[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] d-i://packages/po/sublevel2/nl.poDag iedereen, 


In het git-archief d-i werd de vertaling van
packages/po/sublevel2/nl.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/packages/po/sublevel2/nl.po b/packages/po/sublevel2/nl.po
index b969d63875..1a2623fe9b 100644
--- a/packages/po/sublevel2/nl.po
+++ b/packages/po/sublevel2/nl.po
@@ -6,14 +6,14 @@
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2019.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer/sublevel2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-11-29 20:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-12-02 21:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-13 23:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-24 22:24+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
+"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -1429,10 +1429,10 @@ msgstr "Er is geen DHCP-clientprogramma gevonden"
 #. :sl2:
 #: ../netcfg-dhcp.templates:5001
 msgid ""
-"No DHCP client was found. Please make sure, that a dhcp installer component "
+"No DHCP client was found. Please make sure, that a DHCP installer component "
 "is installed."
 msgstr ""
-"Er werd geen DHCP-clientprogramma gevonden. Zorg ervoor dat een dhcp-"
+"Er werd geen DHCP-clientprogramma gevonden. Zorg ervoor dat een DHCP-"
 "component van het installatieprogramma geïnstalleerd is."
 
 #. Type: error
@@ -1519,15 +1519,11 @@ msgstr "Misvormd IP-adres"
 #. :sl2:
 #: ../netcfg-static.templates:2001
 msgid ""
-"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
-"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
-"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
-"try again."
+"The value you provided is not a usable IPv4 or IPv6 address. Please consult "
+"your network administrator and try again."
 msgstr ""
-"Het door u opgegeven IP-adres is misvormd. Het dient te voldoen aan de vorm "
-"x.x.x.x waarbij elke 'x' een getal is kleiner dan of gelijk aan 255, of een "
-"reeks blokken van hexadecimale getallen gescheiden door dubbele punten (een "
-"IPv6-adres). U kunt opnieuw proberen."
+"De door u verschafte waarde is geen bruikbaar IPv4- of IPv6-adres. Raadpleeg "
+"uw netwerkbeheerder en probeer het opnieuw."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1800,11 +1796,13 @@ msgstr ""
 msgid "Download installer components"
 msgstr "Installatiemodules van het internet ophalen"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (net-retriever) #-#-#-#-#
 #. Type: select
 #. Choices
 #. These are choices of actions so this is, at least in English,
 #. an infinitive form
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl2:
@@ -1815,11 +1813,13 @@ msgstr "Installatiemodules van het internet ophalen"
 msgid "Retry"
 msgstr "Opnieuw proberen"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (net-retriever) #-#-#-#-#
 #. Type: select
 #. Choices
 #. These are choices of actions so this is, at least in English,
 #. an infinitive form
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl2:
@@ -2192,12 +2192,14 @@ msgstr "Klaar met instellen van partitie"
 msgid "Dump partition info in %s"
 msgstr "Partitie-informatie dumpen in %s"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2355,12 +2357,15 @@ msgstr ""
 "Om onbekende reden is het niet mogelijk om de grootte van deze partitie aan "
 "te passen."
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (clock-setup) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (base-installer) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
@@ -2379,18 +2384,23 @@ msgstr ""
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (nobootloader) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl4:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (grub-installer) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl4:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (lvmcfg) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2400,6 +2410,7 @@ msgstr ""
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-lvm) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2415,9 +2426,11 @@ msgstr ""
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-raid) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2491,12 +2504,14 @@ msgstr ""
 "De minimum grootte voor deze partitie is ${MINSIZE} (of ${PERCENT}) en de "
 "maximum grootte is ${MAXSIZE}."
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
 #. Type: string
 #. Description
 #. :sl2:
 #. Type: string
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
 #. Type: string
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2574,9 +2589,11 @@ msgstr ""
 msgid "Resize operation failure"
 msgstr "Aanpassen van de partitiegrootte is mislukt"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-md) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -2910,12 +2927,14 @@ msgstr ""
 "De test van het wisselgeheugen in partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} heeft "
 "niet-herstelde fouten gevonden."
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
@@ -3212,10 +3231,12 @@ msgstr "Label voor het bestandssysteem in deze partitie:"
 msgid "Format the swap area:"
 msgstr "Wisselgeheugenruimte formateren:"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
 #. Type: text
 #. Description
 #. In the following context: "Format the partition: yes"
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-crypto) #-#-#-#-#
 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -3224,10 +3245,12 @@ msgstr "Wisselgeheugenruimte formateren:"
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
 #. Type: text
 #. Description
 #. In the following context: "Format the partition: no"
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-crypto) #-#-#-#-#
 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -3526,12 +3549,14 @@ msgstr "notail - plaats geen bestanden in de bestandsboomstructuur"
 msgid "discard - trim freed blocks from underlying block device"
 msgstr "discard - ruim vrije blokken van onderliggend blok-apparaat op"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl5:
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl5:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
@@ -3544,12 +3569,14 @@ msgstr "discard - ruim vrije blokken van onderliggend blok-apparaat op"
 msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
 msgstr "Wilt u teruggaan naar het menu om dit probleem op te lossen?"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl5:
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl5:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
@@ -4802,12 +4829,15 @@ msgstr ""
 "De twee door u ingevoerde wachtwoorden waren niet identiek. Gelieve nogmaals "
 "te proberen."
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (user-setup) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -4816,12 +4846,15 @@ msgstr ""
 msgid "Empty password"
 msgstr "Leeg wachtwoord"
 
+#. #-#-#-#-# templates.pot (user-setup) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
+#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
@@ -4949,28 +4982,28 @@ msgstr "Debconf-prioriteit veranderen"
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9001
+#: ../pkgsel.templates:10001
 msgid "No automatic updates"
 msgstr "Geen automatische updates"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9001
+#: ../pkgsel.templates:10001
 msgid "Install security updates automatically"
 msgstr "Installeer beveiligingsupdates automatisch"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9002
+#: ../pkgsel.templates:10002
 msgid "Updates management on this system:"
 msgstr "Het beheer van updates op dit systeem:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9002
+#: ../pkgsel.templates:10002
 msgid ""
 "Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping the "
 "system secure."
@@ -4981,7 +5014,7 @@ msgstr ""
 #. Type: select
 #. Description
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9002
+#: ../pkgsel.templates:10002
 msgid ""
 "By default, security updates are not automatically installed, as security "
 "advisories should be reviewed before manual installation of the updates "
@@ -4995,7 +5028,7 @@ msgstr ""
 #. Type: select
 #. Description
 #. :sl2:
-#: ../pkgsel.templates:9002
+#: ../pkgsel.templates:10002
 msgid ""
 "Alternatively the unattended-upgrades package can be installed, which will "
 "install security updates automatically. Note however that automatic "
# translation of debian-installer/sublevel2 to Dutch
# Dutch messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>, 2005.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Eric Spreen <erispre@gmail.com>, 2010.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer/sublevel2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-13 23:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-24 22:24+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid "Installation step failed"
msgstr "Installatiestap is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"De installatiestap ${ITEM} is mislukt. U kunt deze stap nogmaals proberen "
"uit te voeren, of u kunt deze stap overslaan en iets anders kiezen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid "Choose an installation step:"
msgstr "Welke installatiestap wilt u uitvoeren?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not yet "
"been performed."
msgstr ""
"Deze installatiestap is afhankelijk van één of meer nog niet uitgevoerde "
"installatiestappen."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001 ../di-utils.templates:5001
msgid "Interactive shell"
msgstr "Interactieve shell"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "After this message, you will be running \"ash\", a Bourne-shell clone."
msgstr ""
"Na deze boodschap maakt u gebruik van \"ash\", een kloon van de Bourne-shell."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid ""
"The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted "
"on \"/target\". The editor available to you is nano. It's very small and "
"easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to "
"you, use the \"help\" command."
msgstr ""
"Het basisbestandssysteem is een RAM-schijf. De harde-schijf-bestandssystemen "
"zijn op 'target' aangekoppeld. De erg kleine en eenvoudig te gebruiken "
"editor nano is beschikbaar. Meer informatie betreffende de beschikbare Unix-"
"hulpprogramma's vindt u via het commando 'help'."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "Use the \"exit\" command to return to the installation menu."
msgstr "Via het 'exit'-commando kunt u naar het installatiemenu terugkeren."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl2:
#: ../di-utils-exit-installer.templates:1001
msgid "Exit installer"
msgstr "Installatiesysteem afsluiten"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid "Are you sure you want to exit now?"
msgstr "Weet u zeker dat u wilt afsluiten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid ""
"If you have not finished the install, your system may be left in an unusable "
"state."
msgstr ""
"Het niet afwerken van de installatie kan uw systeem in een onbruikbare staat "
"achterlaten."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid "Terminal plugin not available"
msgstr "Terminal-plugin is niet beschikbaar"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to "
"display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable."
msgstr ""
"Om een shell te kunnen tonen in deze versie van het installatiesysteem is de "
"terminal-plugin vereist. Helaas is deze plugin op dit moment niet "
"beschikbaar."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"It should be available after reaching the \"Loading additional components\" "
"installation step."
msgstr ""
"De plugin zou wel beschikbaar moeten zijn nadat aanvullende componenten van "
"het installatiesysteem zijn geladen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:7001
msgid ""
"Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to "
"get back to the installer."
msgstr ""
"Als alternatief kunt u ook een shell verkrijgen met de toetscombinatie Ctrl"
"+Alt+F2. Gebruik Alt+F5 om de installatie te hervatten."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Te laden installatiemodules:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Alle installatiemodules die nodig zijn om de installatie uit te voeren, "
"worden automatisch geladen en niet hier weergegeven. Een aantal andere "
"(optionele) installatiemodules wordt hieronder getoond. Deze zijn "
"waarschijnlijk niet nodig, maar kunnen voor sommige gebruikers interessant "
"zijn."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Merk op dat het kiezen van een module die van andere modules afhankelijk is "
"tot gevolg heeft dat deze andere modules ook geladen worden."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:2001
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"Om geheugen uit de sparen worden enkel die modules die zeker nodig zijn om "
"de installatie te kunnen uitvoeren standaard geselecteerd Geen van de andere "
"installatiemodules is noodzakelijk voor een basisinstallatie. Mogelijk heeft "
"u sommige van deze modules wel nodig (voornamelijk bepaalde kernelmodules "
"voor uw hardware), het is dus aan te raden om deze lijst zorgvuldig te "
"bekijken en gewenste modules te selecteren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Laden van de installatiemodule is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr ""
"Laden van ${PACKAGE} is om onbekende reden mislukt. Installatie wordt "
"afgebroken"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid "No kernel modules found"
msgstr "Geen kernelmodules gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Er werden geen kernelmodules gevonden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van "
"het niet overeenkomen van de kernelversie van het installatieprogramma en de "
"kernelversie beschikbaar in het archief."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"You should make sure that your installation image is up-to-date, or - if "
"that's the case - try a different mirror, preferably deb.debian.org."
msgstr ""
"U moet ervoor zorgen dat uw installatie-image up-to-date is, of - indien dat "
"het geval is - een andere spiegelserver proberen te gebruiken, bij voorkeur "
"deb.debian.org."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "System locale:"
msgstr "Systeemlokalisatie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "Select the default locale for the installed system."
msgstr "Selecteer de standaard lokalisatie voor het geïnstalleerde systeem."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid "Additional locales:"
msgstr "Aanvullende lokalisaties:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"Based on your previous choices, the default locale currently selected for "
"the installed system is '${LOCALE}'."
msgstr ""
"Op basis van uw eerdere keuzes is op dit moment '${LOCALE}' geselecteerd als "
"standaard lokalisatie voor het geïnstalleerde systeem."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"If you wish to use a different default or to also have other locales "
"available, you may choose additional locales to be installed. If you are "
"unsure it is best to just use the selected default."
msgstr ""
"Als u een andere standaard lokalisatie wenst of om ook andere lokalisaties "
"beschikbaar te hebben, kunt u aanvullende lokalisaties selecteren. Als u "
"onzeker bent, is de beste optie om gewoon de geselecteerde standaard te "
"gebruiken."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid "locale"
msgstr "lokalisatie"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid ""
"A locale determines character encoding and contains information on for "
"example currency, date format and alphabetical sort order."
msgstr ""
"Een lokalisatie bepaalt de karaktercodering en bevat informatie betreffende "
"onder andere valuta, datumweergave en alfabetische sortering."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Toetsenbordmodel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Selecteer het type toetsenbord van dit systeem."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Geen tijdelijke omschakeling"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Beide Logotoetsen"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Methode om tijdelijk te schakelen tussen nationale en Latijnse invoer:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Soms is het toetsenbord in nationale modus en wilt u enkele Latijnse letters "
"intikken. In dat geval kan het wenselijk zijn om een toets te hebben die u "
"toelaat om tijdelijk te schakelen tussen nationale en Latijnse symbolen. Als "
"deze toets is ingedrukt zal het toetsenbord Latijnse letters weergeven "
"wanneer de de nationale modus actief is (en omgekeerd nationale letters "
"wanneer in Latijnse modus)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"U kunt deze optie uitschakelen door hier 'Geen tijdelijke omschakeling' te "
"kiezen."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "De standaard voor de toetsenbordindeling"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Geen AltGr-toets"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Keypad Enter-toets"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Beide Alt-toetsen"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Toets om te functioneren als AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"Bij sommige toetsenborden is AltGr een aanpassingstoets nodig om sommige "
"karakters in te voeren, voornamelijk die die ongewoon zijn voor de taal van "
"de toetsenbordindeling (zoals b.v. buitenlandse valutasymbolen, en letters "
"met accenten). Deze staan vaak als een extra symbool op de toetsen afgedrukt."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Geen samenstellingstoets"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Samenstellingstoets:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"De samenstellingstoets (ook bekend als de Multi-toets) laat de computer de "
"volgende toetsaanslag als een combinatie te interpreteren, om zo een "
"karakter te produceren dat niet op het toetsenbord terug te vinden is."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Op de tekstconsole werkt de samenstellingstoets niet in Unicode-modus. "
"Wanneer u zich niet in Unicode-modus bevindt kunt u -onafhankelijk van wat u "
"hier kiest- altijd de Control+punt combinatie gebruiken als "
"samenstellingstoets."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "Load drivers from removable media?"
msgstr "Stuurprogramma's laden vanaf verwisselbare media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "No device for installation media was detected."
msgstr "Er werd geen apparaat voor installatiemedia gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid ""
"You may need to load additional drivers from removable media, such as a "
"driver floppy or a USB stick. If you have these available now, insert the "
"media, and continue. Otherwise, you will be given the option to manually "
"select some modules."
msgstr ""
"Mogelijk dient u aanvullende stuurprogramma's te laden van verwisselbare "
"media, zoals een stuurprogrammadiskette of een USB-stick. Als u dergelijke "
"media beschikbaar heeft kunt u deze nu in het systeem plaatsen en verder "
"gaan. Zo niet dan krijgt u de mogelijkheid om handmatig bepaalde modules te "
"selecteren."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "Manually select a module and device for installation media?"
msgstr ""
"Wilt u handmatig een module en apparaat voor installatiemedia selecteren?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "No device for installation media (like a CD-ROM device) was detected."
msgstr ""
"Er werd geen apparaat voor installatiemedia (zoals een CD-station) "
"gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid ""
"If your CD-ROM drive is an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM "
"drive, you should choose which module to load and the device to use. If you "
"don't know which module and device are needed, look for some documentation "
"or try a network installation."
msgstr ""
"Indien uw CD-station een oude Mitsumi of een ander niet-IDE, niet-SCSI "
"apparaat is, moet u kiezen welke module geladen moet worden en welk apparaat "
"gebruikt moet worden. Als u niet weet welke module en welk apparaatbestand "
"vereist zijn, zoekt u best naar documentatie of probeert u het met een "
"netwerkinstallatie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid "Retry mounting installation media?"
msgstr "Een nieuwe poging doen om installatiemedia aan te koppelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid ""
"Your installation media couldn't be mounted. When installing from CD-ROM, "
"this probably means that the disk was not in the drive. If so you can insert "
"it and try again."
msgstr ""
"Uw installatiemedia konden niet aangekoppeld worden. Indien u de installatie "
"uitvoert vanaf een cd, betekent dit waarschijnlijk dat de cd niet in het "
"station geplaatst was. Als dat het geval is, kunt u de cd in het station "
"plaatsen en opnieuw proberen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid "Module needed for accessing the installation media:"
msgstr "Module die vereist is voor toegang tot de installatiemedia:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid ""
"The automatic detection didn't find a drive for installation media. When "
"installing from CD-ROM and you have an unusual CD-ROM drive (that is neither "
"IDE nor SCSI), you can try to load a specific module."
msgstr ""
"De automatische herkenning heeft geen station voor installatiemedia "
"aangetroffen. Indien u de installatie uitvoert vanaf een cd en als u een "
"speciaal type cd-station heeft (noch IDE, noch SCSI) kunt u proberen om een "
"specifieke module ervoor te laden."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid "Device file for accessing the installation media:"
msgstr "Apparaatbestand dat toegang geeft tot de installatiemedia:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"In order to access your installation media (like your CD-ROM), please enter "
"the device file that should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-"
"standard device files (such as /dev/mcdx)."
msgstr ""
"Om toegang te krijgen tot uw installatiemedia (zoals uw cd-station) dient u "
"het te gebruiken apparaatbestand in te voeren. Niet-standaard cd-stations "
"maken gebruik van niet-standaard apparaatbestanden (zoals /dev/mcdx)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this screen by "
"pressing ALT+F1."
msgstr ""
"U kunt overschakelen naar de shell op de tweede terminal (ALT+F2), waar u de "
"in /dev beschikbare apparaten kunt bekijken met het commando 'ls /dev'. U "
"keert terug naar dit scherm met ALT+F1."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid "Installation media detected"
msgstr "Er werden installatiemedia gevonden"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid ""
"Autodetection of the installation media was successful. A drive has been "
"found that contains '${cdname}'. The installation will now continue."
msgstr ""
"Automatische herkenning van de installatiemedia is gelukt. Er is een station "
"gevonden met daarin '${cdname}'. De installatie wordt nu voortgezet."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Incorrect installation media detected"
msgstr "Er werden foutieve installatiemedia gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "The detected media cannot be used for installation."
msgstr "De gedetecteerde media kunnen niet voor installatie gebruikt worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Please provide suitable media to continue with the installation."
msgstr ""
"Om met de installatie verder te gaan dient u geschikte media te verstrekken."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:15001
msgid "Error reading Release file"
msgstr "Fout bij lezen Release bestand"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:15001
msgid ""
"The installation media do not seem to contain a valid 'Release' file, or "
"that file could not be read correctly."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat de installatiemedia geen geldig 'Release'-bestand "
"bevatten of dat dit bestand niet correct kon worden gelezen."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:15001
msgid ""
"You may try to repeat the media detection, but even if it does succeed the "
"second time, you may experience problems later in the installation."
msgstr ""
"U kunt proberen de herkenning van de media nogmaals uit te voeren, maar "
"zelfs als dit de tweede keer wel lukt, bestaat de kans dat u later in de "
"installatie problemen zult ondervinden."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. Translators: keep below 55 columns.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:20001
msgid "Detect and mount installation media"
msgstr "Installatiemedia detecteren en aankoppelen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1001
msgid "no ethernet card"
msgstr "geen ethernetkaart"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. "none of the above" should be understood as "none of the above choices"
#: ../ethdetect.templates:1001 ../disk-detect.templates:3001
msgid "none of the above"
msgstr "geen van bovenstaande"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid "Driver needed by your Ethernet card:"
msgstr "Module vereist voor uw ethernetkaart:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid ""
"No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your Ethernet card, you can select it from the list."
msgstr ""
"Er is geen ethernetkaart gedetecteerd. Als u de naam weet van het door uw "
"ethernetkaart vereiste stuurprogramma kunt u het in de lijst selecteren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "Ethernet card not found"
msgstr "Uw ethernetkaart is niet gevonden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "No Ethernet card was found on the system."
msgstr "Er is op dit systeem geen ethernetkaart gevonden."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3001
msgid "continue with no disk drive"
msgstr "verder gaan zonder harde schijf"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid "Driver needed for your disk drive:"
msgstr "Module vereist voor uw harde schijf:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid ""
"No disk drive was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your disk drive, you can select it from the list."
msgstr ""
"Er is geen harde schijf gedetecteerd. Als u de naam weet van het door uw "
"harde schijf vereiste stuurprogramma kunt u het in de lijst selecteren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media"
msgstr "Geen indeelbare media"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media were found."
msgstr "Er zijn geen indeelbare media gevonden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
msgstr ""
"Controleer a.u.b. of er een harde schijf is aangesloten op deze machine."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid "Modules to load:"
msgstr "Te laden modules:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid ""
"The following Linux kernel modules were detected as matching your hardware. "
"If you know some are unnecessary, or cause problems, you can choose not to "
"load them. If you're unsure, you should leave them all selected."
msgstr ""
"De volgende Linux-kernelmodules zijn voor uw hardware als toepasselijk "
"gedetecteerd. Als u weet dat sommige hiervan onnodig zijn, of problemen "
"veroorzaken, kunt u ervoor kiezen om deze niet te laden. Bij twijfel laat u "
"de selectie best zoals ze is."

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid "Start PC card services?"
msgstr "Wilt u dat de PC-kaart-diensten gestart worden?"

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid ""
"Please choose whether PC card services should be started in order to allow "
"the use of PCMCIA cards."
msgstr ""
"Wilt u dat PC-kaart-diensten gestart worden zodat PCMCIA-kaarten kunnen "
"gebruikt worden?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "PCMCIA resource range options:"
msgstr "Welke opties voor de PCMCIA-voorzieningen?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid ""
"Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order "
"to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some "
"Dell laptops need \"exclude port 0x800-0x8ff\" to be specified here. These "
"options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation "
"manual or the PCMCIA HOWTO for more information."
msgstr ""
"Sommige PCMCIA-hardware heeft speciale voorzieningsopties nodig om te "
"werken, en doen zonder de extra opties mogelijk de computer vastlopen. "
"Voorbeeld: sommige Dell-laptops hebben de optie 'exclude port 0x800-0x8ff' "
"nodig. Deze opties zullen toegevoegd worden aan '/etc/pcmcia/config.opts. "
"Meer informatie vindt u in de installatiehandleiding, of de PCMCIA-howto."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "For most hardware, you do not need to specify anything here."
msgstr "Voor de meeste hardware hoeft u hier niks op te geven."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:9001
msgid "Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
msgstr "Fout bij het uitvoeren van '${CMD_LINE_PARAM}'"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid "Load missing drivers from removable media?"
msgstr "Ontbrekende stuurprogramma's laden vanaf verwisselbare media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid ""
"A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers "
"from removable media, such as a USB stick, or driver floppy."
msgstr ""
"Een stuurprogramma voor uw apparatuur is niet beschikbaar. Mogelijk dient u "
"aanvullende stuurprogramma's te laden vanaf verwisselbare media, zoals een "
"USB-stick of een stuurprogrammadiskette."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001 ../hw-detect.templates:11001
msgid "If you have such media available now, insert it, and continue."
msgstr ""
"Als u dergelijke media beschikbaar heeft kunt u deze nu insteken in het "
"systeem en verder gaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "Load missing firmware from removable media?"
msgstr "Ontbrekende firmware laden vanaf verwisselbare media?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid ""
"Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware "
"can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy."
msgstr ""
"Onderdelen van uw apparatuur hebben niet-vrije firmwarebestanden nodig om te "
"kunnen werken. Deze firmware kan worden geladen vanaf verwisselbare media, "
"zoals een USB-stick of een stuurprogrammadiskette."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "The missing firmware files are: ${FILES}"
msgstr "De ontbrekende firmwarebestanden zijn: ${FILES}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:6001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} is een draadloos netwerkapparaat. Wat is de naam (de ESSID) van het "
"draadloos netwerk waarop u ${iface} wilt gebruiken?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8001
msgid "WEP/Open Network"
msgstr "WEP/Open netwerk"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8001
msgid "WPA/WPA2 PSK"
msgstr "WPA/WPA2-PSK"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid "Wireless network type for ${iface}:"
msgstr "Type draadloos netwerk voor ${iface}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid ""
"Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA/WPA2 "
"if the network is protected with WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."
msgstr ""
"Kies WEP/Open als het network onbeveiligd of met WEP beveiligd is. Kies WPA/"
"WPA2 als het netwerk is beveiligd met WPA/WPA2-PSK (vooraf gedeelde sleutel)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-sleutel voor ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Indien van toepassing dient u de WEP-beveiligingssleutel voor apparaat "
"${iface} op te geven. U kunt dit op twee manieren doen:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', "
"or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel voldoet aan het formaat 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:"
"nn:nn:nn' of 'nnnnnnnn' (met n een cijfer) kunt u deze invoeren in dit veld."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Als uw WEP-sleutel in de vorm van een wachtzin is, dient u de sleutel vooraf "
"te laten gaan door 's:'."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"U kunt dit veld leeg laten als er geen WEP-sleutel nodig is voor uw "
"draadloos netwerk."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ongeldige WEP-sleutel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"De WEP-sleutel '${wepkey}' is ongeldig. Op het volgende scherm ziet u "
"instructies betreffende het juist ingeven van uw WEP-sleutel, gelieve deze "
"te lezen en vervolgens opnieuw te proberen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Ongeldige wachtzin"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid ""
"The WPA/WPA2 PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or "
"too short (less than 8 characters)."
msgstr ""
"De WPA/WPA2-PSK-wachtzin was ofwel te lang (meer dan 64 tekens) of te kort "
"(minder dan 8 tekens)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid "WPA/WPA2 passphrase for wireless device ${iface}:"
msgstr "WPA/WPA2-wachtzin voor ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid ""
"Enter the passphrase for WPA/WPA2 PSK authentication. This should be the "
"passphrase defined for the wireless network you are trying to use."
msgstr ""
"Geeft de wachtzin voor WPA/WPA2-PSK-authenticatie op. Dit moet de wachtzin "
"zijn die bij het draadloze netwerk hoort dat u probeert te gebruiken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ongeldige ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"De ESSID '${essid}' is ongeldig. ESSIDs mogen slechts ${max_essid_len} "
"karakters groot zijn (maar er is geen beperking op de toegelaten karakters)."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:14001
msgid "Attempting to exchange keys with the access point..."
msgstr "Poging tot sleuteluitwisseling met toegangspunt..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:16001
msgid "WPA/WPA2 connection succeeded"
msgstr "WPA/WPA2-verbinding gelukt"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid "Failure of key exchange and association"
msgstr "Sleuteluitwisseling en koppeling mislukt"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid ""
"The exchange of keys and association with the access point failed. Please "
"check the WPA/WPA2 parameters you provided."
msgstr ""
"De uitwisseling van sleutels en de koppeling met toegangspunt zijn mislukt. "
"Controleer de door u opgegeven WPA/WPA2-instellingen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ongeldige computernaam"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "De naam '${hostname}' is ongeldig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase "
"letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most "
"${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus "
"sign."
msgstr ""
"Een geldige computernaam mag enkel cijfers (0-9), kleine letters (a-z), en "
"mintekens bevatten. Ook mag deze maximaal ${maxhostnamelen} tekens lang zijn "
"en niet beginnen of eindigen met een minteken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid "Error"
msgstr "Fout"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden en het netwerkconfiguratieproces is afgebroken. U "
"kunt het opnieuw proberen vanuit het hoofdmenu van het installatieprogramma."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Er zijn geen netwerkapparaten gedetecteerd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Er zijn geen netwerkapparaten gevonden. Dit betekent dat het "
"installatiesysteem geen netwerkapparaten gedetecteerd heeft."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mogelijk vereist uw netwerkkaart, als u er een heeft, een specifieke niet-"
"geladen module. Om deze module te laden dient u terug te gaan naar de stap "
"voor automatische herkenning van netwerkhardware."

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid "Kill switch enabled on ${iface}"
msgstr "De aan/uit-knop van ${iface} staat op uit"

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid ""
"${iface} appears to have been disabled by means of a physical \"kill switch"
"\". If you intend to use this interface, please switch it on before "
"continuing."
msgstr ""
"Zo te zien is ${iface} uitgeschakeld via de fysieke aan/uit-knop. Als u deze "
"interface wilt gebruiken, dient u deze eerst in te schakelen."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Infrastructure (Managed) network"
msgstr "Infrastructuur netwerk (Managed)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Ad-hoc netwerk (Peer to peer)"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:24002
msgid "Type of wireless network:"
msgstr "Type draadloos netwerk:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:24002
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Draadloze netwerken lopen in een van twee modi: 'ad-hoc' of 'managed'. "
"Wanneer u een echt draadloos toegangspunt (access point) gebruikt loopt uw "
"netwerk normaal in de 'managed'-modus. Als een andere computer uw 'access "
"point' is loopt uw netwerk waarschijnlijk in 'ad-hoc'-modus."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:25001
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "'Draadloos netwerk'-configuratie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:26001
msgid "Searching for wireless access points..."
msgstr "Er wordt gezocht naar draadloze toegangspunten..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:29001
msgid "Detecting link on ${interface}; please wait..."
msgstr "Link op ${interface} aan het detecteren, even geduld..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:30001
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:31001
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Draadloos Ethernet (802.11x)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:32001
msgid "wireless"
msgstr "draadloos"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:33001
msgid "Ethernet"
msgstr "Ethernet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:34001
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:35001
msgid "USB net"
msgstr "USB-netwerk"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:37001
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriële-lijn IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:38001
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallelle-poort IP"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:39001
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punt-naar-punt-protocol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:40001
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:41001
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN punt-naar-punt-protocol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:42001
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanaal-naar-kanaal"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:43001
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Echte kanaal-naar-kanaal"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:45001
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Onderling communicatiemiddel voor gebruikers"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:46001
msgid "Unknown interface"
msgstr "Onbekend netwerkapparaat"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Er is geen DHCP-clientprogramma gevonden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid ""
"No DHCP client was found. Please make sure, that a DHCP installer component "
"is installed."
msgstr ""
"Er werd geen DHCP-clientprogramma gevonden. Zorg ervoor dat een DHCP-"
"component van het installatieprogramma geïnstalleerd is."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "The DHCP configuration process has been aborted."
msgstr "Het DHCP-configuratieproces is afgebroken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Doorgaan met geen standaard route?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first image from a set of installation media, a 'Netinst' image, or "
"packages available on the local network."
msgstr ""
"Automatische netwerkconfiguratie is gelukt. Er is echter geen standaard "
"route ingesteld: het systeem weet bijgevolg niet hoe te communiceren met "
"computers op het Internet. Verder gaan met de installatie is niet mogelijk, "
"tenzij u beschikt over het eerste image van een collectie installatiemedia, "
"een 'Netinst'-image, of pakketten welke beschikbaar zijn op het lokale "
"netwerk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Bij twijfel gaat u best niet verder zonder standaard route: neem contact op "
"met uw lokale netwerkbeheerder in verband met dit probleem."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Poging tot autoconfiguratie van IPv6..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Wachten op het link-local-adres..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Netwerk instellen met DHCPv6"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Misvormd IP-adres"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The value you provided is not a usable IPv4 or IPv6 address. Please consult "
"your network administrator and try again."
msgstr ""
"De door u verschafte waarde is geen bruikbaar IPv4- of IPv6-adres. Raadpleeg "
"uw netwerkbeheerder en probeer het opnieuw."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punt-naar-punt-adres (PPP-adres):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Het punt-naar-punt-adres geeft het andere eindpunt in een punt-naar-punt-"
"netwerk aan. Als u deze waarde niet weet neemt u best contact op met uw "
"netwerkbeheerder. Het punt-naar-punt-adres dient te bestaan uit vier door "
"punten gescheiden getallen tussen 0 en 255."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Niet bereikbare gateway"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Het ingevoerde gateway-adres is niet bereikbaar."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"U heeft mogelijk een fout gemaakt bij het invoeren van uw IP-adres, "
"netwerkmasker en/of gateway."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Debian version to install:"
msgstr "Te installeren Debian-versie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian is in verschillende versies beschikbaar. 'stable' verandert zelden en "
"is uitvoerig getest. 'unstable' verandert frequent en is niet getest. "
"'testing' houdt het midden tussen deze twee, en bevat pakketten uit "
"'unstable' die geen noemenswaardige problemen opleveren."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Only flavors available on the selected mirror are listed."
msgstr ""
"Alleen op de geselecteerde spiegelserver beschikbare versies zijn "
"weergegeven."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid "Go back and try a different mirror?"
msgstr "Teruggaan en een andere spiegelserver proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid ""
"The specified (default) Debian version (${RELEASE}) is not available from "
"the selected mirror. It is possible to continue and select a different "
"release for your installation, but normally you should go back and select a "
"different mirror that does support the correct version."
msgstr ""
"De opgegeven (standaard) Debian versie (${RELEASE}) is niet beschikbaar op "
"de geselecteerde spiegelserver. U kunt verder gaan en een andere versie "
"selecteren voor uw installatie, maar normaliter zal de juiste keuze zijn om "
"terug te gaan en een andere spiegelserver te selecteren die wel de juiste "
"versie heeft."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Bad archive mirror"
msgstr "Slechtwerkende Debian-archief-spiegelserver"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"An error has been detected while trying to use the specified Debian archive "
"mirror."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden bij het gebruik van de opgegeven spiegelserver van "
"het Debian archief."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Possible reasons for the error are: incorrect mirror specified; mirror is "
"not available (possibly due to an unreliable network connection); mirror is "
"broken (for example because an invalid Release file was found); mirror does "
"not support the correct Debian version."
msgstr ""
"Mogelijke oorzaken voor de fout zijn: onjuiste spiegelserver opgegeven; "
"spiegelserver is niet beschikbaar (mogelijk door een onbetrouwbare "
"netwerkverbinding); spiegelserver is defect (b.v. doordat een ongeldig "
"Release bestand werd aangetroffen); de juiste Debian versie is niet aanwezig "
"op de spiegelserver."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Additional details may be available in /var/log/syslog or on virtual console "
"4."
msgstr ""
"Mogelijk zijn aanvullende details beschikbaar in /var/log/syslog of op de "
"vierde virtuele console."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Please check the specified mirror or try a different one."
msgstr "Controleer de opgegeven spiegelserver, of probeer een andere."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:10001
msgid "oldstable"
msgstr "oldstable"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:11001
msgid "stable"
msgstr "stable"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:12001
msgid "testing"
msgstr "testing"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:13001
msgid "unstable"
msgstr "unstable"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid "Debian archive mirror directory:"
msgstr "Debian-archief-spiegelmap:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid ""
"Please enter the directory in which the mirror of the Debian archive is "
"located."
msgstr "In welke map bevindt de Debian-archief-spiegel zich?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid "FTP proxy information (blank for none):"
msgstr "FTP-proxy-gegevens (leeg voor geen proxy):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Als u een FTP-proxy nodig heeft voor toegang tot de buitenwereld dient u de "
"proxy-gegevens hier in te voeren; zo niet, dan dient u dit leeg te laten."

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian FTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian FTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. http://svn.debian.org/wsvn/webwml/trunk/webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for ftp]"
#. msgstr "FR"
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2002
msgid "US[ Default value for ftp]"
msgstr "NL"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:3001
msgid "Usually, ftp.<your country code>.debian.org is a good choice."
msgstr "Doorgaans is ftp.<uw landcode>.debian.org een goede keuze."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid "Protocol for file downloads:"
msgstr "Protocol voor ophalen van bestanden:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid ""
"Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, "
"select \"http\"; it is less prone to problems involving firewalls."
msgstr ""
"Welk protocol wilt u gebruiken om bestanden op te halen? Bij twijfel kiest u "
"best 'http' aangezien dit het minst gevoelig is voor problemen met firewalls."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl2:
#: ../download-installer.templates:1001
msgid "Download installer components"
msgstr "Installatiemodules van het internet ophalen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (net-retriever) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-setup-udeb.templates:8001
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Retry"
msgstr "Opnieuw proberen"

#. #-#-#-#-# templates.pot (net-retriever) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Change mirror"
msgstr "Via andere spiegelserver"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002 ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Ophalen van een bestand is mislukt:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002
msgid ""
"The installer failed to download a file from the mirror. This may be a "
"problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the "
"download, select a different mirror, or cancel and choose another "
"installation method."
msgstr ""
"Het ophalen van een bestand van de spiegelserver is mislukt. Dit kan een "
"probleem zijn met uw netwerkverbinding, of met de spiegelserver. U kunt: het "
"bestand opnieuw proberen ophalen, een andere spiegelserver kiezen, of "
"annuleren en een andere installatiemethode gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid "Failed to copy file from installation media. Retry?"
msgstr ""
"Bestand van installatiemedia kopiëren is mislukt. Wilt u opnieuw proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid ""
"There was a problem reading data. Please make sure you have inserted the "
"installation media correctly. If retrying does not work, you should check "
"the integrity of your installation media (there is an associated entry in "
"the main menu for that)."
msgstr ""
"Er was een probleem bij het lezen van de gegevens. Zorg ervoor dat u de "
"installatiemedia correct geplaatst heeft. Als opnieuw proberen niet werkt, "
"zou u het beste uw installatiemedia op fouten controleren (er is daarvoor in "
"het hoofdmenu een bijbehorend item)."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:1001
msgid "Scanning removable media"
msgstr "Verwisselbare media wordt gescand"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid "Cannot read removable media, or no drivers found."
msgstr "Kan verwisselbare media niet lezen, of geen stuurprogramma's gevonden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid ""
"There was a problem reading data from the removable media. Please make sure "
"that the right media is present. If you continue to have trouble, your "
"removable media might be bad."
msgstr ""
"Er was een probleem bij het lezen van gegevens vanaf de verwisselbare media. "
"Gelieve ervoor te zorgen dat het juiste medium beschikbaar is. Als u "
"problemen blijft ondervinden, is de oorzaak mogelijk corruptie van het "
"medium."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:1001
msgid "Load drivers from removable media now?"
msgstr "Stuurprogramma nu vanaf verwisselbare media laden?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:1001
msgid ""
"You probably need to load drivers from removable media before continuing "
"with the installation. If you know that the install will work without extra "
"drivers, you can skip this step."
msgstr ""
"Waarschijnlijk is het nodig om extra stuurprogramma's te laden vanaf "
"verwisselbare media voordat u met de installatie verder gaat. Als u zeker "
"bent dat u voor de installatie geen extra stuurprogramma's nodig heeft kunt "
"u deze stap overslaan."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:1001
msgid ""
"If you do need to load drivers, insert the appropriate removable media, such "
"as a driver floppy or USB stick before continuing."
msgstr ""
"Als u extra stuurprogramma's nodig heeft dient u het betreffende "
"verwisselbare medium, zoals een USB-stick of een diskette met "
"stuurprogramma's, in het systeem te steken voordat u verder gaat."

#. Type: text
#. Description
#. main-menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:2001
msgid "Load drivers from removable media"
msgstr "Stuurprogramma's laden vanaf een verwisselbaar medium?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:3001
msgid "Unknown removable media. Try to load anyway?"
msgstr "Niet-herkend medium. Toch proberen te laden?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:3001
msgid ""
"Detected removable media that is not a known driver media. Please make sure "
"that the correct media is inserted. You can still continue if you have an "
"unofficial removable media you want to use."
msgstr ""
"Het medium is niet herkend als een bekend medium met stuurprogramma's. "
"Gelieve ervoor te zorgen dat het juiste medium in het station is geplaatst. "
"U kunt deze melding echter negeren als u een niet-officieel medium heeft dat "
"u wilt gebruiken."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:4001
msgid "Please insert ${DISK_LABEL} ('${DISK_NAME}') first."
msgstr "Geef eerst ${DISK_LABEL} ('${DISK_NAME}') in."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:4001
msgid ""
"Due to dependencies between packages, drivers must be loaded in the correct "
"order."
msgstr ""
"In verband met afhankelijkheden tussen pakketten dienen stuurprogramma's in "
"de juiste volgorde geladen te worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:5001
msgid "Load drivers from another removable media?"
msgstr "Stuurprogramma's laden vanaf een ander verwisselbaar medium?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../load-media.templates:5001
msgid ""
"To load additional drivers from another removable media, please insert the "
"appropriate removable media, such as a driver floppy or USB stick before "
"continuing."
msgstr ""
"Steek om aanvullende stuurprogramma's te laden vanaf een ander medium, het "
"volgende verwisselbare medium in het systeem voordat u verder gaat."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid "Device in use"
msgstr "Apparaat is in gebruik"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid ""
"No modifications can be made to the device ${DEVICE} for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Wijzigingen op apparaat ${DEVICE} zijn om de volgende redenen niet mogelijk:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:6001
msgid "Partition in use"
msgstr "Partitie is in gebruik"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. This should be translated as "partition *number* ${PARTITION}"
#. In short, ${PARTITION} will indeed contain the partition
#. NUMBER and not the partition NAME
#: ../partman-base.templates:6001
msgid ""
"No modifications can be made to the partition #${PARTITION} of device "
"${DEVICE} for the following reasons:"
msgstr ""
"Wijzigingen op partitie #${PARTITION} van apparaat ${DEVICE} zijn om de "
"volgende redenen niet mogelijk:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid "Continue with the installation?"
msgstr "Doorgaan met de installatie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"No partition table changes and no creation of file systems have been planned."
msgstr ""
"Er zijn geen schijfindelingstabellen veranderd en er zijn geen nieuwe "
"bestandssystemen gepland."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"If you plan on using already created file systems, be aware that existing "
"files may prevent the successful installation of the base system."
msgstr ""
"Als u reeds bestaande bestandssystemen gaat gebruiken, dient u er rekening "
"mee te houden dat bestande bestanden een succesvolle installatie van het "
"basissysteem kunnen verhinderen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:13001
msgid "The following partitions are going to be formatted:"
msgstr "De volgende partities zullen geformatteerd worden:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for example: "partition #6 of IDE0 master as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:14001
msgid "partition #${PARTITION} of ${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} als ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for devices which have no partitions
#. for example: "LVM VG Debian, LV Root as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:15001
msgid "${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "${DEVICE} als ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:16001
msgid "The partition tables of the following devices are changed:"
msgstr "De schijfindelingstabellen van de volgende apparaten zijn aangepast:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:17001
msgid "What to do with this device:"
msgstr "Wat wilt u met dit apparaat doen?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:18001
msgid "How to use this free space:"
msgstr "Hoe wilt u deze vrije ruimte inzetten?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid "Partition settings:"
msgstr "Partitie-instellingen:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid ""
"You are editing partition #${PARTITION} of ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"
msgstr ""
"U bent partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} aan het aanpassen. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:20001
msgid "This partition is formatted with the ${FILESYSTEM}."
msgstr "Deze partitie is geformatteerd als ${FILESYSTEM}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:21001
msgid "No existing file system was detected in this partition."
msgstr "Op deze partitie is geen bestandssysteem gedetecteerd."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:22001
msgid "All data in it WILL BE DESTROYED!"
msgstr "Alle data erin zal VERNIETIGD worden!"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:23001
msgid "The partition starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "De partitie begint op ${FROMCHS} en eindigt op ${TOCHS}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:24001
msgid "The free space starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "De vrije ruimte begint op ${FROMCHS} en eindigt op ${TOCHS}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:29001 ../partman-base.templates:33001
msgid "Show Cylinder/Head/Sector information"
msgstr "Cilinder/Kop/Sector-informatie tonen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:30001
msgid "Done setting up the partition"
msgstr "Klaar met instellen van partitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:34001
#, no-c-format
msgid "Dump partition info in %s"
msgstr "Partitie-informatie dumpen in %s"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
#: ../partman-auto-lvm.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Indelen van de uitgekozen schijf is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de geselecteerde schijf/vrije "
"ruimte te klein is voor de automatische indeling."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat er teveel (primaire) partities "
"aanwezig zijn in de schijfindelingstabel."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Onbruikbare vrije ruimte"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Schijfindeling is mislukt omdat de gekozen vrije ruimte niet gebruikt kan "
"worden. Waarschijnlijk zijn er teveel (primaire) partities in de "
"schijfindelingstabel."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Indeling voor kleine harde schijf (< 1GB)"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "Go back to the menu?"
msgstr "Terug gaan naar het menu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "No file system is specified for partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Er is geen bestandssysteem opgegeven voor partitie #${PARTITION} op "
"${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a file system to "
"this partition, it won't be used at all."
msgstr ""
"Tenzij u teruggaat naar het schijfindelingsmenu, om een bestandssysteem aan "
"deze partitie toe te wijzen, zal deze partitie niet gebruikt worden."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:2001
msgid "do not use the partition"
msgstr "Deze partitie niet gebruiken"

#. Type: text
#. Description
#. up to 25 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:3001
msgid "Format the partition:"
msgstr "Partitie formatteren:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:4001
msgid "yes, format it"
msgstr "ja, formatteer de partitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:5001
msgid "no, keep existing data"
msgstr "nee, bewaar de bestaande data"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:6001
msgid "do not use"
msgstr "niet gebruiken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:8001
msgid "format the partition"
msgstr "de partitie formatteren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:10001
msgid "keep and use the existing data"
msgstr "Bestaande data behouden en gebruiken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:1001
msgid "Resizing partition..."
msgstr "Partitiegrootte wordt aangepast..."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:3001
msgid "The resize operation is impossible"
msgstr "Het aanpassen van de partitiegrootte is niet mogelijk."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:3001
msgid "Because of an unknown reason it is impossible to resize this partition."
msgstr ""
"Om onbekende reden is het niet mogelijk om de grootte van deze partitie aan "
"te passen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (clock-setup) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (base-installer) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (nobootloader) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (grub-installer) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (lvmcfg) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-lvm) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-raid) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:3001 ../clock-setup.templates:9001
#: ../bootstrap-base.templates:4001 ../bootstrap-base.templates:5001
#: ../bootstrap-base.templates:6001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:11001 ../bootstrap-base.templates:16001
#: ../nobootloader.templates:2001 ../grub-installer.templates:32001
#: ../network-console.templates:10001 ../partman-iscsi.templates:12001
#: ../lvmcfg-utils.templates:24001 ../lvmcfg-utils.templates:32001
#: ../lvmcfg-utils.templates:37001 ../partman-lvm.templates:32001
#: ../partman-lvm.templates:46001 ../partman-lvm.templates:53001
#: ../partman-lvm.templates:57001 ../partman-lvm.templates:60001
#: ../partman-auto-lvm.templates:7001 ../partman-auto-raid.templates:1001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr ""
"Controleer /var/log/syslog of kijk op de vierde virtuele console (VT4) voor "
"de details."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Write previous changes to disk and continue?"
msgstr "Eerdere veranderingen naar de schijven wegschrijven en doorgaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid ""
"Before you can select a new partition size, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Voordat de nieuwe partitiegrootte geselecteerd kan worden dienen de "
"aanpassingen weggeschreven te worden naar de schijf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "You cannot undo this operation."
msgstr "Deze operatie kan niet ongedaan gemaakt worden!"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Please note that the resize operation may take a long time."
msgstr "Merk op dat het aanpassen van de grootte lang kan duren."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "New partition size:"
msgstr "Nieuwe partitiegrootte:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid ""
"The minimum size for this partition is ${MINSIZE} (or ${PERCENT}) and its "
"maximum size is ${MAXSIZE}."
msgstr ""
"De minimum grootte voor deze partitie is ${MINSIZE} (of ${PERCENT}) en de "
"maximum grootte is ${MAXSIZE}."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-auto-lvm) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
#: ../partman-partitioning.templates:10001 ../partman-auto-lvm.templates:11001
#, no-c-format
msgid ""
"Hint: \"max\" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or "
"enter a percentage (e.g. \"20%\") to use that percentage of the maximum size."
msgstr ""
"Hint: \"max\" kan worden gebruikt om de maximum grootte te specificeren; "
"door ingave van een percentage (b.v. \"20%\") zal dat percentage van de "
"maximum grootte worden benut."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "The size entered is invalid"
msgstr "De ingevoerde grootte is ongeldig"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid ""
"The size you entered was not understood. Please enter a positive integer "
"size followed by an optional unit of measure (e.g. \"200 GB\"). The default "
"unit of measure is the megabyte."
msgstr ""
"De door u ingevoerde grootte is niet herkend. Voer een positief geheel getal "
"in, desgewenst gevolgd door een maateenheid (b.v. \"200 GB\"). Standaard is "
"de maateenheid megabyte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "The size entered is too large"
msgstr "De ingevoerde grootte is te groot"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid ""
"The size you entered is larger than the maximum size of the partition. "
"Please enter a smaller size to continue."
msgstr ""
"De door u ingevoerde grootte is groter dan de maximale omvang van de "
"partitie. Voor een kleinere grootte in om verder te gaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "The size entered is too small"
msgstr "De ingevoerde grootte is te klein"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid ""
"The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. "
"Please enter a larger size to continue."
msgstr ""
"De door u ingevoerde grootte is kleiner dan de minimale omvang van de "
"partitie. Voor een grotere grootte in om verder te gaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid "Resize operation failure"
msgstr "Aanpassen van de partitiegrootte is mislukt"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-partitioning) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-md) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:9001 ../partman-md.templates:21001
msgid "An error occurred while writing the changes to the storage devices."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het wegschrijven naar de opslagapparaten."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid "The resize operation has been aborted."
msgstr "Het wijzigen van de partitiegrootte is afgebroken."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "The maximum size for this partition is ${MAXSIZE}."
msgstr "De maximum grootte voor deze partitie is ${MAXSIZE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid "Invalid size"
msgstr "Ongeldige grootte"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "Flags for the new partition:"
msgstr "Vlaggen van toepassing op de nieuwe partitie:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:15001
msgid "Partition name:"
msgstr "Partitienaam:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:16001
#: ../partman-partitioning.templates:17001
msgid "Continue with partitioning?"
msgstr "Doorgaan met de schijfindeler?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:16001
msgid ""
"This partitioner doesn't have information about the default type of the "
"partition tables on your architecture. Please send an e-mail message to "
"debian-boot@lists.debian.org with information."
msgstr ""
"Deze schijfindeler heeft geen informatie over het standaardtype van de "
"schijfindelingstabellen op uw architectuur. Gelieve een e-mailbericht met "
"deze informatie naar debian-boot@lists.debian.org te sturen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:16001
msgid ""
"Please note that if the type of the partition table is unsupported by "
"libparted, then this partitioner will not work properly."
msgstr ""
"Opgelet wanneer het type schijfindelingstabel niet ondersteunt wordt door "
"libparted zal deze schijfindeler niet juist werken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:17001
msgid ""
"This partitioner is based on the library libparted which doesn't have "
"support for the partition tables used on your architecture. It is strongly "
"recommended that you exit this partitioner."
msgstr ""
"Deze schijfindeler is gebaseerd op de libparted-bibliotheek, die ondersteunt "
"de op uw architectuur gebruikte partitietabel echter niet. Bijgevolg wordt u "
"ten sterkste aangeraden om deze schijfindeler af te sluiten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:17001
msgid ""
"If you can, please help to add support for your partition table type to "
"libparted."
msgstr ""
"Als u over de nodige kennis hiervoor beschikt zou het erg op prijs gesteld "
"worden als u helpt om ondersteuning voor uw schijfindelingstabeltype toe te "
"voegen aan libparted."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Partition table type:"
msgstr "Type schijfindelingstabel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Select the type of partition table to use."
msgstr "Welk type partitietabel wilt u gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid "Create new empty partition table on this device?"
msgstr "Nieuwe schijfindelingstabel aanmaken op dit apparaat?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"You have selected an entire device to partition. If you proceed with "
"creating a new partition table on the device, then all current partitions "
"will be removed."
msgstr ""
"U heeft een volledig apparaat uitgekozen voor indeling. Als u doorgaat met "
"het aanmaken van een nieuwe schijfindelingstabel op dit apparaat zullen alle "
"bestaande partities verwijderd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid "Note that you will be able to undo this operation later if you wish."
msgstr "Merk op dat u deze operatie desgewenst later ongedaan kunt maken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid "Write a new empty partition table?"
msgstr "Wilt u een nieuwe lege schijfindelingstabel aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"Because of limitations in the current implementation of the Sun partition "
"tables in libparted, the newly created partition table has to be written to "
"the disk immediately."
msgstr ""
"Omwille van beperkingen in de huidige 'libparted'-implementatie van SUN-"
"schijfindelingstabellen dient de nieuw aangemaakte schijfindelingstabel "
"direct weggeschreven te worden naar de schijf."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"You will NOT be able to undo this operation later and all existing data on "
"the disk will be irreversibly removed."
msgstr ""
"Het is NIET mogelijk om deze operatie later ongedaan te maken, alle "
"bestaande gegevens op deze schijf zullen onherroepelijk verwijderd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"Confirm whether you actually want to create a new partition table and write "
"it to disk."
msgstr ""
"Weet u zeker dat u een nieuwe schijfindelingstabel wilt aanmaken en deze "
"vervolgens naar de schijf wilt wegschrijven?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:22001
msgid "Are you sure you want a bootable logical partition?"
msgstr "Weet u zeker dat u een opstartbare logische partitie wilt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:22001
msgid ""
"You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable "
"flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on "
"logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to "
"fail to boot if there is no bootable primary partition."
msgstr ""
"U probeert de opstartbaar-vlag aan te zetten voor een logische partitie. "
"Deze vlag is enkel algemeen nuttig op primaire partities. Het aanzetten van "
"deze vlag voor logische partities is bijgevolg af te raden. Van sommige BIOS-"
"versies is het bekend dat ze niet opstarten wanneer er geen opstartbare "
"primaire partitie is."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:22001
msgid ""
"However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if "
"you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical "
"partitions, then setting this flag may make sense."
msgstr ""
"Als u zeker bent dat uw BIOS geen last heeft van dit probleem, of als u een "
"aangepaste opstartlader gebruikt die let op opstartbare logische partities "
"kan het aanzetten van deze vlag de juiste keuze zijn."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Set the partition flags"
msgstr "Partitievlaggen instellen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Name:"
msgstr "Naam:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid "Bootable flag:"
msgstr "Opstartbaar-vlag:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid "on"
msgstr "aan"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:27001
msgid "off"
msgstr "uit"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:28001
msgid "Resize the partition (currently ${SIZE})"
msgstr "Partitiegrootte aanpassen (momenteel ${SIZE})"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:29001
msgid "Delete the partition"
msgstr "Partitie verwijderen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:30001
msgid "Create a new partition"
msgstr "Een nieuwe partitie aanmaken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:31001
msgid "Create a new empty partition table on this device"
msgstr "Een nieuwe lege schijfindelingstabel aanmaken op dit apparaat"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid "Go back to the menu and correct errors?"
msgstr "Wilt u teruggaan naar het menu om de fouten te herstellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
msgid ""
"The test of the file system with type ${TYPE} in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"De test van het ${TYPE}-bestandssysteem van partitie #${PARTITION} op "
"${DEVICE} heeft niet-herstelde fouten gevonden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will be used as is."
msgstr ""
"Als u niet teruggaat naar het schijfindelingsmenu om deze fouten te "
"herstellen zal deze partitie gebruikt worden zoals ze is."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"The test of the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found "
"uncorrected errors."
msgstr ""
"De test van het wisselgeheugen in partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} heeft "
"niet-herstelde fouten gevonden."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001 ../partman-ext3.templates:10001
msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgstr "Wilt u terugkeren naar het schijfindelingsmenu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"You have not selected any partitions for use as swap space. Enabling swap "
"space is recommended so that the system can make better use of the available "
"physical memory, and so that it behaves better when physical memory is "
"scarce. You may experience installation problems if you do not have enough "
"physical memory."
msgstr ""
"U heeft geen partities voor gebruik als wisselgeheugen geselecteerd. Gebruik "
"van wisselgeheugen is aan te raden, omdat het systeem dan beter gebruik kan "
"maken van het beschikbare fysieke geheugen, wat ook leid tot betere "
"prestaties wanneer het fysieke geheugen volledig gebruikt wordt. Als u niet "
"voldoende fysieke geheugen heeft kunt u installatieproblemen ondervinden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a swap partition, "
"the installation will continue without swap space."
msgstr ""
"Als u niet teruggaat naar het schijfindelingsmenu om een "
"wisselgeheugenpartitie toe te wijzen zal de installatie verder gaan zonder "
"wisselgeheugenruimte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid "Failed to create a file system"
msgstr "Aanmaken van het bestandssysteem is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid ""
"The ${TYPE} file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} "
"failed."
msgstr ""
"Het aanmaken van de ${TYPE}-partitie van partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} "
"is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid "Failed to create a swap space"
msgstr "Aanmaken van het wisselgeheugen is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid ""
"The creation of swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed."
msgstr ""
"Het aanmaken van het wisselgeheugen in partitie #${PARTITION} op ${DEVICE} "
"is mislukt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Er is geen aankoppelpunt toegewezen voor het bestandssysteem ${FILESYSTEM} "
"op partitie #${PARTITION} van ${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
"there, this partition will not be used at all."
msgstr ""
"Als u aan deze partitie geen bestandssysteem toewijst (hiertoe dient u terug "
"te gaan naar het schijfindelingsmenu) zal deze helemaal niet gebruikt worden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid "Invalid file system for this mount point"
msgstr "Ongeldig bestandssysteem voor dit aankoppelpunt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid ""
"The file system type ${FILESYSTEM} cannot be mounted on ${MOUNTPOINT}, "
"because it is not a fully-functional Unix file system. Please choose a "
"different file system, such as ${EXT2}."
msgstr ""
"Het bestandssysteem-type ${FILESYSTEM} kan niet aangekoppeld worden op "
"${MOUNTPOINT} omdat dit geen volledig functioneel Unix-bestandssysteem-type "
"is. U dient een ander bestandssysteem-type te kiezen zoals bijvoorbeeld "
"${EXT2}."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/ - the root file system"
msgstr "/ - het basisbestandssysteem"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/boot - static files of the boot loader"
msgstr "/boot - statische bestanden van de opstartlader"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/home - user home directories"
msgstr "/home - thuismappen van gebruikers"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/tmp - temporary files"
msgstr "/tmp - tijdelijke bestanden"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr - static data"
msgstr "/usr - statische data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/var - variable data"
msgstr "/var - dynamische data"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/srv - data for services provided by this system"
msgstr "/srv - data voor door het systeem voorziene diensten"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/opt - add-on application software packages"
msgstr "/opt - toegevoegde programma's (i.e. niet uit de distributie)"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr/local - local hierarchy"
msgstr "/usr/local - lokale hiërarchie"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "Enter manually"
msgstr "Aankoppelpunt handmatig invoeren"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "Do not mount it"
msgstr "Niet koppelen"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:15001
msgid "Mount point for this partition:"
msgstr "Aankoppelpunt voor deze partitie:"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/dos"
msgstr "/dos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/windows"
msgstr "/windows"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Invalid mount point"
msgstr "Ongeldig aankoppelpunt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "The mount point you entered is invalid."
msgstr "Het ingevoerde aankoppelpunt is ongeldig."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Mount points must start with \"/\". They cannot contain spaces."
msgstr ""
"Aankoppelpunten dienen te starten met '/', en kunnen geen spaties bevatten."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:17001
msgid "Label for the file system in this partition:"
msgstr "Label voor het bestandssysteem in deze partitie:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:18001
msgid "Format the swap area:"
msgstr "Wisselgeheugenruimte formateren:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: yes"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-crypto) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:19001
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "ja"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: no"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-crypto) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:20001
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "nee"

#. Type: text
#. Description
#. label of file system
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:21001
msgid "Label:"
msgstr "Label:"

#. Type: text
#. Description
#. for partman-basicfilesystems: in the following context: "Label: none"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:22001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Label:\" ]"
msgstr "geen"

#. Type: text
#. Description
#. Up to 24 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:23001
msgid "Reserved blocks:"
msgstr "Gereserveerde blokken:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:24001
msgid "Percentage of the file system blocks reserved for the super-user:"
msgstr ""
"Welk percentage van de bestandssysteemblokken dient gereserveerd te worden "
"voor de beheerder?"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Up to 25 character positions
#: ../partman-basicfilesystems.templates:25001
msgid "Typical usage:"
msgstr "Typisch gebruik:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Typical usage: standard"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:26001
msgid "standard"
msgstr "standaard"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Translate "standard" the same way as in the
#. partman-basicfilesystems/text/typical_usage template. Do not
#. translate "news", "largefile" and "largefile4".
#: ../partman-basicfilesystems.templates:27001
msgid "Typical usage of this partition:"
msgstr "Typisch gebruik van deze partitie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Translate "standard" the same way as in the
#. partman-basicfilesystems/text/typical_usage template. Do not
#. translate "news", "largefile" and "largefile4".
#: ../partman-basicfilesystems.templates:27001
msgid ""
"Please specify how the file system is going to be used, so that optimal file "
"system parameters can be chosen for that use."
msgstr ""
"Hoe zal dit systeem gebruikt worden (nodig opdat hierop afgestemde "
"bestandssysteemparameters voor dit type gekozen kunnen worden)?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Translate "standard" the same way as in the
#. partman-basicfilesystems/text/typical_usage template. Do not
#. translate "news", "largefile" and "largefile4".
#: ../partman-basicfilesystems.templates:27001
msgid ""
"standard = standard parameters, news = one inode per 4KB block, largefile = "
"one inode per megabyte, largefile4 = one inode per 4 megabytes."
msgstr ""
"standard = standaard parameters, news = één inode per 4KB blok, largefile = "
"één inode per megabyte, largefile4 = één inode per 4 megabytes."

#. Type: text
#. Description
#. This is an item in the menu "Partition settings"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:28001
msgid "Mount point:"
msgstr "Aankoppelpunt:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Mount point: none"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:29001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Mount point:\" ]"
msgstr "geen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:30001
msgid "Ext2 file system"
msgstr "Ext2 bestandssysteem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:32001
msgid "FAT16 file system"
msgstr "FAT 16 bestandssysteem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:34001
msgid "FAT32 file system"
msgstr "FAT 32 bestandssysteem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:36001
msgid "NTFS journaling file system"
msgstr "NTFS-bestandssysteem met journaalondersteuning"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:38001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:40001
msgid "swap area"
msgstr "Wisselgeheugen (swap area)"

#. Type: text
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:42001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "Mount options:"
msgstr "Aankoppelopties:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "Mount options can tune the behavior of the file system."
msgstr "Aankoppelopties kunnen het gedrag van het bestandssysteem bijstellen."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:44001
msgid "noatime - do not update inode access times at each access"
msgstr "noatime - inode-toegangstijd niet bij elke toegang bijwerken"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:45001
msgid "nodiratime - do not update directory inode access times"
msgstr "nodiratime - inode-toegangstijd niet bijwerken voor mappen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:46001
msgid "relatime - update inode access times relative to modify time"
msgstr "relatime - inode-toegangstijd bijwerken t.o.v. de wijzigingstijd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:47001
msgid "nodev - do not support character or block special devices"
msgstr "nodev - geen ondersteuning voor karakter- of 'block special'-apparaten"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:48001
msgid "nosuid - ignore set-user-identifier or set-group-identifier bits"
msgstr "nosuid -- set-user-identifier en set-group-identifier bits negeren"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:49001
msgid "noexec - do not allow execution of any binaries"
msgstr "noexec -- uitvoeren van binaire bestanden niet toestaan"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:50001
msgid "ro - mount the file system read-only"
msgstr "ro -- bestandssysteem aankoppelen als alleen-lezen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:51001
msgid "sync - all input/output activities occur synchronously"
msgstr "sync -- alle invoer/uitvoer-activiteiten gebeuren synchroon"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:52001
msgid "usrquota - user disk quota accounting enabled"
msgstr "usrquota -- gebruikerquota zijn ingeschakeld"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:53001
msgid "grpquota - group disk quota accounting enabled"
msgstr "grpquota -- groepquota zijn ingeschakeld"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:54001
msgid "user_xattr - support user extended attributes"
msgstr "user_xattr - ondersteun uitgebreide gebruikersattributen"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:55001
msgid "quiet - changing owner and permissions does not return errors"
msgstr "quiet - aanpassen van eigenaar en rechten geeft geen fouten"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
msgid "notail - disable packing of files into the file system tree"
msgstr "notail - plaats geen bestanden in de bestandsboomstructuur"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001
msgid "discard - trim freed blocks from underlying block device"
msgstr "discard - ruim vrije blokken van onderliggend blok-apparaat op"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:60001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:61001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
msgstr "Wilt u teruggaan naar het menu om dit probleem op te lossen?"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-ext3) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:60001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:61001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the "
"partition will be used as is. This means that you may not be able to boot "
"from your hard disk."
msgstr ""
"Als u niet teruggaat naar het schijfindelingsmenu om dit probleem op te "
"lossen zal deze partitie zo gebruikt worden. Dit houdt in dat u de computer "
"mogelijk niet vanaf de schijf kan opstarten."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:2001
msgid "Ext3 journaling file system"
msgstr "Ext3 loggend bestandssysteem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:5001
msgid "Ext4 journaling file system"
msgstr "Ext4 loggend bestandssysteem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:7001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the ext2 or ext3 file "
"system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and "
"use either the ext2 or ext3 file system."
msgstr ""
"Uw opstartpartitie is niet ingesteld met het ext2- of ext3-bestandssysteem. "
"Dit is echter noodzakelijk om de computer correct te kunnen opstarten. U "
"kunt best teruggaan en het ext2- dan wel het ext3-bestandssysteem gebruiken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Uw opstartpartitie bevindt zich niet op de eerste primaire partitie van uw "
"harde schijf. Dit is echter noodzakelijk om de computer correct te kunnen "
"opstarten. U kunt best teruggaan om uw eerste primaire partitie aan te "
"wijzen als opstartpartitie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid "Return to the menu to set the bootable flag?"
msgstr "Terugkeren naar het menu om de 'bootable'-vlag te zetten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"The boot partition has not been marked as a bootable partition, even though "
"this is required by your machine in order to boot. You should go back and "
"set the bootable flag for the boot partition."
msgstr ""
"Uw opstartpartitie is niet gemarkeerd als opstartbare partitie, terwijl dat "
"wel vereist is om uw machine te kunnen opstarten. U wordt aangeraden terug "
"te keren en de 'bootable'-vlag te zetten voor uw opstartpartitie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"If you don't correct this, the partition will be used as is and it is likely "
"that the machine cannot boot from its hard disk."
msgstr ""
"Als dit niet wordt gecorrigeerd, is het waarschijnlijk dat het systeem niet "
"vanaf de harde schijf zal kunnen opstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of "
"${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to "
"very poor performance."
msgstr ""
"De partitie ${PARTITION} toegewezen aan ${MOUNTPOINT} begint op een "
"afwijking van ${OFFSET} bytes van de minimale uitlijning voor deze schijf, "
"wat voor slechte prestaties kan veroorzaken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"Since you are formatting this partition, you should correct this problem now "
"by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do "
"this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and "
"recreate it in the same position with the same settings. This will cause the "
"partition to start at a point best suited for this disk."
msgstr ""
"Aangezien u deze partitie nu toch formatteert kunt u dit het beste nu "
"corrigeren door de partitie opnieuw uit te lijnen, omdat het moeilijk is om "
"dit achteraf te veranderen. U doet dit door terug te gaan naar het algemene "
"schijfindelingsmenu, de partitie te verwijderen en vervolgens opnieuw aan te "
"maken op dezelfde plek en met dezelfde instellingen. Dit zal ervoor zorgen "
"dat de partitie begint op een plek die het meest geschikt is voor deze "
"schijf."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-btrfs.templates:2001
msgid "btrfs journaling file system"
msgstr "btrfs loggend bestandssysteem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:4001
msgid "btrfs root file system not supported without separate /boot"
msgstr ""
"btrfs als basisbestandssysteem wordt zonder een aparte /boot niet ondersteund"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a btrfs file system. This is not supported by the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Uw basisbestandssysteem is een btrfs-bestandssysteem. Dit wordt niet "
"ondersteund door de standaard opstartlader van dit installatieprogramma."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext4."
msgstr ""
"U moet een kleine '/boot'-partitie gebruiken met een ander bestandssysteem, "
"zoals ext4."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:5001
msgid "btrfs file system not supported for /boot"
msgstr "Het btrfs-bestandssysteem wordt niet ondersteund voor '/boot'"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a btrfs file system as /boot. This is not supported by the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"U heeft een btrfs-bestandssysteem aangekoppeld aan '/boot'. Dit wordt niet "
"ondersteund door de standaard opstartlader van dit installatieprogamma."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-btrfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext4, for the /boot partition."
msgstr ""
"U moet een ander bestandssysteem, zoals ext4, gebruiken voor de '/boot'-"
"partitie."

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:2001
msgid "JFS journaling file system"
msgstr "JFS loggend bestandssysteem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid "Use unrecommended JFS root file system?"
msgstr "JFS gebruiken voor basisbestandssysteem (niet aanbevolen)?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a JFS file system. This can cause problems with the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Uw basisbestandssysteem is een JFS-bestandssysteem. Dit kan problemen "
"veroorzaken met de standaard opstartlader."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext3."
msgstr ""
"U kunt best een kleine '/boot'-partitie aanmaken met een ander "
"bestandssysteem (b.v. ext3)."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid "Use unrecommended JFS /boot file system?"
msgstr "Niet aanbevolen JFS-bestandssysteem gebruiken voor '/boot' ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a JFS file system as /boot. This is likely to cause "
"problems with the boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Uw '/boot'-bestandssysteem is een JFS-bestandssysteem. Dit zal "
"waarschijnlijk problemen veroorzaken met de standaard opstartlader die door "
"het installatieprogamma gebruikt wordt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext3, for the /boot partition."
msgstr ""
"U kunt best een ander bestandssysteem (b.v. ext3) gebruiken voor de '/boot'-"
"partitie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-xfs.templates:2001
msgid "XFS journaling file system"
msgstr "XFS loggend bestandssysteem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Identical labels for two file systems"
msgstr "Identieke labels voor twee bestandssystemen"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and "
"${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, "
"this is likely to cause reliability problems later."
msgstr ""
"Aan twee bestandssystemen is hetzelfde label toegewezen (${LABEL}): ${PART1} "
"en ${PART2}. Aangezien labels veelal gebruikt worden als unieke "
"identificatie van een bestandssysteem kan dit later problemen met "
"betrouwbaarheid veroorzaken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Please correct this by changing labels."
msgstr "Gelieve dit te herstellen door de labels te wijzigen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Identical mount points for two file systems"
msgstr "Er zijn twee bestandssystemen met hetzelfde aankoppelpunt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same mount point (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"and ${PART2}."
msgstr ""
"Er zijn 2 bestandssystemen ingesteld om op ${MOUNTPOINT} aangekoppeld te "
"worden: ${PART1} en ${PART2}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Please correct this by changing mount points."
msgstr "Gelieve dit te herstellen door de aankoppelpunten te veranderen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system"
msgstr "Er is geen basisbestandssysteem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system is defined."
msgstr "Er is geen basisbestandssysteem gedefinieerd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001 ../partman-target.templates:7001
msgid "Please correct this from the partitioning menu."
msgstr "Gelieve dit te herstellen vanuit het schijfindelingsmenu"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid "Separate file system not allowed here"
msgstr "Afzonderlijk bestandssysteem niet toegestaan"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid ""
"You assigned a separate file system to ${MOUNTPOINT}, but in order for the "
"system to start correctly this directory must be on the root file system."
msgstr ""
"U heeft voor ${MOUNTPOINT} een afzonderlijk bestandssysteem toegekend, maar "
"deze map dient deel uit te maken van het basisbestandssysteem wil het "
"systeem juist kunnen opstarten."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "Do you want to resume partitioning?"
msgstr "Wilt u het indelen van de schijf hervatten?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid ""
"The attempt to mount a file system with type ${TYPE} in ${DEVICE} at "
"${MOUNTPOINT} failed."
msgstr ""
"De poging om een ${TYPE}-bestandssysteem van ${DEVICE} aan te koppelen op "
"${MOUNTPOINT} is mislukt."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "You may resume partitioning from the partitioning menu."
msgstr "U kunt de schijfindeling hervatten vanuit het schijfindelingsmenu."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:9001
msgid "How to use this partition:"
msgstr "Hoe deze partitie te gebruiken:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:10001
msgid "Use as:"
msgstr "Gebruiken als:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "Go back to the menu and resume partitioning?"
msgstr "Terug naar het menu om met de schijfindeling verder te gaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "No EFI partition was found."
msgstr "Er is geen EFI-partitie gevonden."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid "EFI partition too small"
msgstr "De EFI-partitie is te klein"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid ""
"EFI System Partitions on this architecture cannot be created with a size "
"less than 35 MB. Please make the EFI System Partition larger."
msgstr ""
"EFI-systeempartities kunnen niet worden aangemaakt met een formaat kleiner "
"dan 35 MB op deze architectuur. Vergroot de EFI-systeempartitie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:9001
msgid "Force UEFI installation?"
msgstr "Een installatie in UEFI modus afdwingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:9001
msgid ""
"This machine's firmware has started the installer in UEFI mode but it looks "
"like there may be existing operating systems already installed using \"BIOS "
"compatibility mode\". If you continue to install Debian in UEFI mode, it "
"might be difficult to reboot the machine into any BIOS-mode operating "
"systems later."
msgstr ""
"De door de producent van deze computer geleverde software heeft het "
"installatieprogramma in UEFI modus opgestart, maar het ziet er naar uit dat "
"er reeds andere besturingssystemen geïnstalleerd zijn die gebruik maken van "
"de \"modus voor BIOS compatibiliteit.\" Indien u doorgaat met het "
"installeren van Debian in UEFI modus, kan het moeilijk worden om later nog "
"een van de in BIOS modus geïnstalleerde besturingssystemen op te starten op "
"deze computer."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-efi.templates:9001
msgid ""
"If you wish to install in UEFI mode and don't care about keeping the ability "
"to boot one of the existing systems, you have the option to force that here. "
"If you wish to keep the option to boot an existing operating system, you "
"should choose NOT to force UEFI installation here."
msgstr ""
"Indien u de installatie in UEFI modus wenst uit te voeren en niet geeft om "
"de mogelijkheid om nog een van de aanwezige systemen te kunnen opstarten, "
"kunt u hier deze keuze afdwingen. Indien u de mogelijkheid wilt blijven "
"behouden om een bestaand besturingssysteem op te starten, moet u hier kiezen "
"om NIET een installatie in UEFI modus af te dwingen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid "Set the clock using NTP?"
msgstr "De klok instellen via NTP?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid ""
"The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. Your "
"system works best with a correctly set clock."
msgstr ""
"Het 'Network Time Protocol' (NTP) kan gebruikt worden om de systeemklok in "
"te stellen. Uw systeem werkt best met een juist ingestelde klok."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid "NTP server to use:"
msgstr "Te gebruiken NTP-server:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid ""
"The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to "
"use another NTP server, you can enter it here."
msgstr ""
"De standaard NTP-server is meestal een goede keuze. Als u een andere NTP-"
"server verkiest kunt u deze hier ingeven."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
msgstr ""
"Wilt u nog 30 seconden wachten op het instellen van de klok door hwclock?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' "
"program used to set the clock may have problems talking to the hardware "
"clock."
msgstr ""
"Het instellen van de hardwareklok duurt langer dan verwacht. Mogelijk heeft "
"het programma 'hwclock' (dat gebruikt wordt om de klok in te stellen) "
"problemen om te communiceren met de hardwareklok."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this "
"system's clock may not be set correctly."
msgstr ""
"Als u ervoor kiest om niet te wachten tot hwclock klaar is met het instellen "
"van de klok zal de systeemklok mogelijk niet juist staan. "

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid "Proceed with installation to unclean target?"
msgstr "Wilt u doorgaan met de installatie in dit vervuild doel?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid ""
"The target file system contains files from a past installation. These files "
"could cause problems with the installation process, and if you proceed, some "
"of the existing files may be overwritten."
msgstr ""
"Het doelbestandssysteem bevat bestanden van een eerdere installatie. Deze "
"leiden mogelijk tot problemen met het installatieproces, als u verder gaat "
"worden deze bestanden mogelijk overschreven."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid "No file system mounted on /target"
msgstr "Er is geen bestandssysteem aangekoppeld op '/target'"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid ""
"Before the installation can proceed, a root file system must be mounted on /"
"target. The partitioner and formatter should have done this for you."
msgstr ""
"Voordat de installatie verder kan gaan, dient het basisbestandssysteem "
"aangekoppeld te worden op '/target'. De schijfindeler heeft dit normaal al "
"voor u gedaan."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid "Not installing to unclean target"
msgstr "Er wordt niet geïnstalleerd in een vervuild doel"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid ""
"The installation to the target file system has been canceled. You should go "
"back and erase or format the target file system before proceeding with the "
"install."
msgstr ""
"De installatie naar het doelbestandssysteem is geannuleerd. U kunt best "
"terugkeren en het doelbestandssysteem verwijderen of herformatteren voordat "
"u met de installatie verder gaat."

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid "Cannot install base system"
msgstr "Kan het basissysteem niet installeren"

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid ""
"The installer cannot figure out how to install the base system. It found no "
"installable image, and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Het installatieprogramma vindt geen manier om het basissysteem te "
"installeren. Het vond geen bruikbaar image en er werd geen geldige "
"spiegelserver ingesteld."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:3001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:17001 ../bootstrap-base.templates:18001
#: ../bootstrap-base.templates:19001 ../bootstrap-base.templates:20001
#: ../bootstrap-base.templates:21001 ../bootstrap-base.templates:22001
msgid "Debootstrap Error"
msgstr "Debootstrap-fout"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:3001
msgid "Failed to determine the codename for the release."
msgstr "Bepalen van de codenaam van de release is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "Failed to install the base system"
msgstr "Installatie van het basissysteem is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "The base system installation into /target/ failed."
msgstr "De installatie van het basissysteem in /target/ is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "Base system installation error"
msgstr "Fout bij installatie van het basissysteem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001
msgid ""
"The debootstrap program exited with an error (return value ${EXITCODE})."
msgstr ""
"Het debootstrap-programma is geëindigd met een fout (teruggegeven waarde is "
"${EXITCODE})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "The debootstrap program exited abnormally."
msgstr "Het debootstrap-programma is op abnormale wijze geëindigd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:7001
msgid "The following error occurred:"
msgstr "De volgende fout is opgetreden:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Unable to install the selected kernel"
msgstr "De geselecteerde kernel kon niet geïnstalleerd worden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the kernel into the target "
"system."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden bij het installeren van de kernel op het "
"doelsysteem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Kernel package: '${KERNEL}'."
msgstr "Kernelpakket: '${KERNEL}'"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" means \"no kernel\" ]"
msgstr "geen"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid "Kernel to install:"
msgstr "Te installeren kernel:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid ""
"The list shows the available kernels. Please choose one of them in order to "
"make the system bootable from the hard drive."
msgstr ""
"Deze lijst toont de beschikbare kernels. Welke hiervan wilt u gebruiken om "
"het systeem opstartbaar te maken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "Continue without installing a kernel?"
msgstr "Doorgaan zonder een kernel te installeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr ""
"Er is geen installeerbare kernel gevonden in de gedefinieerde APT-bronnen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid ""
"You may try to continue without a kernel, and manually install your own "
"kernel later. This is only recommended for experts, otherwise you will "
"likely end up with a machine that doesn't boot."
msgstr ""
"U kunt proberen om verder te gaan zonder kernel en later handmatig uw eigen "
"kernel installeren. Dit wordt alleen aanbevolen voor experts; anders zult u "
"waarschijnlijk eindigen met een systeem dat niet opstart."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "Cannot install kernel"
msgstr "Kan geen kernel installeren"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "The installer cannot find a suitable kernel package to install."
msgstr ""
"Het installatiesysteem kan geen geschikt kernelpakket vinden om te "
"installeren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid "Unable to install ${PACKAGE}"
msgstr "${PACKAGE} kon niet geïnstalleerd worden"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the ${PACKAGE} package onto "
"the target system."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden bij het installeren van het pakket ${PACKAGE} op "
"het doelsysteem."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#: ../bootstrap-base.templates:17001
msgid "Failed getting Release file ${SUBST0}."
msgstr "Ophalen van 'Release'-bestand ${SUBST0} is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#: ../bootstrap-base.templates:18001
msgid "Failed getting Release signature file ${SUBST0}."
msgstr "Ophalen van de 'Release'-bestand-ondertekening ${SUBST0} is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#: ../bootstrap-base.templates:19001
msgid "Release file signed by unknown key (key id ${SUBST0})"
msgstr ""
"'Release'-bestand is ondertekend met onbekende sleutel (sleutel-id "
"${SUBST0})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:20001
msgid "Invalid Release file: no valid components."
msgstr "Ongeldig 'Release'-bestand, geen geldige onderdelen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#: ../bootstrap-base.templates:21001
msgid "Invalid Release file: no entry for ${SUBST0}."
msgstr "Ongeldig 'Release'-bestand, geen ingang voor ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"Couldn't retrieve ${SUBST0}. This may be due to a network problem or bad "
"media, depending on your installation method."
msgstr ""
"Kon ${SUBST0} niet ophalen. Afhankelijk van uw installatiemethode is dit "
"(mogelijk) het gevolg van een netwerkprobleem, of van slechte media."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Indien u installeert vanaf een zelfgebrande CD, helpt opnieuw branden aan "
"lagere snelheid misschien."

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Debootstrap warning"
msgstr "Debootstrap-waarchuwing"

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Warning: ${INFO}"
msgstr "Waarschuwing: ${INFO}"

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is an url
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:58001
msgid "Retrying failed download of ${SUBST0}"
msgstr "Ophalen van ${SUBST0} (was mislukt) wordt opnieuw geprobeerd"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:4001
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Lokale bronnen worden nagelopen..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:5001
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "De bron voor beveiligingsupdates word nagelopen..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "De pakketbron release-updates wordt nagelopen..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:7001
msgid "Scanning the backports repository..."
msgstr ""
"De pakketbron met terugvertaalde programmatuur (backports) wordt nagelopen..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-setup-udeb.templates:8001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Ignore"
msgstr "Negeren"

#. Type: select
#. Description
#. You should end this with a colon. A non-translatable variable
#. follows with the mirror URL
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:8002
msgid ""
"The installer failed to download the public key used to sign the local "
"repository at ${MIRROR}:"
msgstr ""
"Het is het installatiesysteem niet gelukt om de publieke sleutel op te halen "
"waarmee de lokale pakketbron (${MIRROR}) is ondertekend:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "Cannot access repository"
msgstr "De pakketbron is niet toegankelijk"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"De pakketbron op ${HOST} was niet toegankelijk. Bijgevolg zijn deze updates "
"momenteel niet beschikbaar zijn. U kunt de oorzaak hiervan op een later "
"moment onderzoeken."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"Uitgecommentarieerde regels voor ${HOST} zijn toegevoegd in het bestand '/"
"etc/apt/sources.list'."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid "apt configuration problem"
msgstr "Probleem tijdens het configureren van apt"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid ""
"The installer failed to access the mirror. This may be a problem with your "
"network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a "
"different mirror, or ignore the problem and continue without all the "
"packages from this mirror."
msgstr ""
"Het ophalen van een bestand van de spiegelserver is mislukt. Dit kan een "
"probleem zijn met uw netwerkverbinding, of met de spiegelserver. U kunt: het "
"bestand opnieuw proberen ophalen, een andere spiegelserver kiezen, of het "
"probleem negeren en verdergaan zonder alle pakketten van deze spiegelserver."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Doorgaan zonder spiegelserver?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Er is geen spiegelserver geselecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Programmatuur met beperkingen gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Bepaalde niet-vrije programmatuur is als pakketten beschikbaar. Hoewel deze "
"programmatuur geen deel uitmaakt van de basisdistributie (\"main\"), kan "
"deze worden geïnstalleerd met behulp de standaard hulpprogramma's voor "
"pakketbeheer. Deze programmatuur kan diverse licenties hebben die u kunnen "
"beperken in het gebruik, wijzigen of het delen ervan met anderen."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Software uit de \"universe\" component gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Er is aanvullende programmatuur beschikbaar in de vorm van pakketten. Deze "
"programmatuur is vrij en, hoewel geen onderdeel van de basisdistributie, kan "
"deze worden geïnstalleerd met behulp de standaard hulpprogramma's voor "
"pakketbeheer."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Software uit de \"multiverse\" component gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Bepaalde niet-vrije programmatuur is als pakketten beschikbaar. Hoewel deze "
"programmatuur geen deel uitmaakt van de basisdistributie (\"main\"), kan "
"deze worden geïnstalleerd met behulp van de standaard "
"pakketbeheerprogramma's. Deze programmatuur gebruikt diverse licenties en "
"(in sommige gevallen) gepatenteerde technieken die u kunnen beperken in het "
"gebruik, wijzigen of delen ervan met anderen."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid "Use software from the \"partner\" repository?"
msgstr "Software uit de \"partner\" component gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid ""
"Some additional software is available from Canonical's \"partner\" "
"repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical "
"and the respective vendors as a service to Ubuntu users."
msgstr ""
"Er is aanvullende programmatuur beschikbaar uit de \"partner\" component van "
"Canonical. Deze programmatuur maakt geen onderdeel uit van Ubuntu, maar "
"wordt door Canonical en de betreffende partners aangeboden als een service "
"voor gebruikers."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid "Use backported software?"
msgstr "Terugvertaalde programmatuur gebruiken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Sommige programmatuur is \"terugvertaald\" vanuit de ontwikkelomgeving om "
"gebruikt te kunnen worden binnen deze release. Hoewel deze programmatuur "
"niet zo uitgebreid is getest als die opgenomen is in de release, bevat het "
"nieuwere versies van toepassingen die nuttige extra mogelijkheden kunnen "
"bieden."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Wilt u nu een normale gebruikersaccount aanmaken?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Het is een slecht idee om de beheerdersaccount (root) te gebruiken voor "
"alledaagse activiteiten zoals het lezen van e-mail. De reden hiervoor is dat "
"zelfs een kleine fout rampzalige gevolgen kan hebben wanneer die gemaakt "
"wordt als 'root'. Het is aan te raden om nu een normale gebruikersaccount "
"aan te maken voor die dagelijkse taken."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Merk op dat u later nog gewone gebruikers kunt aanmaken met het commando "
"'adduser <gebruikersnaam>', waarbij <gebruikersnaam> de loginnaam is voor de "
"nieuwe account (zoals 'imurdock' of 'rms')."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid "Invalid username"
msgstr "Ongeldige gebruikersnaam"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid ""
"The username you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters, and must be no more than 32 characters long."
msgstr ""
"De door u ingevoerde gebruikersnaam is ongeldig. Merk op dat de "
"gebruikersnamen dienen te bestaan uit een kleine letter eventueel gevolgd "
"een combinatie van kleine letters en cijfers, en niet langer dan 32 tekens "
"mogen zijn."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid "Reserved username"
msgstr "Gereserveerde gebruikersnaam"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid ""
"The username you entered (${USERNAME}) is reserved for use by the system. "
"Please select a different one."
msgstr ""
"De door u ingegeven gebruikersnaam (${USERNAME}) is gereserveerd voor "
"gebruik door het systeem. U dient een andere naam te kiezen."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Fout bij het invoeren van het wachtwoord"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtwoorden waren niet identiek. Gelieve nogmaals "
"te proberen."

#. #-#-#-#-# templates.pot (user-setup) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
#: ../partman-iscsi.templates:8001
msgid "Empty password"
msgstr "Leeg wachtwoord"

#. #-#-#-#-# templates.pot (user-setup) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (network-console) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-iscsi) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
#: ../partman-iscsi.templates:8001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"U heeft een leeg wachtwoord ingevoerd, dit is niet toegestaan. U dient een "
"niet-leeg wachtwoord te kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Wilt u schaduwwachtwoorden activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Schaduwwachtwoorden maken uw systeem veiliger omdat dan zelfs de "
"versleutelde versies van de wachtwoorden door niemand gezien kunnen worden. "
"Bij het gebruik van schaduwwachtwoorden worden de versleutelde wachtwoorden "
"opgeslagen in een apart bestand dat enkel door speciale programma's gelezen "
"kan worden. Het gebruik van schaduwwachtwoorden is ten sterkste aan te raden "
"buiten in een een paar speciale omstandigheden zoals een NIS-omgeving."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "critical"
msgstr "kritiek"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "high"
msgstr "hoog"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "medium"
msgstr "medium"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "low"
msgstr "laag"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Negeer vragen met een prioriteit lager dan:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
msgstr ""
"Pakketten die debconf gebruiken voor configuratie, wijzen aan elke vraag een "
"prioriteit toe. Enkel vragen met een prioriteit die gelijk is aan, of hoger "
"is dan een door u te bepalen prioriteitswaarde worden gesteld. Alle minder "
"belangrijke vragen worden overgeslagen."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
msgstr ""
"U dient de laagste prioriteit waarvan u nog vragen wilt getoond worden:\n"
" - kritiek: vragen die waarschijnlijk een niet-werkend\n"
"  systeem tot gevolg hebben wanneer ze onbeantwoord blijven\n"
" - hoog: vragen zonder redelijke standaardwaarden\n"
" - medium: vragen met redelijke standaardwaarden\n"
" - laag: triviale vragen met standaardwaarden die meestal werken"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
msgstr ""
"Dit is een voorbeeld van een vraag met prioriteit 'medium'. Als de "
"prioriteit reeds op 'hoog' of 'kritiek' ingesteld zou zijn, kreeg u deze "
"vraag niet te zien."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-priority.templates:1001
msgid "Change debconf priority"
msgstr "Debconf-prioriteit veranderen"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10001
msgid "No automatic updates"
msgstr "Geen automatische updates"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10001
msgid "Install security updates automatically"
msgstr "Installeer beveiligingsupdates automatisch"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10002
msgid "Updates management on this system:"
msgstr "Het beheer van updates op dit systeem:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10002
msgid ""
"Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping the "
"system secure."
msgstr ""
"Op frequente basis updates uitvoeren vormt een belangrijk onderdeel van het "
"veilig houden van het systeem."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10002
msgid ""
"By default, security updates are not automatically installed, as security "
"advisories should be reviewed before manual installation of the updates "
"using standard package management tools."
msgstr ""
"Standaard worden beveiligingsupdates niet automatisch geïnstalleerd, "
"aangezien beveiligingsadviezen doorgenomen zouden moeten worden voordat de "
"updates handmatig geïnstalleerd worden met behulp van de "
"standaardgereedschappen voor pakketbeheer."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../pkgsel.templates:10002
msgid ""
"Alternatively the unattended-upgrades package can be installed, which will "
"install security updates automatically. Note however that automatic "
"installation of updates may occasionally cause unexpected downtime of "
"services provided by this machine in the rare cases where the update is not "
"fully backward-compatible, or where the security advisory requires the "
"administrator to perform some other manual operation."
msgstr ""
"Als alternatief kan het pakket unattended-upgrades geïnstalleerd worden. Dat "
"zal beveiligingsupdates automatisch installeren. Merk evenwel op dat het "
"automatisch installeren van updates sporadisch kan leiden tot onverwachte "
"onbeschikbaarheid van door deze machine geleverde diensten. Dit doet zich "
"voor in de zeldzame gevallen waarin de update niet volledig neerwaarts "
"compatibel is, of wanneer het beveiligingsadvies enige andere manuele "
"bewerking vereist van de systeembeheerder."

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:4001 ../grub-installer.templates:6001
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure GRUB"
msgstr "Kon GRUB niet configureren"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Apparaat waarop de opstartlader geïnstalleerd wordt:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid ""
"You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB "
"boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install "
"GRUB on the master boot record of your first hard drive. If you prefer, you "
"can install GRUB elsewhere on the drive, or to another drive, or even to a "
"floppy."
msgstr ""
"U moet er voor zorgen dat het zopas geïnstalleerde systeem kan opgestart "
"worden door de GRUB opstartlader te plaatsen op een apparaat van waaraf "
"opgestart kan worden. Gewoonlijk wordt hiervoor het 'master boot record' van "
"de eerste harde schijf gebruikt. Desgewenst kunt u GRUB ergens anders op de "
"schijf, op een andere schijf, of zelfs op een diskette plaatsen."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001
msgid ""
"The device should be specified as a device in /dev. Below are some "
"examples:\n"
" - \"/dev/sda\" will install GRUB to the master boot record of your first\n"
"  hard drive;\n"
" - \"/dev/sda2\" will use the second partition of your first hard drive;\n"
" - \"/dev/sdc5\" will use the first extended partition of your third hard\n"
"  drive;\n"
" - \"/dev/fd0\" will install GRUB to a floppy."
msgstr ""
"Het apparaat moet worden opgegeven als een apparaat in /dev. Hieronder staan "
"enkele voorbeelden:\n"
" - '/dev/sda' installeert GRUB in het 'master boot record' van uw\n"
"  eerste harde schijf;\n"
" - '/dev/sda2' gebruikt de tweede partitie van uw eerste harde schijf;\n"
" - '/dev/sdc5' gebruikt de eerste uitgebreide partitie van uw derde \n"
"  harde schijf;\n"
" - '/dev/fd0' installeert GRUB op een diskette."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "GRUB password:"
msgstr "Wachtwoord voor GRUB:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid ""
"The GRUB boot loader offers many powerful interactive features, which could "
"be used to compromise your system if unauthorized users have access to the "
"machine when it is starting up. To defend against this, you may choose a "
"password which will be required before editing menu entries or entering the "
"GRUB command-line interface. By default, any user will still be able to "
"start any menu entry without entering the password."
msgstr ""
"De GRUB opstartlader bevat veel krachtige en interactieve mogelijkheden. "
"Onbevoegde gebruikers die fysiek toegang hebben tot deze computer kunnen die "
"gebruiken om uw systeem te kraken tijdens het opstarten. Om u hiertegen te "
"beschermen kunt u een wachtwoord instellen. Dat moet dan ingegeven worden om "
"aanpassingen te maken in het opstartmenu of om de opdrachtregelinterface van "
"GRUB te gebruiken. Standaard kan elke gebruiker steeds om het even welke "
"keuze uit het opstartmenu blijven maken zonder een wachtwoord in te voeren."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "If you do not wish to set a GRUB password, leave this field blank."
msgstr "Als u geen wachtwoord voor GRUB wenst, kunt u dit veld leeg laten."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same GRUB password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Ter controle op eventuele typefouten dient u het wachtwoord voor GRUB "
"nogmaals in te voeren."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid "GRUB installation failed"
msgstr "De installatie van GRUB is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid ""
"The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot "
"loader, the installed system will not boot."
msgstr ""
"De installatie van het pakket '${GRUB}' in /target/ is mislukt. Zonder de "
"GRUB opstartlader zal het geïnstalleerde systeem niet kunnen opstarten."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
msgstr "Kon GRUB niet op ${BOOTDEV} installeren"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Executing 'grub-install ${BOOTDEV}' failed."
msgstr "Uitvoeren van 'grub-install ${BOOTDEV}' is mislukt."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001 ../grub-installer.templates:15001
msgid "This is a fatal error."
msgstr "Dit is een fatale fout."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Executing 'update-grub' failed."
msgstr "Uitvoeren van 'update-grub' is mislukt."

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:29001
msgid "Reinstall GRUB boot loader"
msgstr "De GRUB opstartlader opnieuw installeren"

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:33001
msgid "Force GRUB installation to the EFI removable media path"
msgstr ""
"Afdwingen dat de installatie van GRUB gebeurt op het pad voor verwijderbare "
"media van EFI"

#. Type: error
#. Description
#. Translators : DO NOT TRANSLATE variable names : ALGORITHM, LOCATION
#. and CHECKSUM
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid "Checksum error"
msgstr "Foutief controlegetal"

#. Type: error
#. Description
#. Translators : DO NOT TRANSLATE variable names : ALGORITHM, LOCATION
#. and CHECKSUM
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid ""
"The ${ALGORITHM} checksum of the file retrieved from <${LOCATION}> fails to "
"match the expected value of \"${CHECKSUM}\". The file may be corrupt, or "
"the provided checksums may be out of date."
msgstr ""
"Het ${ALGORITHM}-controlegetal van het bestand dat opgehaald werd van <"
"${LOCATION}> komt niet overeen met de verwachte waarde van \"${CHECKSUM}\". "
"Misschien is het bestand beschadigd of zijn de aangereikte controlegetallen "
"verouderd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid "Failed to retrieve the preconfiguration file"
msgstr "Ophalen van het voorconfiguratiebestand is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid ""
"The file needed for preconfiguration could not be retrieved from "
"${LOCATION}. The installation will proceed in non-automated mode."
msgstr ""
"Het bestand dat nodig is voor de voorconfiguratie kon niet worden opgehaald "
"van ${LOCATION}. De installatie zal niet-geautomatiseerd worden vervolgd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:3001
msgid "Failed to process the preconfiguration file"
msgstr "Verwerken van het voorconfiguratie-bestand is mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:3001
msgid ""
"The installer failed to process the preconfiguration file from ${LOCATION}. "
"The file may be corrupt."
msgstr ""
"Het verwerken van het voorconfiguratie-bestand vanaf ${LOCATION} door het "
"installatiesysteem is mislukt: Mogelijk is het bestand beschadigd."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:12001
msgid "Failed to run preseeded command"
msgstr "Uitvoering van voorgeconfigureerd commando mislukt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:12001
msgid ""
"Execution of preseeded command \"${COMMAND}\" failed with exit code ${CODE}."
msgstr ""
"De uitvoering van voorgeconfigureerd commando (\"${COMMAND}\") is mislukt "
"met foutcode ${CODE}."

#. Type: title
#. Description
#. Info message displayed when running in rescue mode
#. :sl2:
#: ../rescue-check.templates:2001
msgid "Rescue mode"
msgstr "Herstelmodus"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep below 55 columns
#. :sl2:
#: ../load-iso.templates:1001
msgid "Load installer components from an installer ISO"
msgstr "Installatiemodules vanaf een ISO-installatie-image laden"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "floppy"
msgstr "diskette"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "web"
msgstr "web"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "mounted file system"
msgstr "aangekoppeld bestandssysteem"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid "How should the debug logs be saved or transferred?"
msgstr "Via welke methode wilt u de debug-logbestanden opslaan of oversturen?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid ""
"Debugging log files for the installer can be saved to floppy, served up over "
"the web, or saved to a mounted file system."
msgstr ""
"Debug-logbestanden van het installatieprogramma kunnen opgeslagen worden op "
"diskette of een aangekoppeld bestandssysteem, of over het web aangeboden "
"worden via een eenvoudige webserver."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid "Directory in which to save debug logs:"
msgstr "In welke map dienen de debug-logbestanden opgeslagen te worden?"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid ""
"Please make sure the file system you want to save debug logs on is mounted "
"before you continue."
msgstr ""
"Gelieve ervoor te zorgen dat het bestandssysteem waarop u de debug-"
"logbestanden wilt opslaan aangekoppeld is alvorens u verder gaat."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "Cannot save logs"
msgstr "Kan de logs niet opslaan"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "The directory \"${DIR}\" does not exist."
msgstr "De map '${DIR}' bestaat niet."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Gelieve een geformatteerde diskette in het diskettestation te plaatsen"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Log files and debug info will be copied into this floppy."
msgstr ""
"Logbestanden en debug-informatie zullen naar deze diskette gekopieerd worden."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/installer/ on the installed "
"system."
msgstr ""
"De informatie wordt ook opgeslagen op het geïnstalleerde systeem in de map /"
"var/log/installer."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep it under 65 columns
#. :sl2:
#: ../cdrom-checker.templates:12001
msgid "Check the integrity of installation media"
msgstr "De integriteit van installatiemedia controleren"

Reply to: