[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/install-methods.poDag iedereen, 


In het git-archief installation-guide werd de vertaling van po/nl/install-
methods.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/po/nl/install-methods.po b/po/nl/install-methods.po
index 20602a366..d93c03974 100644
--- a/po/nl/install-methods.po
+++ b/po/nl/install-methods.po
@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual_install-methods\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-04-02 09:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-04-04 20:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-29 21:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-07-16 12:50+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Tag: title
 #: install-methods.xml:5
@@ -345,27 +345,28 @@ msgstr "Bestanden klaar maken om van een USB-geheugenstick op te starten"
 #: install-methods.xml:240
 #, no-c-format
 msgid ""
-"To prepare the USB stick, you will need a system where GNU/Linux is already "
-"running and where USB is supported. With current GNU/Linux systems the USB "
-"stick should be automatically recognized when you insert it. If it is not "
-"you should check that the usb-storage kernel module is loaded. When the USB "
-"stick is inserted, it will be mapped to a device named <filename>/dev/sdX</"
-"filename>, where the <quote>X</quote> is a letter in the range a-z. You "
-"should be able to see to which device the USB stick was mapped by running "
-"the command <command>dmesg</command> after inserting it. To write to your "
-"stick, you may have to turn off its write protection switch."
-msgstr ""
-"Om een USB-stick klaar te maken, heeft u een systeem nodig waarop GNU/Linux "
-"reeds actief is en dat USB ondersteunt. Op de huidige GNU/Linux-systemen zou "
-"de USB-stick automatisch herkend moeten worden als u hem in de USB-"
-"aansluiting plaatst. Als dat niet gebeurt moet u nagaan of de kernel-module "
-"usb-storage geladen is. Als u de USB-stick in de aansluiting plaatst, zal "
-"hij herkend worden als een apparaat met als naam <filename>/dev/sdX</"
-"filename>, waarbij de <quote>X</quote> een letter is uit het bereik a-z. U "
-"kunt nagaan als welk apparaat de USB-stick herkend werd, door het commando "
-"<command>dmesg</command> uit te voeren nadat u de stick in de aansluiting "
-"plaatste. Om naar uw stick te kunnen schrijven, kan het nodig zijn om het "
-"schakelaartje dat hem tegen schrijven beveiligd, op uit te zetten."
+"To prepare the USB stick, we recommend to use a system where GNU/Linux is "
+"already running and where USB is supported. With current GNU/Linux systems "
+"the USB stick should be automatically recognized when you insert it. If it "
+"is not you should check that the usb-storage kernel module is loaded. When "
+"the USB stick is inserted, it will be mapped to a device named <filename>/"
+"dev/sdX</filename>, where the <quote>X</quote> is a letter in the range a-z. "
+"You should be able to see to which device the USB stick was mapped by "
+"running the command <command>dmesg</command> after inserting it. To write to "
+"your stick, you may have to turn off its write protection switch."
+msgstr ""
+"Om een USB-stick klaar te maken, raden we aan om een systeem te gebruiken "
+"waarop GNU/Linux reeds actief is en dat USB ondersteunt. Op de huidige GNU/"
+"Linux-systemen zou de USB-stick automatisch herkend moeten worden als u hem "
+"in de USB-aansluiting plaatst. Als dat niet gebeurt, moet u nagaan of de "
+"kernel-module usb-storage geladen is. Als u de USB-stick in de aansluiting "
+"plaatst, zal hij herkend worden als een apparaat met als naam <filename>/dev/"
+"sdX</filename>, waarbij de <quote>X</quote> een letter is uit het bereik a-"
+"z. U kunt nagaan als welk apparaat de USB-stick herkend werd, door het "
+"commando <command>dmesg</command> uit te voeren nadat u de stick in de "
+"aansluiting plaatste. Om naar uw stick te kunnen schrijven, kan het nodig "
+"zijn om het schakelaartje dat hem tegen schrijven beveiligt, op uit te "
+"zetten."
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:253
@@ -408,14 +409,14 @@ msgstr ""
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you "
-"can download the <filename>mini.iso</filename> image from the "
-"<filename>netboot</filename> directory (at the location mentioned in <xref "
-"linkend=\"where-files\"/>)."
+"can download the &netboot-mini-iso; image from the <filename>netboot</"
+"filename> directory (at the location mentioned in <xref linkend=\"where-files"
+"\"/>)."
 msgstr ""
 "Als een alternatieve mogelijkheid voor zeer kleine USB-sticks van slechts "
-"enkele megabytes groot, kunt u het <filename>mini.iso</filename>-image uit "
-"de <filename>netboot</filename>-map downloaden (op de in <xref linkend="
-"\"where-files\"/> vermelde plaats)."
+"enkele megabytes groot, kunt u het &netboot-mini-iso;-image uit de "
+"<filename>netboot</filename>-map downloaden (op de in <xref linkend=\"where-"
+"files\"/> vermelde plaats)."
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:279
@@ -552,17 +553,17 @@ msgstr ""
 #: install-methods.xml:342
 #, no-c-format
 msgid ""
-"There is an all-in-one file <filename>hd-media/boot.img.gz</filename> which "
-"contains all the installer files (including the kernel) <phrase arch="
-"\"x86\">as well as <classname>syslinux</classname> and its configuration "
-"file</phrase> <phrase arch=\"powerpc\">as well as <classname>yaboot</"
-"classname> and its configuration file</phrase>."
+"There is an all-in-one file &hdmedia-boot-img; which contains all the "
+"installer files (including the kernel) <phrase arch=\"x86\">as well as "
+"<classname>syslinux</classname> and its configuration file</phrase> <phrase "
+"arch=\"powerpc\">as well as <classname>yaboot</classname> and its "
+"configuration file</phrase>."
 msgstr ""
-"Er bestaat een alles-in-één bestand <filename>hd-media/boot.img.gz</"
-"filename> dat al de bestanden van het installatiesysteem bevat (met inbegrip "
-"van de kernel) <phrase arch=\"x86\">evenals <classname>syslinux</classname> "
-"en zijn configuratiebestand</phrase> <phrase arch=\"powerpc\">evenals "
-"<classname>yaboot</classname> en zijn configuratiebestand</phrase>."
+"Er bestaat een alles-in-één bestand &hdmedia-boot-img; dat al de bestanden "
+"van het installatiesysteem bevat (met inbegrip van de kernel) <phrase arch="
+"\"x86\">evenals <classname>syslinux</classname> en zijn configuratiebestand</"
+"phrase> <phrase arch=\"powerpc\">evenals <classname>yaboot</classname> en "
+"zijn configuratiebestand</phrase>."
 
 #. Tag: para
 #: install-methods.xml:351
@@ -1143,6 +1144,43 @@ msgstr "<filename>initrd.gz</filename> (ramschijf-image)"
 #: install-methods.xml:709
 #, no-c-format
 msgid ""
+"If you intend to use the hard drive only for booting and then download "
+"everything over the network, you should download the &x86-netboot-initrd; "
+"file and its corresponding kernel &x86-netboot-linux;. This will allow you "
+"to repartition the hard disk from which you boot the installer, although you "
+"should do so with care."
+msgstr ""
+"Indien u van plan bent om de harde schijf enkel te gebruiken voor het "
+"opstarten van het systeem en daarna alles over het netwerk zult ophalen, "
+"moet u het bestand &x86-netboot-initrd; en de overeenkomstige kernel &x86-"
+"netboot-linux; downloaden. Dit zal u toelaten om de harde schijf die u "
+"gebruikte om het installatiesysteem op te starten, opnieuw in te delen in "
+"partities, hoewel u dit zorgvuldig moet doen."
+#. Tag: para
+#: install-methods.xml:718
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive "
+"unchanged during the install, you can download the &x86-hdmedia-initrd; file "
+"and its kernel &x86-hdmedia-vmlinuz;, as well as copy an installation image "
+"to the hard drive (make sure the file is named ending in <literal>.iso</"
+"literal>). The installer can then boot from the hard drive and install from "
+"the installation image, without needing the network."
+msgstr ""
+"Indien u echter van plan bent om tijdens de installatie een bestaande "
+"partitie op de harde schijf ongewijzigd te behouden, kunt u het bestand &x86-"
+"hdmedia-initrd; en zijn kernel &x86-hdmedia-vmlinuz; downloaden, en een "
+"installatie-image kopiëren naar de harde schijf (zorg ervoor dat u het "
+"bestand een naam geeft die eindigt op <literal>.iso</literal>). Het "
+"installatiesysteem kan dan opstarten van de harde schijf en de installatie "
+"uitvoeren op basis van het installatie-image, zonder dat toegang tot het "
+"netwerk vereist is."
+#. Tag: para
+#: install-methods.xml:726
+#, no-c-format
+msgid ""
 "Finally, to configure the bootloader proceed to <xref linkend=\"boot-initrd"
 "\"/>."
 msgstr ""
@@ -1150,7 +1188,7 @@ msgstr ""
 "in <xref linkend=\"boot-initrd\"/>."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:719
+#: install-methods.xml:736
 #, no-c-format
 msgid "Hard disk installer booting from DOS using <command>loadlin</command>"
 msgstr ""
@@ -1158,7 +1196,7 @@ msgstr ""
 "met <command>loadlin</command>"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:720
+#: install-methods.xml:737
 #, no-c-format
 msgid ""
 "This section explains how to prepare your hard drive for booting the "
@@ -1168,7 +1206,7 @@ msgstr ""
 "installatiesysteem op te starten vanuit DOS met <command>loadlin</command>."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:725
+#: install-methods.xml:742
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Copy the following directories from a &debian; installation image to "
@@ -1178,7 +1216,7 @@ msgstr ""
 "<filename>c:\\</filename>."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:730
+#: install-methods.xml:747
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<filename>/&x86-install-dir;</filename> (kernel binary and ramdisk image)"
@@ -1187,19 +1225,19 @@ msgstr ""
 "ramschijf-image)"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:735
+#: install-methods.xml:752
 #, no-c-format
 msgid "<filename>/tools</filename> (loadlin tool)"
 msgstr "<filename>/tools</filename> (het gereedschap loadlin)"
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:847
+#: install-methods.xml:864
 #, no-c-format
 msgid "Preparing Files for TFTP Net Booting"
 msgstr "Bestanden klaarmaken om over het netwerk op te starten met TFTP"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:848
+#: install-methods.xml:865
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If your machine is connected to a local area network, you may be able to "
@@ -1216,7 +1254,7 @@ msgstr ""
 "specifiek uw machine te ondersteunen."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:856
+#: install-methods.xml:873
 #, no-c-format
 msgid ""
 "You need to set up a TFTP server, and for many machines a DHCP server<phrase "
@@ -1228,7 +1266,7 @@ msgstr ""
 "\"supports-bootp\"> of een BOOTP-server</phrase>."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:863
+#: install-methods.xml:880
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<phrase condition=\"supports-rarp\">The Reverse Address Resolution Protocol "
@@ -1250,7 +1288,7 @@ msgstr ""
 "worden."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:877
+#: install-methods.xml:894
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For PowerPC, if you have a NewWorld Power Macintosh machine, it is a good "
@@ -1262,7 +1300,7 @@ msgstr ""
 "machines kunnen niet opstarten met behulp van BOOTP."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:883
+#: install-methods.xml:900
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Some older HPPA machines (e.g. 715/75) use RBOOTD rather than BOOTP. There "
@@ -1272,7 +1310,7 @@ msgstr ""
 "BOOTP. In &debian; kunt u een <classname>rbootd</classname> pakket vinden."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:888
+#: install-methods.xml:905
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is used to serve the boot image to "
@@ -1287,7 +1325,7 @@ msgstr ""
 "demonstreren voor SunOS 4.x, SunOS 5.x (ook Solaris genoemd) en GNU/Linux."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:896
+#: install-methods.xml:913
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For a &debian-gnu; server we recommend <classname>tftpd-hpa</classname>. "
@@ -1302,13 +1340,13 @@ msgstr ""
 "is <classname>atftpd</classname>."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:912
+#: install-methods.xml:929
 #, no-c-format
 msgid "Setting up RARP server"
 msgstr "Een RARP-server opzetten"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:913
+#: install-methods.xml:930
 #, no-c-format
 msgid ""
 "To set up RARP, you need to know the Ethernet address (a.k.a. the MAC "
@@ -1327,7 +1365,7 @@ msgstr ""
 "addr show dev eth0</userinput> gebruiken."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:925
+#: install-methods.xml:942
 #, no-c-format
 msgid ""
 "On a RARP server system using a Linux kernel or Solaris/SunOS, you use the "
@@ -1352,13 +1390,13 @@ msgstr ""
 "(Solaris 1)."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:946
+#: install-methods.xml:963
 #, no-c-format
 msgid "Setting up a DHCP server"
 msgstr "Een DHCP-server opzetten"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:947
+#: install-methods.xml:964
 #, no-c-format
 msgid ""
 "One free software DHCP server is ISC <command>dhcpd</command>. For &debian-"
@@ -1372,7 +1410,7 @@ msgstr ""
 "(zie <filename>/etc/dhcp/dhcpd.conf</filename>):"
 
 #. Tag: screen
-#: install-methods.xml:954
+#: install-methods.xml:971
 #, no-c-format
 msgid ""
 "option domain-name \"example.com\";\n"
@@ -1416,7 +1454,7 @@ msgstr ""
 "}"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:956
+#: install-methods.xml:973
 #, no-c-format
 msgid ""
 "In this example, there is one server <replaceable>servername</replaceable> "
@@ -1433,7 +1471,7 @@ msgstr ""
 "moet de naam vermelden van het bestand dat via TFTP opgehaald zal worden."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:966
+#: install-methods.xml:983
 #, no-c-format
 msgid ""
 "After you have edited the <command>dhcpd</command> configuration file, "
@@ -1444,13 +1482,13 @@ msgstr ""
 "dhcp-server restart</userinput>."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:974
+#: install-methods.xml:991
 #, no-c-format
 msgid "Enabling PXE Booting in the DHCP configuration"
 msgstr "In de configuratie van DHCP het opstarten via PXE aanzetten"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:975
+#: install-methods.xml:992
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Here is another example for a <filename>dhcp.conf</filename> using the Pre-"
@@ -1521,7 +1559,7 @@ msgstr ""
 "en geen kernel-image (zie <xref linkend=\"tftp-images\"/> hieronder)."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:985
+#: install-methods.xml:1002
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If your machine uses UEFI to boot, you will have to specify a boot loader "
@@ -1531,7 +1569,7 @@ msgstr ""
 "UEFI-machines geschikte opstartlader moeten opgeven, bijvoorbeeld"
 
 #. Tag: screen
-#: install-methods.xml:989
+#: install-methods.xml:1006
 #, no-c-format
 msgid ""
 "group {\n"
@@ -1553,13 +1591,13 @@ msgstr ""
 "}"
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1002
+#: install-methods.xml:1019
 #, no-c-format
 msgid "Setting up a BOOTP server"
 msgstr "Een BOOTP-server opzetten"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1003
+#: install-methods.xml:1020
 #, no-c-format
 msgid ""
 "There are two BOOTP servers available for GNU/Linux. The first is CMU "
@@ -1575,7 +1613,7 @@ msgstr ""
 "server</classname>."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1011
+#: install-methods.xml:1028
 #, no-c-format
 msgid ""
 "To use CMU <command>bootpd</command>, you must first uncomment (or add) the "
@@ -1642,7 +1680,7 @@ msgstr ""
 "machine. </phrase>"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1044
+#: install-methods.xml:1061
 #, no-c-format
 msgid ""
 "By contrast, setting up BOOTP with ISC <command>dhcpd</command> is really "
@@ -1668,13 +1706,13 @@ msgstr ""
 "userinput>."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1063
+#: install-methods.xml:1080
 #, no-c-format
 msgid "Enabling the TFTP Server"
 msgstr "De TFTP-server werkzaam maken"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1064
+#: install-methods.xml:1081
 #, no-c-format
 msgid ""
 "To get the TFTP server ready to go, you should first make sure that "
@@ -1684,7 +1722,7 @@ msgstr ""
 "of <command>tftpd</command> geactiveerd is."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1069
+#: install-methods.xml:1086
 #, no-c-format
 msgid ""
 "In the case of <classname>tftpd-hpa</classname> there are two ways the "
@@ -1702,7 +1740,7 @@ msgstr ""
 "configureren."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1078
+#: install-methods.xml:1095
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Historically, TFTP servers used <filename>/tftpboot</filename> as directory "
@@ -1721,7 +1759,7 @@ msgstr ""
 "onderdeel dienovereenkomstig moeten aanpassen."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1088
+#: install-methods.xml:1105
 #, no-c-format
 msgid ""
 "All <command>in.tftpd</command> alternatives available in &debian; should "
@@ -1738,7 +1776,7 @@ msgstr ""
 "goed beginpunt zijn voor het diagnosticeren van de oorzaak van problemen."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1096
+#: install-methods.xml:1113
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you intend to install &debian; on an SGI machine and your TFTP server is "
@@ -1772,13 +1810,13 @@ msgstr ""
 "</screen></informalexample>"
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1118
+#: install-methods.xml:1135
 #, no-c-format
 msgid "Move TFTP Images Into Place"
 msgstr "De TFTP-images op hun plaats zetten"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1119
+#: install-methods.xml:1136
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Next, place the TFTP boot image you need, as found in <xref linkend=\"where-"
@@ -1795,7 +1833,7 @@ msgstr ""
 "bepaald door de TFTP-cliënt en zijn er geen duidelijke standaarden."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1128
+#: install-methods.xml:1145
 #, no-c-format
 msgid ""
 "On NewWorld Power Macintosh machines, you will need to set up the "
@@ -1811,37 +1849,37 @@ msgstr ""
 "<filename>netboot/</filename>:"
 
 #. Tag: filename
-#: install-methods.xml:1139
+#: install-methods.xml:1156
 #, no-c-format
 msgid "vmlinux"
 msgstr "vmlinux"
 
 #. Tag: filename
-#: install-methods.xml:1144
+#: install-methods.xml:1161
 #, no-c-format
 msgid "initrd.gz"
 msgstr "initrd.gz"
 
 #. Tag: filename
-#: install-methods.xml:1149
+#: install-methods.xml:1166
 #, no-c-format
 msgid "yaboot"
 msgstr "yaboot"
 
 #. Tag: filename
-#: install-methods.xml:1154
+#: install-methods.xml:1171
 #, no-c-format
 msgid "yaboot.conf"
 msgstr "yaboot.conf"
 
 #. Tag: filename
-#: install-methods.xml:1159
+#: install-methods.xml:1176
 #, no-c-format
 msgid "boot.msg"
 msgstr "boot.msg"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1164
+#: install-methods.xml:1181
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For PXE booting, everything you should need is set up in the "
@@ -1862,7 +1900,7 @@ msgstr ""
 "bootnetx64.efi</filename>)."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1174
+#: install-methods.xml:1191
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For PXE booting, everything you should need is set up in the "
@@ -1879,13 +1917,13 @@ msgstr ""
 "command> als de naam van het opstartbestand."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1186
+#: install-methods.xml:1203
 #, no-c-format
 msgid "SPARC TFTP Booting"
 msgstr "Opstarten via TFTP met SPARC"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1187
+#: install-methods.xml:1204
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Some SPARC architectures add the subarchitecture names, such as "
@@ -1918,7 +1956,7 @@ msgstr ""
 "subarchitectuur toevoegen."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1203
+#: install-methods.xml:1220
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you've done all this correctly, giving the command <userinput>boot net</"
@@ -1933,7 +1971,7 @@ msgstr ""
 "gevraagd wordt."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1210
+#: install-methods.xml:1227
 #, no-c-format
 msgid ""
 "You can also force some sparc systems to look for a specific file name by "
@@ -1947,13 +1985,13 @@ msgstr ""
 "steeds in de map bevinden waarin de TFTP-server gaat kijken."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1221
+#: install-methods.xml:1238
 #, no-c-format
 msgid "SGI TFTP Booting"
 msgstr "Opstarten via TFTP met SGI"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1222
+#: install-methods.xml:1239
 #, no-c-format
 msgid ""
 "On SGI machines you can rely on the <command>bootpd</command> to supply the "
@@ -1967,13 +2005,13 @@ msgstr ""
 "dhcpd.conf</filename> met de optie <userinput>filename=</userinput>."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1330
+#: install-methods.xml:1347
 #, no-c-format
 msgid "Automatic Installation"
 msgstr "Automatische installatie"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1331
+#: install-methods.xml:1348
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For installing on multiple computers it's possible to do fully automatic "
@@ -1990,13 +2028,13 @@ msgstr ""
 "project.org\">FAI-website</ulink> voor gedetailleerde informatie."
 
 #. Tag: title
-#: install-methods.xml:1343
+#: install-methods.xml:1360
 #, no-c-format
 msgid "Automatic Installation Using the &debian; Installer"
 msgstr "Automatisch installeren met het installatiesysteem van &debian;"
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1344
+#: install-methods.xml:1361
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The &debian; Installer supports automating installs via preconfiguration "
@@ -2011,7 +2049,7 @@ msgstr ""
 "gesteld worden."
 
 #. Tag: para
-#: install-methods.xml:1351
+#: install-methods.xml:1368
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Full documentation on preseeding including a working example that you can "
# Dutch translation of chapter install-methods of Debian installation guide.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_install-methods\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-29 21:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-16 12:50+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Tag: title
#: install-methods.xml:5
#, no-c-format
msgid "Obtaining System Installation Media"
msgstr "Media met het installatiesysteem verkrijgen"

#. Tag: title
#: install-methods.xml:12
#, no-c-format
msgid "Official &debian-gnu; installation images"
msgstr "Officiële &debian-gnu; installatie-images"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:13
#, no-c-format
msgid ""
"By far the easiest way to install &debian-gnu; is from a set of official "
"&debian; installation images. You can buy a set of CDs/DVDs from a vendor "
"(see the <ulink url=\"&url-debian-cd-vendors;\">CD vendors page</ulink>). "
"You may also download the installation images from a &debian; mirror and "
"make your own set, if you have a fast network connection and a CD/DVD burner "
"(see the <ulink url=\"&url-debian-cd;\">Debian CD/DVD page</ulink> and "
"<ulink url=\"&url-debian-cd-faq;\">Debian CD FAQ</ulink> for detailed "
"instructions). If you have such optical installation media, and they are "
"bootable on your machine<phrase arch=\"x86\">, which is the case on all "
"modern PCs</phrase>, you can skip right to <xref linkend=\"boot-installer\"/"
">. Much effort has been expended to ensure the most-used files are on the "
"first CD and DVD image, so that a basic desktop installation can be done "
"with only the first DVD or - to a limited extent - even with only the first "
"CD image."
msgstr ""
"Veruit de gemakkelijkste manier om &debian-gnu; te installeren is vanaf een "
"set officiële &debian; installatie-images. U kunt een set CD's/DVD's kopen "
"bij een leverancier (zie de pagina <ulink url=\"&url-debian-cd-vendors;"
"\">Leveranciers van Debian installatiemedia</ulink>). Als u over een snelle "
"netwerkverbinding en een CD/DVD-brander beschikt, kunt u ook de installatie-"
"images downloaden van een &debian; spiegelserver en uw eigen set aanmaken "
"(zie de pagina <ulink url=\"&url-debian-cd;\">Debian op CD's/DVD's</ulink> "
"en de <ulink url=\"&url-debian-cd-faq;\">Debian CD FAQ</ulink> voor "
"gedetailleerde instructies). Indien u dergelijke optische installatiemedia "
"bezit en uw computer ermee kan opstarten<phrase arch=\"x86\">, wat voor alle "
"moderne PC's het geval is</phrase>, dan kunt u meteen doorgaan naar <xref "
"linkend=\"boot-installer\"/>. Er werd veel aandacht besteed aan het plaatsen "
"van de meest gebruikte bestanden op het eerste CD- en DVD-image, waardoor "
"een basale installatie van een desktopomgeving uitgevoerd kan worden met "
"alleen het eerste DVD- of - mits zekere beperkingen - zelfs met enkel het "
"eerste CD-image."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:30
#, no-c-format
msgid ""
"As CDs have a rather limited capacity by today's standards, not all "
"graphical desktop environments are installable with only the first CD; for "
"some desktop environments a CD installation requires either network "
"connectivity during the installation to download the remaining files or "
"additional CDs."
msgstr ""
"Aangezien de capaciteit van een CD volgens de huidige standaarden eerder "
"beperkt is, is het niet bij alle grafische desktopomgevingen mogelijk om ze "
"enkel met de eerste CD te installeren. Voor de installatie van sommige "
"desktopomgevingen is ofwel een verbinding met het netwerk vereist om tijdens "
"de installatie de resterende bestanden op te halen, ofwel bijkomende CD's."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:38
#, no-c-format
msgid ""
"Also, keep in mind: if the installation media you are using don't contain "
"some packages you need, you can always install those packages afterwards "
"from your running new Debian system (after the installation has finished). "
"If you need to know on which installation image to find a specific package, "
"visit <ulink url=\"https://cdimage-search.debian.org/\";>https://cdimage-";
"search.debian.org/</ulink>."
msgstr ""
"Onthoud ook dat indien sommige pakketten die u nodig heeft, niet op de door "
"u gebruikte installatiemedia staan, u deze pakketten altijd achteraf kunt "
"installeren vanop uw operationeel nieuw Debian-systeem (na het beëindigen "
"van de installatie). Indien u wilt weten op welk installatie-image een "
"specifiek pakket te vinden is, ga dan naar <ulink url=\"https://cdimage-";
"search.debian.org/\">https://cdimage-search.debian.org/</ulink>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:46
#, no-c-format
msgid ""
"If your machine doesn't support booting from optical media<phrase arch="
"\"x86\"> (only relevant on very old PC systems)</phrase>, but you do have a "
"set of CD/DVD, you can use an alternative strategy such as <phrase arch="
"\"s390\">VM reader,</phrase> <phrase condition=\"bootable-disk\">hard disk,</"
"phrase> <phrase condition=\"bootable-usb\">usb stick,</phrase> <phrase "
"condition=\"supports-tftp\">net boot,</phrase> or manually loading the "
"kernel from the disc to initially boot the system installer. The files you "
"need for booting by another means are also on the disc; the &debian; network "
"archive and folder organization on the disc are identical. So when archive "
"file paths are given below for particular files you need for booting, look "
"for those files in the same directories and subdirectories on your "
"installation media."
msgstr ""
"Indien uw machine het opstarten vanaf optische media niet "
"ondersteunt<phrase arch=\"x86\"> (enkel toepasselijk op zeer oude PC-"
"systemen)</phrase>, maar u wel een CD/DVD-set heeft, kunt u een andere "
"werkwijze gebruiken, zoals <phrase arch=\"s390\">VM-geheugenkaartlezer,</"
"phrase> <phrase condition=\"bootable-disk\">harde schijf,</phrase> <phrase "
"condition=\"bootable-usb\">usb-stick,</phrase> <phrase condition=\"supports-"
"tftp\">opstarten over het netwerk</phrase> of de kernel handmatig laden van "
"de schijf om het opstarten van het installatiesysteem te initiëren. De "
"bestanden die u nodig heeft om via een andere methode op te starten bevinden "
"zich ook op de schijf. Het archief op het &debian; netwerk en de "
"mappenindeling op de schijf zijn identiek. Indien dus hierna paden vermeld "
"worden naar specifieke bestanden uit het archief die u nodig heeft om op te "
"starten, kunt u deze bestanden op uw installatiemedia in dezelfde mappen en "
"onderliggende mappen vinden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:67
#, no-c-format
msgid ""
"Once the installer is booted, it will be able to obtain all the other files "
"it needs from the disc."
msgstr ""
"Eens het installatiesysteem opgestart werd, zal het in staat zijn alle "
"overige bestanden die het nodig heeft, op te halen van de schijf."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:72
#, no-c-format
msgid ""
"If you don't have an installation media set, then you will need to download "
"the installer system files and place them on the <phrase arch=\"s390\">VM "
"minidisk</phrase> <phrase condition=\"bootable-disk\">hard disk or</phrase> "
"<phrase condition=\"bootable-usb\">usb stick or</phrase> <phrase condition="
"\"supports-tftp\">a connected computer</phrase> so they can be used to boot "
"the installer."
msgstr ""
"Indien u geen set insallatiemedia heeft, zult u de bestanden van het "
"installatiesysteem moeten downloaden en ze moeten plaatsen op een <phrase "
"arch=\"s390\">VM minidisk</phrase> <phrase condition=\"bootable-disk\">harde "
"schijf of</phrase> <phrase condition=\"bootable-usb\">usb-stick of</phrase> "
"<phrase condition=\"supports-tftp\">een verbonden computer</phrase>, zodat "
"die gebruikt kunnen worden om het installatiesysteem op te starten."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:96
#, no-c-format
msgid "Downloading Files from &debian; Mirrors"
msgstr "Bestanden downloaden van &debian; spiegelservers"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:98
#, no-c-format
msgid ""
"To find the nearest (and thus probably the fastest) mirror, see the <ulink "
"url=\"&url-debian-mirrors;\">list of &debian; mirrors</ulink>."
msgstr ""
"Om de dichtstbijzijnde (en dus wellicht snelste) spiegelserver te vinden, "
"kunt u de <ulink url=\"&url-debian-mirrors;\">lijst met &debian; "
"spiegelservers</ulink> raadplegen."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:106
#, no-c-format
msgid "Where to Find Installation Images"
msgstr "Waar u installatie-images kunt vinden"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:108
#, no-c-format
msgid ""
"The installation images are located on each &debian; mirror in the directory "
"<ulink url=\"&url-debian-installer;images\">debian/dists/&releasename;/main/"
"installer-&architecture;/current/images/</ulink> &mdash; the <ulink url="
"\"&url-debian-installer;images/MANIFEST\">MANIFEST</ulink> lists each image "
"and its purpose."
msgstr ""
"Op elke &debian; spiegelserver bevinden de installatiemedia zich in de map "
"<ulink url=\"&url-debian-installer;images\">debian/dists/&releasename;/main/"
"installer-&architecture;/current/images/</ulink> &mdash; het bestand <ulink "
"url=\"&url-debian-installer;images/MANIFEST\">MANIFEST</ulink> somt elk "
"image-bestand op en waarvoor het bedoeld is."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:120
#, no-c-format
msgid "Kurobox Pro Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor de Kurobox Pro"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:121
#, no-c-format
msgid ""
"The Kurobox Pro requires a kernel and ramdisk on an ext2 partition on the "
"disk on which you intend to install &debian;. These images can be obtained "
"from &kuroboxpro-firmware-img;."
msgstr ""
"De Kurobox Pro heeft een kernel en een ramschijf nodig, die op een ext2-"
"partitie staan op de schijf waarop u &debian; wenst te installeren. Die "
"images kunnen opgehaald worden van &kuroboxpro-firmware-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:131
#, no-c-format
msgid "HP mv2120 Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor de HP mv2120"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:132
#, no-c-format
msgid ""
"A firmware image is provided for the HP mv2120 which will automatically boot "
"<classname>debian-installer</classname>. This image can be installed with "
"uphpmvault on Linux and other systems and with the HP Media Vault Firmware "
"Recovery Utility on Windows. The firmware image can be obtained from &mv2120-"
"firmware-img;."
msgstr ""
"Er wordt een firmware-image voor de HP mv2120 ter beschikking gesteld dat "
"<classname>debian-installer</classname>, het installatiesysteem van "
"&debian;, automatisch zal opstarten. Dit image kan geïnstalleerd worden met "
"uphpmvault op Linux en andere systemen en met het \"HP Media Vault Firmware "
"Recovery Utility\" op Windows. Het firmware-image kan opgehaald worden van "
"&mv2120-firmware-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:144
#, no-c-format
msgid "QNAP Turbo Station Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:145
#, no-c-format
msgid ""
"The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and "
"ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can obtain "
"the installation files for QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and "
"TS-41x/TS-42x models from &qnap-kirkwood-firmware-img;."
msgstr ""
"De installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station bestaan uit een kernel "
"en een ramschijf samen met een script om deze images in het flashgeheugen te "
"schrijven. De installatiebestanden voor de modellen QNAP TS-11x/TS-12x, "
"HS-210, TS-21x/TS-22x en TS-41x/TS-41x kunt u vinden op &qnap-kirkwood-"
"firmware-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:156
#, no-c-format
msgid "Plug Computer and OpenRD Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor Plug Computer en OpenRD"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:157
#, no-c-format
msgid ""
"The installation files for plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug "
"etc) and OpenRD devices consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can "
"obtain these files from &kirkwood-marvell-firmware-img;."
msgstr ""
"De installatiebestanden voor plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, "
"DreamPlug, enz.) en OpenRD-apparaten bestaan uit een kernel en initrd voor U-"
"Boot. U kunt deze bestanden ophalen van &kirkwood-marvell-firmware-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:167
#, no-c-format
msgid "LaCie NASes Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor LaCie NAS'en"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:168
#, no-c-format
msgid ""
"The installation files for LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max "
"v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) "
"consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from "
"&lacie-kirkwood-firmware-img;."
msgstr ""
"De installatiebestanden voor LaCie NAS'en (Network Space v2, Network Space "
"Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 en 5Big Network "
"v2) bestaan uit een kernel en initrd voor U-Boot. U kunt deze bestanden "
"ophalen van &lacie-kirkwood-firmware-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:179
#, no-c-format
msgid "Armhf Multiplatform Installation Files"
msgstr "Installatiebestanden voor het Armhf Multiplatform"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:180
#, no-c-format
msgid ""
"The installation files for systems supported by the armhf multiplatform "
"kernel (see <xref linkend=\"armhf-armmp-supported-platforms\"/>) consist of "
"a standard Linux kernel image, a standard Linux initial ramdisk image and a "
"system-specific device-tree blob. The kernel and the initial ramdisk image "
"for tftp-booting can be obtained from &armmp-firmware-img; and the device-"
"tree blob can be obtained from &armmp-dtb-img;. The tar archive for creating "
"a bootable USB stick with the installer can be obtained from &armmp-hd-media-"
"tarball;."
msgstr ""
"De installatiebestanden voor systemen die ondersteund worden door de armhf "
"multiplatform kernel (zie <xref linkend=\"armhf-armmp-supported-platforms\"/"
">) bestaan uit een standaard Linux kernel-image, een standaard Linux "
"initieel ramschijf-image en een systeemspecifieke blob (binair bestand) met "
"de apparatenboom. De kernel en het initiële ramschijf-image die nodig zijn "
"om via tftp op te starten, kunnen opgehaald worden van &armmp-firmware-img; "
"en de blob met de apparatenboom kan opgehaald worden van &armmp-dtb-img;. "
"Het tar-archief om een opstartbare USB-stick aan te maken met het "
"installatiesysteem kan opgehaald worden van &armmp-hd-media-tarball;."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:192
#, no-c-format
msgid ""
"U-boot images for various armhf platforms are available at &armmp-uboot-img;."
msgstr ""
"U-boot-images voor verschillende armhf-platformen kunnen opgehaald worden "
"van &armmp-uboot-img;."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:238
#, no-c-format
msgid "Preparing Files for USB Memory Stick Booting"
msgstr "Bestanden klaar maken om van een USB-geheugenstick op te starten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:240
#, no-c-format
msgid ""
"To prepare the USB stick, we recommend to use a system where GNU/Linux is "
"already running and where USB is supported. With current GNU/Linux systems "
"the USB stick should be automatically recognized when you insert it. If it "
"is not you should check that the usb-storage kernel module is loaded. When "
"the USB stick is inserted, it will be mapped to a device named <filename>/"
"dev/sdX</filename>, where the <quote>X</quote> is a letter in the range a-z. "
"You should be able to see to which device the USB stick was mapped by "
"running the command <command>dmesg</command> after inserting it. To write to "
"your stick, you may have to turn off its write protection switch."
msgstr ""
"Om een USB-stick klaar te maken, raden we aan om een systeem te gebruiken "
"waarop GNU/Linux reeds actief is en dat USB ondersteunt. Op de huidige GNU/"
"Linux-systemen zou de USB-stick automatisch herkend moeten worden als u hem "
"in de USB-aansluiting plaatst. Als dat niet gebeurt, moet u nagaan of de "
"kernel-module usb-storage geladen is. Als u de USB-stick in de aansluiting "
"plaatst, zal hij herkend worden als een apparaat met als naam <filename>/dev/"
"sdX</filename>, waarbij de <quote>X</quote> een letter is uit het bereik a-"
"z. U kunt nagaan als welk apparaat de USB-stick herkend werd, door het "
"commando <command>dmesg</command> uit te voeren nadat u de stick in de "
"aansluiting plaatste. Om naar uw stick te kunnen schrijven, kan het nodig "
"zijn om het schakelaartje dat hem tegen schrijven beveiligt, op uit te "
"zetten."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:253
#, no-c-format
msgid ""
"The procedures described in this section will destroy anything already on "
"the device! Make very sure that you use the correct device name for your USB "
"stick. If you use the wrong device the result could be that all information "
"on for example a hard disk could be lost."
msgstr ""
"De procedures die in dit deel beschreven worden zullen alles wat al op het "
"apparaat staat, verwijderen! Vergewis u er dus heel goed van dat u de "
"correcte apparaatnaam gebruikt voor uw USB-stick. Indien u de verkeerde "
"apparaatnaam gebruikt, kan het resultaat zijn dat alle informatie op "
"bijvoorbeeld een harde schijf, verloren gaat."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:263
#, no-c-format
msgid "Preparing a USB stick using a hybrid CD/DVD image"
msgstr "Een USB-stick klaar maken met een hybride CD/DVD-image"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:264
#, no-c-format
msgid ""
"Debian installation images can now be written directly to a USB stick, which "
"is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose an image "
"(such as the netinst, CD, DVD-1, or netboot) that will fit on your USB "
"stick. See <xref linkend=\"official-cdrom\"/> to get an installation image."
msgstr ""
"Debian installatie-images kunnen nu rechtstreeks naar een USB-stick "
"geschreven worden, wat een erg gemakkelijke manier is om een opstartbare USB-"
"stick aan te maken. Kies gewoon een image (zoals het netinst, CD, DVD-1 of "
"netboot-image) dat past op uw USB-stick. Ga naar <xref linkend=\"official-"
"cdrom\"/> om een installatie-image op te halen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:272
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you "
"can download the &netboot-mini-iso; image from the <filename>netboot</"
"filename> directory (at the location mentioned in <xref linkend=\"where-files"
"\"/>)."
msgstr ""
"Als een alternatieve mogelijkheid voor zeer kleine USB-sticks van slechts "
"enkele megabytes groot, kunt u het &netboot-mini-iso;-image uit de "
"<filename>netboot</filename>-map downloaden (op de in <xref linkend=\"where-"
"files\"/> vermelde plaats)."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:279
#, no-c-format
msgid ""
"The installation image you choose should be written directly to the USB "
"stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing "
"GNU/Linux system, the image file can be written to a USB stick as follows, "
"after having made sure that the stick is unmounted: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>cp <replaceable>debian.iso</replaceable> /dev/"
"<replaceable>sdX</replaceable></userinput>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>sync</userinput>\n"
"</screen></informalexample> Information about how to do this on other "
"operating systems can be found in the <ulink url=\"&url-debian-cd-faq-write-"
"usb;\">Debian CD FAQ</ulink>."
msgstr ""
"Het installatie-image dat u kiest, moet rechtstreeks naar de USB-stick "
"geschreven worden. Daarbij wordt de huidige inhoud ervan overschreven. "
"Bijvoorbeeld, als u een bestaand GNU/Linux-systeem gebruikt, kan het "
"imagebestand op de volgende manier naar een USB-stick geschreven worden, "
"nadat u er zich eerst van vergewist heeft dat de stick niet aangekoppeld is: "
"<informalexample><screen>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>cp <replaceable>debian.iso</replaceable> /dev/"
"<replaceable>sdX</replaceable></userinput>\n"
"<prompt>#</prompt> <userinput>sync</userinput>\n"
"</screen></informalexample> Informatie over hoe dit op andere "
"besturingssystemen moet gebeuren, is te vinden in de <ulink url=\"&url-"
"debian-cd-faq-write-usb;\">Debian CD FAQ</ulink>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:291
#, no-c-format
msgid ""
"The image must be written to the whole-disk device and not a partition, e."
"g. /dev/sdb and not /dev/sdb1. Do not use tools like <command>unetbootin</"
"command> which alter the image."
msgstr ""
"Het image moet geschreven worden op het volledige schijfapparaat en niet op "
"en partitie, bijvoorbeeld /dev/sdb en niet /dev/sdb1. Gebruik geen "
"gereedschap zoals <command>unetbootin</command> dat aan het image "
"veranderingen aanbrengt."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:297
#, no-c-format
msgid ""
"Simply writing the installation image to USB like this should work fine for "
"most users. The other options below are more complex, mainly for people with "
"specialised needs."
msgstr ""
"Voor de meeste gebruikers zou het op deze manier eenvoudig wegschrijven van "
"een installatie-image naar USB goed moeten werken. De hierna volgende andere "
"mogelijkheden zijn complexer en hoofdzakelijk bedoeld voor mensen met "
"specifieke behoeftes."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:305
#, no-c-format
msgid ""
"The hybrid image on the stick does not occupy all the storage space, so it "
"may be worth considering using the free space to hold firmware files or "
"packages or any other files of your choice. This could be useful if you have "
"only one stick or just want to keep everything you need on one device."
msgstr ""
"Het hybride image op de stick neemt niet alle opslagruimte in beslag. Het "
"kan dus de moeite waard zijn om in overweging te nemen om de vrije ruimte te "
"gebruiken om er firmwarebestanden of -pakketten op te plaatsen of desgewenst "
"andere bestanden. Dit kan nuttig zijn indien u slechts één stick heeft of "
"alles wat u nodig heeft op één apparaat wilt houden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:313
#, no-c-format
msgid ""
"Create a second, FAT partition on the stick, mount the partition and copy or "
"unpack the firmware onto it. For example:"
msgstr ""
"Maak een tweede FAT-partitie aan op de stick, koppel de partitie aan en "
"kopieer of pak de firmware ernaartoe uit. Bijvoorbeeld:"

#. Tag: screen
#: install-methods.xml:318
#, no-c-format
msgid ""
"# mount /dev/<replaceable>sdX2</replaceable> /mnt\n"
"# cd /mnt\n"
"# tar zxvf <replaceable>/path/to/</replaceable>firmware.tar.gz\n"
"# cd /\n"
"# umount /mnt"
msgstr ""
"# mount /dev/<replaceable>sdX2</replaceable> /mnt\n"
"# cd /mnt\n"
"# tar zxvf <replaceable>/pad/naar/</replaceable>firmware.tar.gz\n"
"# cd /\n"
"# umount /mnt"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:320
#, no-c-format
msgid ""
"You might have written the <filename>mini.iso</filename> to the USB stick. "
"In this case the second partition doesn't have to be created as, very "
"nicely, it will already be present. Unplugging and replugging the USB stick "
"should make the two partitions visible."
msgstr ""
"Misschien heeft u de <filename>mini.iso</filename> naar de USB geschreven. "
"In dat geval moet de tweede partitie niet gecreëerd worden, omdat ze al "
"aanwezig zal zijn, wat erg handig is. De USB-stick uit de aansluiting halen "
"en ze er terug insteken, zou de twee partities zichtbaar moeten maken."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:334
#, no-c-format
msgid "Manually copying files to the USB stick"
msgstr "Handmatig bestanden naar de USB-stick kopiëren"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:335
#, no-c-format
msgid ""
"An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the "
"installer files, and also an installation image to it. Note that the USB "
"stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible if you "
"follow <xref linkend=\"usb-copy-flexible\"/>)."
msgstr ""
"Een andere manier om uw USB-stick klaar te maken, is door er handmatig de "
"bestanden van het installatiesysteem op te plaatsen samen met een "
"installatie-image. Merk op dat de USB-stick minstens 1 GB groot moet zijn "
"(het kan met een kleinere grootte als u de richtlijnen in <xref linkend="
"\"usb-copy-flexible\"/> volgt)."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:342
#, no-c-format
msgid ""
"There is an all-in-one file &hdmedia-boot-img; which contains all the "
"installer files (including the kernel) <phrase arch=\"x86\">as well as "
"<classname>syslinux</classname> and its configuration file</phrase> <phrase "
"arch=\"powerpc\">as well as <classname>yaboot</classname> and its "
"configuration file</phrase>."
msgstr ""
"Er bestaat een alles-in-één bestand &hdmedia-boot-img; dat al de bestanden "
"van het installatiesysteem bevat (met inbegrip van de kernel) <phrase arch="
"\"x86\">evenals <classname>syslinux</classname> en zijn configuratiebestand</"
"phrase> <phrase arch=\"powerpc\">evenals <classname>yaboot</classname> en "
"zijn configuratiebestand</phrase>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:351
#, no-c-format
msgid ""
"Note that, although convenient, this method does have one major "
"disadvantage: the logical size of the device will be limited to 1 GB, even "
"if the capacity of the USB stick is larger. You will need to repartition the "
"USB stick and create new file systems to get its full capacity back if you "
"ever want to use it for some different purpose."
msgstr ""
"Merk op dat hoewel deze methode handig is, ze een belangrijk nadeel heeft: "
"de logische grootte van het apparaat wordt beperkt tot 1 GB, zelfs als de "
"USB-stick een grotere capaciteit heeft. U zult de USB-stick opnieuw moeten "
"indelen in partities en er opnieuw een bestandssysteem op moeten creëren om "
"zijn volledige capaciteit terug te winnen, als u hem ooit voor andere "
"doeleinden wilt gebruiken."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:359
#, no-c-format
msgid "To use this image simply extract it directly to your USB stick:"
msgstr ""
"Om dit image te gebruiken, moet u het gewoon direct naar uw USB-stick "
"uitpakken:"

#. Tag: screen
#: install-methods.xml:363
#, no-c-format
msgid "# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sdX</replaceable>"
msgstr "# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sdX</replaceable>"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:365
#, no-c-format
msgid ""
"Create a partition of type \"Apple_Bootstrap\" on your USB stick using "
"<command>mac-fdisk</command>'s <userinput>C</userinput> command and extract "
"the image directly to that:"
msgstr ""
"Maak op uw USB-stick een partitie van het type \"Apple_Bootstrap\" aan met "
"het commando <userinput>C</userinput> van <command>mac-fdisk</command> en "
"pak het image er rechtstreeks naar uit:"

#. Tag: screen
#: install-methods.xml:371
#, no-c-format
msgid "# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>"
msgstr "# zcat boot.img.gz &gt; /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:373
#, no-c-format
msgid ""
"After that, mount the USB memory stick <phrase arch="
"\"x86\">(<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX</replaceable> /mnt</"
"userinput>),</phrase> <phrase arch=\"powerpc\">(<userinput>mount /dev/"
"<replaceable>sdX2</replaceable> /mnt</userinput>),</phrase> which will now "
"have <phrase arch=\"x86\">a FAT filesystem</phrase> <phrase arch=\"powerpc"
"\">an HFS filesystem</phrase> on it, and copy a &debian; ISO image (netinst "
"or full CD/DVD) to it. Unmount the stick (<userinput>umount /mnt</"
"userinput>) and you are done."
msgstr ""
"Koppel nadien de USB-geheugenstick aan <phrase arch="
"\"x86\">(<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX</replaceable> /mnt</"
"userinput>),</phrase> <phrase arch=\"powerpc\">(<userinput>mount /dev/"
"<replaceable>sdX2</replaceable> /mnt</userinput>),</phrase> waarop nu "
"<phrase arch=\"x86\">een FAT-bestandssysteem</phrase> <phrase arch=\"powerpc"
"\">een HFS-bestandssysteem</phrase> zal staan en kopieer er een &debian; ISO-"
"image (netinst of de volledige CD/DVD) naartoe. Koppel de stick af "
"(<userinput>umount /mnt</userinput>) en u bent klaar."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:390
#, no-c-format
msgid "Manually copying files to the USB stick &mdash; the flexible way"
msgstr ""
"Handmatig bestanden naar de USB-stick kopiëren &mdash; de flexibele manier"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:391
#, no-c-format
msgid ""
"If you like more flexibility or just want to know what's going on, you "
"should use the following method to put the files on your stick. One "
"advantage of using this method is that &mdash; if the capacity of your USB "
"stick is large enough &mdash; you have the option of copying any ISO image, "
"even a DVD image, to it."
msgstr ""
"Indien u van meer flexibiliteit houdt of gewoon wilt weten hoe de zaak in "
"mekaar zit, moet u de volgende methode gebruiken om de bestanden op de stick "
"te plaatsen. Een voordeel van deze methode is dat &mdash; als uw USB-stick "
"een voldoende grote capaciteit heeft &mdash; u de mogelijkheid heeft om er "
"gelijk welk ISO-image naar te kopiëren, zelfs een DVD-image."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:406 install-methods.xml:528
#, no-c-format
msgid "Partitioning the USB stick"
msgstr "De USB-stick indelen in partities"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:407
#, no-c-format
msgid ""
"We will show how to set up the memory stick to use the first partition, "
"instead of the entire device."
msgstr ""
"We zullen u tonen hoe u de geheugenstick moet instellen om slechts de eerste "
"partitie in plaats van het volledige apparaat te gebruiken."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:412
#, no-c-format
msgid ""
"Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you "
"probably won't have to repartition or reformat the stick. If you have to do "
"that anyway, use <command>cfdisk</command> or any other partitioning tool to "
"create a FAT16 partition<footnote> <para> Don't forget to set the "
"<quote>bootable</quote> bootable flag. </para> </footnote>, install an MBR "
"using: <informalexample><screen>\n"
"# install-mbr /dev/<replaceable>sdX</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> The <command>install-mbr</command> command is "
"contained in the <classname>mbr</classname> &debian; package. Then create "
"the filesystem using: <informalexample><screen>\n"
"# mkdosfs /dev/<replaceable>sdX1</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Take care that you use the correct device name "
"for your USB stick. The <command>mkdosfs</command> command is contained in "
"the <classname>dosfstools</classname> &debian; package."
msgstr ""
"Aangezien de meeste USB-sticks vooraf geconfigureerd zijn met één enkele "
"FAT16-partitie, zult u de stick wellicht niet opnieuw moeten indelen of "
"herformatteren. Als u dat toch moet doen, gebruik dan <command>cfdisk</"
"command> of een ander partitiegereedschap om een FAT16-partitie te "
"maken<footnote> <para> Vergeet niet om de <quote>bootable</quote> vlag in te "
"stellen (dit maakt er een opstartpartitie van). </para> </footnote>, "
"installeer een MBR met: <informalexample><screen>\n"
"# install-mbr /dev/<replaceable>sdX</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Het commando <command>install-mbr</command> is "
"te vinden in het &debian; pakket <classname>mbr</classname>. Creëer daarna "
"het bestandssysteem met: <informalexample><screen>\n"
"# mkdosfs /dev/<replaceable>sdX1</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Zorg ervoor om voor uw USB-stick de correcte "
"apparaatnaam te gebruiken. Het commando <command>mkdosfs</command> is te "
"vinden in het &debian; pakket <classname>dosfstools</classname>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:436
#, no-c-format
msgid ""
"In order to start the kernel after booting from the USB stick, we will put a "
"boot loader on the stick. Although any boot loader should work, it's "
"convenient to use <classname>syslinux</classname>, since it uses a FAT16 "
"partition and can be reconfigured by just editing a text file. Any operating "
"system which supports the FAT file system can be used to make changes to the "
"configuration of the boot loader."
msgstr ""
"Om na het opstarten vanaf de USB-stick de kernel te starten, zullen we een "
"opstartlader plaatsen op de stick. Hoewel elke opstartlader zou moeten "
"werken, is het handig om <classname>syslinux</classname> te gebruiken, omdat "
"die een FAT16-partitie gebruikt en eenvoudig geconfigureerd kan worden door "
"gewoon een tekstbestand te bewerken. Elk besturingssysteem dat het FAT-"
"bestandssysteem ondersteunt, kan gebruikt worden om de configuratie van de "
"opstartlader aan te passen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:446
#, no-c-format
msgid ""
"To put <classname>syslinux</classname> on the FAT16 partition on your USB "
"stick, install the <classname>syslinux</classname> and <classname>mtools</"
"classname> packages on your system, and do: <informalexample><screen>\n"
"# syslinux /dev/<replaceable>sdX1</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Again, take care that you use the correct device "
"name. The partition must not be mounted when starting <command>syslinux</"
"command>. This procedure writes a boot sector to the partition and creates "
"the file <filename>ldlinux.sys</filename> which contains the boot loader "
"code."
msgstr ""
"Om <classname>syslinux</classname> op de FAT16-partitie van uw USB-stick te "
"plaatsen, moet u de pakketten <classname>syslinux</classname> en "
"<classname>mtools</classname> op uw systeem installeren en het volgende "
"commando geven: <informalexample><screen>\n"
"# syslinux /dev/<replaceable>sdX1</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Nogmaals, zorg ervoor dat u de juiste "
"apparaatnaam gebruikt. De partitie mag niet aangekoppeld zijn als u "
"<command>syslinux</command> start. Deze procedure schrijft een opstartsector "
"naar de partitie en creëert het bestand <filename>ldlinux.sys</filename> dat "
"de code van de opstartlader bevat."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:463 install-methods.xml:575
#, no-c-format
msgid "Adding the installer image"
msgstr "Het image van het installatiesysteem toevoegen"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:464
#, no-c-format
msgid ""
"Mount the partition (<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX1</replaceable> /"
"mnt</userinput>) and copy the following installer image files to the stick: "
"<itemizedlist> <listitem><para> <filename>vmlinuz</filename> or "
"<filename>linux</filename> (kernel binary) </para></listitem> "
"<listitem><para> <filename>initrd.gz</filename> (initial ramdisk image) </"
"para></listitem> </itemizedlist> You can choose between either the text-"
"based or the graphical version of the installer. The latter can be found in "
"the <filename>gtk</filename> subdirectory. If you want to rename the files, "
"please note that <classname>syslinux</classname> can only process DOS (8.3) "
"file names."
msgstr ""
"Koppel de partitie aan (<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX1</"
"replaceable> /mnt</userinput>) en kopieer de volgende imagebestanden van het "
"installatiesysteem naar de stick: <itemizedlist> <listitem><para> "
"<filename>vmlinuz</filename> of <filename>linux</filename> (het binaire "
"kernelbestand) </para></listitem> <listitem><para> <filename>initrd.gz</"
"filename> (het initiële ramschijf-image) </para></listitem> </itemizedlist> "
"U kunt ofwel de tekstuele of de grafische versie van het installatiesysteem "
"kiezen. Die laatste vindt u in de onderliggende map <filename>gtk</"
"filename>. Indien u de bestanden wenst te hernoemen, moet u er rekening mee "
"houden dat <classname>syslinux</classname> enkel met bestandsnamen van het "
"type DOS (8.3) kan werken."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:488
#, no-c-format
msgid ""
"Next you should create a <filename>syslinux.cfg</filename> configuration "
"file, which at a bare minimum should contain the following line (change the "
"name of the kernel binary to <quote><filename>linux</filename></quote> if "
"you used a <filename>netboot</filename> image): <informalexample><screen>\n"
"default vmlinuz initrd=initrd.gz\n"
"</screen></informalexample> For the graphical installer you should add "
"<userinput>vga=788</userinput> to the line. Other parameters can be appended "
"as desired."
msgstr ""
"Daarna moet u een configuratiebestand <filename>syslinux.cfg</filename> "
"aanmaken. Dit moet als absolute minimum de volgende regel bevatten (verander "
"de naam van het binaire bestand van de kernel in <quote><filename>linux</"
"filename></quote> als u een <filename>netboot</filename>-image gebruikte): "
"<informalexample><screen>\n"
"default vmlinuz initrd=initrd.gz\n"
"</screen></informalexample> Voor het grafische installatiesysteem moet u "
"<userinput>vga=788</userinput> aan de regel toevoegen. Andere parameters "
"kunnen desgewenst toegevoegd worden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:500
#, no-c-format
msgid ""
"To enable the boot prompt to permit further parameter appending, add a "
"<userinput>prompt 1</userinput> line."
msgstr ""
"Om van de opstartprompt gebruik te kunnen maken om nog andere parameters toe "
"te voegen, voegt u een regel <userinput>prompt 1</userinput> toe."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:505
#, no-c-format
msgid ""
"If you used an <filename>hd-media</filename> image, you should now copy the "
"ISO file of a &debian; ISO image<footnote> <para> You can use either a "
"netinst or a full CD/DVD image (see <xref linkend=\"official-cdrom\"/>). Be "
"sure to select one that fits. Note that the <quote>netboot <filename>mini."
"iso</filename></quote> image is not usable for this purpose. </para> </"
"footnote> onto the stick. When you are done, unmount the USB memory stick "
"(<userinput>umount /mnt</userinput>)."
msgstr ""
"Indien u een <filename>hd-media</filename>-image gebruikte, moet u nu het "
"ISO-bestand van een &debian; ISO-image kopiëren<footnote> <para>U kunt ofwel "
"een netinst- of een volledige CD/DVD-image gebruiken (zie <xref linkend="
"\"official-cdrom\"/>). Zorg ervoor er een te selecteren dat er op past. Merk "
"op dat u het <quote>netboot <filename>mini.iso</filename></quote>-image "
"hiervoor niet kunt gebruiken. </para> </footnote> naar de stick. Koppel de "
"USB geheugenstick af wanneer u klaar bent (<userinput>umount /mnt</"
"userinput>)."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:529
#, no-c-format
msgid ""
"Most USB sticks do not come pre-configured in such a way that Open Firmware "
"can boot from them, so you will need to repartition the stick. On Mac "
"systems, run <userinput>mac-fdisk /dev/<replaceable>sdX</replaceable></"
"userinput>, initialise a new partition map using the <userinput>i</"
"userinput> command, and create a new partition of type Apple_Bootstrap using "
"the <userinput>C</userinput> command. (Note that the first \"partition\" "
"will always be the partition map itself.) Then type "
"<informalexample><screen>\n"
"$ hformat /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Take care that you use the correct device name "
"for your USB stick. The <command>hformat</command> command is contained in "
"the <classname>hfsutils</classname> &debian; package."
msgstr ""
"De meeste USB-sticks zijn vooraf niet op zo'n manier geconfigureerd dat Open "
"Firmware er van kan opstarten. U zult dus de stick opnieuw moeten indelen. "
"Op Mac-systemen moet u het commando <userinput>mac-fdisk /dev/"
"<replaceable>sdX</replaceable></userinput> gebruiken, een nieuwe 'partition "
"map' (partitiekaart) initialiseren met het commando <userinput>i</userinput> "
"en een nieuwe partitie van het type Apple_Bootstrap aanmaken met het "
"commando <userinput>C</userinput>. (Merk op dat de eerste \"partitie\" "
"altijd de partitiekaart zelf zal zijn.) Typ dan <informalexample><screen>\n"
"$ hformat /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Let er goed op om de juiste apparaatnaam te "
"gebruiken voor uw USB-stick. Het commando <command>hformat</command> vindt u "
"in het &debian; pakket <classname>hfsutils</classname>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:546
#, no-c-format
msgid ""
"In order to start the kernel after booting from the USB stick, we will put a "
"boot loader on the stick. The <command>yaboot</command> boot loader can be "
"installed on an HFS filesystem and can be reconfigured by just editing a "
"text file. Any operating system which supports the HFS file system can be "
"used to make changes to the configuration of the boot loader."
msgstr ""
"Om na het opstarten vanaf de USB-stick de kernel te starten, zullen we een "
"opstartlader op de stick plaatsen. De opstartlader <command>yaboot</command> "
"kan op een HFS-bestandssysteem geïnstalleerd worden en kan geconfigureerd "
"worden door gewoon een tekstbestand te bewerken. Elk besturingssysteem met "
"ondersteuning voor het HFS-bestandssysteem kan gebruikt worden om de "
"configuratie van de opstartlader aan te passen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:555
#, no-c-format
msgid ""
"The normal <command>ybin</command> tool that comes with <command>yaboot</"
"command> does not yet understand USB storage devices, so you will have to "
"install <command>yaboot</command> by hand using the <classname>hfsutils</"
"classname> tools. Type <informalexample><screen>\n"
"$ hmount /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>\n"
"$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :\n"
"$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot\n"
"$ hattrib -b :\n"
"$ humount\n"
"</screen></informalexample> Again, take care that you use the correct device "
"name. The partition must not be otherwise mounted during this procedure. "
"This procedure writes the boot loader to the partition, and uses the HFS "
"utilities to mark it in such a way that Open Firmware will boot it. Having "
"done this, the rest of the USB stick may be prepared using the normal Unix "
"utilities."
msgstr ""
"Het normale gereedschap <command>ybin</command> dat bij <command>yaboot</"
"command> zit, kan nog niet overweg met USB-opslagapparaten. U zult "
"<command>yaboot</command> dus handmatig moeten installeren met de "
"<classname>hfsutils</classname> gereedschappen. Typ "
"<informalexample><screen>\n"
"$ hmount /dev/<replaceable>sdX2</replaceable>\n"
"$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :\n"
"$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot\n"
"$ hattrib -b :\n"
"$ humount\n"
"</screen></informalexample> Nogmaals, zorg ervoor om de juiste apparaatnaam "
"te gebruiken. Tijdens deze procedure moet de partitie overigens niet "
"aangekoppeld zijn. Deze procedure schrijft de opstartlader naar de partitie "
"en gebruikt de HFS-hulpprogramma's om ze zodanig te markeren dat Open "
"Firmware ze kan opstarten. Nadat dit afgewerkt is, kunt u de rest van de "
"voorbereiding van de USB-stick uitvoeren met behulp van de normale Unix-"
"hulpprogramma's."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:576
#, no-c-format
msgid ""
"Mount the partition (<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX2</replaceable> /"
"mnt</userinput>) and copy the following installer image files to the stick:"
msgstr ""
"Koppel de partitie aan (<userinput>mount /dev/<replaceable>sdX2</"
"replaceable> /mnt</userinput>) en kopieer de volgende image-bestanden van "
"het installatiesysteem naar de stick:"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:583
#, no-c-format
msgid "<filename>vmlinux</filename> (kernel binary)"
msgstr "<filename>vmlinux</filename> (binair kernel-bestand)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:588
#, no-c-format
msgid "<filename>initrd.gz</filename> (initial ramdisk image)"
msgstr "<filename>initrd.gz</filename> (initieel ramschijf-image)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:593
#, no-c-format
msgid "<filename>yaboot.conf</filename> (yaboot configuration file)"
msgstr "<filename>yaboot.conf</filename> (configuratiebestand voor yaboot)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:598
#, no-c-format
msgid "<filename>boot.msg</filename> (optional boot message)"
msgstr "<filename>boot.msg</filename> (facultatieve opstartmelding)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:605
#, no-c-format
msgid ""
"The <filename>yaboot.conf</filename> configuration file should contain the "
"following lines: <informalexample><screen>\n"
"default=install\n"
"root=/dev/ram\n"
"\n"
"message=/boot.msg\n"
"\n"
"image=/vmlinux\n"
"    label=install\n"
"    initrd=/initrd.gz\n"
"    initrd-size=10000\n"
"    read-only\n"
"</screen></informalexample> Please note that the <userinput>initrd-size</"
"userinput> parameter may need to be increased, depending on the image you "
"are booting."
msgstr ""
"Het configuratiebestand <filename>yaboot.conf</filename> moet de volgende "
"regels bevatten: <informalexample><screen>\n"
"default=install\n"
"root=/dev/ram\n"
"\n"
"message=/boot.msg\n"
"\n"
"image=/vmlinux\n"
"    label=install\n"
"    initrd=/initrd.gz\n"
"    initrd-size=10000\n"
"    read-only\n"
"</screen></informalexample> Merk op dat het kan zijn dat, afhankelijk van "
"het image dat u zult opstarten, de parameter <userinput>initrd-size</"
"userinput> moet verhoogd worden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:615
#, no-c-format
msgid ""
"If you used an <filename>hd-media</filename> image, you should now copy the "
"ISO file of a &debian; ISO image<footnote> <para> You can use either a "
"netinst or a full CD image (see <xref linkend=\"official-cdrom\"/>). Be sure "
"to select one that fits. Note that the <quote>netboot <filename>mini.iso</"
"filename></quote> image is not usable for this purpose. </para> </footnote> "
"onto the stick. When you are done, unmount the USB memory stick "
"(<userinput>umount /mnt</userinput>)."
msgstr ""
"Indien u een <filename>hd-media</filename>-image gebruikte, moet u nu het "
"ISO-bestand van een &debian; ISO-image kopiëren<footnote> <para>U kunt ofwel "
"een netinst- of een volledige CD-image gebruiken (zie <xref linkend="
"\"official-cdrom\"/>). Zorg ervoor er een te selecteren dat er op past. Merk "
"op dat u het <quote>netboot <filename>mini.iso</filename></quote>-image "
"hiervoor niet kunt gebruiken. </para> </footnote> naar de stick. Koppel de "
"USB geheugenstick af wanneer u klaar bent (<userinput>umount /mnt</"
"userinput>)."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:643
#, no-c-format
msgid "Preparing Files for Hard Disk Booting"
msgstr "Bestanden voorbereiden om vanaf een harde schijf op te starten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:644
#, no-c-format
msgid ""
"The installer may be booted using boot files placed on an existing hard "
"drive partition, either launched from another operating system or by "
"invoking a boot loader directly from the BIOS."
msgstr ""
"Het installatiesysteem kan opgestart worden met opstartbestanden die op een "
"bestaande partitie van een harde schijf geplaatst worden. Die worden dan "
"gelanceerd ofwel vanuit een ander besturingssysteem, ofwel door rechtstreeks "
"vanuit het BIOS een opstartlader aan te roepen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:650
#, no-c-format
msgid ""
"A full, <quote>pure network</quote> installation can be achieved using this "
"technique. This avoids all hassles of removable media, like finding and "
"burning CD/DVD images."
msgstr ""
"Met deze techniek kunt u een complete en <quote>zuivere netwerk</quote>-"
"installatie realiseren. Dit vermijdt alle rompslomp van verwijderbare media, "
"zoals het zoeken en branden van CD/DVD-images."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:656
#, no-c-format
msgid ""
"The installer cannot boot from files on an HFS+ file system. MacOS System "
"8.1 and above may use HFS+ file systems; NewWorld PowerMacs all use HFS+. To "
"determine whether your existing file system is HFS+, select <userinput>Get "
"Info</userinput> for the volume in question. HFS file systems appear as "
"<userinput>Mac OS Standard</userinput>, while HFS+ file systems say "
"<userinput>Mac OS Extended</userinput>. You must have an HFS partition in "
"order to exchange files between MacOS and Linux, in particular the "
"installation files you download."
msgstr ""
"Het installatiesysteem kan niet opstarten vanaf bestanden op een HFS+-"
"bestandssysteem. MacOS System 8.1 en recenter kunnen dit bestandssysteem "
"gebruiken en alle NewWorld PowerMacs gebruiken HFS+. Om te weten te komen of "
"uw bestandssysteem van het type HFS+ is, moet u voor de schijf in kwestie "
"<userinput>Get Info</userinput> (Info tonen) selecteren. Een HFS-"
"bestandssysteem wordt als <userinput>Mac OS Standard</userinput> aangeduid, "
"terwijl een HFS+-bestandssysteem aangeduid wordt met <userinput>Mac OS "
"Extended</userinput>. U heeft een HFS-partitie nodig om bestanden te kunnen "
"uitwisselen tussen MacOS en Linux, in het bijzonder de installatiebestanden "
"die u downloadt."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:667
#, no-c-format
msgid ""
"Different programs are used for hard disk installation system booting, "
"depending on whether the system is a <quote>NewWorld</quote> or an "
"<quote>OldWorld</quote> model."
msgstr ""
"Diverse programma's worden gebruikt voor het opstarten van het "
"installatiesysteem vanaf een harde schijf. Dit is afhankelijk van het feit "
"of het systeem een <quote>NewWorld</quote> of een <quote>OldWorld</quote> "
"model is."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:676
#, no-c-format
msgid "Hard disk installer booting from Linux using <command>GRUB</command>"
msgstr ""
"Het opstarten van het installatiesysteem vanaf een harde schijf vanuit Linux "
"met <command>GRUB</command>"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:678
#, no-c-format
msgid ""
"This section explains how to add to or even replace an existing linux "
"installation using <command>GRUB</command>."
msgstr ""
"In dit deel wordt uitgelegd hoe u met behulp van <command>GRUB</command> een "
"nieuw systeem kunt toevoegen aan een bestaand Linux-systeem of hoe u zelfs "
"dat bestaand systeem kunt vervangen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:684
#, no-c-format
msgid ""
"At boot time, <command>GRUB</command> supports loading in memory not only "
"the kernel, but also a disk image. This RAM disk can be used as the root "
"file-system by the kernel."
msgstr ""
"<command>GRUB</command> ondersteunt bij het opstarten niet enkel het in het "
"geheugen laden van de kernel, maar ook van een schijf-image. Deze RAM-schijf "
"kan door de kernel gebruikt worden als root-bestandssysteem."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:690
#, no-c-format
msgid ""
"Copy the following files from the &debian; archives to a convenient location "
"on your hard drive, for instance to <filename>/boot/newinstall/</filename>."
msgstr ""
"Kopieer de volgende bestanden vanuit de &debian;-archieven naar een "
"geschikte plaats op uw harde schijf, bijvoorbeeld naar <filename>/boot/"
"newinstall/</filename>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:697
#, no-c-format
msgid "<filename>vmlinuz</filename> (kernel binary)"
msgstr "<filename>vmlinuz</filename> (het binaire kernel-bestand)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:702
#, no-c-format
msgid "<filename>initrd.gz</filename> (ramdisk image)"
msgstr "<filename>initrd.gz</filename> (ramschijf-image)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:709
#, no-c-format
msgid ""
"If you intend to use the hard drive only for booting and then download "
"everything over the network, you should download the &x86-netboot-initrd; "
"file and its corresponding kernel &x86-netboot-linux;. This will allow you "
"to repartition the hard disk from which you boot the installer, although you "
"should do so with care."
msgstr ""
"Indien u van plan bent om de harde schijf enkel te gebruiken voor het "
"opstarten van het systeem en daarna alles over het netwerk zult ophalen, "
"moet u het bestand &x86-netboot-initrd; en de overeenkomstige kernel &x86-"
"netboot-linux; downloaden. Dit zal u toelaten om de harde schijf die u "
"gebruikte om het installatiesysteem op te starten, opnieuw in te delen in "
"partities, hoewel u dit zorgvuldig moet doen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:718
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive "
"unchanged during the install, you can download the &x86-hdmedia-initrd; file "
"and its kernel &x86-hdmedia-vmlinuz;, as well as copy an installation image "
"to the hard drive (make sure the file is named ending in <literal>.iso</"
"literal>). The installer can then boot from the hard drive and install from "
"the installation image, without needing the network."
msgstr ""
"Indien u echter van plan bent om tijdens de installatie een bestaande "
"partitie op de harde schijf ongewijzigd te behouden, kunt u het bestand &x86-"
"hdmedia-initrd; en zijn kernel &x86-hdmedia-vmlinuz; downloaden, en een "
"installatie-image kopiëren naar de harde schijf (zorg ervoor dat u het "
"bestand een naam geeft die eindigt op <literal>.iso</literal>). Het "
"installatiesysteem kan dan opstarten van de harde schijf en de installatie "
"uitvoeren op basis van het installatie-image, zonder dat toegang tot het "
"netwerk vereist is."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:726
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, to configure the bootloader proceed to <xref linkend=\"boot-initrd"
"\"/>."
msgstr ""
"Om tot slot de opstartlader te configureren, gaat u te werk zoals beschreven "
"in <xref linkend=\"boot-initrd\"/>."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:736
#, no-c-format
msgid "Hard disk installer booting from DOS using <command>loadlin</command>"
msgstr ""
"Het opstarten van het installatiesysteem vanaf een harde schijf vanuit DOS "
"met <command>loadlin</command>"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:737
#, no-c-format
msgid ""
"This section explains how to prepare your hard drive for booting the "
"installer from DOS using <command>loadlin</command>."
msgstr ""
"In dit deel wordt uitgelegd hoe u de harde schijf voorbereidt om het "
"installatiesysteem op te starten vanuit DOS met <command>loadlin</command>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:742
#, no-c-format
msgid ""
"Copy the following directories from a &debian; installation image to "
"<filename>c:\\</filename>."
msgstr ""
"Kopieer de volgende mappen van een &debian; installatie-image naar "
"<filename>c:\\</filename>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:747
#, no-c-format
msgid ""
"<filename>/&x86-install-dir;</filename> (kernel binary and ramdisk image)"
msgstr ""
"<filename>/&x86-install-dir;</filename> (het binaire kernel-bestand en het "
"ramschijf-image)"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:752
#, no-c-format
msgid "<filename>/tools</filename> (loadlin tool)"
msgstr "<filename>/tools</filename> (het gereedschap loadlin)"

#. Tag: title
#: install-methods.xml:864
#, no-c-format
msgid "Preparing Files for TFTP Net Booting"
msgstr "Bestanden klaarmaken om over het netwerk op te starten met TFTP"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:865
#, no-c-format
msgid ""
"If your machine is connected to a local area network, you may be able to "
"boot it over the network from another machine, using TFTP. If you intend to "
"boot the installation system from another machine, the boot files will need "
"to be placed in specific locations on that machine, and the machine "
"configured to support booting of your specific machine."
msgstr ""
"Indien uw machine verbonden is met een lokaal netwerk, kunt u ze misschien "
"over het netwerk vanaf een andere machine laten opstarten met TFTP. Indien u "
"van plan bent het installatiesysteem op te starten vanaf een andere machine, "
"moeten de opstartbestanden op een specifieke plaats op die machine geplaatst "
"worden en moet die machine geconfigureerd worden om het opstarten van "
"specifiek uw machine te ondersteunen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:873
#, no-c-format
msgid ""
"You need to set up a TFTP server, and for many machines a DHCP server<phrase "
"condition=\"supports-rarp\">, or RARP server</phrase><phrase condition="
"\"supports-bootp\">, or BOOTP server</phrase>."
msgstr ""
"U moet een TFTP-server opzetten en voor veel machines een DHCP-server<phrase "
"condition=\"supports-rarp\">, of een RARP-server</phrase><phrase condition="
"\"supports-bootp\"> of een BOOTP-server</phrase>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:880
#, no-c-format
msgid ""
"<phrase condition=\"supports-rarp\">The Reverse Address Resolution Protocol "
"(RARP) is one way to tell your client what IP address to use for itself. "
"Another way is to use the BOOTP protocol.</phrase> <phrase condition="
"\"supports-bootp\">BOOTP is an IP protocol that informs a computer of its IP "
"address and where on the network to obtain a boot image.</phrase> The DHCP "
"(Dynamic Host Configuration Protocol) is a more flexible, backwards-"
"compatible extension of BOOTP. Some systems can only be configured via DHCP."
msgstr ""
"<phrase condition=\"supports-rarp\">Het Reverse Address Resolution Protocol "
"(RARP) is een manier om uw cliënt te laten weten welk IP-adres hij voor "
"zichzelf moet gebruiken. Een andere manier is om het BOOTP-protocol te "
"gebruiken.</phrase> <phrase condition=\"supports-bootp\">BOOTP is een IP-"
"protocol dat een computer zijn IP-adres geeft en hem zegt waar op het "
"netwerk hij een opstart-image kan krijgen.</phrase> Het DHCP (Dynamic Host "
"Configuration Protocol) is een meer flexibele en neerwaarts compatibele "
"uitbreiding van BOOTP. Sommige systemen kunnen enkel via DHCP geconfigureerd "
"worden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:894
#, no-c-format
msgid ""
"For PowerPC, if you have a NewWorld Power Macintosh machine, it is a good "
"idea to use DHCP instead of BOOTP. Some of the latest machines are unable to "
"boot using BOOTP."
msgstr ""
"Het is bij PowerPC best om DHCP in plaats van BOOTP te gebruiken, als u over "
"een NewWorld Power Macintosh machine beschikt. Sommige van de meest recente "
"machines kunnen niet opstarten met behulp van BOOTP."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:900
#, no-c-format
msgid ""
"Some older HPPA machines (e.g. 715/75) use RBOOTD rather than BOOTP. There "
"is an <classname>rbootd</classname> package available in &debian;."
msgstr ""
"Sommige oudere HPPA machines (bijv. 715/75) gebruiken RBOOTD in plaats van "
"BOOTP. In &debian; kunt u een <classname>rbootd</classname> pakket vinden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:905
#, no-c-format
msgid ""
"The Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is used to serve the boot image to "
"the client. Theoretically, any server, on any platform, which implements "
"these protocols, may be used. In the examples in this section, we shall "
"provide commands for SunOS 4.x, SunOS 5.x (a.k.a. Solaris), and GNU/Linux."
msgstr ""
"Het Trivial File Transfer Protocol (TFTP) wordt gebruikt om het opstart-"
"image aan te leveren aan de cliënt. In theorie kan elke server op gelijk "
"welk platform die in staat is om deze protocollen te gebruiken, gebruikt "
"worden. In de voorbeelden in dit gedeelte zullen we de commando's "
"demonstreren voor SunOS 4.x, SunOS 5.x (ook Solaris genoemd) en GNU/Linux."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:913
#, no-c-format
msgid ""
"For a &debian-gnu; server we recommend <classname>tftpd-hpa</classname>. "
"It's written by the same author as the <classname>syslinux</classname> "
"bootloader and is therefore least likely to cause issues. A good alternative "
"is <classname>atftpd</classname>."
msgstr ""
"Voor een &debian-gnu;-server bevelen we <classname>tftpd-hpa</classname> "
"aan. Het werd geschreven door de auteur die ook de opstartlader "
"<classname>syslinux</classname> schreef en het is daarom het minst "
"waarschijnlijk dat er zich problemen zullen voordoen. Een goed alternatief "
"is <classname>atftpd</classname>."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:929
#, no-c-format
msgid "Setting up RARP server"
msgstr "Een RARP-server opzetten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:930
#, no-c-format
msgid ""
"To set up RARP, you need to know the Ethernet address (a.k.a. the MAC "
"address) of the client computers to be installed. If you don't know this "
"information, you can <phrase arch=\"sparc\"> pick it off the initial "
"OpenPROM boot messages, use the OpenBoot <userinput>.enet-addr</userinput> "
"command, or </phrase> boot into <quote>Rescue</quote> mode and use the "
"command <userinput>ip addr show dev eth0</userinput>."
msgstr ""
"Om RARP op te zetten, moet u het Ethernet-adres (ook MAC-adres genoemd) "
"kennen van de cliëntcomputers die geïnstalleerd moeten worden. Indien u niet "
"over deze informatie beschikt, kunt u ze <phrase arch=\"sparc\"> oppikken "
"uit de initiële opstartberichten van OpenPROM, het OpenBoot commando "
"<userinput>.enet-addr</userinput> gebruiken of </phrase> opstarten in "
"<quote>Rescue</quote>-modus (reparattiemodus) en het commando <userinput>ip "
"addr show dev eth0</userinput> gebruiken."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:942
#, no-c-format
msgid ""
"On a RARP server system using a Linux kernel or Solaris/SunOS, you use the "
"<command>rarpd</command> program. You need to ensure that the Ethernet "
"hardware address for the client is listed in the <quote>ethers</quote> "
"database (either in the <filename>/etc/ethers</filename> file, or via NIS/NIS"
"+) and in the <quote>hosts</quote> database. Then you need to start the RARP "
"daemon. Issue the command (as root): <userinput>/usr/sbin/rarpd -a</"
"userinput> on most Linux systems and SunOS 5 (Solaris 2), <userinput>/usr/"
"sbin/in.rarpd -a</userinput> on some other Linux systems, or <userinput>/usr/"
"etc/rarpd -a</userinput> in SunOS 4 (Solaris 1)."
msgstr ""
"Op een RARP serversysteem met een Linux-kernel of Solaris/SunOS gebruikt u "
"het programma <command>rarpd</command>. Vergewis u ervan dat het Ethernet "
"hardwareadres van de cliënt opgenomen is in de <quote>ethers</quote> "
"databank (ofwel in het bestand <filename>/etc/ethers</filename> of via NIS/"
"NIS+) en in de <quote>hosts</quote> databank. Dan moet u de RARP "
"achtergronddienst starten. Geef (als systeembeheerder) het commando: "
"<userinput>/usr/sbin/rarpd -a</userinput> op de meeste Linux-systemen en op "
"SunOS 5 (Solaris 2), <userinput>/usr/sbin/in.rarpd -a</userinput> op sommige "
"andere Linux-systemen of <userinput>/usr/etc/rarpd -a</userinput> op SunOS 4 "
"(Solaris 1)."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:963
#, no-c-format
msgid "Setting up a DHCP server"
msgstr "Een DHCP-server opzetten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:964
#, no-c-format
msgid ""
"One free software DHCP server is ISC <command>dhcpd</command>. For &debian-"
"gnu;, the <classname>isc-dhcp-server</classname> package is recommended. "
"Here is a sample configuration file for it (see <filename>/etc/dhcp/dhcpd."
"conf</filename>):"
msgstr ""
"Een DHCP-server uit vrije software is ISC <command>dhcpd</command>. Voor "
"&debian-gnu; wordt het pakket <classname>isc-dhcp-server</classname> "
"aanbevolen. Hierna volgt een voorbeeld van een configuratiebestand ervoor "
"(zie <filename>/etc/dhcp/dhcpd.conf</filename>):"

#. Tag: screen
#: install-methods.xml:971
#, no-c-format
msgid ""
"option domain-name \"example.com\";\n"
"option domain-name-servers ns1.example.com;\n"
"option subnet-mask 255.255.255.0;\n"
"default-lease-time 600;\n"
"max-lease-time 7200;\n"
"server-name \"servername\";\n"
"\n"
"subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {\n"
" range 192.168.1.200 192.168.1.253;\n"
" option routers 192.168.1.1;\n"
"}\n"
"\n"
"host clientname {\n"
" filename \"/tftpboot.img\";\n"
" server-name \"servername\";\n"
" next-server servername;\n"
" hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;\n"
" fixed-address 192.168.1.90;\n"
"}"
msgstr ""
"option domain-name \"example.com\";\n"
"option domain-name-servers ns1.example.com;\n"
"option subnet-mask 255.255.255.0;\n"
"default-lease-time 600;\n"
"max-lease-time 7200;\n"
"server-name \"servernaam\";\n"
"\n"
"subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {\n"
" range 192.168.1.200 192.168.1.253;\n"
" option routers 192.168.1.1;\n"
"}\n"
"\n"
"host cliëntnaam {\n"
" filename \"/tftpboot.img\";\n"
" server-name \"servernaam\";\n"
" next-server servernaam;\n"
" hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;\n"
" fixed-address 192.168.1.90;\n"
"}"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:973
#, no-c-format
msgid ""
"In this example, there is one server <replaceable>servername</replaceable> "
"which performs all of the work of DHCP server, TFTP server, and network "
"gateway. You will almost certainly need to change the domain-name options, "
"as well as the server name and client hardware address. The "
"<replaceable>filename</replaceable> option should be the name of the file "
"which will be retrieved via TFTP."
msgstr ""
"In dit voorbeeld is er één server <replaceable>servernaam</replaceable> die "
"als DHCP-server, TFTP-server en netwerk-gateway fungeert. U zult bijna zeker "
"de 'domain-name' opties moeten aanpassen, evenals de servernaam en het "
"hardware-adres van de cliënt. De optie <replaceable>filename</replaceable> "
"moet de naam vermelden van het bestand dat via TFTP opgehaald zal worden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:983
#, no-c-format
msgid ""
"After you have edited the <command>dhcpd</command> configuration file, "
"restart it with <userinput>/etc/init.d/isc-dhcp-server restart</userinput>."
msgstr ""
"Nadat u het configuratiebestand voor <command>dhcpd</command> aangepast "
"heeft, moet u de achtergronddienst herstarten met <userinput>/etc/init.d/isc-"
"dhcp-server restart</userinput>."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:991
#, no-c-format
msgid "Enabling PXE Booting in the DHCP configuration"
msgstr "In de configuratie van DHCP het opstarten via PXE aanzetten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:992
#, no-c-format
msgid ""
"Here is another example for a <filename>dhcp.conf</filename> using the Pre-"
"boot Execution Environment (PXE) method of TFTP. <informalexample><screen>\n"
"option domain-name \"example.com\";\n"
"\n"
"default-lease-time 600;\n"
"max-lease-time 7200;\n"
"\n"
"allow booting;\n"
"allow bootp;\n"
"\n"
"# The next paragraph needs to be modified to fit your case\n"
"subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {\n"
" range 192.168.1.200 192.168.1.253;\n"
" option broadcast-address 192.168.1.255;\n"
"# the gateway address which can be different\n"
"# (access to the internet for instance)\n"
" option routers 192.168.1.1;\n"
"# indicate the dns you want to use\n"
" option domain-name-servers 192.168.1.3;\n"
"}\n"
"\n"
"group {\n"
" next-server 192.168.1.3;\n"
" host tftpclient {\n"
"# tftp client hardware address\n"
" hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;\n"
" filename \"pxelinux.0\";\n"
" }\n"
"}\n"
"</screen></informalexample> Note that for PXE booting, the client filename "
"<filename>pxelinux.0</filename> is a boot loader, not a kernel image (see "
"<xref linkend=\"tftp-images\"/> below)."
msgstr ""
"Hier volgt nog een voorbeeld van het bestand <filename>dhcp.conf</filename> "
"waarin de methode Pre-boot Execution Environment (PXE) van TFTP gebruikt "
"wordt. <informalexample><screen>\n"
"option domain-name \"example.com\";\n"
"\n"
"default-lease-time 600;\n"
"max-lease-time 7200;\n"
"\n"
"allow booting;\n"
"allow bootp;\n"
"\n"
"# De volgende paragraaf moet aangepast worden aan uw geval\n"
"subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {\n"
" range 192.168.1.200 192.168.1.253;\n"
" option broadcast-address 192.168.1.255;\n"
"# het gateway-adres kan anders zijn\n"
"# (bijvoorbeeld toegang tot het internet)\n"
" option routers 192.168.1.1;\n"
"# vermeld de dns-server die u wilt gebruiken\n"
" option domain-name-servers 192.168.1.3;\n"
"}\n"
"\n"
"group {\n"
" next-server 192.168.1.3;\n"
" host tftpclient {\n"
"# hardware-adres van de tftp-cliënt\n"
" hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;\n"
" filename \"pxelinux.0\";\n"
" }\n"
"}\n"
"</screen></informalexample> Merk op dat bij het opstarten via PXE het "
"bestand <filename>pxelinux.0</filename> een opstartlader is voor de cliënt "
"en geen kernel-image (zie <xref linkend=\"tftp-images\"/> hieronder)."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1002
#, no-c-format
msgid ""
"If your machine uses UEFI to boot, you will have to specify a boot loader "
"appropriate for UEFI machines, for example"
msgstr ""
"Indien uw computer gebruik maakt van UEFI bij het opstarten, zult u een voor "
"UEFI-machines geschikte opstartlader moeten opgeven, bijvoorbeeld"

#. Tag: screen
#: install-methods.xml:1006
#, no-c-format
msgid ""
"group {\n"
" next-server 192.168.1.3;\n"
" host tftpclient {\n"
"# tftp client hardware address\n"
" hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;\n"
" filename \"debian-installer/amd64/bootnetx64.efi\";\n"
" }\n"
"}"
msgstr ""
"group {\n"
" next-server 192.168.1.3;\n"
" host tftpclient {\n"
"# hardware-adres van de tftp-cliënt\n"
" hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;\n"
" filename \"debian-installer/amd64/bootnetx64.efi\";\n"
" }\n"
"}"

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1019
#, no-c-format
msgid "Setting up a BOOTP server"
msgstr "Een BOOTP-server opzetten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1020
#, no-c-format
msgid ""
"There are two BOOTP servers available for GNU/Linux. The first is CMU "
"<command>bootpd</command>. The other is actually a DHCP server: ISC "
"<command>dhcpd</command>. In &debian-gnu; these are contained in the "
"<classname>bootp</classname> and <classname>isc-dhcp-server</classname> "
"packages respectively."
msgstr ""
"Voor GNU/Linux zijn twee BOOTP-servers beschikbaar. De eerste is CMU "
"<command>bootpd</command>. De andere is in feite een DHCP-server: ISC "
"<command>dhcpd</command>. In &debian-gnu; zijn ze respectievelijk te vinden "
"in het pakket <classname>bootp</classname> en het pakket <classname>isc-dhcp-"
"server</classname>."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1028
#, no-c-format
msgid ""
"To use CMU <command>bootpd</command>, you must first uncomment (or add) the "
"relevant line in <filename>/etc/inetd.conf</filename>. On &debian-gnu;, you "
"can run <userinput>update-inetd --enable bootps</userinput>, then "
"<userinput>/etc/init.d/inetd reload</userinput> to do so. Just in case your "
"BOOTP server does not run &debian;, the line in question should look like: "
"<informalexample><screen>\n"
"bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120\n"
"</screen></informalexample> Now, you must create an <filename>/etc/bootptab</"
"filename> file. This has the same sort of familiar and cryptic format as the "
"good old BSD <filename>printcap</filename>, <filename>termcap</filename>, "
"and <filename>disktab</filename> files. See the <filename>bootptab</"
"filename> manual page for more information. For CMU <command>bootpd</"
"command>, you will need to know the hardware (MAC) address of the client. "
"Here is an example <filename>/etc/bootptab</filename>: "
"<informalexample><screen>\n"
"client:\\\n"
" hd=/tftpboot:\\\n"
" bf=tftpboot.img:\\\n"
" ip=192.168.1.90:\\\n"
" sm=255.255.255.0:\\\n"
" sa=192.168.1.1:\\\n"
" ha=0123456789AB:\n"
"</screen></informalexample> You will need to change at least the <quote>ha</"
"quote> option, which specifies the hardware address of the client. The "
"<quote>bf</quote> option specifies the file a client should retrieve via "
"TFTP; see <xref linkend=\"tftp-images\"/> for more details. <phrase arch="
"\"mips\"> On SGI machines you can just enter the command monitor and type "
"<userinput>printenv</userinput>. The value of the <userinput>eaddr</"
"userinput> variable is the machine's MAC address. </phrase>"
msgstr ""
"Om de CMU <command>bootpd</command> te gebruiken, moet u eerst in het "
"bestand <filename>/etc/inetd.conf</filename> de juiste regel toevoegen of "
"het commentaarteken dat aan het begin ervan staat, wegnemen. Op &debian-gnu; "
"kunt u daarvoor het commando <userinput>update-inetd --enable bootps</"
"userinput> geven en dan het commando <userinput>/etc/init.d/inetd reload</"
"userinput>. In het geval uw BOOTP-server niet op een &debian;-systeem staat, "
"moet de regel in kwestie er zo uitzien: <informalexample><screen>\n"
"bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120\n"
"</screen></informalexample> Nu moet u een bestand <filename>/etc/bootptab</"
"filename> aanmaken. Dit heeft hetzelfde soort bekende en cryptische indeling "
"als de goede oude BSD-bestanden <filename>printcap</filename>, "
"<filename>termcap</filename> en <filename>disktab</filename>. Raadpleeg de "
"man-pagina van <filename>bootptab</filename> voor meer informatie. Voor CMU "
"<command>bootpd</command> moet u het hardware-adres (MAC) van de cliënt "
"kennen. Hierna is een voorbeeld van een <filename>/etc/bootptab</filename>-"
"bestand: <informalexample><screen>\n"
"client:\\\n"
" hd=/tftpboot:\\\n"
" bf=tftpboot.img:\\\n"
" ip=192.168.1.90:\\\n"
" sm=255.255.255.0:\\\n"
" sa=192.168.1.1:\\\n"
" ha=0123456789AB:\n"
"</screen></informalexample> U zult minstens de optie<quote>ha</quote> moeten "
"aanpassen. Die preciseert het hardware-adres van de cliënt. De optie "
"<quote>bf</quote> preciseert het bestand dat de cliënt moet ophalen via "
"TFTP. Zie <xref linkend=\"tftp-images\"/> voor verdere details. <phrase arch="
"\"mips\"> Op SGI-machines kunt u gewoon naar de 'command "
"monitor' (hulpmiddel voor het superviseren en manipuleren van de "
"opstartomgeving) gaan en <userinput>printenv</userinput> typen. De waarde "
"van de variabele <userinput>eaddr</userinput> is het MAC-adres van de "
"machine. </phrase>"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1061
#, no-c-format
msgid ""
"By contrast, setting up BOOTP with ISC <command>dhcpd</command> is really "
"easy, because it treats BOOTP clients as a moderately special case of DHCP "
"clients. Some architectures require a complex configuration for booting "
"clients via BOOTP. If yours is one of those, read the section <xref linkend="
"\"dhcpd\"/>. Otherwise you will probably be able to get away with simply "
"adding the <userinput>allow bootp</userinput> directive to the configuration "
"block for the subnet containing the client in <filename>/etc/dhcp/dhcpd."
"conf</filename>, and restart <command>dhcpd</command> with <userinput>/etc/"
"init.d/isc-dhcp-server restart</userinput>."
msgstr ""
"Daartegenover is het instellen van BOOTP met ISC <command>dhcpd</command> "
"echt gemakkelijk, omdat het BOOTP-cliënten behandelt als een enigszins "
"bijzondere soort van DHCP-cliënten. Voor sommige architecturen is een "
"complexe configuratie nodig om cliënten via BOOTP op te starten. Indien uw "
"architectuur daar één van is, moet u het onderdeel <xref linkend=\"dhcpd\"/> "
"lezen. Anders zal het wellicht volstaan om in het bestand <filename>/etc/"
"dhcp/dhcpd.conf</filename> gewoon de opdracht <userinput>allow bootp</"
"userinput> toe te voegen aan het configuratieblok dat betrekking heeft op "
"het subnet waartoe uw cliënt behoort, en <command>dhcpd</command> opnieuw te "
"starten met het commando <userinput>/etc/init.d/isc-dhcp-server restart</"
"userinput>."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1080
#, no-c-format
msgid "Enabling the TFTP Server"
msgstr "De TFTP-server werkzaam maken"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1081
#, no-c-format
msgid ""
"To get the TFTP server ready to go, you should first make sure that "
"<command>tftpd</command> is enabled."
msgstr ""
"Opdat de TFTP-server klaar voor de dienst zou zijn, moet u eerst controleren "
"of <command>tftpd</command> geactiveerd is."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1086
#, no-c-format
msgid ""
"In the case of <classname>tftpd-hpa</classname> there are two ways the "
"service can be run. It can be started on demand by the system's "
"<classname>inetd</classname> daemon, or it can be set up to run as an "
"independent daemon. Which of these methods is used is selected when the "
"package is installed and can be changed by reconfiguring the package."
msgstr ""
"In het geval van <classname>tftpd-hpa</classname> kan de dienst op twee "
"manieren functioneren. Hij kan op vraag van de achtergronddienst "
"<classname>inetd</classname> van het systeem geactiveerd worden, of hij kan "
"ingesteld worden om als een onafhankelijke achtergronddienst te werken. "
"Welke van beide methodes gebruikt wordt, wordt ingesteld bij het installeren "
"van het pakket en kan gewijzigd worden door het pakket opnieuw te "
"configureren."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1095
#, no-c-format
msgid ""
"Historically, TFTP servers used <filename>/tftpboot</filename> as directory "
"to serve images from. However, &debian-gnu; packages may use other "
"directories to comply with the <ulink url=\"&url-fhs-home;\">Filesystem "
"Hierarchy Standard</ulink>. For example, <classname>tftpd-hpa</classname> by "
"default uses <filename>/srv/tftp</filename>. You may have to adjust the "
"configuration examples in this section accordingly."
msgstr ""
"Lange tijd gebruikten TFTP-servers <filename>/tftpboot</filename> als map "
"van waaruit images aangeboden werden. Nochtans kunnen pakketten van &debian-"
"gnu; andere mappen gebruiken om te beantwoorden aan de standaard van de "
"<ulink url=\"&url-fhs-home;\">Filesystem Hierarchy Standard</ulink>. "
"<classname>tftpd-hpa</classname> bijvoorbeeld gebruikt standaard <filename>/"
"srv/tftp</filename>. Misschien zult u de configuratievoorbeelden uit dit "
"onderdeel dienovereenkomstig moeten aanpassen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1105
#, no-c-format
msgid ""
"All <command>in.tftpd</command> alternatives available in &debian; should "
"log TFTP requests to the system logs by default. Some of them support a "
"<userinput>-v</userinput> argument to increase verbosity. It is recommended "
"to check these log messages in case of boot problems as they are a good "
"starting point for diagnosing the cause of errors."
msgstr ""
"Alle in &debian; aanwezige <command>in.tftpd</command> alternatieven zouden "
"TFTP-verzoeken standaard moeten registreren in de systeemlogbestanden. "
"Sommige onder hen hebben een argument <userinput>-v</userinput> waarmee de "
"hoeveelheid gegeven informatie kan verhoogd worden. Het wordt aangeraden om "
"deze logberichten na te kijken in geval van opstartproblemen omdat ze een "
"goed beginpunt zijn voor het diagnosticeren van de oorzaak van problemen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1113
#, no-c-format
msgid ""
"If you intend to install &debian; on an SGI machine and your TFTP server is "
"a GNU/Linux box running Linux 2.4, you'll need to set the following on your "
"server: <informalexample><screen>\n"
"# echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc\n"
"</screen></informalexample> to turn off Path MTU discovery, otherwise the "
"SGI's PROM can't download the kernel. Furthermore, make sure TFTP packets "
"are sent from a source port no greater than 32767, or the download will "
"stall after the first packet. Again, it's Linux 2.4.X tripping this bug in "
"the PROM, and you can avoid it by setting <informalexample><screen>\n"
"# echo \"2048 32767\" &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range\n"
"</screen></informalexample> to adjust the range of source ports the Linux "
"TFTP server uses."
msgstr ""
"Indien u van plan bent om &debian; op een SGI-machine te installeren en uw "
"TFTP-server een GNU/Linux-computer is met Linux 2.4, zult u op uw server het "
"volgende moeten instellen: <informalexample><screen>\n"
"# echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc\n"
"</screen></informalexample> Dit is om Path MTU discovery (het onderling "
"bepalen van de maximale grootte van over de netwerkverbinding verzonden "
"pakketten) uit te zetten, anders kan het PROM van de SGI de kernel niet "
"downloaden. Daarenboven moet u ervoor zorgen dat de TFTP-pakketten niet "
"verzonden worden van een poort die groter is dan 32767, anders zal het "
"downloaden stoppen na het eerste pakket. Opnieuw is het Linux 2.4.X dat "
"struikelt over deze bug in het PROM en u kunt dit vermijden door de "
"spreidingsbreedte van de poorten die door de Linux TFTP-server gebruikt "
"kunnen worden, aan te passen door het volgende in te stellen: "
"<informalexample><screen>\n"
"# echo \"2048 32767\" &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range\n"
"</screen></informalexample>"

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1135
#, no-c-format
msgid "Move TFTP Images Into Place"
msgstr "De TFTP-images op hun plaats zetten"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1136
#, no-c-format
msgid ""
"Next, place the TFTP boot image you need, as found in <xref linkend=\"where-"
"files\"/>, in the <command>tftpd</command> boot image directory. You may "
"have to make a link from that file to the file which <command>tftpd</"
"command> will use for booting a particular client. Unfortunately, the file "
"name is determined by the TFTP client, and there are no strong standards."
msgstr ""
"Plaats vervolgens het TFTP boot-image dat u nodig heeft en dat te vinden is "
"in <xref linkend=\"where-files\"/>, in de map van <command>tftpd</command> "
"voor opstart-images. Eventueel moet u een koppeling maken van dat bestand "
"naar het bestand dat <command>tftpd</command> zal gebruiken om een "
"specifieke cliënt op te starten. Spijtig genoeg wordt de bestandsnaam "
"bepaald door de TFTP-cliënt en zijn er geen duidelijke standaarden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1145
#, no-c-format
msgid ""
"On NewWorld Power Macintosh machines, you will need to set up the "
"<command>yaboot</command> boot loader as the TFTP boot image. "
"<command>Yaboot</command> will then retrieve the kernel and RAMdisk images "
"via TFTP itself. You will need to download the following files from the "
"<filename>netboot/</filename> directory:"
msgstr ""
"Op NewWorld Power Macintosh machines zult u de opstartlader <command>yaboot</"
"command> moeten instellen als het TFTP opstart-image. <command>Yaboot</"
"command> zelf zal dan de images van de kernel en de RAM-schijf ophalen via "
"TFTP. U zult de volgende bestanden moeten downloaden van de map "
"<filename>netboot/</filename>:"

#. Tag: filename
#: install-methods.xml:1156
#, no-c-format
msgid "vmlinux"
msgstr "vmlinux"

#. Tag: filename
#: install-methods.xml:1161
#, no-c-format
msgid "initrd.gz"
msgstr "initrd.gz"

#. Tag: filename
#: install-methods.xml:1166
#, no-c-format
msgid "yaboot"
msgstr "yaboot"

#. Tag: filename
#: install-methods.xml:1171
#, no-c-format
msgid "yaboot.conf"
msgstr "yaboot.conf"

#. Tag: filename
#: install-methods.xml:1176
#, no-c-format
msgid "boot.msg"
msgstr "boot.msg"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1181
#, no-c-format
msgid ""
"For PXE booting, everything you should need is set up in the "
"<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename> tarball. Simply extract this "
"tarball into the <command>tftpd</command> boot image directory. Make sure "
"your dhcp server is configured to pass <filename>pxelinux.0</filename> to "
"<command>tftpd</command> as the filename to boot. For UEFI machines, you "
"will need to pass an appropriate EFI boot image name (such as <filename>/"
"debian-installer/amd64/bootnetx64.efi</filename>)."
msgstr ""
"Alles wat u nodig heeft voor het opstarten via PXE is ingesteld in het "
"tararchief <filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. U moet dit archief "
"gewoon uitpakken in de <command>tftpd</command>-map voor opstart-images. "
"Zorg ervoor dat uw dhcp-server ingesteld staat om <filename>pxelinux.0</"
"filename> door te geven aan <command>tftpd</command> als de naam van het "
"opstartbestand. Voor UEFI-machines zult u de naam van een passend EFI-"
"opstartimage moeten opgeven (zoals <filename>/debian-installer/amd64/"
"bootnetx64.efi</filename>)."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1191
#, no-c-format
msgid ""
"For PXE booting, everything you should need is set up in the "
"<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename> tarball. Simply extract this "
"tarball into the <command>tftpd</command> boot image directory. Make sure "
"your dhcp server is configured to pass <filename>/debian-installer/ia64/"
"elilo.efi</filename> to <command>tftpd</command> as the filename to boot."
msgstr ""
"Alles wat u nodig heeft voor het opstarten via PXE zou moeten voorbereid "
"zijn in het tararchief <filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. U moet "
"dit archief gewoon uitpakken in de map van <command>tftpd</command> voor "
"opstart-images. Zorg ervoor dat uw dhcp-server ingesteld staat om <filename>/"
"debian-installer/ia64/elilo.efi</filename> door te geven aan <command>tftpd</"
"command> als de naam van het opstartbestand."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1203
#, no-c-format
msgid "SPARC TFTP Booting"
msgstr "Opstarten via TFTP met SPARC"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1204
#, no-c-format
msgid ""
"Some SPARC architectures add the subarchitecture names, such as "
"<quote>SUN4M</quote> or <quote>SUN4C</quote>, to the filename. Thus, if your "
"system's subarchitecture is a SUN4C, and its IP is 192.168.1.3, the filename "
"would be <filename>C0A80103.SUN4C</filename>. However, there are also "
"subarchitectures where the file the client looks for is just "
"<filename>client-ip-in-hex</filename>. An easy way to determine the "
"hexadecimal code for the IP address is to enter the following command in a "
"shell (assuming the machine's intended IP is 10.0.0.4). "
"<informalexample><screen>\n"
"$ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\\n' 10 0 0 4\n"
"</screen></informalexample> To get to the correct filename, you will need to "
"change all letters to uppercase and if necessary append the subarchitecture "
"name."
msgstr ""
"Bij sommige SPARC-architecturen wordt de naam van de subarchitectuur, zoals "
"<quote>SUN4M</quote> of <quote>SUN4C</quote>, toegevoegd aan de "
"bestandsnaam. Dus, indien de subarchitectuur van uw systeem SUN4C was en "
"zijn IP 192.168.1.3, dan zou de naam van het bestand <filename>C0A80103."
"SUN4C</filename> zijn. Nochtans zijn er ook subarchitecturen waarbij het "
"bestand waarnaar de cliënt vraagt, gewoon <filename>het-ip-v/d-cliënt-in-"
"hex</filename> is. Een gemakkelijke manier om de hexadecimale code voor het "
"IP-adres vast te stellen, is om het volgende commando in een shell uit te "
"voeren (in de veronderstelling dat het IP dat bedoeld is voor de machine, "
"10.0.0.4 is): <informalexample><screen>\n"
"$ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\\n' 10 0 0 4\n"
"</screen></informalexample> Om de correcte bestandsnaam te bekomen, zult u "
"alle letters naar hoofdletters moeten omzetten en zo nodig de naam van de "
"subarchitectuur toevoegen."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1220
#, no-c-format
msgid ""
"If you've done all this correctly, giving the command <userinput>boot net</"
"userinput> from the OpenPROM should load the image. If the image cannot be "
"found, try checking the logs on your tftp server to see which image name is "
"being requested."
msgstr ""
"Indien u dit allemaal correct uitgevoerd heeft, zou het image geladen moeten "
"woerden als u het commando <userinput>boot net</userinput> geeft vanuit de "
"OpenPROM. Indien het image niet gevonden kan worden, probeer dan op de tftp-"
"server de logbestanden te controleren om na te gaan naar welke imagenaam "
"gevraagd wordt."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1227
#, no-c-format
msgid ""
"You can also force some sparc systems to look for a specific file name by "
"adding it to the end of the OpenPROM boot command, such as <userinput>boot "
"net my-sparc.image</userinput>. This must still reside in the directory that "
"the TFTP server looks in."
msgstr ""
"Sommige sparc-systemen kunt u ook dwingen om te vragen naar een specifieke "
"bestandsnaam door het toe te voegen aan het einde van het OpenPROM commando, "
"zoals<userinput>boot net mijn-sparc.image</userinput>. Dat moet zich nog "
"steeds in de map bevinden waarin de TFTP-server gaat kijken."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1238
#, no-c-format
msgid "SGI TFTP Booting"
msgstr "Opstarten via TFTP met SGI"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1239
#, no-c-format
msgid ""
"On SGI machines you can rely on the <command>bootpd</command> to supply the "
"name of the TFTP file. It is given either as the <userinput>bf=</userinput> "
"in <filename>/etc/bootptab</filename> or as the <userinput>filename=</"
"userinput> option in <filename>/etc/dhcpd.conf</filename>."
msgstr ""
"Op SGI-machines kunt u vertrouwen op de <command>bootpd</command> om de naam "
"van het TFTP-bestand te geven. Het wordt ofwel vermeld in <filename>/etc/"
"bootptab</filename> als <userinput>bf=</userinput> of in <filename>/etc/"
"dhcpd.conf</filename> met de optie <userinput>filename=</userinput>."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1347
#, no-c-format
msgid "Automatic Installation"
msgstr "Automatische installatie"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1348
#, no-c-format
msgid ""
"For installing on multiple computers it's possible to do fully automatic "
"installations. &debian; packages intended for this include <classname>fai-"
"quickstart</classname> (which can use an install server) and the &debian; "
"Installer itself. Have a look at the <ulink url=\"http://fai-project.org";
"\">FAI home page</ulink> for detailed information."
msgstr ""
"Om op verschillende computers een installatie uit te voeren is het mogelijk "
"om de installatie volledig automatisch te laten verlopen. &debian; pakketten "
"die hiervoor bedoeld zijn, zijn onder meer <classname>fai-quickstart</"
"classname> (dat gebruik kan maken van een installatieserver) en het "
"installatiesysteem zelf van &debian;. Kijk op de <ulink url=\"http://fai-";
"project.org\">FAI-website</ulink> voor gedetailleerde informatie."

#. Tag: title
#: install-methods.xml:1360
#, no-c-format
msgid "Automatic Installation Using the &debian; Installer"
msgstr "Automatisch installeren met het installatiesysteem van &debian;"

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1361
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; Installer supports automating installs via preconfiguration "
"files. A preconfiguration file can be loaded from the network or from "
"removable media, and used to fill in answers to questions asked during the "
"installation process."
msgstr ""
"Het installatiesysteem van &debian; ondersteunt het automatiseren van "
"installaties via preconfiguratiebestanden. Een preconfiguratiebestand kan "
"ingeladen worden over het netwerk of uit verwijderbare media en kan gebruikt "
"worden om antwoorden te geven op de vragen die tijdens het installatieproces "
"gesteld worden."

#. Tag: para
#: install-methods.xml:1368
#, no-c-format
msgid ""
"Full documentation on preseeding including a working example that you can "
"edit is in <xref linkend=\"appendix-preseed\"/>."
msgstr ""
"Volledige documentatie over vooraf ingestelde antwoorden (preseeding "
"genoemd) met inbegrip van een werkzaam voorbeeld dat u kunt bewerken, is te "
"vinden in <xref linkend=\"appendix-preseed\"/>."

#~ msgid ""
#~ "Hard disk installer booting from Linux using <command>LILO</command> or "
#~ "<command>GRUB</command>"
#~ msgstr ""
#~ "Het opstarten van het installatiesysteem vanaf een harde schijf in Linux "
#~ "met behulp van <command>LILO</command> of <command>GRUB</command>"

#~ msgid "Creating Floppies from Disk Images"
#~ msgstr "Diskettes maken met schijf-images"

#~ msgid ""
#~ "Bootable floppy disks are generally used as a last resort to boot the "
#~ "installer on hardware that cannot boot from CD or by other means."
#~ msgstr ""
#~ "Opstartbare diskettes zijn over het algemeen een laatste redmiddel om het "
#~ "installatiesysteem op te starten op hardware waarmee men niet vanaf een "
#~ "CD of via andere methodes kan opstarten."

#~ msgid ""
#~ "Booting the installer from floppy disk reportedly fails on Mac USB floppy "
#~ "drives."
#~ msgstr ""
#~ "Het installatiesysteem opstarten vanaf een diskette mislukt naar verluidt "
#~ "bij USB diskettestations op de Mac."

#~ msgid ""
#~ "Disk images are files containing the complete contents of a floppy disk "
#~ "in <emphasis>raw</emphasis> form. Disk images, such as <filename>boot."
#~ "img</filename>, cannot simply be copied to floppy drives. A special "
#~ "program is used to write the image files to floppy disk in <emphasis>raw</"
#~ "emphasis> mode. This is required because these images are raw "
#~ "representations of the disk; it is required to do a <emphasis>sector "
#~ "copy</emphasis> of the data from the file onto the floppy."
#~ msgstr ""
#~ "Schijf-images zijn bestanden die de volledige inhoud van een diskette in "
#~ "<emphasis>ruwe</emphasis> vorm bevatten. Schijf-images, zoals "
#~ "<filename>boot.img</filename>, kunnen niet gewoon gekopieerd worden naar "
#~ "een diskette. Er wordt een speciaal programma gebruikt om de image-"
#~ "bestanden naar diskette te schrijven in <emphasis>ruwe</emphasis> modus. "
#~ "Dit is noodzakelijk omdat deze images een afbeelding zijn van de schijf "
#~ "in ruwe vorm. Het is nodig dat het image-bestand <emphasis>sector per "
#~ "sector gekopieerd wordt</emphasis> naar de diskette."

#~ msgid ""
#~ "There are different techniques for creating floppies from disk images. "
#~ "This section describes how to create floppies from disk images on "
#~ "different platforms."
#~ msgstr ""
#~ "Er bestaan verschillende technieken om op basis van een schijf-image een "
#~ "diskette te maken. Dit onderdeel beschrijft hoe u op verschillende "
#~ "platformen van een schijf-image een diskette maakt."

#~ msgid ""
#~ "Before you can create the floppies, you will first need to download them "
#~ "from one of the &debian; mirrors, as explained in <xref linkend="
#~ "\"downloading-files\"/>. <phrase arch=\"i386\">If you already have an "
#~ "installation CD-ROM or DVD, the floppy images may also be included on the "
#~ "CD/DVD.</phrase>"
#~ msgstr ""
#~ "Vooraleer u de diskettes kunt maken, zult u ze eerste moeten downloaden "
#~ "van een van de &debian; spiegelservers, zoals uitgelegd wordt in <xref "
#~ "linkend=\"downloading-files\"/>. <phrase arch=\"i386\">Indien u al een "
#~ "installatie-CD of -DVD heeft, kunnen de diskette-images ook op de CD/DVD "
#~ "staan.</phrase>"

#~ msgid ""
#~ "No matter which method you use to create your floppies, you should "
#~ "remember to flip the write-protect tab on the floppies once you have "
#~ "written them, to ensure they are not damaged unintentionally."
#~ msgstr ""
#~ "Ongeacht de gebruikte methode om uw diskettes aan te maken, moet u eraan "
#~ "denken om het lipje om de diskettes tegen schrijven te beveiligen, te "
#~ "sluiten nadat u ze beschreven heeft, zodat u zeker bent dat ze niet "
#~ "onbedoeld beschadigd kunnen worden."

#~ msgid "Writing Disk Images From a Linux or Unix System"
#~ msgstr "Schijf-images schrijven met een Linux- of Unix-systeem"

#~ msgid ""
#~ "To write the floppy disk image files to the floppy disks, you will "
#~ "probably need root access to the system. Place a good, blank floppy in "
#~ "the floppy drive. Next, use the command <informalexample><screen>\n"
#~ "$ dd if=<replaceable>filename</replaceable> of=/dev/fd0 bs=1024 "
#~ "conv=sync ; sync\n"
#~ "</screen></informalexample> where <replaceable>filename</replaceable> is "
#~ "one of the floppy disk image files. <filename>/dev/fd0</filename> is a "
#~ "commonly used name of the floppy disk device, it may be different on your "
#~ "workstation<phrase arch=\"sparc\"> (on Solaris, it is <filename>/dev/"
#~ "fd/0</filename>)</phrase>. The command may return to the prompt before "
#~ "Unix has finished writing the floppy disk, so look for the disk-in-use "
#~ "light on the floppy drive and be sure that the light is out and the disk "
#~ "has stopped revolving before you remove it from the drive. On some "
#~ "systems, you'll have to run a command to eject the floppy from the drive "
#~ "<phrase arch=\"sparc\"> (on Solaris, use <command>eject</command>, see "
#~ "the manual page)</phrase>."
#~ msgstr ""
#~ "Om de image-bestanden van de diskettes op een diskette te schrijven, zult "
#~ "u wellicht over beheerdersrechten op het systeem moeten beschikken. "
#~ "Plaats een goede, lege diskette in het diskettestation. Gebruik "
#~ "vervolgens het commando<informalexample><screen>\n"
#~ "$ dd if=<replaceable>bestandsnaam</replaceable> of=/dev/fd0 bs=1024 "
#~ "conv=sync ; sync\n"
#~ "</screen></informalexample>, waarbij <replaceable>bestandsnaam</"
#~ "replaceable> één van de image-bestanden voor de diskettes is. <filename>/"
#~ "dev/fd0</filename> is een gebruikelijke naam voor het diskettestation, "
#~ "maar het kan op uw werkstation anders zijn<phrase arch=\"sparc\"> (op "
#~ "Solaris is het <filename>/dev/fd/0</filename>)</phrase>. Het commando kan "
#~ "naar de prompt terugkeren vooraleer Unix klaar is met het schrijven van "
#~ "de diskette. U moet dus het lampje dat aangeeft dat het diskettestation "
#~ "in gebruik is, in het oog houden en er zeker van zijn dat het lampje uit "
#~ "is en het schijfje niet meer draait, vooraleer u het uit het station "
#~ "haalt. Op sommige systemen zult u een commando moeten geven om de "
#~ "diskette uit het diskettestation te werpen <phrase arch=\"sparc\"> (op "
#~ "Solaris moet u het commando <command>eject</command> gebruiken; raadpleeg "
#~ "de man-pagina)</phrase>."

#~ msgid ""
#~ "Some systems attempt to automatically mount a floppy disk when you place "
#~ "it in the drive. You might have to disable this feature before the "
#~ "workstation will allow you to write a floppy in <emphasis>raw mode</"
#~ "emphasis>. Unfortunately, how to accomplish this will vary based on your "
#~ "operating system. <phrase arch=\"sparc\"> On Solaris, you can work around "
#~ "volume management to get raw access to the floppy. First, make sure that "
#~ "the floppy is auto-mounted (using <command>volcheck</command> or the "
#~ "equivalent command in the file manager). Then use a <command>dd</command> "
#~ "command of the form given above, just replace <filename>/dev/fd0</"
#~ "filename> with <filename>/vol/rdsk/<replaceable>floppy_name</"
#~ "replaceable></filename>, where <replaceable>floppy_name</replaceable> is "
#~ "the name the floppy disk was given when it was formatted (unnamed "
#~ "floppies default to the name <filename>unnamed_floppy</filename>). On "
#~ "other systems, ask your system administrator. </phrase>"
#~ msgstr ""
#~ "Sommige systemen trachten een diskette automatisch aan te koppelen als u "
#~ "ze in het station steekt. Het kan zijn dat u deze functionaliteit moet "
#~ "uitschakelen vooraleer het werkstation u zal toelaten om in "
#~ "<emphasis>ruwe modus</emphasis> op een diskette te schrijven. Hoe u dit "
#~ "kunt doen, zal jammer genoeg afhangen van uw besturingssysteem. <phrase "
#~ "arch=\"sparc\"> Op Solaris kunt u schijfbeheer omzeilen om ruwe toegang "
#~ "tot de diskette te krijgen. Vergewis er u eerst van dat de diskette "
#~ "automatisch aangekoppeld is (gebruik het commando <command>volcheck</"
#~ "command> of het equivalent ervan in bestandsbeheer). Gebruik dan het "
#~ "commando <command>dd</command> volgens de hierboven aangegeven vorm. U "
#~ "moet alleen <filename>/dev/fd0</filename> vervangen door <filename>/vol/"
#~ "rdsk/<replaceable>diskette_naam</replaceable></filename>, waarbij "
#~ "<replaceable>diskette_naam</replaceable> de naam is die aan de diskette "
#~ "gegeven werd bij het formatteren (diskettes waaraan geen naam gegeven "
#~ "werd, hebben standaard de naam <filename>unnamed_floppy</filename>). Voor "
#~ "andere systemen moet u het aan uw systeembeheerder vragen. </phrase>"

#~ msgid ""
#~ "If writing a floppy on powerpc Linux, you will need to eject it. The "
#~ "<command>eject</command> program handles this nicely; you might need to "
#~ "install it."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u een diskette schrijft op een powerpc Linux, zult u ze moeten "
#~ "uitwerpen. Het programma <command>eject</command> handelt dit goed af. "
#~ "Misschien zult u het moeten installeren."

#~ msgid "Writing Disk Images From DOS, Windows, or OS/2"
#~ msgstr "Schijf-images schrijven met DOS, Windows of OS/2"

#~ msgid ""
#~ "If you have access to an i386 or amd64 machine, you can use one of the "
#~ "following programs to copy images to floppies."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u toegang heeft tot een i386- of een amd64-computer, kunt u een "
#~ "van de volgende programma's gebruiken om images naar diskettes te "
#~ "kopiëren."

#~ msgid ""
#~ "The <command>rawrite1</command> and <command>rawrite2</command> programs "
#~ "can be used under MS-DOS. To use these programs, first make sure that you "
#~ "are booted into DOS. Trying to use these programs from within a DOS box "
#~ "in Windows, or double-clicking on these programs from the Windows "
#~ "Explorer is <emphasis>not</emphasis> expected to work."
#~ msgstr ""
#~ "De programma's <command>rawrite1</command> en <command>rawrite2</command> "
#~ "kunnen onder MS-DOS gebruikt worden. Om deze programma's te gebruiken "
#~ "moet u er zich eerst van vergewissen dat u onder DOS opgestart bent. Als "
#~ "u deze programma's tracht te gebruiken vanuit een DOS-venster in Windows "
#~ "of door op deze programma's te dubbelklikken in de Windows verkenner, "
#~ "moet u <emphasis>niet</emphasis> verwachten dat dit zal werken."

#~ msgid ""
#~ "The <command>rwwrtwin</command> program runs on Windows 95, NT, 98, 2000, "
#~ "ME, XP and probably later versions. To use it you will need to unpack "
#~ "diskio.dll in the same directory."
#~ msgstr ""
#~ "Het programma <command>rwwrtwin</command> werkt onder Windows 95, NT, 98, "
#~ "2000, ME, XP en wellicht recentere versies. Om het te gebruiken zult u "
#~ "diskio.dll in dezelfde map moeten uitpakken."

#~ msgid ""
#~ "These tools can be found on the Official &debian; CD-ROMs under the "
#~ "<filename>/tools</filename> directory."
#~ msgstr ""
#~ "Deze gereedschappen kunt u vinden op de officiële &debian; CD's onder de "
#~ "map <filename>/tools</filename>."

#~ msgid "Writing Disk Images From MacOS"
#~ msgstr "Schijf-images schrijven met MacOS"

#~ msgid ""
#~ "An AppleScript, <application>Make &debian; Floppy</application>, is "
#~ "available for burning floppies from the provided disk image files. It can "
#~ "be downloaded from <ulink url=\"ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/";
#~ "sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit\"></ulink>. To use it, "
#~ "just unstuff it on your desktop, and then drag any floppy image file to "
#~ "it. You must have Applescript installed and enabled in your extensions "
#~ "manager. Disk Copy will ask you to confirm that you wish to erase the "
#~ "floppy and proceed to write the file image to it."
#~ msgstr ""
#~ "Er bestaat een AppleScript, <application>Make &debian; Floppy</"
#~ "application>, om diskettes te branden met de ter beschikking gestelde "
#~ "schijf-imagebestanden. Het kan gedownload worden van <ulink url=\"ftp://";
#~ "ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit"
#~ "\"></ulink>. Om het te gebruiken moet u het uitladen (unstuff) op uw "
#~ "bureaublad. Daarna moet u er een diskette-imagebestand naartoe slepen. "
#~ "Applescript moet geïnstalleerd zijn en in de extension manager, het "
#~ "uitbreidingenbeheer, geactiveerd zijn. De toepassing Disk Copy zal u "
#~ "vragen om te bevestigen dat u de diskette wilt wissen en het imagebestand "
#~ "er naartoe schrijven."

#~ msgid ""
#~ "You can also use the MacOS utility <command>Disk Copy</command> directly, "
#~ "or the freeware utility <command>suntar</command>. The <filename>root."
#~ "bin</filename> file is an example of a floppy image. Use one of the "
#~ "following methods to create a floppy from the floppy image with these "
#~ "utilities."
#~ msgstr ""
#~ "U kunt ook rechtstreeks het hulpprogramma <command>Disk Copy</command> "
#~ "van MacOS gebruiken of het freewareprogramma <command>suntar</command>. "
#~ "Het bestand <filename>root.bin</filename> is een voorbeeld van een "
#~ "diskette-image. Gebruik een van de volgende methodes om een diskette te "
#~ "maken van het diskette-image met deze hulpprogramma's."

#~ msgid "Writing Disk Images with <command>Disk Copy</command>"
#~ msgstr "Schijf-images schrijven met <command>Disk Copy</command>"

#~ msgid ""
#~ "If you are creating the floppy image from files which were originally on "
#~ "the official &debian-gnu; CD, then the Type and Creator are already set "
#~ "correctly. The following <command>Creator-Changer</command> steps are "
#~ "only necessary if you downloaded the image files from a &debian; mirror."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u de diskette-image maakt van bestanden die zich oorspronkelijk op "
#~ "de officiële &debian-gnu; CD bevonden, dan zijn Type en Creator reeds "
#~ "correct ingesteld. De volgende stappen met <command>Creator-Changer</"
#~ "command> zijn enkel nodig als u de imagebestanden downloadde van een "
#~ "&debian; spiegelserver."

#~ msgid ""
#~ "Obtain <ulink url=\"&url-powerpc-creator-changer;\">Creator-Changer</"
#~ "ulink> and use it to open the <filename>root.bin</filename> file."
#~ msgstr ""
#~ "Download <ulink url=\"&url-powerpc-creator-changer;\">Creator-Changer</"
#~ "ulink> en open er het bestand <filename>root.bin</filename> mee."

#~ msgid ""
#~ "Change the Creator to <userinput>ddsk</userinput> (Disk Copy), and the "
#~ "Type to <userinput>DDim</userinput> (binary floppy image). The case is "
#~ "sensitive for these fields."
#~ msgstr ""
#~ "Verander de waarde van Creator naar <userinput>ddsk</userinput> (Disk "
#~ "Copy) en die van Type naar <userinput>DDim</userinput> (binair diskette-"
#~ "image). De waarde van deze velden is hoofdlettergevoelig."

#~ msgid ""
#~ "<emphasis>Important:</emphasis> In the Finder, use <userinput>Get Info</"
#~ "userinput> to display the Finder information about the floppy image, and "
#~ "<quote>X</quote> the <userinput>File Locked</userinput> check box so that "
#~ "MacOS will be unable to remove the boot blocks if the image is "
#~ "accidentally mounted."
#~ msgstr ""
#~ "<emphasis>Belangrijk:</emphasis> gebruik in de Finder (bestandsbeheer) "
#~ "<userinput>Get Info</userinput> (Info tonen) om de informatie van de "
#~ "Finder over het diskette-image te zien en plaats een <quote>X</quote> in "
#~ "het keuzevakje bij <userinput>File Locked</userinput> (Bestand "
#~ "vergrendeld), zodat MacOS niet in staat is om de opstartblokken te "
#~ "verwijderen als het image per ongeluk aangekoppeld wordt."

#~ msgid ""
#~ "Obtain <command>Disk Copy</command>; if you have a MacOS system or CD it "
#~ "will very likely be there already, otherwise try <ulink url=\"&url-"
#~ "powerpc-diskcopy;\"></ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Download <command>Disk Copy</command>. Indien u een MacOS-systeem of een "
#~ "MacOS-CD heeft, zult u het wellicht daarop al aantreffen. Anders kunt het "
#~ "ophalen van <ulink url=\"&url-powerpc-diskcopy;\"></ulink>."

#~ msgid ""
#~ "Run <command>Disk Copy</command>, and select <menuchoice> "
#~ "<guimenu>Utilities</guimenu> <guimenuitem>Make a Floppy</guimenuitem> </"
#~ "menuchoice>, then select the <emphasis>locked</emphasis> image file from "
#~ "the resulting dialog. It will ask you to insert a floppy, then ask if you "
#~ "really want to erase it. When done it should eject the floppy."
#~ msgstr ""
#~ "Start het programma <command>Disk Copy</command> en selecteer "
#~ "<menuchoice> <guimenu>Utilities (Hulpprogramma's)</guimenu> "
#~ "<guimenuitem>Make a Floppy (Een diskette maken)</guimenuitem> </"
#~ "menuchoice> en selecteer in het dialoogvenster het "
#~ "<emphasis>vergrendelde</emphasis> imagebestand. Het programma zal u "
#~ "vragen om een diskette in het station te steken en u dan vragen of u ze "
#~ "echt wilt wissen. De diskette wordt uitgeworpen als het programma klaar "
#~ "is."

#~ msgid "Writing Disk Images with <command>suntar</command>"
#~ msgstr "Schijf-images schrijven met <command>suntar</command>"

#~ msgid ""
#~ "Obtain <command>suntar</command> from <ulink url=\"&url-powerpc-suntar;"
#~ "\"> </ulink>. Start the <command>suntar</command> program and select "
#~ "<quote>Overwrite Sectors...</quote> from the <userinput>Special</"
#~ "userinput> menu."
#~ msgstr ""
#~ "Download <command>suntar</command> van <ulink url=\"&url-powerpc-suntar;"
#~ "\"> </ulink>. Start het programma <command>suntar</command> en selecteer "
#~ "<quote>Overwrite Sectors... (Sectoren overschrijven)</quote> in het menu "
#~ "<userinput>Special (Extra)</userinput>."

#~ msgid ""
#~ "Insert the floppy disk as requested, then hit &enterkey; (start at sector "
#~ "0)."
#~ msgstr ""
#~ "Steek zoals gevraagd de diskette in het station en druk op &enterkey; "
#~ "(start at sector 0 - begin bij sector 0)."

#~ msgid ""
#~ "Select the <filename>root.bin</filename> file in the file-opening dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Selecteer het bestand <filename>root.bin</filename> in het dialoogvenster "
#~ "'bestand openen'."

#~ msgid ""
#~ "After the floppy has been created successfully, select <menuchoice> "
#~ "<guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Eject</guimenuitem> </menuchoice>. "
#~ "If there are any errors writing the floppy, simply toss that floppy and "
#~ "try another."
#~ msgstr ""
#~ "Nadat de diskette succesvol aangemaakt werd, selecteert u <menuchoice> "
#~ "<guimenu>File (Bestand)</guimenu> <guimenuitem>Eject (Uitwerpen)</"
#~ "guimenuitem> </menuchoice>. Indien er zich bij het schrijven van de "
#~ "diskette fouten voordoen, werp de diskette dan gewoon weg en probeer met "
#~ "een andere."

#~ msgid ""
#~ "Before using the floppy you created, <emphasis>set the write protect tab</"
#~ "emphasis>! Otherwise if you accidentally mount it in MacOS, MacOS will "
#~ "helpfully ruin it."
#~ msgstr ""
#~ "Voor u de aangemaakte diskette gaat gebruiken, doet u er goed aan "
#~ "<emphasis>het lipje om de diskette tegen schrijven te beveiligen, te "
#~ "sluiten</emphasis>! Anders zal MacOS u graag helpen ze te verknoeien als "
#~ "u ze per ongeluk in MacOS aankoppelt."

#~ msgid "Hard Disk Installer Booting for OldWorld Macs"
#~ msgstr ""
#~ "Het opstarten van het installatiesysteem vanaf harde schijf bij OldWorld "
#~ "Macs"

#~ msgid ""
#~ "The <filename>boot-floppy-hfs</filename> floppy uses <application>miBoot</"
#~ "application> to launch Linux installation, but <application>miBoot</"
#~ "application> cannot easily be used for hard disk booting. "
#~ "<application>BootX</application>, launched from MacOS, supports booting "
#~ "from files placed on the hard disk. <application>BootX</application> can "
#~ "also be used to dual-boot MacOS and Linux after your &debian; "
#~ "installation is complete. For the Performa 6360, it appears that "
#~ "<command>quik</command> cannot make the hard disk bootable. So "
#~ "<application>BootX</application> is required on that model."
#~ msgstr ""
#~ "De diskette <filename>boot-floppy-hfs</filename> gebruikt "
#~ "<application>miBoot</application> om een installatie van Linux te "
#~ "lanceren, maar <application>miBoot</application> kan niet gemakkelijk "
#~ "gebruikt worden om van een harde schijf op te starten. "
#~ "<application>BootX</application>, dat vanuit MacOS opgestart wordt, "
#~ "ondersteunt wel het opstarten van bestanden die op de harde schijf "
#~ "geplaatst werden. <application>BootX</application> kan na het beëindigen "
#~ "van de installatie van &debian; ook gebruikt worden om zowel MacOS als "
#~ "Linux op te starten bij een 'dual-boot' systeem. Het blijkt dat bij de "
#~ "Performa 6360 <command>quik</command> niet in staat is de harde schijf "
#~ "opstartbaar te maken. Op dat model is <application>BootX</application> "
#~ "dus verplicht."

#~ msgid ""
#~ "Download and unstuff the <application>BootX</application> distribution, "
#~ "available from <ulink url=\"&url-powerpc-bootx;\"></ulink>, or in the "
#~ "<filename>dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac</filename> "
#~ "directory on &debian; http/ftp mirrors and official &debian; CDs. Use "
#~ "<application>Stuffit Expander</application> to extract it from its "
#~ "archive. Within the package, there is an empty folder called "
#~ "<filename>Linux Kernels</filename>. Download <filename>linux.bin</"
#~ "filename> and <filename>ramdisk.image.gz</filename> from the "
#~ "<filename>disks-powerpc/current/powermac</filename> folder, and place "
#~ "them in the <filename>Linux Kernels</filename> folder. Then place the "
#~ "<filename>Linux Kernels</filename> folder in the active System Folder."
#~ msgstr ""
#~ "U moet de distributie <application>BootX</application>, die u vindt op "
#~ "<ulink url=\"&url-powerpc-bootx;\"></ulink> of in de map <filename>dists/"
#~ "woody/main/disks-powerpc/current/powermac</filename> op de &debian; http/"
#~ "ftp-spiegelservers en op de officiële &debian; CD's, downloaden en "
#~ "uitladen (unstuff). Gebruik <application>Stuffit Expander</application> "
#~ "om het uit te pakken uit zijn archief. In het pakket ziet u een lege map "
#~ "met de naam <filename>Linux Kernels</filename>. Download <filename>linux."
#~ "bin</filename> en <filename>ramdisk.image.gz</filename> uit de map "
#~ "<filename>disks-powerpc/current/powermac</filename> en plaats ze in de "
#~ "map <filename>Linux Kernels</filename>. Plaats vervolgens de map "
#~ "<filename>Linux Kernels</filename> in de actieve Systeemmap (System "
#~ "Folder)."

#~ msgid "Hard Disk Installer Booting for NewWorld Macs"
#~ msgstr ""
#~ "Het opstarten van het installatiesysteem vanaf harde schijf bij NewWorld "
#~ "Macs"

#~ msgid ""
#~ "NewWorld PowerMacs support booting from a network or an ISO9660 CD-ROM, "
#~ "as well as loading ELF binaries directly from the hard disk. These "
#~ "machines will boot Linux directly via <command>yaboot</command>, which "
#~ "supports loading a kernel and RAMdisk directly from an ext2 partition, as "
#~ "well as dual-booting with MacOS. Hard disk booting of the installer is "
#~ "particularly appropriate for newer machines without floppy drives. "
#~ "<command>BootX</command> is not supported and must not be used on "
#~ "NewWorld PowerMacs."
#~ msgstr ""
#~ "NewWorld Macs ondersteunen het opstarten vanaf het netwerk of van een "
#~ "ISO9660 CD, evenals het rechtstreeks laden van binaire ELF-bestanden van "
#~ "de harde schijf. Deze machines kunnen Linux rechtstreeks starten via "
#~ "<command>yaboot</command>. Dat ondersteunt het rechtstreeks laden van een "
#~ "kernel en een RAM-schijf vanaf een ext2-partitie en het ondersteunt ook "
#~ "een dual-boot systeem met MacOS. Het opstarten van het installatiesysteem "
#~ "vanaf harde schijf is in het bijzonder geschikt voor nieuwere machines "
#~ "zonder diskettestation. <command>BootX</command> wordt niet ondersteund "
#~ "en moet op NewWorld PowerMacs niet gebruikt worden."

#~ msgid ""
#~ "<emphasis>Copy</emphasis> (not move) the following four files which you "
#~ "downloaded earlier from the &debian; archives, onto the root level of "
#~ "your hard drive (this can be accomplished by <keycap>option</keycap>-"
#~ "dragging each file to the hard drive icon)."
#~ msgstr ""
#~ "<emphasis>Kopieer</emphasis> (niet verplaatsen) de volgende vier "
#~ "bestanden die u eerder downloadde van de &debian; archieven, naar de "
#~ "hoofdmap van uw harde schijf (dit kunt u doen door de <keycap>option</"
#~ "keycap>-toets ingedrukt te houden en elk bestand naar het icoontje van de "
#~ "harde schijf te slepen)."

#~ msgid ""
#~ "Make a note of the partition number of the MacOS partition where you "
#~ "place these files. If you have the MacOS <command>pdisk</command> "
#~ "program, you can use the <command>L</command> command to check for the "
#~ "partition number. You will need this partition number for the command you "
#~ "type at the Open Firmware prompt when you boot the installer."
#~ msgstr ""
#~ "Noteer het partitienummer van de MacOS-partitie waarop u deze bestanden "
#~ "plaatst. Indien u het programma <command>pdisk</command> van MacOS "
#~ "gebruikt, kunt u daarvan het commando <command>L</command> gebruiken om "
#~ "het partitienummer te controleren. U zult dit partitienummer nodig hebben "
#~ "voor het commando dat u aan de prompt van Open Firmware intypt wanneer u "
#~ "het installatiesysteem opstart."

#~ msgid "To boot the installer, proceed to <xref linkend=\"boot-newworld\"/>."
#~ msgstr ""
#~ "Om het installatiesysteem op te starten, moet u te werk gaan zoals "
#~ "beschreven in <xref linkend=\"boot-newworld\"/>."

#~ msgid ""
#~ "When downloading files from a &debian; mirror using FTP, be sure to "
#~ "download the files in <emphasis>binary</emphasis> mode, not text or "
#~ "automatic mode."
#~ msgstr ""
#~ "Indien u via FTP bestanden van een &debian; spiegelserver downloadt, moet "
#~ "u ervoor zorgen die bestanden in <emphasis>binaire</emphasis> modus te "
#~ "downloaden en niet in tekstmodus of in automatische modus."

Reply to: