[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://x2gothinclientDag iedereen,

In bijlage een eerste vertaling van de debconf-teksten voor
x2gothinclient.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Hulpmiddelen voor het gebruik van X2Go in een thin-client-omgeving
# Copyright (C) 2005-2018 The X2Go Project
# This file is distributed under the same license as the x2gothinclient package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: x2gothinclient 1.5.0.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: submit@bugs.x2go.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-29 16:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-03 20:20+0100\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../x2gothinclient-displaymanager.templates:1001
msgid "Default display manager:"
msgstr "Standaard beeldschermbeheerder:"

#. Type: select
#. Description
#: ../x2gothinclient-displaymanager.templates:1001
msgid ""
"On X2Go thin clients X2Go Client is sort of used as a display manager. For "
"this, X2Go Client gets started in TCE mode. The TCE acronym stands for thin "
"client environment. In TCE mode, X2Go Client manages the default display of "
"the X Window System."
msgstr ""
"Op X2Go-thin-clients wordt X2Go-Client gebruikt als een soort "
"beeldschermbeheerder. Met dit doel wordt X2Go-Client gestart in TCE-modus. "
"Het letterwoord TCE staat voor thin client environment (thin-client-"
"omgeving). In TCE-modus beheert X2Go-Client het standaardbeeldscherm van het "
"X-Window-systeem."

#. Type: select
#. Description
#: ../x2gothinclient-displaymanager.templates:1001
msgid ""
"Generally, a display manager is a program that provides graphical login "
"capabilities for the X Window System. Other display managers for example are "
"GDM, KDM, etc. Login is--in most cases--granted to the local system."
msgstr ""
"In het algemeen is een beeldschermbeheerder een programma dat voor het X-"
"Window-systeem voorziet in de mogelijkheid zich grafisch aan te melden. "
"Andere beeldschermbeheerders zijn bijvoorbeeld GDM, KDM, enz. Zich aanmelden "
"kan men--in de meeste gevallen--doen bij het lokale systeem."

#. Type: select
#. Description
#: ../x2gothinclient-displaymanager.templates:1001
msgid ""
"However, X2Go Client in TCE mode does appear like a display manager, but it "
"will log you onto pre-defined X2Go sessions on remote servers."
msgstr ""
"Hoewel X2Go-Client in TCE-modus zich voordoet als een beeldschermbeheerder, "
"zal het u aanmelden bij een vooraf gedefinieerde X2Go-sessie op een externe "
"server."

#. Type: select
#. Description
#: ../x2gothinclient-displaymanager.templates:1001
msgid ""
"As you are about to install X2Go Client in TCE mode on this machine and as "
"you already have other display managers installed on this machine, please "
"explicitly select which display manager is supposed to be the default for "
"your system."
msgstr ""
"Vermits u op het punt staat op deze machine X2Go-Client in TCE-modus te "
"installeren en u er ook al andere beeldschermbeheerders op geïnstalleerd "
"heeft, moet u expliciet selecteren welke beeldschermbeheerder als de "
"standaard ingesteld moet worden voor uw systeem."

Reply to: