[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://kexec-toolsDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor kexec-
tools.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of kexec-tools debconf templates.
# Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kexec-tools package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kexec-tools 1:2.0.2-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kexec-tools@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-13 16:56-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2021-07-22 21:36+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:2001
msgid "Should kexec-tools handle reboots?"
msgstr "Moet kexec-tools reboots afhandelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option, a system reboot will trigger a restart into a "
"kernel loaded by kexec instead of going through the full system boot loader "
"process."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, zal een herstart van het systeem leiden tot een "
"herstart met een kernel die geladen wordt door kexec in plaats van het "
"doorlopen van het volledige bootloader-proces van het systeem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:3001
msgid "Read GRUB configuration file to load the kernel?"
msgstr "Het configuratiebestand van GRUB uitlezen om de kernel te laden?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kexec-tools.templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, kexec will read the GRUB configuration file to "
"determine which kernel and options to load for kexec reboot, as opposed to "
"what is in /etc/default/kexec."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, zal kexec het configuratiebestand van GRUB lezen om "
"te bepalen welke kernel en opties geladen moeten worden voor een reboot met "
"kexec, in tegenstelling tot wat er in /etc/default/kexec staat."
--- kexec-tools_1_2.0.10-2_nl.po	2016-04-01 18:25:19.493428423 +0200
+++ kexec-tools_1_2.0.22-2_nl.po	2021-07-22 21:37:14.965996683 +0200
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) 2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the kexec-tools package.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2016, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: kexec-tools 1:2.0.2-3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: kexec-tools@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-22 17:16-0600\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-01 18:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-07-13 16:56-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-07-22 21:36+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -17,14 +17,13 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../kexec-tools.templates:2001
-#| msgid "Should kexec-tools handle reboots?"
-msgid "Should kexec-tools handle reboots (sysvinit only)?"
-msgstr "Moet kexec-tools het herstarten afhandelen (enkel met sysvinit)?"
+msgid "Should kexec-tools handle reboots?"
+msgstr "Moet kexec-tools reboots afhandelen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -34,14 +33,15 @@
 "kernel loaded by kexec instead of going through the full system boot loader "
 "process."
 msgstr ""
-"Als u hiervoor kiest zal een systeemherstart een kernel via kexec laden in "
-"plaats van het doorlopen van het volledige bootloader-proces."
+"Als u deze optie kiest, zal een herstart van het systeem leiden tot een "
+"herstart met een kernel die geladen wordt door kexec in plaats van het "
+"doorlopen van het volledige bootloader-proces van het systeem."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../kexec-tools.templates:3001
 msgid "Read GRUB configuration file to load the kernel?"
-msgstr "GRUB-configuratie uitlezen om de kernel te laden?"
+msgstr "Het configuratiebestand van GRUB uitlezen om de kernel te laden?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -51,6 +51,6 @@
 "determine which kernel and options to load for kexec reboot, as opposed to "
 "what is in /etc/default/kexec."
 msgstr ""
-"Als u hier voor kiest zal kexec het configuratiebestand van GRUB uitlezen om "
-"te bepalen welke kernel en opties een kexec-herstart moet gebruiken, in "
-"plaats van de inhoud van /etc/default/kexec."
+"Als u deze optie kiest, zal kexec het configuratiebestand van GRUB lezen om "
+"te bepalen welke kernel en opties geladen moeten worden voor een reboot met "
+"kexec, in tegenstelling tot wat er in /etc/default/kexec staat."

Reply to: