[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://aptitudeDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van aptitude.

Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.
-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of aptitude.pot.
# This file is distributed under the same license as the aptitude package.
#
# Luk Claes <luk@debian.org>, 2005, 2006.
# Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: aptitude_0.8.12-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: aptitude@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-25 22:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-03 17:23+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:99 src/apt_config_treeitems.cc:210
#: src/apt_config_treeitems.cc:396
msgid "%BOption:%b "
msgstr "%BOptie:%b  "

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:101 src/apt_config_treeitems.cc:212
#: src/apt_config_treeitems.cc:400
msgid "%BDefault:%b "
msgstr "%BStandrd:%b "

#: src/apt_config_treeitems.cc:102 src/apt_config_treeitems.cc:104
msgid "True"
msgstr "Waar"

#: src/apt_config_treeitems.cc:102 src/apt_config_treeitems.cc:104
msgid "False"
msgstr "Onwaar"

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:103 src/apt_config_treeitems.cc:214
#: src/apt_config_treeitems.cc:404
msgid "%BValue:%b  "
msgstr "%BWaarde:%b "

#: src/apt_config_treeitems.cc:280
#, c-format
msgid "Editing \"%ls\": "
msgstr "Bezig met wijzigen van \"%ls\": "

#. TRANSLATORS: These strings describing config items
#. should be the same width.
#: src/apt_config_treeitems.cc:410
msgid "%BChoice:%b "
msgstr "%BKeuze:%b  "

#: src/apt_options.cc:161
msgid "Display some available commands at the top of the screen"
msgstr "Toon enkele beschikbare commando's bovenaan het scherm"

#: src/apt_options.cc:162
msgid ""
"If this option is enabled, a brief summary of some of the most important "
"aptitude commands will appear beneath the menu bar."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt onder de menubalk een korte "
"samenvatting getoond van de belangrijkste opdrachten in aptitude."

#: src/apt_options.cc:166
msgid "Hide the menu bar when it is not being used"
msgstr "Verberg de menubalk wanneer die niet wordt gebruikt"

#: src/apt_options.cc:167
msgid ""
"If this option is enabled, the menu bar will only appear when it has been "
"activated by pressing the menu key."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt de menubalk alleen getoond als deze "
"wordt geactiveerd met de menutoets."

#: src/apt_options.cc:171
msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
msgstr "Gebruik een prompt in mini-bufferstijl wanneer mogelijk"

#: src/apt_options.cc:172
msgid ""
"If this option is enabled, prompts will be displayed in a single line at the "
"bottom of the screen. If not, prompts will be displayed as pop-up dialog "
"boxes."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, worden prompts in één regel onderaan het "
"scherm getoond. Anders worden prompts getoond in dialoogvensters."

#: src/apt_options.cc:177
msgid "Show partial search results (incremental search)"
msgstr "Toon gedeeltelijke zoekresultaten (oplopende zoekopdracht)"

#: src/apt_options.cc:178
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will perform searches within the package "
"list as you type them. This is convenient, but may slow the program down, "
"particularly on older computers."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de pakkettenlijst al beginnen "
"te doorzoeken terwijl de zoeksleutel wordt getypt. Dit is handig, maar kan "
"met name op oudere systemen het programma vertragen."

#: src/apt_options.cc:184
msgid "Closing the last view exits the program"
msgstr "De laatste weergave sluiten, sluit het programma af"

#: src/apt_options.cc:185
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will stop running when all views "
"(package lists, package details, etc) have been closed. Otherwise, aptitude "
"will continue running until you select 'Quit' from the Actions menu."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude automatisch worden beëindigd "
"als alle weergaves (pakketlijsten, pakketdetails, enz.) gesloten zijn. "
"Anders zal aptitude pas worden afgesloten nadat 'Afsluiten' (uit het menu "
"Acties) is gekozen."

#: src/apt_options.cc:191
msgid "Prompt for confirmation at exit"
msgstr "Vraag om bevestiging bij het afsluiten"

#: src/apt_options.cc:192
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will not terminate until you confirm "
"that you really want to quit."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude eerst een bevestiging vragen "
"voordat het wordt afgesloten."

#: src/apt_options.cc:196
msgid "Pause after downloading files"
msgstr "Pauzeer na het ophalen van bestanden"

#: src/apt_options.cc:197
msgid ""
"This option controls whether aptitude will wait for confirmation after a "
"download before it goes ahead and installs packages."
msgstr ""
"Deze optie bepaalt of aptitude na het ophalen van pakketten eerst een "
"bevestiging vraagt vooraleer wordt gestart met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:200
msgid "Never"
msgstr "Nooit"

#: src/apt_options.cc:201
msgid ""
"Never wait for the user after downloading packages: always begin the "
"installation immediately."
msgstr ""
"Wacht nooit op de gebruiker na het ophalen van pakketten; start altijd "
"direct met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:202
msgid "When an error occurs"
msgstr "Als zich een fout voordoet"

#: src/apt_options.cc:203
msgid ""
"Wait for confirmation if an error occurred during the download. If there "
"were no errors, begin installing packages immediately."
msgstr ""
"Wacht op bevestiging indien zich tijdens het ophalen van pakketten een fout "
"voordeed. Start anders direct met de installatie ervan."

#: src/apt_options.cc:204
msgid "Always"
msgstr "Altijd"

#: src/apt_options.cc:205
msgid ""
"Always wait for the user to confirm the download before proceeding with the "
"installation."
msgstr ""
"Laat altijd de gebruiker het ophalen bekrachtigen voordat met de installatie "
"wordt gestart."

#: src/apt_options.cc:207
msgid "Use a 'status-line' download indicator for all downloads"
msgstr "Gebruik een ophaalindicator in de 'statusregel' voor alle ophaalacties"

#: src/apt_options.cc:208
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will display the status of ongoing "
"downloads at the bottom of the screen, rather than opening a new view."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude de status van actieve "
"ophaalacties onderaan het scherm tonen in plaats van een nieuwe weergave te "
"openen."

#: src/apt_options.cc:212
msgid "Display the information area by default"
msgstr "Toon standaard het informatiegebied"

#: src/apt_options.cc:213
msgid ""
"If this option is enabled, the information area (the pane at the bottom of "
"the screen) in the package list will be visible when the program starts; "
"otherwise, it will be initially hidden."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal het informatiegebied (het deelgebied "
"onderaan het scherm) van het pakketoverzicht zichtbaar zijn bij het "
"opstarten van het programma. Anders blijft het initieel verborgen."

#: src/apt_options.cc:218
msgid "Display tabs for the available views"
msgstr "Toon tabs voor de beschikbare weergaven"

#: src/apt_options.cc:219
msgid ""
"If this option is enabled, tabs will appear at the top of the screen listing "
"the currently opened views."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan het scherm tabs tonen welke "
"weergaven momenteel geopend zijn."

#: src/apt_options.cc:222
msgid "Display tabs for the information area"
msgstr "Toon tabs voor het informatiegebied"

#: src/apt_options.cc:223
msgid ""
"If this option is enabled, tabs will appear at the top of the information "
"area (the pane at the bottom of the screen) listing the different displays "
"of information that can be viewed there."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zullen bovenaan in het informatiegebied (het "
"deelgebied onderaan het scherm) tabs de verschillende informatieweergaven "
"tonen die er kunnen bekeken worden."

#: src/apt_options.cc:228
msgid "Advance to the next item after changing the state of a package"
msgstr ""
"Ga verder naar het volgende item na het wijzigen van de toestand van een "
"pakket"

#: src/apt_options.cc:229
msgid ""
"If this option is enabled, then performing an action on a package (for "
"instance, installing or removing it) will move the selection to the next "
"package in the list."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal het uitvoeren van een actie op een "
"pakket (zoals installeren of verwijderen) de keuzebalk verplaatsen naar het "
"volgende pakket uit de lijst."

#: src/apt_options.cc:234
msgid "Automatically show why packages are broken"
msgstr "Toon automatisch waarom pakketten defect zijn"

#: src/apt_options.cc:235
msgid ""
"If this option is enabled, then highlighting a package that has broken "
"dependencies will automatically display the dependencies that are "
"unfulfilled in the lower pane of the display."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, wordt in het onderste deel van het scherm "
"automatisch getoond welke vereisten niet voldaan zijn als een pakket met "
"niet-voldane vereisten geaccentueerd wordt. "

#: src/apt_options.cc:241
msgid "Display flat view instead of default view on startup"
msgstr ""
"Gebruik bij het opstarten een vlakke weergave in plaats van de "
"standaardweergave"

#: src/apt_options.cc:242
msgid ""
"If this option is enabled, then the first view displayed on startup will be "
"a flat view instead of the default view."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal bij het opstarten de eerste weergave een "
"vlakke weergave in plaats van de standaardweergave zijn."

#: src/apt_options.cc:246
msgid "The default grouping method for package views"
msgstr "Het standaardmodel voor de gegroepeerde weergave van pakketten"

#: src/apt_options.cc:247
msgid ""
"This option controls how aptitude organizes the package list. See the "
"aptitude user's manual for information on how to specify a grouping method."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de pakkettenlijst organiseert. "
"Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe u "
"een methode voor de gegroepeerde weergave van pakketten kunt definiëren."

#: src/apt_options.cc:251
msgid "The default display-limit for package views"
msgstr "De standaard limiet voor pakketweergaven"

#: src/apt_options.cc:252
msgid ""
"By default, the limit of each package view will be set to the value "
"specified by this option. See the aptitude user's manual for detailed "
"information about searches."
msgstr ""
"Standaard wordt iedere pakketweergave beperkt tot de limiet die met deze "
"optie ingesteld wordt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor "
"gedetailleerde informatie over zoekopdrachten."

#: src/apt_options.cc:257
msgid "The display format for package views"
msgstr "De opmaak van pakketweergaven"

#: src/apt_options.cc:258
msgid ""
"This option controls how aptitude formats lines of the package list. See "
"the aptitude user's manual for information on how to specify a display "
"format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de regels van de pakkettenlijst "
"vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude voor informatie "
"over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan worden."

#: src/apt_options.cc:264
msgid "The display format for the status line"
msgstr "De opmaak van de statusregel"

#: src/apt_options.cc:265
msgid ""
"This option controls how aptitude formats the status line (the line between "
"the package list and the lower pane). See the aptitude user's manual for "
"information on how to specify a display format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de statusregel (de regel tussen "
"de pakkettenlijst en het deelgebied eronder) vorm geeft. Raadpleeg de "
"gebruikershandleiding van aptitude voor informatie over hoe de opmaak van "
"een weergavemodel gespecificeerd kan worden."

#: src/apt_options.cc:272
msgid "The display format for the header line"
msgstr "De opmaak van de kopregel"

#: src/apt_options.cc:273
msgid ""
"This option controls how aptitude formats the header line (the line above "
"the package list). See the aptitude user's manual for information on how to "
"specify a display format."
msgstr ""
"Deze optie regelt de wijze waarop aptitude de kopregel (de regel boven de "
"pakkettenlijst) vorm geeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding van aptitude "
"voor informatie over hoe de opmaak van een weergavemodel gespecificeerd kan "
"worden."

#: src/apt_options.cc:283
msgid "Automatically upgrade installed packages"
msgstr "Automatisch opwaarderen van geïnstalleerde pakketten"

#: src/apt_options.cc:284
msgid ""
"If this option is enabled, then on startup, aptitude will select all "
"upgradable packages for upgrade."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het opstarten alle "
"pakketten die opgewaardeerd kunnen worden, als op te waarderen markeren."

#: src/apt_options.cc:288
msgid "Remove obsolete package files after downloading new package lists"
msgstr ""
"Verouderde pakketbestanden verwijderen na het ophalen van nieuwe "
"pakketlijsten"

#: src/apt_options.cc:289
msgid ""
"If this option is enabled, then after package lists are updated aptitude "
"will delete from the package cache any package files that can no longer be "
"downloaded from any archive in sources.list."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude na het bijwerken van de "
"pakketlijsten, alle pakketbestanden uit de pakketcache verwijderen die niet "
"langer opgehaald kunnen worden uit een van de pakketbronnen uit sources.list."

#: src/apt_options.cc:294
msgid "Remove all package files after successful operations (e.g. install)"
msgstr ""
"Verwijder alle pakketbestanden na succesvolle operaties (bijv. installeren)"

#: src/apt_options.cc:295
msgid ""
"If this option is enabled, then after packages are installed successfully "
"(or similar operations) all the package files in the download area will be "
"deleted."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, dan zullen alle pakketbestanden uit het "
"downloadgebied verwijderd worden nadat de pakketten succesvol geïnstalleerd "
"werden (of na vergelijkbare operaties)."

#: src/apt_options.cc:299
msgid "URL to use to download changelogs"
msgstr ""
"Te gebruiken URL voor het ophalen van changelogs (logs van wijzigingen)"

#: src/apt_options.cc:300
msgid ""
"This option controls the server used to download changelogs. You should "
"only need to change this if the changelogs move to a different URL."
msgstr ""
"Deze optie bepaalt welke server gebruikt wordt voor het ophalen van logs van "
"wijzigingen. U dient dit enkel aan te passen indien de logs van wijzigingen "
"naar een andere URL verhuizen."

#: src/apt_options.cc:306
msgid "Display a preview of what will be done before doing it"
msgstr ""
"Toon een voorbeeldweergave van wat zal gebeuren alvorens het uit te voeren"

#: src/apt_options.cc:307
msgid ""
"If this option is enabled, then when you ask aptitude to perform an install "
"run, it will first display a summary of the actions it is going to perform."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd is en u vraagt aptitude om een installatie uit "
"te voeren, zal het eerst een samenvatting tonen van de acties die het zal "
"ondernemen."

#: src/apt_options.cc:313
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever the package lists are updated"
msgstr ""
"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer de pakketlijsten "
"bijgewerkt worden"

#: src/apt_options.cc:314
msgid ""
"If this option is enabled, then aptitude will clear the list of new packages "
"after you update the package lists (e.g., by pressing 'u')."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
"pakketten wissen als u de pakkettenlijsten bijwerkt (bijvoorbeeld door op de "
"toets 'u' te drukken)."

#: src/apt_options.cc:319
msgid ""
"Forget which packages are \"new\" whenever packages are installed or removed"
msgstr ""
"Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn telkens wanneer pakketten worden "
"geïnstalleerd of verwijderd"

#: src/apt_options.cc:320
msgid ""
"If this option is enabled, then aptitude will clear the list of new packages "
"after you perform an install run or install or remove packages from the "
"command-line."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude de lijst van nieuwe "
"pakketten wissen als u een installatieopdracht laat uitvoeren of aan de "
"commandoregel pakketten installeert of verwijdert."

#: src/apt_options.cc:326
msgid ""
"Do not display a warning when the first change is made in read-only mode"
msgstr ""
"Toon geen waarschuwing wanneer de eerste wijziging wordt gemaakt in alleen-"
"lezen modus"

#: src/apt_options.cc:327
msgid ""
"If this option is %Bnot%b enabled, aptitude will display a warning when you "
"modify the state of a package if you do not have permissions to apply the "
"change to the system."
msgstr ""
"Indien deze optie %Bniet%b werd geactiveerd, zal aptitude een waarschuwing "
"tonen indien u de toestand van een pakket wijzigt, maar niet over de rechten "
"beschikt om die wijziging op het systeem ook effectief uit te voeren."

#: src/apt_options.cc:333
msgid "Warn when attempting to perform a privileged action as a non-root user"
msgstr ""
"Waarschuw wanneer geprobeerd wordt om als gewone gebruiker een "
"geprivilegieerde actie uit te voeren"

#: src/apt_options.cc:334
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will warn you when you attempt to "
"perform an action which you do not have permission to do: for instance, "
"installing packages as a non-root user. You will be given the option to log "
"in as root and perform the action with root privileges."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude waarschuwen wanneer u "
"probeert een actie uit te voeren, maar daarvoor niet over de nodige rechten "
"beschikt: bijvoorbeeld als gewone gebruiker pakketten installeren. U zult de "
"mogelijkheid krijgen om zich aan te melden als systeembeheerder en de actie "
"met systeembeheerdersrechten uit te voeren."

#: src/apt_options.cc:343
msgid "File to log actions into"
msgstr "Logbestand waarin acties bijgehouden worden"

#: src/apt_options.cc:344
msgid ""
"When you install or remove packages, a summary of what aptitude does will be "
"written to this file. If the first character of the file name is a pipe "
"character ('%B|%b'), the remainder of the name will be interpreted as a "
"shell command that is to receive the log on standard input."
msgstr ""
"Wanneer u pakketten installeert of verwijdert, zal een samenvatting van wat "
"aptitude doet in dit bestand opgeschreven worden. Indien het eerste teken "
"van de bestandsnaam een pijp-teken ('%B|%b') is, zal de rest van de "
"bestandsnaam geïnterpreteerd worden als een shell-opdracht die de log op "
"standaardinvoer ontvangt."

#: src/apt_options.cc:352
msgid "Use localized messages and dates in the log"
msgstr ""
"Berichten en datumaanduidingen in de log in gelokaliseerde (vertaalde) vorm "
"weergeven"

#: src/apt_options.cc:353
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will use the user's locale for messages "
"and dates in the log file; otherwise the \"classic\" locale is used for this "
"purpose."
msgstr ""
"Als deze optie ingeschakeld is, zal aptitude rekening houden met het "
"taalgebied van de gebruiker om berichten en datumaanduidingen in het "
"logbestand weer te geven; anders zal hiervoor het \"klassieke\" taalgebied "
"gebruikt worden."

#: src/apt_options.cc:363
msgid "Automatically resolve dependencies of a package when it is selected"
msgstr "Los vereisten automatisch op wanneer een pakket wordt geselecteerd"

#: src/apt_options.cc:364
msgid ""
"If this option is enabled, aptitude will use a simple heuristic to "
"immediately resolve the dependencies of each package you flag for "
"installation. This is much faster than the built-in dependency resolver, "
"but may produce suboptimal results or fail entirely in some scenarios."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude een eenvoudige heuristische "
"methode gebruiken om onmiddellijk van elk pakket dat u aanvinkt voor "
"installatie, de vereisten op te lossen. Dit gaat veel sneller dan bij de "
"ingebouwde oplosser van vereisten, maar kan sub-optimale resultaten "
"opleveren of in sommige gevallen helemaal mislukken."

#: src/apt_options.cc:372
msgid "Automatically fix broken packages before installing or removing"
msgstr ""
"Repareer automatisch defecte pakketten alvorens pakketten te installeren of "
"te verwijderen"

#: src/apt_options.cc:373
msgid ""
"If this option is enabled, and you perform an install run while some "
"packages are broken, aptitude will automatically apply the current "
"suggestion of the problem resolver. Otherwise, aptitude will prompt you for "
"a solution to the broken dependencies."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd en u een installatie-opdracht geeft "
"terwijl sommige pakketten defect zijn, zal aptitude automatisch de huidige "
"suggestie van de probleemoplosser toepassen. In het andere geval zal "
"aptitude u vragen om een oplossing voor de niet-voldane vereisten."

#: src/apt_options.cc:380
msgid "Install recommended packages automatically"
msgstr "Installeer automatisch aanbevolen pakketten"

#: src/apt_options.cc:381
msgid ""
"If this option is enabled and \"automatically resolve dependencies\" is also "
"enabled, aptitude will attempt to install the recommendations of newly "
"installed packages in addition to their outright dependencies. Suggestions "
"will not be automatically installed.\n"
"If this option is enabled and \"Remove unused packages automatically\" is "
"enabled, packages that are recommended by an installed package will not be "
"automatically removed."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"vereisten automatisch oplossen\" is "
"ook actief, zal aptitude naast de echte vereisten ook de aanbevolen "
"pakketten van nieuw te installeren pakketten trachten te installeren. "
"Suggesties zullen niet automatisch geïnstalleerd worden.\n"
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"verwijder automatisch ongebruikte "
"pakketten\" is ook actief, zullen pakketten die aanbevolen worden door een "
"geïnstalleerd pakket, niet automatisch verwijderd worden."

#: src/apt_options.cc:393
msgid "Remove unused packages automatically"
msgstr "Verwijder automatisch ongebruikte pakketten"

#: src/apt_options.cc:394
msgid ""
"If this option is enabled, packages that are automatically installed and "
"that no manually installed package depends on will be removed from the "
"system. Cancelling the removal will flag the package as manually "
"installed.\n"
"If this option is enabled and \"Install recommended packages automatically\" "
"is enabled, automatically installed packages will not be removed if any "
"installed package recommends them."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zullen pakketten die automatisch "
"geïnstalleerd werden en waarvan geen enkel handmatig geïnstalleerd pakket "
"afhankelijk is, van het systeem verwijderd worden. Dit verwijderen annuleren "
"markeert dat pakket als handmatig geïnstalleerd.\n"
"Indien deze optie geactiveerd werd en \"installeer automatisch aanbevolen "
"pakketten\" is ook actief, zullen automatisch geïnstalleerde pakketten niet "
"verwijderd worden als een ander geïnstalleerd pakket het aanbeveelt."

#: src/apt_options.cc:405
msgid "Packages that should never be automatically removed"
msgstr "Pakketten die nooit automatisch verwijderd mogen worden"

#: src/apt_options.cc:406
msgid ""
"Packages matching this search pattern will always be treated as if an "
"installed package depends on them: they will never be targeted for removal "
"as unused packages."
msgstr ""
"Pakketten die aan dit patroon beantwoorden zullen altijd behandeld worden "
"alsof een geïnstalleerd pakket ervan afhankelijk is: ze zullen nooit het "
"voorwerp uitmaken van een operatie om ongebruikte pakketten te verwijderen."

#: src/apt_options.cc:411
msgid "Allow dependency resolutions that break holds or forbids"
msgstr ""
"Toestaan dat het oplossen van vereisten geen rekening houdt met richtlijnen "
"om pakketten te handhaven en verbodsrichtlijnen negeert."

#: src/apt_options.cc:412
msgid ""
"If this option is enabled, then whenever aptitude solves a dependency "
"problem, it will consider modifying held packages, or installing forbidden "
"package versions. With this option disabled, these solutions will be "
"rejected by default.\n"
"NOTE: At present, this restriction only applies to situations in which "
"aptitude's dependency resolver (the red bar at the bottom of the screen) is "
"activated. aptitude will still break holds when automatically installing "
"the dependencies of a package that has just been selected for installation "
"or upgrade, due to apt bug #470035."
msgstr ""
"Indien deze optie geactiveerd werd, zal aptitude bij het proberen oplossen "
"van problemen met vereisten ook overwegen om vastgehouden pakketten te "
"wijzigen of verboden versies van pakketten te installeren. Indien deze optie "
"niet actief is, worden dit soort oplossingen standaard verworpen.\n"
"NOOT: Momenteel geldt deze restrictie enkel voor situaties waarin de "
"probleemoplosser van aptitude (de rode balk onderaan het scherm) actief is. "
"Ten gevolge van bug #470035 van apt, zal aptitude een richtlijn om pakketten "
"te handhaven toch negeren wanneer het automatisch de vereisten installeert "
"van een pakket dat zopas voor installatie of opwaarderen geselecteerd werd."

#: src/apt_options.cc:538
msgid "UI options"
msgstr "Gebruikersinterface-opties"

#: src/apt_options.cc:540
msgid "Dependency handling"
msgstr "Afhandeling van vereisten"

#: src/apt_options.cc:542 src/pkg_grouppolicy.cc:955
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Allerlei"

#: src/broken_indicator.cc:129
#, c-format
msgid "%ls: Examine"
msgstr "%ls: Onderzoeken"

#: src/broken_indicator.cc:139
#, c-format
msgid "%ls: Apply"
msgstr "%ls: Toepassen"

#: src/broken_indicator.cc:145
#, c-format
msgid "%ls: Next"
msgstr "%ls: Volgende"

#: src/broken_indicator.cc:152
#, c-format
msgid "%ls: Previous"
msgstr "%ls: Vorige"

#: src/broken_indicator.cc:247
msgid "Dependency resolution disabled."
msgstr "Oplossen van vereisten uitgeschakeld."

#: src/broken_indicator.cc:258
msgid "Unable to resolve dependencies."
msgstr "Kan vereisten niet oplossen."

#: src/broken_indicator.cc:269
msgid "Fatal error in resolver"
msgstr "Fatale fout in de oplosser"

#: src/broken_indicator.cc:281
#, c-format
msgid "[%d(%d)/...] Resolving dependencies"
msgstr "[%d(%d)/...] Bezig met het oplossen van vereisten"

#: src/broken_indicator.cc:317 src/gtk/resolver.cc:1294
#: src/gtk/resolver.cc:1462 src/solution_dialog.cc:140
#: src/solution_screen.cc:585
msgid "Internal error: unexpected null solution."
msgstr "Interne fout: onverwachte null-oplossing."

#: src/broken_indicator.cc:375
msgid "Keep all packages at their current version"
msgstr "Behoud alle pakketten op hun huidige versie"

#: src/broken_indicator.cc:383
#, c-format
msgid "%d install"
msgid_plural "%d installs"
msgstr[0] "%d te installeren"
msgstr[1] "%d te installeren"

#: src/broken_indicator.cc:393
#, c-format
msgid "%d removal"
msgid_plural "%d removals"
msgstr[0] "%d te verwijderen"
msgstr[1] "%d te verwijderen"

#: src/broken_indicator.cc:403
#, c-format
msgid "%d keep"
msgid_plural "%d keeps"
msgstr[0] "%d te behouden"
msgstr[1] "%d te behouden"

#: src/broken_indicator.cc:413
#, c-format
msgid "%d upgrade"
msgid_plural "%d upgrades"
msgstr[0] "%d op te waarderen"
msgstr[1] "%d op te waarderen"

#: src/broken_indicator.cc:423
#, c-format
msgid "%d downgrade"
msgid_plural "%d downgrades"
msgstr[0] "%d te degraderen"
msgstr[1] "%d te degraderen"

#: src/broken_indicator.cc:436
msgid "no changes"
msgstr "geen wijzigingen"

#: src/broken_indicator.cc:439
#, c-format
msgid "Actions: %F"
msgstr "Acties: %F"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:63
#, c-format
msgid "Unable to find the source package for \"%s\"\n"
msgstr "Kan het bronpakket voor \"%s\" niet vinden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:223
#, c-format
msgid "Unable to satisfy the build-depends: %s\n"
msgstr "Kan niet voldoen aan de bouwvereisten: %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:260
#, c-format
msgid ""
"Note: \"%s\", providing the virtual package \"%s\", is already installed\n"
msgstr ""
"Noot: \"%s\", dat voorziet in het virtueel pakket \"%s\", is reeds "
"geïnstalleerd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:268
#, c-format
msgid ""
"Note: \"%s\", providing the virtual package \"%s\", is already going to be "
"installed\n"
msgstr ""
"Noot: \"%s\", dat voorziet in het virtueel pakket \"%s\", zal reeds "
"geïnstalleerd worden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:291 src/pkg_item.cc:144
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" exists in the package database, but it is not a real package and no "
"package provides it\n"
msgstr ""
"\"%s\" bestaat in de pakketdatabase, maar het is geen echt pakket en er is "
"geen pakket dat erin voorziet\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:299
#, c-format
msgid "\"%s\" is a virtual package provided by:\n"
msgstr "\"%s\" is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:302
#, c-format
msgid "You must choose one to install.\n"
msgstr "U moet er één kiezen om te installeren.\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:310
#, c-format
msgid "Note: selecting \"%s\" instead of the virtual package \"%s\"\n"
msgstr ""
"Noot: \"%s\" wordt geselecteerd in plaats van het virtueel pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:338
#, c-format
msgid "%s is already installed at the requested version (%s)\n"
msgstr "%s is reeds geïnstalleerd met de gevraagde versie (%s)\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:350
#, c-format
msgid "%s is not currently installed, so it will not be upgraded\n"
msgstr ""
"%s is momenteel niet geïnstalleerd, dus zal het niet opgewaardeerd worden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:354
#, c-format
msgid ""
"%s is already installed at the latest version (%s), so it will not be "
"upgraded\n"
msgstr ""
"%s is reeds geïnstalleerd met de laatste versie (%s), zodat het niet "
"opgewaardeerd zal worden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:361
#, c-format
msgid "%s is not currently installed, so it will not be reinstalled\n"
msgstr ""
"%s is momenteel niet geïnstalleerd, dus zal het niet opnieuw geïnstalleerd "
"worden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:369
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so it will not be removed\n"
msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, dus wordt het niet verwijderd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:376
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so it will not be purged\n"
msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, dus wordt het niet gewist\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:394 src/cmdline/cmdline_mark.cc:262
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not installed, cannot be marked/unmarked as automatically "
"installed\n"
msgstr ""
"Pakket %s is niet geïnstalleerd; markering \"automatisch geïnstalleerd\" kan "
"niet aan-/uitgezet worden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:401 src/cmdline/cmdline_mark.cc:207
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, cannot forbid an upgrade\n"
msgstr "Pakket %s is niet geïnstalleerd, kan een opwaardering niet verbieden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:404 src/cmdline/cmdline_mark.cc:210
#, c-format
msgid "Package %s is not upgradable, cannot forbid an upgrade\n"
msgstr ""
"Pakket %s kan niet opgewaardeerd worden, kan een opwaardering niet "
"verbieden\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:439
#, c-format
msgid "Setting package %s on hold\n"
msgstr "Pakket %s wordt als te handhaven ingesteld\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:449
#, c-format
msgid "Marking package %s as keep\n"
msgstr "Pakket %s wordt gemarkeerd als te behouden in de huidige toestand\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:460
#, c-format
msgid "Setting package %s as not on hold\n"
msgstr "Pakket %s wordt ingesteld als niet te handhaven\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:468
#, c-format
msgid "Package %s is not on hold\n"
msgstr "Pakket %s is niet te handhaven\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:474
#, c-format
msgid "Marking package %s as automatically installed\n"
msgstr "Pakket %s wordt gemarkeerd als automatisch geïnstalleerd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:484
#, c-format
msgid "Unmarking package %s as automatically installed\n"
msgstr ""
"Bij pakket %s wordt de markering \"automatisch geïnstalleerd\" verwijderd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:495 src/cmdline/cmdline_action.cc:506
#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:177 src/cmdline/cmdline_mark.cc:195
#, c-format
msgid "Marking version %s of package %s as forbidden\n"
msgstr "Versie %s van pakket %s wordt als verboden gemarkeerd\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:558
#, c-format
msgid "Note: selecting the task \"%s: %s\" for installation\n"
msgstr "Opmerking: de taak \"%s: %s\" wordt geselecteerd voor installatie\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:588
#, c-format
msgid ""
"You can only specify a package version with an 'install' command or a "
"'forbid-version' command\n"
msgstr ""
"U kunt enkel een pakketversie opgeven bij het commando "
"'install' (installeren) of 'forbid-version' (verbied versie)\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:597
#, c-format
msgid "You can only specify a package archive with an 'install' command\n"
msgstr ""
"U kunt enkel een pakketarchief opgeven bij een commando "
"'install' (installeren)\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:635
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find any package whose name is \"%s\", but there are %zu packages "
"which contain \"%s\" in their name:\n"
msgstr ""
"Kon geen pakket vinden met de naam \"%s\", maar er zijn %zu pakketten met "
"\"%s\" in hun naam:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:640 src/cmdline/cmdline_action.cc:672
#, c-format
msgid " (too many to show, the limit is %zu)\n"
msgstr " (te veel om te tonen; de limiet is %zu)\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:664
#, c-format
msgid "Couldn't find any package whose name or description matched \"%s\"\n"
msgstr ""
"Geen enkel pakket gevonden waarvan de naam of de beschrijving overeenkomen "
"met \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:667
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find any package matching \"%s\", but there are %zu packages which "
"contain \"%s\" in their description:\n"
msgstr ""
"Kon geen pakket vinden dat overeenkomt met \"%s\", maar er zijn %zu "
"pakketten met \"%s\" in hun beschrijving:\n"

#: src/cmdline/cmdline_action.cc:815
#, c-format
msgid "Bad action character '%c'\n"
msgstr "Slecht actieteken '%c'\n"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:64
msgid "Failed to fork process."
msgstr "Een nieuw proces beginnen is mislukt."

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:86
#, c-format
msgid "Failed to copy string (strndup): %d: '%s'"
msgstr "Kon tekenreeks (strndup) niet kopiëren: %d: '%s'"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:122 src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:137
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute:\n"
" '%s'"
msgstr ""
"Het uitvoeren is mislukt:\n"
" '%s'"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:125
#, c-format
msgid "waitpid error: %d: '%s'"
msgstr "waitpid-fout: %d: '%s'"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:142
#, c-format
msgid "The process or trying to execute it exited with status/errno: %d"
msgstr ""
"Het proces dat het probeerde uit te voeren sloot af met statuscode/foutcode: "
"%d"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:147
#, c-format
msgid "Killed by signal: %d"
msgstr "Vernietigd door signaal: %d"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:152
msgid "Exited with unknown problem"
msgstr "Eindigde met een onbekend probleem"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:165
#, c-format
msgid "Error: not enough arguments: %d\n"
msgstr "Fout: onvoldoende argumenten: %d\n"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:172
#, c-format
msgid "Error: too many arguments: %d\n"
msgstr "Fout: te veel argumenten: %d\n"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:192
#, c-format
msgid "Error: pattern not supported by this subcommand: '%s'\n"
msgstr "Fout: patroon wordt door dit subcommando niet ondersteund: '%s'\n"

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:213
#, c-format
msgid "Supported subcommand not found, needs one of: "
msgstr "Ondersteund subcommando niet gevonden; vereist één van: "

#: src/cmdline/cmdline_apt_proxy.cc:226
#, c-format
msgid ""
"Executing '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Uitvoeren van '%s'\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:135
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:139
msgid "Get:"
msgstr "Haal:"

#. TRANSLATORS: this stands for "error" and should be the
#. same width as the translation of "Ign".
#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:145
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:193
msgid "Err"
msgstr " Fout "

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:176
#, c-format
msgid "Changelog download failed: %s"
msgstr "Ophalen van logs van wijzigingen is mislukt: %s"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:197 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:465
#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:639 src/view_changelog.cc:276
#, c-format
msgid "Changelog of %s"
msgstr "Logs van wijzigingen aan %s"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:295
msgid "Can't execute sensible-pager, is this a working Debian system?"
msgstr ""
"Kan de opdracht 'sensible-pager' niet uitvoeren. Is dit een werkend Debian-"
"systeem?"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:396
#, c-format
msgid "Couldn't find a changelog for %s"
msgstr "Kon log van wijzigingen aan %s niet vinden"

#: src/cmdline/cmdline_changelog.cc:400
#, c-format
msgid "Couldn't run pager %s"
msgstr "Kon de opdracht pager %s niet uitvoeren"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:67
#, c-format
msgid "E: The clean command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'clean' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:73
#, c-format
msgid "Del %s* %spartial/*\n"
msgstr "Verwijder %s* %spartial/*\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:106
#, c-format
msgid "Del %s %s [%sB]\n"
msgstr "Verwijder %s %s [%sB]\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:139
#, c-format
msgid "E: The autoclean command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'autoclean' kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:151 src/generic/apt/apt.cc:1685 src/ui.cc:1996
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kan de downloadmap niet vergrendelen"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:174
#, c-format
msgid "Would free %sB of disk space\n"
msgstr "Er zal %sB schijfruimte vrijkomen\n"

#: src/cmdline/cmdline_clean.cc:177
#, c-format
msgid "Freed %sB of disk space\n"
msgstr "%sB schijfruimte vrijgemaakt\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:60 src/ui.cc:237 src/ui.cc:1897
msgid "Deleting downloaded files"
msgstr "Opgehaalde bestanden worden verwijderd"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:160
#, c-format
msgid "Internal error, operation %s should be handled elsewhere"
msgstr "Interne fout, operatie %s zou ergens anders afgehandeld moeten worden"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:167
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Ongeldige bewerking %s"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:257
msgid "Unexpected pattern argument following \"keep-all\""
msgstr "Onverwachte patroonoptie na \"keep-all\""

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:363
#, c-format
msgid ""
"Unable to apply some actions but Aptitude::CmdLine::Fix-Broken (-f) is "
"enabled, continuing...\n"
msgstr ""
"Kon sommige acties niet aanwenden, maar Aptitude::CmdLine::Fix-Broken (-f) "
"werd gebruikt, er wordt verdergegaan...\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:367
#, c-format
msgid "Unable to apply some actions, aborting\n"
msgstr "Kon sommige acties niet toepassen; er wordt afgebroken\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:379
#, c-format
msgid ""
"Unable to safely resolve dependencies, try running with --full-resolver.\n"
msgstr "Kan vereisten niet oplossen; u kunt met --full-resolver proberen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_do_action.cc:419 src/cmdline/cmdline_simulate.cc:62
#: src/main.cc:1334
#, c-format
msgid "Abort.\n"
msgstr "Afbreken.\n"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:162
msgid "Hit"
msgstr "Geraakt"

#. TRANSLATORS: this stands for "ignored" and should be
#. the same width as the translation of "Err".
#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:189
msgid "Ign"
msgstr "Negeer"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:219
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)"
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)"

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:238
#, c-format
msgid ""
"Media change: Please insert the disc labeled '%s' into the drive '%s' and "
"press [Enter]."
msgstr ""
"Mediawisseling: plaats de schijf met opschrift '%s' in het station '%s' en "
"druk op [Enter]."

#: src/cmdline/cmdline_download_progress_display.cc:492
msgid "[Working]"
msgstr "[Bezig]"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:59
#, c-format
msgid ""
"extract-cache-entries: at least one argument is required (the directory\n"
"to which to write files).\n"
msgstr ""
"extract-cache-entries: tenminste één optie is vereist (de map\n"
"waarin bestanden moeten worden weggeschreven).\n"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:93
#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:140 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:355
#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:149 src/cmdline/cmdline_util.cc:896
#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:314 src/ui.cc:2110
#, c-format
msgid "No such package \"%s\""
msgstr "Pakket \"%s\" bestaat niet"

#: src/cmdline/cmdline_extract_cache_subset.cc:133
#, c-format
msgid "No packages were selected by the given search pattern; nothing to do.\n"
msgstr ""
"Geen pakketten geselecteerd met de opgegeven criteria; niets te doen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_forget_new.cc:75
#, c-format
msgid "Would forget what packages are new\n"
msgstr "Zou vergeten welke pakketten nieuw zijn\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:85
msgid "Unexpected argument following \"keep-all\""
msgstr "Onverwacht aargument na \"keep-all\""

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:90
#, c-format
msgid "Marking all packages as keep (%s)\n"
msgstr ""
"Alle pakketten worden gemarkeerd als te behouden in de huidige toestand "
"(%s)\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:94
#, c-format
msgid "Would mark all packages as keep\n"
msgstr "Zou alle pakketten markeren als te behouden in de huidige toestand\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:108 src/cmdline/cmdline_mark.cc:219
msgid "Subcommand needs arguments: "
msgstr "Het subcommando heeft argumenten nodig: "

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:138 src/cmdline/cmdline_util.cc:894
#: src/ui.cc:2108
#, c-format
msgid "No packages match pattern \"%s\""
msgstr "Geen pakketten komen overeen met patroon \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:161
#, c-format
msgid "Could not parse version for %s: %s\n"
msgstr "Kon voor %s versie niet ontleden: %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:168
#, c-format
msgid "Package not found: %s, from %s\n"
msgstr "Pakket niet gevonden: %s, van %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:181 src/cmdline/cmdline_mark.cc:199
#, c-format
msgid "Would mark package %s as forbid to upgrade to version %s\n"
msgstr "Zou pakket %s markeren als verboden op te waarderen naar versie %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:246 src/cmdline/cmdline_mark.cc:302
msgid "Subcommand unknown/unhandled: "
msgstr "Subcommando onbekend/niet in gebruik: "

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:254
#, c-format
msgid "Marking package %s (%s)\n"
msgstr "Pakket %s wordt gemarkeerd (%s)\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:268
#, c-format
msgid "Would mark package %s as auto-installed=%d\n"
msgstr "Zou pakket %s markeren als automatisch geïnstalleerd=%d\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:280
#, c-format
msgid "Would mark package %s as hold\n"
msgstr "Zou pakket %s markeren als te handhaven\n"

#: src/cmdline/cmdline_mark.cc:293
#, c-format
msgid "Would mark package %s as keep (or unhold)\n"
msgstr ""
"Zou pakket %s markeren als te behouden in huidige toestand (of als unhold)\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:16
#, c-format
msgid "There are no Easter Eggs in this program.\n"
msgstr "Dit programma bevat geen paaseieren.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:19
#, c-format
msgid "There really are no Easter Eggs in this program.\n"
msgstr "Er bevinden zich echt geen paaseieren in dit programma.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:22
#, c-format
msgid ""
"Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?\n"
msgstr "Heb ik u niet al verteld dat dit programma geen paaseieren bevat?\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:25
#, c-format
msgid "Stop it!\n"
msgstr "Stop ermee!\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:28
#, c-format
msgid "Okay, okay, if I give you an Easter Egg, will you go away?\n"
msgstr "Oké, oké, als u een paasei krijgt, laat u me dan met rust?\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:31
#, c-format
msgid "All right, you win.\n"
msgstr "Vooruit, u wint.\n"

#: src/cmdline/cmdline_moo.cc:42
#, c-format
msgid "What is it? It's an elephant being eaten by a snake, of course.\n"
msgstr ""
"Wat het is? Een olifant die wordt opgegeten door een slang natuurlijk.\n"

#: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:165 src/gtk/download.cc:204
msgid "Done"
msgstr "Klaar"

#. TRANSLATORS: the string replacing "DONE"
#. be truncated or padded to 4 characters.
#: src/cmdline/cmdline_progress_display.cc:170
msgid "DONE"
msgstr "GEDN"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:317
msgid "Config files"
msgstr "Configuratiebestanden"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:368
msgid "The following packages are BROKEN:"
msgstr "De volgende pakketten zijn DEFECT:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:369
msgid "The following packages are unused and will be REMOVED:"
msgstr ""
"De volgende pakketten zijn niet in gebruik en zullen worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:370
msgid "The following packages have been automatically kept back:"
msgstr "De volgende pakketten werden automatisch achtergehouden:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:371
msgid "The following NEW packages will be automatically installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen automatisch worden geïnstalleerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:372
msgid "The following packages will be automatically REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen automatisch worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:373
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden GEDEGRADEERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:374
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "De volgende pakketten werden achtergehouden:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:375
msgid "The following packages will be REINSTALLED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen OPNIEUW worden GEÏNSTALLEERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:376
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketten zullen worden geïnstalleerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:377
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden VERWIJDERD:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:378
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden opgewaardeerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:379
msgid "The following partially installed packages will be configured:"
msgstr ""
"De volgende gedeeltelijk geïnstalleerde pakketten zullen worden "
"geconfigureerd:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:434 src/ui.cc:1679
#, c-format
msgid "The following ESSENTIAL packages will be REMOVED!\n"
msgstr "De volgende ESSENTIËLE pakketten zullen worden VERWIJDERD!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:443 src/ui.cc:1694
#, c-format
msgid "The following ESSENTIAL packages will be BROKEN by this action:\n"
msgstr ""
"De volgende ESSENTIËLE pakketten zullen door deze actie DEFECT raken:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:453 src/ui.cc:1707
#, c-format
msgid ""
"WARNING: Performing this action will probably cause your system to break!\n"
"     Do NOT continue unless you know EXACTLY what you are doing!\n"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: Het uitvoeren van deze actie zal waarschijnlijk de juiste\n"
"       werking van uw systeem aantasten!\n"
"       Ga NIET verder, tenzij u EXACT weet wat u doet!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:458
#, c-format
msgid ""
"Ignoring confirmation in Simulation mode (subsequent actions will not have "
"effects)\n"
msgstr ""
"Negeren van bevestiging in simulatiemodus (de eropvolgende acties zullen "
"geen effect hebben)\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:459
#, c-format
msgid "Press any key to continue...\n"
msgstr "Druk een toets in om voort te gaan...\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:465
msgid "I am aware that this is a very bad idea"
msgstr "Ik weet dat dit een heel slecht idee is"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:471 src/ui.cc:1708
#, c-format
msgid "To continue, type the phrase \"%s\":\n"
msgstr "Om verder te gaan, type de zin \"%s\":\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:475
#, c-format
msgid "To continue, type the phrase \"%s\" (or: \"%s\"):\n"
msgstr "Om verder te gaan, type de zin \"%s\" (of: \"%s\"):\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:521
#, c-format
msgid ""
"WARNING: untrusted versions of the following packages will be installed!\n"
"\n"
"Untrusted packages could compromise your system's security.\n"
"You should only proceed with the installation if you are certain that\n"
"this is what you want to do.\n"
"\n"
msgstr ""
"WAARSCHUWING: Van de volgende pakketten zullen niet-vertrouwde versies\n"
"       worden geïnstalleerd!\n"
"\n"
"Niet-vertrouwde pakketten kunnen de veiligheid van uw systeem aantasten.\n"
"Ga alleen verder met de installatie als u zeker weet dat het dat is wat u "
"wilt.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:538
#, c-format
msgid ""
"*** WARNING ***  Ignoring these trust violations because\n"
"         %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations is 'true'!\n"
msgstr ""
"*** WAARSCHUWING *** Deze vertrouwensschendingen worden genegeerd omdat\n"
"           %s::CmdLine::Ignore-Trust-Violations 'true' is!\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:547
msgid ""
"*** WARNING ***  Ignoring these trust violations because\n"
"         APT::Get::AllowUnauthenticated is 'true'!\n"
msgstr ""
"*** WAARSCHUWING *** Deze vertrouwensschendingen worden genegeerd omdat\n"
"           APT::Get::AllowUnauthenticated 'true' is!\n"

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which
#. users (especially CJK users) should be able to input without
#. input methods. Please include nothing but ASCII characters.
#. The text preceding the pipe character (|) will be ignored and
#. can be removed from your translation.
#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:558
msgid "Go ahead and ignore the warning|yes"
msgstr "Doorgaan en de waarschuwing negeren|ja"

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which
#. users (especially CJK users) should be able to input without
#. input methods. Please include nothing but ASCII characters.
#. The text preceding the pipe character (|) will be ignored and
#. can be removed from your translation.
#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:564
msgid "Abort instead of overriding the warning|no"
msgstr "Afbreken in plaats van de waarschuwing te negeren|nee"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:575
#, c-format
msgid "Do you want to ignore this warning and proceed anyway?\n"
msgstr "Wilt u deze waarschuwing negeren en toch verdergaan?\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:578
#, c-format
msgid "To continue, enter \"%s\"; to abort, enter \"%s\": "
msgstr "Geef \"%s\" in om verder te gaan, geef \"%s\" in om af te breken: "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:582
#, c-format
msgid ""
"To continue, enter \"%s\" (or \"%s\"); to abort, enter \"%s\" (or \"%s\"): "
msgstr ""
"Geef \"%s\" (of \"%s\") in om verder te gaan, geef \"%s\" (of \"%s\") in om "
"af te breken: "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:605
#, c-format
msgid "Unrecognized input\n"
msgstr "Niet herkende invoer\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:722
#, c-format
msgid "The following packages are RECOMMENDED but will NOT be installed:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten worden AANGERADEN, maar zullen NIET worden "
"geïnstalleerd:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:728
#, c-format
msgid "The following packages are SUGGESTED but will NOT be installed:\n"
msgstr ""
"De volgende pakketten worden GESUGGEREERD, maar zullen NIET worden "
"geïnstalleerd:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:734
#, c-format
msgid "The following packages will NOT be UPGRADED:\n"
msgstr "De volgende pakketten zullen NIET OPGEWAARDEERD worden:\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:740
#, c-format
msgid "No packages will be installed, upgraded, or removed.\n"
msgstr ""
"Er zullen geen pakketten geïnstalleerd, opgewaardeerd of verwijderd worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:742
#, c-format
msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu pakketten opwaarderen, %lu nieuwe installeren, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:746
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu opnieuw installeren, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:748
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu degraderen, "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:750
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu verwijderen en %lu niet opwaarderen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:757
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
msgstr "Heb %sB/%sB archieven nodig. "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:760
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives. "
msgstr "Heb %sB archieven nodig. "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:767
#, c-format
msgid "After unpacking %sB will be used.\n"
msgstr "Na uitpakken zal %sB worden gebruikt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:770
#, c-format
msgid "After unpacking %sB will be freed.\n"
msgstr "Na uitpakken zal %sB worden vrijgemaakt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:787
#, c-format
msgid "No packages to show -- enter the package names on the line after 'i'.\n"
msgstr ""
"Er zijn geen te tonen pakketten -- geef de pakketnamen in op de regel achter "
"'i'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:794 src/cmdline/cmdline_prompt.cc:820
msgid "Press Return to continue."
msgstr "Druk enter om verder te gaan."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:809
#, c-format
msgid "No packages found -- enter the package names on the line after 'c'.\n"
msgstr ""
"Er zijn geen pakketten gevonden -- geef de pakketnamen in op de regel achter "
"'c'.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:836
#, c-format
msgid ""
"No packages found -- enter zero or more roots of the search followed by the "
"package to justify.\n"
msgstr ""
"Geen pakketten gevonden -- geef nul of meer startpunten op om te beginnen "
"zoeken, gevolgd door het te staven pakket.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:873
#, c-format
msgid "y: %F"
msgstr "j: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:875
msgid "continue with the installation"
msgstr "ga verder met de installatie"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:877
#, c-format
msgid "n: %F"
msgstr "n: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:879
msgid "abort and quit"
msgstr "afbreken en afsluiten"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:881
#, c-format
msgid "i: %F"
msgstr "i: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:883
msgid ""
"show information about one or more packages; the package names should follow "
"the 'i'"
msgstr ""
"toon informatie over één of meer pakketten; geef de pakketnamen op achter de "
"'i'"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:885
#, c-format
msgid "c: %F"
msgstr "c: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:887
msgid ""
"show the Debian changelogs of one or more packages; the package names should "
"follow the 'c'"
msgstr ""
"toon de Debian-changelogs van één of meer pakketten; geef de pakketnamen op "
"achter de 'c'"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:889
#, c-format
msgid "d: %F"
msgstr "a: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:891
msgid "toggle the display of dependency information"
msgstr "schakel de weergave van informatie over vereisten aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:893
#, c-format
msgid "s: %F"
msgstr "g: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:895
msgid "toggle the display of changes in package sizes"
msgstr "schakel de weergave van wijzigingen in pakketgroottes aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:897
#, c-format
msgid "v: %F"
msgstr "v: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:899
msgid "toggle the display of version numbers"
msgstr "schakel de weergave van versienummers aan/uit"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:901
#, c-format
msgid "w: %F"
msgstr "w: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:903
msgid ""
"try to find a reason for installing a single package, or explain why "
"installing one package should lead to installing another package."
msgstr ""
"probeer een reden te vinden voor de installatie van een bepaald pakket, of "
"verklaar waarom het installeren van een pakket zou leiden tot de installatie "
"van een ander pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:906
#, c-format
msgid "r: %F"
msgstr "o: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:908
msgid "run the automatic dependency resolver to fix the broken dependencies."
msgstr ""
"start automatische oplossing van vereisten om niet-voldane vereisten te "
"repareren."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:910
#, c-format
msgid "e: %F"
msgstr "g: %F"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:912
msgid "enter the full visual interface"
msgstr "geef de volledige grafische interface"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:915
msgid ""
"You may also specify modification to the actions which will be taken. To do "
"so, type an action character followed by one or more package names (or "
"patterns). The action will be applied to all the packages that you list. "
"The following actions are available:"
msgstr ""
"U kunt ook wijzigingen opgeven voor de acties die zullen ondernomen worden. "
"Typ hiervoor een actie-teken gevolgd door één of meer pakketnamen (of "
"patronen). De actie zal worden uitgevoerd op alle pakketten die u opgeeft. "
"De volgende acties zijn beschikbaar:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:922 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:261
msgid "'+' to install packages"
msgstr "'+' om pakketten te installeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:925 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:263
msgid ""
"'+M' to install packages and immediately flag them as automatically installed"
msgstr ""
"'+M' om pakketten te installeren en ze onmiddellijk als automatisch "
"geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:927 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:265
msgid "'-' to remove packages"
msgstr "'-' om pakketten te verwijderen"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:929 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:267
msgid "'_' to purge packages"
msgstr "'_' om pakketten inclusief configuratiebestanden te wissen (purge)"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:931 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:269
msgid "'=' to place packages on hold"
msgstr "'=' om pakketten als te handhaven in te stellen"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:933 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:271
msgid ""
"':' to keep packages in their current state without placing them on hold"
msgstr ""
"':' om pakketten in hun huidige toestand te behouden zonder ze als te "
"handhaven te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:935 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:273
msgid "'&M' to mark packages as automatically installed"
msgstr " '&M' om pakketten als automatisch geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:937 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:275
msgid "'&m' to mark packages as manually installed"
msgstr "'&m' om pakketten als handmatig geïnstalleerd te markeren"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:939
msgid "'&BD' to install the build-dependencies of a package."
msgstr ""
"'&BD' om de pakketten te installeren die nodig zijn voor het bouwen van een "
"pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:942
msgid ""
"In the list of actions to be performed, some packages will be followed by "
"one or more characters enclosed in braces; for instance: \"aptitude{u}\". "
"These characters provide extra information about the package's state, and "
"can include any combination of the following:"
msgstr ""
"In de lijst van uit te voeren acties, zullen sommige pakketten gevolgd "
"worden door een of meer tekens tussen accolades; bijvoorbeeld "
"\"aptitude{u}\". Deze tekens geven extra informatie over de toestand van het "
"pakket en kunnen bestaan uit elke combinatie van het volgende:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:946
msgid "'a': the package was automatically installed or removed."
msgstr "'a': het pakket werd automatisch geïnstalleerd of verwijderd."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:948
msgid ""
"'b': some of the package's dependencies are violated by the proposed changes."
msgstr ""
"'b': de voorgestelde wijzigingen schenden sommige vereisten van het pakket."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:950
msgid "'p': the package will be purged in addition to being removed."
msgstr "'p': het pakket en zijn configuratiebestanden zullen verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:952
msgid "'u': the package is being removed because it is unused."
msgstr "'u': het pakket wordt verwijderd omdat het niet in gebruik is."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:957
msgid "Commands:"
msgstr "Commando's:"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1078
msgid ""
"aptitude failed to find a solution to these dependencies. You can solve "
"them yourself by hand or type 'n' to quit."
msgstr ""
"aptitude kan geen oplossing voor deze vereisten vinden. U kunt ze handmatig "
"oplossen of 'n' typen om te stoppen."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1093
#, c-format
msgid "Note: Using 'Download Only' mode, no other actions will be performed.\n"
msgstr ""
"Merk op: modus 'alleen downloaden' wordt gebruikt. Er zullen geen andere "
"acties uitgevoerd worden.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1104
#, c-format
msgid "Note: Using 'Simulate' mode.\n"
msgstr "Merk op: modus 'simuleren' wordt gebruikt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1109
msgid "Do you want to continue? [Y/n/?] "
msgstr "Wilt u verdergaan? [Y/n/?] "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1110
msgid "Resolve these dependencies by hand? [N/+/-/_/:/?] "
msgstr "Deze vereisten handmatig oplossen? [N/+/-/_/:/?] "

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1120
#, c-format
msgid "%s (stdin unavailable)\n"
msgstr "%s (standaardinvoer niet beschikbaar)\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1136
msgid "Invalid response. Please enter a valid command or '?' for help.\n"
msgstr "Ongeldig antwoord. Geef een geldig commando of '?' voor hulp.\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1142
msgid ""
"Enter a package management command (such as '+ package' to install a "
"package), 'R' to attempt automatic dependency resolution or 'N' to abort."
msgstr ""
"Geef een pakketbeheeropdracht (b.v. '+ <pakket>' om een pakket te "
"installeren, 'R' om automatisch te proberen vereisten op te lossen of 'N' om "
"te stoppen."

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1174
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dependency information will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zal informatie over vereisten worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1176
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dependency information will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zal geen informatie over vereisten worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1182
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Versions will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen versies worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1184
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Versions will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Er zullen geen versies worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1189
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Size changes will be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Verschillen in grootte worden getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:1191
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Size changes will not be shown.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Verschillen in grootte worden niet getoond.\n"
"\n"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:143 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1001
#, c-format
msgid "Unable to open %s for writing"
msgstr "Kan %s niet openen om te schrijven"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:149 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1006
#, c-format
msgid "Error writing resolver state to %s"
msgstr "Fout bij het schrijven van de toestand van de oplosser naar %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:151 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1008
msgid "Resolver state successfully written!"
msgstr "Toestand van oplosser met succes weggeschreven!"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:216
#, c-format
msgid ""
"y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
"ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"
msgstr ""
"y: %Fn: %Fq: %F.: %F,: %Fo: %Fe: %Fx: %Fr (ID|pkg ver) ...: %F%na (ID|pkg "
"ver) ...: %F%n<ID>: %F%n<ACTION> pkg... : %F%n%F%F%F%F%F%F%F%F"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:237
msgid "accept the proposed changes"
msgstr "aanvaard de voorgestelde wijzigingen"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:239
msgid "jump to the end of all the generated solutions and search for another"
msgstr ""
"spring naar onderaan de lijst met gegenereerde oplossingen en zoek een andere"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:241
msgid "give up and quit the program"
msgstr "geef op en sluit het programma af"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:243
msgid "move to the next solution"
msgstr "ga naar de volgende oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:245
msgid "move to the previous solution"
msgstr "ga naar de vorige oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:247
msgid ""
"toggle between the contents of the solution and an explanation of the "
"solution"
msgstr ""
"wissel tussen de inhoud van de oplossing en een uitleg voor de oplossing"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:249
msgid "examine the solution in the visual user interface"
msgstr "onderzoek de oplossing in de visuele gebruikersinterface"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:251
msgid ""
"abort automatic dependency resolution; resolve dependencies by hand instead"
msgstr "stop automatische oplossing van vereisten; los ze handmatig op"

# FJP: does this make sense?
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:253
msgid ""
"reject the given package versions; don't display any solutions in which they "
"occur. Enter UNINST instead of a version to reject removing the package. "
"ID is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"verwerp de gegeven pakketversies; toon geen oplossingen waarin ze voorkomen. "
"Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van het pakket "
"te verwerpen. ID is het getal dat links van de actie staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:255
msgid ""
"accept the given package versions; display only solutions in which they "
"occur. Enter UNINST instead of a version to accept removing the package. "
"ID is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"aanvaard de gegeven pakketversies; toon enkel oplossingen waarin ze "
"voorkomen. Geef 'UNINST' op in plaats van een versie om het verwijderen van "
"het pakket te accepteren. ID is het getal dat links van de actie staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:257
msgid ""
"display information about the action labeled ID from the solution. The "
"label is the integer printed to the left of the action."
msgstr ""
"toon informatie over de actie met label ID uit de oplossing. Het label is "
"het getal dat links van de actie afgedrukt staat."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:259
msgid "adjust the state of the listed packages, where ACTION is one of:"
msgstr ""
"pas de toestand van de opgegeven pakketten aan, waarbij ACTIE één is van:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:277
msgid ""
"Adjustments will cause the current solution to be discarded and recalculated "
"as necessary."
msgstr ""
"Aanpassingen zullen de huidige oplossing doen vergeten en indien nodig een "
"nieuwe berekenen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:292
#, c-format
msgid "The version %s is available in the following archives:"
msgstr "De versie %s is aanwezig in de volgende archieven:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:300
#, c-format
msgid "Select the version of %s that should be used: "
msgstr "Selecteer de versie van %s die moet gebruikt worden:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:307
#, c-format
msgid "Invalid response. Please enter an integer between 1 and %d."
msgstr "Ongeldig antwoord. Geef een geheel getal op tussen 1 en %d."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:323
#, c-format
msgid "Expected at least one package/version pair following '%c'"
msgstr "Verwachtte tenminste één pakket/versie-paar na '%c'"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:345
#, c-format
msgid "Expected a version or \"%s\" after \"%s\""
msgstr "Verwachtte een versie of \"%s\" na \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:371
#, c-format
msgid "%s has no version named \"%s\""
msgstr "%s heeft geen versie \"%s\""

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:397
#, c-format
msgid "Allowing the removal of %s"
msgstr "Staat het verwijderen van %s toe"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:400
#, c-format
msgid "Allowing the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Staat de installatie van %s versie %s (%s) toe"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:410
#, c-format
msgid "Rejecting the removal of %s"
msgstr "Weigert het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:413
#, c-format
msgid "Rejecting the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Weigert de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:426
#, c-format
msgid "No longer requiring the removal of %s"
msgstr "Vereist niet langer het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:429
#, c-format
msgid "No longer requiring the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Vereist niet langer de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:438
#, c-format
msgid "Requiring the removal of %s"
msgstr "Vereist het verwijderen van %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:441
#, c-format
msgid "Requiring the installation of %s version %s (%s)"
msgstr "Vereist de installatie van %s versie %s (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:490
#, c-format
msgid "Allowing this recommendation to be ignored: %s"
msgstr "Staat toe om de volgende aanbeveling te negeren: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:496
#, c-format
msgid "Always obeying this recommendation: %s"
msgstr "Volgt steeds deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:505
#, c-format
msgid "No longer ignoring this recommendation: %s"
msgstr "Negeert niet langer deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:511
#, c-format
msgid "Ignoring this recommendation: %s"
msgstr "Negeert deze aanbeveling: %s"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:570
#, c-format
msgid "Action \"%s\""
msgstr "Actie \"%s\""

#. TRANSLATORS: the substitution is
#. replaced in English with something
#. like "Pkg1 depends upon Pkg2".
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:583
#, c-format
msgid "This action was selected because %ls."
msgstr "Deze actie werd gekozen omwille van %ls."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:585
msgid "This action is currently rejected; it will not appear in new solutions."
msgstr ""
"Deze actie wordt momenteel verworpen; ze zal niet langer voorkomen in nieuwe "
"oplossingen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:586
msgid ""
"This action is currently approved; it will be selected whenever possible."
msgstr ""
"Deze actie wordt momenteel goedgekeurd; ze zal telkens wanneer mogelijk "
"gekozen worden."

#. TRANSLATORS: the "r" here is
#. for "reject", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:593
#, c-format
msgid "Enter \"r %s\" to allow this action to appear in new solutions."
msgstr ""
"Voer \"r %s\" in om toe te staan dat deze actie in nieuwe oplossingen "
"voorkomt."

#. TRANSLATORS: the "r" here is
#. for "reject", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:599
#, c-format
msgid "Enter \"r %s\" to prevent this action from appearing in new solutions."
msgstr ""
"Voer \"r %s\" in om te verhinderen dat deze actie nog opduikt in nieuwe "
"oplossingen."

#. TRANSLATORS: the "a" here is
#. for "approve", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:605
#, c-format
msgid ""
"Enter \"a %s\" to cease requiring that new solutions include this action if "
"possible."
msgstr ""
"Voer \"a %s\" in om niet langer te eisen dat nieuwe oplossingen indien "
"mogelijk deze actie moeten omvatten."

#. TRANSLATORS: the "a" here is
#. for "approve", but should not be
#. translated since the commands in
#. aptitude's internal command-line
#. aren't translated.
#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:611
#, c-format
msgid ""
"Enter \"a %s\" to require that new solutions include this action if possible."
msgstr ""
"Voer \"a %s\" in om te eisen dat nieuwe oplossingen indien mogelijk deze "
"actie omvatten."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:784
#, c-format
msgid "open: %zd; closed: %zd; defer: %zd; conflict: %zd"
msgstr "open: %zd; gesloten: %zd; uitgesteld: %zd; conflicten: %zd"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:808
#, c-format
msgid ""
"Would resolve dependencies, but dependency resolution is disabled.\n"
"  (%s::ProblemResolver::StepLimit <= 0)\n"
msgstr ""
"Zou vereistenproblemen oplossen, maar het oplossen van vereisten staat uit.\n"
"  (%s::ProblemResolver::StepLimit <= 0)\n"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:817
msgid "I want to resolve dependencies, but no dependency resolver was created."
msgstr ""
"Ik wil vereisten oplossen, maar er werd geen vereistenoplosser gecreëerd."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:829 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1179
#: src/gtk/resolver.cc:2058 src/solution_dialog.cc:127
#: src/solution_screen.cc:562
msgid "Resolving dependencies..."
msgstr "Bezig met het oplossen van vereisten..."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:889
msgid "The following actions will resolve these dependencies:"
msgstr "De volgende acties zullen deze vereisten oplossen:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:907
msgid "Accept this solution? [Y/n/q/?] "
msgstr "Deze oplossing aanvaarden? [Y/n/q/?]"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:935 src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1076
msgid "Abandoning all efforts to resolve these dependencies."
msgstr "Alle pogingen staken om deze vereisten op te lossen."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:938
msgid ""
"Abandoning automatic dependency resolution and reverting to manual "
"resolution."
msgstr ""
"Automatische oplossing van vereisten wordt afgebroken en er wordt "
"teruggevallen op handmatige oplossing."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:977
msgid "The following commands are available:"
msgstr "De volgende commando's zijn beschikbaar:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:998 src/ui.cc:2519
msgid "File to write resolver state to: "
msgstr "Bestand om toestand van de oplosser naar weg te schrijven:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1030
msgid "Invalid response; please enter one of the following commands:"
msgstr "Ongeldig antwoord; geef één van de volgende commando's:"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1050
msgid "No solution found within the allotted time. Try harder? [Y/n] "
msgstr "Geen oplossing gevonden in de toegewezen tijd. Harder proberen? [Y/n] "

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1079
msgid "Invalid response; please enter 'y' or 'n'."
msgstr "Ongeldig antwoord; geef 'y' of 'n' in."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1088
msgid "Unable to resolve dependencies! Giving up..."
msgstr "Niet gelukt om de vereisten op te lossen! Gestopt..."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1094
msgid "*** No more solutions available ***"
msgstr "*** Geen oplossingen meer beschikbaar ***"

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1113
msgid ""
"*** ERROR: search aborted by fatal exception. You may continue\n"
"      searching, but some solutions will be unreachable."
msgstr ""
"*** FOUT: zoekopdracht afgebroken vanwege fatale fout. U kunt de opdracht\n"
"     vervolgen, maar sommige oplossingen zullen onbereikbaar zijn."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1190
#, c-format
msgid ""
"Unable to resolve dependencies for the upgrade because the resolver timed "
"out.\n"
" You may be able to solve this problem by increasing\n"
" Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (currently %d)."
msgstr ""
"Oplossen van vereisten voor de opwaardering is mislukt, omdat de tijd voor "
"de oplosser verliep.\n"
" Misschien kunt u dit probleem verhelpen door het verhogen van\n"
" Aptitude::ProblemResolver::StepLimit (momenteel %d)."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1200
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: no solution found."
msgstr ""
"Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: geen oplossing gevonden."

#: src/cmdline/cmdline_resolver.cc:1206
#, c-format
msgid "Unable to resolve dependencies for the upgrade: %s"
msgstr "Kan vereisten voor de opwaardering niet oplossen: %s"

#: src/cmdline/cmdline_search.cc:226 src/cmdline/cmdline_versions.cc:587
#, c-format
msgid "iconv of %s failed.\n"
msgstr "iconv van %s is mislukt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_search.cc:237 src/cmdline/cmdline_versions.cc:598
#, c-format
msgid "%s: Could not parse column definitions: '%ls'\n"
msgstr "%s: Kon de kolomdefinities niet ontleden: '%ls'\n"

#: src/cmdline/cmdline_search.cc:244
#, c-format
msgid "search: You must provide at least one search term\n"
msgstr "zoeken: U moet minstens één zoekterm opgeven\n"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:38
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "maar %s zal geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:41
#, c-format
msgid "but %s is installed and it is kept back"
msgstr "maar %s is geïnstalleerd en wordt gehandhaafd"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:44
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "maar %s is geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:51
#, c-format
msgid "but it is not installable"
msgstr "maar het is niet installeerbaar"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:53
#, c-format
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "maar het zal niet geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:119
#, c-format
msgid ""
" which is a virtual package and is not provided by any available package\n"
msgstr ""
" wat een virtueel pakket is, waarin door geen enkel beschikbaar pakket wordt "
"voorzien\n"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:123
#, c-format
msgid " which is a virtual package, provided by:\n"
msgstr " wat een virtueel pakket is, waarin wordt voorzien door:\n"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:143
#, c-format
msgid " provides %s=%s"
msgstr " voorziet in %s=%s"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:157
#, c-format
msgid " or"
msgstr " of"

#: src/cmdline/cmdline_show_broken.cc:179
#, c-format
msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
msgstr "De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:\n"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:192 src/cmdline/cmdline_show.cc:461
#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:227 src/gtk/resolver.cc:1192
#: src/solution_fragment.cc:63
msgid "<NULL>"
msgstr "<NULL>"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:214
#, c-format
msgid "%s (%s), upgrade available (%s)"
msgstr "%s (%s), opwaardering beschikbaar (%s)"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:223 src/qt/widgets/packages_tab.cc:73
msgid "not installed"
msgstr "niet geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:225 src/pkg_columnizer.cc:256
#: src/pkg_ver_item.cc:215
msgid "unpacked"
msgstr "uitgepakt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:227
msgid "partially configured"
msgstr "gedeeltelijk geconfigureerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:229
msgid "partially installed"
msgstr "gedeeltelijk geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:231
msgid "not installed (configuration files remain)"
msgstr "niet geïnstalleerd (configuratiebestanden blijven behouden)"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:233
msgid "awaiting trigger processing by other package(s)"
msgstr "wachten tot andere pakketten triggers afgehandeld hebben"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:235
msgid "awaiting trigger processing"
msgstr "wachten op afhandeling van triggers"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:237 src/pkg_columnizer.cc:264
#: src/pkg_ver_item.cc:223 src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "installed"
msgstr "geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:260
#, c-format
msgid "%s; will be purged because nothing depends on it"
msgstr ""
"%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden, omdat er niets "
"van afhankelijk is"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:262 src/cmdline/cmdline_show.cc:359
#, c-format
msgid "%s; will be purged"
msgstr "%s; zal samen met configuratiebestanden verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:267
#, c-format
msgid "%s; will be removed because nothing depends on it"
msgstr "%s; zal verwijderd worden omdat er niets van afhankelijk is"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:269
#, c-format
msgid "%s; will be removed"
msgstr "%s; zal verwijderd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:287
#, c-format
msgid "%s%s; will be downgraded [%s -> %s]"
msgstr "%s%s; zal gedegradeerd worden [%s -> %s]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:290
#, c-format
msgid "%s%s; will be upgraded [%s -> %s]"
msgstr "%s%s; zal opgewaardeerd worden [%s -> %s]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:299
msgid "not a real package"
msgstr "geen echt pakket"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:313
msgid " [held]"
msgstr " [vastgehouden]"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:327
#, c-format
msgid "%s%s; will be installed"
msgstr "%s%s; zal geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:329
#, c-format
msgid "%s%s; will be installed automatically"
msgstr "%s%s; zal automatisch geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:349
#, c-format
msgid "%s; version %s will be installed"
msgstr "%s; versie %s zal geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:353
#, c-format
msgid "%s; version %s will be installed automatically"
msgstr "%s; versie %s zal automatisch geïnstalleerd worden"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:379 src/cmdline/cmdline_show.cc:402
msgid "Package: "
msgstr "Pakket: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:380 src/cmdline/cmdline_show.cc:412
#: src/pkg_columnizer.cc:96
msgid "State"
msgstr "Toestand"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:381 src/cmdline/cmdline_show.cc:485
msgid "Provided by"
msgstr "Voorzien door"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:403 src/gtk/entitysummary.cc:361
#: src/gtk/previewtab.cc:230
msgid "Version: "
msgstr "Versie: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:406 src/pkg_info_screen.cc:120
msgid "Essential: "
msgstr "Essentieel: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:406 src/cmdline/cmdline_show.cc:410
#: src/cmdline/cmdline_show.cc:421 src/pkg_info_screen.cc:120
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:410
msgid "New"
msgstr "Nieuw"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:415 src/gtk/gui.cc:98
msgid "Forbidden version"
msgstr "Verboden versie"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:419
msgid "Automatically installed"
msgstr "Automatisch geïnstalleerd"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:421
msgid "no"
msgstr "nee"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:425 src/pkg_info_screen.cc:125
msgid "Multi-Arch: "
msgstr "Multi-Arch: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:427 src/pkg_info_screen.cc:146
msgid "Priority: "
msgstr "Prioriteit: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:428 src/cmdline/cmdline_show.cc:430
msgid "N/A"
msgstr "NVT"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:429 src/pkg_info_screen.cc:147
msgid "Section: "
msgstr "Sectie: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:431 src/pkg_info_screen.cc:148
msgid "Maintainer: "
msgstr "Beheerder: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:433 src/pkg_info_screen.cc:149
msgid "Architecture: "
msgstr "Architectuur: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:436 src/pkg_info_screen.cc:151
msgid "Uncompressed Size: "
msgstr "Niet-gecomprimeerde grootte: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:440 src/pkg_info_screen.cc:150
msgid "Compressed Size: "
msgstr "Gecomprimeerde grootte: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:442
msgid "Filename: "
msgstr "Bestandsnaam: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:458 src/cmdline/cmdline_show.cc:461
#: src/gtk/entityview.cc:606
msgid "Archive"
msgstr "Archief"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:466
msgid "Depends"
msgstr "Vereist"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:468
msgid "PreDepends"
msgstr "Hangt volledig af van"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:470 src/cmdline/cmdline_why.cc:292
msgid "Recommends"
msgstr "Beveelt aan"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:472 src/cmdline/cmdline_why.cc:295
msgid "Suggests"
msgstr "Suggereert"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:474
msgid "Conflicts"
msgstr "Conflicteert met"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:476
msgid "Breaks"
msgstr "Breekt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:478
msgid "Replaces"
msgstr "Vervangt"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:480
msgid "Obsoletes"
msgstr "Veroudert"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:482
msgid "Enhances"
msgstr "Breidt uit"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:484 src/cmdline/cmdline_why.cc:223
#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1658 src/gtk/dependency_chains_tab.cc:207
msgid "Provides"
msgstr "Voorziet in"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:488 src/gtk/entitysummary.cc:369
#: src/gtk/info.cc:714 src/gtk/previewtab.cc:238 src/pkg_info_screen.cc:104
msgid "Description: "
msgstr "Beschrijving: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:493 src/pkg_info_screen.cc:108
#: src/pkg_view.cc:311
msgid "Homepage: "
msgstr "Homepagina: "

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:582
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kan pakket %s niet opsporen"

#: src/cmdline/cmdline_show.cc:603
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern %s"
msgstr "Kan patroon %s niet ontleden"

#: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:68
#, c-format
msgid "Would download/install/remove packages.\n"
msgstr "Zou pakketten ophalen/installeren/verwijderen.\n"

#: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:79
msgid "Internal Error, Ordering didn't finish"
msgstr "Interne Fout, Ordening is nog niet gedaan"

#: src/cmdline/cmdline_update.cc:46 src/ui.cc:222 src/ui.cc:2001
msgid "Deleting obsolete downloaded files"
msgstr "Verwijderen van verouderde opgehaalde bestanden"

#: src/cmdline/cmdline_update.cc:55
#, c-format
msgid "E: The update command takes no arguments\n"
msgstr "E: Het commando 'update' (bijwerken) kent geen opties\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:63
msgid "add"
msgstr "voeg toe"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:63 src/reason_fragment.cc:58
msgid "remove"
msgstr "verwijder"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:66
#, c-format
msgid "Applied user-tag operation '%s' '%s' to: %s\n"
msgstr "'user-tag'-operatie '%s' '%s' werd toegepast op: %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:71
#, c-format
msgid "Failed to apply user-tag operation '%s' '%s' to: %s\n"
msgstr "Toepassen van 'user-tag'-operatie '%s' '%s' op %s is mislukt\n"

#: src/cmdline/cmdline_user_tag.cc:124
#, c-format
msgid ""
"%s: too few arguments; expected at least a tag name and a package or "
"pattern\n"
msgstr ""
"%s: te weinig argumenten; verwachtte tenminste de naam van een merkteken en "
"een pakket of een patroon.\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:178
#, c-format
msgid "No candidate version found for %s\n"
msgstr "Geen kandidaat versie gevonden voor %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:180
#, c-format
msgid "No current or candidate version found for %s\n"
msgstr "Geen huidige of kandidaat versie gevonden voor %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:204
#, c-format
msgid "Unable to find an archive \"%s\" for the package \"%s\"\n"
msgstr "Geen archief \"%s\" gevonden voor het pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:214
#, c-format
msgid "Unable to find a version \"%s\" for the package \"%s\"\n"
msgstr "Geen versie \"%s\" gevonden voor pakket \"%s\"\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:220
#, c-format
msgid "Internal error: invalid value %i passed to cmdline_find_ver!\n"
msgstr "Interne fout: ongeldige waarde %i meegegeven met cmdline_find_ver!\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:250
#, c-format
msgid "You cannot specify both an archive and a version for a package\n"
msgstr "U kunt niet èn een archief èn een versie aangeven voor een pakket\n"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:284
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Kon taak '%s' niet vinden"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:372
#, c-format
msgid "%d (%+d) broken"
msgid_plural "%d (%+d) broken"
msgstr[0] "%d (%+d) defect"
msgstr[1] "%d (%+d) defect"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:386
#, c-format
msgid "%d (%+d) upgradable"
msgid_plural "%d (%+d) upgradable"
msgstr[0] "%d (%+d) opwaardeerbaar"
msgstr[1] "%d (%+d) opwaardeerbaar"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:400
#, c-format
msgid "%d (%+d) new"
msgid_plural "%d (%+d) new"
msgstr[0] "%d (%+d) nieuw"
msgstr[1] "%d (%+d) nieuw"

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:411
#, c-format
msgid "Current status: %F."
msgstr "Huidige status: %F."

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:422
#, c-format
msgid "There is %d newly obsolete package."
msgid_plural "There are %d newly obsolete packages."
msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket."
msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten."

#: src/cmdline/cmdline_util.cc:434
#, c-format
msgid "There is %d newly obsolete package: "
msgid_plural "There are %d newly obsolete packages: "
msgstr[0] "Er is %d nieuw verouderd pakket: "
msgstr[1] "Er zijn %d nieuwe verouderde pakketten: "

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:124
#, c-format
msgid "Package %s:"
msgstr "Pakket %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:161 src/cmdline/cmdline_versions.cc:210
#, c-format
msgid "Source package %s:"
msgstr "Bronpakket %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:232
#, c-format
msgid "Archive %s:"
msgstr "Archief %s:"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:538
#, c-format
msgid ""
"Invalid package grouping mode \"%s\" (should be \"auto\", \"none\", \"package"
"\", \"source-package\" or \"source-version\")"
msgstr ""
"Ongeldige modus \"%s\" voor het groeperen van pakketten (moet \"auto\", "
"\"none\", \"package\", \"source-package\" of \"source-version\" zijn)"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:605
#, c-format
msgid "versions: You must provide at least one package selector\n"
msgstr "versies: U moet minstens één pakketkeuzemethode opgeven\n"

#: src/cmdline/cmdline_versions.cc:641
#, c-format
msgid "Argument is neither a package name nor a pattern: '%s'"
msgstr "Argument is geen pakketnaam en ook geen patroon: '%s'"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:283
msgid "dep_level"
msgstr "dep_level"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:289
msgid "DependsOnly"
msgstr "EnkelVereisten"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:303
msgid "version_selection"
msgstr "version_selection"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:308
msgid "Current"
msgstr "Huidig"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:311
msgid "Candidate"
msgstr "Kandidaat"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:314 src/gtk/gui.cc:91 src/gtk/gui.cc:1417
msgid "Install"
msgstr "Installeren"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:317
msgid "InstallNotCurrent"
msgstr "InstallNotCurrent"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:325
msgid "allow_choices"
msgstr "allow_choices"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:328
msgid "true"
msgstr "waar"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:330
msgid "false"
msgstr "onwaar"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:374
#, c-format
msgid "Install(%s)"
msgstr "Installeer(%s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:376
#, c-format
msgid "Remove(%s)"
msgstr "Verwijder(%s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:378
#, c-format
msgid "Install(%s provides %s)"
msgstr "Installeer(%s voorziet in %s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:382
#, c-format
msgid "Remove(%s provides %s)"
msgstr "Verwijder(%s voorziet in %s)"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1067
#, c-format
msgid "  ++ Examining %F\n"
msgstr "  ++ %F aan het onderzoeken\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1075
msgid "  ++  --> skipping, not a conflict\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; conflicteert niet\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1081
msgid "  ++  --> skipping conflict\n"
msgstr "  ++  --> conflict wordt overgeslagen\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1087
msgid "  ++  --> skipping, not relevant according to params\n"
msgstr ""
"  ++  --> wordt overgeslagen; irrelevant in het licht van de parameters\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1093
msgid "  ++  --> skipping, parent is not the selected version\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; ouder is niet de gekozen versie\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1099
msgid "  ++  --> skipping, the dep is satisfied by the current version\n"
msgstr ""
"  ++  --> wordt overgeslagen; de huidige versie voldoet aan de vereiste\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1105
msgid "Skipping this solution, I've already seen it.\n"
msgstr "Oplossing wordt overgeslagen; is reeds verwerkt.\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1111
msgid "  ++  --> skipping, version check failed\n"
msgstr "  ++  --> wordt overgeslagen; versiecontrole mislukte\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1117
msgid "  ++  --> ENQUEUING\n"
msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1123
#, c-format
msgid "  ++  --> ENQUEUING %s Provides %s\n"
msgstr "  ++  --> WORDT IN DE WACHTRIJ GEPLAATST %s voorziet in %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1131
#, c-format
msgid "Starting search with parameters %ls\n"
msgstr "Zoekopdracht wordt gestart met parameters %ls\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1175 src/cmdline/cmdline_why.cc:1357
#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1429
#, c-format
msgid "No package named \"%s\" exists."
msgstr "Er bestaat geen pakket genaamd \"%s\"."

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1225
#, c-format
msgid "Automatically installed, current version %s, priority %s\n"
msgstr "Automatisch geïnstalleerd, huidige versie %s, prioriteit %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1227
#, c-format
msgid "Manually installed, current version %s, priority %s\n"
msgstr "Handmatig geïnstalleerd, huidige versie %s, prioriteit %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1235
msgid "Not currently installed\n"
msgstr "Momenteel niet geïnstalleerd\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1240
#, c-format
msgid "The candidate version %s has priority %s\n"
msgstr "De kandidaatversie %s heeft prioriteit %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1245
#, c-format
msgid "No dependencies require to remove %s\n"
msgstr "Geen vereisten verlangen het verwijderen van %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1247
#, c-format
msgid "No dependencies require to install %s\n"
msgstr "Geen vereisten verlangen het installeren van %s\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1290
#, c-format
msgid "Packages requiring %s:"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s:"

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1361
msgid "Unable to parse some match patterns."
msgstr "Kan sommige vergelijkingspatronen niet ontleden."

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1372
msgid "Unable to parse the default match patterns."
msgstr "Kan de standaard vergelijkingspatronen niet ontleden."

#: src/cmdline/cmdline_why.cc:1408
#, c-format
msgid ""
"%s: this command requires at least one argument (the package to query).\n"
msgstr ""
"%s: de opdracht vereist tenminste één optie (het te bevragen pakket).\n"

#: src/cmdline/cmdline_why.h:214
msgid "Unknown version selection, something is very wrong."
msgstr "Onbekende versiekeuze; hier gaat iets grondig fout."

#: src/cmdline/terminal.cc:47
msgid "Unexpected end-of-file on standard input"
msgstr "Onverwacht bestandseinde in standaardinvoer"

#. TRANSLATORS: the text between [] should be
#. exactly 4 character cells wide; "ERR" is short
#. for "ERROR".
#: src/cmdline/text_progress.cc:93
#, c-format
msgid "[ ERR] %s"
msgstr "[FOUT] %s"

#: src/dep_item.cc:157
msgid "UNSATISFIED"
msgstr "NIET VOLDAAN"

#: src/dep_item.cc:157 src/reason_fragment.cc:331
msgid "UNAVAILABLE"
msgstr "NIET AANWEZIG"

#: src/dep_item.cc:364
#, c-format
msgid "%s on provided %s"
msgstr "%s bij geleverde %s"

#: src/desc_render.cc:124 src/gtk/aptitude.glade:1051
msgid "Tags"
msgstr "Tags"

#: src/desc_render.cc:137
msgid "User Tags"
msgstr "User-tags"

#: src/download_item.cc:81 src/download_item.cc:85 src/download_item.cc:113
msgid " [Working]"
msgstr "[Bezig]"

#: src/download_item.cc:117 src/download_list.cc:369
msgid "[Hit]"
msgstr "[Geraakt]"

#: src/download_item.cc:117 src/download_list.cc:389
msgid "[Downloaded]"
msgstr "[Opgehaald]"

#: src/download_list.cc:83
#, c-format
msgid "Downloaded %sB in %s (%sB/s)."
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)."

#: src/download_list.cc:89
#, c-format
msgid "%n%nSome files were not downloaded successfully."
msgstr "%n%nEnkele bestanden zijn niet succesvol opgehaald."

#: src/download_list.cc:99 src/download_list.cc:353 src/gtk/download.cc:444
msgid "Continue"
msgstr "Doorgaan"

#: src/download_list.cc:101 src/mine/cmine.cc:298 src/mine/cmine.cc:363
msgid "Cancel"
msgstr "Annuleer"

#: src/download_list.cc:216
msgid "Total Progress: "
msgstr "Totale voortgang: "

#: src/download_list.cc:245
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (%sB/s, %s remaining)"
msgstr " [ %i%% ] (%sB/s, %s te gaan)"

#: src/download_list.cc:247
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (stalled)"
msgstr " [ %i%% ] (blijft steken)"

#: src/download_list.cc:249
#, c-format
msgid " [ %i%% ]"
msgstr "[ %i%% ]"

#: src/download_list.cc:267
msgid "Downloading... "
msgstr "Bezig met ophalen... "

#: src/download_list.cc:348 src/gtk/download.cc:441
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled \"%s\" into the drive \"%s\""
msgstr "Plaats de schijf met opschrift \"%s\" in het station \"%s\""

#: src/download_list.cc:355 src/gtk/download.cc:445
msgid "Abort"
msgstr "Breek af"

#: src/download_list.cc:413
msgid "[IGNORED]"
msgstr "[GENEGEERD]"

#: src/download_list.cc:423
msgid "[ERROR]"
msgstr "[FOUT]"

#: src/download_thread.h:138
msgid "Attempt to start a download thread twice!"
msgstr "Poging om ophaaltaak tweemaal uit te voeren!"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:312
msgid "Can't open Aptitude extended state file"
msgstr "Kan het uitgebreide statusbestand van Aptitude niet openen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:331 src/generic/apt/aptcache.cc:512
#: src/generic/apt/aptcache.cc:527
msgid "Reading extended state information"
msgstr "Uitgebreide statusinformatie aan het lezen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:378
#, c-format
msgid ""
"Package %s had been marked to reinstall, but the file for the current "
"installed version %s is not available"
msgstr ""
"Pakket %s werd gemarkeerd voor een herinstallatie, maar het bestand voor de "
"momenteel geïnstalleerde versie %s is niet beschikbaar"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:440
#, c-format
msgid "Cannot parse user-tags for package: %s: '%s'"
msgstr "Kan gebruikerslabels (user-tags) van pakket %s niet ontleden: '%s'"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:520
#, c-format
msgid ""
"Problem parsing '%s', is it corrupt or malformed? You can try to recover "
"from '%s.old'."
msgstr ""
"Probleem bij het ontleden van '%s'; is het beschadigd of ongeldig? U kunt "
"trachten het te herstellen op basis van '%s.old'."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:539 src/generic/apt/aptcache.cc:628
#: src/generic/apt/aptcache.cc:634
msgid "Initializing package states"
msgstr "Initialiseren van pakketstatussen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:803
msgid "Cannot open Aptitude state file"
msgstr "Kan het statusbestand van Aptitude niet openen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:817 src/generic/apt/aptcache.cc:942
#: src/generic/apt/aptcache.cc:948
msgid "Writing extended state information"
msgstr "Schrijven van uitgebreide statusinformatie"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:953
msgid "Couldn't write state file"
msgstr "Kon niet in statusbestand schrijven"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:973
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "kon %s niet verwijderen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:981
#, c-format
msgid "failed to rename %s to %s"
msgstr "kon %s niet naar %s hernoemen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:990
#, c-format
msgid "couldn't replace %s with %s"
msgstr "kon %s niet vervangen met %s"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1009
#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:247
msgid ""
"Could not regain the system lock! (Perhaps another apt or dpkg is running?)"
msgstr ""
"Kon de systeemvergrendeling niet herwinnen! (Wordt misschien dpkg of een "
"andere apt uitgevoerd?)"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1012
msgid "failed to save selections to dpkg database"
msgstr "het opslaan van de selecties in de database van dpkg is mislukt"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1270 src/generic/apt/aptcache.cc:1306
msgid "Cannot remove aptitude within aptitude"
msgstr "Kan aptitude niet vanuit aptitude verwijderen"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1730
#, c-format
msgid "User-tag '%s' already present for %s"
msgstr "%s heeft reeds gebruikerslabel (user-tag) '%s'"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1746
#, c-format
msgid "Could not add user-tag '%s' to package %s"
msgstr "Kon pakket %s gebruikerslabel (user-tag) '%s' niet geven"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1772
#, c-format
msgid "Could not find valid user-tag '%s'"
msgstr "Kon geen geldig gebruikerslabel (user-tag) '%s' vinden"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1788
#, c-format
msgid "Could not remove user-tag '%s' from package %s"
msgstr "Kon gebruikerslabel (user-tag) '%s' niet verwijderen van pakket %s"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:1866
msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
msgstr ""
"Kan vereisten niet corrigeren, enkele pakketten kunnen niet geïnstalleerd "
"worden"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2548
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "De bronnenlijst kon niet gelezen worden."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2556
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr ""
"De pakketlijst of het statusbestand kon niet worden ontleed of geopend."

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2559
msgid "You may want to update the package lists to correct these missing files"
msgstr ""
"U wilt misschien de pakketlijsten bijwerken om deze ontbrekende bestanden te "
"corrigeren"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2575
msgid "Could not create dependency cache"
msgstr "Kon vereistencache niet aanmaken"

#: src/generic/apt/aptcache.cc:2585
msgid "Could not initialize dependency cache"
msgstr "Kon de vereistencache niet initialiseren"

#: src/generic/apt/apt.cc:138
#, c-format
msgid "Configuration file '%s' is not correct, please fix it"
msgstr "Configuratiebestand '%s' is niet correct; gelieve het te repareren"

#. TRANSLATORS: Set this string to the name of a configuration
#. file in $pkgdatadir/aptitude that overrides defaults for your
#. language. This is particularly intended for overriding entries
#. in the Aptitude::Sections::Descriptions tree.
#.
#. For instance, Sections localized for the language .ww might be
#. stored in a file named aptitude-defaults.ww, which would be
#. indicated by translating "Localized defaults|" below to
#. "aptitude-defaults.ww". If you use this mechanism, you should
#. also add your defaults file to pkgdata_DATA in Makefile.am.
#: src/generic/apt/apt.cc:204
msgid "Localized defaults|"
msgstr "Gelocaliseerde standaardwaarden|"

#: src/generic/apt/apt.cc:286
msgid "Error saving configuration file"
msgstr "Fout bij het opslaan van het configuratiebestand"

#: src/generic/apt/apt.cc:441
msgid ""
"Could not lock the cache file; this usually means that dpkg or another apt "
"tool is already installing packages. Opening in read-only mode; any changes "
"you make to the states of packages will NOT be preserved!"
msgstr ""
"Kon het cachebestand niet vergrendelen. Dit betekent meestal dat dpkg of een "
"ander apt-gereedschap reeds gebruikt wordt om pakketten te installeren. "
"Wordt geopend in alleen-lezen modus; wijzigingen in de toestand van de "
"pakketten zullen NIET worden bewaard!"

#: src/generic/apt/apt.cc:532
#, c-format
msgid "Could not establish home directory (username: '%s')"
msgstr "Kon niet uitmaken wat de persoonlijke map is (gebruikersnaam: '%s')"

#: src/generic/apt/apt.cc:536
#, c-format
msgid "Home directory does not exist or is not a directory: '%s')"
msgstr "Persoonlijke map bestaat niet of is geen map: '%s')"

#: src/generic/apt/apt.cc:562
#, c-format
msgid "Could not create directory: %s: %s"
msgstr "Kon map niet aanmaken: %s: %s"

#: src/generic/apt/apt.cc:587
#, c-format
msgid "Could not create directories: %s: %s"
msgstr "Kon mappen niet aanmaken: %s: %s"

#: src/generic/apt/apt.cc:1436 src/generic/apt/apt.cc:1452
msgid "(installed locally)"
msgstr "(lokaal geïnstalleerd)"

#: src/generic/apt/apt.cc:1514
msgid "foreign"
msgstr "vreemde"

#: src/generic/apt/apt.cc:1516
msgid "same"
msgstr "zelfde"

#: src/generic/apt/apt.cc:1519
msgid "allowed"
msgstr "toegestaan"

#. TRANSLATORS: Imp = Important
#: src/generic/apt/apt.cc:1566
msgid "Imp"
msgstr "Bel"

#. TRANSLATORS: Req = Required
#: src/generic/apt/apt.cc:1569
msgid "Req"
msgstr "Ver"

#. TRANSLATORS: Std = Standard
#: src/generic/apt/apt.cc:1572
msgid "Std"
msgstr "Std"

#. TRANSLATORS: Opt = Optional
#: src/generic/apt/apt.cc:1575
msgid "Opt"
msgstr "Opt"

#. TRANSLATORS: Xtr = Extra
#: src/generic/apt/apt.cc:1578
msgid "Xtr"
msgstr "Ext"

#: src/generic/apt/apt.cc:1580
msgid "ERR"
msgstr "FOU"

#: src/generic/apt/apt.cc:1589 src/pkg_columnizer.cc:270
#: src/pkg_columnizer.cc:636 src/pkg_ver_item.cc:229
msgid "ERROR"
msgstr "FOUT"

#: src/generic/apt/apt.cc:1649
msgid "main"
msgstr "main"

#: src/generic/apt/apt.cc:1649
msgid "contrib"
msgstr "contrib"

#: src/generic/apt/apt.cc:1649
msgid "non-free"
msgstr "non-free"

#: src/generic/apt/apt.cc:1649
msgid "non-US"
msgstr "non-US"

#: src/generic/apt/apt.cc:1723
msgid "Couldn't read list of sources"
msgstr "Kon bronnenlijst niet lezen"

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:442
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected an action, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een actie, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:467
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": expected a component name and a number, but found "
"nothing."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte de naam van een component en een "
"nummer, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:486
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": expected the numeric value following the component "
"name, but found nothing."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een numerieke waarde na de naam van "
"de component, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:506
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": the numeric component \"%s\" cannot be parsed."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": de numerieke component \"%s\" kan niet ontleed "
"worden."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:517
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected a level, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een niveau, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:539
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": expected a target, but found nothing."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": verwachte een doel, maar vond niets."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:566
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": invalid target: %s"
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": ongeldig doel: %s"

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:586
#, c-format
msgid "Invalid hint \"%s\": trailing junk after the version."
msgstr "Ongeldige aanwijzing \"%s\": na de versie volgt rommel."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver.cc:683
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint \"%s\": the action \"%s\" should be \"approve\", \"reject\", or "
"a number."
msgstr ""
"Ongeldige aanwijzing \"%s\": actie \"%s\" moet \"approve\", \"reject\" of "
"een getal zijn."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver_cost_settings.cc:135
#: src/generic/apt/aptitude_resolver_cost_settings.cc:143
#, c-format
msgid "Conflicting types for the cost component %s."
msgstr "Conflicterende types voor de kostcomponent %s."

#: src/generic/apt/aptitude_resolver_universe.cc:840
#, c-format
msgid ""
"Invalid safety level \"%s\" (not \"discard\", \"maximum\", \"minimum\", or "
"an integer)."
msgstr ""
"Ongeldig veiligheidsniveau \"%s\" (niet \"discard\", \"maximum\", \"minimum"
"\", of een getal)."

#: src/generic/apt/config_file.cc:58
#, c-format
msgid "Could not remove old configuration file: %s"
msgstr "Kon oud configuratiebestand %s niet verwijderen"

#: src/generic/apt/config_file.cc:90
#, c-format
msgid "Could not get the content of the old configuration file: %s"
msgstr "Kon de inhoud van het oude configuratiebestand %s niet verkrijgen"

#: src/generic/apt/config_file.cc:110
#, c-format
msgid "Old configuration file is not a regular file: %s"
msgstr "Het oude configuratiebestand is geen regulier bestand: %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:121
#, c-format
msgid "Directory does not exist and could not create it: %s"
msgstr "Map bestaat niet en aanmaken ervan is mislukt: %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:180
#, c-format
msgid "File is unexpectedly large (> %zu bytes): %s"
msgstr "Bestand is onverwacht groot (> %zu bytes): %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:194
#, c-format
msgid "Error reading from old configuration file: %s"
msgstr "Fout bij het lezen van het oude configuratiebestand: %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:225
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s"
msgstr "Fout bij het schrijven naar bestand: %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:250
#, c-format
msgid "Could not remove file: %s"
msgstr "Kon bestand %s niet verwijderen"

#: src/generic/apt/config_file.cc:256
#, c-format
msgid "Will not remove file, it is not a regular file: %s"
msgstr "Zal bestand dat geen regulier bestand is, niet verwijderen: %s"

#: src/generic/apt/config_file.cc:263
#, c-format
msgid "Error removing file: %s"
msgstr "Fout bij het verwijden van bestand: %s"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:65
msgid ""
"The package cache is not available; unable to download and install packages."
msgstr ""
"De pakketcache is niet beschikbaar; onmogelijk om pakketten op te halen en "
"te installeren."

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:90
msgid "Couldn't read source list"
msgstr "Kon bronnenlijst niet lezen"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:100
msgid "Internal error: couldn't generate list of packages to download"
msgstr "Interne fout: kon lijst van op te halen pakketten niet genereren"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:103
msgid ""
"Perhaps the package lists are out of date, please try 'aptitude update' (or "
"equivalent); otherwise some packages or versions are not available from the "
"current repository sources"
msgstr ""
"Misschien zijn de pakketlijsten verouderd; gelieve 'aptitude update' (of een "
"equivalent ervan) te proberen; anders zijn sommige pakketten of versies "
"ervan niet beschikbaar op de huidige pakketbronnen"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:130
#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:147
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s: %s"
msgstr "Fout bij ophalen van %s: %s"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:139
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Ophalen van sommige bestanden is mislukt"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:156
msgid "Unable to correct for unavailable packages"
msgstr "Kan geen correctie uitvoeren voor niet aanwezige pakketten"

#: src/generic/apt/download_install_manager.cc:162
#, c-format
msgid ""
"Unable to fetch some packages; try '-o %s=true' to continue with missing "
"packages"
msgstr ""
"Kan sommige pakketten niet ophalen. Probeer de optie '-o %s=true' om voort "
"te gaan ondanks het ontbreken van pakketten"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:84
msgid "Couldn't read list of package sources"
msgstr "Kon lijst van pakketbronnen niet lezen"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:119
msgid "Failed to download some files"
msgstr "Het ophalen van sommige bestanden mislukte"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:167
msgid "Couldn't clean out list directories"
msgstr "Kon lijstmappen niet opschonen"

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:172
#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:174
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Sommige indexbestanden konden niet opgehaald worden. Ze werden genegeerd "
"ofwel werden oudere versies gebruikt."

#: src/generic/apt/download_update_manager.cc:195
msgid "Couldn't rebuild package cache"
msgstr "Kon pakketcache niet heropbouwen"

#: src/generic/apt/dpkg.cc:102
#, c-format
msgid "Couldn't chroot into %s for %s"
msgstr "Kon chroot %s voor %s niet binnen gaan"

#: src/generic/apt/dpkg.cc:124
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Heb gewacht op %s dat er niet was"

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:76
msgid "Failed to create pipe for dpkg selections."
msgstr "Een sluis maken voor dpkg-selecties is mislukt."

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:84
msgid "Failed to fork process for dpkg selections."
msgstr "Een nieuw proces beginnen voor dpkg-selecties is mislukt."

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:161
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute process to save dpkg selections, waitpid error: %d: '%s'"
msgstr ""
"Het uitvoeren van een proces voor het opslaan van dpkg-selecties is mislukt; "
"waitpid-fout: %d: '%s'"

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:175
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute process to save dpkg selections, dpkg or trying to execute "
"it exited with status/errno: %d"
msgstr ""
"Het uitvoeren van een proces voor het opslaan van dpkg-selecties is mislukt; "
"dpkg of de poging om dat programma uit te voeren sloot af met statuscode/"
"foutcode: %d"

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:180
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute process to save dpkg selections, dpkg killed by signal: %d"
msgstr ""
"Het uitvoeren van een proces voor het opslaan van dpkg-selecties is mislukt; "
"dpkg werd gedood door signaal %d"

#: src/generic/apt/dpkg_selections.cc:185
msgid ""
"Failed to execute process to save dpkg selections, dpkg exited with unknown "
"problem"
msgstr ""
"Het uitvoeren van een proces voor het opslaan van dpkg-selecties is mislukt; "
"dpkg sloot af met een onbekend probleem"

#: src/generic/apt/dump_packages.cc:541 src/generic/apt/dump_packages.cc:641
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kan status van %s niet vaststellen."

#: src/generic/apt/dump_packages.cc:686
#, c-format
msgid "Unable to create truncated cache: %s."
msgstr "Kan ingekorte cache niet aanmaken: %s."

#: src/generic/apt/log.cc:58
#, c-format
msgid "Unable to open %s to log actions"
msgstr "Kan %s niet openen om acties bij te houden"

#. TRANSLATORS: This is a date and time format. See strftime(3).
#: src/generic/apt/log.cc:82
msgid "%a, %b %e %Y %T %z"
msgstr "%a, %b %e %Y %T %z"

#: src/generic/apt/log.cc:84
#, c-format
msgid "Error generating local time (%s)"
msgstr "Fout bij het genereren van de lokale tijd (%s)"

#: src/generic/apt/log.cc:88
msgid "log report"
msgstr "logboekrapport"

#: src/generic/apt/log.cc:89
#, c-format
msgid ""
" IMPORTANT: this log only lists intended actions; actions which fail\n"
" due to dpkg problems may not be completed.\n"
"\n"
msgstr ""
" BELANGRIJK: dit logboek bevat enkel bedoelde acties; acties die mislukken\n"
" wegens dpkg-problemen zijn misschien niet afgerond.\n"
"\n"

#: src/generic/apt/log.cc:90
#, c-format
msgid "Will install %li packages, and remove %li packages.\n"
msgstr "Zal %li pakketten installeren en %li pakketten verwijderen.\n"

#: src/generic/apt/log.cc:94
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be used\n"
msgstr "%sB schijfruimte zal worden gebruikt\n"

#: src/generic/apt/log.cc:97
#, c-format
msgid "%sB of disk space will be freed\n"
msgstr "%sB schijfruimte zal worden vrijgemaakt\n"

#: src/generic/apt/log.cc:108
msgid "INSTALL"
msgstr "INSTALLEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:109
msgid "REMOVE"
msgstr "VERWIJDEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:110
msgid "UPGRADE"
msgstr "OPWAARDEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:111
msgid "DOWNGRADE"
msgstr "DEGRADEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:112
msgid "REINSTALL"
msgstr "HERINSTALLEREN"

#: src/generic/apt/log.cc:113
msgid "HOLD"
msgstr "HANDHAVEN"

#: src/generic/apt/log.cc:114
msgid "BROKEN"
msgstr "DEFECT"

#: src/generic/apt/log.cc:115
msgid "REMOVE, NOT USED"
msgstr "VERWIJDEREN, NIET GEBRUIKT"

#: src/generic/apt/log.cc:116
msgid "REMOVE, DEPENDENCIES"
msgstr "VERWIJDEREN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:117
msgid "INSTALL, DEPENDENCIES"
msgstr "INSTALLEREN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:118
msgid "HOLD, DEPENDENCIES"
msgstr "HANDHAVEN, VEREISTEN"

#: src/generic/apt/log.cc:119
msgid "UNCONFIGURED"
msgstr "NIET GECONFIGUREERD"

#: src/generic/apt/log.cc:120
msgid "????????"
msgstr "????????"

#: src/generic/apt/log.cc:135
msgid " (PURGE)"
msgstr " (WISSEN)"

#: src/generic/apt/log.cc:138 src/generic/apt/log.cc:139
msgid "(no version found)"
msgstr "(geen versie gevonden)"

#: src/generic/apt/log.cc:155 src/generic/apt/log.cc:168
#, c-format
msgid "[%s] %s %s\n"
msgstr "[%s] %s %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:176
#, c-format
msgid "[%s] %s %s -> %s\n"
msgstr "[%s] %s %s -> %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:185
#, c-format
msgid "[%s] %s\n"
msgstr "[%s] %s\n"

#: src/generic/apt/log.cc:192
msgid "Log complete."
msgstr "Loggen voltooid."

#: src/generic/apt/matching/match.cc:3123
#: src/generic/apt/matching/match.cc:3240
msgid "Accessing index"
msgstr "Index wordt gelezen"

#: src/generic/apt/matching/match.cc:3133
#: src/generic/apt/matching/match.cc:3247
msgid "Filtering packages"
msgstr "Filteren van pakketten"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:318
#, c-format
msgid "Unknown action type: %s"
msgstr "Onbekend actietype: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:333
#, c-format
msgid "Unknown multiarch type: %s"
msgstr "Onbekend multiarch-type: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:373
#, c-format
msgid "Unterminated literal string after %s"
msgstr "Niet-afgesloten letterlijke string na %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:470
#, c-format
msgid "Unknown priority %s"
msgstr "Onbekende prioriteit %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:489
#, c-format
msgid "Match pattern ends unexpectedly (expected '%c')."
msgstr "Onverwacht einde van vergelijkingspatroon (verwachtte '%c')."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:492
#, c-format
msgid "Expected '%c', got '%c'."
msgstr "Verwachtte '%c', kreeg '%c'."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:864 src/generic/apt/matching/parse.cc:1311
#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1351
#, c-format
msgid "Unknown dependency type: %s"
msgstr "Onbekend vereistentype: %s"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:917
#, c-format
msgid "Unknown term type: \"%s\"."
msgstr "Onbekend type uitdrukking: \"%s\"."

#. TRANSLATORS: Question marks ("?") are used as prefix for function names.
#. Leave the question marks attached to the string placeholders.
#: src/generic/apt/matching/parse.cc:931 src/generic/apt/matching/parse.cc:940
#, c-format
msgid ""
"The ?%s term must be used in a \"wide\" context (a top-level context, or a "
"context enclosed by ?%s)."
msgstr ""
"De uitdrukking ?%s moet worden gebruikt in een \"brede\" context (een "
"context ofwel op het hoogste niveau ofwel ingesloten door ?%s)."

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1169
msgid "Unmatched '('"
msgstr "Niet afgesloten '('"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1317
msgid "Provides: cannot be broken"
msgstr "Voorziet in: mag niet defect raken"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1379
#, c-format
msgid "Unknown pattern type: %c"
msgstr "Onbekend patroontype: %c"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1399
msgid "Can't search for \"\""
msgstr "Kan niet zoeken naar \"\""

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1427
msgid "Unexpected empty expression"
msgstr "Onverwachte lege expressie"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1456
#, c-format
msgid "Badly formed expression: expected '|', got '%c'"
msgstr "Slecht gevormde expressie: verwachtte '|', kreeg '%c'"

#: src/generic/apt/matching/parse.cc:1503
msgid "Unexpected ')'"
msgstr "Onverwacht ')'"

#: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:72
msgid "<aptitude: internal parse error: no apostrophe>"
msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: geen apostrof>"

#: src/generic/apt/parse_dpkg_status.cc:80
msgid "<aptitude: internal parse error: missing terminal apostrophe>"
msgstr "<aptitude: interne ontleedfout: ontbrekende afsluitende apostrof>"

#: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:52
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Het was niet mogelijk om een bestand voor het pakket %s te vinden. Dit kan "
"betekenen dat u dit pakket handmatig moet repareren. (door ontbrekende arch)"

#: src/generic/apt/pkg_acqfile.cc:102
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"De pakketindexbestanden zijn gecorrumpeerd. Veld 'Filename:' voor pakket %s "
"ontbreekt."

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:249
msgid "No URIs for this download"
msgstr "Geen URI's voor deze download"

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:615 src/generic/apt/pkg_changelog.cc:620
#, c-format
msgid "Failed to download changelogs: %s"
msgstr "Ophalen van logs van wijzigingen mislukt: %s"

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:625
msgid "Failed to download changelogs: unexpected exception"
msgstr "Ophalen van logs van wijzigingen is mislukt: onverwachte uitzondering"

#: src/generic/apt/pkg_changelog.cc:701
#, c-format
msgid ""
"Cannot display changelog: Origin of %s version %s is unknown (maybe not an "
"official Debian package; if it is, try to \"update\" package lists)"
msgstr ""
"Kan log van wijzigingen niet tonen: origine van %s versie %s is onbekend "
"(misschien geen officieel Debian pakket; is dat wel het geval, tracht dan de "
"pakketlijsten bij te werken met de opdracht \"update\")"

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:489
#, c-format
msgid "Unable to create the output file: child killed by signal %d."
msgstr ""
"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces gedood door signaal %d."

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to create the output file: child exited with status %d."
msgstr ""
"Kan het uitvoerbestand niet aanmaken: kindproces sloot af met status %d."

#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:929
#: src/generic/apt/resolver_manager.cc:931
#, c-format
msgid "Failed to parse the cost settings string: %s"
msgstr "Kan reeks met kostenparameters niet ontleden: %s"

#: src/generic/apt/tags.cc:216 src/generic/apt/tags.cc:229
#: src/generic/apt/tags.cc:263 src/generic/apt/tags.cc:289
#: src/generic/apt/tags.cc:302 src/generic/apt/tags.cc:310
msgid "Building tag database"
msgstr "Opbouwen van tag-database"

#: src/generic/apt/tags.cc:438
msgid "legacy"
msgstr "verouderd"

#: src/generic/apt/tasks.cc:147
#, c-format
msgid "Unhandled packages method in task %s: %s"
msgstr "Taak %s bevat een niet-verwerkte pakketmethode: %s"

#: src/generic/apt/tasks.cc:510
msgid "Reading task descriptions"
msgstr "Lezen van taakbeschrijvingen"

#: src/generic/apt/usertags.cc:67
msgid "Invalid empty user-tag"
msgstr "Leeg gebruikerslabel (user-tag) ongeldig"

#: src/generic/apt/usertags.cc:76
#, c-format
msgid ""
"Invalid character in user-tag at position %zu (use only printable characters "
"and no spaces or comma)"
msgstr ""
"Ongeldig teken in gebruikerslabel (usr-tag) op positie %zu (gebruik enkel "
"afdrukbare tekens en geen spaties of komma's)"

#: src/generic/controllers/search_input.cc:109 src/gtk/packagestab.cc:60
msgid "Parse error"
msgstr "Ontleedfout"

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:105
msgid "Cost increments must be strictly positive."
msgstr "Kostenverhogingen moeten altijd positief zijn."

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:114
msgid "The maximum cost value was exceeded."
msgstr "De maximale kostenwaarde werd overschreden."

#: src/generic/problemresolver/exceptions.h:124
msgid "A single cost level was both added and lower-bounded."
msgstr "Een enkelvoudig kostenniveau met ondergrens werd toegevoegd."

#: src/generic/util/parsers.h:735
#, c-format
msgid "Expected '%s', but got EOF."
msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:737
#, c-format
msgid "Expected '%s', but got '%s'."
msgstr "Verwachtte '%s', maar kreeg '%s'."

#: src/generic/util/parsers.h:778
msgid "Expected any character, but got EOF."
msgstr "Verwachtte om het even welk teken, maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:791
msgid "any character"
msgstr "om het even welk teken"

#: src/generic/util/parsers.h:832
#, c-format
msgid "Expected %s, but got EOF."
msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:843
#, c-format
msgid "Expected %s, but got '%c'."
msgstr "Verwachtte %s, maar kreeg '%c'."

#: src/generic/util/parsers.h:1017
msgid "Expected an integer, got EOF."
msgstr "Verwachtte een getal, kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:1026
msgid "Expected an integer following '-', got EOF."
msgstr "Verwachtte een getal na '-', kreeg EOF (bestandseinde)."

#: src/generic/util/parsers.h:1032
#, c-format
msgid "Expected an integer, got '%c'."
msgstr "Verwachtte een getal, kreeg '%c'."

#: src/generic/util/parsers.h:1046 src/generic/util/parsers.h:1054
#, c-format
msgid "Invalid integer: \"%s\"."
msgstr "Ongeldig getal: \"%s\"."

#: src/generic/util/parsers.h:1077
#, c-format
msgid "Expected EOF, got '%c'."
msgstr "Verwachtte EOF (bestandseinde), kreeg '%c'"

#: src/generic/util/parsers.h:1191
msgid "anything"
msgstr "om het even wat"

#. TRANSLATORS: this is used to generate an error
#. message; a brief description of what we expected to see
#. is inserted into it.
#: src/generic/util/parsers.h:1941 src/generic/util/parsers.h:2034
#: src/generic/util/parsers.h:2085
#, c-format
msgid "Expected %s"
msgstr "Verwachtte %s"

#: src/generic/util/parsers.h:2007
msgid " or "
msgstr " of "

#: src/generic/util/parsers.h:2770
#, c-format
msgid "Unexpected %s"
msgstr "Onverwachte %s"

#: src/generic/util/temp.cc:323
#, c-format
msgid "Unable to create temporary filename from prefix \"%s\""
msgstr "Kan tijdelijk bestand niet aanmaken vanuit voorvoegsel \"%s\""

#: src/generic/util/util.cc:385
#, c-format
msgid "Unable to remove \"%s\": %s"
msgstr "Kan \"%s\" niet verwijderen: %s"

#: src/generic/util/util.cc:402
#, c-format
msgid "Unable to stat \"%s\""
msgstr "Kan status van \"%s\" niet bepalen"

#: src/generic/util/util.cc:408
#, c-format
msgid "Unable to remove \"%s\""
msgstr "Kan \"%s\" niet verwijderen"

#: src/generic/util/util.cc:418
#, c-format
msgid "Unable to list files in \"%s\""
msgstr "Kan lijst bestanden in \"%s\" niet weergeven"

#: src/generic/util/util.cc:432
#, c-format
#| msgid "Failure closing directory \"%s\""
msgid "Failure reading directory \"%s\""
msgstr "Fout bij het lezen van map \"%s\""

#: src/generic/util/util.cc:438
#, c-format
msgid "Failure closing directory \"%s\""
msgstr "Fout bij het sluiten van map \"%s\""

#: src/generic/util/util.cc:444
#, c-format
msgid "Unable to remove directory \"%s\""
msgstr "Kan map \"%s\" niet verwijderen"

#: src/generic/util/util.cc:491
#, c-format
msgid "%s cannot run in ncurses mode with terminal type \"dumb\"\n"
msgstr ""
"%s kan niet in ncurses-modus uitgevoerd worden bij het terminaltype \"dumb"
"\"\n"

#: src/generic/util/util.cc:516
#, c-format
msgid "Problem creating temporary dir: %s\n"
msgstr "Probleem met het aanmaken van de tijdelijke map: %s\n"

#: src/gtk/aptitude.glade:6 src/gtk/aptitude.glade:2251
#: src/qt/windows/main_window.cc:44
msgid "Aptitude Package Manager"
msgstr "Pakketbeheerder Aptitude"

#: src/gtk/aptitude.glade:19 src/gtk/aptitude.glade:2264
msgid "_File"
msgstr "_Bestand"

#: src/gtk/aptitude.glade:28 src/gtk/aptitude.glade:2274 src/ui.cc:2550
msgid "Perform all pending installs and removals"
msgstr "Voer alle aanhangige installaties en verwijderingen uit"

#: src/gtk/aptitude.glade:38 src/gtk/aptitude.glade:2285 src/ui.cc:2553
msgid "Check for new versions of packages"
msgstr "Controleer op nieuwe versies van pakketten"

#: src/gtk/aptitude.glade:53 src/gtk/aptitude.glade:2301 src/ui.cc:2558
msgid "Mark all upgradable packages which are not held for upgrade"
msgstr ""
"Markeer alle opwaardeerbare pakketten waarvan het opwaarderen niet "
"tegengehouden wordt"

#: src/gtk/aptitude.glade:63 src/gtk/aptitude.glade:2312 src/ui.cc:2563
msgid "Forget which packages are \"new\""
msgstr "Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn"

#: src/gtk/aptitude.glade:72 src/gtk/aptitude.glade:2322
msgid "Cancel all pending installations, removals, holds, and upgrades."
msgstr ""
"Annuleer alle aanhangige installaties, verwijderingen, handhavingen en "
"opwaarderingen."

#: src/gtk/aptitude.glade:81 src/gtk/aptitude.glade:2332 src/ui.cc:2571
msgid "Delete package files which were previously downloaded"
msgstr "Verwijder pakketbestanden die vroeger opgehaald zijn"

#: src/gtk/aptitude.glade:90 src/gtk/aptitude.glade:2342 src/ui.cc:2575
msgid "Delete package files which can no longer be downloaded"
msgstr "Verwijder pakketbestanden die niet langer kunnen opgehaald worden"

#: src/gtk/aptitude.glade:104 src/gtk/aptitude.glade:2357 src/ui.cc:2582
msgid "Reload the package cache"
msgstr "Herlaad de pakketcache"

#: src/gtk/aptitude.glade:118 src/gtk/aptitude.glade:2372 src/ui.cc:2592
msgid "Restart the program as root; your settings will be preserved"
msgstr ""
"Start het programma opnieuw op als systeembeheerder; uw instellingen zullen "
"bewaard blijven"

#: src/gtk/aptitude.glade:127 src/gtk/aptitude.glade:2382 src/ui.cc:2595
msgid "Exit the program"
msgstr "Sluit het programma af"

#: src/gtk/aptitude.glade:139 src/gtk/aptitude.glade:2394
msgid "E_dit"
msgstr "_Bewerk"

#: src/gtk/aptitude.glade:148 src/gtk/aptitude.glade:2404 src/ui.cc:2602
msgid "Undo the last package operation or group of operations"
msgstr "Maak de laatste pakketbewerking of groep van bewerkingen ongedaan"

#: src/gtk/aptitude.glade:197 src/gtk/aptitude.glade:2453
msgid "_Package"
msgstr "_Pakket"

#: src/gtk/aptitude.glade:209 src/gtk/aptitude.glade:2465
msgid "_View"
msgstr "_Bekijk"

#: src/gtk/aptitude.glade:218 src/gtk/aptitude.glade:2475
msgid "Change which columns are visible in the currently active view."
msgstr "Pas aan welke kolommen in het huidige actieve weergave zichtbaar zijn."

#: src/gtk/aptitude.glade:232 src/gtk/aptitude.glade:2490
msgid ""
"View errors that have occurred in the apt system since the program was "
"started."
msgstr ""
"bekijk de fouten die zich in het apt-systeem hebben voorgedaan sinds het "
"opstarten van het programma."

#: src/gtk/aptitude.glade:241 src/gtk/aptitude.glade:2500
msgid "Find chains of dependencies linking one package to another."
msgstr ""
"Zoek uit hoe het ene pakket met het andere verbonden is op basis van een "
"geheel van vereisten."

#: src/gtk/aptitude.glade:288 src/gtk/aptitude.glade:2547
msgid "_Help"
msgstr "_Hulp"

#: src/gtk/aptitude.glade:317 src/gtk/aptitude.glade:2576
#: src/gtk/dashboardtab.cc:739 src/gtk/gui.cc:1603 src/gtk/gui.cc:1802
msgid "Dashboard"
msgstr "Dashboard"

#: src/gtk/aptitude.glade:336 src/gtk/aptitude.glade:2595
msgid "Update"
msgstr "Bijwerken"

#: src/gtk/aptitude.glade:347 src/gtk/aptitude.glade:2606 src/gtk/gui.cc:1323
#: src/qt/tabs_manager.cc:241 src/ui.cc:921 src/ui.cc:923
msgid "Packages"
msgstr "Pakketten"

#: src/gtk/aptitude.glade:358 src/gtk/aptitude.glade:2617 src/gtk/gui.cc:1033
#: src/gtk/previewtab.cc:118 src/qt/tabs_manager.cc:220 src/ui.cc:1507
msgid "Preview"
msgstr "Voorbeeldweergave"

#: src/gtk/aptitude.glade:369 src/gtk/aptitude.glade:2628 src/gtk/gui.cc:1028
#: src/qt/tabs_manager.cc:263 src/ui.cc:2992
msgid "Resolver"
msgstr "Oplosser"

#: src/gtk/aptitude.glade:380 src/gtk/aptitude.glade:2639
msgid "Install/Remove"
msgstr "Installeer/Verwijder"

#: src/gtk/aptitude.glade:583
msgid "Edit Columns..."
msgstr "Bewerk Kolommen..."

#: src/gtk/aptitude.glade:625
msgid "Make this the default for new package lists."
msgstr "Stel dit als standaard in voor nieuwe pakkettenlijsten."

#: src/gtk/aptitude.glade:640
msgid "Apply these settings to all active package lists."
msgstr "Pas deze instellingen toe op alle actieve pakkettenlijsten."

#: src/gtk/aptitude.glade:714 src/gtk/aptitude.glade:1448
#: src/gtk/aptitude.glade:1780 src/gtk/aptitude.glade:1919
msgid "Search:"
msgstr "Zoeken:"

#: src/gtk/aptitude.glade:745
msgid "Incremental"
msgstr "Oplopend"

#: src/gtk/aptitude.glade:765 src/gtk/aptitude.glade:1487
#: src/gtk/aptitude.glade:1819 src/gtk/aptitude.glade:1958
msgid "Errors"
msgstr "Fouten"

#: src/gtk/aptitude.glade:782 src/gtk/aptitude.glade:1836
#: src/gtk/aptitude.glade:1975
msgid "Show "
msgstr "Toon "

#: src/gtk/aptitude.glade:892
msgid "<span size=\"xx-large\">Versions:</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">Versies:</span>"

#: src/gtk/aptitude.glade:953
msgid "Dependencies"
msgstr "Vereisten"

#: src/gtk/aptitude.glade:983
msgid "Changelog"
msgstr "Log van wijzigingen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1011
msgid "Files"
msgstr "Bestanden"

#: src/gtk/aptitude.glade:1022
msgid "popcon"
msgstr "populariteitsscore"

#: src/gtk/aptitude.glade:1031
msgid "Popcon"
msgstr "Populariteitsscore"

#: src/gtk/aptitude.glade:1042
msgid "tags"
msgstr "tags"

#: src/gtk/aptitude.glade:1076
msgid "Screenshot"
msgstr "Schermafdruk"

#: src/gtk/aptitude.glade:1128
msgid "Fixing upgrade manually:"
msgstr "Opwaardering handmatig repareren:"

#: src/gtk/aptitude.glade:1138 src/gtk/dashboardtab.cc:525
msgid "Calculating upgrade..."
msgstr "Opwaardering wordt berekend..."

#: src/gtk/aptitude.glade:1186
msgid "<b>Solutions</b>"
msgstr "<b>Oplossingen</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1204 src/gtk/download.cc:261
#: src/gtk/entityview.cc:551
msgid "Status"
msgstr "Toestand"

#: src/gtk/aptitude.glade:1238
msgid "Group by action type"
msgstr "Groepeer volgens actietype"

#: src/gtk/aptitude.glade:1242
msgid ""
"Arrange the actions of the current solution so that actions that are of the "
"same type are placed together (for instance, all the actions that remove "
"packages).\n"
"\n"
"This is the default view mode."
msgstr ""
"Orden de acties van de huidige oplossing zo dat acties van het zelfde type "
"samen geplaatst worden (bijvoorbeeld alle acties die pakketten "
"verwijderen).\n"
"\n"
"Dit is de standaardweergave."

#: src/gtk/aptitude.glade:1256
msgid "Group by dependency"
msgstr "Groepeer volgens vereisten"

#: src/gtk/aptitude.glade:1260
msgid ""
"Show the order in which the actions in the current solution were performed "
"and the dependency that triggered each action."
msgstr ""
"Toon de volgorde waarin de acties van de huidige oplossing uitgevoerd werden "
"en de vereiste die tot elk van die acties aanleiding gaf."

#: src/gtk/aptitude.glade:1277
msgid "<b>View Mode</b>"
msgstr "<b>Weergavemodus</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1319
msgid "Rejected"
msgstr "Verworpen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1334
msgid "No preference"
msgstr "Geen voorkeur"

#: src/gtk/aptitude.glade:1350
msgid "Accepted"
msgstr "Aanvaard"

#: src/gtk/aptitude.glade:1370
msgid "<b>Status of selected action</b>"
msgstr "<b>Status van de gekozen actie</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1391
msgid "Find a new solution"
msgstr "Zoek een nieuwe oplossing"

#: src/gtk/aptitude.glade:1395
msgid "Calculate the next solution that has not yet been generated."
msgstr "Bereken het volgende ontwerp van oplossing."

#: src/gtk/aptitude.glade:1410
msgid ""
"Perform the actions in the currently selected solution and close this tab."
msgstr ""
"Voer de acties van de momenteel geselecteerde oplossing uit en sluit dit "
"tabblad."

#: src/gtk/aptitude.glade:1567
msgid "Upgrade Summary"
msgstr "Samenvatting van de opwaardering"

#: src/gtk/aptitude.glade:1596
msgid "Selected Package"
msgstr "Gekozen pakket"

#: src/gtk/aptitude.glade:1643
msgid "Fix Manually"
msgstr "Handmatig herstellen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1656 src/gtk/areas.cc:67 src/gtk/gui.cc:93
#: src/gtk/gui.cc:1408
msgid "Upgrade"
msgstr "Opwaarderen"

#: src/gtk/aptitude.glade:1687
msgid "<b>Available Upgrades:</b>"
msgstr "<b>Beschikbare opwaarderingen:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:1884
msgid "<b>Start at these packages:</b>"
msgstr "<b>Begin bij deze pakketten:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:2023
msgid "<b>End at these packages:</b>"
msgstr "<b>Eindig bij deze pakketten:</b>"

#: src/gtk/aptitude.glade:2091
msgid "A terminal running dpkg will appear here."
msgstr ""
"Een terminalvenster waarin dpkg uitgevoerd wordt zal hier geopend worden."

#: src/gtk/aptitude.glade:2104
msgid ""
"Placeholder label for the explanation that two conffiles are being "
"compared.\n"
"This text should not appear in the program."
msgstr ""
"Label voorbehouden voor de uitleg dat twee configuratiebestanden vergeleken "
"worden.\n"
"Deze tekst moet niet zichtbaar worden in het programma."

#: src/gtk/aptitude.glade:2133
msgid "View the differences\t"
msgstr "De verschillen bekijken\t"

#: src/gtk/aptitude.glade:2159
msgid ""
"Do you want to apply these changes?\n"
"You can also modify the files by hand, then click \"No\"."
msgstr ""
"Wilt u deze wijzigingen doorvoeren?\n"
"U kunt de bestanden ook handmatig wijzigen. Click in dat geval op \"Nee\"."

#: src/gtk/areas.cc:68
msgid "Keep your computer up-to-date."
msgstr "Uw computer up-to-date houden."

#: src/gtk/areas.cc:70
msgid "Browse"
msgstr "Navigeren"

#: src/gtk/areas.cc:71
msgid "Explore the available packages."
msgstr "De beschikbare pakketten verkennen."

#: src/gtk/areas.cc:73
msgid "Find"
msgstr "Zoeken"

#: src/gtk/areas.cc:74
msgid "Search for packages."
msgstr "Zoek naar pakketten."

#: src/gtk/areas.cc:76
msgid "Go"
msgstr "Start"

#: src/gtk/areas.cc:77
msgid "Finalize and apply your changes to the system."
msgstr "Rond de aanpassingen af en pas ze toe op het systeem."

#: src/gtk/areas.cc:79 src/ui.cc:749 src/ui.cc:751
msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeursinstellingen"

#: src/gtk/areas.cc:80
msgid "Configure aptitude."
msgstr "Stel aptitude in."

#: src/gtk/changelog.cc:284
msgid "The changelog is empty."
msgstr "De log van wijzigingen is leeg."

#: src/gtk/changelog.cc:286
msgid ""
"No new changelog entries; it looks like you installed a locally compiled "
"version of this package."
msgstr ""
"Er is geen nieuwe informatie in de log van wijzigingen; het lijkt erop dat u "
"een versie van dit pakket installeerde dat lokaal gecompileerd werd."

#: src/gtk/changelog.cc:288
msgid ""
"No new changelog entries; this is likely due to a binary-only upload of this "
"package."
msgstr ""
"Er is geen nieuwe informatie in de log van wijzigingen; dit heeft wellicht "
"te maken met het feit dat dit pakket enkel in zijn binaire vorm geüpload "
"werd."

#: src/gtk/changelog.cc:390
#, c-format
msgid "Failed to download the changelog: %s"
msgstr "Ophalen van de log van wijzigingen is mislukt: %s"

#: src/gtk/changelog.cc:554 src/gtk/changelog.cc:692
#, c-format
msgid "Parsing the changelog of %s version %s..."
msgstr "Bezig met het verwerken van de log van wijzigingen van %s versie %s..."

#: src/gtk/changelog.cc:659
#, c-format
msgid ""
"You can only view changelogs of official Debian packages; the origin of %s "
"is unknown."
msgstr ""
"U kunt enkel de log van wijzigingen aan officiële Debian-pakketten bekijken; "
"de oorsprong van %s is onbekend."

#: src/gtk/changelog.cc:663
#, c-format
msgid ""
"You can only view changelogs of official Debian packages; %s is from %s."
msgstr ""
"U kunt enkel de log van wijzigingen aan officiële Debian-pakketten bekijken; "
"%s is afkomstig van %s."

#: src/gtk/changelog.cc:739
#, c-format
msgid "Downloading the changelog of %s version %s..."
msgstr "Bezig met ophalen van de log van wijzigingen van %s versie %s..."

#: src/gtk/changelog.cc:932
#, c-format
msgid "Preparing to download the changelog of %s version %s."
msgstr "Ophalen van de log van wijzigingen van %s versie %s wordt voorbereid."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:214
msgid "Resolve Upgrade Manually"
msgstr "Opwaardering handmatig oplossen"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:297
msgid "Preparing to download changelogs"
msgstr "Ophalen van de logs van wijzigingen wordt voorbereid."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:382
msgid "Available upgrades:"
msgstr "Beschikbare opwaarderingen:"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:399
#, c-format
msgid "%d available upgrade:"
msgid_plural "%d available upgrades:"
msgstr[0] "%d beschikbare opwaardering"
msgstr[1] "%d beschikbare opwaarderingen"

#: src/gtk/dashboardtab.cc:618
msgid "No upgrades are available."
msgstr "Er zijn geen opwaarderingen beschikbaar."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:630
msgid "Unable to calculate an upgrade."
msgstr "Kan een opwaardering niet berekenen."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:639
#, c-format
msgid ""
"Press \"%s\" to install <span size='large'>%d</span> upgrade out of <span "
"size='large'>%d</span>."
msgid_plural ""
"Press \"%s\" to install <span size='large'>%d</span> upgrades out of <span "
"size='large'>%d</span>."
msgstr[0] ""
"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaardering van de <span "
"size='large'>%d</span> te installeren."
msgstr[1] ""
"Druk \"%s\" om <span size='large'>%d</span> opwaarderingen van de <span "
"size='large'>%d</span> te installeren."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:651
#, c-format
msgid ""
"Press \"%s\" to manually attempt to install the remaining <span size='large'>"
"%d</span> upgrade."
msgid_plural ""
"Press \"%s\" to manually attempt to install the remaining <span size='large'>"
"%d</span> upgrades."
msgstr[0] ""
"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
"opwaardering handmatig te installeren."
msgstr[1] ""
"Druk \"%s\" om te proberen de <span size='large'>%d</span> resterende "
"opwaarderingen handmatig te installeren."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:676
#, c-format
msgid ""
"Unable to calculate an upgrade. Press \"%s\" to manually search for a "
"solution."
msgstr ""
"Kan een opwaardering niet berekenen. Druk \"%s\" om handmatig naar een "
"oplossing te zoeken."

#: src/gtk/dashboardtab.cc:693
#, c-format
msgid "Internal error encountered while calculating an upgrade: %s"
msgstr ""
"Er trad een interne fout op tijdens het berekenen van een opwaardering: %s"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:80
msgid "Find dependency chains: start"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: start"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:84
msgid "Find dependency chains: end"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: einde"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:88
msgid "Find dependency chains: results"
msgstr "Vereistenboom opzoeken: resultaten"

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:228
msgid "Select one or more starting packages and an ending package to search."
msgstr ""
"Kies voor het opzoeken één of meer pakketten om mee te beginnen en een "
"pakket om mee te eindigen."

#: src/gtk/dependency_chains_tab.cc:284
msgid "No dependency chain found."
msgstr "Geen vereistenboom gevonden."

#: src/gtk/download.cc:179
msgid "Ignored"
msgstr "Genegeerd"

#: src/gtk/download.cc:185
msgid "Failed"
msgstr "Mislukt"

#: src/gtk/download.cc:193
msgid "Already downloaded"
msgstr "Reeds opgehaald"

#: src/gtk/download.cc:248 src/gtk/entityview.cc:397 src/pkg_columnizer.cc:98
#: src/pkg_view.cc:697
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#: src/gtk/download.cc:253
msgid "Progress"
msgstr "Voortgang"

#: src/gtk/download.cc:264
msgid "Short Description"
msgstr "Beknopte beschrijving"

#: src/gtk/download.cc:272
msgid "URI"
msgstr "URI"

#: src/gtk/download.cc:319
msgid "The download is still in progress. Should it be canceled?"
msgstr "Het ophalen is nog steeds bezig. Moet het geannuleerd worden?"

#: src/gtk/download.cc:395 src/gtk/gui.cc:832
msgid "View Details"
msgstr "Bekijk de details"

#: src/gtk/download.cc:439
msgid "Change media"
msgstr "Wissel media"

#: src/gtk/download.cc:460
#, c-format
msgid "%s: %sB/s"
msgstr "%s: %sB/s"

#: src/gtk/download.cc:480
#, c-format
msgid "%s: %lu/%lu, %sB/s"
msgstr "%s: %lu/%lu, %sB/s"

#: src/gtk/download.cc:486
#, c-format
msgid "%s: %lu/%lu, stalled"
msgstr "%s: %lu/%lu, vastgelopen"

#: src/gtk/download.cc:507
#, c-format
msgid "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s remaining"
msgstr "%s: %sB of %sB at %sB/s, %s te gaan"

#: src/gtk/download.cc:514
#, c-format
msgid "%s: %sB of %sB, stalled"
msgstr "%s: %sB of %sB, vastgelopen"

#: src/gtk/download.cc:541
msgid "Completed"
msgstr "Beëindigd"

#: src/gtk/download.cc:543
msgid "Completed with errors"
msgstr "Beëindigd met fouten"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:352
#, c-format
msgid "%s: Unable to create a Unix-domain socket: %s"
msgstr "%s: Kan geen Unix-domein socket maken: %s"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:388 src/gtk/dpkg_terminal.cc:466
#, c-format
msgid "Internal error: the temporary socket name \"%s\" is too long!"
msgstr "Interne fout: de naam \"%s\" van de tijdelijke socket is te lang!"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:429
#, c-format
msgid "%s: Unable to accept a connection: %s"
msgstr "%s: Kan geen verbinding aannemen: %s"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:532
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process starting...\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces wordt gestart...\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:565
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process complete.\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces is beëindigd.\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:568
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process failed.\n"
msgstr "[%s] dpkg-proces mislukte.\n"

#: src/gtk/dpkg_terminal.cc:571
#, c-format
msgid "[%s] dpkg process complete; there are more packages left to process.\n"
msgstr ""
"[%s] dpkg-proces beëindigd; er blijven nog te verwerken pakketten over.\n"

#: src/gtk/entitysummary.cc:115
#, c-format
msgid "Upgrade to %s version %s"
msgstr "Opwaarderen naar %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:123
#, c-format
msgid "Install %s version %s"
msgstr "Installeer %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:131
#, c-format
msgid "Downgrade to %s version %s"
msgstr "Degradeer naar %s versie %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:142
#, c-format
msgid "Don't hold %s at its current version."
msgstr "Behoud %s niet op zijn huidige versie."

#: src/gtk/entitysummary.cc:145 src/gtk/entitysummary.cc:165
#: src/gtk/entitysummary.cc:168
#, c-format
msgid "Cancel any actions on %s."
msgstr "Annuleer elke actie op %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:150
#, c-format
msgid "Cancel the purge of %s."
msgstr "Annuleer het verwijderen (inclusief configuratie) van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:152
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %s."
msgstr "Annuleer het verwijderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:157
#, c-format
msgid "Cancel the upgrade of %s."
msgstr "Annuleer het opwaarderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:159
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %s."
msgstr "Annuleer de installatie van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:161
#, c-format
msgid "Cancel the downgrade of %s."
msgstr "Annuleer het degraderen van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:163
#, c-format
msgid "Cancel the reinstallation of %s."
msgstr "Annuleer het opnieuw installeren van %s."

#: src/gtk/entitysummary.cc:206
#, c-format
msgid "Remove %s"
msgstr "Verwijder %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:210
#, c-format
msgid "Purge %s"
msgstr "Verwijder (inclusief configuratie) %s"

#: src/gtk/entitysummary.cc:218
#, c-format
msgid "Hold %s at its current version."
msgstr "Behoud %s in zijn huidige versie."

#: src/gtk/entitysummary.cc:223
#, c-format
msgid "Mark %s as automatically installed."
msgstr "Markeer %s als automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/entitysummary.cc:228
#, c-format
msgid "Mark %s as manually installed."
msgstr "Markeer %s als handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/entitysummary.cc:279
#, c-format
msgid "%s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "%s is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"

#: src/gtk/entitysummary.cc:343 src/gtk/previewtab.cc:215
msgid "(more info...)"
msgstr "(meer informatie...)"

#: src/gtk/entitysummary.cc:375
msgid "Source: "
msgstr "Bron: "

#: src/gtk/entityview.cc:381 src/gtk/entityview.cc:575
#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Name"
msgstr "Naam"

#: src/gtk/entityview.cc:385
msgid "Visible?"
msgstr "Zichtbaar?"

#: src/gtk/entityview.cc:411
#, c-format
msgid "Columns of \"%s\":"
msgstr "Kolommen van \"%s\":"

#: src/gtk/entityview.cc:412
#, c-format
msgid "Editing the columns of \"%s\""
msgstr "De kolommen van \"%s\" aan het bewerken"

#: src/gtk/entityview.cc:552
msgid "Icons showing the current and future status of this package."
msgstr "Iconen die de huidige en de toekomstige staat van dit pakket tonen."

#: src/gtk/entityview.cc:564 src/pkg_columnizer.cc:107
msgid "Auto"
msgstr "Automatisch"

#: src/gtk/entityview.cc:570
msgid "Whether the package is automatically installed."
msgstr "Of dit pakket automatisch geïnstalleerd werd."

#: src/gtk/entityview.cc:576
msgid "The name and description of the package."
msgstr "De naam en beschrijving van het pakket."

#: src/gtk/entityview.cc:591 src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Version"
msgstr "Versie"

#: src/gtk/entityview.cc:592
msgid "The version number of the package."
msgstr "Het versienummer van het pakket."

#: src/gtk/entityview.cc:607
msgid "The package archives that contain this version."
msgstr "De pakketarchieven die deze versie bevatten."

#: src/gtk/filesview.cc:295
#, c-format
msgid ""
"This file list pertains to the currently installed version \"%s\", not the "
"selected version \"%s\"."
msgstr ""
"Deze bestandslijst heeft betrekking op de momenteel geïnstalleerde versie "
"\"%s\", niet de gekozen versie \"%s\"."

#: src/gtk/filesview.cc:309
msgid "Files list is only available for installed packages."
msgstr "Bestandslijsten zijn enkel beschikbaar voor geïnstalleerde pakketten."

#: src/gtk/gui.cc:80
msgid "Not installed"
msgstr "Niet geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:81
msgid "Virtual"
msgstr "Virtueel"

#: src/gtk/gui.cc:82
msgid "Unpacked"
msgstr "Uitgepakt"

#: src/gtk/gui.cc:83
msgid "Half-configured"
msgstr "Deels geconfigureerd"

#: src/gtk/gui.cc:84
msgid "Half-installed"
msgstr "Deels geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:85
msgid "Configuration files and data remain"
msgstr "Configuratiebestanden en gegevens blijven behouden"

#: src/gtk/gui.cc:86
msgid "Triggers awaited"
msgstr "Wachten op triggers"

#: src/gtk/gui.cc:87
msgid "Triggers pending"
msgstr "Triggers wachten op afhandeling"

#: src/gtk/gui.cc:88
msgid "Installed"
msgstr "Geïnstalleerd"

#: src/gtk/gui.cc:92
msgid "Reinstall"
msgstr "Herinstalleren"

#: src/gtk/gui.cc:94 src/gtk/gui.cc:1414
msgid "Downgrade"
msgstr "Degradeer"

#: src/gtk/gui.cc:95 src/gtk/gui.cc:1424
msgid "Remove"
msgstr "Verwijder"

#: src/gtk/gui.cc:96
msgid "Remove and purge configuration/data"
msgstr "Verwijder en wis configuratie/gegevens"

#: src/gtk/gui.cc:97
msgid "Hold (don't upgrade)"
msgstr "Bevries (niet opwaarderen)"

#: src/gtk/gui.cc:99
msgid "Unsatisfied dependencies"
msgstr "Onvoldane vereisten"

#: src/gtk/gui.cc:269
msgid "Checking for updates"
msgstr "Controleren op bijwerkingen "

#: src/gtk/gui.cc:287
msgid "Insufficient privileges."
msgstr "Onvoldoende rechten"

#: src/gtk/gui.cc:290
msgid "You must be root to update the package lists."
msgstr "U moet systeembeheerder zijn om de pakkettenlijsten bij te werken."

#: src/gtk/gui.cc:298 src/gtk/gui.cc:946
msgid "Download already running."
msgstr "Reeds bezig met downloaden."

#: src/gtk/gui.cc:300 src/gtk/gui.cc:948 src/ui.cc:1631 src/ui.cc:1881
msgid "A package-list update or install run is already taking place."
msgstr ""
"Een bijwerking van de pakketlijst of een installatieloop is reeds aan de "
"gang."

#: src/gtk/gui.cc:359
#, c-format
msgid "Update %s?"
msgstr "%s bijwerken?"

#: src/gtk/gui.cc:385
#, c-format
msgid ""
"Replace configuration file\n"
"'%s'?"
msgstr ""
"Vervangen van configuratiebestand\n"
"'%s'?"

#: src/gtk/gui.cc:389
#, c-format
msgid ""
"The configuration file %s was modified (by you or by a script). An updated "
"version is shipped in this package. If you want to keep your current "
"version, choose 'No'. Do you want to replace the current file and install "
"the new package maintainers version? "
msgstr ""
"Het configuratiebestand %s werd gewijzigd (door u of door een script). Met "
"dit pakket wordt een bijgewerkte versie meegeleverd. Indien u uw huidige "
"versie wenst te behouden, kies dan 'Nee'. Wilt u het huidige bestand "
"vervangen en de nieuwe versie van de pakketbeheerders installeren?"

#: src/gtk/gui.cc:417
#, c-format
msgid "Comparing %s to %s..."
msgstr "%s wordt vergeleken met %s..."

#: src/gtk/gui.cc:738
msgid ""
"Interrupting this process could leave your system in an inconsistent state. "
"Are you sure you want to stop applying your changes?"
msgstr ""
"Dit proces afbreken kan uw systeem in een inconsistente staat achterlaten. "
"Bent u zeker dat u wilt ophouden met het uitvoeren van uw wijzigingen?"

#: src/gtk/gui.cc:776
msgid "Done applying changes!"
msgstr "Uitvoeren van wijzigingen afgewerkt!"

#: src/gtk/gui.cc:823
msgid "Applying changes..."
msgstr "Wijzigingen worden uitgevoerd..."

#: src/gtk/gui.cc:875
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: src/gtk/gui.cc:878
#, c-format
msgid "Error in package %s"
msgstr "Fout in pakket %s"

#: src/gtk/gui.cc:906
#, c-format
msgid "Asking whether to replace the configuration file %s"
msgstr "Er wordt gevraagd of configuratiebestand %s vervangen moet worden"

#: src/gtk/gui.cc:962 src/ui.cc:1376
msgid "Downloading packages"
msgstr "Ophalen pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1038
msgid "Broken packages"
msgstr "Defecte pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1071
msgid "Show broken packages"
msgstr "Toon defecte pakketten"

#: src/gtk/gui.cc:1075
msgid "Resolve dependencies"
msgstr "Vereisten oplossen"

#: src/gtk/gui.cc:1103
#, c-format
msgid "%d package is broken"
msgid_plural "%d packages are broken."
msgstr[0] "%d pakket is defect"
msgstr[1] "%d pakketten zijn defect."

#: src/gtk/gui.cc:1147
msgid "View changes"
msgstr "Wijzigingen bekijken"

#: src/gtk/gui.cc:1151
msgid "Apply changes"
msgstr "Wijzigingen toepassen"

#. TRANSLATORS: any numbers in this
#. string will be displayed in a larger
#. font.
#: src/gtk/gui.cc:1192
#, c-format
msgid "%d package to install"
msgid_plural "%d packages to install"
msgstr[0] "%d te installeren pakket"
msgstr[1] "%d te installeren pakketten"

#. TRANSLATORS: any numbers in this
#. string will be displayed in a larger
#. font.
#: src/gtk/gui.cc:1207
#, c-format
msgid "%d package to remove"
msgid_plural "%d packages to remove"
msgstr[0] "%d pakket te verwijderen"
msgstr[1] "%d pakketten te verwijderen"

#: src/gtk/gui.cc:1246
#, c-format
msgid "Download size: %sB."
msgstr "Ophaalgrootte: %sB."

#: src/gtk/gui.cc:1289
#, c-format
msgid "Tags of %s:\n"
msgstr "Tags van %s:\n"

#: src/gtk/gui.cc:1345
msgid "This feature is not implemented, yet."
msgstr "Deze functionaliteit wordt momenteel nog niet geïmplementeerd."

#: src/gtk/gui.cc:1351
msgid "Not implemented"
msgstr "niet geïmplementeerd"

#: src/gtk/gui.cc:1403 src/gtk/gui.cc:1422
msgid "Install/Upgrade"
msgstr "Installeren/Opwaarderen"

#: src/gtk/gui.cc:1429
msgid "Purge"
msgstr "Wissen (inclusief configuratie)"

#: src/gtk/gui.cc:1434
msgid "Keep"
msgstr "Behouden"

#: src/gtk/gui.cc:1439
msgid "Hold"
msgstr "Handhaven"

#: src/gtk/gui.cc:1445
msgid "Set as automatic"
msgstr "Als automatisch markeren"

#: src/gtk/gui.cc:1450
msgid "Set as manual"
msgstr "Als handmatig markeren"

#: src/gtk/gui.cc:1455
msgid "Toggle automatic status"
msgstr "De automatische status aan/uit-schakelen"

#: src/gtk/gui.cc:1781 src/gtk/init.cc:146
#, c-format
msgid "Unable to load the user interface definition file %s/aptitude.glade."
msgstr ""
"Kan het bestand %s/aptitude.glade. met de beschrijving van de "
"gebruikersinterface niet laden."

#: src/gtk/info.cc:159 src/gtk/pkgview.cc:167
msgid "Current status"
msgstr "Huidige status"

#: src/gtk/info.cc:161 src/gtk/pkgview.cc:169
msgid "Selected status"
msgstr "Gekozen status"

#: src/gtk/info.cc:494
msgid "Not available"
msgstr "Niet beschikbaar"

#: src/gtk/info.cc:543
msgid "Package information: version list"
msgstr "Pakketinformatie: versielijst"

#: src/gtk/info.cc:553
msgid "Package information: dependency list"
msgstr "Pakketinformatie: vereistenlijst"

#: src/gtk/info.cc:595
msgid "Please wait; reloading cache..."
msgstr "Even geduld; cache wordt opnieuw geladen..."

#: src/gtk/info.cc:777
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: src/gtk/packageinformation.cc:104 src/gtk/packageinformation.cc:106
#: src/pkg_columnizer.cc:366 src/pkg_columnizer.cc:376
#: src/pkg_grouppolicy.cc:254 src/pkg_info_screen.cc:146
#: src/pkg_info_screen.cc:147 src/pkg_ver_item.cc:336 src/qt/package.cc:226
#: src/qt/version.cc:117
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"

#: src/gtk/packagestab.cc:203
#, c-format
msgid "No packages matched \"%s\"."
msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%s\"."

#: src/gtk/packagestab.cc:313
msgid "Enter a search and click \"Find\" to display packages."
msgstr ""
"Voer een zoekopdracht in en click op \"Zoeken\" om de pakketten te tonen."

#: src/gtk/packagestab.cc:415
msgid "Packages: "
msgstr "Pakketten:."

#: src/gtk/pkgview.cc:222
#, c-format
msgid "%s was installed automatically."
msgstr "%s was automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:225
#, c-format
msgid "%s is being installed automatically."
msgstr "%s wordt automatisch geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:233
#, c-format
msgid "%s was installed manually."
msgstr "%s was handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:236
#, c-format
msgid "%s is being installed manually."
msgstr "%s wordt handmatig geïnstalleerd."

#: src/gtk/pkgview.cc:399
msgid "Cache reloading, please wait..."
msgstr "Cache wordt opnieuw geladen, even geduld..."

#: src/gtk/pkgview.cc:605
msgid "Searching..."
msgstr "Bezig met zoeken..."

#: src/gtk/pkgview.cc:716
msgid "Finalizing view"
msgstr "Beeld opbouwen wordt afgerond"

#: src/gtk/pkgview.cc:716 src/pkg_tree.cc:212 src/pkg_tree.cc:223
#: src/pkg_tree.cc:240 src/pkg_tree.cc:251
msgid "Building view"
msgstr "Beeld wordt opgebouwd"

#: src/gtk/previewtab.cc:97 src/pkg_grouppolicy.cc:690
msgid ""
"Packages with unsatisfied dependencies\n"
" The dependency requirements of these packages will be unmet after the "
"install is complete.\n"
" .\n"
" The presence of this tree probably indicates that something is broken, "
"either on your system or in the Debian archive."
msgstr ""
"Pakketten met niet voldane vereisten\n"
" De afhankelijkheidsvereisten van deze pakketten zullen niet worden "
"nagekomen nadat de installatie is voltooid.\n"
" .\n"
" De aanwezigheid van deze boom geeft waarschijnlijk aan dat iets defect is, "
"ofwel op uw systeem ofwel in het Debian-archief."

#: src/gtk/previewtab.cc:98 src/pkg_grouppolicy.cc:691
msgid ""
"Packages being removed because they are no longer used\n"
" These packages are being deleted because they were automatically installed "
"to fulfill dependencies, and the planned action will result in no installed "
"package declaring an 'important' dependency on them.\n"
msgstr ""
"Pakketten die verwijderd worden omdat ze niet langer gebruikt worden\n"
" Deze pakketten worden verwijderd omdat ze automatisch geïnstalleerd werden "
"om afhankelijkheden na te komen. De geplande actie zorgt ervoor dat geen van "
"de geïnstalleerde pakketten er nog in 'belangrijke mate' afhankelijk van "
"is.\n"

#: src/gtk/previewtab.cc:99 src/pkg_grouppolicy.cc:692
msgid ""
"Packages being automatically held in their current state\n"
" These packages could be upgraded, but they have been kept in their current "
"state to avoid breaking dependencies."
msgstr ""
"Pakketten die automatisch hun huidige staat behouden\n"
" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar ze zijn achtergehouden in "
"hun huidige staat om het breken van afhankelijkheden te vermijden."

#: src/gtk/previewtab.cc:100 src/pkg_grouppolicy.cc:693
msgid ""
"Packages being automatically installed to satisfy dependencies\n"
" These packages are being installed because they are required by another "
"package you have chosen for installation."
msgstr ""
"Automatisch te installeren pakketten om aan een vereiste te voldoen\n"
" Deze pakketten worden geïnstalleerd omdat ze vereist zijn door een ander "
"pakket dat u wilt installeren."

#: src/gtk/previewtab.cc:101 src/pkg_grouppolicy.cc:694
msgid ""
"Packages being deleted due to unsatisfied dependencies\n"
" These packages are being deleted because one or more of their dependencies "
"is no longer available, or because another package conflicts with them."
msgstr ""
"Pakketten die verwijderd worden door niet nagekomen vereisten\n"
" Deze pakketten worden verwijderd omdat één of meer van de door hen vereiste "
"pakketten niet langer beschikbaar zijn, of omdat een ander pakket met hen "
"conflicteert."

#: src/gtk/previewtab.cc:102 src/pkg_grouppolicy.cc:695
msgid ""
"Packages to be downgraded\n"
" An older version of these packages than is currently installed will be "
"installed."
msgstr ""
"Te degraderen pakketten\n"
" Een oudere versie van deze pakketten dan de momenteel geïnstalleerde zal "
"worden geïnstalleerd."

#: src/gtk/previewtab.cc:103 src/pkg_grouppolicy.cc:696
msgid ""
"Packages being held back\n"
" These packages could be upgraded, but you have asked for them to be held at "
"their current version."
msgstr ""
"Vastgehouden pakketten\n"
" Deze pakketten kunnen opgewaardeerd worden, maar u hebt gevraagd ze vast te "
"houden op hun huidige versie."

#: src/gtk/previewtab.cc:104 src/pkg_grouppolicy.cc:697
msgid ""
"Packages to be reinstalled\n"
" These packages will be reinstalled."
msgstr ""
"Opnieuw te installeren pakketten\n"
" Deze pakketten worden opnieuw geïnstalleerd."

#: src/gtk/previewtab.cc:105 src/pkg_grouppolicy.cc:698
msgid ""
"Packages to be installed\n"
" These packages have been manually selected for installation on your "
"computer."
msgstr ""
"Te installeren pakketten\n"
" Deze pakketten zijn handmatig geselecteerd voor installatie op uw computer."

#: src/gtk/previewtab.cc:106 src/pkg_grouppolicy.cc:699
msgid ""
"Packages to be removed\n"
" These packages have been manually selected for removal."
msgstr ""
"Te verwijderen pakketten\n"
" Deze pakketten zijn handmatig geselecteerd voor verwijdering."

#: src/gtk/previewtab.cc:107 src/pkg_grouppolicy.cc:700
msgid ""
"Packages to be upgraded\n"
" These packages will be upgraded to a newer version."
msgstr ""
"Op te waarderen pakketten\n"
" Deze pakketten zullen worden opgewaardeerd naar een nieuwere versie."

#: src/gtk/previewtab.cc:108 src/pkg_grouppolicy.cc:701
msgid ""
"Packages that are partially installed\n"
" These packages are not fully installed and configured; an attempt will be "
"made to complete their installation."
msgstr ""
"Pakketten die gedeeltelijk geïnstalleerd zijn\n"
" Deze pakketten zijn niet volledig geïnstalleerd en geconfigureerd; gepoogd "
"zal worden hun installatie te voltooien."

#: src/gtk/previewtab.cc:179
msgid "Preview: "
msgstr "Voorbeeldweergave: "

#: src/gtk/resolver.cc:68
#, c-format
msgid "Error in dependency resolver: %s"
msgstr "Fout bij de oplosser van vereisten: %s"

#: src/gtk/resolver.cc:71
#, c-format
msgid ""
"Fatal error in dependency resolver. You can continue searching, but some "
"solutions might be impossible to generate.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Fatale fout bij de oplosser van vereisten. U kunt verder gaan met zoeken, "
"maar het kan zijn dat sommige oplossingen niet gegenereerd zullen kunnen "
"worden.\n"
"\n"
"%s"

#: src/gtk/resolver.cc:212
msgid "Virtual package"
msgstr "Virtueel pakket"

#: src/gtk/resolver.cc:246 src/solution_fragment.cc:455
msgid "Not Installed"
msgstr "Niet geïnstalleerd"

#: src/gtk/resolver.cc:377
#, c-format
msgid "Removing %s is rejected."
msgstr "Verwijderen van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:382
#, c-format
msgid "Canceling the installation of %s is rejected."
msgstr "Het annuleren van de installatie van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:391
#, c-format
msgid "Canceling the removal of %s is rejected."
msgstr "Het annuleren van het verwijderen van %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:394
#, c-format
msgid "Keeping %s at version %s is rejected."
msgstr "Het vasthouden van %s op versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:401
#, c-format
msgid "Installing %s version %s is rejected."
msgstr "Het installeren van %s versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:407
#, c-format
msgid "Downgrading %s to version %s is rejected."
msgstr "Het degraderen van %s naar versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:413
#, c-format
msgid "Upgrading %s to version %s is rejected."
msgstr "Het opwaarderen van %s naar versie %s werd geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:430
#, c-format
msgid "Removing %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:435
#, c-format
msgid ""
"Canceling the installation of %s is preferred over all un-accepted "
"alternatives."
msgstr ""
"Het annuleren van de installatie van %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:444
#, c-format
msgid ""
"Canceling the removal of %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het annuleren van het verwijderen van %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:447
#, c-format
msgid ""
"Keeping %s at version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het behouden van %s op versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:454
#, c-format
msgid ""
"Installing %s version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het installeren van %s versie %s wordt verkozen boven alle niet aanvaarde "
"alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:460
#, c-format
msgid ""
"Downgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het degraderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:466
#, c-format
msgid ""
"Upgrading %s to version %s is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"Het opwaarderen van %s naar versie %s wordt verkozen boven alle niet "
"aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:484
#, c-format
msgid "Leaving %ls unresolved is rejected."
msgstr "%ls onopgelost laten wordt geweigerd."

#: src/gtk/resolver.cc:490
#, c-format
msgid "Leaving %ls unresolved is preferred over all un-accepted alternatives."
msgstr ""
"%ls onopgelost laten wordt verkozen boven alle niet aanvaarde alternatieven."

#: src/gtk/resolver.cc:908
msgid "How to treat the selected action"
msgid_plural "How to treat the selected actions"
msgstr[0] "Hoe met de gekozen actie omgaan"
msgstr[1] "Hoe met de gekozen acties omgaan"

#: src/gtk/resolver.cc:912
msgid "Ignore solutions containing this action."
msgid_plural "Ignore solutions containing these actions."
msgstr[0] "Oplossingen die deze actie bevatten negeren."
msgstr[1] "Oplossingen die deze acties bevatten negeren."

#: src/gtk/resolver.cc:916
msgid ""
"Allow solutions containing this action, but do not prefer them to other "
"solutions."
msgid_plural ""
"Allow solutions containing these actions, but do not prefer them to other "
"solutions."
msgstr[0] ""
"Oplossingen die deze actie bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
"oplossingen verkiezen."
msgstr[1] ""
"Oplossingen die deze acties bevatten aanvaarden, maar ze niet boven andere "
"oplossingen verkiezen."

#: src/gtk/resolver.cc:920
msgid ""
"Always prefer this action over alternatives that have not been accepted."
msgid_plural ""
"Always prefer these actions over alternatives that have not been accepted."
msgstr[0] ""
"Deze actie steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."
msgstr[1] ""
"Deze acties steeds verkiezen boven alternatieven die niet aanvaard werden."

#: src/gtk/resolver.cc:1240 src/solution_fragment.cc:126
#, c-format
msgid "%s depends upon %s"
msgstr "%s hangt af van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1243 src/solution_fragment.cc:129
#, c-format
msgid "%s pre-depends upon %s"
msgstr "%s hangt volledig af van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1246 src/solution_fragment.cc:132
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s suggereert %s "

#: src/gtk/resolver.cc:1249 src/solution_fragment.cc:135
#: src/solution_item.cc:603
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s beveelt %s aan"

#: src/gtk/resolver.cc:1252 src/solution_fragment.cc:138
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s conflicteert met %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1255 src/solution_fragment.cc:141
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s breekt %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1258 src/solution_fragment.cc:144
#, c-format
msgid "%s replaces %s"
msgstr "%s vervangt %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1261 src/solution_fragment.cc:147
#, c-format
msgid "%s obsoletes %s"
msgstr "%s veroudert %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1264 src/solution_fragment.cc:150
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s verbetert %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1376 src/gtk/resolver.cc:1841 src/solution_screen.cc:288
msgid "Remove the following packages:"
msgstr "Verwijder de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1390 src/gtk/resolver.cc:1853 src/solution_screen.cc:312
msgid "Install the following packages:"
msgstr "Installeer de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1403 src/gtk/resolver.cc:1865
msgid "Keep the following packages:"
msgstr "Houd de volgende pakketten vast:"

#: src/gtk/resolver.cc:1416 src/gtk/resolver.cc:1877 src/solution_screen.cc:324
msgid "Upgrade the following packages:"
msgstr "Waardeer volgende pakketten op:"

#: src/gtk/resolver.cc:1429 src/gtk/resolver.cc:1890 src/solution_screen.cc:336
msgid "Downgrade the following packages:"
msgstr " Degradeer de volgende pakketten:"

#: src/gtk/resolver.cc:1442 src/gtk/resolver.cc:1903
msgid "Leave the following dependencies unresolved:"
msgstr "Laat de volgende vereisten onopgelost:"

#: src/gtk/resolver.cc:1519
#, c-format
msgid "Remove %s [<big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Verwijder %s [<big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1526
#, c-format
msgid "Install %s [<big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Installeer %s [<big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1534
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %s"
msgstr "Breek de installatie van %s af"

#: src/gtk/resolver.cc:1537
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %s"
msgstr "Annuleer het verwijderen van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1540
#, c-format
msgid "Keep %s at version <big>%s</big> (%s)"
msgstr "Behoud %s op versie <big>%s</big> (%s)"

#: src/gtk/resolver.cc:1547
#, c-format
msgid "Upgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Opwaarderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1556
#, c-format
msgid "Downgrade %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"
msgstr "Degraderen van %s [<big>%s</big> (%s) -> <big>%s</big> (%s)]"

#: src/gtk/resolver.cc:1615
#, c-format
msgid "<b>Remove</b> %s"
msgstr "<b>Verwijder</b> %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1615
#, c-format
msgid "<b>remove</b> %s"
msgstr "<b>verwijder</b> %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1624
#, c-format
msgid "<b>Keep</b> %s at version %s"
msgstr "<b>Behoud</b> %s op versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1624
#, c-format
msgid "<b>keep</b> %s at version %s"
msgstr "<b>behoud</b> %s op versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1632
#, c-format
msgid "<b>Cancel</b> the installation of %s"
msgstr "<b>Annuleer</b> de installatie van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1632
#, c-format
msgid "<b>cancel</b> the installation of %s"
msgstr "<b>annuleer</b> de installatie van %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1639
#, c-format
msgid "<b>Install</b> %s %s"
msgstr "<b>Installeer</b> %s %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1639
#, c-format
msgid "<b>install</b> %s %s"
msgstr "<b>installeer</b> %s %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1648
#, c-format
msgid "<b>Downgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>Degradeer</b> %s naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1648
#, c-format
msgid "<b>downgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>degradeer</b> %s naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1657
#, c-format
msgid "<b>Upgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>Waardeer</b> %s op naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1657
#, c-format
msgid "<b>upgrade</b> %s to version %s"
msgstr "<b>waardeer</b> %s op naar versie %s"

#: src/gtk/resolver.cc:1670
#, c-format
msgid "Leave %s unresolved"
msgstr "Laat %s onopgelost"

#: src/gtk/resolver.cc:1670
#, c-format
msgid "leave %s unresolved"
msgstr "laat %s onopgelost"

#: src/gtk/resolver.cc:1738
#, c-format
msgid "%s install"
msgid_plural "%s installs"
msgstr[0] "%s te installeren"
msgstr[1] "%s te installeren"

#: src/gtk/resolver.cc:1743
#, c-format
msgid "%s remove"
msgid_plural "%s removes"
msgstr[0] "%s te verwijderen"
msgstr[1] "%s te verwijderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1749
#, c-format
msgid "%s keep"
msgid_plural "%s keeps"
msgstr[0] "%s te behouden"
msgstr[1] "%s te behouden"

#: src/gtk/resolver.cc:1755
#, c-format
msgid "%s upgrade"
msgid_plural "%s upgrades"
msgstr[0] "%s op te waarderen"
msgstr[1] "%s op te waarderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1761
#, c-format
msgid "%s downgrade"
msgid_plural "%s downgrades"
msgstr[0] "%s te degraderen"
msgstr[1] "%s te degraderen"

#: src/gtk/resolver.cc:1767
#, c-format
msgid "%s unresolved recommendation"
msgid_plural "%s unresolved recommendations"
msgstr[0] "%s onopgeloste aanbevelling"
msgstr[1] "%s onopgeloste aanbevellingen"

#: src/gtk/resolver.cc:2059
msgid "No solutions yet."
msgstr "Nog geen oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2066
msgid "No dependency solution was found."
msgstr "Geen oplossing voor vereistenproblemen gevonden."

#: src/gtk/resolver.cc:2067
msgid "No solutions."
msgstr "Geen oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2078
msgid "To view a solution, select it from the list to the right."
msgstr ""
"Om een oplossing te bekijken, moet u ze kiezen uit de lijst aan de "
"rechterkant."

#: src/gtk/resolver.cc:2079
#, c-format
msgid "%u solution."
msgid_plural "%u solutions."
msgstr[0] "%u oplossing."
msgstr[1] "%u oplossingen."

#: src/gtk/resolver.cc:2111
#, c-format
msgid "Solution %s of %s."
msgstr "Oplossing %s van %s."

#: src/gtk/tab.cc:68
msgid "Download"
msgstr "Ophalen"

#: src/load_config.cc:48
#, c-format
msgid "Unrecognized color name \"%s\""
msgstr "Onbekende kleurbenaming \"%s\""

#: src/load_config.cc:75
#, c-format
msgid "Unrecognized attribute name \"%s\""
msgstr "Onbekende attribuutnaam \"%s\""

#: src/load_config.cc:113
#, c-format
msgid "Invalid entry in style definition group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element in stijldefinitiegroep: \"%s\""

#: src/load_config.cc:115
#, c-format
msgid "Invalid tagless entry in style definition group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element zonder tag in stijldefinitiegroep: \"%s\""

#: src/load_config.cc:127
msgid "The default color may only be used as a background."
msgstr "De standaardkleur kan enkel als achtergrond worden gebruikt."

#: src/load_config.cc:144
#, c-format
msgid "Unknown style attribute %s"
msgstr "Onbekend stijlattribuut %s"

#: src/load_config.cc:167 src/load_config.cc:169
#, c-format
msgid "Invalid entry in keybinding group: \"%s\""
msgstr "Ongeldig element in toetsenbindingsgroep:\"%s\""

#: src/load_config.cc:184
#, c-format
msgid "Ignoring invalid keybinding \"%s\" -> \"%s\""
msgstr "Negeren van ongeldige toetsenbinding \"%s\" -> \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:290
#, c-format
msgid "Expected policy identifier, got '%c'"
msgstr "Verwachtte indicator voor beleid, kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:306
#, c-format
msgid "Expected ',', '%c', or '('; got '%c'"
msgstr "Verwachtte ',', '%c', of '('; kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:310
#, c-format
msgid "Expected ',' or '(', got '%c'"
msgstr "Verwachtte ',' of '(', kreeg '%c'"

#: src/load_grouppolicy.cc:318
#, c-format
msgid "Unknown grouping policy \"%s\""
msgstr "Onbekende groeperingsrichtlijn \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:325
#, c-format
msgid "Terminal policy '%s' should be the last policy in the list"
msgstr ""
"Uiteindelijke richtlijn '%s' moet de laatste richtlijn zijn in de lijst"

#: src/load_grouppolicy.cc:386
msgid "Unmatched '(' in grouping policy"
msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn"

#: src/load_grouppolicy.cc:414
#, c-format
msgid "Bad section name '%s' (use 'none', 'topdir', 'subdir', or 'subdirs')"
msgstr ""
"Foutieve sectienaam '%s' (gebruik 'none', 'topdir', 'subdir' of 'subdirs')"

#: src/load_grouppolicy.cc:424
#, c-format
msgid "Bad passthrough setting '%s' (use 'passthrough' or 'nopassthrough')"
msgstr ""
"Foutieve passthrough-instelling '%s' (gebruik 'passthrough' of "
"'nopassthrough')"

#: src/load_grouppolicy.cc:429 src/load_grouppolicy.cc:557
#: src/load_grouppolicy.cc:627
#, c-format
msgid "Too many arguments to '%s' grouping policy"
msgstr "Te veel opties voor groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:442 src/load_grouppolicy.cc:522
#: src/load_grouppolicy.cc:570 src/load_grouppolicy.cc:581
#: src/load_grouppolicy.cc:592 src/load_grouppolicy.cc:603
#: src/load_grouppolicy.cc:614 src/load_grouppolicy.cc:772
#, c-format
msgid "Grouping policy '%s' takes no arguments"
msgstr "Groeperingsrichtlijn '%s' kent geen opties"

#: src/load_grouppolicy.cc:461 src/load_grouppolicy.cc:642
#, c-format
msgid "Expected '(' after '%s'"
msgstr "Verwachtte '(' na '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:498
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern at '%s'"
msgstr "Kan patroon bij '%s' niet ontleden"

#: src/load_grouppolicy.cc:503
msgid "Exactly one filter must be provided as an argument to a 'filter' policy"
msgstr ""
"Exact één filter moet worden opgegeven als een optie voor een filterrichtlijn"

#: src/load_grouppolicy.cc:552
#, c-format
msgid "Bad mode name '%s' (use 'binary' or 'source')"
msgstr "Foutieve modusnaam '%s' (gebruik 'binary' of 'source')"

#: src/load_grouppolicy.cc:650
#, c-format
msgid "Missing arguments to '%s' grouping policy"
msgstr "Ontbrekende optie voor groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:673
#, c-format
msgid "Unable to parse pattern after \"%s\""
msgstr "Kan patroon na \"%s\" niet ontleden"

#: src/load_grouppolicy.cc:711
#, c-format
msgid "Unexpected empty tree title after \"%s\""
msgstr "Onverwachte lege boomtitel na \"%s\""

#: src/load_grouppolicy.cc:730
#, c-format
msgid "Expected '{', ')', or ',' following '||', got '%s'"
msgstr "Verwachtte '{', ')', of ',' na '||', kreeg '%s'"

#: src/load_grouppolicy.cc:756
#, c-format
msgid "Unmatched '(' in '%s' grouping policy"
msgstr "Niet afgesloten '(' in groeperingsrichtlijn '%s'"

#: src/load_pkgview.cc:64
msgid "Couldn't parse layout: No column format specified for static item"
msgstr ""
"Kan lay-out niet ontleden: geen kolomindeling aangegeven voor statisch item"

#: src/load_pkgview.cc:97
msgid "Couldn't parse layout: encoding error in column descriptor"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: codeerfout in kolombeschrijver"

#: src/load_pkgview.cc:106
msgid "Couldn't parse layout: error parsing column definitions"
msgstr ""
"Kon lay-out niet ontleden: fout bij het ontleden van de kolomdefiniëring"

#: src/load_pkgview.cc:119
#, c-format
msgid "Couldn't parse layout: unknown view item type \"%s\""
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: onbekend type \"%s\" voor bekijk item"

#: src/load_pkgview.cc:126 src/load_pkgview.cc:134
msgid "Couldn't parse layout: no row number specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen rijnummer opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:142
msgid "Couldn't parse layout: no width specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen breedte opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:150
msgid "Couldn't parse layout: no height specified"
msgstr "Kan lay-out niet ontleden: geen hoogte opgegeven"

#: src/load_pkgview.cc:181 src/load_pkgview.cc:199
#, c-format
msgid "Unknown alignment type '%s'"
msgstr "Onbekend type uitlijning '%s'"

#: src/load_sortpolicy.cc:51 src/load_sortpolicy.cc:64
#: src/load_sortpolicy.cc:77 src/load_sortpolicy.cc:90
#: src/load_sortpolicy.cc:103 src/load_sortpolicy.cc:117
#, c-format
msgid "Sorting policy '%s' takes no arguments"
msgstr "Sorteerrichtlijn '%s' kent geen opties"

#: src/load_sortpolicy.cc:178
msgid "Invalid zero-length sorting policy name"
msgstr "Naam van sorteerrichtlijn mag geen nul karakters lang zijn"

#: src/load_sortpolicy.cc:196
msgid "Unmatched '(' in sorting policy description"
msgstr "Niet afgesloten '(' in beschrijving van sorteerrichtlijn"

#: src/load_sortpolicy.cc:223
#, c-format
msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
msgstr "Ongeldig type sorteerrichtlijn '%s'"

#: src/main.cc:133
#, c-format
msgid "Can't decode multibyte string after \"%ls\""
msgstr "Kan multibyte tekenreeks na \"%ls\" niet ontcijferen"

#: src/main.cc:142
#, c-format
msgid "Can't decode wide-character string after \"%s\""
msgstr "Kan wide-character tekenreeks na \"%s\" niet ontcijferen"

#: src/main.cc:154
#, c-format
msgid "Compiler: g++ %s\n"
msgstr "Compiler: g++ %s\n"

#: src/main.cc:156
msgid "Compiled against:\n"
msgstr "Gecompileerd tegen:\n"

#: src/main.cc:157
#, c-format
msgid " apt version %d.%d.%d\n"
msgstr " apt-versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:160
#, c-format
msgid " NCurses version: Unknown\n"
msgstr " NCurses-versie: onbekend\n"

#: src/main.cc:162
#, c-format
msgid " NCurses version %s\n"
msgstr " NCurses-versie %s\n"

#: src/main.cc:164
#, c-format
msgid " libsigc++ version: %s\n"
msgstr " libsigc++-versie: %s\n"

#: src/main.cc:166
#, c-format
msgid " Gtk+ version %d.%d.%d\n"
msgstr " Gtk+-versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:168
#, c-format
msgid " Gtk-- version %d.%d.%d\n"
msgstr " Gtk---versie %d.%d.%d\n"

#: src/main.cc:171
#, c-format
msgid " Gtk+ support disabled.\n"
msgstr " Ondersteuning voor Gtk+ niet actief.\n"

#: src/main.cc:174
#, c-format
msgid " Compiled with Qt %s\n"
msgstr " Gecompileerd met Qt %s\n"

#: src/main.cc:175
#, c-format
msgid " Running on Qt %s\n"
msgstr " Wordt uitgevoerd onder Qt %s\n"

#: src/main.cc:177
#, c-format
msgid " Qt support disabled.\n"
msgstr " Ondersteuning voor Qt niet actief.\n"

#: src/main.cc:179
msgid ""
"\n"
"Current library versions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Huidige bibliotheek-versies:\n"

#: src/main.cc:180
#, c-format
msgid " NCurses version: %s\n"
msgstr " NCurses-versie: %s\n"

#: src/main.cc:181
#, c-format
msgid " cwidget version: %s\n"
msgstr " cwidget-versie: %s\n"

#: src/main.cc:182
#, c-format
msgid " Apt version: %s\n"
msgstr " Apt-versie: %s\n"

#: src/main.cc:188
#, c-format
msgid "Usage: aptitude [-S fname] [-u|-i]"
msgstr "Gebruik: aptitude [-S fnaam] [-u|-i]"

#: src/main.cc:190
#, c-format
msgid "    aptitude [options] <action> ..."
msgstr "    aptitude [opties] <actie> ..."

#: src/main.cc:193
#, c-format
msgid ""
"Actions (if none is specified, aptitude will enter interactive mode):\n"
"\n"
msgstr ""
"Acties (als er geen worden opgegeven, zal aptitude de interactieve modus "
"starten):\n"
"\n"

#: src/main.cc:194
#, c-format
msgid " install     Install/upgrade packages.\n"
msgstr " install     Installeer pakketten/waardeer ze op.\n"

#: src/main.cc:195
#, c-format
msgid " remove     Remove packages.\n"
msgstr " remove      Verwijder pakketten.\n"

#: src/main.cc:196
#, c-format
msgid " purge      Remove packages and their configuration files.\n"
msgstr " purge      Verwijder pakketten en hun configuratiebestanden.\n"

#: src/main.cc:197
#, c-format
msgid " hold      Place packages on hold.\n"
msgstr " hold       Stel pakketten in als te handhaven.\n"

#: src/main.cc:198
#, c-format
msgid " unhold     Cancel a hold command for a package.\n"
msgstr " unhold      Annuleer het handhaven van een pakket.\n"

#: src/main.cc:199
#, c-format
msgid ""
" markauto    Mark packages as having been automatically installed.\n"
msgstr " markauto     Markeer pakketten als automatisch geïnstalleerd.\n"

#: src/main.cc:200
#, c-format
msgid " unmarkauto   Mark packages as having been manually installed.\n"
msgstr " unmarkauto    Markeer pakketten als handmatig geïnstalleerd.\n"

#: src/main.cc:201
#, c-format
msgid ""
" forbid-version Forbid aptitude from upgrading to a specific package "
"version.\n"
msgstr ""
" forbid-version Verbied aptitude naar specifieke pakketversie op te "
"waarderen.\n"

#: src/main.cc:202
#, c-format
msgid " update     Download lists of new/upgradable packages.\n"
msgstr ""
" update      Haal lijsten van nieuwe/opwaardeerbare pakketten op.\n"

#: src/main.cc:203
#, c-format
msgid " safe-upgrade  Perform a safe upgrade.\n"
msgstr " safe-upgrade   Voer een veilige opwaardering uit.\n"

#: src/main.cc:204
#, c-format
msgid ""
" full-upgrade  Perform an upgrade, possibly installing and removing "
"packages.\n"
msgstr ""
" full-upgrade   Voer een opwaardering uit die ook kan leiden tot\n"
"          het installeren of verwijderen van pakketten.\n"

#: src/main.cc:205
#, c-format
msgid " build-dep    Install the build-dependencies of packages.\n"
msgstr ""
" build-dep    Installeer de vereisten om het pakket te kunnen bouwen.\n"

#: src/main.cc:206
#, c-format
msgid " forget-new   Forget what packages are \"new\".\n"
msgstr " forget-new    Vergeet welke pakketten \"nieuw\" zijn.\n"

#: src/main.cc:207
#, c-format
msgid " search     Search for a package by name and/or expression.\n"
msgstr " search      Zoek een pakket op op naam en/of op expressie.\n"

#: src/main.cc:208
#, c-format
msgid " show      Display detailed info about a package.\n"
msgstr " show       Toon gedetailleerde informatie over een pakket.\n"

#: src/main.cc:209
#, c-format
msgid ""
" showsrc     Display detailed info about a source package (apt "
"wrapper).\n"
msgstr ""
" showsrc      Toon gedetailleerde informatie over\n"
"          een broncodepakket (apt-omhulsel).\n"

#: src/main.cc:210
#, c-format
msgid " versions    Displays the versions of specified packages.\n"
msgstr " versions     Toon de versies van opgegeven pakketten.\n"

#: src/main.cc:211
#, c-format
msgid " clean      Erase downloaded package files.\n"
msgstr " clean      Wis opgehaalde pakketbestanden.\n"

#: src/main.cc:212
#, c-format
msgid " autoclean    Erase old downloaded package files.\n"
msgstr " autoclean    Wis oude opgehaalde pakketbestanden.\n"

#: src/main.cc:213
#, c-format
msgid " changelog    View a package's changelog.\n"
msgstr " changelog    Bekijk de log van de wijzigingen aan een pakket.\n"

#: src/main.cc:214
#, c-format
msgid " download    Download the .deb file for a package (apt wrapper).\n"
msgstr ""
" download     Haal het .deb-bestand van een pakket op (apt-omhulsel).\n"

#: src/main.cc:215
#, c-format
msgid " source     Download source package (apt wrapper).\n"
msgstr " source      Haal broncodepakket op (apt-omhulsel.\n"

#: src/main.cc:216
#, c-format
msgid " reinstall    Reinstall a currently installed package.\n"
msgstr " reinstall    Herinstalleer een momenteel geïnstalleerd pakket.\n"

#: src/main.cc:217
#, c-format
msgid ""
" why       Explain why a particular package should be installed.\n"
msgstr ""
" why       Leg uit waarom een bepaald pakket geïnstalleerd moet "
"worden.\n"

#: src/main.cc:218
#, c-format
msgid ""
" why-not     Explain why a particular package cannot be installed.\n"
msgstr ""
" why-not     Leg uit waarom een bepaald pakket\n"
"          niet geïnstalleerd kan worden.\n"

#: src/main.cc:220
#, c-format
msgid " add-user-tag  Add user tag to packages/patterns.\n"
msgstr ""
" add-user-tag   Voeg gebruikerslabel (user tag) toe aan pakketten/"
"patronen.\n"

#: src/main.cc:221
#, c-format
msgid " remove-user-tag Remove user tag from packages/patterns.\n"
msgstr ""
" remove-user-tag Verwijder gebruikerslabel (user-tag) van pakketten/"
"patronen.\n"

#: src/main.cc:223
#, c-format
msgid "Options:\n"
msgstr "Opties:\n"

#: src/main.cc:224
#, c-format
msgid " -h       This help text.\n"
msgstr " -h        Deze hulptekst.\n"

#: src/main.cc:226
#, c-format
msgid ""
" --gui      Use the GTK GUI even if disabled in the configuration.\n"
msgstr ""
" --gui      Gebruik de GTK-GUI zelfs als die\n"
"         in de configuratie uitgeschakeld is.\n"

#: src/main.cc:228
#, c-format
msgid " --no-gui    Do not use the GTK GUI even if available.\n"
msgstr ""
" --no-gui     Gebruik de GTK-GUI niet, zelfs als die beschikbaar is.\n"

#: src/main.cc:230
#, c-format
msgid " --qt      Use the Qt GUI.\n"
msgstr " --qt       Gebruik de Qt-GUI.\n"

#: src/main.cc:231
#, c-format
msgid ""
" --no-qt     Do not use the Qt GUI even if enabled in the "
"configuration.\n"
msgstr ""
" --no-qt     Gebruik de Qt-GUI niet zelfs als die\n"
"         geactiveerd werd in de configuratie.\n"

#: src/main.cc:233
#, c-format
msgid " -s       Simulate actions, but do not actually perform them.\n"
msgstr ""
" -s        Acties simuleren, maar ze niet werkelijk uitvoeren.\n"

#: src/main.cc:234
#, c-format
msgid ""
" -d       Only download packages, do not install or remove anything.\n"
msgstr ""
" -d        Enkel pakketten ophalen, niets installeren of "
"verwijderen.\n"

#: src/main.cc:235
#, c-format
msgid " -P       Always prompt for confirmation of actions.\n"
msgstr " -P        Steeds om een bevestiging vragen voor een actie.\n"

#: src/main.cc:236
#, c-format
msgid ""
" -y       Assume that the answer to simple yes/no questions is "
"'yes'.\n"
msgstr ""
" -y        Veronderstel 'ja' als antwoord op eenvoudige ja/nee-"
"vragen.\n"

#: src/main.cc:237
#, c-format
msgid ""
" -F format    Specify a format for displaying search results; see the "
"manual.\n"
msgstr ""
" -F indeling   Een opmaak opgeven voor het tonen\n"
"         van de zoekresultaten; zie handleiding.\n"

#: src/main.cc:238
#, c-format
msgid ""
" -O order    Specify how search results should be sorted; see the "
"manual.\n"
msgstr ""
" -O ordening   Geef aan hoe zoekresultaten moeten gesorteerd worden;\n"
"         zie handleiding.\n"

#: src/main.cc:239
#, c-format
msgid ""
" -w width    Specify the display width for formatting search results.\n"
msgstr ""
" -w breedte    Geeft de breedte aan voor weergave van zoekresultaten.\n"

#: src/main.cc:240
#, c-format
msgid " -f       Aggressively try to fix broken packages.\n"
msgstr ""
" -f        Probeer reparaties van defecte pakketten te forceren.\n"

#: src/main.cc:241
#, c-format
msgid " -V       Show which versions of packages are to be installed.\n"
msgstr ""
" -V        Toon welke pakketversies geïnstalleerd zullen worden.\n"

#: src/main.cc:242
#, c-format
msgid ""
" -D       Show the dependencies of automatically changed packages.\n"
msgstr ""
" -D        Toon de vereisten van automatisch gewijzigde pakketten.\n"

#: src/main.cc:243
#, c-format
msgid " -Z       Show the change in installed size of each package.\n"
msgstr ""
" -Z        Toon de wijziging in installatiegrootte van elk pakket.\n"

#: src/main.cc:244
#, c-format
msgid ""
" -v       Display extra information. (may be supplied multiple "
"times).\n"
msgstr ""
" -v        Toon extra informatie. (kan meerdere keren worden "
"opgegeven).\n"

#: src/main.cc:245
#, c-format
msgid ""
" -t [release]  Set the release from which packages should be installed.\n"
msgstr ""
" -t [release]   Deze release gebruiken om pakketten te installeren.\n"

#: src/main.cc:246
#, c-format
msgid ""
" -q       In command-line mode, suppress the incremental progress\n"
"         indicators.\n"
msgstr ""
" -q        In commandoregelmodus: onderdruk de incrementele\n"
"          voortgangsindicatoren.\n"

#: src/main.cc:248
#, c-format
msgid " -o key=val   Directly set the configuration option named 'key'.\n"
msgstr ""
" -o sleutel=val  Zet de configuratie-optie genaamd 'sleutel' rechtstreeks.\n"

#: src/main.cc:249
#, c-format
msgid ""
" --with(out)-recommends   Specify whether or not to treat recommends as\n"
"              strong dependencies.\n"
msgstr ""
" --with(out)-recommends   Geeft aan of een recommends wel of niet als een "
"sterke\n"
"              vereiste wordt behandeld.\n"

#: src/main.cc:251
#, c-format
msgid " -S fname    Read the aptitude extended status info from fname.\n"
msgstr ""
" -S fnaam     Lees de uitgebreide statusinfo van aptitude uit fnaam.\n"

#: src/main.cc:252
#, c-format
msgid " -u       Download new package lists on startup.\n"
msgstr " -u        Haal bij het opstarten nieuwe pakketlijsten op.\n"

#: src/main.cc:253 src/main.cc:255
#, c-format
msgid "         (terminal interface only)\n"
msgstr "         (enkel bij een terminal-interface)\n"

#: src/main.cc:254
#, c-format
msgid " -i       Perform an install run on startup.\n"
msgstr ""
" -i        Voer bij het opstarten een installatieoperatie uit.\n"

#: src/main.cc:257
#, c-format
msgid ""
"See the manual page for a complete list and description of all the options.\n"
msgstr ""
"Zie de man-pagina voor een volledige lijst en beschrijving van alle opties.\n"

#: src/main.cc:259
#, c-format
msgid "This aptitude does not have Super Cow Powers.\n"
msgstr "Deze aptitude heeft geen Super Koekrachten.\n"

#. TRANSLATORS: levels are not translatable anymore
#: src/main.cc:457
#, c-format
msgid ""
"Unknown log level name \"%s\" (expected \"trace\", \"debug\", \"info\", "
"\"warn\", \"error\", \"fatal\", or \"off\")."
msgstr ""
"Logniveau met onbekende naam \"%s\" (verwachtte \"trace\", \"debug\", \"info"
"\", \"warn\", \"error\", \"fatal\", of \"off\")."

#. TRANSLATORS: following paragraph copied from src/generic/util/logging.h
#. *
#. * A category consists of one or more nonempty components
#. * separated by ".", such as "aptitude.util.logging", with
#. * the exception that the root logger is indicated by the
#. * empty string ("").
#. *
#. * A list of the used ones in src/loggers.h
#. *
#. * So 'logger' here is the name of the 'category', 'component' or
#. * 'module', in the case that users want to configure different logging
#. * levels for different categories (e.g. level 'warn' for
#. * 'aptitude.changelog', debug for 'aptitude.why'), etc.
#.
#: src/main.cc:480
#, c-format
msgid "Invalid logger name \"%s\"."
msgstr "Geen logger met naam \"%s\"."

#: src/main.cc:671
#, c-format
msgid ""
"Warning: Invalid locale (please review locale settings, this might lead to "
"problems later):\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Waarschuwing: ongeldige taaldefinitie (locale) (kijk de taaldefinitie-"
"instellingen na, dit kan later problemen geven):\n"
" %s\n"

#: src/main.cc:813
#, c-format
msgid "Expected a number after -q=\n"
msgstr "Verwachtte een getal na -q=\n"

#: src/main.cc:822
#, c-format
msgid "Expected a number after -q=, got %s\n"
msgstr "Verwachtte een getal na -q=, kreeg %s\n"

#: src/main.cc:846
#, c-format
msgid "-o requires an argument of the form key=value, got %s\n"
msgstr "-o vereist een optie in de vorm sleutel=waarde, kreeg %s\n"

#: src/main.cc:923
#, c-format
msgid ""
"Invalid option \"%s\" (only \"--purge-unused\" is valid). Perhaps you want "
"the \"purge\" action?\n"
msgstr ""
"Ongeldige optie \"%s\" (enkel \"--purge-unused\" is geldig). Wilde u "
"misschien de actie \"purge\" uitvoeren?\n"

#: src/main.cc:944
#, c-format
msgid "No comma following tag name \"%s\".\n"
msgstr "Ontbrekende komma na tagnaam \"%s\".\n"

#: src/main.cc:1036 src/main.cc:1046
msgid "WEIRDNESS: unknown option code received\n"
msgstr "BIZAR: onbekende optiecode meegekregen\n"

#: src/main.cc:1064
msgid "--show-package-names|never"
msgstr "--show-package-names|never"

#: src/main.cc:1067
msgid "--show-package-names|auto"
msgstr "--show-package-names|auto"

#: src/main.cc:1070
msgid "--show-package-names|always"
msgstr "--show-package-names|always"

#: src/main.cc:1075
#, c-format
msgid ""
"Invalid package names display mode \"%s\" (should be \"never\", \"auto\", or "
"\"always\")."
msgstr ""
"Ongeldige modus \"%s\" voor het tonen van pakketnamen (moet zijn: \"never"
"\" (nooit), \"auto\", of \"always\" (altijd))."

#. TRANSLATORS: "why" and "modes" here are the aptitude command name and
#. parameters, and should not be translated.
#: src/main.cc:1095
#, c-format
msgid ""
"Invalid \"why\" summary mode \"%s\": expected \"no-summary\", \"first-package"
"\", \"first-package-and-type\", \"all-packages\", or \"all-packages-with-dep-"
"versions\"."
msgstr ""
"Ongeldige samenvattingsmodus \"%s\" voor \"why\": verwachtte \"no-summary"
"\" (geen samenvatting), \"first-package\" (eerste pakket), \"first-package-"
"and-type (eerste pakket en type)\", \"all-packages\" (alle pakketten), or "
"\"all-packages-with-dep-versions\" (alle pakketten met vereistenversies)."

#: src/main.cc:1136
msgid ""
"Only one of --auto-clean-on-startup, --clean-on-startup, -i, and -u may be "
"specified\n"
msgstr ""
"U mag slechts één van de volgende opties meegeven: --auto-clean-on-startup, "
"--clean-on-startup, -i, of -u.\n"

#: src/main.cc:1145
msgid ""
"-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified in command-line mode "
"(eg, with 'install')"
msgstr ""
"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden in "
"commandoregelmodus (zoals bij 'install')"

#: src/main.cc:1162
msgid "-u, -i, and --clean-on-startup may not be specified with a command"
msgstr ""
"-u, -i en --clean-on-startup mogen niet meegegeven worden met een commando"

#: src/main.cc:1223 src/main.cc:1256
#, c-format
msgid "Command \"%s\" needs arguments\n"
msgstr "Het commando \"%s\" heeft argumenten nodig\n"

#: src/main.cc:1231
#, c-format
msgid "Command \"%s\" does not accept arguments\n"
msgstr "Het commando \"%s\" aanvaardt geen argumenten\n"

#: src/main.cc:1327
#, c-format
msgid "Unknown command \"%s\"\n"
msgstr "Onbekend commando \"%s\"\n"

#: src/main.cc:1339 src/main.cc:1433
#, c-format
msgid "Uncaught exception: %s\n"
msgstr "Niet opgevangen uitzondering: %s\n"

#: src/main.cc:1343 src/main.cc:1437
#, c-format
msgid ""
"Backtrace:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Backtrace:\n"
"%s\n"

#: src/menu_text_layout.cc:43 src/menu_tree.cc:232 src/ui.cc:291
#: src/view_changelog.cc:172
msgid "Search for: "
msgstr "Zoek naar: "

#: src/menu_text_layout.cc:75 src/menu_tree.cc:249 src/view_changelog.cc:184
msgid "Search backwards for: "
msgstr "Zoek achterwaarts naar: "

#: src/mine/cmine.cc:117 src/mine/cmine.cc:156 src/ui.cc:1886
msgid "Minesweeper"
msgstr "Mijnenveger"

#: src/mine/cmine.cc:122
#, c-format
msgid "%i/%i mines %d %s"
msgstr "%i/%i mijnen %d %s"

#: src/mine/cmine.cc:126 src/mine/cmine.cc:131
msgid "second"
msgstr "seconde"

#: src/mine/cmine.cc:126 src/mine/cmine.cc:131
msgid "seconds"
msgstr "seconden"

#: src/mine/cmine.cc:128
#, c-format
msgid "  %s in %d %s"
msgstr "  %s in %d %s"

#: src/mine/cmine.cc:129
msgid "Won"
msgstr "Gewonnen"

#: src/mine/cmine.cc:129
msgid "Lost"
msgstr "Verloren"

#: src/mine/cmine.cc:171 src/mine/cmine.cc:211
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\""
msgstr "Kon bestand \"%s\" niet openen"

#: src/mine/cmine.cc:184
#, c-format
msgid "Could not load game from %s"
msgstr "Kon spel niet laden van %s"

#: src/mine/cmine.cc:244
msgid "The board height must be a positive integer"
msgstr "De bordhoogte moet een positief geheel getal zijn"

#: src/mine/cmine.cc:255
msgid "The board width must be a positive integer"
msgstr "De bordbreedte moet een positief geheel getal zijn"

#: src/mine/cmine.cc:266
msgid "Invalid mine count; please enter a positive integer"
msgstr "Ongeldig mijnenaantal; geef een positief geheel getal in"

#: src/mine/cmine.cc:286
msgid "Setup custom game"
msgstr "Stel aangepast spel in"

#: src/mine/cmine.cc:288
msgid "Height of board: "
msgstr "Hoogte van het bord: "

#: src/mine/cmine.cc:291
msgid "Width of board: "
msgstr "Breedte van het bord: "

#: src/mine/cmine.cc:294
msgid "Number of mines: "
msgstr "Aantal mijnen: "

#: src/mine/cmine.cc:297 src/mine/cmine.cc:362 src/ui.cc:324 src/ui.cc:396
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: src/mine/cmine.cc:355
msgid "Choose difficulty level"
msgstr "Kies moeilijkheidsgraad"

#: src/mine/cmine.cc:357
msgid "Easy"
msgstr "Gemakkelijk"

#: src/mine/cmine.cc:358
msgid "Medium"
msgstr "Medium"

#: src/mine/cmine.cc:359
msgid "Hard"
msgstr "Moeilijk"

#: src/mine/cmine.cc:360
msgid "Custom"
msgstr "Aangepast"

#: src/mine/cmine.cc:458
msgid "You have won."
msgstr "U hebt gewonnen."

#: src/mine/cmine.cc:461
msgid "You lose!"
msgstr "U verliest!"

#: src/mine/cmine.cc:659
msgid "Enter the filename to load: "
msgstr "Geef de naam van het in te laden bestand: "

#: src/mine/cmine.cc:666
msgid "Enter the filename to save: "
msgstr "Geef de naam van het te bewaren bestand: "

#: src/mine/cmine.cc:674
msgid "mine-help.txt"
msgstr "mine-help.txt"

#: src/mine/cmine.cc:676
msgid "Encoding of mine-help.txt|UTF-8"
msgstr "Codering van mine-help.txt|UTF-8"

#: src/pkg_columnizer.cc:90
#| msgid "30 8 8 1 1 40 14 14 11 10 35 9 10 2 1 30 30 10 30 10 9 12 16 22 8"
msgid "30 8 8 1 1 40 14 14 11 10 35 9 10 2 1 30 30 10 30 30 10 9 12 16 22 8"
msgstr "30 8 8 1 1 40 14 14 11 10 35 9 10 2 1 30 30 10 30 30 10 9 12 16 22 8"

#: src/pkg_columnizer.cc:93 src/ui.cc:2991
msgid "Package"
msgstr "Pakket"

#: src/pkg_columnizer.cc:94
msgid "InstSz"
msgstr "InstGr"

#: src/pkg_columnizer.cc:95
msgid "DebSz"
msgstr "DebGr"

#: src/pkg_columnizer.cc:97
msgid "Action"
msgstr "Actie"

#: src/pkg_columnizer.cc:99
msgid "InstVer"
msgstr "InstVer"

#: src/pkg_columnizer.cc:100
msgid "CandVer"
msgstr "KandVer"

#: src/pkg_columnizer.cc:101
msgid "LongState"
msgstr "LangeStaat"

#: src/pkg_columnizer.cc:102
msgid "LongAction"
msgstr "LangeActie"

#: src/pkg_columnizer.cc:103 src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Maintainer"
msgstr "Beheerder"

#: src/pkg_columnizer.cc:104
msgid "Priority"
msgstr "Prioriteit"

#: src/pkg_columnizer.cc:105
msgid "Section"
msgstr "Sectie"

#: src/pkg_columnizer.cc:106
msgid "RC"
msgstr "RC"

#: src/pkg_columnizer.cc:108
msgid "Tag/user-tags"
msgstr "Merkteken/gebruikerslabels"

#: src/pkg_columnizer.cc:109
msgid "Source"
msgstr "Bron"

#: src/pkg_columnizer.cc:110
msgid "Architecture"
msgstr "Architectuur"

#: src/pkg_columnizer.cc:111
msgid "Label"
msgstr "Label"

#: src/pkg_columnizer.cc:112
msgid "Origin"
msgstr "Origine"

#: src/pkg_columnizer.cc:115
msgid "ProgName"
msgstr "Programmanaam"

#: src/pkg_columnizer.cc:116
msgid "ProgVer"
msgstr "Programmaversie"

#: src/pkg_columnizer.cc:117
msgid "#Broken"
msgstr "#Defect"

#: src/pkg_columnizer.cc:118
msgid "DiskUsage"
msgstr "Schijfgebruik"

#: src/pkg_columnizer.cc:119
msgid "DownloadSize"
msgstr "Ophaalgrootte"

#: src/pkg_columnizer.cc:147 src/pkg_columnizer.cc:159 src/pkg_ver_item.cc:98
#: src/pkg_ver_item.cc:150
msgid "<N/A>"
msgstr "<NVT>"

#: src/pkg_columnizer.cc:189 src/pkg_columnizer.cc:200
msgid "<none>"
msgstr "<geen>"

#: src/pkg_columnizer.cc:244 src/pkg_grouppolicy.cc:249
#: src/pkg_grouppolicy.cc:1653 src/qt/package.cc:236
#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:73
msgid "virtual"
msgstr "virtueel"

#: src/pkg_columnizer.cc:251 src/pkg_ver_item.cc:202 src/pkg_ver_item.cc:210
msgid "purged"
msgstr "gewist (purged)"

#: src/pkg_columnizer.cc:258 src/pkg_ver_item.cc:217
msgid "half-config"
msgstr "half geconfigureerd"

#: src/pkg_columnizer.cc:260 src/pkg_ver_item.cc:219
msgid "half-install"
msgstr "half geïnstalleerd"

#: src/pkg_columnizer.cc:262 src/pkg_ver_item.cc:221
msgid "config-files"
msgstr "configuratiebestanden"

#: src/pkg_columnizer.cc:266 src/pkg_ver_item.cc:225
msgid "triggers-awaited"
msgstr "wachten op triggers"

#: src/pkg_columnizer.cc:268 src/pkg_ver_item.cc:227
msgid "triggers-pending"
msgstr "triggers wachten op afhandeling"

#: src/pkg_columnizer.cc:319 src/pkg_ver_item.cc:287
msgid "hold"
msgstr "handhaven"

#: src/pkg_columnizer.cc:322
msgid "forbidden upgrade"
msgstr "verboden opwaardering"

#: src/pkg_columnizer.cc:324
msgid "purge"
msgstr "wissen (purge)"

#: src/pkg_columnizer.cc:324 src/pkg_ver_item.cc:311
msgid "delete"
msgstr "verwijderen"

#: src/pkg_columnizer.cc:326 src/pkg_ver_item.cc:205 src/pkg_ver_item.cc:293
#: src/reason_fragment.cc:73
msgid "broken"
msgstr "defect"

#: src/pkg_columnizer.cc:328 src/pkg_ver_item.cc:297 src/pkg_ver_item.cc:304
#: src/pkg_ver_item.cc:313 src/reason_fragment.cc:63
msgid "install"
msgstr "installeren"

#: src/pkg_columnizer.cc:330 src/reason_fragment.cc:81
msgid "reinstall"
msgstr "herinstalleren"

#: src/pkg_columnizer.cc:332 src/reason_fragment.cc:85
msgid "upgrade"
msgstr "opwaarderen"

#: src/pkg_columnizer.cc:334 src/pkg_columnizer.cc:336 src/pkg_ver_item.cc:299
#: src/pkg_ver_item.cc:306 src/pkg_ver_item.cc:315 src/pkg_ver_item.cc:318
msgid "none"
msgstr "geen"

#: src/pkg_columnizer.cc:390
#, c-format
msgid "#Broken: %ld"
msgstr "#Defect: %ld"

#: src/pkg_columnizer.cc:405
#, c-format
msgid "Disk: %c%sB"
msgstr "Schijf: %c%sB"

#: src/pkg_columnizer.cc:419
#, c-format
msgid "DL: %sB/%sB"
msgstr "DL: %sB/%sB"

#: src/pkg_columnizer.cc:425
#, c-format
msgid "DL: %sB"
msgstr "DL: %sB"

#. TRANSLATORS: Hostname
#: src/pkg_columnizer.cc:578
msgid "HN too long"
msgstr "HN te lang"

#: src/pkg_columnizer.cc:774
#, c-format
msgid "Using default for %s string: '%s'"
msgstr "Voor tekenreeks %s wordt de standaard gebruikt: '%s'"

#: src/pkg_columnizer.cc:779 src/pkg_columnizer.cc:791
#, c-format
msgid "Unable to transcode package display format after \"%ls\""
msgstr "Formaat voor pakketweergave na \"%ls\" kan niet geconverteerd worden"

#: src/pkg_columnizer.cc:798
msgid "Internal error: Default column string is unparsable"
msgstr "Interne fout: de tekenreeks voor standaard kolom is niet ontleedbaar"

#: src/pkg_columnizer.cc:825
#, c-format
msgid "Forbidden character in position %zu of %s string: '%s'"
msgstr "Op positie %zu van tekenreeks %s staat een verboden teken: '%s'"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:259 src/pkg_grouppolicy.cc:1016
msgid "Tasks"
msgstr "Taken"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:462
msgid ""
"Security Updates\n"
" Security updates for these packages are available from security.debian.org "
"(or mirrors)."
msgstr ""
"Veiligheidsupdates\n"
" Veiligheidsupdates voor deze pakketten zijn beschikbaar op security.debian."
"org (of spiegelservers)."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:463
msgid ""
"Upgradable Packages\n"
" A newer version of these packages is available."
msgstr ""
"Opwaardeerbare pakketten\n"
" Er is een nieuwere versie van deze pakketten beschikbaar."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:464
msgid ""
"New Packages\n"
" These packages have been added to Debian since the last time you cleared "
"the list of \"new\" packages (choose \"Forget new packages\" from the "
"Actions menu to empty this list)."
msgstr ""
"Nieuwe pakketten\n"
" Deze pakketen zijn toegevoegd aan Debian sinds de laatste keer dat u de "
"lijst van \"nieuwe\" pakketten wiste. (kies \"Vergeet nieuwe pakketten\" uit "
"het menu Acties om deze lijst leeg te maken)."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:465
msgid ""
"Installed Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer."
msgstr ""
"Geïnstalleerde pakketten\n"
" Deze pakketten zijn op dit moment geïnstalleerd op uw computer."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:466
msgid ""
"Not Installed Packages\n"
" These packages are not installed on your computer."
msgstr ""
"Niet-geïnstalleerde pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet geïnstalleerd op uw computer."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:467
msgid ""
"Obsolete and Locally Created Packages\n"
" These packages are currently installed on your computer, but they are not "
"available from any apt source. They may be obsolete and removed from the "
"archive, or you may have built a private version of them yourself."
msgstr ""
"Verouderde en lokaal aangemaakte pakketten\n"
" Deze pakketten zijn op dit moment geïnstalleerd op uw computer, maar ze "
"zijn niet beschikbaar van een apt-bron. Mogelijk zijn ze verouderd en "
"verwijderd uit het archief; ook kan het zijn dat het een versie is die u "
"zelf gebouwd heeft."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:468
msgid ""
"Virtual Packages\n"
" These packages do not exist; they are names other packages use to require "
"or provide some functionality."
msgstr ""
"Virtuele pakketten\n"
" Deze pakketten bestaan niet; het zijn namen die andere pakketten gebruiken "
"om een bepaalde functionaliteit te vereisen of daarin te voorzien."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:633
msgid ""
"Packages which are recommended by other packages\n"
" These packages are not strictly required, but they may be necessary to "
"provide full functionality in some other programs that you are installing or "
"upgrading."
msgstr ""
"Pakketten die aanbevolen worden door andere pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet strikt vereist, maar ze kunnen nodig zijn om te "
"voorzien in volledige functionaliteit voor bepaalde programma's die op dit "
"moment geïnstalleerd of opgewaardeerd worden."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:658
msgid ""
"Packages which are suggested by other packages\n"
" These packages are not required in order to make your system function "
"properly, but they may provide enhanced functionality for some programs that "
"you are currently installing."
msgstr ""
"Pakketten die gesuggereerd worden door andere pakketten\n"
" Deze pakketten zijn niet vereist om uw systeem correct te laten werken, "
"maar ze kunnen voorzien in verbeterde functionaliteit voor bepaalde "
"programma's die op dit moment geïnstalleerd worden."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:856
msgid "unknown"
msgstr "onbekend"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:867
#, c-format
msgid "Priority %s"
msgstr "Prioriteit %s"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:950
msgid "End-user"
msgstr "Eindgebruiker"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:951
msgid "Servers"
msgstr "Servers"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:952
msgid "Development"
msgstr "Ontwikkeling"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:953
msgid "Localization"
msgstr "Lokalisatie"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:954
msgid "Hardware Support"
msgstr "Hardwareondersteuning"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:956
msgid "Unrecognized tasks"
msgstr "Niet herkende taken"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1017
msgid ""
"\n"
" Tasks are groups of packages which provide an easy way to select a "
"predefined set of packages for a particular purpose."
msgstr ""
"\n"
" Taken zijn groepen pakketten en bieden de mogelijkheid om op een eenvoudige "
"manier een met een bepaald doel samengesteld geheel van pakketten te "
"selecteren."

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1146
#, c-format
msgid "Bad number in format string: %ls"
msgstr "Slecht getal in formateringstekenreeks: %ls"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1155
#, c-format
msgid "Match indices must be 1 or greater, not \"%s\""
msgstr "Een index van gelijkenis moet groter of gelijk zijn aan 1, niet \"%s\""

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1173
#, c-format
msgid "Match index %ls is too large; available groups are (%s)"
msgstr "Index van gelijkenis %ls is te groot; beschikbare groepen zijn (%s)"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1412
msgid "TAGLESS PACKAGES"
msgstr "PAKKETTEN ZONDER TAGS"

#: src/pkg_grouppolicy.cc:1413
msgid ""
"\n"
" These packages have not yet been classified in debtags, or the debtags "
"database is not present (installing debtags may correct this problem)."
msgstr ""
"\n"
" Deze pakketten zijn nog niet geclassificeerd in debtags, of de database van "
"debtags is niet beschikbaar (het installeren van debtags zou dit probleem "
"kunnen verhelpen)."

#: src/pkg_info_screen.cc:152
msgid "Source Package: "
msgstr "Bronpakket: "

#: src/pkg_info_screen.cc:157
msgid "Label: "
msgstr "Label: "

#: src/pkg_info_screen.cc:162
msgid "Origin: "
msgstr "Origine: "

#: src/pkg_info_screen.cc:169
msgid "Origin URI: "
msgstr "Origine-URI: "

#: src/pkg_info_screen.cc:180
#, c-format
msgid "Package names provided by %s"
msgstr "Pakketnamen waarin door %s voorzien wordt"

#: src/pkg_info_screen.cc:193
#, c-format
msgid "Packages which depend on %s"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s"

#: src/pkg_info_screen.cc:199
#, c-format
msgid "Versions of %s"
msgstr "Versies van %s"

#: src/pkg_item.cc:87
#, c-format
msgid ""
"%s is an essential package!%n%nAre you sure you want to remove it?%nType "
"'%s' if you are."
msgstr ""
"%s is een essentieel pakket!%n%nBent u zeker dat u het wilt verwijderen?"
"%nTyp '%s' als u zeker bent."

#: src/pkg_item.cc:154
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a virtual package provided by:\n"
"\n"
"%s\n"
"You must choose one to install.\n"
msgstr ""
"\"%s\" is een virtueel pakket waarin wordt voorzien door:\n"
"\n"
"%s\n"
"U moet er een van kiezen om te installeren.\n"

#: src/pkg_subtree.cc:163
#, c-format
msgid "This group contains %d package."
msgid_plural "This group contains %d packages."
msgstr[0] "Deze groep bevat %d pakket."
msgstr[1] "Deze groep bevat %d pakketten."

#: src/pkg_tree.cc:179
msgid "All Packages"
msgstr "Alle Pakketten"

#: src/pkg_tree.cc:295
#, c-format
msgid "No packages matched the pattern \"%ls\"."
msgstr "Er zijn geen pakketten die overeenkomen met het patroon \"%ls\"."

#: src/pkg_tree.cc:314
msgid "Enter the new package tree limit: "
msgstr "Voer de nieuwe beperking voor de pakketboom in: "

#: src/pkg_tree.cc:347
msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
msgstr ""
"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te groeperen in: "

#: src/pkg_tree.cc:355
msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
msgstr ""
"Voer voor deze weergave het nieuwe mechanisme om pakketten te sorteren in: "

#: src/pkg_view.cc:165
msgid "Couldn't cw::util::transcode column definition"
msgstr "Kon de kolomdefinitie niet converteren met cw::util::transcode"

#: src/pkg_view.cc:172
msgid "Couldn't parse column definition"
msgstr "Kon de kolomdefinitie niet ontleden"

#: src/pkg_view.cc:223
msgid ""
"If you select a package, an explanation of why it should be installed or "
"removed will appear in this space."
msgstr ""
"Als u een pakket selecteert, dan zal in deze ruimte een verklaring "
"verschijnen waarom het geïnstalleerd of verwijderd zou moeten worden."

#: src/pkg_view.cc:271
msgid "provides"
msgstr "voorziet in"

#: src/pkg_view.cc:284
msgid "Virtual package not provided by any package."
msgstr "Virtueel pakket waarin door geen enkel pakket wordt voorzien."

#: src/pkg_view.cc:289
msgid "Virtual package provided by:"
msgstr "Virtueel pakket waarin wordt voorzien door:"

#: src/pkg_view.cc:619
msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
msgstr "make_package_view: fout in opties -- twee hoofdvensters??"

#: src/pkg_view.cc:625
msgid ""
"make_package_view: error in arguments -- bad column list for static item"
msgstr ""
"make_package_view: fout in opties -- foute kolomlijst voor statisch item"

#: src/pkg_view.cc:700
msgid "Related Dependencies"
msgstr "Gerelateerde Vereisten"

#: src/pkg_view.cc:703
msgid "Why Installed"
msgstr "Waarom Geïnstalleerd"

#: src/pkg_view.cc:722
msgid "make_package_view: bad argument!"
msgstr "make_package_view: slechte optie!"

#: src/pkg_view.cc:774
msgid "make_package_view: no main widget found"
msgstr "make_package_view: geen hoofdvenster gevonden"

#: src/qt/tabs_manager.cc:254
msgid "Perform Changes"
msgstr "Wijzigingen Doorvoeren"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "all"
msgstr "all"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "installed locally"
msgstr "lokaal geïnstalleerd"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:72
msgid "new"
msgstr "nieuw"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:78
msgid "Show:"
msgstr "Toon:"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:84
msgid "Manage Filters"
msgstr "Filters Beheren"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:105
msgid "Name and Description"
msgstr "Naam en Beschrijving"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:111
msgid "Find:"
msgstr "Zoeken:"

#: src/qt/widgets/packages_tab.cc:113
msgid "by"
msgstr "door"

#: src/qt/windows/main_window.cc:96
msgid "&File"
msgstr "&Bestand"

#: src/qt/windows/main_window.cc:104
msgid "&Packages"
msgstr "&Pakketten"

#: src/qt/windows/main_window.cc:112
msgid "&Help"
msgstr "&Hulp"

#: src/reason_fragment.cc:69
msgid "held/unchanged"
msgstr "gehandhaafd/ongewijzigd"

#: src/reason_fragment.cc:77
msgid "downgrade"
msgstr "degraderen"

#: src/reason_fragment.cc:89
msgid "unconfigured"
msgstr "niet geconfigureerd"

#: src/reason_fragment.cc:121
msgid "depends on"
msgstr "hangt af van"

#: src/reason_fragment.cc:123
msgid "pre-depends on"
msgstr "hangt volledig af van"

#: src/reason_fragment.cc:125
msgid "suggests"
msgstr "suggereert"

#: src/reason_fragment.cc:126
msgid "recommends"
msgstr "beveelt aan"

#: src/reason_fragment.cc:128
msgid "conflicts with"
msgstr "conflicteert met"

#: src/reason_fragment.cc:130
msgid "breaks"
msgstr "breekt"

#: src/reason_fragment.cc:132
msgid "replaces"
msgstr "vervangt"

#: src/reason_fragment.cc:133
msgid "obsoletes"
msgstr "veroudert"

#: src/reason_fragment.cc:134
msgid "enhances"
msgstr "verbetert"

#: src/reason_fragment.cc:245
#, c-format
msgid " (provided by %F)"
msgstr " (voorzien door %F)"

#: src/reason_fragment.cc:378
#, c-format
msgid "%F%s %s %F %F"
msgstr "%F%s %s %F %F"

#: src/reason_fragment.cc:428
msgid ""
"If you select a package, an explanation of its current state will appear in "
"this space."
msgstr ""
"Als u een pakket selecteert, komt in deze ruimte uitleg over zijn huidige "
"toestand."

#: src/reason_fragment.cc:466
msgid ""
"%B%s %s%b was installed automatically; it is being removed because all of "
"the packages which depend upon it are being removed:"
msgstr ""
"%B%s %s%b was automatisch geïnstalleerd; het wordt verwijderd omdat alle "
"pakketten die ervan afhangen worden verwijderd:"

#: src/reason_fragment.cc:471
msgid "%B%s %s%b will be automatically removed because of dependency errors:"
msgstr ""
"%B%s %s%b zal automatisch verwijderd worden wegens fouten met vereisten:"

#: src/reason_fragment.cc:476
msgid ""
"%B%s %s%b will be automatically installed to satisfy the following "
"dependencies:"
msgstr ""
"%B%s %s%b zal automatisch geïnstalleerd worden om te voldoen aan volgende "
"vereisten:"

#: src/reason_fragment.cc:483 src/reason_fragment.cc:498
msgid ""
"%B%s %s%b cannot be upgraded now, but if it could be, it would still be held "
"at version %B%s%b."
msgstr ""
"%B%s %s%b kan nu niet worden opgewaardeerd, maar als het kon, zou het nog op "
"versie %B%s%b gehandhaafd worden."

#: src/reason_fragment.cc:488
msgid ""
"%B%s %s%b will not be upgraded to version %B%s%b, to avoid breaking the "
"following dependencies:"
msgstr ""
"%B%s %s%b zal niet opgewaardeerd worden naar versie %B%s%b, om het breken "
"van volgende vereisten te vermijden:"

#: src/reason_fragment.cc:503
msgid "%B%s %s%b is currently installed."
msgstr "%B%s %s%b is momenteel geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:510
msgid "%B%s %s%b is not currently installed."
msgstr "%B%s %s%b is momenteel niet geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:519
msgid "Some dependencies of %B%s %s%b are not satisfied:"
msgstr "Enkele vereisten van %B%s %s%b zijn niet voldaan:"

#: src/reason_fragment.cc:524
msgid "%B%s %s%b will be downgraded."
msgstr "%B%s %s%b zal worden gedegradeerd."

#: src/reason_fragment.cc:532
msgid "%B%s %s%b will not be upgraded to the forbidden version %B%s%b."
msgstr ""
"%B%s %s%b zal niet worden opgewaardeerd naar de verboden versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:537
msgid ""
"%B%s %s%b could be upgraded to version %B%s%b, but it is being held at "
"version %B%s%b."
msgstr ""
"%B%s %s%b kan opgewaardeerd worden naar versie %B%s%b, maar wordt "
"gehandhaafd op versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:545
msgid "%B%s %s%b will be re-installed."
msgstr "%B%s %s%b zal opnieuw worden geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:550
msgid "%B%s %s%b will be installed."
msgstr "%B%s %s%b zal worden geïnstalleerd."

#: src/reason_fragment.cc:555
msgid "%B%s %s%b will be removed."
msgstr "%B%s %s%b zal worden verwijderd."

#: src/reason_fragment.cc:561
msgid "%B%s %s%b will be upgraded from version %B%s%b to version %B%s%b."
msgstr ""
"%B%s %s%b zal worden opgewaardeerd van versie %B%s%b naar versie %B%s%b."

#: src/reason_fragment.cc:569
msgid "%B%s %s%b is only partly installed; its installation will be completed."
msgstr ""
"%B%s %s%b is slechts gedeeltelijk geïnstalleerd; de installatie zal worden "
"voltooid."

#: src/reason_fragment.cc:602
msgid ""
"The following packages depend on %B%s %s%b and will be broken by its removal:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van %B%s %s%b en zullen defect raken door "
"het te verwijderen:"

#: src/reason_fragment.cc:606
msgid "The following packages depend on %B%s %s%b and are broken:"
msgstr "De volgende pakketten hangen af van %B%s %s%b en zijn defect:"

#: src/reason_fragment.cc:614
msgid ""
"The following packages conflict with %B%s %s%b and will be broken by its "
"installation:"
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met %B%s %s%b en zullen defect raken bij "
"zijn installatie:"

#: src/reason_fragment.cc:648
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s %s%b other than the "
"currently installed version of %B%s%b, or conflict with the currently "
"installed version:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s %s%b, verschillend "
"van de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b, of conflicteren met de "
"momenteel geïnstalleerde versie:"

#: src/reason_fragment.cc:653
msgid ""
"The following packages conflict with %B%s %s%b, or depend on a version of it "
"which is not going to be installed."
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met %B%s %s%b, of hangen af van een "
"versie ervan die niet wordt geïnstalleerd:"

#: src/reason_fragment.cc:658
msgid "The following packages conflict with %B%s %s%b:"
msgstr "De volgende pakketten conflicteren met %B%s %s%b:"

#: src/reason_fragment.cc:664
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s %s%b other than the "
"currently installed version of %B%s%b:"
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s %s%b, verschillend "
"van de momenteel geïnstalleerde versie van %B%s%b:"

#: src/reason_fragment.cc:669
msgid ""
"The following packages depend on a version of %B%s %s%b which is not going "
"to be installed."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van een versie van %B%s %s%b die niet wordt "
"geïnstalleerd:"

#: src/reason_fragment.cc:676
msgid "upgraded"
msgstr "opgewaardeerd"

#: src/reason_fragment.cc:676
msgid "downgraded"
msgstr "gedegradeerd"

#: src/reason_fragment.cc:682
msgid ""
"The following packages depend on the currently installed version of %B%s%b "
"(%B%s%b), or conflict with the version it will be %s to (%B%s%b), and will "
"be broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van de momenteel geïnstalleerde versie van %B"
"%s%b (%B%s%b), of conflicteren met de versie die het zal zijn %s naar (%B%s"
"%b), en zullen defect raken als het %s is."

#: src/reason_fragment.cc:689
msgid ""
"The following packages conflict with version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten conflicteren met versie %B%s%b van %B%s%b, en zullen "
"defect raken als het %s is."

#: src/reason_fragment.cc:694
msgid ""
"The following packages depend on version %B%s%b of %B%s%b, and will be "
"broken if it is %s."
msgstr ""
"De volgende pakketten hangen af van versie %B%s%b van %B%s%b en zullen "
"defect raken als het %s is."

#: src/solution_dialog.cc:97 src/solution_screen.cc:521
msgid "The package cache is not available."
msgstr "De pakketcache is niet beschikbaar."

#: src/solution_dialog.cc:105
msgid "No packages are broken."
msgstr "Er zijn geen defecte pakketten."

#: src/solution_dialog.cc:114 src/solution_screen.cc:544
msgid "No resolution found."
msgstr "Geen oplossing gevonden."

#: src/solution_dialog.cc:183
msgid "Previous"
msgstr "Vorige"

#: src/solution_dialog.cc:184
msgid "Next"
msgstr "Volgende"

#: src/solution_dialog.cc:185
msgid "Apply"
msgstr "Toepassen"

#: src/solution_dialog.cc:186
msgid "Close"
msgstr "Sluiten"

#: src/solution_fragment.cc:163
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s [provided by %s %s]"
msgstr "%s conflicteert met %s [voorzien door %s %s]"

#: src/solution_fragment.cc:176
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Verwijderen van %s"

#: src/solution_fragment.cc:178
#, c-format
msgid "Installing %s %s (%s)"
msgstr "Installeren %s %s (%s)"

#: src/solution_fragment.cc:184
#, c-format
msgid "Leave %ls unresolved."
msgstr "Laat %ls onopgelost."

#: src/solution_fragment.cc:410
msgid "%BRemove%b the following packages:%n"
msgstr "%BVerwijder%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:428
msgid "%BInstall%b the following packages:%n"
msgstr "%BInstalleer%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:446
msgid "%BKeep%b the following packages at their current version:%n"
msgstr "%BBehoud%b de volgende pakketten op hun huidige versie:%n"

#: src/solution_fragment.cc:470
msgid "%BUpgrade%b the following packages:%n"
msgstr "%BDoe opwaardering%b van volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:490
msgid "%BDowngrade%b the following packages:%n"
msgstr " %BDegradeer%b de volgende pakketten:%n"

#: src/solution_fragment.cc:511
msgid "%BLeave%b the following dependencies %Bunresolved%b:%n"
msgstr "%BLaat%b de volgende afhankelijkheden %Bonopgelost%b:%n"

#: src/solution_item.cc:98
#, c-format
msgid "Remove %F [%s (%s)]"
msgstr "Verwijder %F [%s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:105
#, c-format
msgid "Install %F [%s (%s)]"
msgstr "Installeer %F [%s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:113
#, c-format
msgid "Cancel the installation of %F"
msgstr "Annuleer de installatie van %F"

#: src/solution_item.cc:116
#, c-format
msgid "Cancel the removal of %F"
msgstr "Annuleer het verwijderen van %F"

#: src/solution_item.cc:119
#, c-format
msgid "Keep %F at version %s (%s)"
msgstr "Behoud %F op versie %s (%s)"

#: src/solution_item.cc:127
#, c-format
msgid "Upgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
msgstr "Doe opwaardering van %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:136
#, c-format
msgid "Downgrade %F [%s (%s) -> %s (%s)]"
msgstr "Degradeer %F [%s (%s) -> %s (%s)]"

#: src/solution_item.cc:607
#, c-format
msgid "-> Leave the dependency \"%s recommends %s\" unresolved."
msgstr "-> Laat de afhankelijkheid \"%s beveelt %s aan\" onopgelost."

#: src/solution_screen.cc:180
msgid "The following actions will resolve this dependency:"
msgstr "De volgende acties zullen deze vereiste oplossen:"

#: src/solution_screen.cc:300
msgid "Keep the following packages at their current version:"
msgstr "Behoud de volgende pakketten op hun huidige versie:"

#: src/solution_screen.cc:348
msgid "Leave the following recommendations unresolved:"
msgstr "Laat de volgende aanbevelingen onopgelost:"

#: src/solution_screen.cc:528
msgid "No broken packages."
msgstr "Geen defecte pakketten."

#: src/solution_screen.cc:558
#, c-format
msgid "open: %d; closed: %d; defer: %d; conflict: %d"
msgstr "open: %d; gesloten: %d; uitgesteld: %d; conflicten: %d"

#: src/trust.cc:19 src/trust.cc:21
msgid "WARNING"
msgstr "WAARSCHUWING"

#: src/trust.cc:20
msgid ""
"%F: This version of %s is from an %Buntrusted source%b! Installing this "
"package could allow a malicious individual to damage or take control of your "
"system."
msgstr ""
"%F: deze versie van %s is van een %Bniet vertrouwde bron%b! Dit pakket "
"installeren zou een kwaadwillige indringer kunnen binnenlaten die uw systeem "
"beschadigt of overneemt."

#. TRANSLATORS: This string is a confirmation message, which users
#. (especially CJK users) should be able to input without input
#. methods. Please include nothing but ASCII characters.
#: src/ui.cc:212
msgid "Yes, I am aware this is a very bad idea"
msgstr "Ja, ik weet dat dit een zeer slecht idee is"

#: src/ui.cc:269
msgid "Er, there aren't any errors, this shouldn't have happened.."
msgstr "Euh, er zijn geen fouten, dit zou niet mogen gebeuren..."

#: src/ui.cc:275
msgid "E:"
msgstr "E:"

#: src/ui.cc:277
msgid "W:"
msgstr "W:"

#: src/ui.cc:373
msgid ""
"WARNING: the package cache is opened in read-only mode! This change and all "
"subsequent changes will not be saved unless you stop all other running apt-"
"based programs and select \"Become root\" from the Actions menu."
msgstr ""
"WAARSCHUWING: de pakketcache is geopend in alleen-lezen modus! Deze "
"wijziging en alle volgende wijzigingen zullen niet bewaard worden tenzij u "
"de uitvoering stopt van alle andere op apt gebaseerde programma's en \"Wordt "
"systeembeheerder\" kiest in het menu Acties."

#: src/ui.cc:379
msgid "Never display this message again."
msgstr "Toon deze mededeling nooit meer."

#: src/ui.cc:425
msgid ""
"You may not modify the state of any package while a download is underway."
msgstr ""
"U kunt de toestand van een pakket niet wijzigen terwijl er een download "
"bezig is."

#: src/ui.cc:456
msgid "You already are root!"
msgstr "U bent reeds systeembeheerder!"

#: src/ui.cc:471
msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:"
msgstr ""
"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
"'su:' of 'sudo:'"

#: src/ui.cc:478
#, c-format
msgid "Invalid Get-Root-Command; it should start with su: or sudo:, not %s:"
msgstr ""
"Ongeldig commando om systeembeheerder te worden; het dient te beginnen met "
"'su:' of 'sudo:', niet met '%s:'"

#: src/ui.cc:507
#, c-format
msgid "Unable to fork: %s"
msgstr "Kan %s geen afsplitsing van zichzelf (fork) laten maken"

#: src/ui.cc:611
msgid ""
"Subprocess exited with an error, probably due to one of these reasons:\n"
" - incorrect password,\n"
" - insufficient permissions to become root, or\n"
" - root login disabled"
msgstr ""
"Subproces sloot af met een fout, wellicht door een van de volgende redenen:\n"
" - foutief wachtwoord,\n"
" - onvoldoende rechten om root te worden, of\n"
" - login voor root is uitgeschakeld"

#: src/ui.cc:654
msgid "Loading cache"
msgstr "Laden van cache"

#: src/ui.cc:696
msgid "Really quit Aptitude?"
msgstr "Aptitude echt afsluiten?"

#: src/ui.cc:750 src/ui.cc:2752
msgid "Change the behavior of aptitude"
msgstr "Wijzig de werking van aptitude"

#: src/ui.cc:786
msgid "Really discard your personal settings and reload the defaults?"
msgstr "Echt uw persoonlijke instellingen negeren en de standaarden herladen?"

#: src/ui.cc:831
#, c-format
msgid "Using default value for %s string: '%s'"
msgstr "Voor tekenreeks %s wordt de standaardwaarde gebruikt: '%s'"

#: src/ui.cc:922
msgid "View available packages and choose actions to perform"
msgstr "Bekijk beschikbare pakketten en kies uit te voeren acties"

#: src/ui.cc:951
msgid "Recommended Packages"
msgstr "Aanbevolen Pakketten"

#: src/ui.cc:952
msgid "View packages that it is recommended that you install"
msgstr "Bekijk pakketten die voor installatie worden aanbevolen"

#: src/ui.cc:953
msgid "Recommendations"
msgstr "Aanbevelingen"

#: src/ui.cc:968 src/ui.cc:970
msgid "Packages (flat)"
msgstr "Pakketten (vlak)"

#: src/ui.cc:969
msgid ""
"View available packages (flat, no grouping) and choose actions to perform"
msgstr ""
"Bekijk beschikbare pakketten (vlakke lijst zonder groepering) en kies uit te "
"voeren acties"

#: src/ui.cc:996 src/ui.cc:998
msgid "Packages (debtags)"
msgstr "Pakketten (debtags)"

#: src/ui.cc:997
msgid ""
"View available packages (debtags grouping) and choose actions to perform"
msgstr ""
"Bekijk beschikbare pakketten (gegroepeerd volgens debtags) en kies uit te "
"voeren acties"

#: src/ui.cc:1016 src/ui.cc:1018
msgid "Packages (source)"
msgstr "Pakketten (broncode)"

#: src/ui.cc:1017
msgid "View available packages (source grouping) and choose actions to perform"
msgstr ""
"Bekijk beschikbare pakketten (gegroepeerd volgens broncode) en kies uit te "
"voeren acties"

#: src/ui.cc:1039
#, c-format
msgid "Information about %s"
msgstr "Informatie over %s"

#: src/ui.cc:1041
#, c-format
msgid "%s info"
msgstr "%s info"

#: src/ui.cc:1062
#, c-format
msgid "Packages depending on %s"
msgstr "Pakketten die afhangen van %s"

#: src/ui.cc:1063
#, c-format
msgid "Dependencies of %s"
msgstr "Afhankelijkheden van %s"

#: src/ui.cc:1066
#, c-format
msgid "%s reverse deps"
msgstr "%s achterwaartse afhankelijkheden"

#: src/ui.cc:1067
#, c-format
msgid "%s deps"
msgstr "%s vereisten"

#: src/ui.cc:1085
#, c-format
msgid "Available versions of %s"
msgstr "Beschikbare versies van %s"

#: src/ui.cc:1087
#, c-format
msgid "%s versions"
msgstr "%s versies"

#: src/ui.cc:1093
msgid ""
"Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2008 Daniel Burrows.%n%naptitude comes with "
"%BABSOLUTELY NO WARRANTY%b; for details see 'license' in the Help menu. "
"This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain "
"conditions; see 'license' for details."
msgstr ""
"Aptitude %s%n%nCopyright 2000-2008 Daniel Burrows.%n%naptitude komt met "
"%BABSOLUUT GEEN GARANTIE%b; voor details zie 'licentie' in het Hulp-menu. "
"Dit is vrije software, en u bent vrij om het te verspreiden onder zekere "
"voorwaarden, zie 'licentie' voor details."

#: src/ui.cc:1143 src/ui.cc:1145
msgid "License"
msgstr "Licentie"

#: src/ui.cc:1144 src/ui.cc:2844
msgid "View the terms under which you may copy and distribute aptitude"
msgstr ""
"Bekijk de voorwaarden waaronder u aptitude mag kopiëren en distribueren"

#. TRANSLATORS: You can translate help.txt and set the filename here.
#: src/ui.cc:1159
msgid "Localized file|help.txt"
msgstr "Hulp nog niet vertaald|help.txt"

#: src/ui.cc:1161
msgid "Encoding of help.txt|UTF-8"
msgstr "Codering van help.txt|UTF-8"

#: src/ui.cc:1172
msgid "Online Help"
msgstr "On-line Hulp"

#: src/ui.cc:1173
msgid "View a brief introduction to aptitude"
msgstr "Bekijk een korte introductie van aptitude"

#: src/ui.cc:1174 src/ui.cc:2996
msgid "Help"
msgstr "Hulp"

#. TRANSLATORS: You can translate README and set the filename here.
#: src/ui.cc:1183
msgid "Localized file|README"
msgstr "Nog niet vertaald|README"

#: src/ui.cc:1184
msgid "Encoding of README|ISO_8859-1"
msgstr "Codering van README|ISO_8859-1"

#: src/ui.cc:1195
msgid "User's Manual"
msgstr "Gebruikershandleiding"

#: src/ui.cc:1196
msgid "Read the full user's manual of aptitude"
msgstr "Lees de volledige gebruikershandleiding van aptitude"

#: src/ui.cc:1197
msgid "Manual"
msgstr "Handleiding"

#: src/ui.cc:1204 src/ui.cc:1206
msgid "FAQ"
msgstr "FAQ"

#: src/ui.cc:1205 src/ui.cc:2836
msgid "View a list of frequently asked questions"
msgstr "Bekijk een overzicht van veel gestelde vragen"

#: src/ui.cc:1214 src/ui.cc:1216
msgid "News"
msgstr "Nieuws"

#: src/ui.cc:1215
#, c-format
msgid "View the important changes made in each version of %s"
msgstr "Overzicht van belangrijke wijzigingen in elke versie van %s"

#: src/ui.cc:1222
#, c-format
msgid ""
"Unable to remove the old temporary directory; you should remove %s by hand."
msgstr ""
"Kan de oude tijdelijke map niet verwijderen; u dient %s handmatig te "
"verwijderen."

#: src/ui.cc:1227
#, c-format
msgid ""
"Will not remove %s; you should examine the files in it and remove them by "
"hand."
msgstr ""
"%s zal niet verwijderd worden; u dient de bestanden daarin na te kijken en "
"ze handmatig te verwijderen."

#: src/ui.cc:1253
#, c-format
msgid ""
"It appears that a previous version of aptitude left files behind in %s. "
"These files are probably useless and safe to delete.%n%nDo you want to "
"remove this directory and all its contents? If you select \"No\", you will "
"not see this message again."
msgstr ""
"Het lijkt erop dat een vorige versie van aptitude bestanden achterliet in "
"%s. Deze bestanden zijn waarschijnlijk nutteloos en kunnen veilig verwijderd "
"worden. %n%nWilt u deze map en heel de inhoud verwijderen? Als u \"Nee\" "
"kiest, zult u deze mededeling niet meer zien."

#: src/ui.cc:1274
msgid "Performing actions..."
msgstr "Uitvoeren van acties..."

#: src/ui.cc:1281
msgid "Press Return to continue, 'q' followed by Return to quit."
msgstr ""
"Druk enter om verder te gaan, 'q' gevolgd door Return om af te sluiten."

#: src/ui.cc:1322
msgid "Updating state and quitting..."
msgstr "Status bijwerken en afsluiten..."

#: src/ui.cc:1377
msgid "View the progress of the package download"
msgstr "Bekijk de voortgang van het ophalen van het pakket"

#: src/ui.cc:1378
msgid "Package Download"
msgstr "Pakket Ophalen"

#: src/ui.cc:1425
msgid ""
"%BWARNING%b: untrusted versions of the following packages will be installed!"
"%n%nUntrusted packages could %Bcompromise your system's security%b. You "
"should only proceed with the installation if you are certain that this is "
"what you want to do.%n%n"
msgstr ""
"%BWAARSCHUWING%b: er worden niet vertrouwde versies van de volgende "
"pakketten geïnstalleerd!%n%nNiet vertrouwde pakketten kunnen%Bde veiligheid "
"van uw systeem compromitteren%b. Ga enkel verder met de installatie als u "
"zeker bent dat u dat wilt.%n%n"

#: src/ui.cc:1431
msgid " %S*%N %s [version %s] %s%n"
msgstr " %S*%N %s [versie %s] %s%n"

#: src/ui.cc:1439
msgid "Really Continue"
msgstr "Werkelijk verdergaan"

#: src/ui.cc:1441
msgid "Abort Installation"
msgstr "Installatie afbreken"

#: src/ui.cc:1505
msgid "Preview of package installation"
msgstr "Voorbeeldweergave van de pakketinstallatie."

#: src/ui.cc:1506
msgid "View and/or adjust the actions that will be performed"
msgstr "Bekijk en/of wijzig de acties die zullen worden uitgevoerd"

#: src/ui.cc:1542
msgid "Trying to fix broken packages..."
msgstr "Poging om defecte pakketten te repareren..."

#: src/ui.cc:1561
msgid "Some packages were broken and have been fixed:"
msgstr "Enkele pakketten waren defect en zijn gerepareerd:"

#: src/ui.cc:1569
msgid "No solution to these dependency problems exists!"
msgstr "Er bestaat geen oplossing voor deze vereistenproblemen!"

#: src/ui.cc:1575
#, c-format
msgid ""
"Ran out of time while trying to resolve dependencies (press \"%s\" to try "
"harder)"
msgstr ""
"Tijdslimiet overschreden bij het proberen oplossen van vereisten (druk \"%s"
"\" om harder te proberen)"

#: src/ui.cc:1621
msgid ""
"Installing/removing packages requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Installeren/verwijderen van pakketten vereist beheerdersrechten die u "
"momenteel niet heeft. Wenst u over te schakelen naar het beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1624 src/ui.cc:1874 src/ui.cc:1928 src/ui.cc:2035
msgid "Become root"
msgstr "Beheerder worden"

#: src/ui.cc:1626 src/ui.cc:1876 src/ui.cc:1930 src/ui.cc:2037
msgid "Don't become root"
msgstr "Geen beheerder worden"

#: src/ui.cc:1747
msgid "No packages are scheduled to be installed, removed, or upgraded."
msgstr ""
"Er zijn geen pakketten gepland voor installatie, opwaardering of "
"verwijdering."

#: src/ui.cc:1753
msgid ""
"No packages will be installed, removed or upgraded. Some packages could be "
"upgraded, but you have not chosen to upgrade them. Type \"U\" to prepare an "
"upgrade."
msgstr ""
"Er zullen geen pakketten worden geïnstalleerd, verwijderd of opgewaardeerd. "
"Enkele pakketten kunnen worden opgewaardeerd, maar u hebt niet gekozen om ze "
"op te waarderen. Typ \"U\" om een opwaardering voor te bereiden."

#: src/ui.cc:1811
msgid "Checking dependencies"
msgstr "Vereisten worden nagekeken"

#: src/ui.cc:1844
msgid "Updating package lists"
msgstr "Bijwerken van pakketlijsten"

#: src/ui.cc:1845
msgid "View the progress of the package list update"
msgstr "Bekijk de voortgang van het bijwerken van de pakketlijst"

#: src/ui.cc:1846
msgid "List Update"
msgstr "Lijst Bijwerken"

#: src/ui.cc:1871
msgid ""
"Updating the package lists requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Bijwerken van pakketlijsten vereist beheerdersrechten die u momenteel niet "
"heeft. Wenst u over te schakelen naar het beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1886 src/ui.cc:2587
msgid "Waste time trying to find mines"
msgstr "De tijd verdrijven met het proberen vinden van mijnen"

#: src/ui.cc:1893 src/ui.cc:1986
msgid "Cleaning while a download is in progress is not allowed"
msgstr "Opschonen terwijl een download bezig is, is niet toegestaan."

#: src/ui.cc:1910
msgid "Downloaded package files have been deleted"
msgstr "Opgehaalde pakketbestanden zijn verwijderd"

#: src/ui.cc:1925
msgid ""
"Cleaning the package cache requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Bijwerken van de pakketcache vereist beheerdersrechten die u momenteel niet "
"heeft. Wenst u over te schakelen naar het beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:1983
msgid "The apt cache file is not available; cannot auto-clean."
msgstr "De cache van apt is niet beschikbaar; kan auto-clean niet uitvoeren."

#: src/ui.cc:2021
#, c-format
msgid ""
"Obsolete downloaded package files have been deleted, freeing %sB of disk "
"space."
msgstr ""
"Verouderde opgehaalde pakketbestanden zijn verwijderd, %sB schijfruimte is "
"vrijgemaakt."

#: src/ui.cc:2032
msgid ""
"Deleting obsolete files requires administrative privileges, which you "
"currently do not have. Would you like to change to the root account?"
msgstr ""
"Het verwijderen van verouderde bestanden vereist beheerdersrechten die u "
"momenteel niet heeft. Wenst u over te schakelen naar het beheerdersaccount?"

#: src/ui.cc:2138
msgid "Package name or pattern for \"forget new\" (empty for all packages): "
msgstr "Pakketnaam of patroon voor \"forget new\" (leeg voor alle pakketten): "

#: src/ui.cc:2142
msgid ""
"Package name or pattern for \"forget new\"\n"
"\n"
"Hints:\n"
" * empty, to mark all packages as not new\n"
" * 'aptitude' to unmark a single package\n"
" * '~sdoc' to unmark all packages from section \"doc\"\n"
"\n"
msgstr ""
"Pakketnaam of patroon voor \"forget new\"\n"
"\n"
"Suggesties:\n"
" * leeg, om alle pakketten als niet nieuw te markeren\n"
" * 'aptitude' om de markering weg te halen van een enkel pakket\n"
" * '~sdoc' om de markering weg te halen van alle pakketten uit sectie \"doc"
"\"\n"
"\n"

#: src/ui.cc:2209
msgid "No more solutions."
msgstr "Geen oplossingen meer."

#: src/ui.cc:2424
msgid "Unable to find a solution to apply."
msgstr "Niet mogelijk om een toepasbare oplossing te vinden."

#: src/ui.cc:2430
msgid "Ran out of time while trying to find a solution."
msgstr "Tijdslimiet overschreden bij het zoeken van een oplossing."

#: src/ui.cc:2490 src/ui.cc:2492
msgid "Resolve Dependencies"
msgstr "Vereisten Oplossen"

#: src/ui.cc:2491
msgid "Search for solutions to unsatisfied dependencies"
msgstr "Zoek oplossingen voor niet nagekomen vereisten"

#: src/ui.cc:2503
#, c-format
msgid "Unable to open %ls"
msgstr "Kan %ls niet openen"

#: src/ui.cc:2509
msgid "Error while dumping resolver state"
msgstr "Fout bij het archiveren van de toestand van de oplosser"

#: src/ui.cc:2549
msgid "^Install/remove packages"
msgstr "^Installeer/verwijder pakketten"

#: src/ui.cc:2552
msgid "^Update package list"
msgstr "^Werk pakketlijst bij"

#: src/ui.cc:2557
msgid "Mark Up^gradable"
msgstr "Markeer als ^opwaardeerbaar"

#: src/ui.cc:2562
msgid "^Forget new packages"
msgstr "^Vergeet nieuwe pakketten"

#: src/ui.cc:2566
msgid "Canc^el pending actions"
msgstr "Annu^leer aanhangige acties"

#: src/ui.cc:2567
msgid "Cancel all pending actions from this session"
msgstr "Annuleer alle aanhangige acties uit deze sessie"

#: src/ui.cc:2570
msgid "^Clean package cache"
msgstr "Schoon ^pakketcache op"

#: src/ui.cc:2574
msgid "Clean ^obsolete files"
msgstr "^Schoon verouderde bestanden op"

#: src/ui.cc:2581
msgid "^Reload package cache"
msgstr "^Herlaad pakketcache"

#: src/ui.cc:2586
msgid "^Play Minesweeper"
msgstr "^Mijnenveger spelen"

#: src/ui.cc:2591
msgid "^Become root"
msgstr "^Beheerder (root) worden"

#: src/ui.cc:2594
msgid "^Quit"
msgstr "^Afsluiten"

#: src/ui.cc:2601 src/ui.cc:2990
msgid "Undo"
msgstr "Ongedaan maken"

#: src/ui.cc:2610
msgid "^Install"
msgstr "^Installeren"

#: src/ui.cc:2611
msgid "Flag the currently selected package for installation or upgrade"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor installatie of opwaardering"

#: src/ui.cc:2614
msgid "R^einstall"
msgstr "H^erinstalleren"

#: src/ui.cc:2615
msgid "Flag the currently selected package for reinstallation"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket om opnieuw geïnstalleerd te worden"

#: src/ui.cc:2618
msgid "^Remove"
msgstr "^Verwijderen"

#: src/ui.cc:2619
msgid "Flag the currently selected package for removal"
msgstr "Markeer het momenteel geselecteerde pakket voor verwijdering"

#: src/ui.cc:2622
msgid "^Purge"
msgstr "Wissen (^Purge)"

#: src/ui.cc:2623
msgid ""
"Flag the currently selected package and its configuration files for removal"
msgstr ""
"Markeer het momenteel geselecteerde pakket en zijn configuratiebestanden "
"voor verwijdering"

#: src/ui.cc:2626
msgid "^Keep"
msgstr "^Behouden"

#: src/ui.cc:2627
msgid "Cancel any action on the selected package"
msgstr "Annuleer alle acties voor het geselecteerde pakket"

#: src/ui.cc:2630
msgid "^Hold"
msgstr "Bevrie^zen"

#: src/ui.cc:2631
msgid ""
"Cancel any action on the selected package, and protect it from future "
"upgrades"
msgstr ""
"Annuleer alle acties voor het geselecteerde pakket en bescherm het voor "
"toekomstige opwaarderingen"

#: src/ui.cc:2634
msgid "Mark ^Auto"
msgstr "Markeer als ^Automatisch"

#: src/ui.cc:2635
msgid ""
"Mark the selected package as having been automatically installed; it will "
"automatically be removed if no other packages depend on it"
msgstr ""
"Markeer het geselecteerde pakket als automatisch geïnstalleerd; het zal "
"automatisch worden verwijderd als er geen andere pakketten meer van "
"afhankelijk zijn"

#: src/ui.cc:2638
msgid "Mark ^Manual"
msgstr "Markeer als ^Handmatig"

#: src/ui.cc:2639
msgid ""
"Mark the selected package as having been manually installed; it will not be "
"removed unless you manually remove it"
msgstr ""
"Markeer het geselecteerde pakket als handmatig geïnstalleerd; het zal niet "
"worden verwijderd tenzij u het handmatig verwijdert"

#: src/ui.cc:2642
msgid "^Forbid Version"
msgstr "Verbie^d Versie"

#: src/ui.cc:2643
msgid ""
"Forbid the candidate version of the selected package from being installed; "
"newer versions of the package will be installed as usual"
msgstr ""
"Verbied de installatie van de kandidaat versie van het geselecteerde pakket; "
"nieuwere versies van het pakket zullen normaal worden geïnstalleerd"

#: src/ui.cc:2647
msgid "I^nformation"
msgstr "I^nformatie"

#: src/ui.cc:2648
msgid "Display more information about the selected package"
msgstr "Toon aanvullende informatie over het geselecteerde pakket"

#: src/ui.cc:2651
msgid "C^ycle Package Information"
msgstr "^Wissel pakketinformatie"

#: src/ui.cc:2652
msgid ""
"Cycle through the modes of the package information area: it can show the "
"package's long description, a summary of its dependency status, or an "
"analysis of why the package is required."
msgstr ""
"Wissel tussen de verschillende modi van het pakketinformatiegebied.Dit kan "
"de volgende informatie tonen: een uitvoerige beschrijving, een samenvatting "
"van afhankelijkheidsinformatie, of een analyse waarom het pakket vereist is."

#: src/ui.cc:2655
msgid "^Changelog"
msgstr "^Log van wijzigingen"

#: src/ui.cc:2656
msgid "Display the Debian changelog of the selected package"
msgstr ""
"Toon de log van wijzigingen die in Debian aan het geselecteerde pakket "
"aangebracht werden"

#: src/ui.cc:2663
msgid "^Examine Solution"
msgstr "^Bestudeer Oplossing"

#: src/ui.cc:2664
msgid "Examine the currently selected solution to the dependency problems."
msgstr ""
"Bestudeer de momenteel geselecteerde oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2667
msgid "Apply ^Solution"
msgstr "^Aanvaard Oplossing"

#: src/ui.cc:2668
msgid "Perform the actions contained in the currently selected solution."
msgstr "Voer de acties behorend bij de momenteel geselecteerde oplossing uit."

#: src/ui.cc:2671
msgid "^Next Solution"
msgstr "^Volgende Oplossing"

#: src/ui.cc:2672
msgid "Select the next solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de volgende oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2675
msgid "^Previous Solution"
msgstr "V^orige Oplossing"

#: src/ui.cc:2676
msgid "Select the previous solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de vorige oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2679
msgid "^First Solution"
msgstr "^Eerste Oplossing"

#: src/ui.cc:2680
msgid "Select the first solution to the dependency problems."
msgstr "Selecteer de eerste oplossing voor de vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2683
msgid "^Last Solution"
msgstr "^Laatste Oplossing"

#: src/ui.cc:2684
msgid ""
"Select the last solution to the dependency problems that has been generated "
"so far."
msgstr ""
"Selecteer de voorlopig laatst gegenereerde oplossing voor de "
"vereistenproblemen."

#: src/ui.cc:2690
msgid "Toggle ^Rejected"
msgstr "Ver^worpen aan-/uitzetten"

#: src/ui.cc:2691
msgid "Toggle whether the currently selected action is rejected."
msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie verworpen wordt."

#: src/ui.cc:2695
msgid "Toggle ^Approved"
msgstr "^Goedgekeurd aan-/uitzetten"

#: src/ui.cc:2696
msgid "Toggle whether the currently selected action is approved."
msgstr "Aan-/Uitzetten dat de momenteel geselecteerde actie goedgekeurd wordt"

#: src/ui.cc:2700
msgid "^View Target"
msgstr "Bekijk ^doel"

#: src/ui.cc:2701
msgid "View the package which will be affected by the selected action"
msgstr "Bekijk het pakket dat voorwerp zal zijn van de geselecteerde actie"

#: src/ui.cc:2707
msgid "Reject Breaking ^Holds"
msgstr "Bev^roren pakketten niet breken"

#: src/ui.cc:2709
msgid ""
"Reject all actions that would change the state of held packages or install "
"forbidden versions"
msgstr ""
"Verwerp elke actie die zou leiden tot een wijziging van de toestand van "
"vastgehouden pakketten of tot de installatie van verboden versies"

#: src/ui.cc:2717
msgid "^Find"
msgstr "^Zoeken"

#: src/ui.cc:2718
msgid "Search forwards"
msgstr "Zoek voorwaarts"

#: src/ui.cc:2721
msgid "^Find Backwards"
msgstr "Zoek ^Achterwaarts"

#: src/ui.cc:2722
msgid "Search backwards"
msgstr "Zoek achterwaarts"

#: src/ui.cc:2725
msgid "Find ^Again"
msgstr "Zoek ^Opnieuw"

#: src/ui.cc:2726
msgid "Repeat the last search"
msgstr "Herhaal de laatste zoekopdracht"

#: src/ui.cc:2729
msgid "Find Again ^Backwards"
msgstr "Zoek Opnieuw Achter^waarts"

#: src/ui.cc:2730
msgid "Repeat the last search in the opposite direction"
msgstr "Herhaal de laatste zoekopdracht in tegengestelde richting"

#: src/ui.cc:2734
msgid "^Limit Display"
msgstr "^Beperk Weergave"

#: src/ui.cc:2735
msgid "Apply a filter to the package list"
msgstr "Pas een filter toe op de pakketlijst"

#: src/ui.cc:2738
msgid "^Un-Limit Display"
msgstr "Annuleer Be^perking Weergave"

#: src/ui.cc:2739
msgid "Remove the filter from the package list"
msgstr "Verwijder de filter van de pakketlijst"

#: src/ui.cc:2743
msgid "Find ^Broken"
msgstr "Zoek ^Defecte"

#: src/ui.cc:2744
msgid "Find the next package with unsatisfied dependencies"
msgstr "Zoek het volgende pakket met niet-voldane vereisten"

#: src/ui.cc:2751
msgid "^Preferences"
msgstr "^Voorkeursinstellingen"

#: src/ui.cc:2756
msgid "^UI options"
msgstr "^Gebruikersinterface-opties"

#: src/ui.cc:2757
msgid "Change the settings which affect the user interface"
msgstr "Wijzig de instellingen met betrekking tot de gebruikersinterface"

#: src/ui.cc:2760
msgid "^Dependency handling"
msgstr "^Afhankelijkheidsafhandeling"

#: src/ui.cc:2761
msgid "Change the settings which affect how package dependencies are handled"
msgstr ""
"Wijzig de instellingen die bepalen hoe pakketafhankelijkheden worden "
"behandeld"

#: src/ui.cc:2764
msgid "^Miscellaneous"
msgstr "^Overige instellingen"

#: src/ui.cc:2765
msgid "Change miscellaneous program settings"
msgstr "Wijzig overige programmainstellingen"

#: src/ui.cc:2771
msgid "^Revert options"
msgstr "^Herstel Opties"

#: src/ui.cc:2772
msgid "Reset all settings to the system defaults"
msgstr "Herstel alle instellingen naar de systeemstandaard"

#: src/ui.cc:2783
msgid "^Next"
msgstr "^Volgende"

#: src/ui.cc:2784
msgid "View next display"
msgstr "Bekijk volgende weergave"

#: src/ui.cc:2787
msgid "^Prev"
msgstr "V^orige"

#: src/ui.cc:2788
msgid "View previous display"
msgstr "Bekijk vorige weergave"

#: src/ui.cc:2791
msgid "^Close"
msgstr "^Sluiten"

#: src/ui.cc:2792
msgid "Close this display"
msgstr "Sluit deze weergave"

#: src/ui.cc:2797
msgid "New Package ^View"
msgstr "Nieuwe ^Pakketweergave"

#: src/ui.cc:2798
msgid "Create a new default package view"
msgstr "Maak een nieuwe standaard pakketweergave"

#: src/ui.cc:2801
msgid "Audit ^Recommendations"
msgstr "Onderzoek ^Aanbevelingen"

#: src/ui.cc:2802
msgid ""
"View packages which it is recommended that you install, but which are not "
"currently installed."
msgstr ""
"Bekijk de pakketten die voor installatie aanbevolen worden, maar die "
"momenteel niet geïnstalleerd zijn."

#: src/ui.cc:2805
msgid "New ^Flat Package List"
msgstr "^Nieuwe Vlakke Pakketlijst"

#: src/ui.cc:2806
msgid "View all the packages on the system in a single uncategorized list"
msgstr "Bekijk alle pakketten op het systeem in één lijst zonder categorieën"

#: src/ui.cc:2809
msgid "New ^Debtags Browser"
msgstr "Nieuwe ^Debtags-Bladeraar"

#: src/ui.cc:2811
msgid "Browse packages using Debtags data"
msgstr "Doorblader pakketten op basis van Debtags-gegevens"

#: src/ui.cc:2814
msgid "New ^Source Package View"
msgstr "Nieuwe ^Bronpakketweergave"

#: src/ui.cc:2816
msgid "Create a new package view, grouped by source package"
msgstr "Maak een nieuwe pakketweergave, gegroepeerd volgens broncodepakket"

#: src/ui.cc:2824
msgid "^About"
msgstr "^Over"

#: src/ui.cc:2825
msgid "View information about this program"
msgstr "Bekijk informatie over dit programma"

#: src/ui.cc:2828
msgid "^Help"
msgstr "^Hulp"

#: src/ui.cc:2829
msgid "View the on-line help"
msgstr "Bekijk de online hulp"

#: src/ui.cc:2831
msgid "User's ^Manual"
msgstr "^Gebruikershandleiding"

#: src/ui.cc:2832
msgid "View the detailed program manual"
msgstr "Bekijk de gedetailleerde programmahandleiding"

#: src/ui.cc:2835
msgid "^FAQ"
msgstr "^FAQ"

#: src/ui.cc:2839
msgid "^News"
msgstr "^Nieuws"

#: src/ui.cc:2840
msgid "View the important changes made in each version of "
msgstr "Overzicht van belangrijke wijzigingen in elke versie van "

#: src/ui.cc:2843
msgid "^License"
msgstr "^Licentie"

#: src/ui.cc:2989
msgid "Actions"
msgstr "Acties"

#: src/ui.cc:2993
msgid "Search"
msgstr "Zoeken"

#: src/ui.cc:2994
msgid "Options"
msgstr "Opties"

#: src/ui.cc:2995
msgid "Views"
msgstr "Weergaven"

#: src/ui.cc:3061
#, c-format
msgid ""
"%ls: Menu %ls: Help %ls: Quit %ls: Update %ls: Preview/Download/Install/"
"Remove Pkgs"
msgstr ""
"%ls: Menu %ls: Hulp %ls: Afsluiten %ls: Bijwerken %ls: Voorbeeld/Ophalen/"
"Inst./Verw. Pakketten"

#: src/ui.cc:3431
msgid "yes_key"
msgstr "ja-toets"

#: src/ui.cc:3432
msgid "no_key"
msgstr "nee-toets"

#: src/view_changelog.cc:277
#, c-format
msgid "%s changes"
msgstr "%s wijzigingen"

#: src/view_changelog.cc:278
msgid "View the list of changes made to this Debian package."
msgstr "Bekijk de aan dit Debian pakket gemaakte wijzigingen."

#: src/view_changelog.cc:347
#, c-format
msgid "Preparing to download the changelog of %s"
msgstr "Ophalen van log van wijzigingen aan %s wordt voorbereid"

#: src/view_changelog.cc:375
#, c-format
msgid "Failed to download the changelog of %s: %s"
msgstr "Ophalen van log van wijzigingen aan %s is mislukt: %s"

#: src/view_changelog.cc:386
#, c-format
msgid "Downloading the changelog of %s"
msgstr "Log van wijzigingen aan %s wordt opgehaald"
--- aptitude_0.8.11-3_nl.po	2018-09-15 14:38:21.970704830 +0200
+++ aptitude_0.8.12-1_nl.po	2020-01-03 17:23:35.909900914 +0100
@@ -3,14 +3,14 @@
 #
 # Luk Claes <luk@debian.org>, 2005, 2006.
 # Frans Pop <elendil@planet.nl>, 2006, 2007, 2008.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014-2020.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: aptitude_0.8.11-3\n"
+"Project-Id-Version: aptitude_0.8.12-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: aptitude@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-07-29 16:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-15 14:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-25 22:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-01-03 17:23+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -18,7 +18,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. TRANSLATORS: These strings describing config items
 #. should be the same width.
@@ -3943,12 +3944,18 @@
 msgid "Unable to remove \"%s\""
 msgstr "Kan \"%s\" niet verwijderen"
 
-#: src/generic/util/util.cc:420
+#: src/generic/util/util.cc:418
 #, c-format
 msgid "Unable to list files in \"%s\""
 msgstr "Kan lijst bestanden in \"%s\" niet weergeven"
 
-#: src/generic/util/util.cc:437
+#: src/generic/util/util.cc:432
+#, c-format
+#| msgid "Failure closing directory \"%s\""
+msgid "Failure reading directory \"%s\""
+msgstr "Fout bij het lezen van map \"%s\""
+
+#: src/generic/util/util.cc:438
 #, c-format
 msgid "Failure closing directory \"%s\""
 msgstr "Fout bij het sluiten van map \"%s\""

Reply to: