[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debconfDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling voor het programma debconf.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch po-file for debconf
# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2010 Free Software Foundation, Inc.
#
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005, 2006.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2010.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf_1.5.76\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-20 13:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-22 21:13+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:89
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "er wordt teruggevallen op frontend: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:97
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "kan het frontend niet initialiseren: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:103
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Kan geen frontend starten: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Configuratiedatabase is niet gespecificeerd in configuratiebestand."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Sjabloondatabase niet gespecificeerd in configuratiebestand."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"De opties Sigils en Smileys in het configuratiebestand worden niet langer "
"gebruikt. U wordt verzocht ze te verwijderen."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Probleem bij het instellen van de database gedefinieerd door stanza %s van "
"%s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tTe gebruiken debconf frontend specificeren.\n"
" -p, --priority\t\tMinimum prioriteit voor te tonen vragen specificeren.\n"
"    --terse\t\t\tBeknopte modus aanzetten.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ongeldige prioriteit \"%s\" wordt genegeerd"

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Geldige prioriteiten zijn: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Keuzen"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "nee"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Geef nul of meer waarden, gescheiden door een komma gevolgd door een spatie "
"(', ').)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:186
msgid "Help"
msgstr "Hulp"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf weet niet of deze foutmelding u getoond werd. Daarom is ze per e-"
"mail naar u gestuurd."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf, draaiend op %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Invoerwaarde \"%s\" niet gevonden in toegestane waarden voor C! Dit zou "
"nooit mogen gebeuren. Mogelijk is de taallokalisatie van de sjablonen niet "
"correct."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:59
msgid "none of the above"
msgstr "geen van bovenstaande"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:79
msgid "Enter the items or ranges you want to select, separated by spaces."
msgstr ""
"Voer de items of bereiken in die u wilt selecteren, gescheiden door spaties."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Kan Debconf::Element::%s niet laden. Mislukt vanwege: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Bezig met configureren van %s"

#
#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "TERM is niet gezet; hierdoor is het dialoog-frontend onbruikbaar."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Het dialoog-frontend is niet compatibel met shell-buffers van emacs"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Het dialoog-frontend werkt niet op een domme terminal, een shell-buffer van "
"emacs en bij gebrek aan een sturende terminal."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:107
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Er is geen bruikbaar dialoog-achtig programma geïnstalleerd; hierdoor kan "
"het op dialogen gebaseerde frontend niet worden gebruikt."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:114
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Het dialoog-frontend vereist een scherm dat tenminste 13 regels hoog en 31 "
"kolommen breed is."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:331
msgid "Package configuration"
msgstr "Pakketconfiguratie"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"U gebruikt het op een editor gebaseerde debconf-frontend om uw systeem te "
"configureren. Raadpleeg het einde van dit document voor gedetailleerde "
"instructies."

# FJP: s/comments interspersed with configuration items/configuration items interspersed with comments/
#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Het op een editor gebaseerde frontend legt u één of meerdere tekstbestanden "
"voor die u kunt wijzigen. Dit is één van die bestanden. Als u bekend bent "
"met standaardconfiguratiebestanden in Unix, zal dit bestand u bekend "
"voorkomen -- het bevat commentaar met daartussen configuratieregels. Wijzig "
"waar nodig de configuratieregels in het bestand, sla het vervolgens op en "
"sluit de editor af. Vervolgens zal debconf het gewijzigde bestand inlezen en "
"de waarden die u heeft ingevoerd gebruiken om het systeem te configureren."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:95
msgid "Really quit configuration?"
msgstr "De configuratie echt afsluiten?"

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:96
msgid ""
"If you quit this configuration dialog, then the package being configured "
"will probably fail to install, and you may have to fix it manually. This may "
"be especially difficult if you are in the middle of a large upgrade."
msgstr ""
"Indien u deze configuratiedialoog afsluit, zal het installeren van het "
"pakket dat geconfigureerd wordt, wellicht mislukken en zult u dit mogelijk "
"handmatig moeten repareren. Dit kan extra moeilijk zijn als u zich in het "
"midden van een grote opwaardering bevindt."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:96
msgid ""
"You may need to quit anyway if you are stuck in a configuration loop due to "
"a buggy package."
msgstr ""
"Mogelijk moet u desondanks toch afsluiten omdat u vastzit in een "
"configuratielus die te wijten is aan een fout in het pakket."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:97
msgid "_Quit"
msgstr "_Afsluiten"

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:98
msgid "Continue"
msgstr "Doorgaan"

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:218
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf op %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:238
msgid "_Next"
msgstr "_Volgende"

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:245
msgid "_Back"
msgstr "_Terug"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Dit frontend vereist een sturende tty."

#
#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:62
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU is niet compatibel met shell-buffers van emacs."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:99
msgid "More"
msgstr "Verder"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr "Let op: Debconf draait in internet-modus. Ga naar http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Vorige"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Volgende"

#: ../Debconf/Template.pm:96
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"waarschuwing: database is mogelijk beschadigd. Zal proberen deze te "
"repareren door ontbrekende vraag \"%s\" weer toe te voegen."

#: ../Debconf/Template.pm:211
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Sjabloon #%s in %s bevat het veld \"%s\" dubbel met als nieuwe waarde \"%s"
"\". Waarschijnlijk zijn twee sjablonen niet juist van elkaar gescheiden door "
"een enkele witregel.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:236
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Onbekend sjabloonveld \"%s\" in stanza #%s van %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:262
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr ""
"Fout bij het ontleden van de sjabloon nabij \"%s\" in stanza #%s van %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:268
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Sjabloon #%s in %s bevat geen 'Template:'-regel\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "geen debs opgegeven om te worden voorgeconfigureerd"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr ""
"configuratie van pakketten wordt uitgesteld omdat apt-utils niet is "
"geïnstalleerd"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "kan stdin niet opnieuw openen: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:171 ../dpkg-preconfigure:183
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates mislukt: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:175 ../dpkg-preconfigure:187
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Extraheren van sjablonen uit pakketten: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:197
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Voorconfigureren van pakketten ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:209
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "fout bij het ontleden van sjabloon: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:223
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf kan chmod niet uitvoeren op: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:234
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "voorconfigureren van \"%s\" mislukt met foutcode %s"

#: ../dpkg-reconfigure:100
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Gebruik: dpkg-reconfigure [opties] pakketten\n"
" -u, --unseen-only\t\tAlleen nog niet gestelde vragen tonen.\n"
"    --default-priority\tStandaard i.p.v. lage prioriteit gebruiken.\n"
"    --force\t\t\tForceer herconfiguratie van beschadigde pakketten.\n"
"    --no-reload\t\tSjablonen niet opnieuw laden. (Voorzichtig gebruiken.)"

#: ../dpkg-reconfigure:112
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s moet als root worden uitgevoerd"

#: ../dpkg-reconfigure:139
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "geef een pakket in om opnieuw te configureren"

#: ../dpkg-reconfigure:165
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s is niet geïnstalleerd"

#: ../dpkg-reconfigure:169
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s is beschadigd of niet volledig geïnstalleerd"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Gebruik: debconf-communicate [opties] [pakket]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Dit hulpprogramma is verouderd. U kunt beter het "
"programma po2debconf (pakket: po-debconf) gebruiken."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr "Gebruik: debconf-mergetemplate [opties] [sjablonen.ll ...] sjablonen"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tOok verouderde vertalingen invoegen.\n"
"    --drop-old-templates\tVerouderde sjablonen geheel laten vallen."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s ontbreekt"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s ontbreekt; %s vervalt"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s is onduidelijk bij byte %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s is onduidelijk bij byte %s: %s; vervalt"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s is verouderd"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s is verouderd; de gehele sjabloon vervalt!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Gebruik: debconf [opties] opdracht [argumenten]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=pakket\t\tPakket dat eigenaar is van de opdracht instellen."
--- debconf_1.5.69_nl.po	2018-07-31 20:35:06.529292834 +0200
+++ debconf_1.5.76_nl.po	2021-03-22 21:15:24.742341275 +0100
@@ -3,24 +3,24 @@
 #
 # Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005, 2006.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2010.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017, 2018, 2021.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: debconf_1.5.69\n"
+"Project-Id-Version: debconf_1.5.76\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-28 09:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-31 20:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-20 13:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-22 21:13+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../Debconf/AutoSelect.pm:88
+#: ../Debconf/AutoSelect.pm:89
 #, perl-format
 msgid "falling back to frontend: %s"
 msgstr "er wordt teruggevallen op frontend: %s"
@@ -140,13 +140,14 @@
 "nooit mogen gebeuren. Mogelijk is de taallokalisatie van de sjablonen niet "
 "correct."
 
-#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
+#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:59
 msgid "none of the above"
 msgstr "geen van bovenstaande"
 
-#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
-msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
-msgstr "Geef de waarden die u wilt selecteren, gescheiden door spaties."
+#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:79
+msgid "Enter the items or ranges you want to select, separated by spaces."
+msgstr ""
+"Voer de items of bereiken in die u wilt selecteren, gescheiden door spaties."
 
 #: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
 #, perl-format

Reply to: