[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mysql-8.0Dag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
mysql-8.0.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch mysql-8.0 po-debconf translation,
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
#
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com, 2010.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2018, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-8.0 8.0.23-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mysql-8.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 09:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-31 21:18+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid "Automatic maintenance of MySQL server daemon disabled"
msgstr ""
"Het automatisch onderhoud van de achtergronddienst MySQL-server werd uitgezet"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:2001
msgid ""
"Packaging maintainer scripts detected a case that it does not know how to "
"handle and cannot continue configuring MySQL. Automatic management of your "
"MySQL installation has been disabled to allow other packaging tasks to "
"complete. For more details, see /etc/mysql/FROZEN."
msgstr ""
"De scripts voor pakketonderhoud vonden een situatie waarmee ze niet overweg "
"kunnen en kunnen de configuratie van MySQL niet voortzetten. Het automatisch "
"beheer van uw MySQL-installatie werd uitgezet om toe te laten dat de andere "
"taken voor het onderhoud van het pakket, afgerond worden. Raadpleeg /etc/"
"mysql/FROZEN voor meer informatie."

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid "Important note for NIS/YP users"
msgstr "Belangrijke opmerking voor gebruikers van NIS/YP"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"Using MySQL under NIS/YP requires a mysql user account to be added on the "
"local system with:"
msgstr ""
"Het gebruik van MySQL onder NIS/YP vereist dat een MySQL gebruikersaccount "
"wordt toegevoegd aan het lokale systeem met:"

#. Type: note
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:3001
msgid ""
"You should also check the permissions and ownership of the /var/lib/mysql "
"directory:"
msgstr ""
"U moet ook de toegangsrechten en de eigendomsrechten van de map /var/lib/"
"mysql controleren:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid "Remove all MySQL databases?"
msgstr "Wilt u alle MySQL-databases verwijderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"The /var/lib/mysql directory which contains the MySQL databases is about to "
"be removed."
msgstr ""
"De map /var/lib/mysql die de MySQL-databases bevat staat op het punt om "
"verwijderd te worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"This will also erase all data in /var/lib/mysql-files as well as /var/lib/"
"mysql-keyring."
msgstr ""
"Dit zal ook alle gegevens verwijderen uit /var/lib/mysql-files en /var/lib/"
"mysql-keyring."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:4001
msgid ""
"If you're removing the MySQL package in order to later install a more recent "
"version or if a different mysql-server package is already using it, the data "
"should be kept."
msgstr ""
"Als u het MySQL-pakket verwijdert om later een meer recente versie te "
"installeren of als een ander mysql-server pakket het al gebruikt, zou de "
"data behouden moeten worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid "Start the MySQL server on boot?"
msgstr "Moet MySQL starten als de computer start?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:5001
msgid ""
"The MySQL server can be launched automatically at boot time or manually with "
"the '/etc/init.d/mysql start' command."
msgstr ""
"De MySQL-server kan automatisch worden gestart bij het starten van de "
"computer of slechts wanneer u '/etc/init.d/mysql start' handmatig uitvoert."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "New password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "Nieuw wachtwoord voor de MySQL \"root\"-gebruiker:"

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the MySQL administrative \"root\" user."
msgstr ""
"Hoewel niet verplicht, wordt het sterk aangeraden een wachtwoord in te "
"stellen voor de administratieve MySQL \"root\"-gebruiker."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:6001
msgid "If this field is left blank, the password will not be changed."
msgstr ""
"Als dit veld leeg wordt gelaten, zal het wachtwoord niet worden veranderd."

#. Type: password
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:7001
msgid "Repeat password for the MySQL \"root\" user:"
msgstr "Herhaal het wachtwoord voor de MySQL \"root\"-gebruiker:"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "Password input error"
msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:8001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee wachtwoorden die u hebt ingevoerd zijn niet gelijk. Probeert u het "
"opnieuw."

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
msgid "NDB Cluster seems to be in use"
msgstr "NDB Cluster lijkt in gebruik te zijn"

#. Type: error
#. Description
#: ../mysql-server-8.0.templates:9001
msgid ""
"MySQL-8.0 no longer provides NDB Cluster support. Please migrate to the new "
"mysql-cluster-server package and remove all lines starting with \"ndb\" from "
"all config files below /etc/mysql/."
msgstr ""
"MySQL-8.0 biedt niet langer ondersteuning voor NDB Cluster. Schakel over "
"naar het nieuwe pakket mysql-cluster-server en verwijder alle regels die "
"beginnen met \"ndb\" uit alle configuratiebestanden onder /etc/mysql/."

#~ msgid "Really proceed with downgrade?"
#~ msgstr "Wilt u echt degraderen naar een oudere versie?"

#~ msgid "A file named /var/lib/mysql/debian-*.flag exists on this system."
#~ msgstr ""
#~ "Er bestaat op dit systeem een bestand met de naam /var/lib/mysql/debian-*."
#~ "flag."

#~ msgid ""
#~ "Such a file is an indication that a mysql-server package with a higher "
#~ "version has been installed previously."
#~ msgstr ""
#~ "Een dergelijk bestand geeft aan dat er eerder een pakket mysql-server met "
#~ "een hogere versie geïnstalleerd was."

#~ msgid ""
#~ "There is no guarantee that the version you're currently installing will "
#~ "be able to use the current databases."
#~ msgstr ""
#~ "Er is geen garantie dat de versie die u op dit moment installeert de "
#~ "huidige databases kan gebruiken."

#~ msgid "Unable to set password for the MySQL \"root\" user"
#~ msgstr "Kan het wachtwoord voor de MySQL \"root\"-gebruiker niet instellen"

#~ msgid ""
#~ "An error occurred while setting the password for the MySQL administrative "
#~ "user. This may have happened because the account already has a password, "
#~ "or because of a communication problem with the MySQL server."
#~ msgstr ""
#~ "Er is een fout opgetreden bij het instellen van het wachtwoord voor de "
#~ "MySQL administratieve gebruiker. Dat kan komen doordat de gebruiker al "
#~ "een wachtwoord heeft, of omdat er een probleem was bij het communiceren "
#~ "met de MySQL-server."

#~ msgid ""
#~ "You should check the account's password after the package installation."
#~ msgstr ""
#~ "U zou het wachtwoord van het account moeten controleren nadat het pakket "
#~ "is geïnstalleerd."

#~ msgid ""
#~ "Please read the /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README.Debian file for "
#~ "more information."
#~ msgstr ""
#~ "Leest u het bestand /usr/share/doc/mysql-server-5.7/README.Debian voor "
#~ "meer informatie."
--- mysql-8.0_8.0.21-1_nl.po	2020-09-03 20:07:48.523897889 +0200
+++ mysql-8.0_8.0.23-3_nl.po	2021-08-31 21:19:51.647198919 +0200
@@ -3,22 +3,22 @@
 #
 # Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
 # Eric Spreen <erispre@gmail.com, 2010.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016-2020.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2018, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: mysql-8.0_8.0.21-1\n"
+"Project-Id-Version: mysql-8.0 8.0.23-3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mysql-8.0@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-12-07 09:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-09-03 20:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-08-31 21:18+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
-"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: note
 #. Description

Reply to: