en of de
Debian-gemeenschap regels en richtlijnen heeft, bekijk dan eens de volgende
verklaringen:</p>

<div class="row">
 <!-- left column -->
 <div class="column column-left">
  <div style="text-align: left">
   <ul>
    <li><a href="$(DEVEL)/constitution">De statuten van Debian</a>: <br>
     Dit document beschrijft de organisatiestructuur en legt uit hoe het Debian-project formele beslissingen neemt.</li>
    <li><a href="../social_contract">Het sociaal contract en de richtlijnen voor vrije software</a>: <br>
     Het sociaal contract van Debian en de richtlijnen voor vrije software (Debian Free Software Guidelines - DFSG) als een onderdeel van dit contract, beschrijven onze toewijding aan vrije software en de aan vrije-softwaregemeenschap.</li>
    <li><a href="diversity">De diversiteitsverklaring:</a> <br>
     Het Debian-project verwelkomt iedereen en moedigt iedereen aan om mee te werken, ongeacht hoe u zichzelf identificeert of hoe anderen u zien.</li>
   </ul>
  </div>
 </div>

<!-- right column -->
 <div class="column column-right">
  <div style="text-align: left">
   <ul>
    <li><a href="../code_of_conduct">De gedragscode:</a> <br>
     Wij hebben een gedragscode aangenomen voor wie deelneemt aan onze mailinglijsten, IRC-kanalen, enz.</li>
    <li><a href="../doc/developers-reference/">De referentiehandleiding voor ontwikkelaars:</a> <br>
     Dit document geeft een overzicht van de aanbevolen procedures en de beschikbare bronnen voor ontwikkelaars en onderhouders van Debian.</li>
    <li><a href="../doc/debian-policy/">Het beleidshandboek van Debian:</a> <br>
     Een handleiding die de beleidsvereisten voor de Debian-distributie beschrijft, bijv. de structuur en inhoud van het Debian-archief, technische vereisten waaraan elk pakket moet voldoen om te worden opgenomen, enz.</li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div>

<p style="text-align:center"><button type="button"><span class="fas fa-code fa-2x"></span> Binnenin Debian: <a href="$(DEVEL)/">Ontwikkelaarshoek</a></button></p>


Reply to: