[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/bookinfo.poDag iedereen, 


In het git-archief installation-guide werd de vertaling van
po/nl/bookinfo.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/po/nl/bookinfo.po b/po/nl/bookinfo.po
index a5019349c..7f44ad36a 100644
--- a/po/nl/bookinfo.po
+++ b/po/nl/bookinfo.po
@@ -1,7 +1,7 @@
 # Dutch translation of the Debian Installation Guide.
 # Copyright (C) 2004-2009, 2012 The Debian Project.
 # This file is distributed under the same license as the Debian Installation Guide.
-# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2004-2009.  
+# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2004-2009.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
 # Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual/bookinfo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-10 23:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-27 17:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-24 22:35+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Tag: title
 #: bookinfo.xml:5
@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr ""
 "dan contact met <email>debian-boot@lists.debian.org</email> of met <ulink "
 "url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>de mailinglijst debian-l10n-"
 "dutch</ulink> waarop het vertaalwerk voor deze taal gecoördineerd wordt. "
-"Hartelijk dank."
+"Hartelijk dank"
 
 #. Tag: para
 #: bookinfo.xml:53
@@ -148,4 +148,4 @@ msgstr ""
 #: bookinfo.xml:78
 #, no-c-format
 msgid "Build version of this manual: &debversion;."
-msgstr ""
+msgstr "Bouwversie van deze handleiding: &debversion;."
# Dutch translation of the Debian Installation Guide.
# Copyright (C) 2004-2009, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian Installation Guide.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2004-2009.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual/bookinfo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-10 23:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-24 22:35+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Tag: title
#: bookinfo.xml:5
#, no-c-format
msgid "&debian-gnu; Installation Guide"
msgstr "&debian-gnu; Installatiehandleiding"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:8
#, no-c-format
msgid ""
"This document contains installation instructions for the &debian-gnu; "
"&release; system (codename <quote>&releasename;</quote>), for the &arch-"
"title; (<quote>&architecture;</quote>) architecture. It also contains "
"pointers to more information and information on how to make the most of your "
"new &debian; system."
msgstr ""
"Dit document bevat installatie-instructies voor het &debian-gnu; &release; "
"systeem (codenaam <quote>&releasename;</quote>), voor de architectuur &arch-"
"title; (<quote>&architecture;</quote>). Het bevat ook verwijzingen naar meer "
"informatie en informatie over hoe u het maximale uit uw nieuwe &debian; "
"systeem kunt halen."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:17
#, no-c-format
msgid ""
"This installation guide is based on an earlier manual written for the old "
"Debian installation system (the <quote>boot-floppies</quote>), and has been "
"updated to document the new Debian installer. However, for &architecture;, "
"the manual has not been fully updated and fact checked for the new "
"installer. There may remain parts of the manual that are incomplete or "
"outdated or that still document the boot-floppies installer. A newer version "
"of this manual, possibly better documenting this architecture, may be found "
"on the Internet at the <ulink url=\"&url-d-i;\">&d-i; home page</ulink>. You "
"may also be able to find additional translations there."
msgstr ""
"Deze installatiehandleiding is gebaseerd op een eerdere handleiding die is "
"geschreven voor het oude installatiesysteem van Debian (de <quote>boot-"
"floppies</quote>) en is bijgewerkt voor de nieuwe &d-i;. Voor &architecture; "
"is de handleiding echter nog niet volledig bijgewerkt en gecontroleerd voor "
"het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijn van de "
"handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds het "
"installatiesysteem met de opstart-diskettes (de zogenaamde boot-floppies) "
"beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk deze "
"architectuur beter beschrijven, kunt u vinden op het internet op de <ulink "
"url=\"&url-d-i;\">&d-i; website</ulink>. Mogelijk kunt u daar ook "
"aanvullende vertalingen vinden."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:30
#, no-c-format
msgid ""
"Although this installation guide for &architecture; is mostly up-to-date, we "
"plan to make some changes and reorganize parts of the manual after the "
"official release of &releasename;. A newer version of this manual may be "
"found on the Internet at the <ulink url=\"&url-d-i;\">&d-i; home page</"
"ulink>. You may also be able to find additional translations there."
msgstr ""
"Hoewel deze installatiehandleiding voor &architecture; grotendeels is "
"bijgewerkt, zijn er plannen voor wijzigingen en een reorganisatie van delen "
"van de handleiding na de officiële vrijgave van &releasename;. Nieuwere "
"versies van deze handleiding kunt u vinden op het Internet op de <ulink url="
"\"&url-d-i;\">&d-i; website</ulink>. Mogelijk kunt u daar ook aanvullende "
"vertalingen vinden."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:39
#, no-c-format
msgid ""
"This translation of the installation guide is not up-to-date and currently "
"there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when "
"reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-"
"check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the "
"translation, please contact <email>debian-boot@lists.debian.org</email> or "
"the <ulink url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>debian-l10n-xxx "
"mailinglist</ulink> for this language. Many thanks"
msgstr ""
"Deze vertaling van de installatiehandleiding is niet up-to-date en momenteel "
"is er niemand actief bezig ze te actualiseren. Houd hiermee rekening bij het "
"lezen. Ze kan verouderde of foutieve informatie bevatten. Toets de "
"informatie af aan de Engelse versie of lees die viersie als u twijfels "
"heeft. Indien u ons kunt helpen met het actualiseren van de vertaling, neem "
"dan contact met <email>debian-boot@lists.debian.org</email> of met <ulink "
"url=\"https://lists.debian.org/i18n.html\";>de mailinglijst debian-l10n-"
"dutch</ulink> waarop het vertaalwerk voor deze taal gecoördineerd wordt. "
"Hartelijk dank"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:53
#, no-c-format
msgid ""
"Translators can use this paragraph to provide some information about the "
"status of the translation, for example if the translation is still being "
"worked on or if review is wanted (don't forget to mention where comments "
"should be sent!). See build/lang-options/README on how to enable this "
"paragraph. Its condition is \"translation-status\"."
msgstr ""
"Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en het is "
"mogelijk dat voor sommige onderdelen de vertaling naar het Nederlands nog "
"niet volledig is. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, "
"Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het "
"Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de mailinglijst <email>debian-l10n-"
"dutch@lists.debian.org</email>. Zie ook <xref linkend=\"getting-newest-doc\"/"
">."

#. Tag: holder
#: bookinfo.xml:66
#, no-c-format
msgid "the Debian Installer team"
msgstr "het Debian Installatiesysteem team"

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:70
#, no-c-format
msgid ""
"This manual is free software; you may redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License. Please refer to the license in "
"<xref linkend=\"appendix-gpl\"/>."
msgstr ""
"Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen "
"onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie (GNU General "
"Public License). U wordt verzocht de licentie in <xref linkend=\"appendix-gpl"
"\"/> te raadplegen."

#. Tag: para
#: bookinfo.xml:78
#, no-c-format
msgid "Build version of this manual: &debversion;."
msgstr "Bouwversie van deze handleiding: &debversion;."

Reply to: