[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://kwartz-clientDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten van het
programma kwartz-client.
Eveneens in bijlage een diff-bestand met het verschil met de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of kwartz-client debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the kwartz-client package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kwartz-client_1.4-6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-19 16:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-20 16:51+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:1001
msgid "URI (\"Uniform Resource Identifier\") of the LDAP server:"
msgstr "URI (\"Uniform Resource Identifier\") van de LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:1001
msgid ""
"Please enter the URI of the LDAP server provided by your Kwartz machine. You "
"can use a numeric IP address rather than a symbolic one, in order to "
"minimize failure possibilities when the name service is down."
msgstr ""
"Geef de URI van de LDAP-server op, welke door uw Kwartz-machine verstrekt "
"wordt. U kunt best een numeriek IP-adres opgeven, eerder dan een symbolisch, "
"om op die manier de kans op fouten te verkleinen mocht de naam-dienst buiten "
"werking zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:1001
msgid "It is possible to specify multiple LDAP URIS, separated by spaces."
msgstr ""
"Het is mogelijk om verschillende LDAP-URIS op te geven, gescheiden door "
"spaties."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:2001
msgid "LDAP's Base DN (\"Distinguished Name\"):"
msgstr "De basis-DN (\"Distinguished Name\") voor LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:2001
msgid ""
"Please enter the DN (\"Distinguished Name\") used as the base of the LDAP "
"service. Many systems use the elements of their domain name for this "
"purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example, "
"dc=net\"."
msgstr ""
"Geef de DN (\"Distinguished Name\") op die gebruikt wordt als de basis van "
"de LDAP-dienst. Veel systemen gebruiken de elementen uit hun domeinnaam voor "
"dit doel. Zo zou het domein \"example.net\" bijvoorbeeld \"dc=example, dc=net"
"\" kunnen gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:3001
msgid "DN (\"Distinguished Name\") of one user:"
msgstr "DN (\"Distinguished Name\") van een gebruiker:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:3001
msgid ""
"Please enter the DN (\"Distinguished Name\") of one unprivileged user "
"already existing in the LDAP directory. Kwartz requires that requests come "
"from an existing user before replying anything."
msgstr ""
"Geef de DN (\"Distinguished Name\") op van een gewone gebruiker die reeds "
"bestaat in het LDAP-register. Om iets te kunnen antwoorden vereist Kwartz "
"dat verzoeken afkomstig zijn van een bestaande gebruiker."

#. Type: password
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:4001
msgid "Password of the unprivileged user:"
msgstr "Wachtwoord van de gewone gebruiker:"

#. Type: password
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:4001
msgid ""
"Please enter the password of the unprivileged user. Kwartz requires that "
"requests come from an existing user before replying anything. This password "
"should not be disclosed, and should be fairly strong."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord op van de gewone gebruiker. Om iets te kunnen antwoorden "
"vereist Kwartz dat verzoeken afkomstig zijn van een bestaande gebruiker. Dit "
"wachtwoord mag niet bekendgemaakt worden en moet behoorlijk sterk zijn."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:5001
msgid "The Samba name of the kwartz server:"
msgstr "De Samba-naam van de kwartz-server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:5001
msgid ""
"Please enter the Samba name of the kwartz server; this is the name of the "
"server, as seen in Windows' neighborhood."
msgstr ""
"Geef de Samba-naam op van de kwartz-server. Dit is de naam van de server, "
"zoals die te zien is in 'Mijn netwerklocaties' van Windows."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:6001
msgid "The IP address of the Cloud service, if any:"
msgstr "Het IP-adres van de eventuele Cloud-dienst:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:6001
msgid ""
"Please enter the IP address of the Cloud server. It may be the address of "
"the main server, as seen from the Internet (not the address in the local "
"network). If there is no such service, you can safely keep the default."
msgstr ""
"Geef het IP-adres op van de Cloud-server. Dit kan het adres van de "
"hoofdserver zijn, zoals dit vanaf het internet gezien wordt (niet het adres "
"binnen het lokale netwerk). Indien er geen dergelijke dienst is, kunt u het "
"standaardantwoord gewoon behouden."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:7001
msgid "The IP address of the kwartz server, in the LAN:"
msgstr "Het IP-adres van de kwartz-server, in het LAN:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:7001
msgid ""
"A kwartz server has at least two networks connections, one for the Internet, "
"and the other one for the local network. Here you can type the name as it "
"appears in the directory service in use; i.e. if the LDAP URI of the "
"directory service is \"ldap://serveur.lycee.jb/\"; you can type: \"serveur."
"lycee.jb\" or an equivalent numeric IP address."
msgstr ""
"Een kwartz-server heeft minstens twee netwerkverbindingen, één voor het "
"internet en een ander voor het lokale netwerk. Hier kunt u de naam intypen, "
"zoals deze te zien is in de in gebruik zijnde catalogusdienst (ook wel "
"directoryservice genoemd); d.w.z. dat indien de LDAP URI van de "
"catalogusdienst \"ldap://serveur.lycee.jb/\"; is, u \"serveur.lycee.jb\" kunt "
"typen of een equivalent numeriek IP-adres."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:8001
msgid "The port used to access https services of the Cloud:"
msgstr ""
"De poort die gebruikt wordt om toegang te hebben tot https-diensten van de "
"Cloud:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:8001
msgid ""
"https services are usually bound to the port number 443. However the Cloud "
"service may be bound to some other port number. If there is no cloud "
"service, you can safely keep the default value."
msgstr ""
"https-diensten zijn gewoonlijk gekoppeld aan poortnummer 443. De Cloud-"
"dienst kan echter ook gekoppeld worden aan een ander poortnummer. Indien er "
"geen cloud-dienst is, kunt u de standaardwaarde gewoon behouden."

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:9001
msgid "The path used to get the DAVS service:"
msgstr "Het voor het verkrijgen van de DAVS-dienst gebruikte pad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../kwartz-client.templates:9001
msgid ""
"this is the end of the URL used to access the DAVS service featured by the "
"Cloud. If the cloud is powered by Owncloud, the default value is probably "
"good. If there is no cloud service, you can safely keep the default value."
msgstr ""
"dit is het einde van de URL die gebruikt wordt om de DAVS-dienst van de "
"Cloud te benaderen. Indien de cloud door Owncloud aangedreven wordt, zal de "
"standaardwaarde wellicht goed zijn. Indien er geen cloud-dienst is, kunt u "
"de standaardwaarde gewoon behouden."
--- kwartz-client_1.3-2_nl.po	2019-11-12 16:47:16.559031433 +0100
+++ kwartz-client_1.4-6_nl.po	2020-02-20 16:51:58.480697458 +0100
@@ -2,21 +2,22 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the kwartz-client package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: kwartz-client\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: kwartz-client@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-11-08 17:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-11-12 16:47+0100\n"
+"Project-Id-Version: kwartz-client_1.4-6\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-02-19 16:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-20 16:51+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
-"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -147,12 +148,17 @@
 #: ../kwartz-client.templates:7001
 msgid ""
 "A kwartz server has at least two networks connections, one for the Internet, "
-"and the other one for the local network. Here you can type its symbolic "
-"address in the local area network, of its numeric address."
+"and the other one for the local network. Here you can type the name as it "
+"appears in the directory service in use; i.e. if the LDAP URI of the "
+"directory service is \"ldap://serveur.lycee.jb/\"; you can type: \"serveur."
+"lycee.jb\" or an equivalent numeric IP address."
 msgstr ""
 "Een kwartz-server heeft minstens twee netwerkverbindingen, één voor het "
-"internet en een ander voor het lokale netwerk. Hier kunt u het symbolische "
-"adres ervan in het lokale netwerk intypen, of het numerieke adres."
+"internet en een ander voor het lokale netwerk. Hier kunt u de naam intypen, "
+"zoals deze te zien is in de in gebruik zijnde catalogusdienst (ook wel "
+"directoryservice genoemd); d.w.z. dat indien de LDAP URI van de "
+"catalogusdienst \"ldap://serveur.lycee.jb/\"; is, u \"serveur.lycee.jb\" kunt "
+"typen of een equivalent numeriek IP-adres."
 
 #. Type: string
 #. Description

Reply to: