[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://progress-linuxDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
progress-linux.

Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch debconf translation of progress-linux
# Copyright (C) 2019 Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>
# This file is distributed under the same license as the progress-linux package.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: progress-linux_20190101-9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: progress-linux@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-11-18 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-02 21:06+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian."
"org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../progress-linux.templates:1001
msgid "Progress Linux: Setup"
msgstr "Progress Linux: Instellen"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../progress-linux.templates:2001
msgid "setup apt archives:"
msgstr "apt-archieven instellen:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../progress-linux.templates:2001
msgid "Please select the apt archives to setup."
msgstr "Selecteer de in te stellen apt-archieven."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../progress-linux.templates:3001
msgid "setup apt archive areas:"
msgstr "apt-archiefgebieden instellen:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../progress-linux.templates:3001
msgid "Please select the apt archive areas to setup."
msgstr "Selecteer de in te stellen apt-archiefgebieden."

#. Type: string
#. Description
#: ../progress-linux.templates:4001
msgid "enter apt mirror:"
msgstr "voer de spiegelserver voor apt in:"

#. Type: string
#. Description
#: ../progress-linux.templates:4001
msgid "Please specify the mirror to download packages from."
msgstr ""
"Geef op vanaf welke spiegelserver pakketten opgehaald moeten worden."

#. Type: string
#. Description
#: ../progress-linux.templates:4001
msgid ""
"If unsure, leave empty which will use the default mirror (https://cdn.deb.";
"progress-linux.org/packages)."
msgstr ""
"In geval van twijfel kunt u dit leeg laten. Dan zal de "
"standaardspiegelserver (https://cdn.deb.progress-linux.org/packages) "
"gebruikt worden."
--- progress-linux_20181201-3_nl.po	2019-02-01 15:03:12.278544758 +0100
+++ progress-linux_20190101-9_nl.po	2019-12-02 21:06:16.086863337 +0100
@@ -1,23 +1,21 @@
-# Dutch progress-linux debconf templates translation
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Dutch debconf translation of progress-linux
+# Copyright (C) 2019 Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>
 # This file is distributed under the same license as the progress-linux package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2019.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: progress-linux_20181201-3\n"
+"Project-Id-Version: progress-linux_20190101-9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: progress-linux@packages.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-01-30 03:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-01 15:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-11-18 17:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-02 21:06+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
-"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian."
+"org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -26,44 +24,8 @@
 msgstr "Progress Linux: Instellen"
 
 #. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5 (engywuck)"
-msgstr "Progress Linux 5 (engywuck)"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5 (engywuck-security)"
-msgstr "Progress Linux 5 (engywuck-beveiliging)"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5 (engywuck-updates)"
-msgstr "Progress Linux 5 (engywuck-updates)"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5 (engywuck-extras)"
-msgstr "Progress Linux 5 (engywuck-extra's)"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5+ (engywuck-backports)"
-msgstr "Progress Linux 5+ (engywuck-backports)"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:2001
-msgid "Progress Linux 5+ (engywuck-backports-extras)"
-msgstr "Progress Linux 5+ (engywuck-backports-extra's)"
-
-#. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../progress-linux.templates:2002
+#: ../progress-linux.templates:2001
 msgid "setup apt archives:"
 msgstr "apt-archieven instellen:"
 
@@ -69,42 +31,42 @@
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../progress-linux.templates:2002
+#: ../progress-linux.templates:2001
 msgid "Please select the apt archives to setup."
 msgstr "Selecteer de in te stellen apt-archieven."
 
 #. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:3001
-msgid "main"
-msgstr "main"
-
-#. Type: multiselect
-#. Choices
+#. Description
 #: ../progress-linux.templates:3001
-msgid "contrib"
-msgstr "contrib"
+msgid "setup apt archive areas:"
+msgstr "apt-archiefgebieden instellen:"
 
 #. Type: multiselect
-#. Choices
+#. Description
 #: ../progress-linux.templates:3001
-msgid "non-free"
-msgstr "non-free"
+msgid "Please select the apt archive areas to setup."
+msgstr "Selecteer de in te stellen apt-archiefgebieden."
 
-#. Type: multiselect
-#. Choices
-#: ../progress-linux.templates:3001
-msgid "restricted"
-msgstr "restricted"
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../progress-linux.templates:4001
+msgid "enter apt mirror:"
+msgstr "voer de spiegelserver voor apt in:"
 
-#. Type: multiselect
+#. Type: string
 #. Description
-#: ../progress-linux.templates:3002
-msgid "setup apt archive areas:"
-msgstr "apt-archiefgebieden instellen:"
+#: ../progress-linux.templates:4001
+msgid "Please specify the mirror to download packages from."
+msgstr ""
+"Geef op vanaf welke spiegelserver pakketten opgehaald moeten worden."
 
-#. Type: multiselect
+#. Type: string
 #. Description
-#: ../progress-linux.templates:3002
-msgid "Please select the apt archive areas to setup."
-msgstr "Selecteer de in te stellen apt-archiefgebieden."
+#: ../progress-linux.templates:4001
+msgid ""
+"If unsure, leave empty which will use the default mirror (https://cdn.deb.";
+"progress-linux.org/packages)."
+msgstr ""
+"In geval van twijfel kunt u dit leeg laten. Dan zal de "
+"standaardspiegelserver (https://cdn.deb.progress-linux.org/packages) "
+"gebruikt worden."

Reply to: