[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://release-notes/nl/whats-new.poHoi Frans,

On 25-03-2021 21:38, Frans Spiesschaert wrote:
> In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/whats-new.po
> bijgewerkt.
> In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
> tegenover de vorige versie.

Om te zorgen dat je altijd aan de meest recente tekst in de release
notes werkt, raad ik je aan om altijd:

$ make updatepo LINGUA=nl

te draaien voor je gaat werken aan de vertaling.

Paul

Attachment: OpenPGP_signature
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: