[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://joveDag iedereen,

Frans Spiesschaert schreef op ma 03-02-2020 om 12:44 [+0100]:
> Dag iedereen,
> 
> In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor jove.
> Eveneens in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
> vertaling.
> 
Het templates-bestand van dit pakket werd nadien nog aangepast.
In bijlage een aan dit template aangepaste vertaling.-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch debconf template translation for jove.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the jove package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jove_4.17.1.4-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jove@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-04 22:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-05 17:07+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:1001
msgid "Found old version of /etc/jove.rc. Moved it to /etc/jove/jove.rc"
msgstr ""
"Er is een oudere /etc/jove.rc gevonden; deze is verplaatst naar /etc/jove/"
"jove.rc"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:2001
msgid "Old version of /etc/jove.rc and new version /etc/jove/jove.rc found"
msgstr ""
"Er is zowel een oude /etc/jove.rc als een nieuwe /etc/jove/jove.rc gevonden"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:2001
msgid "Moving old version to /etc/jove/jove.rc.old"
msgstr "De oude versie wordt verplaatst naar /etc/jove/jove.rc.old"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:3001
msgid "Removed obsolete /etc/init.d/jove script"
msgstr "Verouderd script /etc/init.d/jove werd verwijderd"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:3001
msgid "Check NEWS.Debian for more information"
msgstr "Lees NEWS.Debian voor meer informatie"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:4001
msgid "Found old files in /var/lib/jove/preserve/"
msgstr "Oude bestanden gevonden in /var/lib/jove/preserve/"

#. Type: note
#. Description
#: ../jove.templates:4001
msgid ""
"You can recover those by running jove -r Check NEWS.Debian for more "
"information."
msgstr ""
"U kunt deze herstellen door jove -r uit te voeren. Lees NEWS.Debian voor "
"meer informatie."

Reply to: