[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://atftpDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
atftp.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Translation of atftp_0.7.git20210202-3 debconf templates to Dutch
# This file is distributed under the same license as the atftp package.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2004
# Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2021.
# This is an unofficial translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: atftp_0.7.git20210202-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: atftp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-08-23 21:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-31 23:31+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:1001
msgid "Server timeout:"
msgstr "Server wachttijd:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:1001
msgid "How many seconds the main thread waits before exiting."
msgstr "Hoeveel seconden de hoofddraad moet wachten alvorens af te sluiten."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:2001
msgid "Retry timeout:"
msgstr "Wachttijd tussen pogingen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:2001
msgid "How many seconds to wait for a reply before retransmitting a packet."
msgstr ""
"Hoeveel seconden atftpd moet wachten op een antwoord alvorens een pakket "
"opnieuw te verzenden."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:3001
msgid "Maximum number of threads:"
msgstr "Maximum aantal draden:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:3001
msgid "Maximum number of concurrent threads that can be running."
msgstr "Maximum aantal draden die tegelijk kunnen uitvoeren."

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:4001
msgid "Verbosity level:"
msgstr "Woordenrijkheidsniveau (verbosity):"

#. Type: select
#. Description
#: ../atftpd.templates:4001
msgid ""
"Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log only "
"the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value."
msgstr ""
"Bewaarniveau. 7 bewaart alles, ook debug-berichten. 1 zal enkel de "
"systeemkritieke berichten bewaren. 5 (LOG_NOTICE) is de standaardwaarde."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:5001
msgid "Enable 'timeout' support?"
msgstr "'timeout'-ondersteuning activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:6001
msgid "Enable 'tsize' support?"
msgstr "'tsize'-ondersteuning activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:7001
msgid "Enable 'block size' support?"
msgstr "'blokgrootte'-ondersteuning activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:8001
msgid "Prevent Sorcerer's Apprentice Syndrome?"
msgstr ""
"Het Sorcerer's Apprentice Syndrome (tovenaarsleerlingsyndroom) voorkomen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:9001
msgid "Enable multicast support?"
msgstr "'Multicast'-ondersteuning activeren?"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:10001
msgid "TTL for multicast packets:"
msgstr "TTL (Time To Level) voor multicast-pakketten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:11001
msgid "Port to listen for tftp request:"
msgstr "Poort waarnaar moet geluisterd worden voor tftp-aanvragen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:12001
msgid "Port range for multicast file transfer:"
msgstr "Poortbereik voor multicast-bestandsuitwisseling:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:12001
msgid ""
"Multicast transfer will use any available port in a given set. For example, "
"\"2000-2003, 3000\" allow atftpd to use port 2000 to 2003 and 3000."
msgstr ""
"Multicast-overdracht zal elke beschikbare poort in een gegeven verzameling "
"gebruiken. Bijvoorbeeld, \"2000-2003, 3000\" staat atftpd toe om poorten "
"2000 tot 2003 en 3000 te gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:13001
msgid "Address range for multicast transfer:"
msgstr "Adresbereik voor multicast-uitwisseling:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:13001
msgid ""
"Multicast transfer will use any available addresses from a given set of "
"addresses. Syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""
msgstr ""
"Multicast-overdracht zal elk beschikbaar adres van een gegeven verzameling "
"adressen gebruiken. De syntax is \"a.b.c.d-d,a.b.c.d,...\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../atftpd.templates:14001
msgid "Log to file instead of journal/syslog?"
msgstr "Naar een bestand loggen in plaats van in journal/syslog?"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:15001
msgid "Log file:"
msgstr "Logbestand:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:15001
msgid ""
"A file where atftpd will write its logs. This file will be made writable for "
"the user 'nobody' and group 'nogroup'."
msgstr ""
"Een bestand waar atftpd de logboeken in schrijft. Dit bestand zal "
"schrijfbaar gemaakt worden voor gebruiker 'nobody' en groep 'nogroup'."

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:16001
msgid "Base directory:"
msgstr "Basismap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../atftpd.templates:16001
msgid ""
"The directory tree from where atftpd can serve files. That directory must be "
"world readable."
msgstr ""
"De mapstructuur waar atftpd bestanden kan bedienen. Deze map moet leesbaar "
"zijn voor de wereld."
--- atftp_0.7.git20210202-3_nl.po	2021-08-31 21:26:28.652529619 +0200
+++ atftp_0.7.git20210202-3_bijgewerkt_nl.po	2021-08-31 23:33:42.877403949 +0200
@@ -13,20 +13,22 @@
 #
 # Luk Claes <luk.claes@ugent.be>, 2004
 # Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>, 2006.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2021.
 # This is an unofficial translation
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: atftp_0.7.dfsg-1\n"
+"Project-Id-Version: atftp_0.7.git20210202-3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: atftp@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2021-08-23 21:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-05 19:50+0100\n"
-"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree@telenet.be>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-08-31 23:31+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -105,6 +107,7 @@
 #: ../atftpd.templates:8001
 msgid "Prevent Sorcerer's Apprentice Syndrome?"
 msgstr ""
+"Het Sorcerer's Apprentice Syndrome (tovenaarsleerlingsyndroom) voorkomen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -160,10 +163,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../atftpd.templates:14001
-#, fuzzy
-#| msgid "Log to file instead of syslog?"
 msgid "Log to file instead of journal/syslog?"
-msgstr "In bestand bewaren in plaats van in syslog?"
+msgstr "Naar een bestand loggen in plaats van in journal/syslog?"
 
 #. Type: string
 #. Description

Reply to: