[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] Update of the social_contract.wmlTitle: GitLab

Beste Frans, lijst,

Ik heb zojuist een merge request gemaakt in salsa.

m.vr.gr.

Luc

Op 16-12-2019 om 15:29 schreef Frans Spiesschaert:
Dag Luc,

Bedankt voor je bijdrage aan het vertalen van Debian naar het Nederlands.
Hoewel het Nederlandstalig lokalisatieteam van Debian behoorlijk uitgebreid is (de mailinglijst telt 43 intekenaars), is extra mankracht zeer welkom.

Luc Castermans schreef op zo 15-12-2019 om 09:17 [+0100]:

see:Ter informatie: het is handiger als je de ontwerpvertaling meteen meestuurt als bijlage bij je e-mailbericht.

Ik heb je vertaling nagelezen en hierna volgt wat commentaar. Nadat je de tekst aangepast hebt, wil ik de vertaling wel voor jou committen, dan staat ze enkele uren later reeds online.

Hier volgt mijn commentaar:
Regel 18:
  Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt ...
dit moet zijn: Versie 1.1, geratificeerd .....

Regels 24-30:
Je hebt geprobeerd om een lange zin vlotter leesbaar te maken door hem op te splitsen in twee zinnen. Dit kan zinvol zijn, maar daardoor krijg je in dit geval twee keer het niet erg vlotte
"... Het &quot;<a href="">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;-gedeelte ...."

Wat denk je van de volgende formulering?
"....opgesteld. Het onderdeel van dit contract dat handelt over
de &quot;<a href="">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;
(Debian Free Software Guidelines - DFSG),
werd oorspronkelijk ontwikkeld als een verzameling verplichtingen
waarover we afspraken ons eraan te houden. Het werd door de
vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de Open Source Definitie.

toelichting: in de Engelse pagina wordt in deze paragraaf ook de afkorting DFSG vermeld. Maar deze is weinig betekenisvol als de afkomst ervan niet duidelijk is. Daarom tussen de ( ) niet enkel de afkorting, maar ook de Engelse naam voluit.

Regels 37-38:
Jij schrijft:
"....document <q><em>De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</em></q>.
In de Engelse tekst gebruikt men niet <em>....</em>, maar <cite>....</cite>. Opmaak zou je niet mogen wijzigen.
Bovendien plaats je hier (DFSG), terwijl dat in de Engelse tekst niet het geval is. Aangezien de afkorting hiervoor al gebruikt en toegelicht wordt, is dat ook niet nodig.

Hetzelfde geldt voor regel 39:
Jij schrijft:
"....componenten <q><em>vrij</em></q> zullen zijn....", maar de Engelse tekst heeft hier geen bijzondere opmaak. <q><em>.....</em></q> zouden hier dus weg moeten.

Regel 40:
"....Wij ondersteunen zowel mensen...."
De toekomende tijd uit het Engelse origineel is hier verdwenen. Aangezien het hier een verbintenis voor de toekomst betreft, is die toekomende tijd behoorlijk essentieel. Je zou je tekst best in die zin aanpassen.

Hetzelfde geldt voor regel 45:
"We geven terug aan de vrije-software gemeenschap"
Ook hier ontbreekt de toekomende tijd.

Regel 48:
Ook hier is (DFSG) toegevoegd, waar dat in het Engels niet het geval is.

Regel 56:
"   <li><p><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>"
Hier staat een overbodige <p>. Die moet weg om een foutmelding bij de opmaakcontrole te voorkomen.

Regel 59:
"     insturen zullen meteen..."
best aanpassen naar
      online insturen zullen meteen...
toelichting: ook in de Engelse tekst is sprake van online.

Regels 65-66:
"We zullen hun belangen het zwaarst laten wegen in onze prioriteit keuzes."
Dit is geen goed Nederlands.
Wat denk je van
Wij zullen bij onze prioriteiten hun belangen op de eerste plaats zetten.

Regel 67:
"....in verschillende computeromgevingen"
misschien vervangen door
     in veel verschillende computeromgevingen
toelichting: ook in de Engelse tekst is sprake van many different....

Regel 78:
"   <li><p><strong>Werken die niet aan onze.....
Hier staat een overbodige <p>.

Regel 80:
"  <p"
De > ontbreekt: <p>

Regels 86 en 88:
CD
vervangen door cd in kleine letters (In tegenstelling tot in het Engels worden in het Nederlands cd en dvd in kleine letters geschreven. Zie https://onzetaal.nl/taaladvies/afkortingen-algemene-regels/)

-- 
Met vriendelijke groet, Frans Spiesschaert

   
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Re: webwml | Update of the social_contract.wml; edited this based on an informal update from the HTML page. (!303)
Datum: Sat, 14 Dec 2019 16:24:58 +0000
Van: Boyuan Yang <gitlab@salsa.debian.org>
Antwoord-naar: Debian Webmaster Team / webwml <gitlab+3050b1ea94af92b11ef119325136a450@salsa.debian.org>
Aan: luc.castermans@gmail.com


Boyuan Yang commented:

Is there any Dutch users/developers around to help review the contents?-- 

m.vr.gr.

Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com
#use wml::debian::template title="Het Debian Sociale Contract" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="a2d057aa44562ddcc643379de20b7fc2c0c7f9e4" maintainer="bas@debian.org"

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, Sociale Contract, dfsg, social contract,
Sociale Contract, dfsg, Debian Sociale Contract, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
# Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
# Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$

<p>
 Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt
 <a href="social_contract.1.0">Versie 1.0</a>, geratificeerd op 5 juli 1997.
</p>


<p>Debian, de makers van het Debian systeem, hebben het
<strong>Debian Sociale Contract</strong> opgesteld. Het onderdeel van dit contract dat handelt over
de &quot;<a href="#guidelines">Debian Vrije Software Richtlijnen</a>&quot;
(Debian Free Software Guidelines - DFSG),
werd oorspronkelijk ontwikkeld als een verzameling verplichtingen
waarover we afspraken ons eraan te houden. Het werd door de
vrije-software gemeenschap overgenomen als de basis van de Open Source Definitie.</p>

<hr />
<h2>Het <q>Sociale Contract</q> met de Vrije Software Gemeenschap</h2>
<ol>
  <li><strong>Debian zal 100% vrij blijven</strong>
   <p>De richtlijnen, die we gebruiken om te bepalen of een werk 
   <q><em>vrij</em></q> is, staan in het document <q><cite>(DFSG)</cite></q>.
   We beloven dat het Debian systeem en al 
   zijn componenten vrij zullen zijn volgens deze richtlijnen. 
   Wij zullen zowel mensen die vrije als mensen die niet-vrije componenten 
   maken of gebruiken op een Debian-systeem ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat het 
   systeem nooit het gebruik van een niet-vrije component vereist.</p>
  </li>
  
  
  <li><strong>We zullen aan de vrije-software gemeenschap terur geven</strong>
   <p>Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen 
   we deze publiceren met een licentie die consistent is met de Debian 
   Richtlijnen voor Vrije Software. We zullen het best mogelijke 
   systeem maken, zodat vrije werken wijd en zijd zullen worden 
   gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs, verbeteringen 
   en verzoeken van gebruikers, zullen we terugkoppelen naar de 
   <q><em>upstream</em></q>-auteurs van de componenten die in 
   ons systeem zijn opgenomen.
  </li>
  
  <li><strong>We zullen geen problemen verbergen</strong>
   <p>We zullen ten allen tijde onze gehele database van bugrapporten 
   openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers 
   online insturen zullen meteen zichtbaar zijn voor anderen.</p>
  </li>
  
  <li><strong>Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij
   vrije software</strong>
   <p>We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en
    de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen het zwaarst laten
    wegen als we moeten kiezen. We zullen de behoefte van onze gebruikers,
    om te kunnen werken in veel verschillende computeromgevingen, ondersteunen.
    We zullen geen bezwaar maken tegen niet-vrije werken die bedoeld zijn om
    op Debian-systemen te draaien en zullen ook niet proberen, om mensen die
    zulke werken maken of gebruiken, een vergoeding te laten betalen. We zullen
    derden toelaten om distributies te ontwikkelen die zowel het Debian-systeem
    als andere werken bevatten, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen
    te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van kwalitatief
    hoogwaardige materialen leveren, zonder juridische restricties, die een
    dergelijk gebruik van dit systeem zouden verhinderen.
   </p>
  </li>
  
  <li><strong>Werken die niet aan onze standaarden van vrije
  software voldoen</strong>
  <p>We erkennen dat sommige van onze gebruikers werken nodig hebben die niet
   voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben daartoe
   in onze archieven de gebieden <q><code>contrib</code></q> en
   <q><code>non-free</code></q> gemaakt. Hoewel de pakketten in deze gebieden
   zijn geconfigureerd voor gebruik met Debian,
   zijn ze geen onderdeel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan
   de licenties van de softwarepakketten in deze gebieden te lezen om te
   toetsen of zij deze software op hun cd's mogen verspreiden. Dus, hoewel
   niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel
   het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het
   Bug Tracking Systeem en de mailinglijsten) voor niet-vrije
   softwarepakketten.
  </p>
  </li>
</ol>
<hr />
<h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Vrije verdere verdeling</strong></p>
   <p>De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de
   software als een deel van een softwaredistributie met programma's van
   verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag
   geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een
   dergelijke verkoop.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Broncode</strong></p>
   <p>Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding
   van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet
   toegestaan zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Afgeleide werken</strong></p>
   <p>De licentie moet wijzigingen en afgeleide werken toestaan en
   moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde
   voorwaarden als de licentie van de originele software.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Integriteit van de broncode van de auteur</strong></p>
   <p>De licentie mag <strong>enkel</strong> restricties opleggen aan
   verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat
   zogenaamde <q><tt>patch bestanden</tt></q>, die het doel hebben het
   programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid
   mogen worden. De licentie moet expliciet de distributie toelaten van
   software die met gewijzigde broncode gecompileerd werd. De licentie mag
   eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer
   dragen dan de originele software. (<em>Dit is een compromis. De Debian
   groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode
   of gecompileerd, niet te beperken.</em>)</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen discriminatie van personen of groepen</strong></p>
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen toepassingsgebieden</strong></p>
   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in een bepaald
   toepassingsgebied niet inperken. Zij mag bijvoorbeeld niet
   verbieden dat het programma door een bedrijf wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Verspreiding van de licentie</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor
   iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog
   aan een extra voorwaarden moet voldoen.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn</strong></p>
   <p>De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van
   het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een
   Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt
   gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de
   voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma
   wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma
   deel is van een Debian-systeem.</p>
  </li>
  <li><p><strong>De licentie mag andere software niet besmetten</strong></p>
   <p>De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software
   die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid.
   Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere
   programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije
   software moet zijn.</p>
  </li>
  <li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong></p>
   <p>De <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";>GPL</a></strong></q> (zie ook de <a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt";>niet-officiële vertaling naar het Nederlands</a>),
   de <q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause";>BSD</a></strong></q> en
   de <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html";>Artistic</a></strong></q>
   licentie zijn voorbeelden van licenties die wij als
   <q><em>vrij</em></q> beschouwen.
  </li>
</ol>

<p><em>Het idee om ons <q>sociaal contract met de vrije-software gemeenschap</q>
expliciet op te schrijven, werd voorgesteld door Ean Schuessler. Bruce Perens
schreef een eerste ontwerp dat in juni 1997 tijdens een e-mailconferentie
van een volle maand bijgeschaafd werd door de andere ontwikkelaars van
Debian en dat uiteindelijk werd
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html";>
aangenomen</a> als het officiële beleid van het Debian Project.</em></p>

<p><em>Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de
Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de
<a href="https://opensource.org/docs/definition.php";><q>Open
Source Definitie</q></a></em> te maken.</p>

<p><em>Andere organisaties mogen afleidingen maken van dit document
en/of erop voortbouwen. Vermeld alstublieft het Debian-project als u dit
doet.</em></p>

Reply to: